Form of Work
Książki
(93)
Czasopisma
(2)
Filmy i seriale
(1)
Status
available
(85)
unknown
(9)
Branch
Magazyn
(92)
Dział
(2)
Author
Meschnik Marek
(13)
Kapała Zbigniew (1949-2016)
(8)
Holzman Joanna (1945- )
(6)
Lusek Joanna
(6)
Drabina Jan (1939- )
(4)
Abłamowicz Dominik (1958- )
(3)
Bartków Agnieszka
(3)
Bazielich Barbara (1929-2017)
(3)
Giszter Elżbieta
(3)
Grabińska-Szczęśniak Anna
(3)
Kisielewska Helena
(3)
Wójcik-Kuhnel Izabella
(3)
Badura Beata (1967- )
(2)
Derus Małgorzata
(2)
Dobkowski Mieczysław
(2)
Dutkiewicz Aldona
(2)
Głogoczowski Jan
(2)
Holeksa Krystyna
(2)
Horwat Jerzy Krzysztof
(2)
Horwat-Cieślik Edyta
(2)
Iwanek Witold (1930-2001)
(2)
Jodliński Leszek (1967- )
(2)
Król Helena (1924-2012)
(2)
Lipa-Kuczyńska Maria
(2)
Mohl Iwona
(2)
Moś Wojciech Bogusław
(2)
Pierzak Jacek (1949- )
(2)
Podyma Dorota (1962- )
(2)
Płazak Ignacy
(2)
Wanatowicz Maria Wanda (1941- )
(2)
Bartosova-Pinterova Zuzana (1946- )
(1)
Bartoszek Sabina
(1)
Bednarska Jadwiga (1934- )
(1)
Benka Urszula Maria
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej i wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Próba nowego spojrzenia na ówczesne wydarzenia z uwzględnieniem nieznanych wcześniej źródeł i opracowań wydanych w Rosji postkomunistycznej
(1)
Białas Irena (1956- )
(1)
Birgus Vladimir (1954- )
(1)
Bisaga Katarzyna
(1)
Boccioni Umberto (1882-1916)
(1)
Breton Andre (1896-1966)
(1)
Brogowski Leszek (1955- )
(1)
Brożek Andrzej (1933-1994)
(1)
Brożek Krzysztof (1941- )
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Cerisier-Struk Marie-Christine
(1)
Chalupecky Jindrich (1910-1990)
(1)
Chojecka Ewa (1933- )
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Cieślak Michał
(1)
Cieślewski Tadeusz (1895-1944)
(1)
Cimała Bogdan (1947- )
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Czerni Krystyna (1957- )
(1)
Czerwiński Czesław
(1)
Czyżewski Tytus (1880-1945)
(1)
Dawid Adriana (1974- )
(1)
Droń Maciej (1968- )
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). Miasto graniczne - miasto kresowe. Wokół sporu krakowskiej i śląskiej sanacji i miejsce Krakowa i Katowic na mapie II Rzeczypospolitej
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Drury Richard (1967- )
(1)
Dryja Sławomir
(1)
Durczak Ondrej (1989- )
(1)
Długajczyk Edward (1939- )
(1)
Fic Maciej (1973- )
(1)
Fic Maciej (1973- ). Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej z historii
(1)
Foltyn Eugeniusz
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Garrett Edward
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
(1)
Goik Magdalena
(1)
Goździewski Marek
(1)
Grinten Franz Joseph van der (1933- )
(1)
Grzyb Ryszard (1956- )
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
(1)
Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist psychiatrist and neurologist
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog psychiatra i patolog
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformation - the dawn of a long-awaited revival of the Church painful heritage of the schism. An outline of the genesis of the 16th-century religious dispute
(1)
Hałaś Marcin (1968- )
(1)
Hiller Karol (1891-1939)
(1)
Hołata Danuta
(1)
Husarski Wacław (1883-1951)
(1)
Jagieła Przemysław. Działalność Związku Przyjaciół Górnego Śląska na przykładzie ekspozytury związku w Praszce (1920-1921)
(1)
Jankowski Jerzy (lektor)
(1)
Jedynak Zdzisław (1945- )
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. The Silesian Minister of the World of God and his concept of evangelical life
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. Śląski Bogomodlca i Sługa Słowa Bożego oraz jego koncepcja ewangelickiego życia
(1)
Kalicki Rajmund (1944- )
(1)
Keller Dawid (1981- ). An outline history of the Evangelical community in Rybnik
(1)
Keller Dawid (1981- ). Zarys dziejów wspólnoty ewangelickiej w Rybniku
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(22)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(7)
Country
Poland
(96)
Language
Polish
(94)
Czech
(1)
French
(1)
Subject
Muzeum Górnośląskie (Bytom)
(53)
Malarstwo polskie
(18)
Sztuka polska
(7)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(6)
Rysunek polski
(6)
Muzealnictwo
(5)
Plebiscyt
(4)
Żechowski, Stefan
(4)
Szewczyk, Andrzej
(3)
Dziecko
(2)
Fotografia niemiecka
(2)
Fotografia polska
(2)
Grafika polska
(2)
Instalacja (szt.plast.)
(2)
Inteligencja (socjol.)
(2)
Kowalstwo artystyczne
(2)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(2)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(2)
Rzeźba polska
(2)
Stawiński Bolesław (1908-1983)
(2)
Straty wojenne
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Szukalski, Stanisław
(2)
Wojsko
(2)
Ślusarstwo
(2)
Archeologia
(1)
Archiwum Miejskie (Bytom)
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Bazielich, Barbara
(1)
Bednarski, Krzysztof M.
(1)
Beksiński, Zdzisław
(1)
Beuys, Joseph
(1)
Biernacki, Andrzej
(1)
Biżuteria etniczna
(1)
Blonder, Sasza
(1)
Borowski, Wacław
(1)
Brzeski, Janusz Maria
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika (Bytom)
(1)
Ceramika
(1)
Ceramika europejska
(1)
Ceramika polska
(1)
Chlanda, Marek
(1)
Chwistek, Leon
(1)
Ciecierski, Tomasz
(1)
Czepce
(1)
Czyżewski, Tytus
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Dwurnik, Edward
(1)
Etnografowie
(1)
Ewangelicyzm augsburski
(1)
Fajans niemiecki
(1)
Fajans polski
(1)
Fila Rudolf (1932-)
(1)
Fotografia czeska
(1)
Galeria Foksal (Warszawa)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice)
(1)
Galeria Zderzak (Kraków)
(1)
Galerie výtvarného umĕní (Ostrawa)
(1)
Gierowski, Stefan
(1)
Glina
(1)
Goryńska, Wiktoria
(1)
Groby
(1)
Grzyb, Ryszard
(1)
Haft ludowy
(1)
Harcerstwo
(1)
Hełmy
(1)
Hiller, Karol
(1)
Historia
(1)
Hrynkowski, Jan
(1)
Kamoji, Koji
(1)
Kampania wrześniowa
(1)
Kobieta
(1)
Kolaż czeski
(1)
Kolář, Jiří
(1)
Konarski, Marian
(1)
Kościół a państwo
(1)
Krzyżanowski, Konrad
(1)
Krzyżanowski, Władysław
(1)
Kuś Marek (1962-)
(1)
Lewczyński, Jerzy
(1)
Lortz, Jan
(1)
Lutyński, Piotr
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo słowackie
(1)
Malczewski, Rafał
(1)
Maria
(1)
Marx Karl (1818-1883)
(1)
Mezolit
(1)
Mickiewicz, Aldona
(1)
Mladek Jan
(1)
Mladek Meda
(1)
Modzelewski, Jarosław
(1)
Morcinek Krzysztof (1965-)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Nakrycia głowy
(1)
Narzędzia
(1)
Osadnictwo
(1)
Paleolit
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Subject: work
Chłopi
(1)
Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
(1)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(1)
Subject: time
1901-
(26)
1801-
(21)
1701-
(14)
1918-
(10)
1501-
(6)
2001-
(6)
1601-
(5)
2001-0
(5)
1201-
(4)
1401-
(4)
1989-
(4)
1101-
(3)
1301-
(3)
1939-
(3)
1945-
(3)
1001-
(1)
601-
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(10)
Bytom
(6)
Śląsk Cieszyński
(2)
Cieszyn (okręg)
(1)
Lwów
(1)
Odra (dorzecze)
(1)
Polska
(1)
Pomorze
(1)
Przeczyce (k. Zawiercia)
(1)
Sławków
(1)
Wisła (dorzecze)
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(8)
Katalogi zbiorów
(3)
Biografie
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Film dokumentalny
(1)
Informatory
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
96 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Przenikanie pamięci : Żydzi w Bytomiu / [wstęp: Dominik Abłamowicz ; teksty: Dariusz Walerjański i in.].
Wariant tytułu: Żydzi w Bytomiu
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2011.
Opis fizyczny: 63 s. : il.(gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Pogranicza Kultur
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Żydzi - Polska
Temat: Bytom - ludność - historia
Temat: Bytom - stosunki etniczne
Hasło dodatkowe: Abłamowicz, Dominik (1958- ).
Hasło dodatkowe: Walerjański, Dariusz (1969- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-08-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26410 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada produkcyjna w Przeczycach, województwo śląskie / [red. nauk. Beata Badura, Dominik Abłamowicz ; aut. Anna Nierychlewska [i in.].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2011.
Opis fizyczny: 176 s. : il. (w tym kolor. i złoż.) ; 24 cm.
Seria: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Archeologia
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob.: TYTUŁ SERII.
Temat: Osadnictwo - archeologia - Polska - 11-13 w
Temat: Ceramika - archeologia - Polska - 11-13 w
Temat: Przeczyce (k. Zawiercia)
Hasło dodatkowe: Abłamowicz, Dominik (1958- ).
Hasło dodatkowe: Badura, Beata (1967- ).
Hasło dodatkowe: Nierychlewska, Anna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 471 A/19
No cover
Book
In basket
Tytuł: 100×100 : Nasze stulecie / [redakcja naukowa: Joanna Lusek ; teksty do katalogu i współpraca przy wystawie: Agnieszka Bartków...].
Wariant tytułu: Nasze stulecie
Wariant tytułu: Sto na sto
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2018.
Opis fizyczny: 437 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy opisach katalogowych.
Hasło dodatkowe: Bartków, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-14-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 34394
Book
In basket
Tytuł: GMP : Galeria Malarstwa Polskiego / [redakcja merytoryczna Iwona Mohl, Agnieszka Bartków ; tłumaczenia Andrzej Wojtasik (język angielski), Dawid Smolorz (język niemiecki)].
Wariant tytułu: Galeria Malarstwa Polskiego
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2017.
Opis fizyczny: 494, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 487-490. Indeks.
Uwaga: Noty katalogowe równol. pol., ang., niem. Streszcz. ang. i niem.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - zbiory - 18-20 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 18-20 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Bartków, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Mohl, Iwona.
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ).
Hasło dodatkowe: Wojtasik, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-05-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23075 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: W rytmie buntu : polska awangarda międzywojnia : Sasza Bloner, Wacław Borowski, Janusz Maria Brzeski, Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Wiktoria Goryńska, Karol Hiller, Jan Hrynkowski, Marian Konarski, Władysław Krzyżanowski, Rafał Malczewski, Wiktor Podoski, Władysław Skoczylas, Bolesław Stawiński, Zofia Stryjeńska, Stanisław Szukalski, Henryk Wiciński, Stanisław Ignacy Witkiewicz "Witkacy", Eugeniusz Zak, Stefan Żechowski / [zespół redakcyjny: Agnieszka Bartków, Leszek Jodliński ; autorzy: Umberto Boccioni, Tadeusz Boy-Żeleński, André Breton, Tadeusz Cieślewski, Tytus Czyżewski, Karol Hiller, Waclaw Husarski, Filippo Tomasso Marinetti, Zbigniew Pronaszko, Karol Winkler, Lechosław Lameński].
Wariant tytułu: Polska awangarda międzywojnia
Wariant tytułu: Sasza Bloner, Wacław Borowski, Janusz Maria Brzeski, Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Wiktoria Goryńska, Karol Hiller, Jan Hrynkowski, Marian Konarski, Władysław Krzyżanowski, Rafał Malczewski, Wiktor Podoski, Władysław Skoczylas, Bolesław Stawiński, Zofia Stryjeńska, Stanisław Szukalski, Henryk Wiciński, Stanisław Ignacy Witkiewicz "Witkacy", Eugeniusz Zak, Stefan Żechowski
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, [2017].
Opis fizyczny: Teka (24 s., [20] k. tabl. kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Publ. związana z wystawą w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 22.11.2017-22.04.2018.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Data wyd. wg daty wystawy.
Temat: Blonder Sasza (1909-1949) - wystawy
Temat: Borowski Wacław (1885-1954) - wystawy
Temat: Brzeski Janusz Maria (1907-1957) - wystawy
Temat: Chwistek Leon (1884-1944) - wystawy
Temat: Czyżewski Tytus (1880-1945) - wystawy
Temat: Goryńska Wiktoria (1902-1945) - wystawy
Temat: Hiller Karol (1891-1939) - wystawy
Temat: Hrynkowski Jan (1891-1971) - wystawy
Temat: Konarski Marian (1909-1998) - wystawy
Temat: Krzyżanowski Władysław (1889-1973) - wystawy
Temat: Malczewski Rafał (1892-1965) - wystawy
Temat: Podoski Wiktor (1901-1970) - wystawy
Temat: Skoczylas Władysław (1883-1934) - wystawy
Temat: Stawiński Bolesław (1908-1983) - wystawy
Temat: Stryjeńska Zofia (1894-1976) - wystawy
Temat: Szukalski Stanisław (1893-1987) - wystawy
Temat: Wiciński Henryk (1908-1943) - wystawy
Temat: Witkiewicz Stanisław Ignacy (1885-1939) - wystawy
Temat: Zak Eugeniusz (1884-1926) - wystawy
Temat: Żechowski Stefan (1912-1984) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2017-2018
Temat: Awangarda (lit. szt.) - wystawy - Polska - 20 w
Temat: Sztuka polska - wystawy - 1918-1939 r
Temat: Bytom - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bartków, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Boccioni, Umberto (1882-1916).
Hasło dodatkowe: Breton, André (1896-1966).
Hasło dodatkowe: Cieślewski, Tadeusz (1895-1944).
Hasło dodatkowe: Czyżewski, Tytus (1880-1945).
Hasło dodatkowe: Hiller, Karol (1891-1939).
Hasło dodatkowe: Husarski, Wacław (1883-1951).
Hasło dodatkowe: Jodliński, Leszek (1967- ).
Hasło dodatkowe: Lameński, Lechosław (1949- ).
Hasło dodatkowe: Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944).
Hasło dodatkowe: Pronaszko, Zbigniew (1885-1958).
Hasło dodatkowe: Winkler, Karol (1775-1803).
Hasło dodatkowe: Żeleński, Tadeusz (1874-1941).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-08-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33389 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Rudolf Fila : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, [styczeń - luty 1994 / wstęp Zuzanna Bartošová] ; tł. Joanna Kozłowska, Piotr A. Popiel].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1994.
Opis fizyczny: 15 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Fila Rudolf (1932-) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1994
Temat: Malarstwo słowackie - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Bartošová-Pinterová, Zuzana (1946- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Popiel, Piotr A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7377 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Joseph Beuys : roślina, zwierzę i człowiek : [wystawa czynna w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu: 14 listopada 2004 - 16 stycznia 2005 / [teksty: Franz Joseph van der Grinten [i in.] ; tł.: Sabina Bartoszek, Agnieszka Turek-Niewiadomska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2004.
Opis fizyczny: 71 s. ; 24 cm.
Uwaga: Wersja polska tekstu z: Joseph Beuys. Pflanze, Tier und Mensch.
Temat: Beuys Joseph (1921-1986) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2004-2005
Temat: Malarstwo niemieckie - wystawy - od 1945 r
Temat: Rysunek niemiecki - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Bartoszek, Sabina.
Hasło dodatkowe: Grinten, Franz Joseph van der (1933- ).
Hasło dodatkowe: Turek-Niewiadomska, Agnieszka.
ISBN: 83-88880-95-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19977 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Barwne wyszycia na płótnie u Górali Karpackich : (ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu) / Barbara Bazielich.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1970.
Opis fizyczny: 145 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Réz. Zsfassung. - T. monogr.: "Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia ; z. 4".
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - zbiory - 19-20 w
Temat: Haft ludowy - Polska - 19-20 w
Temat: Haft ludowy - zbiory - Polska - 19-20 w
Temat: Strój ludowy - Polska - 19-20 w
Temat: Strój ludowy - zbiory - Polska - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 471/4 E (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Dawny ubiór dziecięcy XVIII-pocz. XX w. : katalog wystawy / [aut. scenariusza i katalogu: Barbara Bazielich ; współpr.: Jadwiga Bednarska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1978.
Opis fizyczny: 27 s. : il. ; 24 cm.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1978
Temat: Dziecko - estetyka - wystawy - 18-20 w
Temat: Ubiór polski - wystawy - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Bednarska, Jadwiga (1934- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 7371 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Przypadki etnografa z przypadku / Barbara Bazielich.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2012.
Opis fizyczny: 199, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Temat: Bazielich Barbara (1929-2017) - pamiętniki
Temat: Etnografowie - Polska - od 1944 r. - pamiętniki
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-42-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29128 (1 egz.)
No cover
Movie
DVD
In basket
Tytuł: Śladami bytomskich ewangelików [Film] / scenariusz Alicja Schatton ; współpr. Maciej Droń ; reż. Alicja Schatton ; zdj., montaż, animacje: Tomasz Kozik ; dźwięk: Tomasz Kozik, Krzysztof Bąk ; kier. prod.: Justyna Rymer ; asyst. operatora: Werner Lubos ; tł. na jęz. ang.: Justin Nnorom ; konsult. historyczna: Joanna Lusek.
Cechy pliku: Film.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, [2017].
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Uwaga: Tyt. z dysku.
Uwaga: Wystąpili: Ewa Chojecka, Maciej Droń, Jan Kurko, Joanna Lusek, Adam Malina ; lektor Jerzy Jankowski.
Uwaga: [Wymagania systemowe: napęd DVD; karta graficzna; karta dźwiękowa].
Uwaga: Wersja jęz. pol. i z napisami ang.
Temat: Ewangelicyzm augsburski - Polska - 16-21 w. - film
Temat: Bytom - Miechowice - religia - 19-21 w. - film
Temat: Bytom - religia - 16-21 w. - film
Gatunek, rodzaj, forma: Film dokumentalny
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty audiowizualne
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Bąk, Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Droń, Maciej (1968- ).
Hasło dodatkowe: Jankowski, Jerzy (lektor).
Hasło dodatkowe: Kozik, Tomasz (fotografia).
Hasło dodatkowe: Kurko, Jan.
Hasło dodatkowe: Lubos, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna.
Hasło dodatkowe: Malina, Adam (1966- ).
Hasło dodatkowe: Mendrok, Sebastian.
Hasło dodatkowe: Nnorom, Justin Chidi (1978- ).
Hasło dodatkowe: Rymer, Justyna.
Hasło dodatkowe: Schatton-Lubos, Alicja (1976- ).
Hasło dodatkowe: Szopa, Ryszard.
Hasło dodatkowe: Śmiałek, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Wieczorek, Edward.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-07-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 664 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Andrzej Urbanowicz : "Na Hiroshige" : nadruki na tłach "Stu słynnych widoków Edo" Hiroshige : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, listopad - grudzień 1993 / [teksty: Andrzej Urbanowicz, Milena Romanowska, Urszula M. Benka ; tł. Małgorzata Nitka].
Wariant tytułu: Na Hiroshige
Wariant tytułu: Nadruki na tłach "Stu słynnych widoków Edo" Hiroshige
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1993.
Opis fizyczny: [10] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Utagawa Hiroshige (1797-1858) - twórczość - recepcja - Polska
Temat: Urbanowicz Andrzej (1938-2011) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1993
Temat: Grafika polska - tematyka - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Benka, Urszula Maria.
Hasło dodatkowe: Nitka, Małgorzata (filologia angielska).
Hasło dodatkowe: Romanowska, Milena (1965- ).
Hasło dodatkowe: Urbanowicz, Andrzej (1938-2011).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7220 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Białas Irena (1956- )
Tytuł: Rodzina śląska XIX - XX wieku : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu / [aut. tekstu Irena Białas, Maria Lipa Kuczyńska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1998.
Opis fizyczny: 40 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 40.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1998
Temat: Rodzina - historia - zagadnienia - wystawy - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Lipa-Kuczyńska, Maria.
ISBN: 83-908120-0-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7498 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Miejsca osobiste : młoda czeska fotografia / [wstęp: Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha, Václav Podestát, Leszek Jodliński].
Wariant tytułu: Młoda czeska fotografia
Adres wydawniczy: [Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2017].
Opis fizyczny: Teka ([23] k. tabl. kolor.) ; 22x15 cm.
Uwaga: Data wyd. wg daty wystawy.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 27.09-31.10.2017.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2017
Temat: Fotografia czeska - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Birgus, Vladimír (1954- ).
Hasło dodatkowe: Durczak, Ondřej (1989- ).
Hasło dodatkowe: Jodliński, Leszek (1967- ).
Hasło dodatkowe: Moucha, Josef (1956- ). Wstęp.
Hasło dodatkowe: Podestát, Václav (1960- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-06-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31545 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Stanisław Rodziński : malarstwo : [Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pażdziernik 2013 - styczeń 2014] / [red. Elżbieta Giszter ; współpr. Katarzyna Bisaga].
Wariant tytułu: St. Rodziński : malarstwo
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2013.
Opis fizyczny: 79, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Temat: Rodziński Stanisław (1940- ) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2013-2014
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bisaga, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Giszter, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-49-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20898 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tomasz Struk : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, [styczeń - marzec 1997] / [teksty Leszek Brogowski, Tomasz Struk ; tł. fr. Leszek Brogowski, Marie-Christine Cerisier-Struk ; tł. niem. Sebastian Zgraja, Anna Zinserling.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1997.
Opis fizyczny: [60] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. fr. i niem.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Struk Tomasz (1952-2004) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1997
Temat: Sztuka polska - style i kierunki - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Brogowski, Leszek (1955- ).
Hasło dodatkowe: Brogowski, Leszek (1955- ).
Hasło dodatkowe: Cerisier-Struk, Marie-Christine.
Hasło dodatkowe: Struk, Tomasz (1952-2004).
Hasło dodatkowe: Zgraja, Sebastian.
Hasło dodatkowe: Zinserling, Anna.
ISBN: 83-905071-3-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9387 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Powstania Śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z macierzą : materiały z sesji naukowej historyków powstań śląskich i plebiscytu zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 1991 roku w Bytomiu oraz na Górze Św. Anny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Brożka.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1993.
Opis fizyczny: 428, [1] s. ; 24 cm.
Uwaga: Spis treści także ang., fr., niem.
Temat: Plebiscyt - historia - Polska - 1918-1939 r. - materiały konferencyjne
Temat: Powstania 1919-1921 r. śląskie - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk Górny - historia - 1918-1939 r. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Brożek, Andrzej (1933-1994).
ISBN: 83-901173-0-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13041 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Losy inteligencji śląskiej w latach 1939-1945. T. 2 / pod red. Zbigniew Kapały ; [aut. art. Krzysztof Brożek i in.].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2005.
Opis fizyczny: 313 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. niem. przy rozdz.
Temat: Inteligencja (socjol.) - historia - Niemcy - 1939-1945 r
Temat: Inteligencja (socjol.) - historia - Polska - 1939-1945 r
Temat: Śląsk Górny - socjologia - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Brożek, Krzysztof (1941- ).
Hasło dodatkowe: Kapała, Zbigniew (1949-2016).
ISBN: 83-88880-30-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21282/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Powstańcze miscellanea : z badań nad biografistyką i ewidencją personalną powstań śląskich / red. nauk. Zbigniew Kapała.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2006.
Opis fizyczny: 166, [1] s. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu zorganizowanego w Bytomiu 24 listopada 2005 r. - Zsfassung przy ref.
Temat: Plebiscyt - historia - Polska - 1918-1939 r. - materiały konferencyjne
Temat: Powstania 1919-1921 r. śląskie - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk Górny - historia - 1918-1939 r. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Cimała, Bogdan (1947- )
Hasło dodatkowe: Kapała, Zbigniew (1949-2016).
ISBN: 83-88880-21-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21736 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Koji Kamoji : [wystawa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 27 listopada 1998 - 31 stycznia 1999 / [red. i bilbiogr. Marek Meschnik ; tekst Krystyna Czerni [i in.] ; tł. [na ang.] Joanna Holzman].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1998.
Opis fizyczny: 71 s. : il. kolor. (w tym 1 złoż.) ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 67-70.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Kamoji Koji (1935- ) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1998-1999
Temat: Sztuka japońska - style i kierunki - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Czerni, Krystyna (1957- ).
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Meschnik, Marek.
ISBN: 83-908120-5-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10059 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again