Form of Work
Książki
(77)
Czasopisma
(1)
Status
available
(73)
unknown
(3)
unavailable
(2)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(58)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(19)
Author
Kunisz Andrzej (1932-1998)
(10)
Kaczanowicz Wiesław (1949- )
(7)
Zyska Bronisław (1924-2006)
(6)
Fertacz Sylwester (1950- )
(5)
Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
(4)
Paszek Jerzy (1940- )
(3)
Tokarska Anna (1955- )
(3)
Banaś-Korniak Teresa
(2)
Chojecka Ewa (1933- )
(2)
Delekta Eugeniusz (1946- )
(2)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- )
(2)
Gondek Elżbieta (1947- )
(2)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna (1940- )
(2)
Kluczek Agata Aleksandra
(2)
Komenda Magdalena
(2)
Kowalski Wojciech (1950- )
(2)
Mytych Beata
(2)
Pietruch-Reizes Diana
(2)
Stuchlik-Surowiak Beata
(2)
Wanatowicz Maria Wanda (1941- )
(2)
Aleksandrowicz Tadeusz (1952- )
(1)
Bajer Michał (1981- ). "Fedra" dla Antoniny Hoffmannowej. Adnotowany egzemplarz tragedii Jeana Racine'a z 1873 roku
(1)
Bajor Agnieszka (1973- ). "Studia bibliologiczne" jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
(1)
Banaś-Korniak Teresa. Antywzór sarmackiej rycerskości. Coś nowego Łukasza Opalińskiego
(1)
Bangrowska Agnieszka. Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Bangrowska Agnieszka. Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe
(1)
Barwicka-Makula Aleksandra
(1)
Bednarczyk Adam (1982- ). "Rycerskość" arystokraty z okresu Heian. Rozważania z perspektywy "Il Cortegiano" Baldassare de Castiglionego
(1)
Biały Agnieszka. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Bielatowicz Anna
(1)
Borek Piotr. Nad rękopiśmiennymi wariantami "Płaczu grobowego na sławnej pamięci... Stanisława Żółkiewskiego..." (1621)
(1)
Borowik Sylwia. Biblioteka domowa Alfreda Szklarskiego
(1)
Breckova Katerina. Szkło a spożywanie posiłków
(1)
Bylewska Dorota. Między duchem walki a duchowością wojny. Wzór rycerza prawego w zwierciadle Szymona Starowolskiego
(1)
Calma Clarinda E. Zapiski studenckie Mikołaja Kopernika w "Super feudis ..." (1498) Jacoba de Alvarottis
(1)
Cejpova Miroslava (1961- ). Kuchnie zamkowe na dworach opawskich i raciborskich Przemyślidów
(1)
Cejpova Miroslava (1961- ). Kuchnie zamkowe w średniowieczu - charakterystyka konstrukcja wyposażenie
(1)
Chojecki Dariusz. U północnych wrót Bramy Morawskiej. Stan badań nad znaleziskami monet rzymskich na ziemi głubczyckiej i raciborskiej 1945—2013
(1)
Chrobak Józef (1948-2015)
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Marginalia w księgach sądowych grodzkich i ziemskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Prolegomena
(1)
Ciołek Renata (1972- ). Monety rzymskie w obozach legionowych nad Dunajem. Casus Novae (Bułgaria)
(1)
Czarzasty Sergiusz. Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(1)
Drzewiecki Marcin (1948-2012)
(1)
Dziadek Adam (1965- )
(1)
Fabianova Hana (1985- ). Jedzenie picie i przygotowanie potraw
(1)
Fesser Dominika. Ostatnie rycerstwo Europy. Husaria w utworach Wespazjana Kochowskiego
(1)
Fober Jerzy (1959- )
(1)
Fojcik Henryk (1956- )
(1)
Gawarecka Anna. Zagubiona tradycja. Powroty do kultury rycerskiej w literaturze czeskiej
(1)
Gaździcki Maciej. "U nas mówią z pieśni słowa nie wyrzucić". Rycerskie ceremoniały i zwyczaje w polskiej powieści historycznej XIX wieku ("Dzieje Polski" Józefa Ignacego Kraszewskiego)
(1)
Gruchała Janusz Stanisław (1954- ). Dawid objaśniony. Marginalia w "Psałterzu" Jakuba Lubelczyka z 1558 roku
(1)
Gwioździk Jolanta
(1)
Głutkowska-Polniak Alicja
(1)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna (1940- ). Rozważania o utracie książek
(1)
Hołdys Kacper
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- )
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- ). Dawne oprawy książek w świetle inwentarzy i korespondencji Radziwiłłowskiej
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- ). Rola sekretarza Radziwiłłów birżańskich: marginalia Piotra Kochlewskiego
(1)
Kacprzak Marta M. "...znana jest u nas zaledwie z imienia...". Polskie XIX-wieczne edycje przekładów "Pieśni o Rolandzie"
(1)
Kamińska Joanna. Problemy bibliotek i ochrony ich zbiorów w świetle wybranych artykułów z czasopism polskich w latach 1994-2013
(1)
Kaniewski Jacek (historia)
(1)
Kaniova Petra. Kuchnie zamkowe na dworach opawskich i raciborskich Przemyślidów
(1)
Kaniova Petra. Kuchnie zamkowe w średniowieczu - charakterystyka konstrukcja wyposażenie
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). "Dzieł jego i odwag rycerskich […] długo by wyliczać" – wizerunek żołnierza w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku
(1)
Klawinowska Agnieszka. Społeczeństwo trwogi? Zachowania niezgodne z ethosem rycerskim w najstarszych kronikach polskich
(1)
Kluczek Agata Aleksandra. Moneta - ancilla historiae. "Interpretacja ikonograficzna i ideologiczna" numizmatów we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (próba przeglądu)
(1)
Kochan Anna. Rola marginaliów w "Postępku prawa czartowskiego..."
(1)
Kochmańska Wanda
(1)
Kocój Henryk (1931- )
(1)
Kolar Frantisek (1952- ). Kuchnie zamkowe na dworach opawskich i raciborskich Przemyślidów
(1)
Kolar Frantisek (1952- ). Kuchnie zamkowe w średniowieczu - charakterystyka konstrukcja wyposażenie
(1)
Korbelarova Irena (1963- )
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Doświadczenia kulinarne książąt opawskich i raciborskich
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Dworska sztuka kulinarna
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Jedzenie picie i przygotowanie potraw
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Kontakty doświadczenia inspiracje
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Kultura dworska
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Spożywanie posiłków na śląskich dworach książęcych
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Ze średniowiecznych receptarzy
(1)
Korbelarova Irena (1963- ). Średniowieczna ziemia opawska i raciborska: terytoria konfrontacji rywalizacji i pokojowej koegzystencji Przemyślidów i Piastów
(1)
Kosyl Izabela. Ideał wodza w "Hetmanie" Bartosza Paprockiego wobec ethosu rycerskiego XVI-wiecznej szlachty polskiej
(1)
Kotlobulatova Irina
(1)
Kotwica Agnieszka. Druki bibliofilskie nicejskiej Oficyny Tyszkiewiczów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
(1)
Krakowiak Małgorzata
(1)
Kralkowska-Grątkowska Krystyna
(1)
Kucz Anna
(1)
Kuschnik Justyna
(1)
Kwaśniewicz Katarzyna. Historia i osiągnięcia Pracowni Konserwacji Masowej w Archiwum Państwowym w Katowicach
(1)
Kwosek Jacek. Idea rycerza-zakonnika i jej uzasadnienie w ujęciu św. Bernarda z Clairvaux
(1)
Leńczuk Mariusz (1973- ). Marginalia rękopiśmienne z XV wieku. Wezwania i westchnienia
(1)
Lichocka Barbara. Nie tylko "Numi Augg. Alexandrini". Wkład polskich numizmatyków w badania monet w Egipcie od Okresu Późnego do okresu wczesnego panowania arabskiego
(1)
Linkiewicz Ewa
(1)
Lis-Wielgosz Izabela. O Wojach Chrystusowych czyli rycerzach i świętych (na przykładzie literatury staroserbskiej)
(1)
Lniak Agnieszka. Sprzężenie przeciwieństw w "Don Kichocie" Cervantesa
(1)
Maciąg Tadeusz. Bibliografia publikacji Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Maciąg Tadeusz. Grzyby niszczące zabytkowy papier
(1)
Marethova Barbara
(1)
Markowska Anna (1962- )
(1)
Matejko-Peterka Ilona
(1)
Matusiak Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(21)
1980 - 1989
(11)
1970 - 1979
(6)
Country
Poland
(77)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(74)
English
(4)
Subject
Monety rzymskie
(9)
Zbiory biblioteczne
(7)
Literatura polska
(6)
Papier
(6)
Pieniądz
(6)
Sztuka
(6)
Bibliotekarstwo
(5)
Galeria Uniwersytecka (Cieszyn)
(5)
Grafika polska
(5)
Książka
(5)
Sztuka polska
(5)
Instytut Sztuki (Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn)
(4)
Mennictwo
(4)
Informacja naukowa
(3)
Bibliografia
(2)
Dokumenty audiowizualne
(2)
Edytorstwo
(2)
Estetyka
(2)
Etos rycerski
(2)
Krytyka artystyczna
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Pisarze polscy
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Rycerstwo
(2)
Szkolnictwo artystyczne
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Własność
(2)
Łowiectwo
(2)
Allectus
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Banachowicz, Andrzej
(1)
Bezkrólewie
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliometria
(1)
Bibliotekarze
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Czapski, Józef
(1)
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
(1)
Dramat polski
(1)
Dyplomacja austriacka
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Epigrafika
(1)
Filologia klasyczna
(1)
Fotografowie
(1)
Galeria ENGRAM (Katowice)
(1)
Habsburg
(1)
Hradec nad Moravicí (Czechy)
(1)
Ideologia
(1)
Karauzjusz
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Komornicka Maria (1876-1949)
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kraków
(1)
Krytyka literacka
(1)
Książęta
(1)
Kuchnia europejska
(1)
Kultura dworska
(1)
Kunisz, Andrzej
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Literatura
(1)
Literatura rosyjska
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Marczyński, Adam
(1)
Marginalia
(1)
Mecenat
(1)
Mitologia rzymska
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Naczynia
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Numizmatyka
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Obyczaje
(1)
Ogierman, Leonard
(1)
Osobowość
(1)
Pieniądz zastępczy
(1)
Pietsch, Andrzej
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Radziwiłł
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Restytucja
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzeźba polska
(1)
Rękopisy
(1)
Sarmatyzm
(1)
Sejmiki
(1)
Sewerowie
(1)
Srebro
(1)
Stachlewski, Piotr Robert
(1)
Stefaniak, Barbara
(1)
Stempowski, Jerzy
(1)
Sygnatury (szt.plast.)
(1)
Szlachta
(1)
Teatr polski
(1)
Tkaniny artystyczne
(1)
Trynitarze
(1)
Subject: work
Akropolis
(1)
Chryje z Polską. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim
(1)
Subject: time
1801-
(11)
1901-
(10)
201-
(10)
1-
(9)
101-
(9)
1501-
(5)
1601-
(4)
1701-
(4)
2001-0
(3)
301-
(3)
401-
(3)
1401-
(2)
1945-
(2)
1989-
(2)
1301-
(1)
501-
(1)
Subject: place
Rzym (państwo)
(12)
Śląsk
(3)
Polska
(2)
Austria
(1)
Azja Mniejsza
(1)
Birże (Litwa)
(1)
Galicja
(1)
Mezja
(1)
Opawa
(1)
Racibórz
(1)
Rzym
(1)
Tracja
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(4)
Księgi pamiątkowe
(2)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
78 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ros., niem. przy rozdz.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7414 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ros., niem. przy rozdz.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7415 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaczanowicz Wiesław (1949- )
Tytuł: Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n. e.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1990.
Opis fizyczny: 127, [1] s., 4 tabl. : err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ang., ros.
Temat: Ideologia - Rzym (państwo) - 3 w
Temat: Mennictwo - historia - Rzym (państwo) - 3 w
Temat: Rzym (państwo) - historia - 3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0296-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9674 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaczanowicz Wiesław (1949- )
Tytuł: Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n.e. / Wiesław Kaczanowicz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985.
Opis fizyczny: 139, [1] s., [2] k. tabl. : err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ros., ang.
Temat: Allectus
Temat: Karauzjusz (cesarz rzymski ; ?-293)
Temat: Epigrafika - Rzym (państwo) - 3 w
Temat: Monety rzymskie - historia - 3 w
Temat: Zamach stanu - historia
Temat: Rzym (państwo) - historia - 3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0035-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9707 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kochmańska Wanda
Tytuł: Biblioteka. Cz. 1, Organizacja biblioteki, gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych / Wanda Kochmańska, Krystyna Puzio, Jerzy Ratajewski.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1976.
Opis fizyczny: 88 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Uniwersytet Śląski
Uwaga: Bibliogr. s. 87-88.
Temat: Bibliotekarstwo - podręcznik akademicki
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki akademickie
Hasło dodatkowe: Puzio, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Ratajewski, Jerzy (1928-1999).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6029 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kowalski Wojciech (1950- )
Tytuł: Restytucja dzieł sztuki : studium z dziedziny prawa międzynarodowego.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993.
Opis fizyczny: 164, [4] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 145-156.
Uwaga: Streszcz. ang., niem., ros.
Temat: Prawo międzynarodowe - zagadnienia - od 1945 r
Temat: Ochrona zabytków - prawo - od 1945 r
Temat: Restytucja
Temat: Umowy międzynarodowe - od 1945 r
Temat: Własność - prawo - zagadnienia - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0540-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13102 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Geneza ustroju monetarnego Cesarstwa Rzymskiego / Andrzej Kunisz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1975.
Opis fizyczny: 120 s. ; 24 cm + 6 tabl. (tabl. 1 x 2) w opasce.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Luzem art.: "Posiedzenie dnia 11 kwietnia 1972 pod przewodnictwem dre Z. Woźniaka ; Doc. Andrzej Kunisz przedstawił własny referat pt. "Geneza ustroju monetarnego Cesarstwa Rzymskiego" z: "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowej Oddz. PAN w Krakowie" ; 18: 1972 s. 10-11.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 114.
Uwaga: Streszcz. ros., ang.
Temat: Pieniądz - Rzym (państwo) - 1 w. p.n.e.-3 w
Temat: Rzym (państwo) - finanse - 1 w. p.n.e.-3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 23173 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e. / Andrzej Kunisz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978.
Opis fizyczny: 158, [1] s., 16 s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. fr., ros.
Temat: Mennictwo - Rzym - 1 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6340 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 6572 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Obieg monetarny na obszarach Mezji i Tracji w I i II w. n. e.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992.
Opis fizyczny: 183 s., [5] k. tabl. złoż. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ang., ros.
Temat: Monety rzymskie - historia - 1-2 w
Temat: Mezja - finanse - historia - 1-2 w
Temat: Tracja - finanse - historia - 1-2 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0388-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 11155 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215 n. e. : od reform Karakalli do przywrócenia emisji Antoniniana / Andrzej Kunisz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1971.
Opis fizyczny: 170 s., 3 k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Monety rzymskie - historia - 1 w
Temat: Rzym (państwo) - finanse - historia - 1 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 4985 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Pieniądz i gospodarka pieniężna w starożytności i średniowieczu / pod red. Andrzeja Kunisza.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979.
Opis fizyczny: 160, [2] s. : il. : err. ; 24 cm.
Seria: Historia i Współczesność
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ros., fr. po art.
Temat: Pieniądz - historia - do 16 w
Hasło dodatkowe: Kunisz, Andrzej (1932-1998).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 22817 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Pieniądz i gospodarka pieniężna w starożytności i średniowieczu / pod red. Andrzeja Kunisza.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979.
Opis fizyczny: 160, [2] s. : il. : err. ; 24 cm.
Seria: Historia i Współczesność
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ros., fr. po art.
Temat: Pieniądz - historia - do 16 w
Hasło dodatkowe: Kunisz, Andrzej (1932-1998).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9948 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa : (27 r. p.n.e. - 68 r. n.e.) / Andrzej Kunisz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984.
Opis fizyczny: 143, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang., ros.
Temat: Pieniądz - archeologia - Europa - 1 w
Temat: Pieniądz zastępczy - historia - Rzym (państwo) - 1 w. p.n.e.-1 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-00-00875-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7894 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 24353 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Podstawy teoretyczne badań nad odbiorem sztuki / pod. red. Katarzyny Olbrycht.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 127, [1] s. : err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ros., ang. przy rozdz.
Temat: Sztuka - psychologia - zagadnienia
Temat: Sztuka - socjologia - zagadnienia
Hasło dodatkowe: Olbrycht, Katarzyna (1949- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-00-00342-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7290 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stempczyńska Barbara (1946- )
Tytuł: Dostojewski a malarstwo / Barbara Stempczyńska.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980.
Opis fizyczny: 143 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 118-126.
Uwaga: Streszcz. ros., ang.
Temat: Dostoevskij Fëdor Mihajlovič (1821-1881) - a malarstwo
Temat: Literatura rosyjska - tematyka - 19 w
Temat: Malarstwo (szt.plast.) - w literaturze rosyjskiej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-00-00123-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6874 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szydłowski Jerzy (1931-1997)
Tytuł: Naczynia drewniane w późnej starożytności na ziemiach polskich.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984.
Opis fizyczny: 245, [1] s., [4] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 225-238.
Uwaga: Streszcz. niem., ros.
Temat: Naczynia - archeologia - Polska - 1 w. p.n.e.-5 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-00-00811-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7947 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10591/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10591/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10591/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zyska Bronisław (1924-2006)
Tytuł: Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4, Katastrofy w bibliotekach : przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe / Bronisław Zyska.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998.
Opis fizyczny: 219 s. ; 24 cm.
Seria: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Seria: Skrypty Uniwersytetu Śląskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 191-196. Indeksy.
Temat: Papier - podręcznik akademicki
Temat: Zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja - podręcznik akademicki
Hasło dodatkowe: Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10591/4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again