Form of Work
Książki
(77)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
Status
available
(71)
only on-site
(6)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(73)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(3)
Author
Kuczyński Stefan Krzysztof (1938-2010)
(6)
Górzyński Sławomir (1962- ; nauki historyczne)
(4)
Malinowski Jerzy (1950- )
(4)
Popiołek Bożena (1962- )
(4)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- )
(3)
Kicińska Urszula (1983- )
(3)
Ogrodzki Piotr (1958-2013)
(3)
Rachuba Andrzej (1951- )
(3)
Sieniawska Elżbieta (ok. 1669-1729)
(3)
Sierakowska Katarzyna
(3)
Szwarc Andrzej (1951- )
(3)
Słaby Agnieszka (1983- )
(3)
Bieniak Janusz (1927- )
(2)
Dudziński Paweł (1964- )
(2)
Epsztein Tadeusz (1959- )
(2)
Kabacińska Katarzyna
(2)
Krawczuk Wojciech (1963- )
(2)
Olszewski Andrzej Kazimierz (1931- )
(2)
Perkun Vitalij (1976- )
(2)
Pręgowski Filip (1973- )
(2)
Pufendorf Samuel von (1632-1694)
(2)
Szymczak Jan (1946- )
(2)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- )
(2)
Adamczewski Marek
(1)
Alexandrowicz Stanisław (1931-2015)
(1)
Balcerowicz Piotr (1964- )
(1)
Bilińska Irena. Stary człowiek w młodej literaturze (Exemplum Sama Bohdana Hrobonia słowackiego poety romantycznego)
(1)
Biliński Lucjan (1930-2015)
(1)
Boesten-Stengel Albert
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
(1)
Cendrowski Sławomir
(1)
Chojecki Dariusz K. Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie w dobie transformacji demograficznej w latach 1890–1939
(1)
Chojecki Dariusz K. „Volk ohne Jugend”
(1)
Chyra-Rolicz Zofia (1948- ). Potrzeby ludzi starych w spółdzielczości w XIX–XXI wieku
(1)
Chłosta-Sikorska Agnieszka
(1)
Ciara Stefan (1949- ). Starość ludzi nauki w Krakowie i Lwowie w końcu XIX i w pierwszej ćwierci XX wieku (na wybranych przykładach)
(1)
Dacka-Górzyńska Iwona Monika (1972- )
(1)
Drelicharz Wojciech (1965- )
(1)
Faryś Przemysław Krystian (1984- )
(1)
Fejtova Olga
(1)
Gadocha Marcin
(1)
Gapiński Bartłomiej (1982- ). Życie ludzi starych na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Garbacova Volʹga Vasilʹeuna (1961- )
(1)
Gaul Jerzy (1948- )
(1)
Geron Małgorzata
(1)
Getka-Kenig Mikołaj (1987- ). Starość polityczna jako zjawisko społeczno–kulturowe na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego
(1)
Grata Paweł. System emerytalny Drugiej Rzeczypospolitej
(1)
Grzegrzółka Sabina
(1)
Gut Agnieszka
(1)
Gut Paweł
(1)
Haratym Andrzej
(1)
Hoszowska Mariola
(1)
Ihnatowicz Ewa. Starcy pozytywistów
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Introduction
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Przedmowa
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Starość w reklamie
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Wprowadzenie
(1)
Janik Maciej
(1)
Januszkiewicz Eustachy (1805-1874)
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Emeryci w społeczeństwie polskim w latach 1945–1968
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Życie niewesołe - ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL
(1)
Jurek Tomasz (1962- )
(1)
Karkowska Marta. Starość w perspektywie socjologów. Spojrzenie z końca XX i początku XXI wieku
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). Introduction - a few remarks on the socio–cultural aspects of old age in historical research
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). Wokół starości emigrantów po powstaniu listopadowym
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). Wprowadzenie - kilka uwag o społeczno–kulturowych kontekstach starości w badaniach historycznych
(1)
Kawalec Agnieszka
(1)
Kałuski Tomasz
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka
(1)
Kocewiak Sławomir
(1)
Kostkiewiczowa Teresa (1936- )
(1)
Kovalevska Ludmila
(1)
Kurz Iwona. Starość w polu widzenia
(1)
Kuzmova Stanislava
(1)
Kuźma-Markowska Sylwia (1979- ). Amerykańskie i brytyjskie badania jakościowe nad starością dla XIX i XX wieku
(1)
Kłysz-Hackbarth Joanna
(1)
Landau-Czajka Anna. „Mój ojciec jest starcem i ma lat sześćdziesiąt”
(1)
Ledóchowski Stanisław (1932- )
(1)
Legieć Jacek. Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
(1)
Lehr Urszula. Kulturowe paradygmaty starości w społeczności lokalnej
(1)
Lehr Urszula. Od dożywocia do emerytury. Społeczno–kulturowe uwarunkowania strategii przetrwania
(1)
Lewalski Krzysztof (1965- ). Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota?
(1)
Lulewicz Henryk (1950-2019)
(1)
Makowski Krzysztof A. (1956- ). Jak długo żyli mieszkańcy Poznania w pierwszej połowie XIX wieku czyli kto był wtedy człowiekiem starym?
(1)
Martini Małgorzata (1953- )
(1)
Matwijów Maciej (1958- )
(1)
Mencfel Michał
(1)
Michalska-Bracha Lidia. Problem starości w środowisku weteranów powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki od końca XIX wieku do 1939 roku
(1)
Mikeladze-Andreasen Nora
(1)
Mikulski Waldemar
(1)
Molik Witold (1949- ). Rezydenci w rodzinach ziemiańskich na ziemiach polskich w XIX wieku
(1)
Molik Witold (1949- ). Starość duchownych archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w XIX i na początku XX wieku
(1)
Mędrzecki Włodzimierz. Uwagi o starości na wsi polskiej w XIX wieku
(1)
Nietyksza Maria (1936-2017). Profesor Anna Żarnowska — główne nurty badań
(1)
Nowaczewska Renata. rStarość w Stanach Zjednoczonych: droga do powszechnego zabezpieczenia obywateli amerykańskich „na wypadek starości” — od wojny secesyjnej do 1940 roku
(1)
Osiński Dawid Maria (1981- ). Starość pozytywistów i/a starość pozytywizmu
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- )
(1)
Paczoska Ewa (1952- ). Stara kobieta w literaturze przełomu XIX i XX wieku
(1)
Pakuła Rafał
(1)
Partyka Joanna (1957- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(60)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(80)
France
(9)
Austria
(1)
Language
Polish
(76)
English
(4)
Subject
Pieczęcie
(6)
Polacy za granicą
(4)
Dziecko
(3)
Heraldyka
(3)
Kolekcjonerstwo
(3)
Kradzież dzieł sztuki
(3)
Kultura
(3)
Listy polskie
(3)
Sieniawska, Elżbieta
(3)
Sztuka polska
(3)
Zbiory muzealne
(3)
Architektura amerykańska
(2)
Architektura polska
(2)
Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa)
(2)
Art déco
(2)
Artyści plastycy polscy
(2)
Arystokracja
(2)
Bacon, Francis
(2)
Edytorstwo
(2)
Gumowski, Marian
(2)
Heraldyka kościelna
(2)
Historycy sztuki
(2)
Karol
(2)
Kobieta
(2)
Ludzie starzy
(2)
Malarstwo angielskie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Rodzina
(2)
Rycerstwo
(2)
Starość
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka żydowska
(2)
Ubiór
(2)
Urzędnicy
(2)
Wojna 1655-1660 r. polsko-szwedzka
(2)
Wojna 1655-1660 r. północna
(2)
Władcy
(2)
Zbroja
(2)
Ziemiaństwo
(2)
Życie codzienne
(2)
Architekci polscy
(1)
Archiwum Główne Akt Dawnych
(1)
Artyści żydowscy
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Broń biała
(1)
Broń miotająca
(1)
Broń ochronna
(1)
Cechy (rzem.)
(1)
Cyrylica
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Drukarstwo
(1)
Dyplomatyka
(1)
Dziennikarze
(1)
Edytorzy
(1)
Emigracja polityczna
(1)
Emigracja polska
(1)
Grafika polska
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gębarowicz, Mieczysław
(1)
Hasior, Władysław
(1)
Herbarze
(1)
Herby wiejskie
(1)
Hełmy (wojsk.)
(1)
Hinduizm
(1)
Intelektualiści
(1)
Januszkiewicz, Eustachy
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Kamyn, Erazm
(1)
Kartografia
(1)
Kazania o świętych
(1)
Kerčenskij istoriko-kul'turnyj zapovednik
(1)
Kostiumologia
(1)
Kradzież dóbr kultury
(1)
Kradzież z włamaniem
(1)
Kriegsarchiv Wien
(1)
Krytyka artystyczna
(1)
Krzyże
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Legiony Polskie (1914-1917)
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Metaloplastyka
(1)
Miasta
(1)
Moda
(1)
Muzealnicy
(1)
Naczynia
(1)
Ornament
(1)
Oświecenie
(1)
Paleografia
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Polonica
(1)
Polska Organizacja Wojskowa (1914-1918)
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Przybylski, Czesław
(1)
Radziwiłł
(1)
Religia
(1)
Subject: work
Krzyż z Kacchi
(1)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolności Kultury
(1)
Subject: time
1501-
(16)
1701-
(15)
1801-
(14)
1901-
(14)
1601-
(13)
1401-
(12)
1301-
(11)
1201-
(9)
1101-
(8)
1001-
(5)
2001-0
(3)
1918-
(2)
1939-
(2)
901-
(2)
101-
(1)
1914-
(1)
1945-
(1)
201-
(1)
301-
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Nowy Jork
(2)
Szwecja
(2)
Warszawa
(2)
Bosporańskie, Królestwo
(1)
Galicja
(1)
Głogów (okręg)
(1)
Indie
(1)
Kacchi (Gruzja)
(1)
Kanada
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Lwów
(1)
Mathurā (Indie)
(1)
Nieśwież
(1)
Poznań
(1)
Toruń
(1)
Wadowice
(1)
Włochy
(1)
Łódź
(1)
Śląsk
(1)
Żmudź (Litwa)
(1)
Genre/Form
Biografie
(2)
Dokumenty elektroniczne
(2)
Informatory
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki
(2)
Źródła historyczne
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Katalogi twórczości
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Spisy osobowe
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
80 results Filter
Book
In basket
Autor: Adamczewski Marek
Tytuł: Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej : geneza niektórych rozwiązań prawnych / Marek Adamczewski ; [Polskie Towarzystwo Heraldyczne].
Wariant tytułu: Sfragistyka państwowa i samorządowa Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019.
Opis fizyczny: 247 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Na s. red.: Kwerenda źródłowa wykonana w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0003/NPRH4/H1a/83/2015 "Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015)".
Uwaga: Bibliogr. s. 229-242. Indeks.
Uwaga: Wydanie książki finansowane w ramach umowy 732/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Temat: Heraldyka - Polska - 19-20 w
Temat: Pieczęcie - Polska - 1914-1918 r
Temat: Pieczęcie - Polska - 1918-1939 r
Temat: Sfragistyka - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-286-0078-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33835 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Alexandrowicz Stanisław (1931-2015)
Tytuł: Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku / Stanisław Alexandrowicz, Jarosław Łuczyński, Radosław Skrycki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017.
Opis fizyczny: 447 s. : il. ; 30 cm.
Seria: Nauki Pomocnicze Historii Seria Nowa
Uwaga: Bibliogr. s. 383-414. Indeksy.
Temat: Kartografia - historia - Polska - 13-18 w
Hasło dodatkowe: Łuczyński, Jarosław (1975-2012).
Hasło dodatkowe: Skrycki, Radosław (1974- ).
Hasło dodatkowe: Rachuba, Andrzej (1951- ).
Hasło dodatkowe: Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-846-2
ISBN: 978-83-7181-533-1 (seria)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22829 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka i kultura wizualna Indii = Art and visual culture of India / pod red. Piotra Balcerowicza i Jerzego Malinowskiego.
Wariant tytułu: Art and visual culture of India
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010.
Opis fizyczny: 169, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Seria: Konferencje Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu
Seria: Conferences of the Polish Society of Orient Art
Uwaga: Summ. po ref.
Uwaga: Bibliogr. po ref.
Temat: Kultura - Indie - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka indyjska - materiały konferencyjne
Temat: Indie - kultura - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Balcerowicz, Piotr (1964- ).
Hasło dodatkowe: Malinowski, Jerzy (1950- ).
ISBN: 978-83-7181-636-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17286 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 9 / pod red. Stefana K. Kuczyńskiego ; [aut. Janusz Bieniak i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2001.
Opis fizyczny: 277, [1] s. ; 21 cm.
