Form of Work
Książki
(84)
Artykuły
(2)
Czasopisma
(2)
Status
available
(77)
only on-site
(4)
unavailable
(4)
unknown
(4)
Branch
Magazyn
(81)
Księgozbiór podręczny
(4)
Dział
(4)
Author
Darłakowa Stanisława
(3)
Gzella Grażyna
(3)
Rogoż Michał
(3)
Wolski Ignacy
(3)
Zawadzki Konrad (1912-2002)
(3)
Biernacka Małgorzata (1956- )
(2)
Gzella Jacek (1954- )
(2)
Imańska Iwona (1958- )
(2)
Jakubek Mariusz (1967- )
(2)
Kolasa Władysław Marek (1968- )
(2)
Kwiecień Sabina
(2)
Nowak-Mitura Ewa
(2)
Pietkiewicz Antoni (1823-1903). Ś. p. Józef Ignacy Kraszewski
(2)
Pinkwart Maciej (1948- )
(2)
Woźniakowski Krzysztof (1950- )
(2)
Łojek Jerzy (1932-1986)
(2)
Adamczyk Piotr (historia). Sprzedawcy zabawek w Elblągu w latach 1799-1941 w świetle reklam w prasie lokalnej
(1)
Assaf David (1956- ). Prasa
(1)
Augustyniak Piotr (1977- )
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Czterdzieści i Cztery
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Ja bym tam wchodził w pułapki
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Mesjanizm obłędny. Polemika
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Posłowie. Sztuka myślenia
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Relacja anonimowego patrioty z wieczoru smoleńskiego napisana dla prasy polonijnej w Chicago
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Rozmowa z Fryderykiem Nietzschem
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Rozmowa ze Stanisławem Wyspiańskim
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). "Muzeum zupełne a dla malarza wprost nieocenione"
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Od studium z natury do szkicu z pamięci
(1)
Basiul Elżbieta. Próba określenia autentyczności obrazu pt. "Nicea" przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego
(1)
Bańdo Adam Andrzej
(1)
Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Białkiewicz Andrzej. Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej
(1)
Bielecki Jan Andrzej. Cień z nieba. Maria Stanisława z Wasiłowskich Konopnicka i jej przodkowie
(1)
Bilińska Irena. Stary człowiek w młodej literaturze (Exemplum Sama Bohdana Hrobonia słowackiego poety romantycznego)
(1)
Bisaga Ewelina. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995)
(1)
Bohdanowicz Halina
(1)
Borcz Henryk (1949- ). Od kolegium jezuitów do konwentu dominikanów : początki wspólnoty synów św. Dominika przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu
(1)
Boćkowski Daniel (1968- )
(1)
Bromowicz Danuta (1941- )
(1)
Buchwald-Pelcowa Paulina (1934- )
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- )
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). "Chimera" "Rola" i inny przeciwnicy jubileuszu Konopnickiej
(1)
Bukowski Paweł (1963- )
(1)
Bukowski Paweł (1963- ). Adresy hołdownicze i dary dla Marii Konopnickiej w zbiorach Muzeum w Żarnowcu
(1)
Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku
(1)
Chojecki Dariusz K. „Volk ohne Jugend”
(1)
Chomentowska Edyta. Skład osobowy klasztoru dominikanów w Jarosławiu w latach 1851-1918 (na podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej)
(1)
Chrenkoff Magdalena. Ograniczenie środów kompozytorskich w pieśniach Stanisława Moniuszki w kontekście sytuacji kultury polskiej w okresie zaborów
(1)
Chrzanowska Paulina (1910-1988)
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym
(1)
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Publicystyka "lajkonika na wygnaniu" - Zdzisława Baua - w latach 1945-1946
(1)
Ciara Stefan (1949- ). Starość ludzi nauki w Krakowie i Lwowie w końcu XIX i w pierwszej ćwierci XX wieku (na wybranych przykładach)
(1)
Ciborowska Lidia. Z Piątnicy pod Kilimandżaro
(1)
Ciechańska Marzenna. To czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017). Jubilatyzm Ludwoka Solskiego
(1)
Cieślak Tadeusz (1917-1985)
(1)
Cieślik Agnieszka (1964- ). Polska prasa lotnicza we Lwowie
(1)
Cooper Levi (1973- ). Halacha
(1)
Cybulska Katarzyna A. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
(1)
Cybulska Lucyna
(1)
Czajkowska-Wagner Ludmiła. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
(1)
Czuczko Jolanta
(1)
Czuczko Jolanta. Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Czuczko Jolanta. Różnorodność podłoży papierowych
(1)
Daszyńska Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce 1776-1777
(1)
Dobrowolska Dorota (konserwacja zabytków). Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Dobroński Adam (1943- )
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Wstępne badania podłoży w malarstwie olejnym Józefa Szermentowskiego (1833-1976)
(1)
Domarzewski Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie
(1)
Draus Agnieszka. Pieśń w twórczości Marka Stachowskiego w kontekście minionego stulecia
(1)
Dymarek Anna. Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
(1)
Dywan Tomasz. Kult Matki Boskiej Bolesnej w świetle opublikowanych ksiąg cudów (koniec XVI - połowa XVIII wieku)
(1)
Dzendzeluk Lesa Stepanivna. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
(1)
Dzienis-Todorczuk Magdalena. Pośród obcych
(1)
Dzik Janina. Malowidła Adama Swacha w kaplicy Serca Jezusowego kościoła dominikanów (jezuitów) w Jarosławiu : uwagi o motywie serca w ikonografii jezuickiej
(1)
Długajczyk Edward (1939- )
(1)
Długoń Iwona. Czartoryskich i Dzieduszyckich związki z zakonem św. Dominika
(1)
Fałtynowicz Zbigniew (1954- ). Pisarskie jubileusze nad Czarną Hańczą (do 1918 roku)
(1)
Filek Jacek (1945- ). Pozorność wyzwolenia fałszywość wolności tajemniczość odpowiedzialności
(1)
Firek Marek. O wybranych kopcach Kościuszki
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zazwyczaj wyrzucane dokumenty codziennego użytku
(1)
Fita Stanisław (1932-2011). Droga do Żarnowca. Kulisy przygotowań do jubileuszu Marii Konopnickiej
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927
(1)
Franke Jerzy (1953- )
(1)
Galos Adam (1924-2013). Polskie uroczystości ku czci ludzi kultury na tle obchodów rocznicowych na przełomie XIX i XX wieku
(1)
Gapiński Bartłomiej (1982- ). Życie ludzi starych na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Gapski Henryk (1948- ). przestrzeń dominikańska w (archi)diecezji przemyskiej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniejw XVIII-XXI wieku
(1)
Garczewska-Semka Katarzyna. Sztambuchy - albumy romantyczne na przykładzie Marii Wodzińskiej i Zofii Ossolińskiej
(1)
Gawroński Arkadiusz. Źródła do dziejów Sybiraków w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku
(1)
Gawroński Franciszek (1846-1930). J. I. Kraszewski w Genewie
(1)
Gellman Uriel (1973- ). Misnagdzi
(1)
Gellman Uriel (1973- ). Opowieści
(1)
Getka-Kenig Mikołaj (1987- ). Starość polityczna jako zjawisko społeczno–kulturowe na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego
(1)
Gloger Zygmunt (1845-1910). Ze wspomnień
(1)
Gomulicki Wiktor (1848-1919). Na wieść o zgonie Kraszewskiego
(1)
Gomułka Izabela. Zabawki dziecięce w źródłach średniowiecznych
(1)
Gołębiowska Jadwiga
(1)
Grotowski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(12)
1960 - 1969
(11)
1950 - 1959
(3)
1900 - 1909
(1)
1880 - 1889
(3)
1870 - 1879
(1)
Country
Poland
(89)
Language
Polish
(89)
Subject
Prasa (wydawnictwa)
(13)
Czasopisma polskie
(10)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(6)
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Warszawa)
(6)
Prasa
(5)
Fotografia polska
(4)
Oprawy książkowe
(4)
Pisarze polscy
(4)
Galeria Współczesna (Warszawa)
(3)
Kraszewski, Józef Ignacy
(3)
Literatura polska
(3)
Muzeum Okręgowe (Rzeszów)
(3)
Sztuka polska
(3)
Ziemba, Ryszard
(3)
Czasopisma dziecięce polskie
(2)
Fotografia prasowa
(2)
Gazety ulotne
(2)
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Kraków)
(2)
Kraje kapitalistyczne
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzeum (Chorzów)
(2)
Poliart (Gliwice)
(2)
Publicystyka
(2)
Publicystyka polska
(2)
Rysunek polski
(2)
Żydzi
(2)
Berni, Antonio
(1)
Beuermann, Andrzej
(1)
Bibliologia
(1)
Biblioteka Jagiellońska
(1)
Bibliotekarstwo powszechne
(1)
Brandt, Józef
(1)
Brincken, Adam
(1)
Budownictwo
(1)
Bujak, Adam
(1)
Cenzura
(1)
Chasydyzm
(1)
Chłopi
(1)
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma młodzieżowe polskie
(1)
Czasopisma religijne polskie
(1)
Dominikanie
(1)
Drozd Anna (1935-)
(1)
Dziecko
(1)
Ekslibrisy polskie
(1)
Ferster, Karol
(1)
Filatelistyka
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia czeska
(1)
Galeria "Mały Rynek" (Kraków)
(1)
Gazety polskie
(1)
Grafika polska
(1)
Handel uliczny
(1)
Huneeus Virginia
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Judaica
(1)
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Kraków, Nowa Huta)
(1)
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Wrocław)
(1)
Kobieta
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kompozytorzy polscy
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(1)
Krakowski Salon Muzyczny
(1)
Krzywobłocki, Aleksander
(1)
Książka
(1)
Kultura - organizacje
(1)
Literatura
(1)
Literatura oświecenia
(1)
Literatura romantyzmu
(1)
Ludzie starzy
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo amatorskie polskie
(1)
Malarstwo argentyńskie
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Marczyński, Adam
(1)
Międzynarodowe Triennale Rysunku (Wrocław)
(1)
Moniuszko, Stanisław
(1)
Muzeum (Tarnów)
(1)
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego (Warszawa)
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Muzeum Narodowe (Poznań)
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
(1)
Muzeum Pomorza Środkowego (Słupsk)
(1)
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
(1)
Muzyka polska
(1)
Odwach (Poznań)
(1)
Papier
(1)
Parki i ogrody
(1)
Partie polityczne
(1)
Patriotyzm
(1)
Pieta
(1)
Pocztówki
(1)
Pogrzeb
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polonica zagraniczne
(1)
Subject: work
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa)
(2)
Subject: time
1901-
(41)
1801-
(26)
1701-
(9)
1601-
(5)
1501-
(4)
1918-
(3)
1945-
(3)
2001-0
(3)
1939-
(2)
2001-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1914-
(1)
Subject: place
Kraków
(5)
Polska
(4)
Białystok
(2)
Lwów
(2)
Mazury
(2)
Warmia
(2)
Warszawa
(2)
Zakopane
(2)
Częstochowa
(1)
Jarosław
(1)
Kraków (okręg)
(1)
Przemyśl
(1)
Płock
(1)
Płock (okręg)
(1)
Rzeźba sakralna polska
(1)
Syberia
(1)
Tatry (góry)
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(6)
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Poezja okolicznościowa polska
(2)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Encyklopedie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pieśń ludowa polska
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Powieść polska
(1)
Publicystyka polska
(1)
Domain
Kultura i sztuka
(1)
89 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Prasa polska w latach 1661-1864 / [aut. Jerzy Łojek, Eugeniusz Tomaszewski, Irena Homola, Witold Jakóbczyk, Tadeusz Cieślak, Sławomir Kalembka, Andrzej Notkowski].
Wariant tytułu: Prasa polska 1661-1864
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
Opis fizyczny: 414, [1] s., [104] s. tabl. ; 25 cm.
Seria: Historia prasy polskiej
Uwaga: Bibliogr. s. 356-379. Indeksy.
Temat: Prasa (wydawnictwa) - Polska - 17-19 w
Hasło dodatkowe: Łojek, Jerzy (1932-1986).
Hasło dodatkowe: Tomaszewski, Eugeniusz (1935- ).
Hasło dodatkowe: Homola-Skąpska, Irena (1929-2017).
Hasło dodatkowe: Jakóbczyk, Witold (1909-1986).
Hasło dodatkowe: Cieślak, Tadeusz (1917-1985).
Hasło dodatkowe: Kalembka, Sławomir (1936-2009).
Hasło dodatkowe: Notkowski, Andrzej (1946-2003).
Hasło dodatkowe: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30361 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lankau Jan (1890-1972)
Tytuł: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie : 1513-1729 / Jan Lankau.
Adres wydawniczy: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
Opis fizyczny: 264, [2] s., [32] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Seria: Biblioteka Wiedzy o Prasie Seria A
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Prasa (wydawnictwa) - Europa - 15-18 w
Temat: Prasa (wydawnictwa) - Polska - 15-18 w
Hasło dodatkowe: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7311, sygn. II 3067 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Prasa periodyczna w Królestwie Kongresowem.
Wariant tytułu: Prasa periodyczna w Królestwie Kongresowym
Adres wydawniczy: Lwów, 1877.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1758 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Łojek Jerzy (1932-1986)
Tytuł: Dzieje prasy polskiej / Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Interpress", 1988.
Opis fizyczny: 234, [2] s., [60] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 203-205. Indeksy.
Temat: Prasa - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Myśliński, Jerzy (1934- ).
Hasło dodatkowe: Władyka, Wiesław.
ISBN: 83-223-2356-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (A 07(438)) sygn. II 8915 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Jakubek Mariusz (1967- )
Tytuł: Prasa krakowska 1795-1918 : bibliografia / Mariusz Jakubek.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2003.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. ; 12 cm.
Uwaga: Publikacja dostępna w wersji drukowanej.
Uwaga: Książka - sygn.: II 21059.
Uwaga: Wymagania systemowe: System operacyjny Windows, Czytnik CD-ROM, publikacja w formacie pdf.
Temat: Prasa polska - 18-19 w. - bibliografia - dokument elektroniczny
Temat: Prasa polska - 1901-1918 r. - bibliografia - dokument elektroniczny
ISBN: 83-87623-77-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 52 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zawadzki Konrad (1912-2002)
Tytuł: Prasa ulotna za Zygmunta III / Konrad Zawadzki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie, 1997.
Opis fizyczny: 230 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
Temat: Gazety ulotne - historia - Polska - 16-17 w
Temat: Publicystyka europejska - tematyka - 16-17 w
Temat: Polska - historia - publicystyka - 16-17 w
ISBN: 83-7022-079-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15951 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 14640 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kwestia litewska w prasie polskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1905.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1607 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Pinkwart Maciej (1948- )
Tytuł: Prasa zakopiańska w latach 1891-1939 / Maciej Pinkwart.
Wydanie: Wyd. 2, popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Nowy Targ : Wydawnictwo Wagant, cop. 2016.
Opis fizyczny: 416 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 361-363. Indeks.
Temat: Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 19-20 w
Temat: Zakopane - media - 19-20 w
Hasło dodatkowe: "Wagant" Renata Piżanowska-Zarytkiewicz
ISBN: 978-83-935649-9-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30744 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lewandowska Stanisława (1924-2009)
Tytuł: Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945.
Adres wydawniczy: Warszawa : Czytelnik, 1982.
Opis fizyczny: 445, [2] s., [40] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 391-399. - Indeksy.
Temat: Czasopisma polskie - historia - 1939-1945 r
Temat: Ruch oporu - Polska
ISBN: 83-07-00574-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 12775 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kolasa Władysław Marek (1968- )
Tytuł: Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 3, Prasa młodzieżowa / Władysław Marek Kolasa, Sabina Kwiecień, Michał Rogoż.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2018.
Opis fizyczny: 309, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Monograficzne Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uwaga: ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Uwaga: Bibliogr. s. 265-275. Indeksy.
Uwaga: Monografia powstała w ramach grantu NCN nr UMO-2013/11/B/HS2/02589, ID23859: Polska prasa dla dzieci i młodzieży do 1918 roku.
Temat: Czasopisma młodzieżowe polskie - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Kwiecień, Sabina.
Hasło dodatkowe: Rogoż, Michał.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-8084-185-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32749/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Chrzanowska Paulina (1910-1988)
Tytuł: Prasa tarnowska 1848-1961 : katalog wystawy, Tarnów 1961 / [katalog oprac.: Paulina Chrzanowska].
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Muzeum w Tarnowie, 1961.
Opis fizyczny: 7 s. ; 21 cm.
Temat: Muzeum (Tarnów) - wystawy - 1961
Temat: Czasopisma regionalne i lokalne polskie - wystawy - 19-20 w
Temat: Prasa (wydawnictwa) - wystawy - Polska - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 793 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Łukaszewicz Bohdan (1945- )
Tytuł: Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-1989.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1991.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Temat: Czasopisma polskie - od 1944 r
Temat: Mazury - czasopisma - od 1944 r
Temat: Warmia - czasopisma - od 1944 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 6690 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Hombek Danuta (1953- )
Tytuł: Dzieje prasy polskiej : wiek XVIII (do 1795 r.) / Danuta Hombek.
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016.
Opis fizyczny: 174, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 131.
Temat: Czasopisma polskie - historia - 18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki akademickie
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7133-668-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30614 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej / [wstęp Janina Jagielska ; aut. Konrad Zawadzki et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 1995.
Opis fizyczny: 69, [1] s. ; 21 cm.
Seria: Sesje Varsavianistyczne
Temat: Prasa - historia - zagadnienia - Polska - 20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Warszawa - czasopisma - historia - 17-20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Jagielska, Janina (1938- ).
Hasło dodatkowe: Zawadzki, Konrad (1912-2002)
Hasło dodatkowe: Zawadzki, Konrad (1912-2002).
ISBN: 83-902034-5-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14936 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jarowiecki Jerzy (1930- )
Tytuł: Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku / Jerzy Jarowiecki.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka ; Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", 2008.
Opis fizyczny: 502, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 421-448. Indeksy.
Temat: Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 18-20 w
Temat: Prasa (wydawnictwa) - historia - Polska - 18-20 w
Temat: Lwów - czasopisma - 18-20 w
ISBN: 978-83-7188-050-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (A 070+050](438)"17/19") sygn. II 24263 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: 20 lat prasy, radia i telewizji w Wielkopolsce : Odwach, Poznań, 10 kwiecień - 15 sierpień 1965 / [wstęp Edward Zimmer ; fot. Eugeniusz Kitzmann, Henryk Matuszewski, Kazimierz Przychodzki].
Wariant tytułu: Dwadzieścia lat prasy, radia i telewizji w Wielkopolsce
Adres wydawniczy: Poznań, 1965.
Opis fizyczny: [30] s. : il. ; 11x21 cm.
Temat: Odwach (Poznań) - wystawy - 1965
Temat: Prasa - wystawy - Polska - 20 w
Temat: Radiofonia - wystawy - Polska - 20 w
Temat: Telewizja - wystawy - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Kitzmann, Eugeniusz.
Hasło dodatkowe: Matuszewski, Henryk.
Hasło dodatkowe: Przychodzki, Kazimierz.
Hasło dodatkowe: Zimmer, Edward.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka (Poznań)
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Oddział (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 1453, sygn. Kat. 1452 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Paczkowski Andrzej (1938- )
Tytuł: Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939 / Andrzej Paczkowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
Opis fizyczny: 342, [2] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.
Seria: Biblioteka Syrenki
Uwaga: Indeksy.
Temat: Gazety polskie - historia - 1918-1939 r
Temat: Prasa - historia - Polska - 1918-1939 r
Temat: Warszawa - kultura - historia - 1918-1939 r
ISBN: 83-06-00768-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7533 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6418 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Rogoż Michał
Tytuł: Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 2, Zawartość, dodatki prasowe, prasa religijna / Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina Kwiecień.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2018.
Opis fizyczny: 341, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Monograficzne Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uwaga: ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Uwaga: Bibliogr. s. 309-316. Indeksy.
Uwaga: Monografia powstała w ramach grantu NCN nr UMO-2013/11/B/HS2/02589, ID23859: Polska prasa dla dzieci i młodzieży do 1918 roku.
Temat: Czasopisma dziecięce polskie - historia - 19-20 w
Temat: Czasopisma religijne polskie - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Kwiecień, Sabina.
Hasło dodatkowe: Woźniakowski, Krzysztof (1950- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-8084-183-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32749/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again