Form of Work
Książki
(42)
Status
available
(41)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(41)
Dział
(1)
Author
Omilanowska Małgorzata (1960- )
(11)
Krzyżanowski Lech (1931-2017)
(10)
Paszkiewicz Urszula (1940- )
(5)
Pusback Birte (1972- )
(5)
Filipow Krzysztof (1956- )
(3)
Galusek Łukasz (1973- )
(2)
Kuklik Barbara
(2)
Labuda Adam Stanisław (1946- )
(2)
Popp Dietmar (1963- )
(2)
Stortkuhl Beate (1963- )
(2)
Tomaszewski Andrzej (1934-2010)
(2)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- )
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Ackermann Felix. Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Ackermann Felix. Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Der Anteil der monastischen Bewegungen und ihrer weltlichen Forderer an der Einfuhrung und der Verbreitung des Backsteins im nordlichen Mitteleuropa
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). O losie średniowiecznych kościołów nad dolną i środkową Odrą po roku 1945: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny we Frankfurcie n. Odrą kościół św. Mikołaja w Berlinie kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Chojnie
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Wkład ruchów monastycznych oraz ich świeckich fundatorów w zainicjowanie i rozpowszechnianie architektury ceglanej na północy Europy Środkowej
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Zum Schicksal mittelalterlicher Kirchen in der unteren und mittleren Oderregion nach 1945 - Frankfurt/Oder (St. Marien) - Berlin (St. Nikolai) - Konigsberg/Nm. (St. Marien)
(1)
Badstubner-Groger Sibylle (1935- ). Die deutsch-polnische Reihe "Schlosser und Garten der Neumark - Zamki i ogrody Nowej Marchii"
(1)
Badstubner-Groger Sibylle (1935- ). Polsko-niemiecka seria wydawnicza "Schlosser und Garten der Neumark - Zamki i ogrody Nowej Marchii"
(1)
Bahl Peter (1963- ). Exkursionen und Studienfahrten der Landesgeschichtlichen Vereinigung fur die Mark Brandenburg mit "polnischen" Themen
(1)
Bahl Peter (1963- ). Wyprawy naukowe i wycieczki studyjne o tematyce "polskiej" zorganizowane przez Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Brandenburskiej
(1)
Barbarzak Dawid. Królik po hiszpańsku w staropolskich diariuszach podróży
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Bercovici Sergiu. Muzeum zagrożone atakiem bombowym rakietowym oraz działaniami wojennymi
(1)
Bercovici Sergiu. Terroryzm
(1)
Bercovici Sergiu. Wyciek chemikaliów
(1)
Berg Ronald. Das Scheinbare und das Unscheinbare - Zur Phanomenologie der Rekonstruktion
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Der Dom zu Riga - aktuelle kunsthistorische Forschungsergebnisse
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Katedra w Rydze - aktualny stan badań
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- )
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Geographis-historische Worterbuch Westpommerns
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego
(1)
Bibulska Anna
(1)
Bichta Ewa. Stypa
(1)
Bielak Jacek. Od Kaplicy Kapłańskiej do Kaplicy Ludzi Morza"
(1)
Bielak Jacek. Von der "Priester-Kapelle" bis zur "Kapelle der Seeleute"
(1)
Bielinis-Kopeć Barbara. Charakteristik des Denkmalbestandes der Wojewodschaft Lebuser Land (Lubuskie) und aktuelle konservatorische Herausforderungen
(1)
Bielinis-Kopeć Barbara. Charakterystyka lubuskiego zasobu zabytkowego i aktualnych wyzwań konserwatorskich
(1)
Bień-Lietz Małgorzata
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- )
(1)
Bingen Dieter (1952- )
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Vorzuge der raumlichen Komposition der Stadt Driesen
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Walory kompozycji przestrzennej Drezdenka
(1)
Boesten-Stengel Albert. Joos van Cleves Reinhold-Altar aus der Danziger Marienkirche
(1)
Boesten-Stengel Albert. Ołtarz św. Rajnolda Jossa van Cleve z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
(1)
Bogade Marco (1974- )
(1)
Born Robert
(1)
Borowska Monika (1974- ). "Schnittmengen/Na skrzyżowaniu" - edycja polskich i niemieckich statutów cechów rzemiosł artystycznych do 1800 roku zachowanych w polskich archiwach
(1)
Borowska Monika (1974- ). Schnittmengen: Edition der deutsch- und polnischsprachigen Zunftordnungen fur bildende Kunstler bis um 1800 aus den Archiven der Republik Polen
(1)
Bruin Gerrit de. Spoglądając w tyl podążając przed siebie
(1)
Brykowski Ryszard (1931-2017)
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). "Epicedium"... czyli pieśń żałobna o Aleksandrze Gordonie szwedzkim komendancie Drezdenka z czasów wojny trzydziestoletniej
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). "Epicedium"... oder das Trauerlied zu Ehren von Alexander Gordon eines schwedischen Festungskommandantenin Driesen zur Zeit des Drejβigjahrigen Krieges
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionale Verein fur Geschichte des Arnswalder Landes
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej
(1)
Burger Stefan (1970- ). Re-Konstruktion eines Prozesses
(1)
Chmielewska Maria
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Gesellschaft der Freunde des Krossener Landes (TMZK) in den Jahren 1959-2013
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 1959-2013
(1)
Czajka Anna (konserwatorstwo). Projekt regionalnych szkoleń na rzecz ratowania zagrożonych zbiorów archiwalnych - model współpracy regionalnej
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturelle Identitat - Politik der Erinnerung
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturowa tożsamość - polityka pamięci
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Towarzystwo Przyjaciół Witnicy (i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Verein der Freunde der Stadt Vietz (und die Polnisch-Deutsche Vereinigung Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Cmentarz Ewangelicki w Wilnie i nagrobki przeniesione na Rossę
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Cmentarz na Rossie w XIX w. - jego najstarsze dzieje kaplice i nagrobki
(1)
Den Rooijen Rob. Ryzyko związane w wyposażeniem i utrzymaniem budynku
(1)
Downar-Dukowicz Maciej
(1)
Drejer Joanna
(1)
Drejer Joanna. "Obca spuścizna" w centrum Polski
(1)
Drejer Joanna. Das "fremde Erbe" in Polens Mitte
(1)
Dremaite Grazina (1936- ). Rossa - wspólne litewsko-polskie narodowe dziedzictwo
(1)
Drent Dick. Analiza ryzyka
(1)
Drent Dick. Bezpieczeństwo muzeum 2.0
(1)
Drzał-Sierocka Aleksandra. Jedzenie taśmowe?
(1)
Długozima Anna. Szata roślinna i kompozycja cmentarza Na Rossie - cmentarz jako ogród
(1)
Ejsmont Zbigniew
(1)
Engelberg-Dockal Eva von (1967- ). Jungere Wiederaufbaukonzepte in Polen: Eine vergleichende Formanalyse
(1)
Erturk Nevra. Trzęsienie ziemi
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Kopie Imitation Rekonstruktion
(1)
Ferrari Gianluca
(1)
Florianowicz Paulina. Mądrzy przed szkodą
(1)
Francois Etienne (1943- )
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Odrodzony w dawnych szatach?
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Wiedergeburt in alten Kleidern?
(1)
Gahlbeck Christian (1958- ). Landgeschichtliche und interdisziplinare deutsche Forschung zur Geschichte der Neumark - gestern heute morgen
(1)
Gahlbeck Christian (1958- ). Niemieckie badania historyczno-krajoznawcze oraz interdyscyplinarne nad dziejami Nowej Marchii - wczoraj dziś jutro
(1)
Gauger Soren A. (1975- )
(1)
Gernat Jacek. "Maritime" and Pomeranian monuments by Władysław Hasior in the context of Communist Poland's National Propaganda
(1)
Gernat Jacek. "Morskie" i pomorskie pomniki Władysława Hasiora w kontekście propagandy PRL
(1)
Girininkiene Vida (1946- ). Wileńska Rossa. Na styku kultur
(1)
Gołda Krzysztof (1959-2014)
(1)
Grzebień Ludwik (1939-2020)
(1)
Grzejszczak Łukasz. Przy wspólnym stole
(1)
Guratzsch Dankwart (1939- ). Die Ruckseite der Moderne
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- )
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(32)
German
(10)
Subject
Kultura
(6)
Bibliofilstwo
(5)
Bibliotekarstwo
(4)
Inwentarz biblioteczny
(4)
Katalog
(4)
Sztuka
(4)
Ochrona zabytków
(3)
Radziwiłł
(3)
Zamki i pałace
(3)
Budownictwo miejskie
(2)
Dwory
(2)
Fotografia polska
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Konserwatorstwo niemieckie
(2)
Konserwatorstwo polskie
(2)
Księgozbiory domowe
(2)
Miasta
(2)
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
(2)
Numizmatyka
(2)
Parki i ogrody
(2)
Pieniądz
(2)
Portrety
(2)
Rękopisy
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Sztuka polska
(2)
Urbanistyka
(2)
Zbiory archiwalne
(2)
Architektura europejska
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna litewska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa)
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(1)
Cmentarz na Rossie (Wilno)
(1)
Cmentarze
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Epigrafika
(1)
Epitafia polskie (szt.plast.)
(1)
Groby
(1)
Jezuici
(1)
Kawaleria
(1)
Kucharstwo
(1)
Kuchnia
(1)
Kuchnia europejska
(1)
Kuchnia japońska
(1)
Kuchnia polska
(1)
Kultura stołu
(1)
Mennictwo
(1)
Mikrofilmy
(1)
Monety
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Historyczne (Lwów)
(1)
Muzeum Okręgowe (Nowy Sącz)
(1)
Nagrobki
(1)
Napisy nagrobne
(1)
Norbertanie
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Olelkowicz
(1)
Parafia
(1)
Polonica
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Przepisy kulinarne
(1)
Regionalizm
(1)
Rody
(1)
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv (Petersburg)
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzewuski, Wacław Seweryn
(1)
Sapieha, Eustachy Kajetan
(1)
Smoliński, Józef
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna litewska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sepulkralna
(1)
Talarczyk, Stanisław
(1)
Tomaszewski, Andrzej
(1)
Uzdrowiska
(1)
Własność wielka
(1)
Zabytki kultury
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zbroja
(1)
cmentarze (Kowel (Ukraina))
(1)
Subject: time
1901-
(16)
1601-
(14)
1701-
(14)
1801-
(14)
1501-
(13)
2001-0
(3)
1401-
(2)
2001-
(2)
1918-
(1)
Subject: place
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(5)
Niemcy
(3)
Nieśwież
(3)
Polska
(3)
Bałtyk (wybrzeże)
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Landwarów
(1)
Lwów
(1)
Nowa Marchia
(1)
Podhorce
(1)
Podlasie
(1)
Stanisławów (Ukraina)
(1)
Suderwa
(1)
Wilno
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(13)
Księgi pamiątkowe
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Chmielewska Maria
Tytuł: Kościół w Suderwie pod Wilnem / Maria Chmielewska ; [tł. dokum. z jęz. ros. Zofia Orłow-Strzyżewska].
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki, 2000.
Opis fizyczny: 104 s., [52] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Uwaga: W aneksie tekst równol. pol. i ros.
Temat: Architektura sakralna litewska - zabytki - 18-20 w
Temat: Architektura sakralna polska - zabytki - 18-20 w
Temat: Parafia - katolicyzm - Polska - 18-20 w
Temat: Suderwa - kościół św. Trójcy - historia
Hasło dodatkowe: Strzyżewska, Zofia (1937- ).
ISBN: 83-88163-48-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18164 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo? : materiały międzynarodowej konferencji "Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo" zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Urząd ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) w Budapeszcie, 4-5 listopada 2005 / red. nauk. Jacek Purchla ; [aut. Jan Kieniewicz [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006.
Opis fizyczny: 341, [3] s., [11] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kieniewicz, Jan (1938- )
Hasło dodatkowe: Purchla, Jacek (1954- ).
ISBN: 83-89273-29-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21665 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Olędzki Piotr
Tytuł: Wspólne dziedzictwo : portret sarmacki w dziedzictwie narodów Rzeczypospolitej Szlacheckiej / Piotr Olędzki.
Adres wydawniczy: Białystok : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1999.
Opis fizyczny: 68, [1] s., 59 s. tabl. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Prace Białostockiego Towarzystwa Nauikowego
Temat: Portrety - tematyka - Polska - 16-19 w
Temat: Szlachta - ikonografia - Polska - 16-19 w
Temat: Podlasie - ludność - ikonografia - 16-19 w
ISBN: 83-907280-3-2
ISBN: 83-907455-8-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25844 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Galusek Łukasz (1973- )
Tytuł: Kresy na nowo odkryte : wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy / Łukasz Galusek, Michał Jurecki.
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007.
Opis fizyczny: 266, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Summ. - Album wydany w związku z wystawą "Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy" prezentowaną w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 9 grudnia 2005 - 29 stycznia 2006.
Uwaga: Indeks.
Temat: Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków) - wystawy - 2005-2006
Temat: Fotografia polska - tematyka - 20 w. - album
Hasło dodatkowe: Jurecki, Michał.
ISBN: 978-83-89273-44-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 15164 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska ; oprac. Urszula Paszkiewicz [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki, 1998.
Opis fizyczny: 795, [3] s., [1] k. tabl. ; 24 cm + [2] k. map. złoż (w tym kolor.).
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Seria: Polish Cultural Heritage
Temat: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - bibliotekarstwo - 16-20 w. - informator
Hasło dodatkowe: Bieńkowska, Barbara (1934- ).
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Paszkiewicz, Urszula (1940- ).
Hasło dodatkowe: Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą Warszawa
ISBN: 83-86001-81-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16616 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16622 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Stadtfluchten = Ucieczki z miasta / hrsg. von Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl ; unter Mitarb. von Birte Pusback.
Wariant tytułu: Ucieczki z miasta
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011.
Opis fizyczny: 382 s., [187] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Wspólne Dziedzictwo
Seria: Das Gemeinsame Kulturerbe
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. pol. przy ref.
Temat: Dwory - historia - Europa Środkowa - materiały konferencyjne
Temat: Uzdrowiska - historia - Europa Środkowa - materiały konferencyjne
Temat: Parki i ogrody - historia - Europa Środkowa - materiały konferencyjne
Temat: Zamki i pałace - historia - Europa Środkowa - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Omilanowska, Małgorzata (1960- ).
Hasło dodatkowe: Pusback, Birte (1972- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
ISBN: 978-83-89101-01-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26167 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18163 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Sulik Anatol Franciszek (1952-2014)
Tytuł: Cmentarz polski w Kowlu : część dwuwyznaniowego cmentarza rzymskokatolickiego i prawosławnego / Anatol Franciszek Sulik.
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki, 2006.
Opis fizyczny: 247, [1] s., [80] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Seria: Polish Cultural Heritage
Uwaga: Bibliogr. s. 229. Indeksy.
Temat: cmentarze (Kowel (Ukraina)) - 19-20 w
Temat: Groby - Polska - 19-20 w
Temat: Nagrobki - Ukraina - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
ISBN: 83-60247-45-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego : [międzynarodowa konferencja w Krasiczynie, 10-12 grudnia 1992] / pod red. Jerzego Kowalczyka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 1993.
Opis fizyczny: 316 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z różnych jęz.
Uwaga: Bibliogr. s. 85, 237-240. Summ.
Temat: Konserwatorstwo - zagadnienia - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Kultura - zabytki - ochrona - prawo - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Jerzy (1930-2018).
ISBN: 83-900862-1-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 12638 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29032 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29033, sygn. II 16621 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kałamajska-Saeed Maria (1941- )
Tytuł: Portrety i zabytki książąt Olelkowiczów w Słucku : inwentaryzacja Józefa Smolińskiego z 1904 r. / Maria Kałamajska-Saeed.
Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1996.
Opis fizyczny: VIII, 96 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Uwaga: Tekst w jęz. pol., ang. i białoruskim.
Temat: Olelkowicz (rodzina) - ikonografia
Temat: Smoliński Józef (1865-1927) - inwentaryzacja
Temat: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki - zbiory
Temat: Portrety - tematyka - Polska - 18 w
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Polska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ISBN: 83-85548-47-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21204, sygn. III 10280 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29050, sygn. II 17951/Supl. 2 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zabytki województwa stanisławowskiego : wykaz z lat 1920-1929 (opracowany przez pracowników lwowskiego okręgu konserwatorskiego) / [red. nauk. Ryszard Brykowski, Grażyna Ruszczyk].
Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998.
Opis fizyczny: 138 s. : il., err. ; 30 cm + 1 k. mapa złoż.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Uwaga: Bibliogr. s. 63-69. Indeks.
Temat: Kultura - zabytki - ochrona i konserwacja - Polska - 1918-1939 r
Temat: Stanisławów (Ukraina) - zabytki - spis
Hasło dodatkowe: Brykowski, Ryszard (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Ruszczyk, Grażyna.
ISBN: 83-85250-48-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10281 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16620 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16623 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29049, sygn. II 17477 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Paszkiewicz Urszula (1940- )
Tytuł: Inwentarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Urszula Paszkiewicz.
Wariant tytułu: Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2000.
Opis fizyczny: 301 s. ; 24 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Seria: Polish Cultural Heritage
Uwaga: Suplement do "Inwentarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939)" oraz "Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939)".
Uwaga: Indeksy.
Temat: Bibliofilstwo - bibliografia - Polska - 16-20 w. - katalog
Temat: Bibliotekarstwo - zbiory - Polska - 16-20 w. - katalog
Temat: Inwentarz biblioteczny - Polska - 16-20 w. - bibliografia
Temat: Katalog - Polska - 16-20 w. - bibliografia
Temat: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - bibliotekarstwo - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
ISBN: 83-7181-178-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17951 / Supl. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again