Form of Work
Książki
(123)
Czasopisma
(2)
Artykuły
(1)
Status
available
(115)
unavailable
(8)
only on-site
(3)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(120)
Księgozbiór podręczny
(3)
Dział
(5)
Author
Ostrowska-Kębłowska Zofia (1931-2010)
(34)
Zlat Mieczysław (1927-2014)
(27)
Okoń Waldemar (1953- )
(11)
Wrabec Jan (1937-2019)
(8)
Kozieł Andrzej (1966- )
(6)
Lubos-Kozieł Joanna
(5)
Dziurla Henryk (1925-2012)
(4)
Gediga Bogusław (1933- )
(4)
Kaczmarek Romuald (1959- )
(4)
Kapustka Mateusz
(4)
Lipińska Aleksandra
(4)
Oszczanowski Piotr (1965- )
(4)
Samsonowicz Henryk (1930- )
(4)
Seidel-Grzesińska Agnieszka
(4)
Stanicka-Brzezicka Ksenia
(4)
Żbikowska-Migoń Anna (1944- )
(4)
Banaś Paweł (1941- )
(3)
Bazielich Barbara (1929-2017)
(3)
Czechowicz Bogusław (1967- )
(3)
Degler Janusz (1938- )
(3)
Harasimowicz Jan (1950- )
(3)
Herden Elżbieta (1963- )
(3)
Komza Małgorzata (1946- )
(3)
Ożóg Jan (1914-1999)
(3)
Piekalski Jerzy (1956- )
(3)
Pietraszek Edward (1928-2004)
(3)
Rosik Stanisław (1969- )
(3)
Skalska-Zlat Marta (1945- )
(3)
Sowina Urszula (1952- )
(3)
Wiszewski Przemysław (1974- )
(3)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- )
(2)
Gohly Jozafat Roman (1966- )
(2)
Gorzelik Jerzy
(2)
Górny Marek (1957- )
(2)
Inglot Mieczysław (1931-2019)
(2)
Kolenda Justyna
(2)
Lipnicki Albert
(2)
Marek Lech (1978- )
(2)
Migoń Krzysztof (1940- )
(2)
Ochmann-Staniszewska Stefania (1940- )
(2)
Ratajczak Dobrochna (1943- )
(2)
Sokolski Jacek (1955- )
(2)
Staniszewski Zdzisław (1925-2002)
(2)
Szczucki Lech (1933-2019)
(2)
Sławiński Janusz (1934-2014)
(2)
Tańczuk Renata
(2)
Wojtyła Arkadiusz
(2)
Woronczak Jerzy
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Żuchowski Tadeusz J. (1958- )
(2)
Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book
(1)
Anioł-Kwiatkowska Jadwiga (1941- )
(1)
Antyborzec Ewa
(1)
Antyborzec Ewa. The digital publication of sources documenting the verbal and musical folklore at Oskar Kolberg Institute in Poznan
(1)
Antyborzec Ewa. Z problematyki cyfrowej publikacji źródeł dokumentujących folklor słowny i muzyczny w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu
(1)
Arecco Davide (1975- ). Science and religion in the 17th century: the Jesuits between Genoa and Europe
(1)
Augustyn Kamila
(1)
Bajda Justyna
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Dynastic background to jesuit academies in Central Europe
(1)
Bednarek Stefan (1944- )
(1)
Beheydt Ludo (1948- )
(1)
Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989
(1)
Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
(1)
Bobowski Kazimierz (1939- )
(1)
Bobrowski Kazimierz
(1)
Brojer Wojciech
(1)
Bursiewicz Natalia. Rema Koolhaasa refleksje o mieście
(1)
Chmielewski Adam J
(1)
Cisło Anna (językoznawstwo)
(1)
Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Historia pewnej kolekcji - Mela Muter w zbiorach Liny i Bolesława Nawrockich obecnie w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu
(1)
Czapiga Małgorzata
(1)
Czapliński Marek (1940- )
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918-1939
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Military libraries and their collections in the lives of Polish soldiers 1918-1939
(1)
Doktór Jan (1952- )
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). Biblioteka Ossolineum w dziejach książki polskiej - przegląd zagadnień
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). The Ossolineum Library in historic and contemporary book culture
(1)
Dynak Władysław (1946- )
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Problemy analizy wczesnych dzieł Oskara Kokoschki jako manifestacji duchowości jednostki na tle jej czasów
(1)
Ergetowski Ryszard (1925-2005)
(1)
Filipczak-Kocur Anna (1944- )
(1)
Fiore Valentina. Andrea Pozzo and genoese altars: comparisons exchanges and relations
(1)
Firlej-Buzon Aneta
(1)
Firlej-Buzon Aneta. The Department of Bibliography and Information Science
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zakład Bibliografii i i Informacji Naukowej
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zazwyczaj wyrzucane dokumenty codziennego użytku
(1)
Fuk Kamila. Ikonografia i ikonologia Speculum Humanae Salvationis
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Remarks on the architecture of Jesuit Colleges in the Bohemian Province particularly in Silesia
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Prace Franciszka Ksawerego Kowalskiego i Faustyna Cenglera przy katedrze w Kielcach w latach 1869-1872
(1)
Giemza Jarosław
(1)
Gieser Laura. Reflections on language and art - the case of Jochen Gerz
(1)
Gruca Anna (1954- ). Drukowane dedykacje w książce XIX-wiecznej jako źródło do badania kultury książki epoki
(1)
Gruca Anna (1954- ). Printed dedications in 19th-century books as a source for studies of contemporary book culture
(1)
Gruca Anna (1954- ). Wkład bibliofilstwa w rozwój bibliologii
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Collection of digital regional materials as a subject of bibliological research
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Kolekcje cyfrowych zbiorów regionalnych jako przedmiot badań bibliologicznych
(1)
Grzegorczyk Bożena
(1)
Grzęda Ewa
(1)
Góralska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(62)
1990 - 1999
(40)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(128)
Language
Polish
(125)
English
(3)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Książka
(8)
Literatura polska
(8)
Barok
(5)
Gotyk
(5)
Kultura
(5)
Malarstwo polskie
(5)
Sztuka
(5)
Sztuka polska
(5)
Sztuka sakralna
(5)
Architektura niemiecka
(4)
Bibliologia
(4)
Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)
(4)
Budownictwo miejskie
(4)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Cystersi
(4)
Drukarstwo
(4)
Architektura sakralna niemiecka
(3)
Architektura sakralna polska
(3)
Ikonografia chrześcijańska
(3)
Malarstwo europejskie
(3)
Malarstwo sakralne niemieckie
(3)
Miasta
(3)
Nagrobki
(3)
Pielgrzymki
(3)
Pocztówki
(3)
Polonica
(3)
Rzeźba
(3)
Strój ludowy
(3)
Sztuka europejska
(3)
Sztuka sakralna europejska
(3)
Sztuka sakralna niemiecka
(3)
Sztuka sakralna polska
(3)
Willmann, Michael
(3)
Żydzi
(3)
Alegoria
(2)
Architektura czeska
(2)
Architektura polska
(2)
Bibliotekoznawstwo
(2)
Dientzenhofer (rodzina)
(2)
Digitalizacja
(2)
Dramat europejski
(2)
Epitafia (szt. plast.)
(2)
Ikonografia
(2)
Jadwiga
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Krytyka artystyczna polska
(2)
Krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą
(2)
Liturgia katolicka
(2)
Malarstwo a literatura
(2)
Miecz
(2)
Poezja polska
(2)
Przedstawienia dewocyjne
(2)
Rysunek niemiecki
(2)
Rzeźba europejska
(2)
Sanktuaria
(2)
Sejm
(2)
Semiotyka
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Sztuka włoska
(2)
Teatr europejski
(2)
Uniwersytet Wrocławski
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Śląsk
(2)
Źródłoznawstwo
(2)
Akcydensy
(1)
Angelus Silesius
(1)
Architekci
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna czeska
(1)
Architektura włoska
(1)
Benedyktyni
(1)
Bernardyni
(1)
Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
(1)
Bibliotekarstwo klasztorne
(1)
Biblioteki klasztorne
(1)
Biskupi
(1)
Bolesław Śmiały
(1)
Botanika
(1)
Brakteaty
(1)
Chasydyzm
(1)
Cysterki (Śląsk)
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Diabeł
(1)
Drukarnia Wolna Jana Potockiego (Warszawa)
(1)
Druki ulotne
(1)
Edytorstwo
(1)
Estetyka
(1)
Exemplum
(1)
Finanse
(1)
Fortuna (rel.)
