Form of Work
Książki
(48)
Czasopisma
(1)
Status
available
(42)
unavailable
(5)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(41)
Dział
(8)
Author
Jackowski Aleksander (1920-2017)
(3)
Reinfuss Roman (1910-1998)
(3)
Udziela Seweryn (1857-1937)
(3)
Bogucki Janusz (1916-1995)
(2)
Mironiuk-Nikolska Alicja
(2)
Pietrasik Agata (1985- )
(2)
Słodkowski Piotr (1985- )
(2)
Zubrzycki-Sas Jan Karol (1860-1935)
(2)
Andrearczyk Tymoteusz (1978- ). John Constable - przez obłoki ku rzeczywistości
(1)
Angutek Dorota. Folkloryzm i postfolkloryzm jako etnologiczna alternatywa terminologiczna obok wernakularyzmu i neowernakularyzmu
(1)
Bajka Monika. Podręcznik archeologii dla najmłodszych - prezentacja
(1)
Banach Andrzej (1910-1990). Nikifor
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Interconnection of heritage and artistic activitites: experience in non-formal education
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Introduction to the artistic action
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Wspólnota dziedzictwa. Wprowadzenie do akcji artystycznej
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Wzajemne związki między dziedzictwem a działalnością artystyczną: doświadczenie edukacji nieformalnej
(1)
Bartoszewicz Agnieszka (1966- ). Kult św. Stanisława w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Warszawie
(1)
Bartoszewska-Butryn Honorata. Św. Nikta (Nicetas Got) czy św. Wincenty Ferrer?
(1)
Batory Paweł (1979- ). Długa droga do wernisażu : Oragnizacja wystaw muzealnych jako istotny składnik zajęć praktycznych studentów historii sztuki KUL w latach 2006-2009
(1)
Baworowska Barbara. Cwenarski Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż
(1)
Benedyktowicz Zbigniew
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). 1500 drzewek w Yad Vashem. Relacje polsko-żydowskie w kontekście współczesnej wojny o pamięć
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). 1500 trees of Yad Vashem. Polish-Jews relationships in the context of the war for memory
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Białostocki Jan (1921-1988). Wystawy i malarze
(1)
Bilska Andżelika
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. "Paris Musique" in mid-nineteenth Century prints and illustrated books
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. "Paryż muzyczny" w XIX-wiecznej ilustracji
(1)
Blum Helena (1904-1984). Architektura i plastyka na WZO
(1)
Blum Helena (1904-1984). Malarstwo i rysunki francuskie
(1)
Blum Helena (1904-1984). O polskiej awangardzie w plastyce
(1)
Blum Helena (1904-1984). Rysunki Kramsztyka z getta
(1)
Blum Helena (1904-1984). Tradycja realistyczna w malarstwie polskim
(1)
Blum Helena (1904-1984). Xawery Dunikowski na tle rzeźby europejskiej
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Wizualność znakowość funkcje "unifirmów" subkultur młodzieżowych w Rosji drugiej połowy XX wieku
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Pierścień Tysiąclecia Chrztu Polski. Historia i symbolika w kontekście społeczno-kulturowym
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Dysputy nieborowskie
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Grzechy i cnoty plastyki na Festiwalu w Poznaniu
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Meksykański morał
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Na drodze do twórczej konwencji
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). O Gierymskim i niektórych zagadnieniach plastyki współczesnej
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Picasso górale i polityka kulturalna
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). W perspektywie pewnego doświadczenia
(1)
Bogucki Marcin (teatr). Ikonografia muzyczna jako element "Partytury" teatralnej na przykładzie "Staatstheater" Mauricio Kagla
(1)
Bogucki Marcin (teatr). Music iconography as an element of theatrical "Score": the case of Mauricio Kagel's "Staatstheater"l
(1)
Borejsza Jerzy Wojciech (1935- ). Rewolucja łagodna
(1)
Borowik Aneta. Modernity in the arhitecture of the Polish People's Republic
(1)
Borowik Aneta. Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1)
Borowik Aneta. Sztuka XIX i pierwszej połowy XX wieku
(1)
Brandys Iwona. Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Przyczynek do badań nad sylwetką artysty i reinterpretacją jego stylu
(1)
Brandys Iwona. Scenographer Wincenty Drabik in creating the Theatre in Poland. Contribution to research on the artist and on interpretation of his style
(1)
Bryl Monika
(1)
Bryl Monika. Destrukty unikaty i szrot. Rzemiosło artystyczne w perspektywie uczestnika polskiego rynku sztuki
(1)
Buczek Włodzimierz (1931-1986). O ideową postawę młodego artysty-plastyka
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Najstarsze średniowieczne świątynie chełmskie i archeologia
(1)
Bukowski Jan (1873-1943)
(1)
Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego
(1)
Cantarella Glauco Maria (1950- ). Appunti sul "Dictatus Pape" di Gregorio VII
(1)
Chlewiński Zbigniew (1954- ). Marek Świetlik. Artysta podziemia
(1)
Chętnik Adam (1885-1967)
(1)
Cybis Jan (1897-1972). Nauka malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
(1)
Czajkowski Józef (1872-1947)
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945-1960)
(1)
Czarnik Joanna
(1)
Czechowiczowa Natalia. Wystawy objazdowe
(1)
Czeszko Bohdan (1923-1988). Młodzi plastycy mobilizują się do dalszej walki o sztukę realizmu socjalistycznego
(1)
Czuchra Maciej
(1)
Czwojdrak Bożena
(1)
Czwojdrak Bożena. Kalendarium
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Independence motifs in decoration of the oldest so-called Polish Cathedrals
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych tzw. Polish Catedrals
(1)
Czyżewski Tytus (1880-1945). Martyrologia artystów
(1)
Desperak Olga. Józef Piłsudski Independence Defence Centre in Częstochowa as a living monument of the 10th anniversary of the restoration of Poland's sovereignty and an initiative to modernise the residents' sports life
(1)
Desperak Olga. Modernizacja życia sportowego częstochowian - budowa Ogniska Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako pomnika 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(1)
Domagała Malwina. Dźwięk zapisany na płaszczyźnie płótna
(1)
Domagała Malwina. Sound recorded on the surface of the canvas
(1)
Domarzewski Andrzej. Motywy ludowe w twórczości witrażowej po 1945 roku na przykładzie wybranych świątyń
(1)
Domin Anna (1988- ). Historyzm w modzie drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku (zarys zagadnienia)
(1)
Drozdowski Adam (historia sztuki). Symbioza ciała i stroju jako manifest. Wizja artystyczna Alexandra McQueena na tle przemian lat dziewięćdziesiątych XX wieku
(1)
Dudziński Robert (1990- ). Realizm socjalistyczny i kultura popularna
(1)
Dybowski Stefan (1903-1970). Kultura Polski Ludowej jest dla wszystkich
(1)
Dygo Marian (1951- ). Ze studiów nad tytulaturą książąt polskich w XII w. (Bolesław Wysoki Mieszko Stary)
(1)
Dziewiecka Emilia. Wędrujące pomniki - przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia Szczecina i Gdańska w latach 1956–1965
(1)
Dziura Małgorzata. To co trwałe
(1)
Dąbrowa Eugeniusz (1870-1941)
(1)
Eile Marian (1910-1984). Wystawa sztuki optymistycznej
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- )
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata. Projekt i realizacja witraży w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu
(1)
Felczak Wacław (1916-1993)
(1)
Feliks Anna. Między zbiorem a kolekcją. Leonard Mokicz (1906-1980) - koneser i jego azyl
(1)
Ferenc Marek (1966- ). Dzieje Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku
(1)
Ferenc Marek (1966- ). Sieć drożna ziemi oświęcimskiej w latach 1564–1772
(1)
Fertacz Sylwester (1950- ). Czasy wojny 1939–1945
(1)
Fic Maciej (1973- ). Nauka i kultura w Oświęcimiu
(1)
Fic Maciej (1973- ). Szkolnictwo oświęcimskie w latach 1772–1951
(1)
Figurski Paweł (1987- ). Oratio periculosa politica sed religiosa. O znaczeniu kanonu rzymskiego Mszy w kulturze średniowiecza
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Bez oparcia o dawne tradycje… - wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Museum collections of contemporary Polish painting as a tool of "repolonisation" of Silesia after 1945 (selected examples)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Muzealne kolekcje współczesnego malarsywa polskiego jako narzędzie "repolonizacji" Śląska po 1945 r. (wybrane przykłady)
(1)
Flinik-Huryn Maria
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(5)
1920 - 1929
(2)
1900 - 1909
(3)
Country
Poland
(48)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(49)
Subject
Sztuka ludowa polska
(17)
Sztuka polska
(8)
Sztuka
(4)
Ordery i odznaczenia
(3)
Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa)
(3)
Strój ludowy
(3)
Sztuka amatorska polska
(3)
Architektura polska
(2)
Ceramika ludowa
(2)
Ceramika ludowa polska
(2)
Haft ludowy
(2)
Krytyka artystyczna polska
(2)
Muzeum Sztuki Medalierskiej (Wrocław)
(2)
Ornament ludowy
(2)
Realizm socjalistyczny
(2)
Serce
(2)
Sztuka ludowa
(2)
Artyści amatorzy polscy
(1)
Biżuteria
(1)
Budownictwo ludowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Drzeworyt polski
(1)
Film polski
(1)
Folklor
(1)
Grafika polska
(1)
Historycy
(1)
Huculi
(1)
Huculszczyzna
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kultura
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Kultura socjalistyczna
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo ludowe polskie
(1)
Maria
(1)
Mecenat
(1)
Medale polskie
(1)
Michałowski, Roman
(1)
Moda
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Częstochowskie
(1)
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków)
(1)
Muzeum Narodowe (Szczecin)
(1)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
(1)
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz)
(1)
Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy (k. Warszawy))
(1)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego (Radom)
(1)
Muzyka
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Ornament
(1)
Pokropek Marian
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba ludowa polska
(1)
Skrzynie ludowe
(1)
Szopka polska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka stosowana polska
(1)
Towarzystwo "Polska Sztuka Stosowana"
(1)
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Warszawa)
(1)
Ubiór
(1)
Witraże
(1)
Wizerunki maryjne
(1)
Wojsko
(1)
Wycinanki
(1)
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Černìvec'kij oblasnij hudožnìj muzej (Czerniowce)
(1)
Żydzi
(1)
Subject: work
Matka Boska Częstochowska (obraz)
(1)
Subject: time
1901-
(14)
1801-
(5)
2001-0
(3)
1701-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraków (okręg)
(2)
Europa
(1)
Oświęcim
(1)
Pomorze
(1)
Węgry
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(7)
Antologie
(2)
Katalogi wystaw
(2)
Publicystyka polska
(2)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
49 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Grabowski Józef (1901-1977)
Tytuł: Wycinanka ludowa / Józef Grabowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo "Sztuka", 1955.
Opis fizyczny: 183, [1] s., 76 s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Polska Sztuka Ludowa
Uwaga: Streszcz. ang., ros., niem., fr.
Temat: Wycinanki - Polska
Hasło dodatkowe: Polska. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Państwowy Instytut Sztuki
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo "Sztuka" (Warszawa)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1646 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 696 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Reinfuss Roman (1910-1998)
Tytuł: Garncarstwo ludowe / Roman Reinfuss.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo "Sztuka", 1954.
Opis fizyczny: 96, [2] s., 47 s. tabl. : il. : err. ; 25 cm.
Seria: Polska Sztuka Ludowa
Temat: Ceramika ludowa - historia
Temat: Ceramika ludowa polska - od 1944 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 567 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Reinfuss Roman (1910-1998)
Tytuł: Garncarstwo ludowe / Roman Reinfuss.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo "Sztuka", 1954.
Opis fizyczny: 96, [2] s., 47 s. tabl. : il. : err. ; 25 cm.
Seria: Polska Sztuka Ludowa
Temat: Ceramika ludowa - historia
Temat: Ceramika ludowa polska - od 1944 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 4101 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Reinfuss Roman (1910-1998)
Tytuł: Ludowe skrzynie malowane / Roman Reinfuss ; [zdj. A. Chętnik i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : "Sztuka", 1954.
Opis fizyczny: 60, [4] s., [72] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Polska Sztuka Ludowa
Temat: Malarstwo ludowe polskie
Temat: Skrzynie ludowe - Polska
Hasło dodatkowe: Chętnik, Adam (1885-1967).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo "Sztuka" (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10774 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bogucki Janusz (1916-1995)
Tytuł: Sztuka Polski Ludowej / Janusz Bogucki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983.
Opis fizyczny: 385, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 16 cm.
Seria: Sztuka Polska
Uwaga: Bibliogr. s. 363-365. Indeks.
Temat: Sztuka polska - historia - 1944-1989 r
ISBN: 83-221-0092-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 4569 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bogucki Janusz (1916-1995)
Tytuł: Sztuka Polski Ludowej / Janusz Bogucki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983.
Opis fizyczny: 385, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 16 cm.
Seria: Sztuka Polska
Uwaga: Bibliogr. s. 363-365. Indeks.
Temat: Sztuka polska - historia - 1944-1989 r
ISBN: 83-221-0092-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 4570 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jackowski Aleksander (1920-2017)
Tytuł: Polska sztuka ludowa.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Opis fizyczny: 294 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 285-287. Indeks.
Temat: Sztuka ludowa polska
ISBN: 83-01-13895-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12439 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jackowski Aleksander (1920-2017)
Tytuł: Polska sztuka ludowa.
Adres wydawniczy: Warszawa : Arkady, 1974.
Opis fizyczny: [16] s., [30] s. tabl. (w tym kolor.) ; 15 cm.
Seria: Mała Encyklopedia Sztuki
Temat: Sztuka ludowa polska - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3455 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mironiuk-Nikolska Alicja
Tytuł: Polska sztuka ludowa / Alicja Mironiuk-Nikolska.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Sport i Turystyka" - Muza, 2010.
Opis fizyczny: 248 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Ocalić od Zapomnienia
Uwaga: Bibliogr. s. 247-248.
Temat: Sztuka ludowa polska - historia
ISBN: 978-83-7495-847-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25509 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zubrzycki-Sas Jan Karol (1860-1935)
Tytuł: Serce : rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (z rysunkami) / Jan Sas Zubrzycki.
Wariant tytułu: Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (z rysunkami)
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : skład główny w Księgarni G. Gebethnera, 1921 (Lwów : z Tłoczni Piller-Neumanna).
Opis fizyczny: 80 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Na okł. dod. do tyt.: (z 46 rysunkami).
Temat: Ornament ludowy - Polska
Temat: Serce - symbolika
Temat: Sztuka ludowa polska - tematyka
Hasło dodatkowe: Gebethner i Wolff
Hasło dodatkowe: Zakład Piller-Neumanna (Lwów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30139 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zubrzycki-Sas Jan Karol (1860-1935)
Tytuł: Serce : rozwój pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (z rysunkami) / Jan Sas Zubrzycki.
Wariant tytułu: Rozwój pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (z rysunkami)
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : skład główny w Księgarni G. Gebethnera, 1921 (Lwów : odbito w z tłoczni Piller-Neumanna).
Opis fizyczny: 80 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Na okł. dod. do tyt.: (z 46 rysunkami).
Temat: Ornament - tematyka
Temat: Ornament ludowy - tematyka - Polska
Temat: Serce - symbolika
Temat: Sztuka - tematyka
Hasło dodatkowe: Gebethner i Wolff
Hasło dodatkowe: Zakład Piller-Neumanna (Lwów)
Wersja elektroniczna: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/2461
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 1968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka ludowa w 25-leciu PRL : katalog wystawy / [scenariusz wystawy i wstęp Kazimierz Pietkiewicz].
Wariant tytułu: Art populaire en Pologne 1945-1969
Wariant tytułu: Sztuka Ludowa w dwudziestopięcioleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Muzeum Etnograficzne, 1970.
Opis fizyczny: [28] s. : il., err. ; 23 cm.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa) - wystawy - 1970
Temat: Sztuka ludowa polska - wystawy - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Pietkiewicz, Kazimierz (1910-1983).
Hasło dodatkowe: Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 4012 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kroh Magdalena (1944- )
Tytuł: Polska sztuka ludowa : bibliografia za lata 1947-1976 / Magdalena Kroh.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1979.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Sztuka ludowa - Polska - bibliografia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 4488 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki ; [Zbigniew Benedyktowicz red. nacz.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.
Opis fizyczny: 29 cm.
Częstotliwość: Kwart.
Uwaga: Numeracja pierwszego zeszytu: R. 44 (1990), nr 4 (211).
Uwaga: Opis na podstawie: R. 44 (1990), nr 4 (211).
Uwaga: Tyt. wg okł.
Uwaga: Od R. 56 (2002), nr 1/2 wyd.: Instytut Sztuki PAN : Fundacja Kultury.
Uwaga: Od R. 59 (2005), nr 3 wyd.: Instytut Sztuki PAN : Stowarzyszenie Liber Pro Arte.
Uwaga: R. 65 (2011), nr 1-4 wyd.: Instytut Sztuki PAN [etc.].
Uwaga: Dostępne też w postaci elektronicznej.
Uwaga: Od R. 56 (2002), nr 1/2: [Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Kultury].
Uwaga: Od R. 60 [i.e. 59](2005), nr 2 : [Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Kultury, Stowarzyszenie Liber Pro Arte].
Uwaga: Od R. 59 (2005), nr 3: [Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte].
Uwaga: R. 65 (2011), nr 1-4: [Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Narodowe Centrum Kultury].
Uwaga: Tyt. poprzedni: Polska Sztuka Ludowa = ISSN 0032-3721.
Temat: Sztuka ludowa - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Benedyktowicz, Zbigniew.
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
Hasło dodatkowe: Fundacja Kultury
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie "Liber Pro Arte"
Hasło dodatkowe: Narodowe Centrum Kultury
Tytuł poprzedni:
ISSN: 1230-6142
Wersja elektroniczna: http://www.konteksty.pl
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 703
R. 68 (2014), nr 1-4(304-307) [R. 68 (2014), nr 1-4(304-307)]
R. 69 (2015), nr 1-4(308-311) [R. 69 (2015), nr 1-4(308-311)]
R. 70 (2016), nr 1-4 (312-315) [R. 70 (2016), nr 1-4 (312-315)]
R. 71 (2017), nr 1-4 (316-319) [R. 71 (2017), nr 1-4 (316-319)]
R. 72 (2018), nr 1-4 (320-323) [R. 72 (2018), nr 1-4 (320-323)]
R. 73 (2019), nr 1-4 (324-327) [R. 73 (2019), nr 1-4 (324-327)]
R. 74 (2020), nr 1-4 (328-331) [R. 74 (2020), nr 1-4 (328-331)]
Stanowi kontynuację: Polska Sztuka Ludowa
No cover
Book
In basket
Tytuł: Judaica w polskiej sztuce ludowej : [wystawa zorganizowana przez Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach w Muzeum Narodowym w Szczecinie].
Adres wydawniczy: [Otrębusy : Muzeum Sztuki Ludowej], 2000.
Opis fizyczny: [10] s. : il. kolor. ; 19 cm.
Temat: Pokropek Marian - zbiory
Temat: Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy (k. Warszawy)) - zbiory
Temat: Muzeum Narodowe (Szczecin) - wystawy - 2000
Temat: Sztuka ludowa polska - tematyka - wystawy - od 1944 r
Temat: Żydzi - ikonografia - wystawy - Polska - od 1944 r
ISBN: 83-908563-3-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7850 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rok Regina
Tytuł: Polska sztuka ludowa : wystawa pokonkursowa. Europejska sztuka ludowa : wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie : [wystawy w Muzeum Częstochowskim] / [katalog, tekst wstępu, wybór materiału il. i graf. oprac. Regina Rok ; współpr. Andżelika Bilska, Elżbieta Miszczyńska].
Adres wydawniczy: Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 2003.
Opis fizyczny: 45, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Temat: Muzeum Częstochowskie - wystawy - 2004
Temat: Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa) - zbiory
Temat: Strój ludowy - wystawy - Europa
Temat: Strój ludowy - zbiory - Polska
Temat: Sztuka ludowa polska - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Bilska, Andżelika.
Hasło dodatkowe: Miszczyńska, Elżbieta.
Hasło dodatkowe - tytuł: Europejska sztuka ludowa wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
ISBN: 83-919530-0-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19978 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kuczyńska Teresa (1929- )
Tytuł: Pamiątka z Polski : szkice o współczesnej polskiej sztuce użytkowej i ludowej / Teresa Kuczyńska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Interpress, 1978.
Opis fizyczny: 153, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Temat: Sztuka ludowa polska - 20 w
Temat: Sztuka stosowana polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Interpress
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 49 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 6393 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zawistowicz-Adamska Kazimiera (1897-1984)
Tytuł: Polska sztuka ludowa : stan wiedzy, prace badawcze, opieka i upowszechnianie / Kazimiera Zawistowicz-Adamska.
Adres wydawniczy: Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
Opis fizyczny: 163, [3] s., [50] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Łódzkie Studia Etnograficzne
Uwaga: Streszcz., spis treści fr.
Temat: Sztuka ludowa polska - historia
Hasło dodatkowe: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6024 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again