Form of Work
Książki
(73)
Czasopisma
(2)
Status
available
(63)
unknown
(6)
only on-site
(3)
unavailable
(3)
Branch
Magazyn
(60)
Księgozbiór podręczny
(3)
Dział
(12)
Author
Kowalski Jacek (1964- )
(8)
Jurek Tomasz (1962- )
(5)
Gumowski Marian (1881-1974)
(4)
Hilczer-Kurnatowska Zofia (1932-2013)
(4)
Kara Michał (1964- )
(4)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(4)
Rębkowski Marian (1960- )
(4)
Czekalski Stanisław (1967- )
(3)
Gąsiorowski Antoni (1932- )
(3)
Michałowski Andrzej (1971- )
(3)
Teska Milena (1984- )
(3)
Tyszkiewicz Józef (1850-1905)
(3)
Bryl Mariusz
(2)
Brzostowicz Michał (1961- )
(2)
Chojecka Ewa (1933- )
(2)
Dembiński Paweł
(2)
Goliński Zbigniew (1925-2008)
(2)
Górska Magdalena (1972- )
(2)
Górska-Gołaska Krystyna
(2)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- )
(2)
Kajzer Leszek (1944-2016)
(2)
Różański Artur (1976- )
(2)
Sikorski Dariusz Andrzej
(2)
Stankowska Agata
(2)
Szulc Zdzisław (1895-1959)
(2)
Telicki Marcin (1981- )
(2)
Wiesiołowski Jacek (1940-2016)
(2)
Wolicka-Wolszleger Elżbieta (1937-2013)
(2)
Wyrwa Andrzej Marek (1955- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Między Anglią a Prusami
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej
(1)
Andrałojć Mirosław A
(1)
Andrzejewska Aldona
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). Veraikon - falsyfikat
(1)
Antowska Olga (1976- )
(1)
Antowska Olga (1976- ). Ryte i wydrapywane motywy na wczesnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyniach z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
(1)
Banaszak Danuta
(1)
Bednarek Magdalena (filologia). Sztuka stwarzania możliwości czyli o Matrioszce Marty Dzido w kontekście powieści hipertekstowej
(1)
Beleckij Sergej Vasil'evic (1953- ). Neskoiko zamecanij o dvuzubce iz mogiinika bodza v centranoj casti Poisi
(1)
Biermann Felix (1969- ). Uber eine Gruppe hochmittelalterlicher Prunksporen im Sudwesten der Ostsee
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). O fragmentaryzacji srebra wczesnośredniowiecznego: na ile wiarygodne są dane metrologiczne? - przypadek skarbu z Mózgowa na Warmii (t.p.q. 1009)
(1)
Bojarski Jacek (1967- )
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty
(1)
Brzóstowicz-Klajn Monika. Kryształowe pałace i szklane domy
(1)
Bugaj Ewa
(1)
Buko Andrzej (1947- )
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Mauzoleum przekształcone w elitarny cmentarz? o początkach nekropoli w Bodzi
(1)
Bukowska Aneta
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- )
(1)
Chudziak Wojciech (1962- )
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- )
(1)
Czyżak Agnieszka. De-montaż obrazów
(1)
Dambek-Giallelis Zofia
(1)
Dobosz Józef (1959- )
(1)
Domański Grzegorz (1939- ). Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży
(1)
Duczko Władysław (1946- )
(1)
Fedorowicz Katarzyna. Habitus nowoczesnego ikonofila
(1)
Fieguth Rolf (1941- )
(1)
Florek Marek (1956- ). Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych
(1)
Gajda Krzysztof (1972- ). Ikar w piosence
(1)
Gidaszewski Tomasz
(1)
Gorecka-Kalita Joanna
(1)
Goszczyńska Jolanta
(1)
Graczyńska Marta
(1)
Grot Zdzisław (1903-1984)
(1)
Grążawski Kazimierz (1957- )
(1)
Gulczyński Andrzej
(1)
Guliński Jacek (1950- )
(1)
Gąssowska Maja. O tym jak św. Olaf kościoły budował (Estoński wariant pewnego literackiego motywu wędrownego)
(1)
Gąssowska Maja. Obraz gentes podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (1 ćw. XIII w.)
(1)
Gąssowska Maja. Wschodnie pobrzeża Bałtyku w średniowiecznej tradycji skandynawskiej
(1)
Haake Michał
(1)
Hensel Witold (1917-2008)
(1)
Heydzianka-Pilatowa Janina
(1)
Imperowicz-Jurczak Małgorzata. Dwie adaptacje Chama Elizy Orzeszkowej
(1)
Indycka Elżbieta (1960- )
(1)
Iwanoyko Eugeniusz (1924-1988)
(1)
Jacobus de Cessolis (pośw. 1288-1322). De ludo scachorum
(1)
Jagielska-Burduk Alicja
(1)
Jagodziński Marek Franciszek (1953- ). Srebrna zawieszka z Truso – dama w długiej sukni czy kapłanka?
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Światy z zaświaty Doroty z Mątów Wielkich
(1)
Jakubowski Karol
(1)
Janiak Tomasz (archeologia)
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- )
(1)
Janowski Andrzej Stanisław
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. W kwestii kontaktów słowiańsko-skandynawskich we wczesnym średniowieczu - wolińskie osełki z metalowymi zawieszkami
(1)
Januszkiewicz Michał (1969- ). Fenomenologiczna hermeneutyka sztuki
(1)
Jasiński Tomasz (1951- )
(1)
Jaworski Krzysztof (1961- )
(1)
Jons Hauke (1961- ). Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza
(1)
Kaczmarek Hieronim (1948- )
(1)
Kaczmarek Jarmila
(1)
Kaczmarek Maciej. Tadeusz Malinowski (1932-2018) - wspomnienie
(1)
Kaczmarska Patrycja
(1)
Kajkowski Kamil. Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu
(1)
Kalinowski Lech (1920-2004)
(1)
Kaniewska Bogumiła. O ważności obrazków czyli ilustracja w książce dziecięcej
(1)
Kara Michał (1964- ). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(15)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(5)
1940 - 1949
(3)
1920 - 1929
(4)
1910 - 1919
(1)
1890 - 1899
(5)
1850 - 1859
(1)
Country
Poland
(75)
Language
Polish
(73)
French
(2)
Subject
Sztuka
(9)
Archeologia
(5)
Malarstwo polskie
(5)
Architektura sakralna polska
(4)
Osadnictwo
(4)
Gotyk
(3)
Grody
(3)
Literatura polska
(3)
Monety polskie
(3)
Nazwy miejscowe polskie
(3)
"Dziewica Orleańska"
(2)
Architektura polska
(2)
Cystersi
(2)
Grafika polska
(2)
Historia
(2)
Ikonografia
(2)
Joanna d'Arc
(2)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(2)
Krasicki, Ignacy
(2)
Kultura materialna
(2)
Kóčka-Krenz, Hanna
(2)
Literatura
(2)
Literatura europejska
(2)
Lutnictwo
(2)
Lutniści
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Nagrobki
(2)
Ostrowska-Kębłowska, Zofia
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Skrzypce
(2)
Srebro
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
Łosiński, Władysław
(2)
Architektura
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura gotycka
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Benedyktyni
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Biblioteka Kapituły Gnieźnieńskiej (Gniezno)
(1)
Brąz
(1)
Czara włocławska
(1)
Czechowicz, Szymon
(1)
Duchamp, Marcel
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Elita władzy
(1)
Estetyka
(1)
Falck, Jeremiasz
(1)
Finanse
(1)
Fotografia
(1)
Fotomontaż polski
(1)
Fundacja Muzeów Wielkopolskich
(1)
Groby
(1)
Herling-Grudziński, Gustaw
(1)
Holocaust
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikonoklazm
(1)
Iluminatorstwo europejskie
(1)
Inkunabuły
(1)
Jacobus de Cessolis
(1)
Kobieta
(1)
Książka
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Kultura
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Kępiński, Zdzisław
(1)
Lewiński Jakub (1792-1867)
(1)
Literatury europejskie
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malczewski, Jacek
(1)
Mecenat
(1)
Mediewistyka
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Monety
(1)
Monety rzymskie
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzyka sakralna
(1)
Norwid, Cyprian Kamil
(1)
Numizmatyka
(1)
Opactwo Benedyktynów (Lubiń)
(1)
Opaliński, Andrzej
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Ostroróg, Jan
(1)
Pielgrzymki
(1)
Pieniądz
(1)
Pisarze polscy
(1)
Podróżnictwo
(1)
Poezja polska
(1)
Pomniki
(1)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(1)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
(1)
Prawo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Religia
(1)
Subject: work
De ludo scachorum
(1)
Melancholia
(1)
Subject: time
1201-
(16)
1401-
(16)
1501-
(15)
1301-
(14)
1101-
(13)
1001-
(12)
1801-
(12)
901-
(10)
1601-
(7)
1701-
(6)
1901-
(6)
701-
(5)
801-
(5)
1918-
(3)
601-
(3)
2001-0
(2)
401-
(2)
501-
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
Subject: place
Poznań
(7)
Polska
(6)
Europa
(4)
Wielkopolska
(4)
Poznań (okręg)
(3)
Bałtycki, region
(1)
Bretania
(1)
Gościkowo
(1)
Kąpiel (k. Gniezna)
(1)
Marchia Nowa
(1)
Pomorze
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Radlin
(1)
Rzym
(1)
Sulejów
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(7)
Księgi pamiątkowe
(6)
Biografie
(3)
Antologie
(1)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Kalendarium
(1)
Listy polskie
(1)
Słowniki
(1)
75 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Marmur dziejowy : studia z historii sztuki = Historical marble : studies in art history / [kom. red. Ewa Chojecka i in.; aut. Elżbieta Wolicka i in.].
Wariant tytułu: Historical marble : studies in art history
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002.
Opis fizyczny: 560 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Uwaga: Bibliogr. po części art.
Temat: Ostrowska-Kębłowska Zofia (1931-2010) - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka - historia - szkice
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Wolicka-Wolszleger, Elżbieta (1937-2013).
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISBN: 83-7063-347-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18907 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Marmur dziejowy : studia z historii sztuki = Historical marble : studies in art history / [kom. red. Ewa Chojecka i in.; aut. Elżbieta Wolicka i in.].
Wariant tytułu: Historical marble : studies in art history
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002.
Opis fizyczny: 560 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Uwaga: Bibliogr. po części art.
Temat: Ostrowska-Kębłowska Zofia (1931-2010) - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka - historia - szkice
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Wolicka-Wolszleger, Elżbieta (1937-2013).
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISBN: 83-7063-347-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19158 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Cz. 5 z. 1-4, Śląskowo - Wschanczicze / opracowali Paweł Dembiński, Tomasz Gidaszewski, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Adam Kozak, Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska ; [pod redakcją Tomasza Jurka].
Wariant tytułu: Wielkopolska - województwo poznańskie
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011-2019.
Opis fizyczny: S. XII, 889 ; 30 cm.
Seria: Słownik historyczno geograficzny ziem polskich w średniowieczu
Uwaga: U góry okł.: Polska Akademia Nauk Instytut Historii.
Uwaga: Tyt. t. przy tyt. całości: Wielkopolska - województwo poznańskie.
Uwaga: Z. 1 oprac.: Paweł Dembiński, Tomasz Gidaszewski, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska ; pod redakcją Tomasza Jurka ; współpraca archeologiczna Zofia Kurnatowska.
Uwaga: Z. 2 oprac.: Paweł Dembiński, Tomasz Gidaszewski, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska ; pod redakcją Tomasza Jurka.
Uwaga: Z. 3 oprac.: Paweł Dembiński, Tomasz Gidaszewski, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Adam Kozak, Grażyna Rutkowska ; pod redakcją Tomasza Jurka.
Uwaga: Z. 4 oprac.: Paweł Dembiński, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Adam Kozak, Grażyna Rutkowska ; pod redakcją Tomasza Jurka.
Uwaga: Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Nazwy miejscowe polskie - słownik
Temat: Osadnictwo - historia - Polska - do 16 w. - źródła
Temat: Polska - historia - do 16 w. - źródła
Temat: Poznań (okręg) - historia - gospodarka - do 16 w. - źródła
Gatunek, rodzaj, forma: Słowniki
Hasło dodatkowe: Dembiński, Paweł.
Hasło dodatkowe: Gidaszewski, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Górska-Gołaska, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Jurek, Tomasz (1962- ).
Hasło dodatkowe: Kozak, Adam (1987- ).
Hasło dodatkowe: Hilczer-Kurnatowska, Zofia (1932-2013).
Hasło dodatkowe: Rutkowska, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Skierska, Izabela (1967-2014).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7654-126-6
ISBN: 978-83-7654-382-6
ISBN: 978-83-7654-259-1
ISBN: 978-83-7654-432-8 (PTPN)
ISBN: 978-83-65880-60-4 (IH PAN)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K 943.8(03):914.38(03)".../15") sygn. III 4724/8/5/4, (K 943.8(03):914.38(03)".../15") sygn. III 4724/8/5/3, (K 943.8(03):914.38(03)".../15") sygn. III 4724/8/5/2, (K 943.8(03):914.38(03)".../15") sygn. III 4724/8/5/1 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Grot Zdzisław (1903-1984)
Tytuł: Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu 1856-1939 = The history of the Adam Mickiewicz monument in Poznań 1856-1939 / Zdzisław Grot.
Wariant tytułu: History of the Adam Mickiewicz monument in Poznań 1856-1939
Wydanie: Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998.
Opis fizyczny: 103, [2] s., + 1 k : il. ; 17 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 84.
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - pomniki - Polska
Temat: Pomniki - Polska - 19 w
Temat: Pomniki - Polska - 1901-1939 r
Temat: Poznań - pomnik Adama Mickiewicza (1857) - historia
ISBN: 83-7063-217-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7626 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Iwanoyko Eugeniusz (1924-1988)
Tytuł: Jeremiasz Falck Polonus : ze studiów nad grafiką polską XVII w. / Eugeniusz Iwanoyko.
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1952.
Opis fizyczny: [4], 56, [1] s., [25] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Uwaga: Numeracja stronic także: s. 385-440.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Falck Jeremiasz (ok. 1610-1677)
Temat: Grafika polska - historia - 17 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5821 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jarzewicz Jarosław (1959- )
Tytuł: Gotycka architektura Nowej Marchii : budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów = Gothic architecture of the New Margraviate : religious buildings at the Ascanians and the Wittelsbachs.
Wariant tytułu: Gothic architecture of the New Margraviate : religious buildings at the Ascanians and the Wittelsbachs
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000.
Opis fizyczny: 366 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-338.
Temat: Architektura sakralna niemiecka - historia - 13-14 w
Temat: Gotyk - budownictwo - historia - Niemcy
Temat: Marchia Nowa - budownictwo - historia - 13-14 w
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznań Wydział Nauk o Sztuce Poznań
ISBN: 83-7063-263-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17261 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jarzewicz Jarosław (1959- )
Tytuł: Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce : studia o formie i treściach ideowych = Gothic monumental brasses in Poland : study of their form and ideological contents / Jarosław Jarzewicz, Alicja Karłowska-Kamzowa, Barbara Trelińska.
Wariant tytułu: Gothic monumental brasses in Poland : study of their form and ideological contents
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997.
Opis fizyczny: 194, [3] s. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 189-[195].
Temat: Brąz - wyroby - zabytki - Polska - 15-16 w
Temat: Gotyk - sztuka - zabytki - Polska
Temat: Nagrobki - historia - Polska - 15-16 w
Hasło dodatkowe: Karłowska-Kamzowa, Alicja (1935-1999).
Hasło dodatkowe: Trelińska, Barbara (1943- ).
ISBN: 83-7063-191-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16257 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku : materiały XVII Seminarium Mediewistycznego / pod red. Alicji Karłowskiej-Kamzowej ; przy współpr. Jacka Kowalskiego ; [aut. Joanna Gorecka [et al.].
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997.
Opis fizyczny: 153 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Uwaga: Tyt. i spis treści także ang. Art. w jęz. pol., ang., fr. i niem.
Temat: Literatura europejska - tematyka - 12-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rośliny - w sztuce europejskiej - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka europejska - tematyka - 12-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Zwierzęta - w sztuce europejskiej - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Karłowska-Kamzowa, Alicja (1935-1999).
Hasło dodatkowe: Kowalski, Jacek (1964- ).
Hasło dodatkowe: Gorecka-Kalita, Joanna.
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce
ISBN: 83-7063-193-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dzieje historii sztuki w Polsce : kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Adama S. Labudy ; przy współpr. Katarzyny Zawiasa-Staniszewskiej ; [aut. Lech Kalinowski [et al.].
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996.
Opis fizyczny: 293 s. ; 25 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Uwaga: Tyt. i spis treści także ang. Summ. po art.
Temat: Sztuka - badanie - organizacje - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Sztuka - szkolnictwo - historia - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Labuda, Adam Stanisław (1946- ).
Hasło dodatkowe: Zawiasa-Staniszewska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Kalinowski, Lech (1920-2004)
ISBN: 83-7063-170-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16057 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lewiński Jakub (1792-1867)
Tytuł: Jenerała Jakuba Lewińskiego pamiętniki z 1831 roku / wydane [...] przez Karola Kozłowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, 1895 (Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego).
Opis fizyczny: VIII, 152 s. ; 23 cm.
Temat: Lewiński Jakub (1792-1867) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19 w
Temat: Powstanie 1830 r. listopadowe - pamiętniki
Temat: Wojsko - historia - Polska - 19 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Karol (1833-1917).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 348
No cover
Book
In basket
Autor: Milewski Józef (1859-1916)
Tytuł: Stosunki monetarne w drugiej połowie XIX wieku / napisał Józef Milewski.
Adres wydawniczy: Poznań : [Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie], 1894 (Poznań : czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego).
Opis fizyczny: 36 s. ; 21 cm.
Uwaga: Odb. z: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego". T. 20.
Temat: Pieniądz - Europa - 19 w
Temat: Europa - finanse - 19 w
Hasło dodatkowe: Drukarnia Dziennika Poznańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie
Wersja elektroniczna: http://numizmatykkrakowski.pl/PDF/BN04-jozef-milewski-stosunki-monetarne-w-drugiej-polowie-xix-wieku.pdf
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 31429 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Orańska Józefa (1896-1955)
Tytuł: Szymon Czechowicz 1689-1775 / Józefa Orańska.
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948.
Opis fizyczny: [6], 207, [1] s., [47] s. tabl. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 162-166. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Czechowicz Szymon (1689-1775) - biografia
Temat: Malarstwo polskie - biografie - 17-18 w
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 5450 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 283 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szulc Zdzisław (1895-1959)
Tytuł: Słownik lutników polskich / Zdzisław Szulc.
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1953.
Opis fizyczny: [2], 264, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Historii i Nauk Społecznych
Uwaga: Rés. Rez. Summ. Zsfassung.
Uwaga: Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Historii i Nauk Społecznych.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Lutniści - biografie - Polska
Temat: Lutnictwo - historia - Polska
Temat: Skrzypce - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznań Wydział Historii i Nauk Społecznych Poznań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 944 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szulc Zdzisław (1895-1959)
Tytuł: Słownik lutników polskich / Zdzisław Szulc.
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1953.
Opis fizyczny: [2], 264, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Historii i Nauk Społecznych
Uwaga: Rés. Rez. Summ. Zsfassung.
Uwaga: Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Historii i Nauk Społecznych.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Lutniści - biografie - Polska
Temat: Lutnictwo - historia - Polska
Temat: Skrzypce - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznań Wydział Historii i Nauk Społecznych Poznań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. III 4584 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Trzciński Tadeusz (1873-1912)
Tytuł: Katalog rękopisów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie aż do początku wieku XVI = Catalogus codicum manuscriptorum usque ad initium saeculi decimi sexti qui in Bibliotheca Almae Ecclesiae Metropolitanae Gneznensis asservantur / ks. T. Trzciński.
Wariant tytułu: Catalogus codicum manuscriptorum usque ad initium saeculi decimi sexti qui in Bibliotheca Almae Ecclesiae Metropolitanae Gneznensis asservantur
Adres wydawniczy: Poznań : [Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie], 1910 (Poznań : Czc. Druk. "Dziennika Poznańskiego").
Opis fizyczny: [2], XVI, 136 s., 7 s. tabl. ; 23 cm.
Uwaga: Odb. z: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ; t. 35.
Uwaga: Indeks.
Temat: Biblioteka Kapituły Gnieźnieńskiej (Gniezno) - zbiory - 8-16 w
Temat: Rękopisy łacińskie - 8-16 w
Temat: Rękopisy łacińskie - zbiory - Polska - 8-16 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1241 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Tyszkiewicz Józef (1850-1905)
Tytuł: Guide de l'amateur de monnaies polonaises avec les prix actuels de toutes les piéces de 1506 à 1795 / par de comte Joseph Tyszkiewicz.
Wariant tytułu: Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 roku do 1795 roku
Adres wydawniczy: Posen : [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk], 1890 (Posen : Impr. de "Kuryer Poznański").
Opis fizyczny: 72 s., [2] k. tabl. ; 23 cm.
Uwaga: Odb. z: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ; 17: 1890. - Tyt. oryg.: "Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 roku do 1795 roku".
Temat: Monety polskie - ceny - 19 w
Temat: Monety polskie - zagadnienia - 16-18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9078 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Tyszkiewicz Józef (1850-1905)
Tytuł: Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 roku do 1795 roku / zestawił Józef Tyszkiewicz.
Wariant tytułu: Tyt oryg. Guide de l'amateur de monnaies polonaises avec les prix actuels de toutes les piéces de 1506 à 1795
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1890 (Poznań : Druk. "Kuryera Poznańskiego").
Opis fizyczny: [4], 68 s., [2] k. tabl. ; 22 cm.
Uwaga: Odb. z: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ; 17: 1890. - Wyd. fr. pt.: "Guide de l'amateur de monnaies polonaises avec les prix actuels de toutes les piéces de 1506 à 1795".
Uwaga: W tekście adnotacje E. Czapskiego.
Uwaga: Współopr. z II 9031.
Temat: Monety polskie - 19 w
Temat: Monety polskie - zagadnienia - 16-18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9043 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Tyszkiewicz Józef (1850-1905)
Tytuł: Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 roku do 1795 roku / zestawił Józef Tyszkiewicz.
Wariant tytułu: Guide de l'amateur de monnaies polonaises avec les prix actuels de toutes les piéces de 1506 à 1795
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1890 (Poznań : Druk. "Kuryera Poznańskiego").
Opis fizyczny: [4], 68 s., [2] k. tabl. ; 23 cm.
Uwaga: Odb. z: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ; 17: 1890. - Tyt. wyd. fr.: "Guide de l'amateur de monnaies polonaises avec les prix actuels de toutes les piéces de 1506 à 1795".
Uwaga: W tekście podkreślenia E. Czapskiego.
Temat: Monety polskie - 19 w
Temat: Monety polskie - zagadnienia - 16-18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9105 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Leon (1824-1873)
Tytuł: Jan Ostrorog, doktor obojga prawa, wojewoda poznański i jego pamiętnik na zjazd walny koronny za króla Kazimierza Jagiellończyka o urządzeniu Rzeczypospolitej ułożony, (1450-1501) / napisał Leon Wegner.
Wariant tytułu: Pamiętnik na zjazd walny koronny za króla Kazimierza Jagiellończyka o urządzeniu Rzeczypospolitej ułożony
Adres wydawniczy: Poznań : Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, 1859 (Poznań : N. Kamieński i Sp.).
Opis fizyczny: 136, [1] s. ; 24 cm.
Uwaga: Odb. z: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego". T. 1.
Uwaga: Tekst pamiętnika w jęz. łac., tekst Wegnera w jęz. pol.
Temat: Ostroróg Jan (ok. 1436-1501)
Temat: Pamiętniki polskie - 15 w
Temat: Polska - historia - 15 w. - źródła
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 203 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 498, sygn. II 397 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again