(1)
Fras Zbigniew (1952-1998)
(1)
Genealogia
(1)
Geografia
(1)
Geografika
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Góry
(1)
Historiografia
(1)
Historycy
(1)
Subject: time
1801-
(30)
1601-
(26)
1701-
(24)
1501-
(19)
1901-
(16)
1301-
(14)
1401-
(13)
1201-
(11)
1101-
(5)
1001-
(3)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
901-
(2)
1-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Śląsk
(20)
Wrocław
(9)
Polska
(4)
Lubiąż
(3)
Europa
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Góra Świętej Anny
(2)
Genua
(1)
Irlandia
(1)
Jawor
(1)
Jerozolima
(1)
Krzyżackie, państwo
(1)
Królestwo Polskie
(1)
Litwa
(1)
Lwów
(1)
Niderlandy
(1)
Niemcy
(1)
Prusy
(1)
Rzym
(1)
Santiago de Compostela
(1)
Siedlęcin
(1)
Warszawa
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(7)
Dokumenty elektroniczne
(2)
Encyklopedie
(2)
Albumy
(1)
Biografie
(1)
Czasopisma bibliologiczne polskie
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Katalogi twórczości
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Recenzje
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(1)
128 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Anioł-Kwiatkowska Jadwiga (1941- )
Tytuł: Wielojęzyczny słownik florystyczny / Jadwiga Anioł-Kwiatkowska.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Opis fizyczny: 691, [4] s. : err. ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Na okł. podtytuł: "Słownik zawiera ponad 6000 haseł w językach polskim, łacińskim, angielskim, francuskim i niemieckim".
Temat: Botanika - terminologia - słownik
Temat: Słowniki wielojęzyczne
ISBN: 83-229-1965-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (F 582(038)=00) sygn. II 20759 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bajda Justyna
Tytuł: Poeci - to są słów malarze... : typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski / Justyna Bajda.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
Opis fizyczny: 474 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 427-440. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang., fre.
Temat: Książka - estetyka - Polska - 19-20 w
Temat: Poezja - a sztuka - Polska - 19-20 w
Temat: Poezja polska - historia - 19-20 w
Temat: Sztuka - a poezja - Polska - 19-20 w
ISBN: 978-83-229-3129-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 25637 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Aksjosemiotyka karty pocztowej. [T. 1] / pod red. Pawła Banasia.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992.
Opis fizyczny: 253, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Kulturoznawcze
Uwaga: Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 22-23 maja 1987 przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661 ; no. 975.
Temat: Pocztówki - symbolika - materiały konferencyjne
Temat: Semiotyka - zagadnienia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Banaś, Paweł (1941- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski
ISBN: 83-229-0770-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11557/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Banaś Paweł (1941- )
Tytuł: Orbis pictus : świat dawnej karty pocztowej / Paweł Banaś.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Opis fizyczny: 512 s. : il. kolor. ; 34 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Summ. Rés. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 468-472. Indeksy.
Temat: Pocztówki - historia - 19-20 w
Temat: Pocztówki - 19-20 w. - album
ISBN: 83-229-1928-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 14453 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Stroje ludowe Europy Południowej i Zachodniej.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.
Opis fizyczny: 292, [1] s. : il. ; 24 cm + err.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Ethnologica
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Ethnologica red serii Edward Pietraszek
Uwaga: Summ.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661 ; no. 1880.
Uwaga: Bibliogr. s. 279-286. Słowniki terminów po rozdz.
Temat: Strój ludowy - historia - Europa Południowa
Temat: Strój ludowy - historia - Europa Zachodnia
Hasło dodatkowe: Pietraszek, Edward (1928-2004).
ISBN: 83-229-1760-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 14204/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Stroje ludowe Europy Środkowej i Wschodniej / Barbara Bazielich.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
Opis fizyczny: 297, [1] s. : il. : err. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Ethnologica
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Ethnologica red serii Edward Pietraszek
Uwaga: Summ.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661 ; no. 1762.
Uwaga: Bibliogr. s. 283-289. Słowniki terminów s. 65-68, 89, 106, 129-130, 160-161, 175, 192-194, 226-228, 242-243, 273-275.
Temat: Strój ludowy - historia - Europa Środkowa
Temat: Strój ludowy - historia - Europa Wschodnia
Hasło dodatkowe: Pietraszek, Edward (1928-2004).
ISBN: 83-229-1451-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 14204/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Stroje ludowe Skandynawii i krajów bałtyckich / Barbara Bazielich.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
Opis fizyczny: 202, [1] s. : il. ; 24 cm + err.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Ethnologica
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Ethnologica red serii Edward Pietraszek
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661 ; no. 1641.
Uwaga: Bibliogr. s. 194-197.
Temat: Strój ludowy - historia - Bałtyckie kraje
Temat: Strój ludowy - historia - Skandynawia
Hasło dodatkowe: Pietraszek, Edward (1928-2004).
ISBN: 83-229-1248-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14204/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych / pod red. Mateusza Kapustki, Andrzeja Kozieła i Piotra Oszczanowskiego ; [aut. Ludo Beheydt [i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Opis fizyczny: 459 s. : il. ; 31 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia Sztuki
Uwaga: Materiały sesji odbytej 23-27.05.2001 r. we Wrocławiu i Legnicy.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661; no. 2508.
Uwaga: Bibliogr. po art. Indeks.
Temat: Sztuka europejska - zagadnienia - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - sztuka - zagadnienia - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Niderlandy - a Śląsk - historia - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - a Niderlandy - zagadnienia - wystawy - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Beheydt, Ludo (1948- ).
Hasło dodatkowe: Kapustka, Mateusz.
Hasło dodatkowe: Kozieł, Andrzej (1966- ).
Hasło dodatkowe: Ostrowska-Kębłowska, Zofia (1931-2010).
Hasło dodatkowe: Oszczanowski, Piotr (1965- ).
Hasło dodatkowe: Wrabec, Jan (1937-2019).
ISBN: 83-229-2363-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12420 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. III 13190
No cover
Book
In basket
Tytuł: Księga Jadwiżańska : międzynarodowe sympozjum naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kuturze Śląska, Wrocław-Trzebnica, 21-23 września 1993 roku / kom. red. Kazimierz Bobrowski [i in.] ; red. nauk. Michał Kaczmarek, Marek L. Wójcik.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
Opis fizyczny: 494, [2] s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 455-457.
Uwaga: Streszcz. niem., pol. przy pracach.
Temat: Jadwiga (święta ; ok. 1179-1243) - materiały konferencyjne
Temat: Cysterki (Śląsk) - historia - Polska - 13 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna niemiecka - tematyka - 13-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - tematyka - 13-19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bobrowski, Kazimierz.
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Michał (1948- ).
Hasło dodatkowe: Wójcik, Marek J.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-1330-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8529 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Brojer Wojciech
Tytuł: Diabeł w wyobraźni średniowiecznej : trzynastowieczne exempla kaznodziejskie / Wojciech Brojer.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Opis fizyczny: 664 s. : il. : err. ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Summ.
Temat: Diabeł - literatura
Temat: Exemplum - tematyka - 13 w
Temat: Kazania - katolicyzm - 13 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930- ).
ISBN: 83-229-2402-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19097 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Cisło Anna (językoznawstwo)
Tytuł: Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa / Anna Cisło.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
Opis fizyczny: 267 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 238-251. Indeks.
Uwaga: Publikacja została dofinansowana przez Wydział Filologiczny oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Czytelnictwo - Irlandia - 20-21 w
Temat: Czytelnictwo - socjologia - Irlandia - 20-21 w
Temat: Drukarstwo - Irlandia - 20-21 w
Temat: Edytorstwo - Irlandia - 20-21 w
Temat: Książka - Irlandia - 20-21 w
Temat: Literatura irlandzka - 20-21 w
Temat: Świadomość narodowa - Irlandia - 20-21 w
Temat: Irlandia - kultura - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3599-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32205 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapiga Małgorzata
Tytuł: Labirynt: inicjacja, podróż i zbłądzenie : figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej / Małgorzata Czapiga.
Wariant tytułu: Figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
Opis fizyczny: 370, [1] s. : il. ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 352-368.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Labirynt
Temat: Europa - kultura - socjologia
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3392-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28298 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Śląska / Marek Czapliński [i in.] ; red. t. M. Czapliński.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Opis fizyczny: 611 s., [32] s. tabl. ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 587-592. Indeks.
Temat: Śląsk - historia
Hasło dodatkowe: Czapliński, Marek (1940- ).
Hasło dodatkowe: Czapliński, Marek (1940- )
ISBN: 83-229-2213-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18728 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czechowicz Bogusław (1967- )
Tytuł: Nagrobki późnogotyckie na Śląsku / Bogusław Czechowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Opis fizyczny: 265, [1] s., [48] s. tabl. ; 30 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 226-248. Indeks.
Temat: Gotyk - sztuka - zabytki - Śląsk
Temat: Nagrobki - historia - Śląsk - 14-16 w
Temat: Śląsk - sztuka - zabytki - 14-16 w
ISBN: 83-229-2470-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13210 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czechowicz Bogusław (1967- )
Tytuł: Visus Silesiae : treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVI-XVIII wieku / Bogusław Czechowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Opis fizyczny: 222 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 196-208. Indeksy.
Temat: Kartografia - historia - Śląsk - 16-18 w
Temat: Śląsk - ikonografia - 16-18 w
ISBN: 978-83-229-2946-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16042 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Doktór Jan (1952- )
Tytuł: Początki chasydyzmu polskiego / Jan Doktór.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
Opis fizyczny: 311 s. ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Na okł. skrócona nazwa serii: Monografie FNP.
Uwaga: Nazwa wydawcy wg nr ISBN.
Uwaga: Bibliogr. s. 281-292. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Chasydyzm - historia - Polska - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-2457-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30255 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Pejzaże kultury : prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę jego urodzin / pod red. Władysława Dynaka i Mariana Ursela ; [aut. Roman Wapiński i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Opis fizyczny: 1015, [1] s., [14] s. tabl. ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. prac J. Kolbuszewskiego s. 933-980. Indeks.
Temat: Literatura polska - historia - szkice
Temat: Literatura - historia - szkice
Hasło dodatkowe: Dynak, Władysław (1946- ).
Hasło dodatkowe: Ursel, Marian (1950- ).
Hasło dodatkowe: Wapiński, Roman (1931-2008)
ISBN: 83-229-2613-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21225 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dziurla Henryk (1925-2012)
Tytuł: Christophorus Tausch, uczeń Andrei Pozza / Henryk Dziurla.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991.
Opis fizyczny: 359 s., [64] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia Sztuki
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Tausch Christoph (1673-1731)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-0521-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11079 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Krzeszów uświęcony Łaską / pod red. Henryka Dziurli i Kazimierza Bobowskiego ; [aut. Baldwin Ziętara [et al.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
Opis fizyczny: 415 s. : il. kolor. ; 31 cm + Słowo Biskupa Legnickiego do czytelników książki "Krzeszów uświęcony Łaską" : [4] s. : il. ; 26 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Teksty w jęz. pol., czeskim lub niem. Zsfassung. Streszcz. także w jęz. pol. przy tekstach czeskich. Spis il. w jęz. pol., niem., czes.
Uwaga: Bibliogr. s. 377-388. Indeks.
Temat: Opactwo Cystersów (Krzeszów) - materiały konferencyjne
Temat: Barok - sztuka - zabytki - Polska
Temat: Benedyktyni - historia - Polska - 12-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Cystersi - historia - Polska - 13-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - 14-17 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dziurla, Henryk (1925-2012).
Hasło dodatkowe: Bobowski, Kazimierz (1939- ).
Hasło dodatkowe: Ziętara, Baldwin
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski
ISBN: 83-229-1275-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9397 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Henryka Dziurli ; [aut. Henryk Dziurla i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.
Opis fizyczny: 69, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20x21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 67.
Temat: Uniwersytet Wrocławski. Sala Muzyczna - historia - 18-20 w
Temat: Konserwatorstwo polskie - od 1944 r
Temat: Wnętrza architektoniczne - historia - Niemcy - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Dziurla, Henryk (1925-2012).
Hasło dodatkowe: Dziurla, Henryk (1925-2012).
ISBN: 83-229-1971-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17957 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again