Temat: Polska - ludność - historia - 11-16 w
Hasło dodatkowe: Bieniak, Janusz (1927- ).
Hasło dodatkowe: Kuczyński, Stefan Krzysztof (1938-2010).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
ISBN: 83-7181-194-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6902/9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Biliński Lucjan (1930-2015)
Tytuł: Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii : informator / Lucjan Biliński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1997.
Opis fizyczny: 89, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Polonica - zbiory - Wielka Brytania
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 83-7181-010-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29053 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku na tle porównawczym. T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki = Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). Vol. 1, Methodology, demography, welfare institutions / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca.
Wariant tytułu: Methodology, demography, welfare institutions
Wariant tytułu: Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context)
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: 460 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Historyczny.
Uwaga: Spis treści i wstęp równol. pol. i ang.
Temat: Domy pomocy społecznej - 18-21 w
Temat: Ludzie starzy - opieka społeczna - 18-21 w
Temat: Starość - socjologia - Polska - 18-21 w
Hasło dodatkowe: Caban, Wiesław (1946- ). Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
Hasło dodatkowe: Chojecki, Dariusz K. Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie w dobie transformacji demograficznej w latach 1890–1939
Hasło dodatkowe: Chyra-Rolicz, Zofia (1948- ). Potrzeby ludzi starych w spółdzielczości w XIX–XXI wieku
Hasło dodatkowe: Grata, Paweł. System emerytalny Drugiej Rzeczypospolitej
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ).
Hasło dodatkowe: Jarosz, Dariusz (1959- ). Emeryci w społeczeństwie polskim w latach 1945–1968
Hasło dodatkowe: Karkowska, Marta. Starość w perspektywie socjologów. Spojrzenie z końca XX i początku XXI wieku
Hasło dodatkowe: Karpińska, Małgorzata (1955- ). Introduction - a few remarks on the socio–cultural aspects of old age in historical research
Hasło dodatkowe: Karpińska, Małgorzata (1955- ). Wprowadzenie - kilka uwag o społeczno–kulturowych kontekstach starości w badaniach historycznych
Hasło dodatkowe: Kuźma-Markowska, Sylwia (1979- ). Amerykańskie i brytyjskie badania jakościowe nad starością dla XIX i XX wieku
Hasło dodatkowe: Legieć, Jacek. Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
Hasło dodatkowe: Makowski, Krzysztof A. (1956- ). Jak długo żyli mieszkańcy Poznania w pierwszej połowie XIX wieku, czyli kto był wtedy człowiekiem starym?
Hasło dodatkowe: Mędrzecki, Włodzimierz. Uwagi o starości na wsi polskiej w XIX wieku
Hasło dodatkowe: Michalska-Bracha, Lidia. Problem starości w środowisku weteranów powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki od końca XIX wieku do 1939 roku
Hasło dodatkowe: Molik, Witold (1949- ). Rezydenci w rodzinach ziemiańskich na ziemiach polskich w XIX wieku
Hasło dodatkowe: Nowaczewska, Renata. rStarość w Stanach Zjednoczonych: droga do powszechnego zabezpieczenia obywateli amerykańskich „na wypadek starości” — od wojny secesyjnej do 1940 roku
Hasło dodatkowe: Piotrowska-Marchewa, Monika. „Myśląc o ciężkiej i smutnej starości niezdolnych już do pracy nauczycielek...”
Hasło dodatkowe: Poniat, Radosław. Starość ludzi luźnych
Hasło dodatkowe: Przeniosło, Małgorzata. Pomoc osobom starym w działalności
Hasło dodatkowe: Przeniosło, Marek (1962- ). Pomoc osobom starym w działalności
Hasło dodatkowe: Sierakowska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Stampfer, Shaul. Nowoczesna opieka społeczna i samotni seniorzy: dzieje żydowskich domów starców
Hasło dodatkowe: Szczepański, Jerzy (1950- ). Starość weteranów na emigracji we Francji w XIX wieku
Hasło dodatkowe: Szelągowska, Grażyna (etnografia). Ludzie starzy w nordyckim państwie opiekuńczym: od filantropii do powszechnego systemu emerytalnego na przykładzie Danii
Hasło dodatkowe: Szołtysek, Mikołaj (1974- ). Mikrodemografia rodziny staropolskiej: kategorie współmieszkania a rodzinne sytuacje opiekuńcze ludzi starych
Hasło dodatkowe: Szudarek, Agnieszka. Starzenie się i starość przedstawicielek elit społecznych w pruskich zakładach dla niezamężnych kobiet w XIX wieku
Hasło dodatkowe: Szukała, Michał. Starość i samotność w Piasecznie w połowie XIX wieku
Hasło dodatkowe: Szwarc, Andrzej (1951- ). Inteligent na emeryturze - Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym
Hasło dodatkowe: Szwarc, Andrzej (1951- ). Introduction - a few remarks on the socio–cultural aspects of old age in historical research
Hasło dodatkowe: Szwarc, Andrzej (1951- ). Od Georges’a Minois do naszych dni. Refleksje wokół dyskursu historyków o starości w ostatnim ćwierćwieczu
Hasło dodatkowe: Szwarc, Andrzej (1951- ).
Hasło dodatkowe: Szwarc, Andrzej (1951- ). Wprowadzenie - kilka uwag o społeczno–kulturowych kontekstach starości w badaniach historycznych
Hasło dodatkowe: Urbanek, Bożena. Medycyna a starość i choroby ludzi w podeszłym wieku na przełomie XIX i pierwszego półwiecza XX wieku (zarys problematyki i potrzeby badawcze)
Hasło dodatkowe: Wiślicz, Tomasz (1969- ). Starość i inne okresy życia w konceptualizacjach historyków epoki przednowoczesnej
Hasło dodatkowe: Zapała, Jakub. Problemy starości i emerytur we włoskim państwie faszystowskim
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-940-7
ISBN: 978-83-7181-939-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31460/1 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Kalendarze staropolskie / pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki ; [aut. Maciej Janik i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.
Opis fizyczny: 271 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Staropolskie Teksty Paraliterackie
Uwaga: U góry s. tyt.: Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski.
Uwaga: Materiały z konferencji odbytej 13-14 maja 2008 r. w Warszawie.
Uwaga: Indeks.
Temat: Kalendarze polskie - 15-18 w
Temat: Literatura polska - 15-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dacka-Górzyńska, Iwona Monika (1972- ).
Hasło dodatkowe: Partyka, Joanna (1957- ).
Hasło dodatkowe: Janik, Maciej.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-811-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28241 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krakowskie Kolokwium Heraldyczne (2 ; 2004)
Tytuł: Pieczęcie herbowe - herby na pieczęciach / pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011.
Opis fizyczny: 347 s. : il. (w tym 1 kolor.) ; 25 cm.
Temat: Heraldyka - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Pieczęcie - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Drelicharz, Wojciech (1965- ).
Hasło dodatkowe: Piech, Zenon (1954- ).
ISBN: 978-83-7181-674-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26896 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dudziński Paweł (1964- )
Tytuł: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. T. 1 / Paweł Dudziński.
Wariant tytułu: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne... T. 1
Wydanie: Dodruk cyfrowy, 2016.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: 461 s. ; 25 cm.
Uwaga: Na k. tyt. data wyd.: 2007.
Uwaga: Bibliogr. s. 420-436. Indeksy.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Heraldyka kościelna
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-980-3 (tom 1, oprawa miękka)
ISBN: 978-83-7181-979-7 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 27-526.6/.7:929.6) sygn. II 30162/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dudziński Paweł (1964- )
Tytuł: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. T. 2, Katalog / Paweł Dudziński.
Wariant tytułu: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne... T. 2
Wydanie: Dodruk cyfrowy, 2016.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: [260] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Na k. tyt. data wyd.: 2007.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Heraldyka kościelna
Temat: Herbarze
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-981-0 (tom 2, oprawa miękka)
ISBN: 978-83-7181-979-7 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 27-526.6/.7:929.6) sygn. II 30162/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 10 / [kom. red. Tadeusz Epsztein [i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.
Opis fizyczny: XXIV, 169 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej
Uwaga: Indeksy. Indeks do cz. 1-10. Sprostowania i uzup. do cz. 1, 3, 5.
Temat: Ziemiaństwo - biografie - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Epsztein, Tadeusz (1959- ).
ISBN: 978-83-7181-789-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K 92(438):323.31)(038)"20" <1>) sygn. II 11032/10 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 11 / [oprac. red. Tadeusz Epsztein].
