Forma i typ
Książki
(61)
Czasopisma
(1)
Filmy i seriale
(1)
Dostępność
dostępne
(54)
nieokreślona
(9)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(63)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Autor
Sochańska-Kumor Zofia
(6)
Kopczyński Michał (1964- )
(5)
Gajewska Dominika
(4)
Kostro Robert (1967- )
(4)
Kąkolewski Igor (1963- )
(3)
Stolarska-Fronia Małgorzata
(3)
Sztyma-Knasiecka Tamara
(3)
Andrzejewska Barbara (historia)
(2)
Hryńczuk Halina
(2)
Kirshenblatt-Gimblett Barbara (1942- )
(2)
Kosińska Anna
(2)
Król Stefan
(2)
Malinowski Jerzy (1950- )
(2)
Matwiejczuk Agnieszka
(2)
Ozyra Halina
(2)
Piątkowska Renata (historia sztuki)
(2)
Prokopowicz Magdalena
(2)
Tanikowski Artur (1965- )
(2)
Wiórkiewicz Helena
(2)
Żendara Alicja
(2)
Adams Neal (1941- )
(1)
Amit Nili. Jadziem panie Zielonka!
(1)
Amit Nili. Let's hit the road Mr. Zielonka!
(1)
Andrzejewska Natalia. Esencja
(1)
Antkiewicz Zofia. Czerwonogród
(1)
Antkiewicz Zofia. Dokszyce
(1)
Antkiewicz Zofia. Druja
(1)
Antkiewicz Zofia. Olesko
(1)
Antkiewicz Zofia. Satanów
(1)
Antkiewicz Zofia. Świr
(1)
Bahloul Joelle (1951- ). Kuchnia żydowskiej diaspory na świecie
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- )
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Między rzeczami pięknymi a polityką. Walter Mannowsky i gdańskie Muzeum Miejskie w latach 1922–1938
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Muzealna topografia Gdańska w XIX i pierwszych dekadach XX wieku (do roku 1945)
(1)
Bayley Imogen
(1)
Biale David (1949- ). Krew jako kluczowy symbol w kulturze żydowskiej
(1)
Bocewicz Ewa. Strzępki
(1)
Bojarska-Syrek Joanna (1950-2015). Jaką historię chcemy opowiedzieć?
(1)
Borkowski Maciej (1972- )
(1)
Bożyk Paulina
(1)
Brus-Malinowska Barbara
(1)
Brzostek Dariusz (1973- ). A lily is a lily is a lily is a lily...?
(1)
Brzostek Dariusz (1973- ). Lilia jest lilią jest lilią jest lilią...?
(1)
Buko Andrzej (1947- )
(1)
Butterwick-Pawlikowski Richard (1968- )
(1)
Chmielewska Iwona (1960- ). It's so hard to be a king
(1)
Chmielewska Iwona (1960- ). Jak ciężko być królem
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- ). Dwie pamięci
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- ). Two memories
(1)
Chojnowski Andrzej (1945- ). Nie tylko Polacy
(1)
Chomicka Ewa. Obecność / brak / ślady
(1)
Chomicka Ewa. Presence / absence / traces
(1)
Chwalba Andrzej (1949- ). Bilans zamknięcia bilans otwarcia
(1)
Cichocki Piotr (1981- ). Narracja jako odgłos dźwięk jako opowieść
(1)
Cichocki Piotr (1981- ). Narration as a sound sound as a story
(1)
Cudak Andrzej
(1)
Czapliński Przemysław (1962- ). Wojny pamięci
(1)
Czerwiński Marcin. Klasyfikacja rasowa a serologia
(1)
Czubaty Jarosław (1961- ). Od szabli i kosy do bomby i powielacza
(1)
Derecki Paweł. Profesor Wojciech Fałkowski - szkic do portretu uczonego
(1)
Diatłowicki Jerzy (1941- ). Jestem Polakiem bo tak mi się podoba
(1)
Dobosz Józef (1959- )
(1)
Drotkiewicz Agnieszka (1981- ). To leave or to stay?
(1)
Drotkiewicz Agnieszka (1981- ). Wyjechać? Zostać?
