Forma i typ
Książki
(112)
Dostępność
dostępne
(105)
nieokreślona
(7)
tylko na miejscu
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(101)
Księgozbiór podręczny
(5)
Dział
(11)
Autor
Wyspiański Stanisław (1869-1907)
(13)
Purchla Jacek (1954- )
(3)
Nowik Grzegorz (1954- )
(2)
Płoszewski Leon (1890-1970)
(2)
Stryjeńska Zofia (1894-1976)
(2)
Suchan Izabela
(2)
Ujma Monika
(2)
Świątek Tadeusz (1884-1940)
(2)
Adamski Jakub (1985- ). O podobieństwie chórów gotyckich kościołów farnych w Stargardzie i Nysie. Przyczynek do badań nad interregionalnym transferem form w architekturze Europy Środkowej przełomu XIV i XV wieku
(1)
Aikema Bernard (1949- ). Giorgione’s Vecchia: The Northern connection
(1)
Al-Araj Anna. Witkacy - mistyk bez Boga. O koncepcji homo metaphysicus Trepidus (na przykładzie Pożegnanie jesieni)
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Sąd Ostateczny Hansa Memlinga
(1)
Andrzejewska Ewa (1947- )
(1)
Antolak Andrzej
(1)
Antolak Joanna
(1)
Araszkiewicz Agata (1971- ). Jakoś nie będzie
(1)
Babicki Krzysztof. As impartial as possible (?) - Czeslaw Milosz as a literary historian
(1)
Babicki Krzysztof. Możliwie bezstronny (?) - Czesław Miłosz jako historyk literatury
(1)
Babinov Urij Aleksandrovic. Hezychazm i rosyjska sztuka prawosławna
(1)
Baby Nethu Tessa. Of memory and modernity: cultural identity in the writings of Czeslaw Milosz
(1)
Backlund Jan. O wzniosłościach (w kontekście sztuki)
(1)
Badach Artur (1969- ). Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika
(1)
Badach Artur (1969- ). Uwagi o związkach stylu El Greca i renesansowej rzeźby północnowłoskiej
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku
(1)
Bagiński Dobrosław. Dekalog wizualności
(1)
Bajek Zbigniew (1958- )
(1)
Bajor Alvida Antonina (1942- ). Witkacy w Syłgudyszkach
(1)
Bakalarz Monika. Techniczna historia oka
(1)
Balcerek Mariusz. Dwa nieznane plany Torunia z Riksarkivet w Sztokholmie
(1)
Balcerek Mariusz. Two unknown maps of Toruń from Riksarkivet in Stockholm
(1)
Balcewicz Jacek. Krakowowi skreślenie nie grozi!
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Co pozostaje? Antypomniki Gerzów a medialne ramy pamięci. Diagnoza po latach
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). What remains? Anti-monuments of the Gerzes and media frameworks of memory. Years later: a diagnosis
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Ze ślepej uliczki Zachodu do NRD. Alice Lex i Oskar Nerlinger
(1)
Banaś-Korniak Teresa
(1)
Bang Larsen Lars (1972- )
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Klasyczne ramy obrazów El Greca
(1)
Baraniak Magdalena. Witkacy - szyderca antyromantyczny? Trupy i widma w Macieju Korbowie i Bellatrix S. I. Witkiewicza oraz w Beatryks Cenci J. Słowackiego
(1)
Bartelik Marek (1956- ). Dave Hickey odchodzi po raz drugi
(1)
Bartelik Marek (1956- ). Zagubiony i odnaleziony w sklepie z pamiątkami czyli baśń wigilijna
(1)
Bartuzi Agnieszka. Księgozbiór naukowej puławskiej biblioteki rolniczej w czasie zrywów narodowych i wojen
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- )
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Między rzeczami pięknymi a polityką. Walter Mannowsky i gdańskie Muzeum Miejskie w latach 1922–1938
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Muzealna topografia Gdańska w XIX i pierwszych dekadach XX wieku (do roku 1945)
(1)
Barysenka Volha. Losy cudotwórczych ikon Bogurodzicy wywiezionych z terenów Białorusi w 1915 r.: powrót i utrata
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Caravaggio i iluzja realizmu
(1)
Bazin Jerome (1982- )
(1)
Bazin Jerome (1982- ). Czas. Chronologia socrealizmu
(1)
Bazin Jerome (1982- ). Kiedy obrazy patrzyły na robotników
(1)
Bazin Jerome (1982- ). Przestrzeń. Kontakty międzynarodowe w epoce wzajemnej nieufności
(1)
Bazin Jerome (1982- ). Różne oblicza klasy robotniczej
(1)
Bazin Jerome (1982- ). Socrealizm i nowy pejzaż
(1)
Bazin Jerome (1982- ). Wywyższenie klasy robotniczej i proletaryzacja sztuki
(1)
Bałdyga Katarzyna. Thomas Aquinas in the work of Czeslaw Milosz - aesthetic inspirations and reference points
(1)
Bałdyga Katarzyna. Tomasz z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza - estetyczne nawiązania i punkty odniesienia
(1)
Bałka Mirosław (1958- ). Arrasy 2021: teraz
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Architektura - człowiek - język
(1)
Beck James
(1)
Bednarczyk Adam (1982- ). Rycerskość arystokraty z okresu Heian. Rozważania z perspektywy Il Cortegiano Baldassare de Castiglionego
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Czarna moda w Hiszpanii
(1)
Benesz-Goldfinger Zuzanna. Postać i anioł - figuralna rzeźba sepulkralna Abrahama Ostrzegi wobec tradycji obrazowania w sztuce żydowskiej
(1)
Berbelska Dorota. Powrót kolekcji
(1)
Bereś Bettina. O Marii Pinińskiej-Bereś z Bettiną Bereś rozmawia Iwona Demko. Prawdziwa sztuka jest gdzie indziej
(1)
Bereś Bettina. Z Marią Sokół-Augustyńską rozmawia Bettina Bereś. Trzy kobiety
(1)
Bernacki Marek (1965- )
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Introduction
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Wstęp
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). Mogę być w błędzie
(1)
Bertrand-Jaume Pierre (1948- ). Kilka refleksji o historii i wyzwaniach masonerii nurtu liberalnego
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Słowo wstępne
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Jakie to muzeum?
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Księdzu świeczkę a plastykom ogarek
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Między fetyszyzmen a depotyzmem
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Rozbierany twister
(1)
Białonowska Magdalena. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie - na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane dary zakupy
(1)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Dialog czy rebelia?
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. Obicia kołtryny szpalery jedwabie kobierce pasy : charakterystyka nowożytnych tkanin krakowskich kręgu mecenatu mieszczańskiego
(1)
Bieroń Tomasz (1963- )
(1)
Bieńkowska Maja. Dokumenty dla arystów - pamiętanie i zapominanie w fotografii
(1)
Bieś Andrzej Paweł (1968- ). Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie
(1)
Biruiov Urij (1952- ). Jan Lewiński oraz architekci Lwowa końca XIX i początku XX wieku
(1)
Bizior-Dombrowska Magdalena. Wokół kolejnego tomu Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza
(1)
Blahnik Petr. Działalność ochrony przyrody w krajobrazie Czech
(1)
Boarov Andrij (1961- ). From the curator
(1)
Boarov Andrij (1961- ). Od kuratora
(1)
Bobrowska Ewa (1958- )
(1)
Bobrowska Ewa (1958- ). Gorączka Paryża: artyści polscy wobec legendy ville-lumiere
(1)
Bobrowska Ewa (1958- ). Wieki średnie zimna wojna i Polacy we Francji czyli Louisa Grodeckiego pośmiertny powrót do polskich korzeni
(1)
Bochenek Maks. Strumień myślących obrazów
(1)
Bocheński Tomasz (1959- ). Witkacy o pożądaniu
(1)
Bogusławska Magdalena. Design pamięci w muzeum historii niechcianej
(1)
Bokiniec Monika
(1)
Bokum Anne-Marie ten. Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent
(1)
Boniec Magdalena. Obrazy z przeszłości w teraźniejszości: współczesne transformacje sztuki naskalnej
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). Pictor Hubertus eeyck maior quo nemo repertus – neue Gedanken zu einem alten Problem
(1)
Borkowska Justyna (1984- ). Moralistyczne aspekty publicystyki Witkacego
(1)
Borkowski Andrzej. Rekonstrukcja XVI-wiecznych fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Ławrze Supraskiej
(1)
Borkowski Grzegorz. Klaman Drożyńska Pustoła Bałdyga - cztery warianty działania z miastem
(1)
Borkowski Grzegorz. Za inscenizacją - jednak rzeczywistość
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Książka o dworzaninie Baltazara Castiglionego po niderlandzku i po polsku
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(21)
2010 - 2019
(42)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(4)
1920 - 1929
(3)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(9)
Kraj wydania
Polska
(110)
Chiny
(2)
Język
polski
(111)
angielski
(1)
Temat
Dramat polski
(15)
Malarstwo polskie
(14)
Sztuka
(10)
Sztuka polska
(7)
Teatr polski
(6)
Fotografia polska
(4)
Rysunek polski
(4)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(3)
Grafika polska
(3)
Literatura polska
(3)
Miasta
(3)
Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
(3)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(3)
Pamięć
(3)
Restytucja dóbr kultury
(3)
Wyspiański, Stanisław
(3)
Zbiory biblioteczne
(3)
Arrasy wawelskie
(2)
Biblioteki prywatne
(2)
Dramat francuski
(2)
Estetyka
(2)
Kantor, Tadeusz
(2)
Koronkarki i koronkarze
(2)
Koronkarstwo
(2)
Literatura
(2)
Literatura francuska
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Malarstwo żydowskie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Czartoryskich (Kraków)
(2)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(2)
Muzeum Okręgowe (Toruń)
(2)
Muzyka polska
(2)
Ołtarze
(2)
Piłsudski, Józef
(2)
Polacy za granicą
(2)
Rzeźba sakralna niemiecka
(2)
Straty wojenne
(2)
Stwosz, Wit
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Słowacki, Juliusz
(2)
Teatr im. Juliusza Słowackiego (Kraków)
(2)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(2)
Zakony
(2)
Zbiory muzealne
(2)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(1)
Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki (Krzemieniec)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych (Warszawa)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (Łódź)
(1)
Andrzejewska, Ewa
(1)
Archeologia
(1)
Architektura
(1)
Astronomia
(1)
Astronomowie
(1)
Bayrle, Helke
(1)
Bayrle, Thomas
(1)
Biblioteka Gdańska PAN
(1)
Biblioteka hr. Tarnowskich (Tarnobrzeg)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Ostrowiec Świętokrzyski)
(1)
Biżuteria
(1)
Borowski, Włodzimierz
(1)
Bractwo św. Łukasza (grupa artyst.)
(1)
Burstein, Pinchas
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" (Toruń)
(1)
Cukier, Stanisław
(1)
Czasopisma elektroniczne
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Dionizos
(1)
Dominikanie
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Duda-Gracz, Jerzy
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Dziadkiewicz, Roman
(1)
El Greco
(1)
Etos rycerski
(1)
Filozofia kultury
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Fundusz Obrony Narodowej
(1)
Galeria "Labirynt" (Kraków)
(1)
Galeria Piekary (Poznań)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Olkusz)
(1)
Galeria Zamojska (Zamość)
(1)
Galeria Zderzak (Kraków)
(1)
Goldberg, Chaim
(1)
Gostomski, Zbigniew
(1)
Gradowski, Michał
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika żydowska
(1)
Grody
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Gwarek 58
(1)
Głaz, Kazimierz
(1)
Heweliusz, Jan
(1)
Ikony
(1)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1)
Jama Michalikowa (Kraków)
(1)
Temat: dzieło
Ołtarz Mariacki w kościele Mariackim w Krakowie
(2)
Powrót Odysa
(2)
Król Roger
(1)
Obieg (Warszawa ; 2004)
(1)
Powrót kwestarza
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Sąd Ostateczny
(1)
Wizerunki królów polskich
(1)
Temat: czas
1901-
(35)
1801-
(16)
2001-0
(16)
1701-
(6)
2001-
(5)
1401-
(3)
1501-
(3)
1601-
(3)
1939-
(3)
1945-
(3)
1101-
(2)
1201-
(2)
1301-
(2)
1001-
(1)
1918-
(1)
1989-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(9)
Galicja
(2)
Gdańsk
(2)
Jeleniogórska, Kotlina
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Krzemieniec
(1)
Paryż
(1)
Polska Północna
(1)
Polska Zachodnia
(1)
Pomorze
(1)
Tarnobrzeg
(1)
Warszawa
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(23)
Materiały konferencyjne
(17)
Księgi pamiątkowe
(4)
Antologie
(2)
Pamiętniki polskie
(1)
Wywiady
(1)
Źródła historyczne
(1)
112 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Autor: Andrzejewska Ewa (1947- )
Tytuł: Maryan : powrót / Ewa Andrzejewska.
Wariant tytułu: Powrót
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2017.
Opis fizyczny: 126, [1] s. : il. ; 22 cm.
Temat: Andrzejewska Ewa 1947- - pamiętniki
Temat: Burstein Pinchas 1927-1977
Temat: Malarze polscy - 20 w
Temat: Malarze żydowscy - 20 w
Temat: Więźniowie obozów - twórczość - Polska - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Nisza
ISBN: 978-83-62795-59-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32171 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Zbigniew Gostomski : powroty = returns / [redakcja i korekta Anna Kowalczyk ; tłumaczenie Robert Gałązka].
Wariant tytułu: Powroty
Wariant tytułu: Returns
Adres wydawniczy: Kraków : Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, 2017.
Opis fizyczny: 79 s., [3] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Katalog wystawy: Cricoteka, 17 listopada 2017-11 marca 2018.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Gostomski Zbigniew 1932-2017 - wystawy
Temat: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka - wystawy - 2018
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Gałązka, Robert.
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Anna (1962- ).
Hasło dodatkowe: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
ISBN: 978-83-61213-06-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36182
Książka
W koszyku
Autor: Ptaszyńska Eliza (1957- )
Tytuł: Alfred Wierusz-Kowalski : Powrót kwestarza / [koncepcja wydawnicza, tekst Eliza Ptaszyńska].
Wariant tytułu: Powrót kwestarza
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2014.
Opis fizyczny: 23 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Pokaz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Temat: Wierusz-Kowalski Alfred 1849-1915 Powrót kwestarza - wystawy
Temat: Muzeum Okręgowe Suwałki - wystawy - 2014
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Okręgowe (Suwałki)
ISBN: 978-83-61494-76-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30490 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Cyd ; Powrót Odysa ; Sędziowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960.
Opis fizyczny: 353 s., 17 tabl. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Dzieła zebrane
Temat: Dramat francuski - 17 w
Temat: Dramat polski - 19-20 w
Temat: Literatura francuska - przekłady
Hasło dodatkowe: Płoszewski, Leon (1890-1970).
Hasło dodatkowe - tytuł: Powrót Odysa
Hasło dodatkowe - tytuł: Sędziowie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4226/9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Cyd ; Powrót Odysa ; Sędziowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960.
Opis fizyczny: 353 s., 17 tabl. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Dzieła zebrane
Uwaga: W tekście notatki, rękopiśmienne erraty L. Płoszewskiego.
Temat: Dramat francuski - 17 w
Temat: Dramat polski - 19-20 w
Temat: Literatura francuska - przekłady
Hasło dodatkowe: Płoszewski, Leon (1890-1970).
Hasło dodatkowe - tytuł: Powrót Odysa
Hasło dodatkowe - tytuł: Sędziowie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10679/9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Przybyszewski Stanisław (1868-1927)
Tytuł: Powrót / Stanisław Przybyszewski.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916 (Kraków : Czc. Druk. Narodowej).
Opis fizyczny: 133 s. ; 24 cm.
Temat: Opowiadanie polskie - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 672 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Dramaty (Noc listopadowa ; Achilleis ; Powrót Odysa) / Stanisław Wyspiański.
Wariant tytułu: Achilleis
Wariant tytułu: Noc listopadowa
Wariant tytułu: Powrót
Wydanie: Pierwsze wyd. zbiorowe.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", 1929.
Opis fizyczny: XC, 646 s. ; 19 cm.
Seria: Dzieła
Uwaga: Liczne notatki L. Płoszewskiego.
Temat: Dramat polski - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Chmiel, Adam (1865-1934).
Hasło dodatkowe: Sinko, Tadeusz (1877-1966).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5735/5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Autor: Antolak Joanna
Tytuł: Powrót królów = Return of the kings / aut. koncepcji nagrania: Joanna Antolak ; kompoz. i aranż.: Andrzej Antolak.
Wariant tytułu: Poczet królów i książąt polskich
Wariant tytułu: Powrót królów
Cechy pliku: Dane dźwiękowe.
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja CONSPERO, [2006].
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm.
Uwaga: Płyta towarzyszy publikacji "Wizerunki królów polskich".
Uwaga: Publikacja wyd. w zw. z wystawą zorganizowaną na Trakcie Królewskim w Warszawie w 2006 r.
Uwaga: Płyta jest dodatkiem do: IV 742.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz audio CD.
Temat: Muzyka polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Antolak, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Antolak, Andrzej.
ISBN: 83-923046-5-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. El 148 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Gawlik Jan Paweł (1924- )
Tytuł: Powrót do Jamy / Jan Paweł Gawlik ; [oprac. graf. Daniel Mróz].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne w Krakowie, 1961.
Opis fizyczny: 191, [5] s., [15] k. tabl. kolor., [3] k. tabl. złoż. : il. : err. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 190-[192]. Indeks.
Temat: Jama Michalikowa Kraków - historia
Temat: Zielony Balonik Kraków
Temat: Kabaret polski - historia - 1901-1918 r
Temat: Kawiarnie i cukiernie - Polska - 1901-1918 r
Hasło dodatkowe: Mróz, Daniel (1917-1993).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW Prasa
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 3387 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Powroty - Krzysztof Pasztuła / [wstęp: Małgorzata Nikolska].
Adres wydawniczy: Biała Podlaska : Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, [2011].
Opis fizyczny: 19 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Temat: Pasztuła Krzysztof 1953- - album
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 21 w. - album
Temat: Miasta - ikonografia - Polska - album
Temat: Weduta - ikonografia - wystawy
Hasło dodatkowe: Nikolska, Małgorzata.
ISBN: 978-83-89075-17-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 17789 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Łukaszowcy : wielki powrót / [opracowanie tekstów: Michał Przeperski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, cop. 2022.
Opis fizyczny: [196] s., [24] s. tabl. kolor. ; 26 cm.
Uwaga: Mat. promocyjne do wystawy "Łukaszowcy. Wielki powrót" zorg. przez Muzeum Historii Polski w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Temat: Muzeum Historii Polski Warszawa - zbiory - 1918-1939 r
Temat: Muzeum Narodowe Warszawa - wystawy - 2022
Temat: Bractwo św. Łukasza grupa artyst
Temat: Sztuka polska - wystawy - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Przeperski, Michał (1986- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26268 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Wolska Agata
Tytuł: Zagrabiony, odzyskany : historia powrotu ołtarza Wita Stwosza do Krakowa / Agata Wolska.
Wariant tytułu: Historia powrotu ołtarza Wita Stwosza do Krakowa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
Opis fizyczny: 402, [2] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 358-396. Indeks.
Temat: Stwosz Wit 1447?-1533. Ołtarz Mariacki w kościele Mariackim w Krakowie
Temat: Kradzież dzieł sztuki - Niemcy - 1933-1945 r
Temat: Ołtarze - Polska - 15 w
Temat: Restytucja dóbr kultury - Polska - od 1944 r
Temat: Rzeźba sakralna niemiecka - 15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Literackie
ISBN: 978-83-08-06970-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33807 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grzeloński Bogdan (1941- )
Tytuł: Dyplomacja i arrasy : wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961 / Bogdan Grzeloński.
Wariant tytułu: Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2016.
Opis fizyczny: 206, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Na s. red. i s. 4 okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-3015-0.
Uwaga: Bibliogr. s. 193-200. Indeks.
Uwaga: Współfinansowanie: Uniwersytet SWPS.
Temat: Arrasy wawelskie
Temat: Dyplomacja polska - 1944-1989 r
Temat: Kanada - a Polska - 1945-1989 r
Temat: Polska - a Kanada - 1944-1989 r
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
ISBN: 978-83-242-3015-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30605 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Głaz Kazimierz (1931- )
Tytuł: Powrót do Edenu : sensybilistyczne prawo serii / Kazimierz Głaz.
Adres wydawniczy: Toronto : Toronto Center for Contemporary Art, 2005.
Opis fizyczny: [48] s. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Teka wydawnicza wraz z publikacją: "Kazimir Glaz at the Metro Hall". - Tekst częściowo ang.
Temat: Głaz Kazimierz 1931- - korespondencja
Temat: Listy polskie - od 2001 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 15434 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Powrót Odysa : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1907 (Kraków : W. L. Anczyc).
Opis fizyczny: 108 s. ; 21 cm.
Temat: Dramat polski - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10711 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Powrót Odysa : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1907 (Kraków : W. L. Anczyc).
Opis fizyczny: 108 s. ; 21 cm.
Temat: Dramat polski - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 7079 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Powrót Odysa : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1907 (Kraków : W. L. Anczyc).
Opis fizyczny: 108 s. ; 21 cm.
Temat: Dramat polski - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 7078 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Powrót Odysa : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1907 (Kraków : W. L. Anczyc).
Opis fizyczny: 108 s. ; 21 cm.
Temat: Dramat polski - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4401 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Powrót Odysa : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : nakładem autora ; skład w Księgarni Gebethnera, 1907 (Kraków : odbito w Księgarni W. L. Anczyca).
Opis fizyczny: 108 s. ; 22 cm.
Temat: Dramat polski - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 7160 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Tytuł: Powrót Odysa : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspiański.
Adres wydawniczy: Kraków : nakładem autora, 1907 (Kraków : W. L. Anczyc).
Opis fizyczny: 108 s. ; 21 cm.
Uwaga: Egz. po zalaniu.
Temat: Dramat polski - 1901-1914 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 106 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej