Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(4)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Publicystyki i literatki na łamach Gazety Kaliskiej 1893-1914
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book
(1)
Augustyn Kamila
(1)
Barbarzak Dawid. Królik po hiszpańsku w staropolskich diariuszach podróży
(1)
Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989
(1)
Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
(1)
Bichta Ewa. Stypa
(1)
Binkowska Dagmara. Polska pisarka w niemieckojęzycznym Gdańsku. Stanisława Przybyszewska i jej próby zaistnienia w świecie literackim na podstawie niepublikowanych utworów
(1)
Bożewicz Marta. Życie codzienne Polek w świetle danych sondażowych
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Chrobaczyńska-Plucińska Edyta. Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985). Szkic do biografii
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918-1939
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Military libraries and their collections in the lives of Polish soldiers 1918-1939
(1)
Drzał-Sierocka Aleksandra. Jedzenie taśmowe?
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). Biblioteka Ossolineum w dziejach książki polskiej - przegląd zagadnień
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). The Ossolineum Library in historic and contemporary book culture
(1)
Firlej-Buzon Aneta. The Department of Bibliography and Information Science
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zakład Bibliografii i i Informacji Naukowej
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zazwyczaj wyrzucane dokumenty codziennego użytku
(1)
Gruca Anna (1954- ). Drukowane dedykacje w książce XIX-wiecznej jako źródło do badania kultury książki epoki
(1)
Gruca Anna (1954- ). Printed dedications in 19th-century books as a source for studies of contemporary book culture
(1)
Gruca Anna (1954- ). Wkład bibliofilstwa w rozwój bibliologii
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Collection of digital regional materials as a subject of bibliological research
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Kolekcje cyfrowych zbiorów regionalnych jako przedmiot badań bibliologicznych
(1)
Grzejszczak Łukasz. Przy wspólnym stole
(1)
Góralska Małgorzata. The Department of the Modern Book and Editing
(1)
Góralska Małgorzata. Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
(1)
Has-Tokarz Anita. Książka kucharska dla dzieci jako zjawisko kulturowe i przedmiot badań
(1)
Janiak Małgorzata. Attitudes towards open digital humanites among academics of Jagiellonian University
(1)
Janiak Małgorzata. Postawy wobec otwartej humanistyki cyfrowej w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Kobiecy punkt widzenia: w świetle listów do Polskiego Radia i Telewizji w PRL
(1)
Juszczak Bartosz
(1)
Kamler Anna
(1)
Kamler Anna. Polskie biesiady w relacji szwacjarskiego nauczyciela Henryka Wolfa
(1)
Kilijańska Alicja. Polskie łyżki manierystyczne i barokowe: znaki własnościowe inskrypcje sentencje i sposób dekoracji
(1)
Komza Małgorzata (1946-2022). Sztuka w książce - książka w sztuce
(1)
Korczyńska-Derkacz Małgorzata. Nie tylko o jedzeniu - karta z historii polskich restauratorów i właścicieli kawiarń oraz ich pracowników w okresie międzywojennym
(1)
Kordzińska-Nawrocka Iwona. Wielowymiarowość washoku - tradycyjnej kuchni Japończyków
(1)
Koredczuk Bożena
(1)
Koredczuk Bożena. The Department of Book Theory and History - scientific achievements 2006-2016
(1)
Koredczuk Bożena. Zakład Teorii i Historii Książki - dokonania naukowe w latach 2006-2016
(1)
Kostecki Janusz. Czytelnictwo w Polsce - trwanie i zmiany
(1)
Kotowski Robert (1970- ). Przemiany obyczajowe a wychowanie dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Kuźmina Dariusz (1964- ). W refektarzu u jezuitów (XVI-XVII wieku)
(1)
Magiera Władysława (1955- ). Kobiety w Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Od tabliczki glinianej do tabletu
(1)
Migoń Krzysztof (1940- ). Bibliologia - nauka o kulturze książki
(1)
Milewska Monika (1972- ). Milion paryżan przy jednym stole
(1)
Morawiec Barbara Maria
(1)
Navickiene Ausra (1962- ). Publishing in national languages in the 19th century: The case of the Baltic region
(1)
Nawrocka Monika. Rola chakaiseki - zestawu potraw towarzyszących ceremonii herbaty w japońskiej kulturze kulinarnej
(1)
Nowicki Ryszard. Młode pawie podano bardzo ornamentacyjnie czyli o spożywaniu posiłków przez wyższe sfery
(1)
Nowicki Ryszard. Oddział Biblioteki Narodowej w Bytomiu w latach 1956–1999
(1)
Nowicki Ryszard. The Department of the National Library in Bytom 1956-1999
(1)
Noworyta-Kuklińska Bożena. Opuszczony stół
(1)
Ogonowska Małgorzata (muzealnictwo). Karol Irzykowski's Pałuba - one literary work in two book incarnations: A case study
(1)
Ogonowska Małgorzata (muzealnictwo). Pałuba Karola Irzykowskiego - jeden utwór w dwóch książkowych wcieleniach. Studium przypadku
(1)
Osiński Zbigniew (1939-2018). A scientific book in the theory and practice of digital humanists
(1)
Osiński Zbigniew (1939-2018). Książka naukowa w koncepcjach i praktyce cyfrowych humanistów
(1)
Ostrowska Magdalena (informacja naukowa). Media społecznościowe i ich wpływ na kulturę książki
(1)
Ostrowska Magdalena (informacja naukowa). Social media and their aimpact on book culture
(1)
Otwinowska Dorota (1973- ). W gościnie u Chodkiewiczów
(1)
Pachowicz Anna. Rola książki w życiu emigrantów polskich we Francji w latach 1941–1944
(1)
Pachowicz Anna. The role of the book in the life of Polish emigrants in France 1941-1944
(1)
Pietrzak-Thebault Joanna. Na obiedzie u Truffaldina
(1)
Pietrzkiewicz Dorota
(1)
Pietrzkiewicz Dorota. Grand-dam Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska
(1)
Pisarek Walery (1931-2017). Prasa
(1)
Pisarek Walery (1931-2017). Transformacje komunikacji społecznej na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Contemporary art of bookbinding: Research reconnaissance
(1)
Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Współczesne introligatorstwo artystyczne. Rekonesans badawczy
(1)
Prorok Katarzyna. Marchew w języku i kulturze ludowej
(1)
Przymuszała Lidia. Na beztydzień i od święta - o tradycyjnych zupach w śląskim menu
(1)
Próchnicka Maria (1958- ). Attitudes towards open digital humanites among academics of Jagiellonian University
(1)
Próchnicka Maria (1958- ). Postawy wobec otwartej humanistyki cyfrowej w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Pugacewicz Iwona H. Szkolny wymiar gastronomii Wielkiej Emigracji czyli jak jadali batigniolczycy na co dzień i od święta
(1)
Ratyński Mateusz. Zofia Dąbska z domu Woyniłłowiecz (1882-1928). Zarys biografii działaczki społecznej i politycznej
(1)
Rembiszewska Dorota Krystyna (1967- ). Nazwy kulinarnych produktów tradycyjnych jako świadectwo językowej lokalności
(1)
Rogoś Artur. Breaking and mimicry: Two aspect of the contemporary electronic book from the publisher's perspective
(1)
Rogoś Artur. Zerwanie i mimetyzm. Dwa nurty współczesnej książki elektronicznej z perspektywy wydawniczej
(1)
Rzepka Anna. Obyczaje kulinarne na portugalskim dworze królewskim doby baroku: między tradycjami iberyjskimi a innowacjami z Francji - wybrane aspekty
(1)
Seroka Katarzyna
(1)
Seroka Katarzyna. Przy kartach książce i obiedzie
(1)
Sikora Kazimierz (1959- ). Grzeczność polskiego stołu
(1)
Skalska-Zlat Marta (1945- )
(1)
Sliwka Roman. Czeskie gotowanie
(1)
Socha Irena (1946- ). Lektura - przekaz komunikacja czy relacja?
(1)
Sosińska-Kalata Barbara. Książka (dokument) w środowisku informacyjnym
(1)
Spaniova Marta. Cultural activities of German Silesian Protestants in Bratislava in the 17th century
(1)
Spaniova Marta. Znani przedstawiciele niemieckiej gminy ewangelickiej ze Śląska i ich aktywność kulturowa w Bratysławie w XVII wieku
(1)
Staniów Bogumiła
(1)
Staniów Bogumiła. Biblioteki i bibliotekarstwo - od książki do czytelnika
(1)
Staniów Bogumiła. Kategoria książki dla dzieci i młodzieży we współczesnym polskim literaturoznawstwie
(1)
Staniów Bogumiła. Pierniki z Bullerbyn i przepisy gwiazd futbolu
(1)
Staniów Bogumiła. The Department of Librarianship and its members 2006-2016
(1)
Staniów Bogumiła. The category of books for children and young adults in contemporary Polish literary studies
(1)
Staniów Bogumiła. Wizerunek kobiety kreowany na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w PRL-u
(1)
Staniów Bogumiła. Zakład Bibliotekoznawstwa i jego pracownicy w latach 2006-2016
(1)
Szewczyk Joanna. Wywołane z milczenia. Polski reportaż herstoryczny ostatnich lat
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Książka
(2)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Blogi
(1)
Kobieta
(1)
Kucharstwo
(1)
Kuchnia
(1)
Kuchnia europejska
(1)
Kuchnia japońska
(1)
Kuchnia polska
(1)
Kultura stołu
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Przepisy kulinarne
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: czas
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Gatunek
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Encyklopedie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradniki
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza / komitet red. Bogumiła Staniów [i in.] ; nr 22)
Lista biblioblogów s. 111-113.
Bibliogr. s. 114-[115].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28910 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3819)
(Książka, Dokument, Informacja : publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
Autor
Augustyn Kamila. Juszczak Bartosz. Koredczuk Bożena. Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989 Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku Dworsatschek Mariusz (1965- ). Biblioteka Ossolineum w dziejach książki polskiej - przegląd zagadnień Dworsatschek Mariusz (1965- ). The Ossolineum Library in historic and contemporary book culture Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918-1939 Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Military libraries and their collections in the lives of Polish soldiers, 1918-1939 Firlej-Buzon Aneta. The Department of Bibliography and Information Science Firlej-Buzon Aneta. Zakład Bibliografii i i Informacji Naukowej Góralska Małgorzata. The Department of the Modern Book and Editing Góralska Małgorzata. Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa Gruca Anna (1954- ). Drukowane dedykacje w książce XIX-wiecznej jako źródło do badania kultury książki epoki Gruca Anna (1954- ). Printed dedications in 19th-century books as a source for studies of contemporary book culture Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Collection of digital regional materials as a subject of bibliological research Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Kolekcje cyfrowych zbiorów regionalnych jako przedmiot badań bibliologicznych Janiak Małgorzata. Attitudes towards "open digital humanites" among academics of Jagiellonian University Janiak Małgorzata. Postawy wobec "otwartej humanistyki cyfrowej" w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Koredczuk Bożena. The Department of Book Theory and History - scientific achievements, 2006-2016 Koredczuk Bożena. Zakład Teorii i Historii Książki - dokonania naukowe w latach 2006-2016 Navickiene Aušra (1962- ). Publishing in national languages in the 19th century: The case of the Baltic region Nowicki Ryszard. Oddział Biblioteki Narodowej w Bytomiu w latach 1956–1999 Nowicki Ryszard. The Department of the National Library in Bytom, 1956-1999 Ogonowska Małgorzata (muzealnictwo). Karol Irzykowski's Pałuba - one literary work in two book incarnations: A case study Ogonowska Małgorzata (muzealnictwo). "Pałuba" Karola Irzykowskiego - jeden utwór w dwóch książkowych wcieleniach. Studium przypadku Osiński Zbigniew (1939-2018). A scientific book in the theory and practice of digital humanists Osiński Zbigniew (1939-2018). Książka naukowa w koncepcjach i praktyce cyfrowych humanistów Ostrowska Magdalena (informacja naukowa). Media społecznościowe i ich wpływ na kulturę książki Ostrowska Magdalena (informacja naukowa). Social media and their aimpact on book culture Pachowicz Anna. Rola książki w życiu emigrantów polskich we Francji w latach 1941–1944 Pachowicz Anna. The role of the book in the life of Polish emigrants in France, 1941-1944 Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Contemporary art of bookbinding: Research reconnaissance Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Współczesne introligatorstwo artystyczne. Rekonesans badawczy Próchnicka Maria (1958- ). Attitudes towards "open digital humanites" among academics of Jagiellonian University Próchnicka Maria (1958- ). Postawy wobec "otwartej humanistyki cyfrowej" w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Rogoś Artur. Breaking and mimicry: Two aspect of the contemporary electronic book from the publisher's perspective Rogoś Artur. Zerwanie i mimetyzm. Dwa nurty współczesnej książki elektronicznej z perspektywy wydawniczej Špániová Marta. Cultural activities of German Silesian Protestants in Bratislava in the 17th century Špániová Marta. Znani przedstawiciele niemieckiej gminy ewangelickiej ze Śląska i ich aktywność kulturowa w Bratysławie w XVII wieku Staniów Bogumiła. Kategoria książki dla dzieci i młodzieży we współczesnym polskim literaturoznawstwie Staniów Bogumiła. The category of books for children and young adults in contemporary Polish literary studies Staniów Bogumiła. The Department of Librarianship and its members, 2006-2016 Staniów Bogumiła. Zakład Bibliotekoznawstwa i jego pracownicy w latach 2006-2016 Święćkowska Teresa. Noble or mercantile? The perception of the book and the author in Poland in the 19th century Święćkowska Teresa. Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora na ziemiach polskich w XIX wieku Tomala Krystian Maciej. This is (not) the book: On remarkable interactions between the reader and the book and their consequences, illustrated with the examples of selected creative books Tomala Krystian Maciej. To (nie) książka. O nietypowych interakcjach czytelnika z książką i ich konsekwencjach na przykładzie wybranych książek kreatywnych Werszler Rafał (1968- ). Dziedzictwo aranżacji - repozytorium Marii Magdaleny we Wrocławiu Werszler Rafał (1968- ). The heritage of arrangement: The library repository of St. Mary Magdalene Church in Wrocław
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr., netogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32558 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Historyczna ; 10)
Autor
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Andrysiak Ewa (1955- ). Publicystyki i literatki na łamach "Gazety Kaliskiej" 1893-1914 Binkowska Dagmara. Polska pisarka w niemieckojęzycznym Gdańsku. Stanisława Przybyszewska i jej próby zaistnienia w świecie literackim, na podstawie niepublikowanych utworów Bożewicz Marta. Życie codzienne Polek w świetle danych sondażowych Chrobaczyńska-Plucińska Edyta. Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985). Szkic do biografii Jarosz Dariusz (1959- ). Kobiecy punkt widzenia: w świetle listów do Polskiego Radia i Telewizji w PRL Kotowski Robert (1970- ). Przemiany obyczajowe a wychowanie dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym Magiera Władysława (1955- ). Kobiety w Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego Pietrzkiewicz Dorota. "Grand-dam" Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska Ratyński Mateusz. Zofia Dąbska z domu Woyniłłowiecz (1882-1928). Zarys biografii działaczki społecznej i politycznej Staniów Bogumiła. Wizerunek kobiety kreowany na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w PRL-u Szewczyk Joanna. Wywołane z milczenia. Polski reportaż herstoryczny ostatnich lat Wakułowska-Kapcia Klaudia. Samotna i nieszczęśliwa? Listy czytelniczek do redakcji "Przyjaciółki" Zatorska Matylda. (Nie)obecne? Kilka uwag o popularyzacji historii polskich kobiet w XX i XXI wieku Zielińska Katarzyna Ewa. Może i wy spróbujecie? Aktywność publiczna dziewcząt w treściach czasopism dla młodzieży w latach 1919-1961
Bibliogr., netografie przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 36905 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kamler Anna. Pietrzkiewicz Dorota. Seroka Katarzyna. Barbarzak Dawid. Królik po hiszpańsku w staropolskich diariuszach podróży Bichta Ewa. Stypa Drzał-Sierocka Aleksandra. Jedzenie taśmowe? Grzejszczak Łukasz. Przy wspólnym stole Has-Tokarz Anita. Książka kucharska dla dzieci jako zjawisko kulturowe i przedmiot badań Kamler Anna. Polskie biesiady w relacji szwacjarskiego nauczyciela Henryka Wolfa Kilijańska Alicja. Polskie łyżki manierystyczne i barokowe: znaki własnościowe, inskrypcje, sentencje i sposób dekoracji Korczyńska-Derkacz Małgorzata. Nie tylko o jedzeniu - karta z historii polskich restauratorów i właścicieli kawiarń oraz ich pracowników w okresie międzywojennym Kordzińska-Nawrocka Iwona. Wielowymiarowość washoku - tradycyjnej kuchni Japończyków Kuźmina Dariusz (1964- ). W refektarzu u jezuitów (XVI-XVII wieku) Milewska Monika (1972- ). Milion paryżan przy jednym stole Nawrocka Monika. Rola chakaiseki - zestawu potraw towarzyszących ceremonii herbaty w japońskiej kulturze kulinarnej Nowicki Ryszard. "Młode pawie podano bardzo ornamentacyjnie", czyli o spożywaniu posiłków przez wyższe sfery Noworyta-Kuklińska Bożena. Opuszczony stół Otwinowska Dorota (1973- ). W gościnie u Chodkiewiczów Pietrzak-Thebault Joanna. Na obiedzie u Truffaldina Prorok Katarzyna. Marchew w języku i kulturze ludowej Przymuszała Lidia. Na beztydzień i od święta - o tradycyjnych zupach w śląskim menu Pugacewicz Iwona H. Szkolny wymiar gastronomii Wielkiej Emigracji, czyli jak jadali batigniolczycy na co dzień i od święta Rembiszewska Dorota Krystyna (1967- ). Nazwy kulinarnych produktów tradycyjnych jako świadectwo językowej lokalności Rzepka Anna. Obyczaje kulinarne na portugalskim dworze królewskim doby baroku: między tradycjami iberyjskimi a innowacjami z Francji - wybrane aspekty Seroka Katarzyna. Przy kartach, książce i obiedzie Sliwka Roman. Czeskie gotowanie Sikora Kazimierz (1959- ). Grzeczność polskiego stołu Staniów Bogumiła. Pierniki z Bullerbyn i przepisy gwiazd futbolu... Świtała-Trybek Dorota. Na beztydzień i od święta - o tradycyjnych zupach w śląskim menu Tymochowicz Mariola. Zachowania etykietalne przy chłopskim stole Wójcik Ewa. "O obowiązku człowieka zachowania zdrowia swego" - czasopisma "półuczone" w propagowaniu zasad zdrowego trybu życia Wrona Grażyna. "O wszystkich pokarmach i napojach do utrzymania życia i zdrowia traktować będę" : nakazy i zakazy żywieniowe w XIX-wiecznych czasopismach popularnonaukowych Zając Renata M. (1965- ). Promocja zdrowego odżywiania w polskich czasopismach popularnonaukowych dwudziestolecia międzywojennego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32514 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej