Form of Work
Książki
(20)
Czasopisma
(2)
Status
available
(19)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(18)
Dział
(2)
Author
Adlerova-Kudelkova Alena (1922-2011)
(1)
Amberni Anny
(1)
Bach Friedrich Teja (1944- )
(1)
Bazin Germain (1901-1990)
(1)
Becker Ingeborg (1947- )
(1)
Becker Ingeborg (1947- ). Julius Meier-Graefe - Nach Norden!
(1)
Becker Ingeborg (1947- ). Julius Meier-Graefe - Personliches
(1)
Boesten-Stengel Albert
(1)
Boesten-Stengel Albert. Veduta and epitaph
(1)
Boesten-Stengel Albert. Vedute und Epitaph
(1)
Bonet Juan Manuel (1953- )
(1)
Bonnefont Jean-Claude (1933- ). Contexte
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Bouvier Roselyne. Renovation du cadre de vie
(1)
Bouzon-Vallet Laure de
(1)
Bozo Dominique
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). "Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu": art collecting and patronage of prince Stanisław Poniatowski
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). "Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu": kolekcjonerstwo i mecenat artystyczny księcia Stanisława Poniatowskiego
(1)
Cendrowski Sławomir
(1)
Cendrowski Sławomir. Paul V's Presa di possesso del Laterano in the Castle collection in Kórnik
(1)
Cendrowski Sławomir. Presa di possesso del laterano Pawła V Borghese w zbiorach zamkowych w Korniku
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Chookaszian Levon. About miniaturist Grigor Mlijetsi and the illustrations of the Lviv Gospels of 1197
(1)
Chookaszian Levon. Vision du prophete Daniel dans le Lectionnaire du Prince Het'um II
(1)
Claass Victor (1986- ). "Hilft nichts. Sie hassen mich". Meier-graefe und Frankreich - Ein schwieriges Verhaltnis
(1)
Clair Jean (1940- )
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or "socmodernism" in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Daix Pierre (1922-2014)
(1)
Danielyan Inessa. Collection of Armenian illuminated manuscripts in Isfahan and the Gospel of Kirakos of Tabriz (1330 A. D.)
(1)
Degner Andreas
(1)
Degner Andreas. Der Kunstler als Aristokrat des Geistes
(1)
Deluga Waldemar (1961- )
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). Introduction
(1)
Doucet Herve (1972- ). Ecole de Nancy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Dufet Michel (1888-1985)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "A receiver should not have to think too long what does monument present". About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt?" Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia." O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus "Solali"
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z "Solali"
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from "Solali"
(1)
Fosca Francois (1881-1980)
(1)
Freigang Christian (1959- ). Julius Meier-Graefe Zeitschrift "L'Art decoratif". Kontinuitat und Subversion des Art Nouveau
(1)
Gauk Irina Akovlevna‏. The unknown about the well-known: the issue of the attribution of some Armenian wonder-working icons from the Cathedral of Assumption of the Holy Virgin in Lvov
(1)
Giometti Cristiano. La pacifica invasione
(1)
Giometti Cristiano. The peaceful invasion
(1)
Gonse Louis (1846-1921)
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im "Millennium-Fries" in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the "Millennium frieze" in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we "Fryzie milenijnym" kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Gryczka Aleksandra
(1)
Holtl Georg
(1)
Huysmans Joris Karl (1848-1907)
(1)
Ikeda Yuko (1965- ). Julius Meier-Graefe und Hermann Muthesius
(1)
Illies Florian (1971- ). Deutsch als Kunst. Uber den Stil von Julius Meier-Graefe
(1)
Kaleciński Marcin (1969- ). Artistic relations between Italy and Gdańsk
(1)
Kaleciński Marcin (1969- ). Relacje artystyczne Italii i Gdańska w dobie nowożytnej
(1)
Kanowski Claudia
(1)
Kase Oliver (1975- ). "Es ware schon wenn wir uns da ofter mit unseren Antennen beruhren wurden". Max Beckmann und Julius Meier-Graefe
(1)
Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy
(1)
Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings
(1)
Kawczak Kinga. Skulptur im offentlichen Raum - Ryszard Sroczyński Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung
(1)
Kerssenbrock-Krosigk Dedo von (1967- )
(1)
Kitschen Friederike. Das papierne Museum. Julius Meier-Graefe und die Vergegenwartigung Paul Cezanne in Bild und Wort
(1)
Klajmon Barbara. Dwa pałace
(1)
Klajmon Barbara. Two palaces
(1)
Klajmon Barbara. Zwei Palaste
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Gout classique czy gout moderne?
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Gout classique or gout moderne?
(1)
Kondraciuk Piotr. Wood-carved ornaments in the Armenian Tenement-Houses of Zamość
(1)
Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzisław Gedliczka in der Wojewodschaft Śląskie nach dem Zweiten Weltkrieg
(1)
Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship
(1)
Kontny Irena (1966- ). Witrażowa twórczość Zdzisława Gedliczki w województwie śląskim
(1)
Kosiv Roksolana Romanivna. A 17th century embroidered cope from the Armenian Cathedral in Lviv
(1)
Kostka Alexandre (1962- ). Julius Meier-Graefes "Drei Gewinne" (1914). Liberaler Fortschrittsglaube und Nationalismus
(1)
Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice
(1)
Kozina Irma (1964- ). Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego
(1)
Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship
(1)
Krahmer Catherine (1937- ). Julius Meier-Graefes Denkweise
(1)
Kruszyna Natalia. How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia. Jak mroczna historia PRL-u przekornego artystę kształtowała. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia. Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven Kunstler pragte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre
(1)
Kucharski Adam (historia). Perception of Italian art in journal of voyage Jabłonowski Brothers' (1687)
(1)
Kucharski Adam (historia). Recepcja sztuki włoskiej w relacji z tury kawalerskiej braci Jabłonowskich (1687)
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Architektura cerkiewna po 1945 roku
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodox church architecture after 1945
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
1920 - 1929
(1)
1890 - 1899
(1)
1880 - 1889
(1)
1870 - 1879
(1)
1850 - 1859
(1)
Country
France
(9)
Poland
(8)
Germany
(3)
Austria
(1)
Ukraine
(1)
Language
French
(11)
German
(4)
Polish
(3)
English
(2)
Spanish
(1)
Subject
Sztuka
(6)
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (Paryż)
(2)
Historycy sztuki
(2)
Sztuka francuska
(2)
Sztuka polska
(2)
19 w.
(1)
Amos Anderson (Helsinki)
(1)
Architektura polska
(1)
Bonnard, Pierre
(1)
Brâncuşi, Constantin
(1)
Bröhan-Museum (Berlin)
(1)
Chelsea Art Museum (Nowy Jork)
(1)
Dallas Museum of Art
(1)
Dorotheum (Wiedeń)
(1)
Folklor
(1)
Glasmuseum Passau
(1)
Impresjonizm
(1)
Krytyka artystyczna francuska
(1)
Krytyka artystyczna niemiecka
(1)
Krytyka muzyczna francuska
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Meier-Graefe, Julius
(1)
Metale
(1)
Millon. Maison de Ventes aux Enchères (Paryż)
(1)
Museum voor Modern Kunst Oostende (Ostenda)
(1)
Musée des Beaux-Arts de Nantes
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Muzyka europejska
(1)
Philadelphia Museum of Art
(1)
Phillips Collection (Waszyngton)
(1)
Polacy za granicą
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Rueda Gerardo (1926-1996)
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Secesja (szt.)
(1)
Szkło artystyczne
(1)
Sztuka armeńska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka hiszpańska
(1)
Sztuka ludowa ukraińska
(1)
Sztuka rumuńska
(1)
Sztuka stosowana francuska
(1)
Sztuka włoska
(1)
Waźbiński, Zygmunt
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zdobnictwo
(1)
École de Nancy
(1)
Subject: time
1901-
(9)
1801-
(7)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Subject: place
Armenia
(1)
Polska
(1)
Włochy
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Czasopisma o sztuce francuskie
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Huysmans Joris Karl (1848-1907)
Tytuł: L'art moderne / par J.-K. Huysmans.
Adres wydawniczy: Paris : G. Charpentier, 1883 (Paris : Typ. G. Chamerot).
Opis fizyczny: [6], 277, [1] s. ; 19 cm.
Uwaga: Wydruk. także egz. numerowane: 5 na papierze holenderskim i 5 na papierze japońskim.
Temat: Krytyka artystyczna francuska - 19 w
Temat: Sztuka - historia - 19 w. - szkice
Temat: Wystawiennictwo - Francja - 19 w. - szkice
Wersja elektroniczna: https://archive.org/details/lartmoderne02huysgoog/page/n9/mode/2up
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 522 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pichard Joseph (1893- )
Tytuł: L'art sacré moderne.
Adres wydawniczy: Paris ; Grenoble, 1953.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 3127 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Daix Pierre (1922-2014)
Tytuł: Nouvelle critique et art moderne / Pierre Daix.
Adres wydawniczy: Paris, 1968.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 4909 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dufet Michel (1888-1985)
Tytuł: L'art moderne / par Michel Dufet.
Adres wydawniczy: Paris : Hachette, 1958.
Opis fizyczny: 62, [2] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Encyclopédie par l'Image
Uwaga: Bibliogr. s. [63].
Temat: Sztuka - 20 w
Hasło dodatkowe: Hachette
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10750 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: L'art moderne à l'exposition de 1878 par [...] / sous la dir. de L. Gonse.
Adres wydawniczy: Paris, 1879.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Sztuka - wystawy
Hasło dodatkowe: Gonse, Louis (1846-1921).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 1024 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: L'Amour de L'Art : art ancien, art moderne, arts appliqués : revue mensuelle / dir. Louis Vauxcelles.
Adres wydawniczy: Paris : Librairie de France, 1921-1945.
Opis fizyczny: 32 cm.
Częstotliwość: Mies.
Uwaga: Od A. 6, nr 9 (1925) podtyt.: art ancien, art moderne, architecture, arts appliqués.
Uwaga: Od A. 11, nr 1 (1930) [red. nacz.] Francois Fosca.
Uwaga: Od A. 25, nr 1 (1945) [red.] Germain Bazin.
Temat: Sztuka - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce francuskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Vauxcelles, Louis (1870-1943).
Hasło dodatkowe: Fosca, François (1881-1980).
Hasło dodatkowe: Bazin, Germain (1901-1990).
Zawartość zasobu KR 239 JM 211 Dom Mehoffera
A. 3 (1922) [no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12]
A. 4 (1923) [no 1, no 2, no 3, no 4, no 6, no 7]
No cover
Book
In basket
Autor: Dorotheum. Auktion (2012 ; Wien)
Tytuł: Klassische Moderne = Modern art : Mittwoch, 28. November 2012, Palais Dorotheum [...].
Wariant tytułu: Modern art
Adres wydawniczy: Wien : Dorotheum, 2012.
Opis fizyczny: 197 s. (w tym złoż.) : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych notach katalogowych.
Uwaga: Tekst równol. niem., ang.
Temat: Dorotheum (Wiedeń) - aukcje - 2012
Temat: Sztuka - aukcje - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 19075 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Scudo Paul (1806-1864)
Tytuł: L'Art ancien et l'art moderne : nouveau mélanges de critique et de littérature musicales / par P. Scudo.
Wariant tytułu: Musique ancienne et moderne
Adres wydawniczy: Paris : Garnier Frères, Libraires, 1854 (Paris : Imprimerie de J. Claye et Cie).
Opis fizyczny: VIII, 387 s. ; 19 cm.
Uwaga: Tyt. okł.: La musique ancienne et moderne.
Uwaga: Druk. dedyk.: "A Madame / Auguste de Tremault".
Temat: Krytyka muzyczna francuska 19 w
Temat: Muzyka europejska - 18-19 w. - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1056 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Das böhmische Glas 1700-1950. Bd. 6, Art Deco, Moderne / Aut.: Alena Adlerová [i in.] ; Hrsg.: Georg Höltl.
Adres wydawniczy: Passau : Passauer Glasmuseum, 1995.
Opis fizyczny: 138 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 132-133. Indeksy s. 134-137.
Temat: Glasmuseum Passau - zbiory - 20 w
Temat: Szkło artystyczne - Czechy - 20 w
Temat: Szkło artystyczne - zbiory - Niemcy - 20 w
Hasło dodatkowe: Adlerová-Kudělková, Alena (1922-2011).
Hasło dodatkowe: Höltl, Georg.
Hasło dodatkowe: Glasmuseum Passau
ISBN: 3-927218-68-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12714/6 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: L'Art Décoratif : revue de l'art ancien et de la vie artistique moderne / dir. Fernand Roches.
Adres wydawniczy: Paris : [Imp. de Vaugirard], 1898-1914.
Opis fizyczny: 30 cm.
Częstotliwość: Niezn.
Uwaga: Opis na podstawie A. 13, no 151 (avril 1911), uzup. SUDOC.
Uwaga: Supl. do A. 13, no 151 (avril 1911).
Temat: Rzemiosło artystyczne - czasopisma
Temat: Sztuka - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce francuskie - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Roches, Fernand.
ISSN: 1256-1134
Zawartość zasobu KR 239 JM 207 Dom Mehoffera
A. 13 (1911) [no 151 (avril)]
No cover
Book
In basket
Autor: Kerssenbrock-Krosigk Dedo von (1967- )
Tytuł: Metallkunst der Moderne : Bröhan-Museum, Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus (1889-1939), Berlin / [Bearb.: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk ; mit Beitr. von Claudia Kanowski].
Adres wydawniczy: Berlin : Bröhan-Museum, 2001.
Opis fizyczny: 598 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Seria: Bestandskataloge des Bröhan Museums
Uwaga: Bibliogr. s. 591-592. Indeks.
Temat: Bröhan-Museum (Berlin) - zbiory - 19-20 w
Temat: Metale - wyroby - Europa - 19-20 w
Temat: Metale - wyroby - Stany Zjednoczone - 20 w
Temat: Metale - wyroby - zbiory - Niemcy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Kanowski, Claudia.
Hasło dodatkowe: Bröhan-Museum (Berlin)
ISBN: 3-9801525-9-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17052 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sučasne ukraïns'ke narodnoe mistectvo : živopis, kilimi, tkanini, višivki, keramika, farfor, skilo, hudožnì virobi z dereva / [upor. i avt. vstup. statti N. Ì. Velìgoc'ka].
Wariant tytułu: Moderne ukrainische Volkskunst
Wariant tytułu: Sovremennoe ukrainskoe narodnoe iskusstvo
Wariant tytułu: Ukrainian folk art today
Wariant tytułu: Art populaire ukrainien contemporain
Adres wydawniczy: Kiïv : "Mistectvo", 1976.
Opis fizyczny: 189, [3] s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Streszcz. ros., ang., fr., niem.
Temat: Sztuka ludowa ukraińska
Temat: Folklor - Ukraina
Hasło dodatkowe: Velìgoc'ka, Nìna Ìvanìvna (1935-2015).
Hasło dodatkowe: Mistectvo (Kijów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5990 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Millon. Maison de ventes aux enchères Vente (2013 ; Paris)
Tytuł: Art moderne 1880-1950 : tableaux et sculptures modernes, impressionnisme, École de Paris, post war : mercredi, 27 mars 2013, Paris, Drouot Richelieu, Salle 7 - 14h15.
Adres wydawniczy: Paris : Millon. Maison de Ventes aux Enchères, 2013.
Opis fizyczny: 140 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Millon. Maison de Ventes aux Enchères (Paryż) - aukcje - 2013
Temat: Sztuka europejska - aukcje - 19-20 w
Temat: Sztuka francuska - aukcje - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 19343 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: ĽÉcole de Nancy : art nouveau et industrie ďart / [commissariat Valérie Thomas, Jérôme Perrin ; assistés ďÉlodie Réot].
Wariant tytułu: Art nouveau et industrie d'art
Adres wydawniczy: Paris : Somogy éditions d'art : Musée de l'École de Nancy, cop. 2018.
Opis fizyczny: 215 s. : il. kolor. ; 28 cm
Uwaga: Publ. związ. z wystawą w Musée des Beaux-Arts de Nancy, 19 maja - 3 września 2018.
Uwaga: Bibliogr. s. 214-215.
Temat: École de Nancy - wystawy - 19-20 w
Temat: Musée des Beaux-Arts de Nantes - wystawy - 2018
Temat: Secesja (szt.) - wystawy - Francja
Temat: Sztuka francuska - style i kierunki - wystawy - 19-20 w
Temat: Sztuka stosowana francuska - wystawy - 19-20 w
Temat: Zdobnictwo - wystawy - Francja - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Perrin, Jérôme (1973- ).
Hasło dodatkowe: Réot, Élodie.
Hasło dodatkowe: Thomas, Valérie (1966- ).
Hasło dodatkowe: Doucet, Hervé (1972- ). École de Nancy
Hasło dodatkowe: Bonnefont, Jean-Claude (1933- ). Contexte
Hasło dodatkowe: Thomas, Valérie (1966- ). Usines et ouvriers d'art
Hasło dodatkowe: Thomas, Valérie (1966- ). Production moderne et industrielle?
Hasło dodatkowe: Bouvier, Roselyne. Rénovation du cadre de vie
Hasło dodatkowe: Pasques, Bénédicte. Lieux et les modes de diffusion
Hasło dodatkowe: Musée de l'École (Nancy)
Hasło dodatkowe: Somogy éditions d'art
ISBN: 978-2-7572-1382-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24183 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Olszewska-Jarema Henryka
Tytuł: Zbiory sztuki współczesnej Muzeum Śląskiego w Katowicach = The collection of modern art of the Silesian Museum in Katowice = Les collections d'art moderne du Musée de Silésie à Katowice = Sammlungen der Gegenwartskunst im Schlesischen Museum in Katowice / Henryka Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar ; [tł. Aleksandra Gryczka [i in.].
Wariant tytułu: collection of modern art of the Silesian Museum in Katowice
Wariant tytułu: collections d'art moderne du Musée de Silésie à Katowice
Wariant tytułu: Sammlungen der Gegenwartskunst im Schlesischen Museum in Katowice
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2006.
Opis fizyczny: 144 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang., fr. i niem.
Uwaga: Indeks.
Temat: Muzeum Śląskie (Katowice) - zbiory - 20 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Szeligowska-Farquhar, Joanna.
Hasło dodatkowe: Gryczka, Aleksandra.
ISBN: 83-60353-04-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 14476 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bach Friedrich Teja (1944- )
Tytuł: Constantin Brancusi 1876-1957 : [...] published on the occasion of the exhibition [...], Paris, Musée National d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou - April 14 - August 21 1995, Philadelphia Museum of Art - October 8 - December 31 1995 / Friedrich Teja Bach, Margit Rowell, Ann Temkin.
Adres wydawniczy: Philadelphia : Philadelphia Museum of Art, 1995.
Opis fizyczny: 406, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. Indeks.
Temat: Brâncuşi Constantin (1876-1957) - wystawy
Temat: Philadelphia Museum of Art - wystawy - 1995
Temat: Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (Paryż) - wystawy - 1995
Temat: Sztuka rumuńska - wystawy - 20 w
Hasło dodatkowe: Rowell, Margit (1937- ).
Hasło dodatkowe: Temkin, Ann (1959- ).
Hasło dodatkowe: Philadelphia Museum of Art
ISBN: 0-87633-097-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8448 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Bonnard : [exposition] : Centre Georges Pompidou - Musée National d'Art Moderne, 23 février - 21 mai 1984, The Phillips Collection, Washington, 9 juin - 20 août 1984, Dallas Museum of Art, 16 septembre - 20 novembre 1984 / [conception du catalogue Gérard Réguier ; trad. Anny Amberni, Annie Pérez, Frédéric Wandelère ; préf. Dominique Bozo ; introd. John Russell ; aut. Jean Clair [et al.] ; recherches documentaires et bibliogr. Laure de Buzon-Vallet, Claude Laugier].
Adres wydawniczy: Paris : Centre Georges Pompidou, 1984.
Opis fizyczny: 291 s. : il. (w tym kolor.) ; 28x28 cm.
Seria: Les Classiques du XXe siècle
Uwaga: Bibliogr. s. 282-289.
Temat: Bonnard Pierre (1867-1947) - wystawy
Temat: Dallas Museum of Art - wystawy - 1984
Temat: Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (Paryż) - wystawy
Temat: Phillips Collection (Waszyngton) - wystawy - 1984
Temat: Impresjonizm - wystawy - Francja
Temat: Malarstwo francuskie - wystawy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Amberni, Anny.
Hasło dodatkowe: Bozo, Dominique.
Hasło dodatkowe: Clair, Jean (1940- ).
Hasło dodatkowe: Bouzon-Vallet, Laure de.
Hasło dodatkowe: Laugier, Claude.
Hasło dodatkowe: Perez, Annie.
Hasło dodatkowe: Réguier, Gérard.
Hasło dodatkowe: Russell, John (1919-2008).
Hasło dodatkowe: Wandelère, Frédéric.
ISBN: 2-85850-243-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9176 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bonet Juan Manuel (1953- )
Tytuł: G. Rueda : Madrid-París-Madrid : [Amos Anderson, Helsinki, Finlandia - 22 de mayo - 20 de agosto de 2003, Museum voor Moderne Kunst Oostende (PMMK), Ostende, Bélgica - 24 de octubre - 7 de diciembre de 2003, Chelsea Art Museum, Nueva York, Estados Unidos - enero - marzo de 2004] / [textos Juan Manuel Bonet, Barbara Rose].
Adres wydawniczy: Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas : Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, SEACEX, 2003.
Opis fizyczny: 140, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.
Seria: Arte Español para el Exterior
Uwaga: Tekst równol. hiszp. i ang.
Temat: Rueda Gerardo (1926-1996) - wystawy
Temat: Amos Anderson (Helsinki) - wystawy - 2003
Temat: Chelsea Art Museum (Nowy Jork) - wystawy - 2004
Temat: Museum voor Modern Kunst Oostende (Ostenda) - wystawy - 2003
Temat: Sztuka hiszpańska - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Rose, Barbara (1938- ).
ISBN: 84-7232-915-1 (MAE)
ISBN: 84-96008-29-0 (SEACEX)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16026 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej : studia z historii sztuki i kultury / pod red. Alberta Boesten-Stengla i Sławomira Cendrowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016.
Opis fizyczny: 227 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Zawiera m.in. materiały konf., 6-7 maja 2010 r., Toruń.
Uwaga: Na s. tyt.: Towarzystwo Miłośników Historii.
Uwaga: Zawiera noty o aut.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uwaga: Art. w jęz. ang., niem., pol., wł. Streszcz. ang., niem., pol. przy art.
Temat: Waźbiński Zygmunt (1933-2009) - księga pamiątkowa
Temat: Historycy sztuki - Polska - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Polacy za granicą - Włochy - 16-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka włoska - recepcja - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Włochy - a Polska - kultura - 16-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Polska - a Włochy - kultura - 16-19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Boesten-Stengel, Albert.
Hasło dodatkowe: Cendrowski, Sławomir.
Hasło dodatkowe: Boesten-Stengel, Albert. Veduta and epitaph
Hasło dodatkowe: Boesten-Stengel, Albert. Vedute und Epitaph
Hasło dodatkowe: Brillowski, Wojciech (1976- ). "Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu": art collecting and patronage of prince Stanisław Poniatowski
Hasło dodatkowe: Brillowski, Wojciech (1976- ). "Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu": kolekcjonerstwo i mecenat artystyczny księcia Stanisława Poniatowskiego
Hasło dodatkowe: Cendrowski, Sławomir. Paul V's Presa di possesso del Laterano in the Castle collection in Kórnik
Hasło dodatkowe: Cendrowski, Sławomir. Presa di possesso del laterano Pawła V Borghese w zbiorach zamkowych w Kórniku
Hasło dodatkowe: Giometti, Cristiano. La pacifica invasione
Hasło dodatkowe: Giometti, Cristiano. The peaceful invasion
Hasło dodatkowe: Kaleciński, Marcin (1969- ). Artistic relations between Italy and Gdańsk
Hasło dodatkowe: Kaleciński, Marcin (1969- ). Relacje artystyczne Italii i Gdańska w dobie nowożytnej
Hasło dodatkowe: Kluczewska-Wójcik, Agnieszka. Goût classique czy goût moderne?
Hasło dodatkowe: Kluczewska-Wójcik, Agnieszka. Goût classique or goût moderne?
Hasło dodatkowe: Kucharski, Adam (historia). Perception of Italian art in journal of voyage Jabłonowski Brothers' (1687)
Hasło dodatkowe: Kucharski, Adam (historia). Recepcja sztuki włoskiej w relacji z tury kawalerskiej braci Jabłonowskich (1687)
Hasło dodatkowe: Lepacka, Anna Maria. Michel de Montaigne and Stanisław Reszka: on aesthetic sensitivity of humanists travelling to Italy in the second half of the 16th century
Hasło dodatkowe: Lepacka, Anna Maria. Michel de Montaigne i Stanisław Reszka: o wrażliwości estetycznej humanistów podróżujących do Italii w drugiej połowie XVI wieku
Hasło dodatkowe: Ulatowski, Maria. Die Polnische Künstlerkolonie im Rom in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Ulatowski, Maria. The Polish artists colony in Rome in the second half of the 19th century
Hasło dodatkowe: Żuchowski, Tadeusz J. (1958- ). O Dawidzie Michała Anioła
Hasło dodatkowe: Żuchowski, Tadeusz J. (1958- ). Über David von Michelangelo
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
Hasło dodatkowe: Edition La Rama
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa)
ISBN: 978-83-7181-950-6
ISBN: 979-10-95627-08-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30102 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Art of the Armenian Diaspora : proceedings of the Second Conference, Gdańsk, June 16-18, 2016 / [editor: Waldemar Deluga].
Wariant tytułu: Series Byzantina
Adres wydawniczy: Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Cardinal Stefan Wyszyński University ; [Ostrava] : University of Ostrava, 2017.
Opis fizyczny: 198 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Series Byzantina ; vol. 15 (2017).
Uwaga: Teksty ref. w jęz. ang. lub fr.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Sztuka armeńska - materiały konferencyjne
Temat: Armenia - kultura - historia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Chookaszian, Levon. About miniaturist Grigor Mlijetsi and the illustrations of the Lviv Gospels of 1197
Hasło dodatkowe: Chookaszian, Levon. Vision du prophète Daniel dans le Lectionnaire du Prince Het'um II
Hasło dodatkowe: Danielyan, Inessa. Collection of Armenian illuminated manuscripts in Isfahan and the Gospel of Kirakos of Tabriz (1330 A. D.)
Hasło dodatkowe: Deluga, Waldemar (1961- ).
Hasło dodatkowe: Deluga, Waldemar (1961- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Gaûk, Irina Âkovlevna‏. The unknown about the well-known: the issue of the attribution of some Armenian wonder-working icons from the Cathedral of Assumption of the Holy Virgin in Lvov
Hasło dodatkowe: Kondraciuk, Piotr. Wood-carved ornaments in the Armenian Tenement-Houses of Zamość
Hasło dodatkowe: Kosìv, Roksolana Romanìvna. A 17th century embroidered cope from the Armenian Cathedral in Lviv
Hasło dodatkowe: Laporte-Eftekharian, Sarah Anne. Nouvelle-Djoulfa (Ispahan), une nouvelle culture ďimage
Hasło dodatkowe: Olszewska, Magdalena (1960- ). When did Stanislaw August Poniatowski come to Lipków?
Hasło dodatkowe: Papadopoulos, Themistoklis. Les arméniens de la Grèce moderne
Hasło dodatkowe: Sargsân, Lusine. The manuscript heritage of an Armenian intellectual from Gherla - Zacharia Gabrushian
Hasło dodatkowe: Tarnowska, Magdalena. Rafał Hadziewicz (1803-1886) - his life and art
Hasło dodatkowe: Vardanjan, Mariam. The collection of silver book bindings of the Armenian Museum in Bucharest and their relationship to Eastern and Western arts
Hasło dodatkowe: Ostravská univerzita
Hasło dodatkowe: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 1339/15
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again