Forma i typ
Książki
(81)
Dostępność
dostępne
(78)
nieokreślona
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(59)
Dział
(24)
Autor
Szajnocha Karol (1818-1868)
(10)
Kraushar Aleksander (1843-1931)
(5)
Bratkowski Jan (1888-1929)
(3)
Bruckner Aleksander (1856-1939)
(3)
Dobrowolski Marceli Nałęcz (1876-1959)
(3)
Kubala Ludwik (1838-1918)
(3)
Załęski Stanisław (1843-1908)
(3)
Gadomski Jan (1859-1906)
(2)
Gumowski Marian (1881-1974)
(2)
Homolacs Karol (1874-1962)
(2)
Pułaski Kazimierz (1845-1926)
(2)
Rostworowski Emanuel Mateusz (1923-1989)
(2)
Sobieski Wacław (1872-1935)
(2)
Sygański Jan (1853-1918)
(2)
Wojciechowski Tadeusz (1838-1919)
(2)
Wójcicki Kazimierz Władysław (1807-1879)
(2)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima
(1)
As`inovs'kij Ur`ij. Ukraїns'ki monastiri u rozvitku muzicnogo mistectva
(1)
Baworowska Barbara. Cwenarski Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- ). Sycyna w cieniu legendy Jana Kochanowskiego
(1)
Bek Mirosława. Wartości humanizmu renesansowego w programach nauczania i podręcznikach do języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Bertrand-Jaume Pierre (1948- ). Kilka refleksji o historii i wyzwaniach masonerii nurtu liberalnego
(1)
Biernacki Cezar (1827-1896)
(1)
Bizio Krzysztof (1970- ). Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945-1981
(1)
Bińkowska Iwona (1961- ). Piękno i użyteczność. Koncepcje łączenia funkcji ogrodów ozdobnych użytkowych i gospodarczych. Wybrane realizacje na Śląsku
(1)
Bobryk Witold. Działalność zakonów greckokatolickich wśród wiernych obrządku bizantyńsko-słowiańskiego na terenie byłego Królestwa Polskiego w okresie międzywojennym
(1)
Bogusz Adam (historia)
(1)
Boluk Oleg Mikolajovic. Christian ideograms in churches of Western Ukraine: the repertoire and plasticity of items of wooden carvings
(1)
Boluk Oleg Mikolajovic. Chrześcijańskie ideogramy w cerkwiach Zachodniej Ukrainy: różnorodność oraz plastyka dzieł snycerstwa
(1)
Bonikowa Marta
(1)
Borawski Aleksander (1861- )
(1)
Borkowy Barbara. Ma Fantaisie księżnej Daisy von Pless - szkic historyczny
(1)
Brzezińska-Marjanowska Wioletta. Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914-1921
(1)
Brzezowski Wojciech. Założenie ogrodowo-krajobrazowe w Książu
(1)
Brążkiewicz Bartłomiej. Wolnomularski Petersburg
(1)
Brążkiewicz Bartłomiej. Zarys historii krakowskiej loży Przesąd Zwyciężony
(1)
Buczulska Joanna. Idee oświeceniowe hr. Ferenca Szechenyiego i hr. Gyorgya Festeticsa
(1)
Bukowski Przemysław. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (OŹE) na terenie obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską na przykładzie zamku Książ w Wałbrzychu
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Bracia w fartuszkach budują II Rzeczpospolitą
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). W Dolinie Wisły - wolnomularstwo i jego dziedzictwo w polskich muzeach 1995-2015
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Idee humanizmu w sztuce Europy XV-XVI wieku
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the Dom Książki House of Book. Projects and proposals from 1951
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Czarnecki Zdzisław Jerzy (1934- ). Humanizm renesansowy jako droga do akceptacji różnorodności
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Ucieczka na pustynię. Jerzy Nowosielski jako nowicjusz studyckiej Ławry św. Jana Chrzciciela we Lwowie (październik 1942 – lipiec 1943)
(1)
Darowski Adam (1851-1911)
(1)
Darowski Adam (1851-1911). Intryga Salomonka
(1)
Darowski Adam (1851-1911). Misja dyplomatyczna w XVII wieku
(1)
Darowski Adam (1851-1911). Rezydent na dworze polskim w XVII wieku
(1)
Darowski Adam (1851-1911). W przededniu tureckiej nawałnicy
(1)
Depo Wacław (1953- ). Czego chcesz od nas Panie?
(1)
Dmytrenko Alla. Lviv collection of theatre sketches by Andrzej Pronaszko: the problem of attribution
(1)
Dmytrenko Alla. Lwowska kolekcja szkiców teatralnych Andrzeja Pronaszki - problem artybucji
(1)
Doering Mariusz. Arthur Conan Doyle i masońskie wątki w jego twórczości na przykładzie fragmentów z Sherlocka Holmesa
(1)
Dołęgowska-Wysocka Mirosława (1955- ). Mopsy i Mopsichy - żart salonowy czy prawdziwa masońska konspiracja?
(1)
Drapella-Hermansdorfer Alina (1950- ). Mieszkać w arkadii - rzecz o Książańskim Parku Krajobrazowym
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Dymmel Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory
(1)
Dymmel Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku
(1)
Dziewiecka Emilia. Wędrujące pomniki - przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia Szczecina i Gdańska w latach 1956–1965
(1)
Dziewięcka Karolina. Droga inicjacji w tajemniczym ogrodzie - symbolika w Quinta da Regaleira
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court
(1)
Eysymontt Danuta. Opracowania historyczno-konserwatorskie wytyczne konserwatorskie oraz projekty rewaloryzacji założenia zamkowo-parkowego zamku Książ od lat pięćdziesiątych XX wieku do czasów współczesnych
(1)
Feliks Anna. The plaques with portraits of famous people by Kazimierz Chodziński (1861-1921) on the background of the collection from the Coins Cabinet of the National Museum in Warsaw
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Bez oparcia o dawne tradycje… - wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich
(1)
Fiuk Piotr. Nowoczesna architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. - koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
(1)
Glatman Ludwik (1859-1915)
(1)
Glevanak Mihal. Monaster w Legnawie legenda czy rzeczywistość? Próba szkicu historycznego
(1)
Gliszczyński Michał (1814-1874)
(1)
Goch Marcin. Forgotten painted Polonica in the collections of Ukrainian museums
(1)
Goch Marcin. Zapomniane malarskie polonika w zbiorach muzeów Ukrainy
(1)
Gołaczyńska Magdalena. Międzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego - Wrocław jako forum dla Europy
(1)
Grabowska Genowefa (1944- ). Dzieje polskiego konstytucjonalizmu
(1)
Grajewski Grzegorz. Friedrich Maximilian von Hochberg i japońskie ogrody w Iłowej Wrocławiu oraz Lubiechowie
(1)
Grochowska Ewa Beata. Rzeźba ogrodowa w Książu. Dzieła i twórcy
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Wyjątkowe przedstawienie Umywania nóg na ikonie Męki Pańskiej z Uherców ilustracją monasterskiego wielkoczwartkowego obrzędu
(1)
Grzeszczak-Nowak Hanna (1958- ). Arboretum w Wojsławicach. Fritz von Oheimb i księżna Daisy von Pless w kulturze ogrodniczej
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
(1)
Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist psychiatrist and neurologist
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog psychiatra i patolog
(1)
Gzella Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(3)
1940 - 1949
(3)
1930 - 1939
(4)
1920 - 1929
(4)
1910 - 1919
(7)
1900 - 1909
(17)
1890 - 1899
(7)
1880 - 1889
(9)
1870 - 1879
(4)
1860 - 1869
(1)
1850 - 1859
(3)
Kraj wydania
Polska
(79)
Ukraina
(2)
Język
polski
(80)
niemiecki
(1)
Temat
Opowiadanie polskie
(9)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(3)
Ceramika
(3)
Listy polskie
(3)
Matejko, Jan
(3)
Szkło
(3)
Sztuka polska
(3)
Architektura polska
(2)
Bourbon (ród)
(2)
Dymitr Samozwaniec
(2)
Historiografia polska
(2)
Historiozofia
(2)
Jezuici
(2)
Monarchia
(2)
Rody
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Stanisław August Poniatowski
(2)
Sztuka stosowana
(2)
Augustianie
(1)
Bałtowie
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Bieńkowska, Barbara
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Bonneau, Jean-Alexandre
(1)
Błoński, Stanisław
(1)
Drukarstwo
(1)
Humanizm (prąd)
(1)
Hus, Jan
(1)
Husytyzm
(1)
Integracja europejska
(1)
Jadwiga
(1)
Klasztory
(1)
Konfederacja 1768-1772 r. barska
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Krasińska Franciszka (1744-1796)
(1)
Książka
(1)
Masoneria
(1)
Mitologia
(1)
Monety czeskie
(1)
Muzyka
(1)
Nagrobki
(1)
Numizmatyka
(1)
Organizacje tajne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Panta Koina
(1)
Parki i ogrody
(1)
Piech, Zenon
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Portrety
(1)
Protestantyzm
(1)
Prusowie
(1)
Prusy (kraina hist.)
(1)
Radziwiłł Bogusław (1620-1669)
(1)
Reverdil, Marek Ludwik
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka ogrodowa polska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Służba zagraniczna francuska
(1)
Trzeci Maja
(1)
Tyszkiewicz
(1)
Wojny 1492-1667 r. polsko-moskiewskie
(1)
Wojny 1619-1699 r. polsko-tureckie
(1)
Zakład św. Kazimierza (Paryż)
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Żydzi
(1)
Temat: czas
1801-
(13)
1601-
(12)
1701-
(12)
1501-
(10)
1901-
(6)
1301-
(2)
1401-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
2001-0
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(30)
Kraków
(2)
Nowy Sącz
(2)
Rosja
(2)
Drohobycz
(1)
Europa
(1)
Kalisz
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Krzyżackie, państwo
(1)
Książański Park Krajobrazowy
(1)
Nysa
(1)
Podole
(1)
Pomorze
(1)
Ukraina
(1)
Wilno
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(5)
Biografie
(2)
Księgi pamiątkowe
(2)
Źródła historyczne
(1)
81 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wojciechowski Tadeusz (1838-1919)
Tytuł: Szkice historyczne jedynastego wieku / Tadeusz Wojciechowski.
Wariant tytułu: Szkice historyczne jedenastego wieku
Wariant tytułu: Szkice historyczne XI wieku
Adres wydawniczy: Kraków, 1904.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1197 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wojciechowski Tadeusz (1838-1919)
Tytuł: Szkice historyczne XI wieku / Tadeusz Wojciechowski.
Wariant tytułu: Szkice historyczne jedenastego wieku
Wariant tytułu: Szkice historyczne jedynastego wieku
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4768 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne i lechicki początek Polski. T. 4 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [2], 294, [1] s. ; 22 cm.
Uwaga: T. 1-3 opublik. pt. Szkice historyczne.
Uwaga: Notatki E. Czapskiego na końcu książki "Stańkow / 18 1/XI 93".
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1546/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne i lechicki początek Polski. T. 4 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [4], 294, [1] s. ; 22 cm.
Uwaga: T. 1-3 opublik. pt. Szkice historyczne.
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1005/4 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne. T. 1 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne i lechicki początek Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [4], 348, [2] s., [1] k. portr. ; 22 cm.
Uwaga: T. 4 opublik. pt. Szkice historyczne i lechicki początek Polski.
Uwaga: Notatki E. Czapskiego na końcu książki "Stańkow / 18 25/VIII 93".
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1546/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne. T. 1 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne i lechicki początek Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [4], 348 s., [1] k. portr. ; 22 cm.
Uwaga: T. 4 opublik. pt. Szkice historyczne i lechicki początek Polski.
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1005/1 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne. T. 2 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne i lechicki początek Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [4], 406, [1] s. ; 22 cm.
Uwaga: T. 4 opublik. pt. Szkice historyczne i lechicki początek Polski.
Uwaga: Notatki E. Czapskiego na końcu książki "Stańkow / 18 19/IX 93".
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1546/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne. T. 3 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne i lechicki początek Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [2], 418, [1] s. ; 22 cm.
Uwaga: T. 4 opublik. pt. Szkice historyczne i lechicki początek Polski.
Uwaga: Notatki E. Czapskiego na końcu książki "Stańkow / 18 17/X 93".
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1546/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne. T. 3 / przez Karola Szajnochę.
Wariant tytułu: Szkice historyczne i lechicki początek Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1881 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: [4], 418, [1] s. ; 22 cm.
Uwaga: T. 4 opublik. pt. Szkice historyczne i lechicki początek Polski.
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1005/3 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Sobieski Wacław (1872-1935)
Tytuł: Szkice historyczne / Wacław Sobieski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Gebethner i Wolff, 1904.
Opis fizyczny: [4], II, 316, [2] s. ; 19 cm.
Temat: Historiozofia - szkice
Temat: Polska - historia - 16 w. - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. I 7312 Cz (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Sobieski Wacław (1872-1935)
Tytuł: Szkice historyczne / Wacław Sobieski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : Gebethner i Ska, 1902 (Kraków : W. L. Anczyc i Ska).
Opis fizyczny: [4], II, 316, [1] s. ; 19 cm.
Uwaga: Na okł. podpis: "SW 1907".
Temat: Historiozofia - szkice
Temat: Polska - historia - 16 w. - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kubala Ludwik (1838-1918)
Tytuł: Szkice historyczne.
Adres wydawniczy: Warszawa ; Lwów, 1923.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Seria: Dzieła
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 6454/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Verdmon-Jacques Leonard de (1861-1930)
Tytuł: Szkic historyczny Lublina / L. V. J.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1909.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 1819 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Uth Grzegorz (1872-1941)
Tytuł: Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustjańskiego w Polsce / Grzegorz Uth.
Wariant tytułu: Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustiańskiego w Polsce
Adres wydawniczy: Kraków : OO. Augustjanie, 1930.
Opis fizyczny: VIII, 379 s., 10 k. tabl. ; 23 cm.
Uwaga: Czysty dochód na budowę kościoła w Prokocimiu.
Uwaga: Bibliogr. s. 336-346.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Augustianie - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Ordo Sancti Augustini
Wersja elektroniczna: https://kbc.krosno.pl/dlibra/publication/4041/edition/3920/content (Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 890 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Bogusz Adam (historia)
Tytuł: Wieś Moderówka : szkic historyczny / przez Adama Bogusza.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1905.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Wersja elektroniczna: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/2691?id=2691 (Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 820 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szajnocha Karol (1818-1868)
Tytuł: Szkice historyczne : opowiadanie historyczne. T. 1-2 / Karol Szajnocha.
Adres wydawniczy: Warszawa : J. Unger, 1876 (Warszawa : J. Unger).
Opis fizyczny: 2 t. w 1 wol. ([4], 348, [2] s., [1] k. portr. ; [4], 406, [1] s.) ; 22 cm.
Seria: Dzieła
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Opowiadanie polskie - 19 w
Temat: Polska - historia - szkice
Wersja elektroniczna: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11336876_00009.html (MDZ. Münchener DigitalisierungsZentrum. Digitale Bibliothek)
Wersja elektroniczna: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11336877_00009.html (MDZ. Münchener DigitalisierungsZentrum. Digitale Bibliothek)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 940/1-2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Dobrowolski Marceli Nałęcz (1876-1959)
Tytuł: Ceramika i szkło : szkic historyczny / napisał i rys. wykonał Marceli Nałęcz-Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1913 (Warszawa : W. Łazarski).
Opis fizyczny: 59, [2] s. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "Księdzu Prałatowi Janowi Gnatowskiemu / i Panu Władysławowi Jabłonowskiemu / ofiarowuje tę pracę / Autor".
Uwaga: Egz. nie rozcięty.
Temat: Ceramika - historia - szkice
Temat: Szkło - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 822 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Dobrowolski Marceli Nałęcz (1876-1959)
Tytuł: Ceramika i szkło : szkic historyczny / napisał i rys. wykonał Marceli Nałęcz-Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1913 (Warszawa : W. Łazarski).
Opis fizyczny: 59, [2] s. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "Księdzu Prałatowi Janowi Gnatowskiemu / i Panu Władysławowi Jabłonowskiemu / ofiarowuje tę pracę / Autor".
Uwaga: Egz. nie rozcięty.
Temat: Ceramika - historia - szkice
Temat: Szkło - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 2031 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Dobrowolski Marceli Nałęcz (1876-1959)
Tytuł: Ceramika i szkło : szkic historyczny / napisał i rys. wykonał Marceli Nałęcz-Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1913 (Warszawa : W. Łazarski).
Opis fizyczny: 59, [2] s. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Druk. dedyk.: "Księdzu Prałatowi Janowi Gnatowskiemu / i Panu Władysławowi Jabłonowskiemu / ofiarowuje tę pracę / Autor".
Temat: Ceramika - historia - szkice
Temat: Szkło - historia - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 2441 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Glatman Ludwik (1859-1915)
Tytuł: Szkice historyczne.
Adres wydawniczy: Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1906 (Kraków : Druk. "Czasu").
Opis fizyczny: 303, [1] s., [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
Seria: Nowa Biblioteka Uniwersalna
Temat: Polska - historia - 16-19 w. - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 240 s.z. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej