Forma i typ
Książki
(91)
Dostępność
dostępne
(86)
tylko na miejscu
(6)
nieokreślona
(3)
Placówka
Magazyn
(77)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(12)
Autor
Puchalski Gustaw (1909-1979)
(24)
Wyspiański Stanisław (1869-1907)
(24)
Kicianka Helena (1927-1999)
(4)
Matusińska Maria (1926-2004)
(3)
Mitschein Barbara
(3)
Płoszewski Leon (1890-1970)
(3)
Stokowa Maria (1900-1992)
(3)
Bernaciński Stefan (1915-1989)
(2)
Kurowska Barbara (pedagogika)
(2)
Lameński Lechosław (1949- )
(2)
Polit Paweł (1965- )
(2)
Potocka Ada
(2)
Łapot-Dzierwa Kinga (1969- )
(2)
Adamko Jerzy
(1)
Adamowicz Tadeusz (1922-1980). Mehoffer a Wyspiański. Dwie postawy twórcze
(1)
Adamowicz Tadeusz (1922-1980). Mehoffer and Wyspiański: two artistic attitudes
(1)
Aleksandrowicz-Ulrich Alina (1931- ). Ponadczasowe wartości muzeum świata - Domu Gotyckiego w Puławach
(1)
Andrusenko Tetana Ivanivna. Malarstwo Tarasa Szewczenki w systemie kształtowania wartości duchowych u młodzieży akademickiej
(1)
Antos Janusz (1966- ). Romuald Kamil Witkowski jako dadaista?
(1)
Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka
(1)
Bajek Zbigniew (1958- )
(1)
Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii mody i autorskich pomysłów
(1)
Banach Andrzej (1910-1990). Nikifor
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna?
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku
(1)
Bartnik Grażyna (muzeologia)
(1)
Bartnik Grażyna (muzeologia). Izabeli Czartoryskiej obraz przeszłości który by przemawiał do duszy (ojczyzna i historia w puławskim muzeum w świetle pamiętników i wspomnień XIX-wiecznych zwiedzających)
(1)
Bartoszewska-Butryn Honorata
(1)
Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
(1)
Basiul Elżbieta. Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego
(1)
Baś Kamil (1985- ). O korzyściach płynących z rozwoju plastycznego studentów pedagogiki. Wnioski po zrealizowaniu warsztatów plastycznych
(1)
Baś Kamil (1985- ). Trening umiejętności plastycznych studenta pedagogiki w kontekście struktury formalnej obrazu
(1)
Beauvois Daniel (1938- ). O mamidłach egzotyki kresowej
(1)
Bednarczyk Monika. Stacja szósta
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Meble dekorowane techniką pietra dura scagliola i pietra paesina
(1)
Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane
(1)
Białostocki Jan (1921-1988)
(1)
Białostocki Jan (1921-1988). Przedmowa
(1)
Białostocki Jan (1921-1988). Wystawy i malarze
(1)
Bielawski Bolesław. Sculptural work of B. Biegas up to 1914
(1)
Bielawski Bolesław. Twórczość rzeźbiarska Bolesława Biegasa do 1914 roku
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Pst!... Iskierka zgasła czyli nie opowiem ci bajki
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Spektakl Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego w odbiorze młodzieży
(1)
Blaschke Kinga. Barbarzyńskie starożytności
(1)
Blum Helena (1904-1984)
(1)
Blum Helena (1904-1984). Malarstwo i rysunki francuskie
(1)
Blum Helena (1904-1984). Rysunki Kramsztyka z getta
(1)
Blum Helena (1904-1984). Tradycja realistyczna w malarstwie polskim
(1)
Blum Helena (1904-1984). Xawery Dunikowski na tle rzeźby europejskiej
(1)
Bober Monika. Środowisko plastyczne Strzyżowa
(1)
Bocarova Olena Anatoliivna. Edukacja muzealna. Dobre praktyki (muzeum poświęcone życiu i twórczości Janusza Korczaka w Klowskim Liceum w Kijowie)
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Meksykański morał
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Na drodze do twórczej konwencji
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). O Gierymskim i niektórych zagadnieniach plastyki współczesnej
(1)
Boguszewska Anna. Artur Gołębiowski - absolwent pracowni Janusza Stannego
(1)
Borkowski Grzegorz. Strategie ambiwalencji w twórczości Leszka Przyjemskiego w latach 70
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Borowik Przemysław. Aktywność instytucjonalna w Goniądzu w końcu XIX i początkach XX wieku (do 1939 r.)
(1)
Bourkane Mateusz (1977- ). Przestrzenie melancholii w Tolkienowskim Śródziemiu
(1)
Brodzki Marek (1960- ). Rysunek z nayury jako narzędzie służące rozwojowi wyobraźni na przykładzie zajęć ze studentami Reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej
(1)
Brodzki Marek (1960- ). Żywe obrazy
(1)
Brykowska Maria (1933- )
(1)
Brzozowska Sabina. Durer - Berent - Kristeva
(1)
Buchholz-Todoroska Małgorzata. Zbrodnia nagrodzona - interpretacje Księgi Judyty od wczesnego średniowiecza do renesansu
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Dzieło sztuki nie jest odosobnieniem
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Jestem zwolennikiem interdyscyplinarnej sztuki
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Kwaszkiewicz
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Listy do Ireny Rylskiej
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Listy do Mariana Kratochwila
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Na marginesie obrazów Henisza w Kordegardzie
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Podanie do Związku Polskich Artystów Plastyków
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Przerwany zaklęty krąg czynności - ceramika Krzysztofa Henisza
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Trzeba malować to co się tego domaga
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Werystyczny obrazek mi nie odpowiada
(1)
Bukowska-Floreńska Irena (1938- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Re-evacuation of Polish property from Russia
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Reewakuacja mienia polskiego z Rosji
(1)
Chlebek Zdzisław. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980)
(1)
Chlebowska Edyta. Brodę na dłoni oparłszy kielichu - figury melancholii w twórczości plastycznej Cypriana Norwida
(1)
Chlebowski Piotr. Przeciw tej nudzie przeklętej
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Chojnacka Barbara (1959- ). From Bydgoszcz Zachęta to Bydgoszcz Salons. Artistic societies associations and groups between 1921 and 1939
(1)
Chojnacka Barbara (1959- ). Od bydgoskiej Zachęty do Salonów Bydgoskich. Towarzystwa związki i grupy artystyczne w latach 1921-1939
(1)
Chołuj Tomasz. Rekapitalizacja wnętrz obiektów historycznych folwarku w Pawłowicach jako źródło innowacyjnych koncepcji plastycznych
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Kolumna Zygmunta III w Warszawie
(1)
Cichoń Krzysztof. Dada jako epifania
(1)
Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Cieślikowska Joanna
(1)
Cieślińska Barbara. Kreowanie lokalnych tradycji na przykładzie Święta Ziemniaka w Mońkach
(1)
Curyło-Sikora Patrycja. Trema - zagrożenie dla zdrowia muzyka czy naturalny element jego funkcjonowania? Perspektywa psychologiczna
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czechowicz Bogusław (1967- ). Melencolia I Albrechta Durera jako „dyptyk”?
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(27)
1950 - 1959
(16)
Kraj wydania
Polska
(91)
Język
polski
(91)
Temat
Rysunek polski
(27)
Wyspiański, Stanisław
(27)
Malarstwo polskie
(20)
Sztuka polska
(15)
Grafika polska
(9)
Rzeźba polska
(9)
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
(8)
Sztuka
(8)
Literatura polska
(5)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(5)
Karykatury
(4)
Kraszewski, Józef Ignacy
(4)
Wojsko
(4)
Architektura polska
(3)
Artyści plastycy polscy
(3)
Biuro Wystaw Artystycznych (Sopot)
(3)
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka (Toruń)
(3)
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego (Białystok)
(3)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(2)
Akwaforta polska
(2)
Biuro Wystaw Artystycznych (Kraków)
(2)
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (Suwałki)
(2)
Sztuka amatorska polska
(2)
Sztuka dziecka
(2)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
(1)
Arteterapia
(1)
Banach, Sabina
(1)
Barwy
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Sandomierz)
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Zakopane)
(1)
Buczkowski, Leopold
(1)
Czartoryska, Izabela Elżbieta
(1)
Czyżewski, Tytus
(1)
Dadaizm
(1)
Dürer, Albrecht
(1)
Edukacja medialna
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Grzech
(1)
Has, Helena
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Instytucje kultury
(1)
Jakubowski, Krzysztof
(1)
Janiszewska, Aniela
(1)
Jarema, Maria
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Le Moigne Régina (1944-)
(1)
Literatura
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo ludowe polskie
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo na szkle polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Medale polskie
(1)
Miasta
(1)
Modernizm
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum (Bielsk Podlaski)
(1)
Muzeum Czartoryskich (Puławy)
(1)
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego (Romanów)
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Muzeum Okręgowe (Lublin)
(1)
Muzeum Okręgowe (Rzeszów)
(1)
Muzeum Okręgowe (Siedlce)
(1)
Muzeum Podlaskie (Białystok)
(1)
Muzeum Pomorza Środkowego (Słupsk)
(1)
Muzeum Północno-Mazowieckie (Łomża)
(1)
Muzeum Regionalne "Dom Grecki" (Myślenice)
(1)
Muzeum Sztuki (Łódź)
(1)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego (Radom)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzieżowe Centrum Kultury (Skierniewice)
(1)
Obozy hitlerowskie
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Poeci polscy
(1)
Poezja polska
(1)
Pokój
(1)
Portrety
(1)
Poździk, Wacława
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Rafałowski Aleksander (1894-1981)
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Robotnicy
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzeźba
(1)
Rzeźba holenderska
(1)
Secesja
(1)
Smutek
(1)
Sosnowski, Tomasz Oskar
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sztuka baroku
(1)
Temat: dzieło
Melancholia
(1)
Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Kielecki
(1)
Temat: czas
1901-
(42)
1801-
(37)
1701-
(5)
1501-
(4)
1601-
(3)
1401-
(2)
1945-
(2)
2001-0
(2)
1918-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Lublin
(1)
Monachium
(1)
Orawa
(1)
Paryż
(1)
Polska
(1)
Wiedeń
(1)
Śląsk Górny
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(12)
Katalogi wystaw
(11)
Antologie
(2)
Biografie
(1)
Podręczniki
(1)
Publicystyka polska
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
91 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Karykatury / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963.
Opis fizyczny: Teka ([12] s., 25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Karykatury - Polska - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4406/5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Karykatury / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963.
Opis fizyczny: Teka ([12] s., 25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Karykatury - Polska - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5754/5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: [Karykatury] / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, 1957.
Opis fizyczny: Teka (25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Karykatury - Polska - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4894/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: [Karykatury] / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, 1957.
Opis fizyczny: Teka (25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Karykatury - Polska - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5755/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Winiety / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962.
Opis fizyczny: Teka ([10] s., 25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5754/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Zielnik / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
Opis fizyczny: Teka (21 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Uwaga: Brak tabl. 8, 11, 24-25.
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4499/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Zielnik / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
Opis fizyczny: Teka ([2] s., 25 k. tabl. ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4409/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Zielnik / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
Opis fizyczny: Teka ([2] s., 25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4410/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Zielnik / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
Opis fizyczny: Teka ([2] s., 25 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5754/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Zielnik / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
Opis fizyczny: Teka ([2] s., 25 k. tabl. ; 18 cm + [Reklama serii] : [6] s.
Seria: Twórczość plastyczna
Uwaga: Bibliogr. na s. nlb.
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 6539/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Twórczość plastyczna. Seria 2 / Stanisław Wyspiański ; [oprac. i red. Gustaw Puchalski].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Okręg Krakowski, 1957.
Opis fizyczny: Teka (25 k. tabl.) ; 18 cm.
Uwaga: Brak tabl. 1, 18, 21.
Uwaga: Seria 2 zawiera: 10 il. i okładkę do Iliady Homera, 8 portretów, 2 winiety, 13 karykatur na 4 kartach, 10 winiet na okładce.
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Okręg (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 1939/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 1450 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Twórczość plastyczna. Seria 4, Winiety / Stanisław Wyspiański ; [oprac. Gustaw Puchalski].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962.
Opis fizyczny: Teka ([10] s., 25 k. tabl.) ; 18 cm.
Uwaga: Brak tabl. 2, 8-9, 11-13.
Uwaga: Bibliogr. s. 4-9.
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - 19-20 w
Temat: Winiety - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Literackie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 1939/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 1463, sygn. Kat. 1462 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: 30 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem w twórczości plastycznej : Warszawa maj 1975 / red. Maja Matusińska ; oprac. graf. Jerzy Treutler.
Wariant tytułu: Trzydziesta rocznica zwycięstwa nad faszyzmem w twórczości plastycznej
Adres wydawniczy: [Warszawa] : [b. w.], [1975].
Opis fizyczny: Podł. [84] k. : il. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Katalog wystawy.
Temat: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych - wystawy - 1975
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Matusińska, Maria (1926-2004).
Hasło dodatkowe: Treutler, Jerzy (1931-2020).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 5562 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Waśniowski Janusz
Tytuł: 20 lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w twórczości plastycznej : Kraków, grudzień 1964 / Janusz Waśniowski ; Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa, Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.
Wariant tytułu: Dwadzieścia lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w twórczości plastycznej
Adres wydawniczy: Kraków : Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa : Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, [1964].
Opis fizyczny: [96] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Data wyd. wg daty wystawy.
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Kraków - wystawy - 1964
Temat: Grafika polska - wystawy - 1944-1989 r
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 1944-1989 r
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kraków (Polska). Rada Narodowa. Prezydium
Hasło dodatkowe: Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Krakowski. Zarząd
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 10423, sygn. Kat. 3735, sygn. Kat. 1464 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 9732 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: [Autoportrety, winiety, karykatury, płaskorzeźby] / Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, 1956.
Opis fizyczny: Teka (22 k. tabl.) ; 18 cm.
Seria: Twórczość plastyczna
Uwaga: Brak tabl. 9, 13, 17.
Temat: Wyspiański Stanisław 1869-1907 - twórczość
Temat: Rysunek polski - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Puchalski, Gustaw (1909-1979).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 1936/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5755/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Drogi do zwycięstwa w twórczości plastycznej / [wstęp Wojciech Żukrowski].
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Hasło dodatkowe: Żukrowski, Wojciech (1916-2000).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 4330 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej