Form of Work
Książki
(27)
Muzyka
(5)
Audiobooki
(1)
Status
available
(23)
unknown
(10)
Branch
Magazyn
(14)
Dział
(19)
Author
Szymanowski Karol (1882-1937)
(11)
Mees Reinild
(4)
Beczała Piotr (1966- )
(2)
Diakon Krystyna
(2)
Evans Edmund (1826-1905)
(2)
Iłłakowiczówna Kazimiera (1892-1983)
(2)
Karużas Antoni
(2)
Lefeld Jerzy (1898-1980)
(2)
Sobotka Iwona (1981- )
(2)
Sulikowski Jerzy (1938- )
(2)
Szostek-Radkowa Krystyna (1933- )
(2)
Tetmajer Kazimierz Przerwa (1865-1940)
(2)
Łukomska Halina (1929-2016)
(2)
Aldridge Mark
(1)
Bachleda-Curuś Andrzej (1923-2009)
(1)
Bahlcke Joachim (1963- )
(1)
Bahlcke Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
(1)
Baird Tadeusz (1928-1981)
(1)
Balcer Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Memoire for Germans and Poles
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Pieśni o wygnaniu i pragnieniu: archiwa afektywne Karoliny Grzywnowicz
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Songs of exile and longing: the affective archives of Karolina Grzywnowicz
(1)
Behrens Edward. The magic of songs
(1)
Berent Wacław (1873-1940)
(1)
Blicharz-Cegielska Gabriela
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
(1)
Boehm Barbara Drake. Songs of the Lord in a Foreign Land: A Bohemian Choral Bifolium in New York
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications National Assumptions and Cultural Positioning
(1)
Brzostek Dariusz (1973- ). Szmer albo co usłyszymy kiedy już nic nie będzie słychać?
(1)
Brzostek Dariusz (1973- ). The murmur of what will we hear when there is nothing to hear anymore?
(1)
Caldecott Randolph (1846-1886)
(1)
Cerny Pavol. Das Pontifikale des Albert von Sternberg. Einige Programideen seiner Illuminationsauschmuckung
(1)
Cetera-Włodarczyk Anna (1970- ). Found in translation
(1)
Chartanowicz Margarita Fiedorowna. Młodość uczonego. Bronisław Piłsudski w więzieniu w sadzie i na katordze
(1)
Chartanowicz Margarita Fiedorowna. The youth of scholar. Bronisław Piłsudski in prison at the court of law and in a harsh exile
(1)
Chylińska Teresa (1931- )
(1)
Crane Walter (1845-1915)
(1)
Cz. S
(1)
Czarniecki Stanisław (1921-2013). On Bronisław Piłsudski's efforts to publish the Ainu Songs
(1)
Czarniecki Stanisław (1921-2013). Przyczynek dop starań Bronisława Piłsudskiego o wydanie pieśni Ajnów
(1)
Czerwińska Katarzyna
(1)
Dall Lesław (1954- ). Bronisław Piłsudski in Zakopane
(1)
Dall Lesław (1954- ). Bronisław Piłsudski w Zakopanem
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Between Luther Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
(1)
Davydov Dmitrij L'vovic (1870-1930)
(1)
Demko Iwona (1974- ). Ciało jako pole walki
(1)
Demko Iwona (1974- ). The body as a battelfield
(1)
Desler Anne
(1)
Detering Heinrich (1959- )
(1)
Deutsch Helmut (1945- )
(1)
Diduszko-Kuśmirska Joanna
(1)
Dudzik Lech (1949- )
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
(1)
Erhardt Ludwik (1934- )
(1)
Ette Wolfram (1966- )
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Bells and monuments recasting (semantic transfer)
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Przetapianie dzwonów i pomników (transfer semantyki)
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). Ostatnie lata Bronisława Piłsudskiego (1915-1918 Szwajcaria - Paryż)
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). The last years of Bronisław Piłsudski (1915-1918 Switzerland - Paris)
(1)
Fortunato Lara. The Iconographic program of the Boskovice Bible - a preliminary observation
(1)
Frąszczak Michał. Bells in the customs of provincial residents based on Polish and Italian comedies
(1)
Frąszczak Michał. Dzwony w obyczajowości mieszkańców prowincji na przykładzie polskich i włoskich seriali komediowych
(1)
Gadulanka Jadwiga (1941- )
(1)
Gancarczyk Paweł (1970- )
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Gaudek Tomas (1980- ). Scriptum per me fratrem canonicum regularem. Die illuminierten Handschriften der Augustiner Chorherren in Bohmen zur Regierungszeit Konig Wenzels IV
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Dźwięki łączące światy - o dzwonach i dzwonkach w Birmie
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Sounds connecting worlds - about bells and little bells in Burma
(1)
Gondek Juliana
(1)
Gorgoń Alicja
(1)
Grabiec Dominika (muzykologia)
(1)
Gradowski Mariusz. Polish Hair
(1)
Gromadzki Jan (1957- ). University in Leipzig and the Bohemian style book painting before 1450
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Ancient European Bells in Russia
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Starożytne europejskie dzwony w Rosji
(1)
Guźlak Gerard
(1)
Guźlak Gerard. Kultura dzwonu. Wprowadzenie do tomu i serii wydawniczej
(1)
Guźlak Gerard. The Bell Culture. An Introduction to the Volume and Series
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
(1)
Hadrava Petr. Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus
(1)
Hadravova-Dohnalova Alena (1956- ). Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus
(1)
Halsey Simon
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin Konigsberg and Wrocław
(1)
Helman Zofia (1937- )
(1)
Hlavackova Hana (1940- ). Prague Illuminated Manuscript Pal. lat. 609 from the Biblioteca Apostolica Vaticana
(1)
Hornickova Katerina (1973- ). The Bohemian Illustrated Life of Christ. Artistic Prevenance Iconography and Commission of Cod. 485 (Vienna Austrian National Library)
(1)
Howard Tony (1947- ). Wyspiański and Shakespeare
(1)
Huffmeier Wilhelm (1941- ). Help for Protestants Under Pressure: The Support Offered to the Protestant Diaspora in East-Central Europe by the Gustav-Adolf Charity in the Nineteenth and Twentieth Centuries
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Early History of Church Ringing in the Monasteries of The Holy Mount Athos
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Wczesna historia dzwonienia w monastyrach Świętej Góry Athos
(1)
Iwaszkiewicz Jarosław (1894-1980)
(1)
Jabłońska Teresa (1944- )
(1)
Jahnig Bernhart (1941- ). The Signiicance of Konigsberg in the Reception and Propagation of the Reformation in East-Central Europe
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Projekt naukowy / o projekcie: Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Research Project / about the Project: Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Wissenschaftliches Projekt / uber das Projekt: Rettungsaktion fur Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden
(1)
Janukowicz-Pobłocka Zofia (1928-2019)
(1)
Jarząbek-Wasyl Dorota (1977- ). Poland's polymath
(1)
Jenni Ulrike (1945- ). Astrologie am prager Hof von zirka 1350 bis 1400 im Kontext der Hofevon Friedrich II. in Palermo Alfonso X el Sabio in Toledo und Sevilla sowie von Charles V le Sage in Paris
(1)
Jeż Tomasz (1973- )
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(5)
1950 - 1959
(5)
1890 - 1899
(1)
1880 - 1889
(1)
Country
Poland
(26)
Germany
(3)
United States
(3)
United Kingdom
(2)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(16)
English
(14)
German
(3)
Subject
Muzyka polska
(6)
Malarstwo chińskie
(5)
Peking Museum (Pekin)
(5)
Pieśń (głos i fortepian)
(3)
Pieśń (głos wysoki i fortepian) polska
(3)
Sztuka
(2)
Szymanowski, Karol
(2)
Caldecott, Randolph
(1)
Dylan Bob (1941-)
(1)
Dzwony
(1)
Etnografia
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice)
(1)
Iluminatorstwo czeskie
(1)
Jünger, Kora
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Kunstsammlungen Chemnitz
(1)
Leopold-Hoesch-Museum (Düren)
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura dziecięca angielska
(1)
Ludwisarstwo
(1)
Luther, Martin
(1)
Muzyka
(1)
Muzyka europejska
(1)
Muzyka fortepianowa polska
(1)
Muzyka na głos i fortepian polska
(1)
Muzyka na głos wysoki i fortepian
(1)
Muzyka wokalna
(1)
Nauka
(1)
Nuty
(1)
Pieśń (głos wysoki i fortepian)
(1)
Pieśń (głos średni i fortepian) polska
(1)
Pieśń (głos średni i orkiestra kameralna)
(1)
Pieśń (muz.)
(1)
Pieśń ludowa angielska
(1)
Pieśń ludowa polska
(1)
Pieśń polska (muz.)
(1)
Piosenka amerykańska
(1)
Piłsudski, Bronisław
(1)
Reformacja
(1)
Rysunek amerykański
(1)
Rysunek niemiecki
(1)
Rękopisy czeskie
(1)
Rękopisy iluminowane czeskie
(1)
Shakespeare, William
(1)
Subject: work
Pieśni Muezina szalonego
(1)
Subject: time
1001-
(4)
1101-
(4)
1201-
(4)
901-
(4)
1901-
(3)
1801-
(2)
2001-0
(2)
1601-
(1)
1701-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Ilustracje angielskie
(1)
Kraków (okręg)
(1)
Genre/Form
Dokumenty dźwiękowe
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(2)
33 results Filter
No cover
Music
CD
In basket
Tytuł: Pieśni = Songs / Karłowicz, Moniuszko.
Wariant tytułu: Songs
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cop. 2019.
Opis fizyczny: 1 CD (53 min 50 s) : zapis cyfrowy, stereo ; 12 cm + Książka : (95 s. : il.)
Uwaga: Książka zawiera teksty pieśni oraz komentarz Małgorzaty Komorowskiej w języku polskim i tłumaczeniu na język angielski.
Zawiera: Pieśni op. 1 (1895-1896). Zasmuconej, nr 1 (słowa Kazimierz Gliński) ; Skąd pierwsze gwiazdy, nr 2 (słowa Juliusz Słowacki) ; Zawód, nr 4 (słowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer) ; Pamiętam ciche, jasne, złote dnie, nr 5 (słowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer); Smyną jest dusza moja, nr 6 (słowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer) ; Pieśni op. 3 (1896) ; Pieśni (1892-1898). Pod jaworem (1898) (słowa ludowe) ; Rdzawe liście strząsa z drzew (1896) (słowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer) ; Czasem, gdy długo na półsennie marzę (1895) (słowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer) ; O, nie wierz temu (1892) (słowa Leopold Méyet) ; Z nową wiosną (1892-1895?) (słowa Czesław Jankowski) ; Najpiękniejsze piosnki op. 4 (1898) (słowa Adam Asnyk) / Mieczysław Karłowicz (1876-1909). Pieśni (1842-1866). Dwie zorze (słowaTeofil Lenartowicz) ; Polna różyczka (słowa Johann Wolfgang von Goethe) ; Prząśniczka (słowa Jan Czeczot) ; Krakowiaczek (słowa Edmund Wasilewski) ; Znasz-li ten kraj (słowa Adam Mickiewicz wg Johann Wolfgang von Goethe) / Stanisław Moniuszko (1819-1872).
Uwaga: Producent Stanisław Leszczyński ; reżyseria nagrania Lech Dudzik, Gabriela Blicharz.
Uwaga: Piotr Beczała, tenor ; Helmu Deutsch, fortepian.
Temat: Muzyka na głos wysoki i fortepian - 19 w
Temat: Pieśń polska muz. - 19 w
Hasło dodatkowe: Beczała, Piotr (1966- ).
Hasło dodatkowe: Blicharz-Cegielska, Gabriela.
Hasło dodatkowe: Deutsch, Helmut (1945- ).
Hasło dodatkowe: Dudzik, Lech (1949- ).
Hasło dodatkowe: Komorowska, Małgorzata (1939- ).
Hasło dodatkowe: Leszczyński, Stanisław (muzyka).
Hasło dodatkowe: Karłowicz, Mieczysław (1876-1909). Pieśni.
Hasło dodatkowe: Moniuszko, Stanisław (1819-1872). Pieśni.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. El 729
No cover
Book
In basket
Autor: Lange Britta (1973- )
Tytuł: World's saddest songs / [Texte: Britta Lange, Christina Lemke ; Übers.: Karen Michelsen Castañón].
Wariant tytułu: Kora Jünger - world's saddest songs
Adres wydawniczy: Berlin : Nicolaische Verlagsbuchhandlung, cop. 2007.
Opis fizyczny: [78] s. : il. ; 21x29 cm.
Uwaga: Tekst równol. niem. i ang.
Temat: Jünger Kora 1973- - wystawy
Temat: Leopold-Hoesch-Museum Düren - wystawy - 2007
Temat: Rysunek niemiecki - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Lemke, Christina (1981- ).
Hasło dodatkowe: Michelsen Castañón, Karen.
Hasło dodatkowe: Nicolaische Buchhandlung (Berlin)
ISBN: 978-3-89479-418-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22016 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Songs of a fairy-tale princess, Harnasie, Love songs of Hafiz / Karol Szymanowski ; Simon Rattle ; Iwona Sobotka - soprano (1-3) ; Katarina Karnéus - mezzo-soprano (15-22) ; Timothy Robinson - tenor (6, 12, 14) ; City of Birmingham Symphony Chorus - chorus master Simon Halsey ; City of Birmingham Symphony Orchestra conducted by Simon Rattle.
Wariant tytułu: Songs of a fairy-tale princess
Wariant tytułu: Harnasie
Wariant tytułu: Love songs of Hafiz
Wariant tytułu: Szymanowski - Simon Rattle
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: EMI Classics, cop. 2006.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + książeczka (23 s.; 12 cm).
Uwaga: Tyt. na okł.: Szymanowski - Simon Rattle : Songs of a fairy-tale princess, Harnasie, Love songs of Hafiz. - Nr kat. EMI Classics 0946 3 64435 2 2.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz płyt CD.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. niem., ang., pol., fr.
Temat: Muzyka fortepianowa polska - 1901-1918 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Rattle, Simon (1955- ).
Hasło dodatkowe: Halsey, Simon.
Hasło dodatkowe: Karnéus, Katarina (1965- ).
Hasło dodatkowe: Robinson, Timothy (1968- ).
Hasło dodatkowe: Sobotka, Iwona (1981- ).
Hasło dodatkowe: City of Birmingham Symphony Chorus
Hasło dodatkowe: City of Birmingham Symphony Orchestra
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. El 106 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Songs for voice & piano / Karol Szymanowski ; Teresa Żylis-Gara, soprano, Jadwiga Gadulanka, soprano, Halina Łukomska, soprano ; Andrzej Bachleda, baritonee ; Jerzy Marchwiński, piano, Jerzy Sulikowski, piano.
Wariant tytułu: Songs for voice and piano
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Polskie Nagrania. Muza, cop. 1990.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) 67'44 : dźw. ; 12 cm + Składanka (8 s. : il.).
Seria: K Szymanowski
Uwaga: Nr kat. PNCD 067.
Temat: Muzyka na głos i fortepian polska - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Bachleda-Curuś, Andrzej (1923-2009).
Hasło dodatkowe: Gadulanka, Jadwiga (1941- ).
Hasło dodatkowe: Łukomska, Halina (1929-2016).
Hasło dodatkowe: Marchwiński, Jerzy (1935- ).
Hasło dodatkowe: Sulikowski, Jerzy (1938- ).
Hasło dodatkowe: Żylis-Gara, Teresa (1930- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 186/6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Pan-pipes : a book of old songs / newly arranged & with accompaniments by Theo: Marzials ; set to pictures by Walter Crane ; engraved and printed in colours by Edmund Evans.
Adres wydawniczy: London : George Routledge and Sons, 1883 ([London] : E. Evans).
Opis fizyczny: 51, [1] s. : il. kolor. ; 23x32 cm.
Temat: Muzyka wokalna - Wielka Brytania
Temat: Pieśń ludowa angielska
Hasło dodatkowe: Crane, Walter (1845-1915).
Hasło dodatkowe: Evans, Edmund (1826-1905).
Hasło dodatkowe: Marzials, Theophilus (1850-1920).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 685 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wiechowicz Piotr (1904-1977)
Tytuł: Pieśni ludowe z krakowskiego = Folk songs from the Cracow region / zebrał i oprac. Piotr Wiechowicz ; wstęp Roman Reinfuss.
Wariant tytułu: Folk songs from the Cracow region
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978.
Opis fizyczny: 67, [1] s. : il. ; 20 cm.
Seria: Materiały do Polskiej Muzyki Ludowej
Temat: Nuty
Temat: Pieśń ludowa polska - zagadnienia
Temat: Kraków okręg - etnografia
Temat: Kraków okręg - muzyka
Hasło dodatkowe: Reinfuss, Roman (1910-1998).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. I 8652 (1 egz.)
No cover
Music
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Complete songs for voice and piano. Vol. 1 / Karol Szymanowski ; Piotr Beczała - tenor, Reinild Mees - piano.
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: [Herwijen] : Channel Clasics Records, cop. 2004.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + książeczka (94 s. : il. ; 12 cm).
Uwaga: Nr kat.: CCS 19398/1. - Płyty 1-4 i książeczka we wspólnym opakowaniu. Równol. tekst pol., niem., fr. i tłum. ang.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz płyt CD.
Temat: Pieśń głos wysoki i fortepian polska - 1901-1939 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Beczała, Piotr (1966- ).
Hasło dodatkowe: Mees, Reinild.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. El 136/1 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Complete songs for voice and piano. Vol. 2 / Karol Szymanowski ; Juliana Gondek - soprano, Reinild Mees - piano.
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: [Herwijen] : Channel Clasics Records, cop. 2004.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + książeczka (94 s. : il. ; 12 cm).
Uwaga: Nr kat.: CCS 19398/2. - Płyty 1-4 i książeczka we wspólnym opakowaniu. Równol. tekst pol., niem., fr. i tłum. ang.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz płyt CD.
Temat: Pieśń głos wysoki i fortepian polska - 1901-1939 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Gondek, Juliana.
Hasło dodatkowe: Mees, Reinild.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. El 136/2 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Complete songs for voice and piano. Vol. 3 / Karol Szymanowski ; Urszula Kryger - mezzosoprano, Reinild Mees - piano.
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: [Herwijen] : Channel Clasics Records, cop. 2004.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + książeczka (94 s. : il. ; 12 cm).
Uwaga: Nr kat.: CCS 19398/3. - Płyty 1-4 i książeczka we wspólnym opakowaniu. Równol. tekst pol., niem., fr. i tłum. ang.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz płyt CD.
Temat: Pieśń głos średni i fortepian polska - 1901-1939 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Kryger, Urszula (1964- ).
Hasło dodatkowe: Mees, Reinild.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. El 136/3 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Complete songs for voice and piano. Vol. 4 / Karol Szymanowski ; Iwona Sobotka - soprano, Reinild Mees - piano.
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: [Herwijen] : Channel Clasics Records, cop. 2004.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + książeczka (94 s. : il. ; 12 cm).
Uwaga: Nr kat.: CCS 19398/4. - Płyty 1-4 i książeczka we wspólnym opakowaniu. Równol. tekst pol., niem., fr. i tłum. ang.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz płyt CD.
Temat: Pieśń głos wysoki i fortepian polska - 1901-1939 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Sobotka, Iwona (1981- ).
Hasło dodatkowe: Mees, Reinild.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. El 136/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: The songs of Karol Szymanowski and his contemporaries / ed. by Zofia Helman, Teresa Chylińska, Alistair Wightman ; [transl. by Alistair Wightman and Anne Desler].
Adres wydawniczy: Los Angeles : Polish Music Center at USC, 2002.
Opis fizyczny: XII, 292 s. : nuty ; 23 cm.
Seria: Polish Music History Series
Uwaga: Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Temat: Szymanowski Karol 1882-1937 - materiały konferencyjne
Temat: Muzyka europejska - historia - 1901-1939 r. - materiały konferencyjne
Temat: Pieśń muz. - historia - Polska - 1901-1939 r. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Chylińska, Teresa (1931- ).
Hasło dodatkowe: Desler, Anne.
Hasło dodatkowe: Helman, Zofia (1937- ).
Hasło dodatkowe: Wightman, Alistair (1947- ).
ISBN: 0-916545-06-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. II 27123 (1 egz.)
No cover
Music
Vinyl
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Songs [Dokument dźwiękowy] / Karol Szymanowski ; Zofia Janukowicz-Pobłocka - soprano ; Jerzy Lefeld - piano.
Wariant tytułu: Cztery pieśni op. 11
Wariant tytułu: Rymy dziecięce op. 49
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Nagrania, [1973].
Opis fizyczny: 1 płyta : analog., 33 o/min, stereo. ; 30 cm.
Uwaga: Cztery pieśni op. 11 / sł. Tadeusz Miciński. Rymy dziecięce op. 49 / sł. Kazimiera Iłłakowiczówna.
Uwaga: Tekst na koperce równol. pol., ang.
Temat: Muzyka polska - 20 w. - dokument dźwiękowy
Temat: Pieśń głos i fortepian - 20 w. - dokument dźwiękowy
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty dźwiękowe
Hasło dodatkowe: Janukowicz-Pobłocka, Zofia (1928-2019).
Hasło dodatkowe: Lefeld, Jerzy (1898-1980).
Hasło dodatkowe: Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983).
Hasło dodatkowe: Miciński, Tadeusz (1873-1918).
Hasło dodatkowe: Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Nagrania Muza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. Fon. 48
No cover
Book
In basket
Autor: Karłowicz Mieczysław (1876-1909)
Tytuł ujednolicony - hasło: Pieśni Głos fortepian
Tytuł: Pieśni = Songs / Mieczysław Karłowicz ; red. Jerzy Młodziejowski.
Wariant tytułu: Songs
Wydanie: [Wyd. 3].
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.
Opis fizyczny: 51 s. : nuty il. ; 31 cm.
Seria: Musica Viva antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej
Seria: Musica Viva antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej Pieśń Solowa i Chóralna
Temat: Muzyka polska - 19 w
Temat: Pieśń głos i fortepian - 19 w. - partytura
Hasło dodatkowe: Młodziejowski, Jerzy (1909-1985).
ISBN: 83-224-1416-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. Muz. 69
No cover
Book
In basket
Tytuł: Paintings of the Sung dynasty (960-1279 A. D.) = Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.). Vol. 1.
Wariant tytułu: Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.).
Adres wydawniczy: Peking : Palace Museum Peking, 1954.
Opis fizyczny: [10] k. tabl. ; 42 cm.
Temat: Peking Museum Pekin - zbiory
Temat: Malarstwo chińskie - 10-13 w. - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Dalekiego Wschodu sygn. IV 478/1
No cover
Book
In basket
Tytuł: Paintings of the Sung dynasty (960-1279 A. D.) = Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.). Vol. 2.
Wariant tytułu: Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.).
Adres wydawniczy: Peking : Palace Museum Peking, 1954.
Opis fizyczny: [10] k. tabl. ; 42 cm.
Temat: Peking Museum Pekin - zbiory - 10-13 w
Temat: Malarstwo chińskie - 10-13 w. - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Dalekiego Wschodu sygn. IV 478/2
No cover
Book
In basket
Tytuł: Paintings of the Sung dynasty (960-1279 A. D.) = Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.). Vol. 3.
Wariant tytułu: Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.).
Adres wydawniczy: Peking : Palace Museum Peking, 1954.
Opis fizyczny: [10] k. tabl. ; 42 cm.
Temat: Peking Museum Pekin - zbiory - 10-13 w
Temat: Malarstwo chińskie - 10-13 w. - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Dalekiego Wschodu sygn. IV 478/3
No cover
Book
In basket
Tytuł: Paintings of the Sung dynasty (960-1279 A. D.) = Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.). Vol. 4.
Wariant tytułu: Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.).
Adres wydawniczy: Peking : Palace Museum Peking, 1954.
Opis fizyczny: [10] k. tabl. ; 42 cm.
Temat: Peking Museum Pekin - zbiory - 10-13 w
Temat: Malarstwo chińskie - 10-13 w. - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Dalekiego Wschodu sygn. IV 478/4
No cover
Book
In basket
Tytuł: Paintings of the Sung dynasty (960-1279 A. D.) = Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.). Vol. 5.
Wariant tytułu: Peintures de la dynastie des Songs (960 à 1279 ap. J.-C.).
Adres wydawniczy: Peking : Palace Museum Peking, [1956].
Opis fizyczny: [10] k. tabl. ; 42 cm.
Temat: Peking Museum Pekin - zbiory - 10-13 w
Temat: Malarstwo chińskie - 10-13 w. - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Dalekiego Wschodu sygn. IV 478/5
No cover
Music
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Songs [Dokument dźwiękowy] : ops. 31 & 49 / Szymanowski ; [red. Tomasz Jeż].
Adres wydawniczy: Warszawa : DUX, 2006.
Opis fizyczny: 1 płyta CD (46 min. 48 s.) : digital, stereo ; 12 cm + Dod. druk.: 31 s.
Uwaga: Tyt. wg opakowania recto.
Uwaga: Płyta zawiera broszurę z komentarzem Tomasza Jeża w jęz. pol. i ang.
Zawiera: Rymy dziecięce op. 49 : 20 piosenek do sł. Kazimiery Iłłakowiczówny na głos i fortepian ; Pieśni księżniczki z baśni op. 31 na głos i fortepian do sł. Zofii Szymanowskiej.
Uwaga: Reż. nagrania Małgorzata Polańska.
Uwaga: Anna Mikołajczyk, sopran ; Edward Wolanin, fortepian.
Uwaga: Nagranie zrealizowano w Studiu S-1 Polskiego Radia w Warszawie w maju 2006 r.
Uwaga: Śpiew pol.
Uwaga: Teksty pieśni pol. i ang.
Uwaga: Informacje o utworach i wyk. pol. i ang.
Temat: Muzyka polska - 20 w. - dokument dźwiękowy
Temat: Pieśń głos i fortepian - 20 w. - dokument dźwiękowy
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty dźwiękowe
Hasło dodatkowe: Wolanin, Edward (1961- ).
Hasło dodatkowe: Mikołajczyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983).
Hasło dodatkowe: Szymanowska, Zofia (1898-1946).
Hasło dodatkowe: Szymanowski, Karol (1882-1937). Rymy dziecięce. Op. 49
Hasło dodatkowe: Szymanowski, Karol (1882-1937). Pieśni księżniczki z baśni. Op. 31
Hasło dodatkowe: Jeż, Tomasz (1973- ).
Hasło dodatkowe: Polańska, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: DUX Recording Producers
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. El 461 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Szymanowski Karol (1882-1937)
Tytuł: Stabat Mater, Six Kurpian songs, Symphony No. 3 "The Song of the night" / Karol Szymanowski ; [wyk.] Tatiana Sharova [et al.] ; Russian State Symphonic Cappella, Russian State Symphiny Orchestra under Valeri Polyansky.
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: Colchester : Chandos, cop. 2001.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + książeczka (48 s. : il.).
Uwaga: Nr katalogowy: CHAN 9937.
Współwydane: Zawiera: Stabat Mater, Op. 53 1-6.
Współwydane: Zawiera: Six Kurpian Songs 7-12.
Współwydane: Zawiera: Symphony No. 3 "The Song of the Night" 13-15.
Hasło dodatkowe: Polânski, Valerij (1949- ).
Hasło dodatkowe: Šarova, Tat'jana.
Hasło dodatkowe: Gosudarstvennyj Akademičeskij Simfoničeskij Orkestr Rossii Moskwa
Hasło dodatkowe: Gosudarstvennaâ Akademičeskaâ Simfoničeskaâ Kapella Rossii
Hasło dodatkowe - tytuł: Stabat Mater Op 53
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 276 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again