(1)
Dynner Glenn (1969- ). Karczma żydowska od kuchni? Historia w skrócie
(1)
Dąbkowska Eugenia
(1)
Dąbrowska Kamila. Poland is the country of our youth the country where we came of age
(1)
Dąbrowska Kamila. Polska to kraj młodości to kraj w którym zaczęliśmy być ludźmi
(1)
Elżanowski Jerzy. Domesticating violence: notes from a socio-spatial incursion into Warsaw's anthropogenic stratum
(1)
Elżanowski Jerzy. Udomawianie przemocy: zapiski ze społeczno-przestrzennego wtargnięcia w antropogeniczną warstwę Warszawy
(1)
Falkowski Paweł
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- )
(1)
Ferst Devrah. Jewish Food Society: narracja przez kuchnię
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Obraz narracja pamięć. Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum?
(1)
Fuks Marian (1914-2022). Skarby na winylu - muzyczne wspomnienia z rodzinnego domu
(1)
Fuks Marian (1914-2022). Treasures on vinyl - musical memories from my family home
(1)
Gabara Alina
(1)
Gauger Soren A. (1975- )
(1)
Gawin Magdalena (1972- ). Miasto i higiena
(1)
Gawlas Kalina
(1)
Gałęzowski Marek (1972- ). Losy żydowskich legionisów po zakończeniu walk o niepodległość Polski
(1)
Gmitruk Janusz (1948- )
(1)
Grabski August (1971- ). Polska i żydowska lewica wobec odzyskania niepodległości Polski
(1)
Grochala Anna
(1)
Grochowska Weronika. Działalność pracowni fotograficznej gdańskiego Muzeum Miejskiego w świetle zachowanych źródeł archiwalnych
(1)
Gromelski Tomasz Witold (1976- )
(1)
Gruber Ruth Ellen (1949- ). Lokale żydowskie czy żydowskie?
(1)
Grudka Piotr. Polska i żydowska lewica wobec odzyskania niepodległości Polski
(1)
Grudzińska-Gross Irena (1946- ). To leave or to stay?
(1)
Grudzińska-Gross Irena (1946- ). Wyjechać? Zostać?
(1)
Grulkowski Marcin. Działalność edytorska historyków gdańskich w XIX wiek
(1)
Grynberg Marcin Maciej. Żydowski gen - prawda czy fałsz?
(1)
Gucwa Piotr
(1)
Gugała Maciej
(1)
Gumula Jolanta. Introduction
(1)
Gumula Jolanta. Wstęp
(1)
Górny Michał (historia)
(1)
Gąsowski Tomasz (1947- ). Żydzi wobec wojny polsko-bolszewickiej
(1)
Heinemann Monika (1983- ). Między Wschodem a Zachodem: pytanie o specyfikę narracji muzealnej w Europie Środkowej i Wschodniej
(1)
Horabik Wiesław (1949- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(10)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(66)
Język
polski
(65)
niemiecki
(1)
Temat
Żydzi
(20)
Muzeum Historii Żydów Polskich
(14)
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego (Warszawa)
(8)
Muzeum Historii Polski (Warszawa)
(6)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(6)
Sztuka
(4)
Sztuka polska
(4)
Muzea historyczne
(3)
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
(3)
Fotografia polska
(2)
Karski Jan (1914-2000)
(2)
Kurierzy państwa podziemnego
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Ruchu Rewolucyjnego (Warszawa)
(2)
Plakat polityczny polski
(2)
Polacy za granicą
(2)
Ruch oporu
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Wojna 1914-1918 r.
(2)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(2)
Wojsko
(2)
Zamek Królewski (Warszawa)
(2)
Archeologia
(1)
Artwińscy
(1)
Artyści polscy
(1)
Artyści żydowscy
(1)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Bractwo św. Łukasza (grupa artyst.)
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Bóżnice
(1)
Cerkwie
(1)
Chrzest Polski (966)
(1)
Czasopisma
(1)
Darowizna
(1)
Dokumenty
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Film polski
(1)
Fonografia
(1)
Fotografia
(1)
Fundacja
(1)
Gmina żydowska
(1)
Grafika europejska
(1)
Hiszpania 1918-1939 r. - udział Polaków
(1)
Humor rysunkowy polski
(1)
Ilustracje
(1)
Jagiellonowie
(1)
Karykatura
(1)
Kazimierz Sprawiedliwy
(1)
Kobieta
(1)
Komunistyczna Partia Polski
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kościół
(1)
Krew
(1)
Kuchnia żydowska
(1)
Kultura stołu
(1)
Kur, Krzysztof
(1)
Legiony Polskie (1914-1917)
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura podróżnicza niemiecka
(1)
Malarstwo żydowskie
(1)
Marzec 1968 r. w Polsce
(1)
Miasta
(1)
Mieszko
(1)
Moda
(1)
Monarchia
(1)
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa)
(1)
Muzeum Miasta Gdyni
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(1)
Muzyka żydowska
(1)
Niemcy a Francja
(1)
Niemcy a Polska
(1)
Order Wojenny Virtuti Militari
(1)
Orzechowska, Patrycja
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pamięć
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Piastowie
(1)
Pocztówki
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polityka historyczna
(1)
Proletariat I
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Płyty gramofonowe
(1)
Rody
(1)
Romer Jan Edward (1869-1934)
(1)
Rysunek polski
(1)
Rysunek żydowski
(1)
Rzeźba żydowska
(1)
Sochaczewski, Aleksander
(1)
Socjalizm
(1)
Słowianie
(1)
Ubiór polski
(1)
Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - pamiątki
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Temat: dzieło
Król Maciuś Pierwszy
(1)
Temat: czas
1901-
(17)
1801-
(15)
1918-
(7)
2001-0
(5)
1501-
(4)
1601-
(4)
1701-
(4)
2001-
(4)
1101-
(2)
1301-
(2)
1401-
(2)
1939-
(2)
1001-
(1)
1201-
(1)
1914-
(1)
1989-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Warszawa
(6)
Polska
(5)
Gdańsk
(1)
Gdynia
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
Lubuska Ziemia
(1)
Opole (okręg)
(1)
Pomorze
(1)
Tel Awiw-Jafa
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(14)
Materiały konferencyjne
(4)
Dokumenty elektroniczne
(3)
Katalogi zbiorów
(3)
Albumy
(1)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Encyklopedie
(1)
Przepisy kulinarne
(1)
Sprawozdania
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Wywiady
(1)
66 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Butterwick-Pawlikowski Richard (1968- )
Tytuł: Konstytucja 3 Maja : testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Richard Butterwick ; z angielskiego przełożył Tomasz Gromelski.
Wariant tytułu: Konstytucja Trzeciego Maja
Wariant tytułu: Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2021.
Opis fizyczny: 189 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 171-177. Indeks.
Uwaga: Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Hasło dodatkowe: Gromelski, Tomasz Witold (1976- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-26-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36440
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Górny Michał (historia)
Tytuł: Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej / Michał Górny.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2023.
Opis fizyczny: 523 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 505-513. Indeks.
Uwaga: Współfinansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Temat: Broń palna - 19 w
Temat: Powstanie 1863 r. styczniowe
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-652488-86
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36581
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- )
Tytuł: Gabinety i ogrody : polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania / Aleksandra Jakóbczyk-Gola.
Wariant tytułu: Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2019.
Opis fizyczny: 359 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 333-347. Indeks.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-31-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36442
Książka
W koszyku
Tytuł: Miasta wielu religii : topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016.
Opis fizyczny: 321 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 305-314.
Temat: Cerkwie - Białoruś
Temat: Cerkwie - Litwa
Temat: Cerkwie - Ukraina
Temat: Kościoły i kaplice - Białoruś
Temat: Kościoły i kaplice - Litwa
Temat: Kościoły i kaplice - Ukraina
Temat: Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - miasta
Temat: Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - religia
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior.
Hasło dodatkowe: Sas, Maksymilian (1987- ).
Hasło dodatkowe: Walczyna, Filip.
Hasło dodatkowe: Zakrzewski, Antoni (historia). Borszczów
Hasło dodatkowe: Hummel, Piotr. Brody
Hasło dodatkowe: Walczyna, Filip. Brzeżany
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior. Buczacz
Hasło dodatkowe: Antkiewicz, Zofia. Czerwonogród
Hasło dodatkowe: Pawlak, Maria. Czortków
Hasło dodatkowe: Pawlak, Maria. Grzymałów
Hasło dodatkowe: Sas, Maksymilian (1987- ). Halicz
Hasło dodatkowe: Kwiecińska, Elżbieta. Husiatyn
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior. Jazłowiec
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Jakub (1986- ). Kamieniec Podolski
Hasło dodatkowe: Kwiecińska, Elżbieta. Krzemieniec
Hasło dodatkowe: Antkiewicz, Zofia. Olesko
Hasło dodatkowe: Kwiecińska, Elżbieta. Podhajce
Hasło dodatkowe: Muszkowska, Maria Anna. Podhorce
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior. Podkamień
Hasło dodatkowe: Zakrzewski, Antoni (historia). Pomorzany
Hasło dodatkowe: Antkiewicz, Zofia. Satanów
Hasło dodatkowe: Pawlak, Maria. Skała Podolska
Hasło dodatkowe: Hummel, Piotr. Stanisławów (obecnie Iwano-Frankiwsk)
Hasło dodatkowe: Sas, Maksymilian (1987- ). Tarnopol
Hasło dodatkowe: Muszkowska, Maria Anna. Trembowla
Hasło dodatkowe: Zakrzewski, Antoni (historia). Wiśniowiec
Hasło dodatkowe: Muszkowska, Maria Anna. Zbaraż
Hasło dodatkowe: Walczyna, Filip. Złoczów
Hasło dodatkowe: Zakrzewski, Antoni (historia). Żwaniec
Hasło dodatkowe: Antkiewicz, Zofia. Dokszyce
Hasło dodatkowe: Antkiewicz, Zofia. Druja
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior. Głębokie
Hasło dodatkowe: Walczyna, Filip. Grodno
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior. Iwie
Hasło dodatkowe: Sas, Maksymilian (1987- ). Nieśwież
Hasło dodatkowe: Sas, Maksymilian (1987- ). Nowogródek
Hasło dodatkowe: Zakrzewski, Antoni (historia). Połock
Hasło dodatkowe: Zakrzewski, Antoni (historia). Raków
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Melchior. Słonim
Hasło dodatkowe: Antkiewicz, Zofia. Świr
Hasło dodatkowe: Walczyna, Filip. Widze
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-08-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31037 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jaroszewska Natalia
Tytuł: Chłopczyce, uwodzicielki, damy : polska moda międzywojnia / Natalia Jaroszewska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2007.
Opis fizyczny: 51 s. : il. (gł. kolor.) ; 22x30 cm.
Seria: Historia Stylu
Temat: Kobieta - estetyka - Polska - 1918-1939 r. - wydawnictwa popularne
Temat: Moda - Polska - 1918-1939 r. - wydawnictwa popularne
Temat: Ubiór polski - 1918-1939 r. - wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-60642-04-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 22639 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10236 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Polskie zwycięstwo 1920 / pod redakcją Michała Kopczyńskiego i Mikołaja Mirowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2020.
Opis fizyczny: 311 s. : il. (w tym kolor.) ; 20x20 cm.
Seria: Wokół Niepodległej
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Michał (1964- ).
Hasło dodatkowe: Mirowski, Mikołaj (1979- ).
Hasło dodatkowe: Gąsowski, Tomasz (1947- ). Żydzi wobec wojny polsko-bolszewickiej
Hasło dodatkowe: Kornat, Marek (1971- ). Polsko-sowiecki pokój w Rydze
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Leinwand, Aleksandra J. Walka o rząd dusz
Hasło dodatkowe: Leszczyńska, Cecylia. Sfinansować wojnę, czyli ekonomiczne aspekty konfliktu polsko-bolszewickiego
Hasło dodatkowe: Materski, Wojciech (1944- ). Dyplomacja RP wobec bolszewików 1919-1920
Hasło dodatkowe: Nowak, Andrzej (1960- ). Co może Polska?
Hasło dodatkowe: Nowik, Grzegorz (1954- ). Wojna Polski z bolszewicką Rosją i decydująca Bitwa Warszawska
Hasło dodatkowe: Odziemkowski, Janusz (1950- ). Przebieg wojny polsko-bolszewickiej (od lutego 1919 roku do wyprawy kijowskiej z maja 1920 roku)
Hasło dodatkowe: Roszkowski, Wojciech (1947- ). O kształt odrodzonej Rzeczypospolitej
Hasło dodatkowe: Stanisławski, Wojciech (1968- ). Literatura polska na temat wojny polsko-bolszewickiej
Hasło dodatkowe: Szczepański, Janusz (1947- ). Społeczeństwo polskie wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku
Hasło dodatkowe: Zaremba, Piotr (1963- ). Kino i teatr wobec wojny polsko-bolszewickiej
Hasło dodatkowe: Zieliński, Konrad (1971- ). Polscy komuniści wobec wojny polsko-bolszewickiej
Hasło dodatkowe: Żurawski, Przemysław Piotr (1963- ). Sprawa ukraińska w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-43-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10492 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Ziemia obiecana : miasto i nowoczesność : wystawa Muzeum Historii Polski, 25 września - 6 grudnia 2015 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie = Promised land : the city and modernity / [redakcja merytoryczna Michał Kopczyński ; tłumaczenie Andrzej Kopczyński].
Wariant tytułu: Miasto i nowoczesność
Wariant tytułu: City and modernity
Wariant tytułu: Promised land
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, cop. 2015.
Opis fizyczny: 301, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 21x21 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - wystawy - 2015
Temat: Fotografia - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Miasta - ikonografia - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Pocztówki - tematyka - wystawy - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Michał (1964- ).
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Andrzej (1935-2017).
Hasło dodatkowe: Czubaty, Jarosław (1961- ). Od szabli i kosy do bomby i powielacza
Hasło dodatkowe: Gawin, Magdalena (1972- ). Miasto i higiena
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ). Narodziny konsumenta
Hasło dodatkowe: Kąkolewski, Igor (1963- ). Miasto symboli
Hasło dodatkowe: Kizwalter, Tomasz (1955- ). Miasto i nowoczesność
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Michał (1964- ). Czym jest miasto?
Hasło dodatkowe: Orłowski, Bolesław (1934- ). Miasto i technika
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930- ). Czym jest miasto?
Hasło dodatkowe: Sikorska-Kulesza, Jolanta (1957- ). Miasto i życie zbiorowe
Hasło dodatkowe: Szelągowska, Grażyna (etnografia). Wielkomiejska kultura popularna
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-02-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30673 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Dwudziestolecie : oblicza nowoczesności : Wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie = Between the wars : the faces of modernity : exhibition by Polish History Museum, Royal Castle in Warsaw : 11.11.2008 - 10.02.2009 / [koncepcja i redakcja merytoryczna Monika Matwiejczuk, Anna Kosińska, Robert Kostro ; tłumaczenie Thomas Anessi].
Wariant tytułu: Between the wars : the faces of modernity
Wariant tytułu: Oblicza nowoczesności
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2008.
Opis fizyczny: 166 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i przekł. ang., spis treści także ang.
Temat: Muzeum Historii Polski Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Zamek Królewski Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Sztuka polska - wystawy - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Kosińska, Anna.
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ).
Hasło dodatkowe: Matwiejczuk, Agnieszka.
ISBN: 978-83-60642-58-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34333 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
DVD
W koszyku
Tytuł: Dwudziestolecie : oblicza nowoczesności : Wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie = Between the wars : the faces of modernity : exhibition by Polish History Museum, Royal Castle in Warsaw : 11.11.2008 - 10.02.2009 / [koncepcja i redakcja merytoryczna Monika Matwiejczuk, Anna Kosińska, Robert Kostro ; tłumaczenie Thomas Anessi].
Wariant tytułu: Between the wars : the faces of modernity
Wariant tytułu: Oblicza nowoczesności
Cechy pliku: Dane tekstowe, dane graficzne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2008.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (DVD-RW) : kolor. ; 12 cm.
Uwaga: Płyta zawiera wersję cyfrową książki, zdjęcia z wystawy, wizualizacje, projekty materiałów towarzyszących wystawie, informacje o towarzyszących jej wydarzeniach.
Uwaga: Wymagania systemowe: Komputer ze stacją DC/DVD, program do odczytu plików pdf.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i przekł. ang., spis treści także ang.
Temat: Muzeum Historii Polski Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Zamek Królewski Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Sztuka polska - wystawy - 1918-1939 r
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Kosińska, Anna.
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ).
Hasło dodatkowe: Matwiejczuk, Agnieszka.
ISBN: 978-83-60642-58-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. El 726 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Historia Polski od-nowa : nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości / pod reakcją Roberta Kostro, Kazimierza Wóycickiego i Michała Wysockiego.
Wariant tytułu: Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2014.
Opis fizyczny: 362, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Zawiera materiały z seminarium "Pamięć Europy Środkowej" i konferencji "Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim".
Temat: Muzea historyczne - Polska - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Muzealnictwo - materiały konferencyjne
Temat: Polityka historyczna - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Świadomość społeczna - Polska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ).
Hasło dodatkowe: Wóycicki, Kazimierz (1949- ).
Hasło dodatkowe: Wysocki, Michał.
Hasło dodatkowe: Bojarska-Syrek, Joanna (1950-2015). Jaką historię chcemy opowiedzieć?
Hasło dodatkowe: Czapliński, Przemysław (1962- ). Wojny pamięci
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ). Obraz, narracja, pamięć. Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum?
Hasło dodatkowe: Heinemann, Monika (1983- ). Między Wschodem a Zachodem: pytanie o specyfikę narracji muzealnej w Europie Środkowej i Wschodniej
Hasło dodatkowe: Kapralski, Sławomir. Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową
Hasło dodatkowe: Kąkolewski, Igor (1963- ). Co decyduje i będzie decydować o atrakcyjności przekazu w muzeum historycznym? Kilka refleksji i proroctw, a może tylko utopistycznych marzeń
Hasło dodatkowe: Korzeniewski, Bartosz (1973- ). Status kreacji filmowych w obrazie przeszłości współczesnych społeczeństw na przykładzie Katynia Andrzeja Wajdy
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ). Współczesna opowieść o historii Polski. Wokół koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski
Hasło dodatkowe: Kuisz, Jarosław (1976- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Kwiatkowski, Piotr Tadeusz. Jaką historią interesują się Polacy? Pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ). Muzea – potrzeba polityki pamięci
Hasło dodatkowe: Mazur, Krzysztof. Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Memches, Filip (1969- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Piskała, Kamil (1988- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Roszkowski, Wojciech (1947- ). Zadania narodowych narracji historycznych w dobie integracji europejskiej
Hasło dodatkowe: Rzegocki, Arkady (1971- ). Pamięć i narracje Okrągłego Stołu
Hasło dodatkowe: Skórzyńska, Izabela. Muzeum historyczne: teatr – widowisko, aktor – świadek
Hasło dodatkowe: Stobiecki, Rafał (1962- ). Wokół głównych narracji o przeszłości Polski po 1945 roku
Hasło dodatkowe: Werner, Mateusz (1970- ). Kino, polityka i historia
Hasło dodatkowe: Wóycicki, Kazimierz (1949- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Wóycicki, Kazimierz (1949- ). Przemiany opowieści elementarnej. Tezy do dyskusji
Hasło dodatkowe: Ziębińska-Witek, Anna (1971- ). Totalitaryzm w nowych muzeach historycznych
Hasło dodatkowe: Zubrzycki, Geneviève (1970- ). Między historią, pamięcią wspólną i mitologią narodową: wyzwania i szanse współczesnych muzeów
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-60642-93-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35624 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Wielkie małe historie : tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski / [koncepcja wystawy Robert Kostro ; autorzy tekstów Piotr Gucwa, Robert Kostro, Monika Matwiejczuk, Konrad Morawski, Krzysztof Niewiadomski, Konrad Pyzel, Rafał Waszczuk, Monika Żebrowska ; redakcja merytoryczna tekstów Robert Kostro].
Wariant tytułu: Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2023.
Opis fizyczny: 268, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: U góry okł. przedniej: Katalog wystawy Muzeum Historii Polski.
Uwaga: Bibliogr. przy notach katalogowych.
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ).
Hasło dodatkowe: Gucwa, Piotr.
Hasło dodatkowe: Matwiejczuk, Monika.
Hasło dodatkowe: Morawski, Konrad.
Hasło dodatkowe: Niewiadomski, Krzysztof (1986- ).
Hasło dodatkowe: Pyzel, Konrad.
Hasło dodatkowe: Waszczuk, Rafał.
Hasło dodatkowe: Żebrowska, Monika.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-83-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 26938
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł ujednolicony - hasło: Raport Roczny Muzeum Historii Polski
Tytuł: Raport Roczny = Annual Report / Muzeum Historii Polski ; [red. Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Paduch].
Wariant tytułu: Annual Report - Polish History Museum
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2013-.
Opis fizyczny: il. (gł. kolor.) ; 20x20 cm.
Częstotliwość: Rocz.
Uwaga: 2015 red.: M. Kowalczyk, Elżbieta Lichocka, W. Paduch.
Uwaga: 2017 red.: M. Kowalczyk, E. Lichocka, Monika Machlejd, W. Paduch, Anna Piekarska.
Temat: Muzeum Historii Polski Warszawa - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Sprawozdania
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma muzealne polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Lichocka, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Machlejd, Monika.
Hasło dodatkowe: Paduch, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Piekarska, Anna (1956- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2016
2010 [2010]
2013 [2013]
2014 [2014]
2015 [2015]
2016 [2016]
2017 [2017]
2018 [2018]
2022 [2022]
Brak okładki
Film
DVD
W koszyku
Tytuł: Posłaniec z piekła [Dokument elektroniczny] : historia Jana Karskiego / scenariusz : Rafael Medoff ; animacja Neal Adams ; głos Maciej Stuhr.
Cechy pliku: Film DVD.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, [2011].
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (DVD) : dźw. : kolor. ; 12 cm.
Uwaga: [Wymagania systemowe : odtwarzacz DVD].
Temat: Karski Jan 1914-2000
Temat: Żydzi - pomoc i ratunek - biografie - Polska - 1939-1945 r
Temat: Kurierzy państwa podziemnego - biografie
Temat: Ruch oporu - biografie - Polska
Hasło dodatkowe: Medoff, Rafael
Hasło dodatkowe: Stuhr, Maciej (1975- ).
Hasło dodatkowe: Adams, Neal (1941- )
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. El 328 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Łukaszowcy : wielki powrót / [opracowanie tekstów: Michał Przeperski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, cop. 2022.
Opis fizyczny: [196] s., [24] s. tabl. kolor. ; 26 cm.
Uwaga: Mat. promocyjne do wystawy "Łukaszowcy. Wielki powrót" zorg. przez Muzeum Historii Polski w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Temat: Muzeum Historii Polski Warszawa - zbiory - 1918-1939 r
Temat: Muzeum Narodowe Warszawa - wystawy - 2022
Temat: Bractwo św. Łukasza grupa artyst
Temat: Sztuka polska - wystawy - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Przeperski, Michał (1986- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26268 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dwudziestolecie : oblicza nowoczesności : konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa, 18-19 listopada 2008 r. / [redakcja Agnieszka Przeszowska].
Wariant tytułu: Oblicza nowoczesności
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2009.
Opis fizyczny: 206 s. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do części ref. Indeks.
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Przeszowska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-60642-11-5
ISBN: 978-83-60642-72-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36443
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Jan Karski 1914-2014 : niedokończona misja.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, [2012].
Opis fizyczny: [14] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Temat: Karski Jan 1914-2000 - pamiątki
Temat: Kurierzy państwa podziemnego - biografie
Temat: Ruch oporu - biografie - Polska
Temat: Żydzi - pomoc i ratunek - biografie - Polska - 1939-1945 r
ISBN: 978-83-60642-82-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26545 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Borkowski Maciej (1972- )
Tytuł: Śladami Żydów / Maciej Borkowski, Andrzej Kirmiel, Tamara Włodarczyk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Żydów Polskich, 2008.
Opis fizyczny: 160 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 149-156. Słownik.
Temat: Gmina żydowska
Temat: Żydzi - historia - Polska - 16-20 w
Temat: Żydzi - kultura - zabytki - Polska - 16-20 w
Temat: Lubuska Ziemia - stosunki etniczne - 16-20 w
Temat: Opole okręg - stosunki etniczne - 16-20 w
Temat: Śląsk Dolny - stosunki etniczne - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Kirmiel, Andrzej (1958- ).
Hasło dodatkowe: Włodarczyk, Tamara.
ISBN: 978-83-928380-0-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 24178 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Muzeum odważnych pytań : Muzeum Historii Żydów Polskich / [wstęp: Andrzej Cudak].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Żydów Polskich, [2013].
Opis fizyczny: [12] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Temat: Muzeum Historii Żydów Polskich - informator
Temat: Żydzi - muzealnictwo - Polska
Temat: Warszawa - muzealnictwo
Hasło dodatkowe: Cudak, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28699 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Biografie rzeczy : dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich : katalog wystawy : [Muzeum Historii Żydów Polskich, 18 X 2013 - 17 II 2014] / [oprac. not. katalogowych: Aneta Jasionek i in. ; red.: Magdalena Prokopowicz ; współpr.: Kalina Gawlas].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Żydów Polskich, 2013.
Opis fizyczny: 124, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Temat: Muzeum Historii Żydów Polskich - wystawy - 2013-2014
Temat: Muzeum Historii Żydów Polskich - zbiory
Temat: Żydzi - kultura - wystawy - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Gawlas, Kalina.
Hasło dodatkowe: Jasionek Aneta.
Hasło dodatkowe: Prokopowicz, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa)
ISBN: 978-83-928380-7-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28697 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej