Form of Work
Książki
(57)
Czasopisma
(1)
Status
available
(50)
unavailable
(4)
unknown
(2)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(55)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Author
Mazurczak Urszula (1948- )
(8)
Jaźwierski Jacek (1970- )
(5)
Lameński Lechosław (1949- )
(5)
Pastwa Marcin (1970- )
(5)
Kasperowicz Ryszard (1968- )
(4)
Przylicki Krzysztof (1981- )
(4)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(3)
Dobrowolski Radosław
(3)
Kulesza Piotr (1982- )
(3)
Zemło Mariusz
(3)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(2)
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012)
(2)
Kulesza Monika (literaturoznawca)
(2)
Noworyta-Kuklińska Bożena
(2)
Patyra Jowita
(2)
Rolska-Boruch Irena
(2)
Seweryn-Puchalska Dorota
(2)
Tołoczko Marek
(2)
Trojnacka Małgorzata (1961- )
(2)
Zięba Stanisław
(2)
Żak Małgorzata
(2)
Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- )
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna?
(1)
Bauchrowicz-Tocka Maria. Kobiety kultury międzywojennej Łomży - wybrane przykłady
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Bender Agnieszka (1962- )
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Bober Monika. Środowisko plastyczne Strzyżowa
(1)
Borkowski Robert (historia). Ostatnie lata twórczego życia Franciszka Kotuli (1900-1983) w świetle jego listów do Stanisława Liszcza
(1)
Borowik Przemysław. Aktywność instytucjonalna w Goniądzu w końcu XIX i początkach XX wieku (do 1939 r.)
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Duchy książek
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Mecenat na ziemiach polskich w XIX w
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76
(1)
Cech Barbara (1970- )
(1)
Chlebek Zdzisław. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980)
(1)
Chlebowski Piotr
(1)
Chuchla Antoni (1957- ). Niebyleckie tradycje muzyczne
(1)
Cichoń Krzysztof
(1)
Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(1)
Cieślińska Barbara. Kreowanie lokalnych tradycji na przykładzie "Święta Ziemniaka" w Mońkach
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Symptom Galatei
(1)
Czerni Krystyna (1957- )
(1)
Czerzniewska Jolanta. Zabytki dawnej Francji które mówią
(1)
Delikta Wojciech. Filmowa rzeźba - rzeźbiarski film. Hybrydyczna twórczość Matthew Barneya
(1)
Deniziak Michał. Kolekcja i melancholia
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki)
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Odkrycia polichromowanych zabytków antycznych a XIX-wieczne eksperymenty z kolorem w rzeźbie
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Zaklinanie Worringerowskiej empatii czyli o transcendencji i immanencji w historii sztuki
(1)
Dżuła Krystyna. Teatr w Dynowie
(1)
Fedorowicz Irena. Michał Eustachy Brensztejn - żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Gabłońska Anna
(1)
Gawińska Ewa. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980)
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Historia zamówienia i powstania dziewiętnastowiecznej dekoracji rzeźbiarskiej w Kielcach
(1)
Gielata Ireneusz. Kolekcjoner sztucznych kwiatów (diuk Jan Jorisa-Karla Huysmansa)
(1)
Gil Andrzej (1963- )
(1)
Goleman Zofia
(1)
Gombin Krzysztof (1974- )
(1)
Grochala Anna
(1)
Grubba-Thiede Dorota
(1)
Grubba-Thiede Dorota. "Lubię przestrzeń przenośną. Jest ona rzeźbą - wspomnieniem". Laboratoria gry przestrzenią "bez kształtu" Wandy Czełkowskiej Witosława Czerwonki Katarzyny Józefowicz
(1)
Grzesiuk Ewa (1962- )
(1)
Guldan-Klamecka Bożena (1954- )
(1)
Góralski Andrzej (1936- ). Jak pisze poezja i jak poezja pisze nas
(1)
Haake Michał
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- )
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Obszary graniczne - konstrukty modularne permutacje repetycje
(1)
Jakubowski Tomasz
(1)
Janicka Katarzyna (historia sztuki). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka
(1)
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Twórczość Janusza Janczego: poszukiwanie granic rzeźby
(1)
Jaźwierska Jadwiga (1971- )
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- )
(1)
Juszczak Dorota
(1)
Juszczak Wiesław (1932- )
(1)
Kaczmarek Wojciech (1954- )
(1)
Kaczyńska Ewa (tłumacz)
(1)
Kalinowski Mirosław (1962- )
(1)
Karpińska Agnieszka. "W takich domkach to powstają hymny"
(1)
Kasa Magdalena
(1)
Kielak Dorota. Kolekcje w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
(1)
Kiepuszewski Łukasz (1971- )
(1)
Kiepuszewski Łukasz (1971- ). Mark Rothko i kwestia autoekspresji
(1)
Kimsza Radosław (1968- )
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). Jan Kosiński chłopak z Wójtowej Woli
(1)
Kotkowicz Eryk. Działalność kulturalna Towarzystwa Miłośników Ciechanowca
(1)
Kowalczyk Mariola. Zmieniające się funkcje cechu na przykładzie Cechu Rzemiosł Różnych w Pińczowie
(1)
Kozakowska-Zaucha Urszula
(1)
Kramiszewska Aneta
(1)
Krawczyk Arkadiusz. Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka
(1)
Krynicka Tatiana
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki)
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Dokumentacja wystawy "African Negro Art" (MoMA 1935). Rzeźba afrykańska i fotogramy Walkera Evansa w kontekście amerykańskiego modernizmu
(1)
Kudelska Dorota (1958- )
(1)
Kulesza Monika (literaturoznawca). Piccolo Museo del Purgatorio - Małe Muzeum Dusz Czyśćcowych
(1)
Kulesza-Woroniecka Iwona. Kulturotwórcza rola dworu w miastach podlskich w XVIII wieku
(1)
Kurkowska Agnieszka. Ideowa rzeźba architektoniczna. Dom
(1)
Kutrzeba Małgorzata. Tradycje amatorskiego teatru w Błażowej
(1)
Kłoczowski Jerzy (1924-2017)
(1)
Year
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(27)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(54)
English
(2)
German
(2)
Subject
Sztuka
(11)
Malarstwo niderlandzkie
(5)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(4)
Literatura polska
(4)
Rośliny
(4)
Kolekcjonerstwo
(3)
Miasta
(3)
Sztuka europejska
(3)
Sztuka polska
(3)
Architektura sakralna polska
(2)
Estetyka
(2)
Ikonografia chrześcijańska
(2)
Ikony
(2)
Kultura
(2)
Literatura
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Maria
(2)
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(2)
Ołtarze niemieckie
(2)
Poezja polska
(2)
Przyroda
(2)
Religia
(2)
Rysunek polski
(2)
Rzeźba
(2)
Rzeźba polska
(2)
Sztuka sakralna niemiecka
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Bazylianie
(1)
Bibliotekarstwo kościelne
(1)
Boznańska, Olga
(1)
Burckhardt, Jacob
(1)
Bóg
(1)
Cerkwie
(1)
Chronologia
(1)
Chrzanowski, Tadeusz
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Czas
(1)
Cztery żywioły
(1)
Dramat polski
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Dunikowski, Xawery
(1)
Dwory
(1)
Dyplomacja
(1)
Filozofia niemiecka
(1)
Grafika polska
(1)
Historiografia
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonoklazm
(1)
Instytucje kultury
(1)
Kalendarz
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Krzyże
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Malarstwo holenderskie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne
(1)
Malczewski, Jacek
(1)
Mecenat
(1)
Michael von Augsburg
(1)
Musiał, Krzysztof
(1)
Muzeum (Przeworsk)
(1)
Muzeum Okręgowe (Leszno)
(1)
Muzeum Zamoyskich (Kozłówka)
(1)
Muzyka polska
(1)
Nicefor
(1)
Norwid, Cyprian Kamil
(1)
Oświecenie
(1)
Parafia
(1)
Parki i ogrody
(1)
Porcelana
(1)
Portrety
(1)
Prawo
(1)
Przysięga
(1)
Regionalizm
(1)
Reszef
(1)
Romantyzm
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Sanktuaria
(1)
Schulz, Bruno
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Styl narodowy
(1)
Symbolika chrześcijańska
(1)
Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Szukalski, Stanisław
(1)
Sądownictwo
(1)
Tapiserie
(1)
Teatr polski
(1)
Teodor Studyta
(1)
Trybunał Koronny
(1)
Turnau, Jerzy
(1)
Wolicka-Wolszleger Elżbieta
(1)
Wyczółkowski, Leon
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Subject: work
Album Orbis
(1)
Biblia. ST
(1)
Unia Brzeska
(1)
Subject: time
1801-
(16)
1901-
(12)
1401-
(11)
1501-
(11)
1701-
(10)
1601-
(8)
1201-
(5)
1001-
(4)
1101-
(4)
1301-
(4)
901-
(4)
501-
(3)
601-
(3)
701-
(3)
801-
(3)
2001-
(2)
2001-0
(2)
301-
(1)
401-
(1)
Subject: place
Gdańsk
(2)
Polska
(2)
Lublin (okręg)
(1)
Niderlandy Południowe
(1)
Wąwolnica (k. Nałęczowa)
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi zbiorów
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(2)
Historia
(2)
58 results Filter
Book
In basket
Tytuł: 100 na 100 : sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL : katalog wystawy : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 12 X - 30 XII 2016 r. / [redakcja naukowa Krzysztof Przylicki, Magdalena Białonowska ; autorzy not: Arkadiusz Adamczuk, Anna Grochala, Agnieszka Szykuła-Żygawska, Agnieszka Truś-Bakalarz, Barbara Ciciora, Bożena Guldan-Klamecka, Beata Studziżba-Kubalska, Dorota Folga-Januszewska, Dorota Juszczak, Dorota Seweryn-Puchalska, Eliza Ptaszyńska, Jolanta Baziak-Jankowska, Jolanta Talbierska, Krystyna Czerni, Krzysztof Przylicki, Krystyna Rzędzian, Monika Nowakowska, Magdalena Białonowska, Marcin Romeyko-Hurko, Romuald Nowak, Tomasz Jakubowski, Tadeusz Matuszczak, Urszula Kozakowsa-Zaucha].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
Opis fizyczny: 136 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 132-136.
Temat: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zbiory
Temat: Zamek Królewski (Warszawa) - wystawy - 2016
Temat: Sztuka europejska - wystawy - 15-20 w
Temat: Sztuka europejska - zbiory - Polska - 15-20 w
Temat: Porcelana - wystawy - 18-20 w
Temat: Porcelana - zbiory - Polska - 15-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Adamczuk, Arkadiusz (1974- ).
Hasło dodatkowe: Baziak, Jolanta (1956- ).
Hasło dodatkowe: Białonowska, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Czerni, Krystyna (1957- ).
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).
Hasło dodatkowe: Grochala, Anna.
Hasło dodatkowe: Guldan-Klamecka, Bożena (1954- ).
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Juszczak, Dorota.
Hasło dodatkowe: Kozakowska-Zaucha, Urszula.
Hasło dodatkowe: Matuszczak, Tadeusz.
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ).
Hasło dodatkowe: Nowakowska, Monika (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Przylicki, Krzysztof (1981- ).
Hasło dodatkowe: Ptaszyńska, Eliza (1957- ).
Hasło dodatkowe: Romeyko-Hurko, Marcin.
Hasło dodatkowe: Rzędzian, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Seweryn-Puchalska, Dorota.
Hasło dodatkowe: Studziżba, Beata.
Hasło dodatkowe: Szykuła-Żygawska, Agnieszka (1980- ).
Hasło dodatkowe: Talbierska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Truś-Bakalarz, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-300-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22521, sygn. III 22334 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka
Tytuł: Ex thesauro : skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II = Ex thesauro : the treasures of the Library of the John Paul II Catholic University of Lublin = Sokroviŝa universitetskoj Biblioteki Katoličeskogo Ľûblinskogo Universiteta Ioanna Pavla II / [redaktor naczelny Katarzyna Kołakowska ; zespół merytoryczny i autorzy haseł Arkadiusz Adamczuk, Barbara Cech, Anna Gabłońska, Jadwiga Jaźwierska, Angelika Modlińska-Piekarz, Małgorzata Trojnacka ; tłumaczenie na język angielski OMERO ; tłumaczenie na język rosyjski Tatiana Krynicka, Lesław Łesyk, Dzhamilya Ramazanova].
Wariant tytułu: Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wariant tytułu: Sokroviŝa universitetskoj Biblioteki Katoličeskogo Ľûblinskogo Universiteta Ioanna Pavla II
Wariant tytułu: Treasures of the Library of the John Paul II Catholic University of Lublin
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2019.
Opis fizyczny: 291, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 289-[292]. Indeksy.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol., ang. i ros.
Temat: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Biblioteka Uniwersytecka - zbiory
Hasło dodatkowe: Adamczuk, Arkadiusz (1974- ).
Hasło dodatkowe: Cech, Barbara (1970- ).
Hasło dodatkowe: Gabłońska, Anna.
Hasło dodatkowe: Jaźwierska, Jadwiga (1971- ).
Hasło dodatkowe: Krynicka, Tatiana.
Hasło dodatkowe: Łesyk, Lesław.
Hasło dodatkowe: Modlińska-Piekarz, Angelika (1974- ).
Hasło dodatkowe: Ramazanova, Džamilâ Nurovna (1975- ).
Hasło dodatkowe: Trojnacka, Małgorzata (1961- ).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-691-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III
No cover
Book
In basket
Autor: Bender Agnieszka (1962- )
Tytuł: Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej / Agnieszka Bender.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.
Opis fizyczny: 347, [1] s., [72] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Rés. Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 297-318. Indeksy.
Temat: Tapiserie - Polska - 17-18 w
ISBN: 83-7363-144-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19808 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Chlebowski Piotr
Tytuł: Romantyczna silva rerum o Norwidowym "Albumie Orbis" / Piotr Chlebowski.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
Opis fizyczny: 471, [3], 62 s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. fr. Spis treści także fr.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883). Album Orbis
Temat: Sztuka polska - historia - 19 w
Temat: Literatura polska - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7363-805-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27802 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Przywrócona pamięci : ikona Matki Boskiej Chełmskiej : ikonografia - kult - kontekst społeczny / redakcja Andrzej Gil, Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas.
Wariant tytułu: Ikona Matki Boskiej Chełmskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
Opis fizyczny: 326, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Hasło dodatkowe: Gil, Andrzej (1963- ).
Hasło dodatkowe: Kalinowski, Mirosław (1962- ).
Hasło dodatkowe: Skočilâs, Ìgor Âroslavovič (1967- ).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-286-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 33204
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / pod red. Małgorzaty Trojnackiej ; [teksty: Zofia Goleman [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.
Opis fizyczny: 94, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 22x24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 87-88. Indeks.
Uwaga: Streszcz. łac., ang., fr., ros., niem.
Temat: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Biblioteka Uniwersytecka - zbiory
Temat: Zbiory specjalne - bibliotekarstwo - Polska
Hasło dodatkowe: Goleman, Zofia.
Hasło dodatkowe: Trojnacka, Małgorzata (1961- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19868 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gombin Krzysztof (1974- )
Tytuł: Trybunał Koronny ceremoniał i sztuka / Krzysztof Gombin.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.
Opis fizyczny: 295 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 255-279. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Trybunał Koronny
Temat: Sądownictwo - Polska - 16-18 w
Temat: Polska - kultura - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7702-644-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28300 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki / pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy ; [aut. Adam Grzeliński i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.
Opis fizyczny: 214 s. : il. ; 19 cm.
Temat: Estetyka - historia - Wielka Brytania - 18-19 w
Temat: Sztuka - teoria - historia - Wielka Brytania - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Jaźwierski, Jacek (1970- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pastwa, Marcin (1970- ).
ISBN: 978-83-7363-724-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8760 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja - dzieje recepcji / pod redakcją: Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy.
Wariant tytułu: Sprzeciw i fascynacja - dzieje recepcji
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
Opis fizyczny: 142 s. : il. ; 22 cm.
Temat: Estetyka - Niemcy - 18-20 w
Temat: Filozofia niemiecka - 18-20 w
Temat: Sztuka - estetyka - 18-20 w
Temat: Sztuka - krytyka - 18-20 w
Temat: Sztuka - teoria - Niemcy - 18-20 w
Temat: Sztuka niemiecka - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Jaźwierski, Jacek (1970- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pastwa, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Grzesiuk, Ewa (1962- ).
Hasło dodatkowe: Michałowicz, Monika.
Hasło dodatkowe: Pieńkos, Andrzej (1962- ).
Hasło dodatkowe: Rosales Rodríguez, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-543-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 32300 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Mit, symbol, mimesis : studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger / [kom. red. Jacek Jaźwierski i in. ; aut. Wiesław Juszczak i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
Opis fizyczny: 461 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac E. Wolickiej-Wolszleger s. 15-32. Indeks.
Temat: Wolicka-Wolszleger Elżbieta - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka - historia
Temat: Sztuka - teoria
Hasło dodatkowe: Jaźwierski, Jacek (1970- ).
Hasło dodatkowe: Juszczak, Wiesław (1932- ).
ISBN: 978-83-7363-941-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24660 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Od teorii ethosu do ekspresji absolutnej : spory o rolę ekspresji w dziejach sztuki i teorii sztuk / red. Jacek Jaźwierski, Ryszard Kasperowicz, Marcin Pastwa.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
Opis fizyczny: 254, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z niem.
Temat: Sztuka - estetyka
Temat: Sztuka - teoria
Hasło dodatkowe: Jaźwierski, Jacek (1970- ).
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pastwa, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Czekalski, Stanisław (1967- ). Symptom Galatei.
Hasło dodatkowe: Żuchowski, Tadeusz J. (1958- ). Wokół Friedrichowskiej kategorii odczuwania.
Hasło dodatkowe: Rosales Rodríguez, Agnieszka. Między duchem a formą - problem ekspresji w teorii i sztuce Maxa Liebermanna.
Hasło dodatkowe: Kiepuszewski, Łukasz (1971- ). Mark Rothko i kwestia autoekspresji.
Hasło dodatkowe: Czerzniewska, Jolanta. Zabytki dawnej Francji, które mówią.
Hasło dodatkowe: Skrabek, Aleksandra. Histeria, czyli o sztuce ekspresji w szpitalu Salpêtrière.
Hasło dodatkowe: Żywicka, Anna. O sztuce prawdziwej - ekspresja i "zaraźliwość" dzieła w rozważaniach Lwa Tołstoja.
Hasło dodatkowe: Płaszczewska, Olga. Koncepcje ekspresji w badaniach porównawczych Georga Brandesa.
Hasło dodatkowe: Długosz, Magdalena (1981- ). Zaklinanie Worringerowskiej empatii, czyli o transcendencji i immanencji w historii sztuki.
Hasło dodatkowe: Worringer, Wilhelm (1881-1965). O transcendencji i immanencji w sztuce.
Hasło dodatkowe: Zbańska, Marta. Film "For Lovers Only" braci Polish - ekspresja intymności i stylistyczne refleksje.
Hasło dodatkowe: Salwa, Mateusz (1979- ). Rola ekspresji we współczesnej estetyce natury.
Hasło dodatkowe: Okoń, Waldemar (1953- ). "Format" i ekspresja.
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-126-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30160 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: The visual culture of Holland in the seventeenth and eighteenth centuries and its European reception / ed. by Jacek Jaźwierski and Paul Taylor ; [aut. Jacek Jaźwierski et al.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.
Opis fizyczny: 212 s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym w czerwcu 2011 r.
Temat: Malarstwo holenderskie - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo holenderskie - recepcja - Europa - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Jaźwierski, Jacek (1970- ).
Hasło dodatkowe: Taylor, Paul (1963- ).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-149-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30080 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaczmarek Wojciech (1954- )
Tytuł: Od kontestacji do relacji : człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski / Wojciech Kaczmarek.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007.
Opis fizyczny: 276 s. ; 21 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Bóg - literatura polska
Temat: Antropologia filozoficzna - literatura polska
Temat: Dramat polski - tematyka - 19-20 w
ISBN: 978-83-7363-540-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23404 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kasperowicz Ryszard (1968- )
Tytuł: Zweite, ideale Schöpfung : sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta / Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.
Opis fizyczny: 375, [2] s. ; 21 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 333-362. Indeks.
Temat: Burckhardt Jacob (1818-1897) - twórczość
Temat: Historiografia - Szwajcaria - 19 w
Temat: Historycy sztuki - biografie - szwajcaria - 19 w
Temat: Kultura - badanie - Szwajcaria - 19 w
Temat: Sztuka - badanie - Szwajcaria - 19 w
ISBN: 83-7363-205-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20679 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Białe plamy w schulzologii / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak ; [aut. Shalom Lindenbaum i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2009.
Opis fizyczny: 275 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Zawiera materiały z miedzynarodowego panelu dyskusyjnego, Lublin, 19 listopada 2007 r.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang. lub fr. po art.
Temat: Schulz Bruno (1892-1942) - twórczość - materiały konferencyjne
Temat: Grafika polska - 20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Literatura polska - 20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rysunek polski - 20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).
ISBN: 978-83-7702-018-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25009 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Twórcy i dzieła : studia z dziejów kultury artystycznej / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lechosława Lameńskiego, Ireny Rolskiej-Boruch ; [aut. Zbigniew Święch [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, [2007].
Opis fizyczny: 452 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac T. Chrzanowskiego s. 23-54.
Uwaga: Streszcz. ang. po art.
Temat: Chrzanowski Tadeusz (1926-2006) - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka - historia - szkice
Hasło dodatkowe: Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).
Hasło dodatkowe: Lameński, Lechosław (1949- ).
Hasło dodatkowe: Rolska-Boruch, Irena.
Hasło dodatkowe: Święch, Zbigniew (1943- ).
ISBN: 978-83-7363-430-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 21989 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kramiszewska Aneta
Tytuł: Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! : opowieść etiologiczna miejsc świętych w zwierciadle sztuki / Aneta Kramiszewska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
Opis fizyczny: 502, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 457-472. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Sztuka sakralna polska - historia
Temat: Sanktuaria - Polska
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7702-371-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27793 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kudelska Dorota (1958- )
Tytuł: Dukt pisma i pędzla : biografia intelektualna Jacka Malczewskiego / Dorota Kudelska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.
Opis fizyczny: 856 s., [47] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 799-818. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Malczewski Jacek (1854-1929) - twórczość
Temat: Malarstwo polskie - historia - 19-20 w
Temat: Poezja polska - historia - 19-20 w
ISBN: 978-83-7363-696-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23123 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku / redakcja Joanna Lekan-Mrzewka, Monika Kulesza, Beata K. Obsulewicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
Opis fizyczny: 367 s. ; 21 cm.
Seria: Z Prac Katedry Literatury Modernizmu KUL
Uwaga: Bibliogr., netogr. przy art. Indeks.
Uwaga: Wstęp równol. pol., ang.
Temat: Kolekcjonerstwo - antropologia społeczna
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Kolekcjonerstwo - w literaturze polskiej
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Mecenat - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Kulesza, Monika (literaturoznawca).
Hasło dodatkowe: Lekan-Mrzewka, Joanna.
Hasło dodatkowe: Obsulewicz-Niewińska, Beata.
Hasło dodatkowe: Bąbiak, Grzegorz Paweł. Mecenat na ziemiach polskich w XIX w.
Hasło dodatkowe: Budrewicz, Tadeusz (1951- ). Duchy książek
Hasło dodatkowe: Deniziak, Michał. Kolekcja i melancholia
Hasło dodatkowe: Fedorowicz, Irena. Michał Eustachy Brensztejn - żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner
Hasło dodatkowe: Gielata, Ireneusz. Kolekcjoner sztucznych kwiatów (diuk Jan Jorisa-Karla Huysmansa)
Hasło dodatkowe: Kielak, Dorota. Kolekcje w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
Hasło dodatkowe: Kulesza, Monika (literaturoznawca). Piccolo Museo del Purgatorio - Małe Muzeum Dusz Czyśćcowych
Hasło dodatkowe: Narkowicz, Liliana (1961- ). Kolekcjonerzy i miłośnicy tradycji we wspomnieniach Zofii z Tyszkiewiczów Potockiej
Hasło dodatkowe: Olszewska, Maria Jolanta (1962- ). Warszawskie kolekcje
Hasło dodatkowe: Parnowska, Marta. Zygmunt Wolski - "pilny nad rzeczami polskimi pracownik"
Hasło dodatkowe: Ratuszna, Hanna. Artysta, kolekcjoner codzienności - studium przypadku Gabrieli Zapolskiej
Hasło dodatkowe: Tomaszewska, Wiesława. Biblioteka i oficyna wydawnicza w Jazłowcu
Hasło dodatkowe: Wietecha, Anna (1983- ). Prus i inni jako kolekcjonerzy detali, czyli epizod z historii noweli
Hasło dodatkowe: Załęczny, Jolanta (1959- ). Zachować pamięć o powstaniu styczniowym - o kolekcjonerskiej pasji Wandy Umińskiej
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-334-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 32202 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kulesza Piotr (1982- )
Tytuł: Plants in 15th-century Netherlandish painting : a botanical analysis of selected paintings / Piotr Kulesza ; [transl. by Ewa Kaczyńska].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014.
Opis fizyczny: 216 s. : il. (fragm. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 189-197. Indeks.
Uwaga: Tekst tł. z jęz. pol. Streszcz. niem.
Temat: Malarstwo niderlandzkie - tematyka - 15 w
Temat: Rośliny - w sztuce niderlandzkiej
Hasło dodatkowe: Kaczyńska, Ewa (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7702-868-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28634 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again