Wariant tytułu: Ziemianie polscy dwudziestego wieku
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: XXXIV, 164 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej
Uwaga: Zawiera wykaz życiorysów zamieszczonych w 1-11 części słownika oraz sprostowania i uzup. do cz. 3, 6, 8-10.
Uwaga: Bibliogr. przy biogramach. Indeks.
Temat: Ziemiaństwo - Polska - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Słowniki biograficzne
Hasło dodatkowe: Epsztein, Tadeusz (1959- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
ISBN: 978-83-7181-961-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K 92(438):323.31)(038)"20" <1>) sygn. II 11032/11 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Faryś Przemysław Krystian (1984- )
Tytuł: Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780-1930 : styl - rzemiosło - produkt / Przemysław Krystian Faryś.
Wariant tytułu: Ubiór kobiecy i jego tajemnice
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014.
Opis fizyczny: 104 s. : il. (gł. kolor.) ; 21x21 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 102-103. Słowniczek pojęć s. 100-101.
Temat: Kobieta - estetyka - 18-20 w
Temat: Moda - Europa - 18-20 w
Temat: Ubiór - Europa - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-867-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 28683 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce : materiały z konferencji naukowej, Toruń, 13-15 czerwca 2007 / pod red. Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego ; [aut. Anna Rucińska i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009.
Opis fizyczny: 522 s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych ref.
Temat: Krytyka artystyczna - historia - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - teoria - historia - 19-21 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Geron, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Malinowski, Jerzy (1950- ).
Hasło dodatkowe: Rucińska, Anna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24017 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego / pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1993-.
Opis fizyczny: 30 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Uwaga: Od n. s. T. 9 (2010) pod red. Sławomira Górzyńskiego.
Uwaga: Numeracja ciągła tomów nawiązuje do czas.: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie ukazującego się w latach 1928-1932.
Temat: Heraldyka - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma historyczne polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne).
Hasło dodatkowe: Kuczyński, Stefan Krzysztof (1938-2010).
Hasło dodatkowe: Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
Tytuł poprzedni:
ISSN: 1230-803X
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 1131
T. 11 (22) (2012) [T. 11 (22) (2012)]
T. 12 (23) (2013) [T. 12 (23) (2013)]
T. 13 (24) (2014) [T. 13 (24) (2014)]
T. 14 (25) (2015) [T. 14 (25) (2015)]
T. 15 (26) (2016) [T. 15 (26) (2016)]
T. 16 (27) (2017) [T. 16 (27) (2017)]
T. 17 (28) (2018) [T. 17 (28) (2018)]
T. 18 (29) (2019) [T. 18 (20) (2019)]
No cover
Book
In basket
Tytuł: Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 12 / pod red. Sławomira Górzyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012.
Opis fizyczny: 189, [1] s. ; 21 cm.
Temat: Polska - ludność - historia - 12-16 w
Hasło dodatkowe: Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
ISBN: 978-83-7181-747-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6902/12 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej / pod red. Agnieszki Gut i Pawła Guta.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012.
Opis fizyczny: 264 s. : il. ; 25 cm.
Temat: Wieś - pieczęcie - Polska
Temat: Herby wiejskie - Polska
Hasło dodatkowe: Gut, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Gut, Paweł.
ISBN: 978-83-7181-698-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27529 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Galicja a powstanie styczniowe / pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka.
Adres wydawniczy: Warszawa ; Rzeszów : Wydawnictwo DiG, 2013.
Opis fizyczny: 653 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Tekst w częśc. pol., niem., ukr. Streszcz. ang.
Temat: Powstanie 1863 r. styczniowe
Temat: Galicja - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Hoszowska, Mariola.
Hasło dodatkowe: Kawalec, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Zaškìl'nâk, Leonìd.
ISBN: 978-83-7181-771-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27906 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku na tle porównawczym. T. 2, Aspekty społeczno-kulturowe = Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). Vol. 2, Socio-cultural aspects / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca.
Wariant tytułu: Socio-cultural aspects
Wariant tytułu: Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context)
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: 468 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uwaga: Spis treści i wstęp równol. pol. i ang.
Temat: Ludzie starzy - socjologia - 18-21 w
Temat: Starość - socjologia - Polska - 18-21 w
Temat: Starość - w literaturze - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ).
Hasło dodatkowe: Sierakowska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Szwarc, Andrzej (1951- ).
Hasło dodatkowe: Bilińska, Irena. Stary człowiek w młodej literaturze (Exemplum Sama Bohdana Hrobonia, słowackiego poety romantycznego)
Hasło dodatkowe: Chojecki, Dariusz K. „Volk ohne Jugend”
Hasło dodatkowe: Ciara, Stefan (1949- ). Starość ludzi nauki w Krakowie i Lwowie w końcu XIX i w pierwszej ćwierci XX wieku (na wybranych przykładach)
Hasło dodatkowe: Gapiński, Bartłomiej (1982- ). Życie ludzi starych na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym
Hasło dodatkowe: Getka-Kenig, Mikołaj (1987- ). Starość polityczna jako zjawisko społeczno–kulturowe na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego
Hasło dodatkowe: Ihnatowicz, Ewa. Starcy pozytywistów
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ). Starość w reklamie
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Jarosz, Dariusz (1959- ). Życie niewesołe - ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL
Hasło dodatkowe: Karpińska, Małgorzata (1955- ). Wokół starości emigrantów po powstaniu listopadowym
Hasło dodatkowe: Kurz, Iwona. Starość w polu widzenia
Hasło dodatkowe: Landau-Czajka, Anna. „Mój ojciec jest starcem i ma lat sześćdziesiąt”
Hasło dodatkowe: Lehr, Urszula. Kulturowe paradygmaty starości w społeczności lokalnej
Hasło dodatkowe: Lehr, Urszula. Od dożywocia do emerytury. Społeczno–kulturowe uwarunkowania strategii przetrwania
Hasło dodatkowe: Lewalski, Krzysztof (1965- ). Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota?
Hasło dodatkowe: Molik, Witold (1949- ). Starość duchownych archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w XIX i na początku XX wieku
Hasło dodatkowe: Osiński, Dawid Maria (1981- ). Starość pozytywistów i/a starość pozytywizmu
Hasło dodatkowe: Paczoska, Ewa (1952- ). Stara kobieta w literaturze przełomu XIX i XX wieku
Hasło dodatkowe: Podemski, Piotr (1979- ). Starość jako wróg rewolucji
Hasło dodatkowe: Poprzęcka, Maria (1942- ). „...podążając korytem rzeki wstecz...”
Hasło dodatkowe: Pudłocki, Tomasz. Czy na pewno starzy?
Hasło dodatkowe: Rosales Rodríguez, Agnieszka. „Matka odchodzi”
Hasło dodatkowe: Sierakowska, Katarzyna. Introduction
Hasło dodatkowe: Sierakowska, Katarzyna. Wizerunki starości na łamach polskiej prasy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego
Hasło dodatkowe: Sierakowska, Katarzyna. Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Stankowska, Magdalena. Współczesna teściowa i jej świekra
Hasło dodatkowe: Stańczak-Wiślicz, Katarzyna. „Największy problem to starcy, kaleki i dzieci”
Hasło dodatkowe: Stegner, Tadeusz (1952- ). Jesień życia pastorów w Królestwie Polskim w XIX wieku
Hasło dodatkowe: Stegner, Tadeusz (1952- ). Stary człowiek w dziewiętnastowiecznym kurorcie
Hasło dodatkowe: Szmaj, Ewa. Kosmetyczne sposoby ukrywania starości na przełomie lat 20. i 30. XX wieku
Hasło dodatkowe: Szudarek, Agnieszka. Przemiany w modelu „wdowiego losu” we wschodniopruskich rodzinach szlacheckich w XIX wieku na przykładzie prowincji Pomorze (Provinz Pommern)
Hasło dodatkowe: Zalewska, Joanna (pedagogika wczesnoszkolna). Od starości „przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-962-9 (t. 2)
ISBN: 978-83-7181-939-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31460/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Dyplomatyka staropolska / pod red. Tomasza Jurka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.
Opis fizyczny: 559 s., [32] s. tabl. ; 30 cm.
Seria: Nauki Pomocnicze Historii Seria Nowa
Uwaga: Bibliogr. przy rozdz.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 760/P-DUN/2014).
Temat: Dyplomatyka - Polska - 10-18 w
Temat: Polska - administracja - 10-18 w
Hasło dodatkowe: Jurek, Tomasz (1962- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
ISBN: 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN: 978-83-7181-908-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21136 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again