Form of Work
Książki
(57)
Artykuły
(2)
Status
available
(49)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(51)
Księgozbiór podręczny
(8)
Author
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012)
(14)
Lachowski Marcin (1975- )
(13)
Rolska-Boruch Irena
(8)
Gigilewicz Edward (1965- )
(7)
Majewski Piotr (1970- )
(5)
Bender Agnieszka (1962- )
(3)
Chlebowska Edyta
(3)
Marzec Sławomir (1962- )
(3)
Abramowicz Maciej (1954- )
(2)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(2)
Adamko Ratislav
(2)
Bednarek Antoni (1948- )
(2)
Gombin Krzysztof (1974- )
(2)
Krasny Piotr (1966- )
(2)
Kudelska Dorota (1958- )
(2)
Lileyko Jerzy (1932-2009)
(2)
Próchniak Daniel
(2)
Rolska-Boruch Irena. Wprowadzenie
(2)
Wronikowska Bożena (1950- )
(2)
Ziemann Eugeniusz (1957- )
(2)
Abdalla Michael (1952- )
(1)
Adamowicz Leszek (1960- )
(1)
Badach Artur (1969- )
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Bania Zbigniew (1946- )
(1)
Baranowski Andrzej Józef
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku
(1)
Barczyk Alina. Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Meble dekorowane techniką pietra dura scagliola i pietra paesina
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi - the first "Polish pope"
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi zwana pierwszym "polskim papieżem"
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Jan Reisner in Accademia di San Luca
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Jan Reisner w Akademii św. Łukasza
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Bieniaszkiewicz Hanna
(1)
Blaschke Kinga. "Barbarzyńskie starożytności"
(1)
Blaschke Kinga. Z badań nad sztuką ludową i nieludową
(1)
Budzik Stanisław (1952- ). Letter of Stanisław Budzik archbishop of the Metropolitan Archidiocese of Lublin
(1)
Budzik Stanisław (1952- ). List arcybiskupa metropolity lubelskiego Stanisława Budzika
(1)
Chlebowski Piotr
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Kolumna Zygmunta III w Warszawie
(1)
Czapski Józef (1896-1993). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej..."
(1)
Czartoryska Urszula (1934-1998)
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Portrety-pomniki biskupów Samuela Maciejowskiego i Franciszka Krasińskiego w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettlaff Danuta. Fides et credo
(1)
Dettlaff Danuta. Mecenat Wejherów w puckiej farze katolickim wyznaniem wiary
(1)
Dettlaff Jan P. Porta Aeternitatis
(1)
Dorota Iwona. Karol Wojtyła/Jan Paweł II i myśl religijna Zygmunta Krasińskiego we wczesnej epistolografii
(1)
Dorota Iwona. Karol Wojtyła/John Paul II and the religious thought of Zygmunt Krasiński in his early epistolography
(1)
Dutczak Marta. The Black crucifix of Wawel: the crucifix of queen Jadwiga Leon Wyczółkowski and Saint John Paul II
(1)
Dutczak Marta. Wawelski czarny krucyfiks - krzyż królowej Jadwigi Leona Wyczółkowskiego i św. Jana Pawła II
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Lwowskie rodziny artystyczne w świetle XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych
(1)
Dzikowska Greta. Pedro de Mena i jego Dolorosa
(1)
Fert Józef (1945- )
(1)
Fitas Adam (1970- ). Od dokumentu do paraboli
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Recepcja lubelskiej staropolskiej sztuki książki na przełomie XIX i XX wieku
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). „Naśladowałbym Zeuxisa ale że ten pewnego czasu w malarskiey swoiey sztuce mankament uczynił [...]"
(1)
Gryglewski Piotr (1968- )
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Czy kopuły powinny wirować?
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Influence of papal foundations on Polish architecture in early 16th century
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Wpływ fundacji papieskich na polską architekturę początku XVI wieku
(1)
Głowa Anna
(1)
Jagiełło Jakub
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- )
(1)
Jastrzębski Jerzy (1945- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Juran Maria
(1)
Józefczuk Grzegorz R. (1955- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Kalinowski Mirosław (1962- ). Letter of rev. Prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin
(1)
Kalinowski Mirosław (1962- ). List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego
(1)
Kasperowicz Ryszard (1968- )
(1)
Kierczuk-Macieszko Małgorzata
(1)
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012). Czapski czyli niechybność kreski
(1)
Klusek Bartosz
(1)
Knapiński Ryszard (1941- )
(1)
Kotański Janusz (1957- ). Preface by Janusz Kotański ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Republic of Poland accredited by the Holy See and Sovereign Military Order of Malta
(1)
Kotański Janusz (1957- ). Słowo wstępne Janusza Kotańskiego ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnika Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich
(1)
Krakowiak Czesław
(1)
Kramiszewska Aneta
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Roma moderna e il suo ingegno
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Sto lat samotności
(1)
Król Marta (historia). Gdańskie powozy konne w okresie nowożytnym - komunikat
(1)
Kubiak Ewa (architektura)
(1)
Kubiak Ewa (architektura). Polska pomiędzy Goa a Peru czyli kilka uwag na temat wzorów graficznych w sztuce nowożytnej
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). Bezdroża (?) renesansu w malarstwie małopolskim czasu ostatnich Jagiellonów
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). Dossa Dossiego "Jowisz malujący motyle" - konteksty kulturowe
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki)
(1)
Kuczyńska Jadwiga (1939- )
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Kształt zapisu - o Dziennikach Józefa Czapskiego
(1)
Kudelski Zdzisław (1957- )
(1)
Kudelski Zdzisław (1957- ). "Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę..."
(1)
Kudelski Zdzisław (1957- ). Kilka uwag o współpracy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Jerzego Giedroycia w latach 1946-1996
(1)
Kudelski Zdzisław (1957- ). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej..."
(1)
Kuryłek Ewelina
(1)
Kuryłek Ewelina. Józefa Czapskiego przeżycie pejzażu
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Certe miraculum Divinae Providentiae
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Kościół w Uchaniach i kolegiata zamojska w kontekście kulturowym
(1)
Lachowski Marcin (1975- ). Bibliografia prac Małogrzaty Kitowskiej-Łysiak
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(59)
Language
Polish
(59)
Subject
Sztuka polska
(13)
Chrześcijaństwo
(9)
Religioznawstwo
(9)
Sztuka
(9)
Malarstwo polskie
(7)
Sztuka baroku
(5)
Sztuka europejska
(5)
Sztuka renesansu
(5)
Architektura polska
(3)
Krytyka artystyczna polska
(3)
Norwid, Cyprian Kamil
(3)
Rysunek polski
(3)
Zamki i pałace
(3)
Abstrakcjonizm
(2)
Artyści polscy
(2)
Barok
(2)
Estetyka
(2)
Ikonografia chrześcijańska
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Kościół wczesnochrześcijański
(2)
Kultura chrześcijańska
(2)
Kultura klasyczna
(2)
Mecenat
(2)
Miasta
(2)
Polacy za granicą
(2)
Renesans
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Architektura sakralna polska
(1)
Bieniasz, Maciej
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Ceremoniał dworski
(1)
Chlebowski, Stanisław
(1)
Ciechanowiecki, Andrzej Stanisław
(1)
Czapski, Józef
(1)
Czartoryska Urszula (1934-1998)
(1)
Detal architektoniczny
(1)
Dramat polski
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia polska
(1)
Giedroyc, Jerzy
(1)
Grafika polska
(1)
Grupa "Wprost"
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Grzywacz, Zbylut
(1)
Hansen, Oskar
(1)
Historiografia
(1)
Historycy sztuki
(1)
Innowacje
(1)
Jan Paweł
(1)
Katarzyna ze Sieny (św. ; 1347-1380)
(1)
Kitowska-Łysiak, Małgorzata
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kuczyńska, Jadwiga
(1)
Kultura
(1)
Lileyko, Jerzy
(1)
Listy polskie
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Marzec Sławomir (1962-)
(1)
Matejko, Jan
(1)
Meble gięte
(1)
Miejska Galeria Sztuki (Łódź)
(1)
Obrzędy
(1)
Obyczaje
(1)
Ontologia
(1)
Pisarze polscy
(1)
Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz (Bondyrz)
(1)
Pomniki
(1)
Potocki Eustachy (ok. 1720-1768)
(1)
Publicystyka polska
(1)
Religia
(1)
Scenografia polska
(1)
Secesja
(1)
Siemiradzki, Henryk
(1)
Skąpska, Barbara
(1)
Sobocki, Leszek
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Szukiewicz, Maciej
(1)
Tradycja
(1)
Twórczość
(1)
Waltoś, Jacek
(1)
Ziemski Jan (1920-1988)
(1)
Zygmunt
(1)
Subject: work
Grupa Zamek
(2)
Skład Apostolski
(1)
Subject: time
1901-
(9)
1801-
(8)
1701-
(7)
1501-
(6)
1601-
(5)
1-
(2)
101-
(2)
1101-
(2)
1401-
(2)
201-
(2)
301-
(2)
401-
(2)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
1001-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1918-
(1)
2001-0
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Lublin
(2)
Bondyrz
(1)
Kazimierz Dolny
(1)
Lwów
(1)
Niepołomice (k. Krakowa)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Księgi pamiątkowe
(4)
Encyklopedie
(3)
Katalogi twórczości
(2)
Biografie
(1)
59 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26057 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 15 : Pastoralna psychologia - Porphyreon / [red. nacz. Edward Gigilewicz ; [aut. Maciej Abramowicz [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011.
Opis fizyczny: VIII, 1456 szp. ; 26 cm.
Uwaga: Zdubl. szp. 1233-1264.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Hasło dodatkowe: Abramowicz, Maciej (1954- )
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
ISBN: 83-86668-00-8
ISBN: 978-83-7306-518-5 (t. XV)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/15 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 17 : Republika - Serbia / red. Edward Gigilewicz ; zespół merytoryczno-leksykograficzny Antoni Bednarek [i in.] ; aut. Maciej Abramowiccz [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
Opis fizyczny: VIII, 1456 szp. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Hasło dodatkowe: Abramowicz, Maciej (1954- ).
Hasło dodatkowe: Bednarek, Antoni (1948- ).
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
ISBN: 83-86668-00-8
ISBN: 978-83-7306-567-3 (t. XVII)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 19, Szczepkowski - Użhorodzka Unia / [red. nacz. Edward Gigilewicz ; aut. Arkadiusz Adamczuk [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013.
Opis fizyczny: VIII s., 1456 szp. ; 26 cm.
Uwaga: Nazwy aut. na s. VII-VIII.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Gatunek, rodzaj, forma: Encyklopedie
Hasło dodatkowe: Adamczuk, Arkadiusz (1974- ).
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-651-9 (t. 19)
ISBN: 83-86668-00-8 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/19 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 12 : Maryja - Modlitwa / red. Eugeniusz Ziemann [i in.] ; [aut. Ratislav Adamko [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
Opis fizyczny: VIII s., 1588 szp., [2] s. : err. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Hasło dodatkowe: Adamko, Ratislav
Hasło dodatkowe: Ziemann, Eugeniusz (1957- ).
ISBN: 83-86668-00-8
ISBN: 978-83-7306-390-7 (t. XII)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/12 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 12 : Maryja - Modlitwa / red. Eugeniusz Ziemann [i in.] ; [aut. Ratislav Adamko [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
Opis fizyczny: VIII s., 1588 szp., [2] s. : err. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Hasło dodatkowe: Adamko, Ratislav
Hasło dodatkowe: Ziemann, Eugeniusz (1957- ).
ISBN: 83-86668-00-8
ISBN: 978-83-7306-390-7 (t. XII)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 4023/12 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 14 : Nouet - Pastoralis officii / [red. nacz. Edward Gigilewicz ; aut. Leszek Adamowicz [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010.
Opis fizyczny: VIII, 1456 łamów ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Hasło dodatkowe: Adamowicz, Leszek (1960- ).
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
ISBN: 83-86668-008
ISBN: 978-83-7306-475-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/14 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 16 : Porpora - Reptowski / [red. nacz. Edward Gigilewicz ; zespół merytoryczno-leksykograficzny Antoni Bednarek [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
Opis fizyczny: VIII, 1455 szp. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Hasło dodatkowe: Bednarek, Antoni (1948- ).
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
ISBN: 83-86668-00-8
ISBN: 83-7306-551-2 (t. XVI)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/16 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: O rzeczach pięknych : rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków / red. Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak ; [aut. Ewa Letkiewicz i in.].
Wariant tytułu: Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2015.
Opis fizyczny: 438 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Materiały z konf., 21-22 maja 2014 r., Warszawa.
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref. Spis treści również ang.
Temat: Rzemiosło artystyczne - 15-21 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bender, Agnieszka (1962- ).
Hasło dodatkowe: Wrześniak, Małgorzata (1974- ).
Hasło dodatkowe: Letkiewicz, Ewa (1954- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-715-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29952 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Białonowska Magdalena
Tytuł: Andrzej Stanisław Ciechanowiecki : kolekcjoner, marszand i mecenas / Magdalena Białonowska.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2012.
Opis fizyczny: 371, [7] s., [134] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Bibliogr. s. 293-330. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ciechanowiecki Andrzej Stanisław (1924-2015) - biografia
Temat: Historycy sztuki - Polska - 20 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 20 w
Temat: Mecenat - Polska - 20 w
Temat: Sztuka europejska - historia - 16-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-597-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27812 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Bieniaszkiewicz Hanna
Tytuł: Architektura secesyjna w Lublinie / Hanna Bieniaszkiewicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2019.
Opis fizyczny: 199 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Na s. red.: Projekt zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin.
Uwaga: Bibliogr. s. 99-105.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Architektura polska - 19-20 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 19-20 w
Temat: Detal architektoniczny - Polska - 19-20 w
Temat: Secesja - budownictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Lublin - budownictwo - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-845-2
ISBN: 978-83-65133-33-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33342 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Chlebowska Edyta
Tytuł: Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 1, Prace zachowane. T. 1, Prace w albumach. 1 / Edyta Chlebowska.
Wariant tytułu: Katalog prac plastycznych
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
Opis fizyczny: 606, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 575-582. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) - twórczość
Temat: Rysunek polski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi twórczości
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-673-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29661/1/1 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Chlebowska Edyta
Tytuł: Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 1, Prace zachowane. T. 2, Prace w albumach. 2 / Edyta Chlebowska.
Wariant tytułu: Katalog prac plastycznych
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017.
Opis fizyczny: 607 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Uwaga: Bibliogr. s. 577-582. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) - twórczość
Temat: Rysunek polski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi twórczości
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-782-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29661/1/2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28914 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 18, Serbowie - Szczepański / [red. nacz. Edward Gigilewicz ; aut. Michael Abdalla [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013.
Opis fizyczny: VIII s., 1456 szp. ; 26 cm.
Uwaga: Nazwy aut. na s. VII-VIII.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Gatunek, rodzaj, forma: Encyklopedie
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
Hasło dodatkowe: Abdalla, Michael (1952- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-614-4 (t. 18)
ISBN: 83-86668-00-8 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/18 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia katolicka. T. 20, Vác - Żywy Różaniec / [red. nacz. Edward Gigilewicz ; aut. Arkadiusz Adamczuk i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
Opis fizyczny: VIII s., 1664 szp. ; 26 cm.
Uwaga: Nazwy aut. s. VII-VIII.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Temat: Chrześcijaństwo - encyklopedia
Temat: Religioznawstwo - encyklopedia
Gatunek, rodzaj, forma: Encyklopedie
Hasło dodatkowe: Gigilewicz, Edward (1965- ).
Hasło dodatkowe: Adamczuk, Arkadiusz (1974- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-654-0 (t. 20)
ISBN: 978-83-86668-00-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 26/28(03) <2>) sygn. III 6661/20 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21921 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Grupa "Zamek" : historia, krytyka, sztuka / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego, Piotra Majewskiego ; [aut. Piotr Majewski i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.
Opis fizyczny: 198, [1] s., [20] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Sztuka Nowa
Uwaga: Indeks.
Temat: Ziemski Jan (1920-1988) - wystawy
Temat: Grupa Zamek
Temat: Sztuka polska - 1956-1989 r
Hasło dodatkowe: Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).
Hasło dodatkowe: Lachowski, Marcin (1975- ).
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ).
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- )
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 83-7306-328-5
ISBN: 978-83-7306-328-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22588 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Grupa "Zamek" : konteksty, wspomnienia, archiwalia / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego, Piotra Majewskiego ; [aut. Wojciech Włodarczyk i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009.
Opis fizyczny: 444, [2] s., [32] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
Seria: Sztuka Nowa
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Summ.
Temat: Grupa Zamek
Temat: Sztuka polska - 1956-1989 r
Hasło dodatkowe: Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).
Hasło dodatkowe: Lachowski, Marcin (1975- ).
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ).
Hasło dodatkowe: Włodarczyk, Wojciech (1949- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-406-5
ISBN: 978-83-7363-888-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25127 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again