Forma i typ
Książki
(34)
Dostępność
dostępne
(29)
wypożyczone
(3)
nieokreślona
(3)
Placówka
Magazyn
(33)
Dział
(2)
Autor
Bratko Michał (1979- )
(2)
Nowalińska Małgorzata
(2)
Aciv Roman Mironovic (1956- ). Sztuka w warunkach marginalizacji elitarnych kultur: między kryterium etycznym a estetycznym
(1)
Adamowicz Jarosław. Program badawczo-konserwatorski wielkiego ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie realizowany w latach 2015-2021/21 w kontekście jego historii konserwacji
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Johann Carl Schultz's (1801-1873) artistic collection
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Zbiór artystyczny Johanna Carla Schultza (1801-1873)
(1)
Antonisz Julian Józef (1941-1987). Jak Józio Krwawanóżka zamordował psychiatrę doktora Poziomkę
(1)
Antoniszczak Sabina. Jak Józio Krwawanóżka zamordował psychiatrę doktora Poziomkę
(1)
Antos Janusz (1966- ). Czy margines może być ciekawszy od centrum? O kontekstach obrazu Taka robota na wiosce oraz malarstwie Ignacego Czwartosa
(1)
Badach Artur (1969- ). Naśladownictwo inspiracja kompilacja
(1)
Badyna Karol (1960- ). Metafizyka przestrzennego Sacrum w twórczości Boleslawa Biegasa
(1)
Bagniuk Jacek. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Bajek Zbigniew (1958- ). Katedra Interdyscyplinarna
(1)
Bajek Zbigniew (1958- ). Pracownie Interdyscyplinarne na Wydziale Malarstwa
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Nowe propozycje analizy formy zamku krzyżtoporskiego
(1)
Bartkowski Robert B. Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków Muzeum Zamkowego w Malborku
(1)
Bartkowski Robert B. Migrations of the early modern amber craftsmanship cimelia after the Second World War based on examples of selected artefacts from the Malbork Castle Museum
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku
(1)
Bator Manfred (1986- ). Niezależność artystycznej zabawy a jej użyteczność społeczna
(1)
Bator Manfred (1986- ). The autonomy of artistic play and its social utility
(1)
Bauer Tomasz (tłumacz)
(1)
Bednarczyk Andrzej (1960- ). Katedra Malarstwa
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Wtórne wykorzystanie wzorzystych tkanin jedwabnych i haftowanych w szatach liturgicznych w XVII-XVIII wieku
(1)
Benke-Gajda Marita (1950- )
(1)
Bernady Edyta. Technologie cyfrowe jako uzupełnienie procesu konserwacji dzieł sztuki witrażowej
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Co możemy nazwać dziedzictwem artystycznym zakonu jezuitów? Uwagi na temat sztuki w placówkach zakonnych dawnej archidiecezji lwowskiej po kasacie
(1)
Białek-Kostecka Dorota. Wyzwania współczesnej konserwacji dzieł sztuki - z doświadczeń Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
(1)
Bielatowicz Anna
(1)
Biernacki Andrzej (1958- ). Pieniądze to dzisiaj najważniejsza broń sztuki. Cudze pieniądze
(1)
Bogdanowska Monika (1962- )
(1)
Bosek Michał. W pracy konserwatora ważna jest etyka
(1)
Brincken Adam (1951- ). ...bohater arystokrata przywódca strażnik ideałów męczennik... ?
(1)
Brincken Adam (1951- ). Edukacja artystyczna jest... ku przyszłości
(1)
Brincken Adam (1951- ). Katedra Edukacji Artystycznej
(1)
Brus-Malinowska Barbara
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Dadaistyczno-krakowskie halucynacje
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dumac z Poręby i Cichy Pan. Przyczynek do kontaktów artystyczno-literackich Władysława Orkana i Konstantego Kietlicza-Rayskiego
(1)
Budziaszek Barbara. Rozwarstwienie i przeniesienie polichromii z rzeźby drewnianej z zastosowaniem metod opracowanych dla malowideł sztalugowych na drewnie
(1)
Budziaszek Barbara. The separation and transferral of polychromy from a wooden sculpture with the implementation of the layer separation treatment used in painting
(1)
Bulanowski Marek Oktawian (1962- )
(1)
Bunsch Franciszek (1926- ). Nagle wszystko ucichło
(1)
Bunsch Franciszek (1926- ). Śmierć Andrzeja Wróblewskiego
(1)
Burdzy Radosława. Kreowanie świata który noszę w głowie
(1)
Błaszczyk Marcin (konserwacja zabytków). Malowidła ścienne w prezbiterium dawnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie
(1)
Błaszczyk Marcin (konserwacja zabytków). Wall paintings from the presbytery of the former parish church of Our Lady of the Thunder Candle in Siemiechów
(1)
Carter Tom
(1)
Cebula Henryk (1953- ). Z Jarosławia do Krakowa
(1)
Cedro Kris (1941- ). Nie grymasiliśmy gdy zupa była przesolona
(1)
Ciepły Stefan. Nie nadaje się do niczego - mawiano na Akademii - niech idzie do domu kultury
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). A couple of words on the prewar collections of Malbork Castle
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Jesteś zbyt dobry jak na krytyka. O przyjaźni Mieczysława Porębskiego i Tadeusza Różewicza w świetle ich korespondencji
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Z królewskiego mauzoleum do sanktuarium świętego
(1)
Daniec Tomasz (1973- ). Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Darecka Katarzyna. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Darecka Katarzyna. The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Dembosz Jacek (1946- )
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Akademia jest i życiem moim i malarstwem moim
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Jak bumerang wyrzucony
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Jak by to powiedzieć
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Każdy kto kończy Wydział Rzeźby
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Po dyplomie uśmiechnęło się do mnie szczęście
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Rok 1968
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Teraz nie ceni się warsztatu
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Wstęp
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Dragońska Urszula. Henryk Grohman's collection from the Print Room of the University of Warsaw Library - new research perspectives
(1)
Dragońska Urszula. Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - nowe perspektywy badawcze
(1)
Duda Michał (1981- ). Wroclaw modernism Wroclaw modernisation 2006-2021
(1)
Duda Michał (1981- ). Wrocławska moderna wrocławska modernizacja 2006-2021
(1)
Dudek Zbigniew (1957- ). Współczesny akademizm - prawda czy fałsz?
(1)
Dunikowski Xawery (1875-1964). Pół czarnej z kolegą jaskiniowcem
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Ołtarz w kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej
(1)
Dziedzic Maria (1948- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie
(1)
Dziedzic Maria (1948- ). Aneks ilustracyjny
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Historia nauczania rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018
(1)
Dźwigaj Czesław (1950- )
(1)
Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Synkretyzm polskiego neorealizmu lat 30. XX wieku
(1)
Estreicher Karol (1906-1984). Z Dziennika wypadków 1946-1960 - Akademia
(1)
Fejkiel Jan (1949- ). Rockersi/Koronczarki. Kontestacja i tradycja. Epizod sąsiedzki krakowskiej grafiki lat 80
(1)
Feliks Anna. Kolekcja dyplomaty Johanna Antona Saurmy von der Jeltsch w zbiorach Muzeum Narodowegow Warszawie
(1)
Feliks Anna. The Diplomat Johann Anton Saurma von der Jeltsch's collection in the National Museum in Warsaw
(1)
Feć Katarzyna. W pracy konserwatora ważna jest etyka
(1)
Fietkiewicz Anna. Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Fietkiewicz Anna. The collection of old pewter objects in the City and Decorative Arts Museum in Gdansk (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Flukowska Maria (1904-1977). Pół czarnej z kolegą jaskiniowcem
(1)
Fober Jerzy (1959- )
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Obrazy w grocie pamięć cyfrowa i nauki o sztuce
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Historia kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej w świetle źródeł archiwalnych oraz najnowszych badań i prac konserwatorskich
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). From the editors
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). O ilustracjach w polskich książkach dziecięcych doby stalinizmu
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Od redakcji
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Gaj Jacek (1938- ). O grafice i grafikach
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. Collections of glass and stained glass in former museums of Wrocław up to 1945
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. Kolekcje szkła i witraży w dawnych muzeach Wrocławia do 1945 roku
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Grafika artystyczna na Śląsku Cieszyńskim
(1)
Golubec' Orest Mihajlovic (1954- ). Od immanencji do transcendencji: sztuka byłych krajów radzieckich po upadku totalitaryzmu na przykładzie środowiska artystycznego Ukrainy
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(6)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
Kraj wydania
Polska
(34)
Język
polski
(34)
Temat
Szkolnictwo artystyczne
(13)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(10)
Rzeźba polska
(9)
Nauczyciele akademiccy
(7)
Malarstwo polskie
(6)
Sztuka polska
(5)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (Łódź)
(3)
Rzeźba
(3)
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (Wrocław)
(2)
Biuro Wystaw Artystycznych (Wrocław)
(2)
Ceramika artystyczna
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Malarstwo
(2)
Uniwersytet Artystyczny (Poznań)
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Akademia Sztuk Pięknych (Gdańsk)
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Atlasy roślin
(1)
Atlasy zwierząt
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Kraków)
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Miechów)
(1)
Filozofia
(1)
Galeria Engram (Katowice)
(1)
Galeria Kobro (Łódź)
(1)
Galeria Uniwersytecka (Cieszyn)
(1)
Gosudarstvennyj muzej etnografii, iskusstva i remesla Ukrainskoj Akademii Nauk (Lwów)
(1)
Gotyk
(1)
Grafika polska
(1)
Gryglewicz, Tomasz (1949-2022)
(1)
Innowacje
(1)
Instytut Sztuki (Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn)
(1)
Laszczka, Konstanty (1865-1956)
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Malarstwo żydowskie
(1)
Medale polskie
(1)
Muzeum Miejskie (Zabrze)
(1)
Nacìonalʹna akademìâ obrazotvorčogo mistectva i arhìtekturi
(1)
Nauczanie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
(1)
Religia
(1)
Rysunek
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźbiarze polscy
(1)
Sacrum
(1)
Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
(1)
Straty wojenne
(1)
Szkolnictwo wyższe artystyczne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka baroku
(1)
Sztuka renesansu
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Tkaniny
(1)
Tradycja
(1)
Transcendentalizm
(1)
Twórczość
(1)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
(1)
Zamki i pałace
(1)
École de Paris
(1)
Żydzi
(1)
Temat: czas
1901-
(6)
2001-0
(5)
1989-
(4)
1501-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1401-
(1)
1601-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(5)
Małopolska
(1)
Wrocław
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(6)
Materiały konferencyjne
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
Antologie
(1)
Informatory
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Wywiady
(1)
34 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Wystawa malarstwa i rzeźby pedagogów : Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby) : [Muzeum Miejskie w Zabrzu] / [wstęp Jadwiga Pawlas-Kos].
Adres wydawniczy: Zabrze : Urząd Miasta : M Studio, 1996.
Opis fizyczny: 53 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków. Wydział Malarstwa
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków. Wydział Rzeźby
Temat: Muzeum Miejskie Zabrze - wystawy - 1996
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1980 r
Temat: Nauczyciele akademiccy - twórczość - wystawy - Polska - od 1980 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Pawlas-Kos, Jadwiga.
ISBN: 83-902694-8-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 8602 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 19091 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 9704 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 6701 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: ASP w Krakowie Wydział Rzeźby : wystawa prac pedagogów 1991.
Adres wydawniczy: Kraków, [1991].
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 17146 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Akademia Sztuk Pięknych (Gdańsk)
Tytuł: Pracownie Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku : informator.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, [2010].
Opis fizyczny: 24 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk. Wydział Rzeźby
Temat: Rzeźba polska - 21 w
Temat: Szkolnictwo artystyczne - Polska - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Gdańsk)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 17130 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 936 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Rzeźba : pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / [redakcja: Alicja Majewska ; wstęp: Anita Oborska-Oracz ; tłumaczenia: Joanna Przewięźlikowska].
Wariant tytułu: Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.
Opis fizyczny: 62, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń. Wydział Sztuk Pięknych - pracownicy
Temat: Nauczyciele akademiccy - twórczość - Polska - od 2001 r
Temat: Rzeźba polska - 21 w
Temat: Rzeźbiarze polscy - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Majewska, Alicja (1960- ).
Hasło dodatkowe: Oborska-Oracz, Anita (1976- ).
Hasło dodatkowe: Przewięźlikowska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-4277-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24737 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Akademia Sztuk Pięknych (Poznań)
Tytuł: Dyplomy 1998 : Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby / [red.: Izabella Gustowska ; współpr. red.: Sławek Sobczak].
Adres wydawniczy: Poznań : Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1999.
Opis fizyczny: 52, [4] s. : il. kolor. ; 16 x 22 cm.
Temat: Uniwersytet Artystyczny Poznań - od 1989 r
Temat: Absolwenci szkół wyższych - twórczość - Polska - od 1989 r
Temat: Szkolnictwo artystyczne - Polska - od 1989 r
Temat: Sztuka polska - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Gustowska, Izabella (1948- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak, Sławomir (1964- ).
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Poznań)
ISBN: 83-911371-0-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9233 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Pilikowski Michał (1980- )
Tytuł: Zanim powstał Wydział Rzeźby : nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939 / Michał Pilikowski ; [redakcja i koncepcja Ewa Janus ; projekt graficzny Ewa Janus, Michał Bratko].
Wariant tytułu: Nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2022.
Opis fizyczny: 191 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 173-175. Indeks.
Uwaga: Projekt sfinansowany ze środków: Fundusz Badawczy Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zadanie badawcze pt. "Krakowska Szkoła Rzeźby-program dokumentacji i archiwizacji dorobku artystycznego i dydaktycznego pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie"
Uwaga: Streszcz. w jęz. niem. i ang.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków. Wydział Rzeźby
Hasło dodatkowe: Bratko, Michał (1979- ).
Hasło dodatkowe: Janus, Ewa (1964- ).
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-65570-25-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 26797
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 11004 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 11670, sygn. Kat. 1698 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 2897 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Zator 2016 : poplenerowa wystawa malarstwa i rzeźby studentów IV roku Wydziału KiRDS Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie / [wstęp Szymon Wojtanowski].
Adres wydawniczy: [Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016].
Opis fizyczny: 11, [1] s. : il. kolor. ; 20x20 cm.
Uwaga: Katalog wystawy: Galeria Szklana Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia im. J. Matejki w Zatorze, listopad - grudzień 2016.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Data wyd. wg daty wystawy.
Hasło dodatkowe: Wojtanowski, Szymon (1983- ).
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Wydawnictwo
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 10710
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Konferencja Rysunku (1 ; 2012 ; Gdańsk)
Tytuł: "Rysunek, przestrzeń realna, przestrzeń kreowana" : I Konferencja Rysunku, Katedra Rysunku, Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku / [red. Magdalena Schmidt-Góra, Mariusz Kulpa ; aut. tekstów Janusz Karbowniczek et al. ; tł. Aleksandra Serwińska et al.].
Adres wydawniczy: Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2012.
Opis fizyczny: 46, [1] s. : il. ; 30 cm.
Seria: Zeszyt Wydawniczy Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Rysunek - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Schmidt-Góra, Magdalena (1965- ).
Hasło dodatkowe: Kulpa, Mariusz (1946- ).
Hasło dodatkowe: Karbowniczek, Janusz (1950- ).
Hasło dodatkowe: Serwińska, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Gdańsk)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 21147 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Weiss Zofia (1962- )
Tytuł: Konstanty Laszczka : [listopad 2016 - styczeń 2017, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Muzeum ASP, Galeria ASP, Galeria Wydziału Rzeźby ASP] / Zofia Weiss, Katarzyna Łomnicka.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2017.
Opis fizyczny: 303 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Uwaga: Wystawa w ramach obchodów Roku Konstantego Laszczki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 60. rocznicę śmierci Artysty.
Uwaga: Bibliogr. s. 297-298. Indeks.
Temat: Laszczka Konstanty 1865-1956 - wystawy
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków - wystawy - 2016-2017
Temat: Ceramika artystyczna - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Temat: Medale polskie - wystawy - 19-20 w
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Łomnicka, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-65570-46-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22985, sygn. III 22723 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Malarstwo : malarstwo prace pedagogów z Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi : grudzień 2008.
Adres wydawniczy: Miechów : Biuro Wystaw Artystycznych w Miechowie, [2008].
Opis fizyczny: [20] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego Łódź - wystawy - 21 w
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Miechów - wystawy - 2008
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 21 w
Temat: Nauczyciele akademiccy - twórczość - wystawy - Polska - 21 w
Temat: Szkolnictwo artystyczne - wystawy - Polska - 21 w
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Miechów)
ISBN: 978-83-927672-5-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 8876 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: 200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018. T. 2 / [autorzy Adam Organisty, Zbigniew Bajek, Małgorzata Komorowska, Adam Brincken, Ewa Janus, Małgorzata Anna Dąbrowska, Tomasz Daniec, Ewa Herniczek, Paulina Tendera, Anna Dettloff, Maria Dziedzic, Anna Myczkowska-Szczerska, Irma Kozina, Bogusław Krasnowolski, Artur Tajber, Mieczysław Juda ; redaktor naukowy Paulina Tendera].
Wariant tytułu: Dwieście lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020.
Opis fizyczny: 640 s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Kraków - historia
Temat: Artyści plastycy polscy - 19-21 w
Temat: Nauczyciele akademiccy - Polska - 19-21 w
Temat: Szkolnictwo artystyczne - Polska - 19-21 w
Temat: Sztuka polska - historia - 19-21 w
Temat: Kraków - szkolnictwo wyższe - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Tendera, Paulina.
Hasło dodatkowe: Bajek, Zbigniew (1958- ). Pracownie Interdyscyplinarne na Wydziale Malarstwa
Hasło dodatkowe: Brincken, Adam (1951- ). Katedra Edukacji Artystycznej
Hasło dodatkowe: Daniec, Tomasz (1973- ). Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Małgorzata (historia sztuki). Historia nauczania rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018
Hasło dodatkowe: Dettloff, Anna (1977- ). Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Dziedzic, Maria (1948- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie
Hasło dodatkowe: Dziedzic, Maria (1948- ). Aneks ilustracyjny
Hasło dodatkowe: Herniczek, Ewa. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Janus, Ewa (1964- ). Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Juda, Mieczysław (1957- ). Kraków w Katowicach - Katowice w Krakowie. Historia filii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Hasło dodatkowe: Komorowska, Małgorzata (1939- ). Historia scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Idealizm społeczny versus dyktat ekonomii konkurencyjnej. Podwaliny metodologiczne kształcenia studentów wzornictwa w "Szkole Krakowskiej"
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ). Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zarys dziejów
Hasło dodatkowe: Myczkowska-Szczerska, Anna (1982- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie
Hasło dodatkowe: Myczkowska-Szczerska, Anna (1982- ). Aneks ilustracyjny
Hasło dodatkowe: Organisty, Adam (1973- ). Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku
Hasło dodatkowe: Tajber, Artur (1953- ). Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Tendera, Paulina. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-66054-78-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24767/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Świeży umysł : wystawa twórczości pedagogów Katedry Rzeźby Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach : Galeria Uniwersytecka w Cieszynie - 2006, Galeria ENGRAM w Katowicach - 2007 / [red. Jerzy Fober ; tł. na jęz. ang. Anna Bielatowicz].
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski. Instytut Sztuki w Cieszynie : Górnośląskie Centrum Kultury, [2006].
Opis fizyczny: [68] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Galeria Uniwersytecka Cieszyn - wystawy - 2006
Temat: Instytut Sztuki Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn - zagadnienia - wystawy
Temat: Galeria Engram Katowice - wystawy - 2007
Temat: Nauczyciele akademiccy - twórczość - wystawy - Polska - od 1989 r
Temat: Rzeźba polska - wystawy - od 1989 r
Temat: Szkolnictwo artystyczne - wystawy - Polska - od 1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bielatowicz, Anna.
Hasło dodatkowe: Fober, Jerzy (1959- ).
Hasło dodatkowe: Instytut Sztuki (Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn)
Hasło dodatkowe: Górnośląskie Centrum Kultury (Katowice)
ISBN: 83-88320-98-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14553 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9341 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej