Form of Work
Książki
(53)
Artykuły
(3)
Czasopisma
(1)
Status
available
(49)
unknown
(5)
unavailable
(2)
Branch
Magazyn
(50)
Dział
(6)
Author
Kozakiewicz Stefan (1914-1974)
(4)
Sroczyńska Krystyna (1909-1992)
(4)
Berdecka Anna
(2)
Chachulski Tomasz
(2)
Cieński Andrzej (1931-2019)
(2)
Karpowicz Mariusz (1934-2015)
(2)
Kostkiewiczowa Teresa (1936- )
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861)
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 1155
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ocalenie Polski za króla Łokietka
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ostatnie spojrzenie na Polskę średnich wieków
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Oświecenie i nauki w Polsce aż do czasu wprowadzenia do niej druku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pieniądze Piastów
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozpatrzenie niektórych względów i pomników prawodawstwa wiślickiemu uprzedniego
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wyrazy prawne i zakończenie
(2)
Lorentz Stanisław (1899-1991)
(2)
Skoczek Anna
(2)
Turnau Irena (1925-2008)
(2)
Abramowicz Andrzej (1926-2011)
(1)
Aleksandrowicz-Ulrich Alina (1931- )
(1)
Barbasiewicz Adam. Właściciele lub dzierżawcy gruntów…
(1)
Bednarska-Ruszajowa Krystyna (1945-2008)
(1)
Berezowska Maja (1898-1978)
(1)
Biegeleisen Henryk (1855-1934)
(1)
Bober-Jankowska Magdalena. Wobec wieczności: Rozmowy Platona z uczniami swoimi cz. 1: Rozmowa II. O człowiekum jego wielkości i nikczemności
(1)
Brudnicki Jacek. Księgi zawierające spis zabytków sztuki i kultury…
(1)
Brus-Malinowska Barbara
(1)
Burski Kamil. Wykonanie – na zasadzie uzyskanego…
(1)
Bąkowska Eligia (1907-1994)
(1)
Chachulski Tomasz. O samotności: Do Marcina Badeniego kawalera Orderu Ś[więtego] Stanisława przyjaciela
(1)
Chaunu Pierre (1923-2009)
(1)
Cieński Marcin (1959- ). Parkowa ekfraza (?): Na Wokluz wody i dom gocki pod Białymstokiem
(1)
Ciodyk Anna. Karpaty Wincentego Pola
(1)
Czerwińska Katarzyna
(1)
Diduszko-Kuśmirska Joanna
(1)
Dobosz Piotr (1961- ). Wszystkie czynności władzy rządowej…
(1)
Doktór Roman (1953- ). Liryczny reportaż z podróży: Podróż z Dobiecka na Skałę
(1)
Drela Monika. Osoba uprawniona do rozporządzania zabytkiem…
(1)
Duda Maciej (prawo). Za zabytki nieruchome w myśl ustawy…
(1)
Dąbrowski Roman (1961- ). O źródłach prawdziwego pocieszenia: Do Mądrości
(1)
Dębowski Marek (1953- )
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Bells and monuments recasting (semantic transfer)
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Przetapianie dzwonów i pomników (transfer semantyki)
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Frankiewicz-Bodynek Anna. Zabrania się wywozu z granic Państwa Polskiego…
(1)
Frąszczak Michał. Bells in the customs of provincial residents based on Polish and Italian comedies
(1)
Frąszczak Michał. Dzwony w obyczajowości mieszkańców prowincji na przykładzie polskich i włoskich seriali komediowych
(1)
Gadecki Bartłomiej. Winni przekroczenia przepisów ustawy…
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna (1969- ). Z ramienia i pod kierunkiem Ministerstwa
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Dźwięki łączące światy - o dzwonach i dzwonkach w Birmie
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Sounds connecting worlds - about bells and little bells in Burma
(1)
Gorczyńska Małgorzata
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Ancient European Bells in Russia
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Starożytne europejskie dzwony w Rosji
(1)
Guźlak Gerard
(1)
Guźlak Gerard. Kultura dzwonu. Wprowadzenie do tomu i serii wydawniczej
(1)
Guźlak Gerard. The Bell Culture. An Introduction to the Volume and Series
(1)
Gwardzińska Żaneta. Jeśli zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia…
(1)
Harasimiuk Krystyna (1946- ). Geograficzna twórczość Wincentego Pola w oczach lwowskich geografów
(1)
Hombek Danuta (1953- ). Publicystyka polska XVIII wieku o potrzebach rozwijania czytelnictwa
(1)
Honsza Norbert (1933- )
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Księgozbiory prywatne torunian w XVIII wieku
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Early History of Church Ringing in the Monasteries of The Holy Mount Athos
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Wczesna historia dzwonienia w monastyrach Świętej Góry Athos
(1)
Jagielska-Burduk Alicja. Konserwator może przed wydaniem reskryptu…
(1)
Jakubowski Andrzej (prawo). Wywłaszczenie zabytku ruchomego…
(1)
Jakubowski Olgierd. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia…
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Projekt naukowy / o projekcie: "Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie"
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Research Project / about the Project: "Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities"
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Wissenschaftliches Projekt / uber das Projekt: "Rettungsaktion fur Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden"
(1)
Jarczewski Paweł. Żuławy Wiślane w opisie Wincentego Pola
(1)
Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
(1)
Jasiuk Jerzy (1932-2016)
(1)
Jaworska Władysława Jadwiga (1910-2009)
(1)
Juga-Szymańska Anna (1977- )
(1)
Jędrzejewski Tomasz (1984- )
(1)
Kaleta Roman (1924-1989)
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Bells in Lithuanian folklore and mythology
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Die Glocken in der litauischen Folklore und Mythologie
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Dzwony w litewskim folklorze i mitologii
(1)
Kostkiewiczowa Teresa (1936- ). Podmiotowy wymiar cierpienia i niezłomności: Przeciwko samobójstwu. Filon do Palmiry
(1)
Kostrzewa Dominika. Wszelkie prywatne poszukiwania archeologiczne…
(1)
Kott Jan (1914-2001)
(1)
Kowal Jolanta (1974- ). Ku czci "Ojca Narodów": Pieśń do Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra przez dwanaście panien ubogich z powodu przybycia jego do Grodna wyposażonych przez obywatelów śpiewana
(1)
Kowalczyk Beata J. Rząd ma prawo użytkowania lub wywłaszczania…
(1)
Kowalska Ewelina Anna. Czynności związane z opieką nad zabytkami
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). About modern historical campanology
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Dawne dzwony kościelne na terytorium gminy Stegna. Obserwacje wybranego na Mierzei Wiślanej mikropejzażu kampanologicznego
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Former Church Bells on the Territory of the Stegna Borough. Observations on the Campanological Microlandscape of the Vistula Spit
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). O nowoczesnej kampanologii historycznej
(1)
Kowalski Wojciech (1950- ). Sprzedaż zamiana zastaw lub darowizna zabytków…
(1)
Koziejowska Zofia
(1)
Kołłątaj Hugo (1750-1812)
(1)
Kubanek Martyna. Motyw dzwonu w sztuce ulicznej
(1)
Kubanek Martyna. The bell motif in street art
(1)
Kulesza Monika (literaturoznawca)
(1)
Kunstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolika dzwonów w kulturze i literaturze dawnej Europy
(1)
Kunstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolism of Bells in the Culture and Literature of Old Europe
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(10)
1950 - 1959
(7)
1930 - 1939
(1)
1900 - 1909
(1)
1850 - 1859
(2)
1840 - 1849
(2)
1830 - 1839
(1)
1820 - 1829
(2)
1810 - 1819
(1)
Country
Poland
(55)
Germany
(1)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(56)
German
(1)
Subject
Oświecenie
(9)
Literatura polska
(6)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(6)
Malarstwo polskie
(4)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(4)
Sztuka europejska
(4)
Życie codzienne
(4)
Nauka
(3)
Obyczaje
(3)
Prawo
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Klasycyzm
(2)
Książka
(2)
Kultura klasyczna
(2)
Literatura
(2)
Monety polskie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Sztuka polska
(2)
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Kraków)
(2)
Archeologia
(1)
Architektura polska
(1)
Bank Polski (1828-1885)
(1)
Banki
(1)
Biblioteka Szkoły Rycerskiej (Warszawa)
(1)
Biblioteki
(1)
Cechy (rzem.)
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Drzwi gnieźnieńskie
(1)
Drzwi płockie
(1)
Dzwony
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Karpiński, Franciszek
(1)
Kopczyński, Onufry
(1)
Krajobraz
(1)
Kultura
(1)
Literatura oświecenia
(1)
Literatura romantyzmu
(1)
Ludwisarstwo
(1)
Mazurek (fortepian)
(1)
Medale
(1)
Medale polskie
(1)
Metternich, Klemens von
(1)
Miasta
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Monety
(1)
Mosiądz
(1)
Muzeum Częstochowskie
(1)
Muzeum Techniki (Warszawa)
(1)
Muzyka polska
(1)
Naturalizm
(1)
Norblin, Jan Piotr
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Orientalizm
(1)
Poezja polska
(1)
Pol, Wincenty
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przyroda
(1)
Rada Regencyjna (1917-1918)
(1)
Radziwiłł Bogusław (1620-1669)
(1)
Romantyzm
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Stanisław August Poniatowski
(1)
Statuty Kazimierza Wielkiego
(1)
Sztuka
(1)
Teatr polski
(1)
Ubiór
(1)
Wyczółkowski, Leon
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Zamki i pałace
(1)
Związek Zawodowy Górników (Sosnowiec)
(1)
Subject: work
Drzwi gnieźnieńskie
(1)
Drzwi płockie
(1)
Pan Tadeusz
(1)
Statuty Kazimierza Wielkiego
(1)
Subject: time
1701-
(30)
1801-
(17)
1901-
(6)
1601-
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
1201-
(2)
1301-
(2)
1401-
(2)
1918-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Warszawa
(6)
Polska
(3)
Francja
(1)
Lwów
(1)
Puławy
(1)
Tallin
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Genre/Form
Źródła historyczne
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Mowy polskie
(2)
Anegdoty polskie
(1)
Czasopisma filologiczne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Sprawozdania
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
57 results Filter
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Wiek Oświecenia / Uniwersytet Warszawski ; [redaktor naczelny Stanisław Lorentz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Rocz. 1999-
Uwaga: Od 11 częste zmiany red.
Uwaga: Od 15 (1999) [Teresa Kostkiewiczowa red. nacz.].
Uwaga: Od 26 (2010) wyd.: Sekcja Wydawnicza Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Uwaga: Od 4 brak inst. sprawczej.
Uwaga: Poszczególne t. o charakterze monogr.
Uwaga: Tekst pol., streszcz. fr.
Temat: Oświecenie - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma filologiczne polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma historyczne polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma naukowe polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Kostkiewiczowa, Teresa (1936- ).
Hasło dodatkowe: Lorentz, Stanisław (1899-1991).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN: 0137-6942
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 3006
34 (2018) [34 (2018)]
No cover
Book
In basket
Autor: Kott Jan (1914-2001)
Tytuł: Warszawa wieku Oświecenia / Jan Kott, Stanisław Lorentz.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1954.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Warszawa - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Lorentz, Stanisław (1899-1991).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 317 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Warszawa w wieku Oświecenia / pod red. Andrzeja Zahorskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
Opis fizyczny: 323, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 298-303. Indeksy.
Temat: Warszawa - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Zahorski, Andrzej (1923-1992).
ISBN: 83-04-00939-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 5411 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Opałek Kazimierz (1918-1995)
Tytuł: Myśl Oświecenia w Krakowie / Kazimierz Opałek.
Adres wydawniczy: Kraków, 1955.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1458 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Rezmer-Mrówczyńska Natalia
Tytuł: Czy szata zdobi człowieka? : ciało i ubiór w literaturze polskiego oświecenia / Natalia Rezmer-Mrówczyńska.
Wariant tytułu: Ciało i ubiór w literaturze polskiego oświecenia
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2017.
Opis fizyczny: 271 s. ; 24 cm.
Seria: Biblioteka Badań nad Oświeceniem
Uwaga: Bibliogr. s. 217-241.
Temat: Ciało ludzkie - w literaturze polskiej - 18-19 w
Temat: Ubiór - w literaturze polskiej - 18-19 w
Temat: Polska - kultura - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Collegium Columbinum
ISBN: 978-83-7624145-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31032 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Reychman Jan (1910-1975)
Tytuł: Orient w kulturze polskiego Oświecenia / Jan Reychman.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
Opis fizyczny: 386 s. : il. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Rés.
Temat: Kultura - zagadnienia - Polska - 18 w
Temat: Orientalizm - Polska - 18 w
Temat: Oświecenie - zagadnienia - Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4436 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Berdecka Anna
Tytuł: Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia / Anna Berdecka, Irena Turnau.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1969.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Obyczaje - historia - Polska - 18 w
Temat: Życie codzienne - historia - Polska - 18 w
Temat: Warszawa - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Turnau, Irena (1925-2008).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4120 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Berdecka Anna
Tytuł: Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia / Anna Berdecka, Irena Turnau.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1969.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Obyczaje - historia - Polska - 18 w
Temat: Życie codzienne - historia - Polska - 18 w
Temat: Warszawa - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Turnau, Irena (1925-2008).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4168 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Mączyński Ryszard (1954- )
Tytuł: Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia / Ryszard Mączyński.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
Opis fizyczny: 168 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 103-109. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Cechy (rzem.) - Polska - 18-19 w
Temat: Mosiądz - wyroby - Polska - 18-19 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - historia - Polska - 18-19 w
Temat: Warszawa - rzemiosło - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-231-3431-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30033, sygn. II 29867 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Chaunu Pierre (1923-2009)
Tytuł: Cywilizacja wieku Oświecenia / Pierre Chaunu ; przeł. [z fr.] Eligia Bąkowska.
Wariant tytułu: Civilisation de l'Europe des lumières
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
Opis fizyczny: 589, [3] s., [72] s. tabl. (w tym kolor.) : il. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Tyt. oryg.: "La civilisation de l'Europe des lumières" 1971.
Uwaga: Bibliogr. s. 499-521. Indeksy.
Temat: Oświecenie
Hasło dodatkowe: Bąkowska, Eligia (1907-1994).
ISBN: 83-06-01336-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9819 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dębowski Marek (1953- )
Tytuł: Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia / Marek Dębowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2001.
Opis fizyczny: 230 s., [2] s. tabl. kolor. : il, err. ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Teatr polski - historia - zagadnienia - 18 w
Temat: Francja - a Polska - kultura - historia - 18 w
Temat: Polska - a Francja - kultura - historia - 18 w
ISBN: 83-88385-08-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18265 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Oświecenie / [aut. tekstów Norbert Honsza [i in.] ; red. Tadeusz Skoczek].
Adres wydawniczy: Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo SMS, [2004].
Opis fizyczny: 407 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach
Uwaga: Bibliogr. po rozdz. Indeks.
Temat: Literatura - historia - 18 w
Temat: Oświecenie
Hasło dodatkowe: Honsza, Norbert (1933- ).
Hasło dodatkowe: Skoczek, Tadeusz (1955- ).
ISBN: 83-88520-06-7 (całość))
ISBN: 83-88520-39-3 (t. 5))
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19156/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku Oświecenia w Polsce : dokumenty, wspomnienia, facecje / zebr. i oprac. Roman Kaleta ; il. Maja Berezowska.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Czytelnik", 1958.
Opis fizyczny: 388 s., [20] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Gatunek, rodzaj, forma: Anegdoty polskie - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Kaleta, Roman (1924-1989).
Hasło dodatkowe: Berezowska, Maja (1898-1978).
Hasło dodatkowe: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 316
No cover
Book
In basket
Autor: Koziejowska Zofia
Tytuł: Falenty - rezydencja wiejska warszawskiego bankiera w dobie Oświecenia / Zofia Koziejowska.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1954].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Uwaga: Streszczenie pracy magisterskiej z 1951 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 1716 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mrozińska Stanisława (1911-1993)
Tytuł: Ze studiów nad kostiumem w polskim teatrze Oświecenia / Stanisława Mrozińska.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1954.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1956 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wojtowicz Jerzy (1924-1996)
Tytuł: Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej / Jerzy Wojtowicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
Opis fizyczny: 427 s., [32] s. tabl. ; 21 cm.
Uwaga: Rés. Zsfassung.
Uwaga: Indeks.
Temat: Miasta - historia - Europa - 18 w
Temat: Życie codzienne - historia - Europa - 18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20715 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Krajobrazy : polskie malarstwo pejzażowe od Oświecenia do końca XX wieku / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej ; oprac. graf. Lech Majewski, Dorota Nowacka, Eugeniusz D. Łukasiak ; aut. tekstów Barbara Brus-Malinowska [i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza : Muzeum Narodowe w Warszawie, cop. 2000.
Opis fizyczny: 235, [3] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Temat: Krajobraz - ikonografia - Polska - 18-20 w
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Brus-Malinowska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).
Hasło dodatkowe: Łukasiak, Eugeniusz.
Hasło dodatkowe: Majewski, Lech (1947- ).
Hasło dodatkowe: Nowacka, Dorota.
ISBN: 83-7100-070-7 (MNW)
ISBN: 83-88072-42-0 (KAW)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12567 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu / red. Agata Seweryn i Monika Kulesza-Gierat.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
Opis fizyczny: 443 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Z Prac Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Materiały z konf., 14-15 października 2010 r., Lublin.
Uwaga: Indeks.
Temat: Oświecenie
Temat: Romantyzm
Temat: Sztuka - historia - 18-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Literatura - historia - 18-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Literatura polska - historia - 18-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Seweryn, Agata.
Hasło dodatkowe: Kulesza, Monika (literaturoznawca).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 83-7702-435-7
ISBN: 978-83-7702-435-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27370 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Oświecenie. Cz. 1 / [aut. tekstów Andrzej Cieński [i in.] ; red. Anna Skoczek].
Adres wydawniczy: Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo SMS, [2003].
Opis fizyczny: 380, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Literatura polska - historia - 18 w
Temat: Oświecenie - literatura polska
Hasło dodatkowe: Cieński, Andrzej (1931-2019).
Hasło dodatkowe: Skoczek, Anna.
ISBN: 83-88520-01-6 (całość))
ISBN: 83-88520-03-2 (T. 4 cz. 1))
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18534/4/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Oświecenie. Cz. 2 / [aut. tekstów Andrzej Cieński [i in.] ; red. Anna Skoczek].
Adres wydawniczy: Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo SMS, [2003].
Opis fizyczny: 303, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Literatura polska - historia - 18 w
Temat: Oświecenie - literatura polska
Hasło dodatkowe: Cieński, Andrzej (1931-2019).
Hasło dodatkowe: Skoczek, Anna.
ISBN: 83-88520-01-6 (całość))
ISBN: 83-88520-04-0 (T. 4 cz. 2))
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18534/4/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again