Form of Work
Książki
(36)
Status
available
(30)
unavailable
(3)
unknown
(2)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(30)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(5)
Author
Góralski Zbigniew (1928-1997)
(2)
Jamski Piotr (1972- )
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861)
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dostojności i urzędy
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowe królów polskich pomniki
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Herby w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pojedynki w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pszczoły i bartnictwo w Polszcze
(2)
Przypkowski Jan
(2)
Zastawniak Franciszek (1905-1965)
(2)
Adamus Anna Maria (1982- ). Obraz wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle chłopskich skarg
(1)
Adamus Anna Maria (1982- ). Rural problems in Poland in 1956-1980 in peasants'letters to central authorities
(1)
Antoszczyk Janusz (1958- )
(1)
Bandtkie Stężyński Jan Wincenty (1783-1846)
(1)
Bigo Jan
(1)
Bittrich J
(1)
Bittrich Oscar
(1)
Bochacz Andrzej. Nowoczesne formy ekspozycji witraży
(1)
Bogucki Michał (1946- ). Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia)
(1)
Borcz Henryk (1949- ). Od kolegium jezuitów do konwentu dominikanów : początki wspólnoty synów św. Dominika przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu
(1)
Bracha Krzysztof (1959- )
(1)
Brzeziński Zbigniew. Witraż w obiekcie zabytkowym
(1)
Budeanca Cosmin (1975- ). "Prison after the prison"
(1)
Budeanca Cosmin (1975- ). "Więzienie po więzieniu"
(1)
Bęczkowska Urszula
(1)
Cechosz-Felczyk Iwona
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Dziedzictwo witrażowe Sosnowca (na wybranych przykładach)
(1)
Choma-Jusińska Małgorzata
(1)
Chomentowska Edyta. Skład osobowy klasztoru dominikanów w Jarosławiu w latach 1851-1918 (na podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej)
(1)
Chumiński Jędrzej (1960- ). Indicators of economic and social development of the Eastern Bloc countries against in background of the global economy
(1)
Chumiński Jędrzej (1960- ). Wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego państw bloku wschodniego na tle gospodarki światowej
(1)
Chvatov Sergej Aleksandrovic
(1)
Ciborowska Lidia. Z Piątnicy pod Kilimandżaro
(1)
Ciechanowicz Alfred
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta
(1)
Czarnecka Dominika (antropologia kultury). (Nie)realny socjalizm
(1)
Czarnecka Dominika (antropologia kultury). (Un)Real socialism
(1)
Daniłowicz Ignacy (1787-1843)
(1)
Domarzewski Andrzej. Witraże sakralne - dziedzictwem cennym obojętnym czy niechcianym?
(1)
Dudek Justyna (1982- ). Everyday life images in the memories of the sesret police officers
(1)
Dudek Justyna (1982- ). Obrazy codzienności we wspomnieniach funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
(1)
Dywan Tomasz. Kult Matki Boskiej Bolesnej w świetle opublikowanych ksiąg cudów (koniec XVI - połowa XVIII wieku)
(1)
Dzienis-Todorczuk Magdalena. Pośród obcych
(1)
Dzik Janina. Malowidła Adama Swacha w kaplicy Serca Jezusowego kościoła dominikanów (jezuitów) w Jarosławiu : uwagi o motywie serca w ikonografii jezuickiej
(1)
Dzik Janina. Recepcja witrażu w kościołach Franciszkanów-Reformatów
(1)
Długoń Iwona. Czartoryskich i Dzieduszyckich związki z zakonem św. Dominika
(1)
Estreicher Karol (1906-1984)
(1)
Fiderkiewicz Maria
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. O dawnych i nowych metodach konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(1)
Gajewski Krzysztof (1976- ). "Do Obywatela Ministra"
(1)
Gajewski Krzysztof (1976- ). "To Citizen Minister"
(1)
Gapski Henryk (1948- ). przestrzeń dominikańska w (archi)diecezji przemyskiej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniejw XVIII-XXI wieku
(1)
Gawroński Arkadiusz. Źródła do dziejów Sybiraków w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku
(1)
Gałecka-Paduchowa Alicja
(1)
Globisz Krzysztof (1957- )
(1)
Grębecka Zuzanna (1975- ). Głos Berlioza i głos Wolanda : "Niesamowite" w komunistycznej codzienności
(1)
Grębecka Zuzanna (1975- ). Voices of Berlioz and Woland: the "supernatural" in commnist everyday life
(1)
Górny Marek (1957- )
(1)
Głowacki Albin (1949- )
(1)
Głowacki Albin (1949- ). O potrzebie planowania i skoordynowania badań nad losami polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946 i prac nad ich upamiętnieniem
(1)
Heilmann August (1796-1872)
(1)
Hirsch Robert (architektura)
(1)
Hołub Jacek Marian (1962- ). Dominikanie na łamach prasy jarosławskiej w latach 1918-1939
(1)
Idzior Anna. Współczesna pamięć o Sybirze w świetle prasy polskiej z lat 2008-2013
(1)
Jabłonowski Jan Stanisław (1669-1731)
(1)
Jank Tomasz (1966- ). Działalność franciszkańskiego malarza brata Adama Swacha w kościele "na Polu" w Jarosławiu na tle jego twórczości (wybrane aspekty)
(1)
Jarmuł-Niemczyk Katarzyna
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). "Domestiaating" the revolution through everyday social practices in the People's Republic of Poland
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). "Udomawianie" rewolucji przez praktyki społeczne życia w PRL
(1)
Jarska Natalia (1981- ). Codzienne konflikty małżeńskie w Polsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku
(1)
Jarska Natalia (1981- ). Everyday marital conflicts in Poland in the 1960s and 1970s
(1)
Jastrząb Łukasz (1977- )
(1)
Johling Wolfgang (1944- )
(1)
Kaczmarski Krzysztof (1965- )
(1)
Kaniewska Agnieszka. Polskie szkolnictwo w Ałtajskim Kraju w latach 1940-1946 (zarys problemu)
(1)
Kapłon Marcin (ksiądz). Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Małego Seminarium (Internatu) OO. Dominikanów im. św. Jacka w Jarosławiu (1945-1952 1957-1962)
(1)
Karabovic Tadej (1959- ). Szkło barwne w XVIII i XIX-wiecznych cerkwiach dawnej Eparchii Chełmskiej oraz witraż "Zmartwychwstanie" w cerkwi św. Onufrego w Jabłecznej
(1)
Karaszkiewicz Paweł. Oszklenie zewnętrzne witraży - teoria i praktyka
(1)
Karolczak Kazimierz (1954- ). Czartoryskich i Dzieduszyckich związki z zakonem św. Dominika
(1)
Kieniewicz Jan (1938- )
(1)
Kiryk Feliks (1933- )
(1)
Klebowicz Grzegorz. Jarosławski ośrodek kościelny w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym (XIV-XVI w.)
(1)
Klimczak Ewelina. Rutheni Polono frater est (?) - polsko-rosyjskie stosunki międzyludzkie okresu II wojny światowej na przykładzie Syberii i Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
(1)
Knapiński Ryszard (1941- ). Agatowe okna Sigmara Polke w wielkiej kolegiacie w Zurychu
(1)
Kochanowska Janina (1948- ). "Kruche dziedzictwo" - witraże z XV-XVIII w. na Pomorzu Zachodnim
(1)
Kowalska Ewa (historia). Zesłańcze doświadczenia rodzin zamordowanych oficerów z obozów specjalnych NKWD (w świetle dokumentów radzieckich i zbiorów Muzeum Katyńskiego)
(1)
Kowalski Marian (1921-1996)
(1)
Kozioł Paweł
(1)
Krawczyk Arkadiusz. Nad te sybirskie śpiewa ktoś cmentarze
(1)
Kromer Marcin (1512-1589)
(1)
Kruszyński Marcin (1980- )
(1)
Kruszyński Marcin (1980- ). Ideologia w służbie codzienności
(1)
Kruszyński Marcin (1980- ). Ideology at the service of everyday life
(1)
Kuczyński Marek (fotografia)
(1)
Kula Marcin (1943- ). Nie taka czarna!
(1)
Kula Marcin (1943- ). Not that black!
(1)
Kulesza Emilia. Kochana Polska lecz inna Polska
(1)
Kusto Agata. Celebrating the everyday life
(1)
Kusto Agata. Uświetnianie codzienności
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Translokacje witraży ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1940 - 1949
(2)
1900 - 1909
(1)
1890 - 1899
(1)
1860 - 1869
(2)
1850 - 1859
(3)
Country
Poland
(34)
Lithuania
(1)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(35)
German
(1)
Subject
Architektura polska
(2)
Fotografia niemiecka
(2)
Parlament
(2)
Polska Akademia Nauk
(2)
Sztuka polska
(2)
Znaki probiercze
(2)
Złotnictwo
(2)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (Łódź)
(1)
Architekci polscy
(1)
Archiwum Państwowe (Olsztyn)
(1)
Banknoty
(1)
Bezkrólewie
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Dominikanie
(1)
Elekcja
(1)
Estreicher, Karol
(1)
Galeria 87 (Łódź)
(1)
Galeria Miejskiego Domu Kultury (Mikołów)
(1)
Genealogia
(1)
Jakość życia
(1)
Jan Paweł
(1)
Katowice (Polska)
(1)
Kowalski Marian (1921
(1)
Krakowski Urząd Budownictwa (Kraków)
(1)
Kremer Karol Roman (1812-1860)
(1)
Kromer, Marcin
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Marszałek koronny
(1)
Małżeństwo
(1)
Medale polskie
(1)
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego (Zakopane)
(1)
Miejski Dom Kultury - Filia (Szopienice)
(1)
Monety radzieckie
(1)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
(1)
Muzeum Okręgowe (Biała Podlaska)
(1)
Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Nazwy miejscowe polskie
(1)
Nestorowicz, Zbigniew
(1)
Obyczaje
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ofiary wojny
(1)
Okupacja
(1)
Ordery i odznaczenia
(1)
Piekarczyk Andrzej
(1)
Pieta
(1)
Polacy za granicą
(1)
Prawo karne
(1)
Płowiecki Marian
(1)
Rejonowy Urząd Poczty (Lublin)
(1)
Rody
(1)
Socjalizm
(1)
Straty wojenne
(1)
Stroński, Marian
(1)
Sudoł, Adam
(1)
Swach, Adam
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka amatorska polska
(1)
Sąd marszałkowski
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba bezpieczeństwa - Polska - 1944-1989 r.
(1)
Urząd Miejski (Międzyrzec Podlaski)
(1)
Urząd Wojewódzki (Katowice)
(1)
Urząd Wojewódzki (Przemyśl)
(1)
Urzędnicy
(1)
Witraże
(1)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Olsztyn)
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wysiedlanie
(1)
Zesłania
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1901-
(7)
1701-
(4)
1801-
(2)
1989-
(2)
1501-
(1)
1601-
(1)
1918-
(1)
1939-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Kraków
(2)
Austria
(1)
Bodzentyn
(1)
Galicja
(1)
Gdynia
(1)
Jarosław
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
Poznań
(1)
Rzeźba sakralna polska
(1)
Syberia
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Źródła historyczne
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Podręczniki
(2)
Biografie
(1)
Spisy
(1)
Spisy osobowe
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Urząd / [aut. Alicja Gałecka-Paduchowa [i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 2000.
Opis fizyczny: 38, [1] s. : il. ; 19 cm.
Uwaga: Art. E. Paducha w jęz. pol., niem., ang.
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Urząd Wojewódzki (Katowice) - 1918-1939 r
Temat: Architektura polska - 1918-1939 r
Temat: Parlament - budownictwo - Polska - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Gałecka-Paduchowa, Alicja.
ISBN: 83-85871-18-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Góralski Zbigniew (1928-1997)
Tytuł: Urzędy i godności w dawnej Polsce / Zbigniew Góralski.
Wydanie: [Wyd. 2].
Adres wydawniczy: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.
Opis fizyczny: 281, [3] s., [32] s. tabl. ; 17 cm.
Uwaga: Przedr. fotoofs.
Uwaga: Bibliogr. s. 279-282. Indeks.
Temat: Polska - administracja - historia - do 18 w
ISBN: 83-205-3532-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 5178 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Góralski Zbigniew (1928-1997)
Tytuł: Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce.
Adres wydawniczy: Warszawa : Książka i Wiedza, 2000.
Opis fizyczny: 191, [1] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 186-187.
Temat: Urzędnicy - historia - Polska - do 18 w. - encyklopedia
Temat: Polska - administracja - historia - do 18 w. - encyklopedia
ISBN: 83-05-13133-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (D 351/354:342](438)".../17"(03)) sygn. II 17482 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Estreicher Karol (1906-1984)
Tytuł: Nie od razu Kraków zbudowano. [CD 1]: [Cz.] 1: Władza i urząd ; [Cz. 2]: Ostatni znajomy Adama / Karol Estreicher ; czyta Krzysztof Globisz.
Wariant tytułu: Nieznana historia Ołtarza Mariackiego
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie : CD-TAKT, 2006.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + Nie od razu Kraków zbudowano ; Nieznana historia Ołtarza Mariackiego : składanka ([6] s. : il. kolor. ; 12 cm).
Uwaga: Całość zawiera 5 płyt CD w opakowaniu. Wydawnictwo jest darem TPSP dla ośrodków dzieci niewidomych i ośrodków polonijnych z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin K. Estreichera jun.
Współwydane: Zawiera: Władza i urząd 52 min. 54 sek.
Współwydane: Zawiera: Ostatni znajomy Adama 21 min. 15 sek.
Temat: Estreicher Karol (1906-1984) - biografia - dokument elektroniczny
Temat: Kraków - historia - 20 w. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Globisz, Krzysztof (1957- ).
Hasło dodatkowe - tytuł: Władza i urząd
Hasło dodatkowe - tytuł: Ostatni znajomy Adama
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 127/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bandtkie Stężyński Jan Wincenty (1783-1846)
Tytuł: Rozprawy o prawie i sądownictwie karzącem i o urzędach w dawnej Polsce / z rękopismów Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego ; wyd. August Heylmann.
Adres wydawniczy: Warszawa : [B. m.], 1868 (Warszawa : Druk. Banku Polskiego)).
Opis fizyczny: [2], II, 64 s. ; 22 cm.
Uwaga: Na s. tyt. pieczęć: "Z ksiąg po A. Mosbachu / dar L. Olszowskiego".
Temat: Prawo karne - historia - Polska - do 18 w
Temat: Sądownictwo - historia - Polska - do 18 w
Hasło dodatkowe: Heilmann, August (1796-1872).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1041 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Przewodnik po zabytkach Oksywia : bezpłatne wydawnictwo promocyjne Urzędu Miasta Gdyni / [aut. tekstów: Robert Hirsch i in.].
Adres wydawniczy: Gdynia : Urząd Miasta Gdyni, 2006.
Opis fizyczny: 16 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Gdynia Moje Zabytki
Temat: Gdynia - zabytki - przewodnik
Hasło dodatkowe: Hirsch, Robert (architektura).
ISBN: 83-907114-2-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21203 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 729 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bęczkowska Urszula
Tytuł: Karol Kremer i Krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837-1860 / Urszula Bęczkowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2010.
Opis fizyczny: 675, [1] s., [104] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Ars Vetus et Nova
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 555-598. Indeksy.
Temat: Kremer Karol Roman (1812-1860)
Temat: Krakowski Urząd Budownictwa (Kraków)
Temat: Architekci polscy - 19 w
ISBN: 978-83-242-1340-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25436 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zastawniak Franciszek (1905-1965)
Tytuł: Złotnictwo i probiernictwo : podręcznik dla złotników, srebrników, jubilerów, rytowników oraz dla Państwowych Urzędów Probierniczych / Franciszek Zastawniak.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1946.
Opis fizyczny: 338 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Zawiera tabele z wzorami rysunkowymi cech probierniczych.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Złotnictwo
Temat: Znaki probiercze
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. II 4508 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zastawniak Franciszek (1905-1965)
Tytuł: Złotnictwo i probiernictwo : podręcznik dla złotników, srebrników, jubilerów, rytowników oraz dla Państwowych Urzędów Probierniczych / Franciszek Zastawniak ; uzupełniony o najnowsze przepisy prawa probierczego i opatrzony aktualnymi przypisami przez Alfreda Ciechanowicza.
Wydanie: Wyd. 4 popr. i poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Od Nowa, 1946.
Opis fizyczny: 406, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Zawiera 24 tabele, 276 rycin, ponad 300 wzorów rysunkowych cech probierniczych państw europejskich.
Uwaga: Bibliogr. s. 403-404. Indeks.
Temat: Złotnictwo
Temat: Znaki probiercze
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
Hasło dodatkowe: Ciechanowicz, Alfred.
Hasło dodatkowe: Od Nowa
ISBN: 83-86399-11-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14426 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kromer Marcin (1512-1589)
Tytuł: Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach i Rzeczypospolitéj Królestwa Polskiego, przez Marcina Kromera [...] xiąg dwoje / przeł. z łac., notami i życiorysem autora uzup. Władysław Syrokomla.
Adres wydawniczy: Wilno : nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1853 (Wilno : J. Zawadzki).
Opis fizyczny: XLVIII, 152 s. ; 20 cm.
Temat: Kromer Marcin (1512-1589)
Temat: Polska - 16 w
Temat: Polska - geografia - 16 w
Temat: Polska - ustrój - 16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Syrokomla, Władysław (1823-1862).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 755
No cover
Book
In basket
Autor: Nestorowicz Zbigniew (1964- )
Tytuł: Jan Paweł II - 25 lat pontyfikatu w medalierstwie : wystawa - październik 2003, Rejonowy Urząd Poczty w Lublinie / [tekst: Zbigniew Nestorowicz].
Adres wydawniczy: [Lublin : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Lublinie, 2003].
Opis fizyczny: [4] s. : il. kolor. ; 22 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - w sztuce polskiej - wystawy
Temat: Nestorowicz Zbigniew (1964- ) - zbiory
Temat: Piekarczyk Andrzej - zbiory
Temat: Rejonowy Urząd Poczty (Lublin) - wystawy - 2003
Temat: Medale polskie - tematyka - wystawy - od 1980 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22979 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29718 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kryptonim Agresor : ks. prałat Adam Sudoł w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1957-1989 / wstęp, wybór i oprac. Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Romaniak.
Adres wydawniczy: Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2006.
Opis fizyczny: 407 s. : err. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Temat: Sudoł Adam (1920-2012) - biografia - zagadnienia - źródła
Temat: Służba bezpieczeństwa - Polska - 1944-1989 r. - źródła
Hasło dodatkowe: Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).
Hasło dodatkowe: Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).
Hasło dodatkowe: Romaniak, Andrzej (1965- ).
Hasło dodatkowe: Romaniak, Andrzej (1965- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne (Sanok)
ISBN: 83-60380-07-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21981 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kozioł Paweł
Tytuł: Marian Stroński : malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Leopolda Płowieckiego z Montmorency i rodziny artysty / Paweł Kozioł.
Adres wydawniczy: Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1997.
Opis fizyczny: [108] s. : il. kolor. ; 22 cm.
Uwaga: Streszcz. ang., fr., niem.
Temat: Płowiecki Marian - zbiory
Temat: Stroński Marian (1892-1977) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - wystawy - 1997
Temat: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - zbiory - 20 w
Temat: Urząd Wojewódzki (Przemyśl) - zbiory
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
ISBN: 83-909267-0-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16266 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Impresje Mikołowskie (20 ; 2011)
Tytuł: Impresje Mikołowskie - 20. odsłona : [wystawa jubileuszowa prac poplenerowych ze zbiorów Urzędu Miasta Mikołów - Galerii Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, 5 kwietnia - 29 maja 2011] / [teksty: Joanna Szeligowska-Farquhar, Henryk Waniek ; red. not biogr.: Katarzyna Jarmuł].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach ; Mikołów : Urząd Miasta Mikołów, 2011.
Opis fizyczny: 142, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Summ.
Temat: Muzeum Śląskie (Katowice) - wystawy - 2011
Temat: Galeria Miejskiego Domu Kultury (Mikołów) - zbiory - od 1989 r
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Jarmuł-Niemczyk, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Szeligowska-Farquhar, Joanna.
Hasło dodatkowe: Waniek, Henryk (1942- )
ISBN: 978-83-60353-94-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25950 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Daniłowicz Ignacy (1787-1843)
Tytuł: Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych, uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. T. 1-2 / zebrał i w treści opisał Ignacy Daniłowicz ; z pozgonnych rękopismów znajdujących się w bibljotece Muzeum Wileńskiego wyd. Jan Sidorowicz.
Wariant tytułu: Skarbiec dziejów Litwy
Wariant tytułu: Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych, uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów
Adres wydawniczy: Wilno : A. H. Kirkor, 1860-1962 (Wilno : A. H. Kirkor).
Opis fizyczny: 2 t. w 1 wol. ([4], VII, 390, [1] s. ; [4], 369, [1] s. : err.) ; 30 cm.
Uwaga: Tyt. grzbiet.: "Skarbiec dziejów Litwy".
Temat: Litwa - historia - źródła
Temat: Polska - historia - źródła
Hasło dodatkowe: Sidorowicz, Jan.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 110 s.z. (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Jastrząb Łukasz (1977- )
Tytuł: Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu / Łukasz Jastrząb, Joanna Lubierska.
Wariant tytułu: Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 w Poznaniu
Adres wydawniczy: Kórnik : Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, 2017.
Opis fizyczny: 362, [2] s. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 295-303. Indeksy.
Uwaga: Druk publikacji sfinansowany ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Ofiary wojny
Temat: Okupacja - 1939-1945 r
Temat: Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r
Temat: Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska
Temat: Poznań - ludność - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Spisy osobowe
Hasło dodatkowe: Lubierska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Biblioteka Kórnicka
ISBN: 978-83-85213-64-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31998 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wykaz ulic, placów i właścicieli domów w mieście Krakowie : sporządzony na podstawie ksiąg urzędowych hipotecznych i Urzędu Budownictwa miejskiego zamknięty w dn. 1 marca 1892 / ułożony przez Urząd Budownictwa Miejskiego.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Druk. "Czasu", 1892.
Opis fizyczny: 102 s. ; 23 cm.
Temat: Kraków - ulice i place
Gatunek, rodzaj, forma: Spisy
Hasło dodatkowe: Kraków (Galicja). Urząd Budownictwa Miejskiego
Hasło dodatkowe: Drukarnia "Czasu" (Kraków)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9493 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Fiderkiewicz Maria
Tytuł: Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla : Szopienice, Filia Miejskiego Domu Kultury - 15. - 31. października 1993 roku, Urząd Miasta Katowice - 2 listopada - 20 grudnia 1993 roku / Maria Fiderkiewicz.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1993.
Opis fizyczny: [10] s. : il. ; 28 cm.
Temat: Katowice (Polska). Urząd Miasta - wystawy - 1993
Temat: Miejski Dom Kultury - Filia (Szopienice) - wystawy - 1993
Temat: Sztuka amatorska polska - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7251 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again