Forma i typ
Książki
(45)
Dostępność
dostępne
(45)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(36)
Dział
(10)
Autor
Kowecka Elżbieta (1929-2001)
(4)
Baranowski Bohdan (1915-1993)
(3)
Gąsiorowski Wilhelm (1825-1892)
(3)
Jeżewska Maria (1943- )
(3)
Knobloch Mieczysław
(3)
Nadolski Andrzej (1921-1993)
(3)
Siedlecka Wiesława
(3)
Starzewska Maria (1907-2004)
(3)
Turnau Irena (1925-2008)
(3)
Fabijańska-Żurawska Teresa (1932- )
(2)
Kobielski Stanisław (1914-1980)
(2)
Samek Jan (1930-2007)
(2)
Tłoczek Ignacy (1902-1982)
(2)
Werner Jerzy (1920-1990)
(2)
Adamczak Jakub. Działalność wystawiennicza w Muzeum Zalewu Wiślańskiegow Kątach Rybackich - Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w latach 2013-2017
(1)
Banasik Barbara. Identyfikacja tematyczna prac Stefana Norblina w Indiach
(1)
Bednarz Tomasz (historia). Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej - Witrualny Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. Paris Musique in mid-nineteenth Century prints and illustrated books
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. Paryż muzyczny w XIX-wiecznej ilustracji
(1)
Bogucki Marcin (teatr). Ikonografia muzyczna jako element Partytury teatralnej na przykładzie Staatstheater Mauricio Kagla
(1)
Bogucki Marcin (teatr). Music iconography as an element of theatrical Score: the case of Mauricio Kagel's Staatstheaterl
(1)
Boguszewska Teresa. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rzecz ochrony zabytków morskiego dziedzictwa kulturowego i udostępniania ich społeczństwu na przykładzie latarń morskich w których Towarzystwo prowadzi działalność turystyczną i edukacyjną
(1)
Borcz Zuzanna (1935- )
(1)
Boroś Lucjan. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rzecz ochrony zabytków morskiego dziedzictwa kulturowego i udostępniania ich społeczństwu na przykładzie latarń morskich w których Towarzystwo prowadzi działalność turystyczną i edukacyjną
(1)
Bryl Monika
(1)
Bryl Monika. Destrukty unikaty i szrot. Rzemiosło artystyczne w perspektywie uczestnika polskiego rynku sztuki
(1)
Buczkowski Kazimierz (1897-1967)
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Norblin w Łańcucie
(1)
Ciemińska Anna. Zorganizuje pan szkołę morską na sześciuset ludzi... Gimnazjum i Liceum Morskie w Landywood we wspomieniach i dokumentach
(1)
Ciunowicz Maciej (1964- )
(1)
Czapczyk Anna. Otto Weiland w świetle zachowanych materiałów
(1)
Czerwiński Aleksander (1924-2012)
(1)
Domagała Malwina. Dźwięk zapisany na płaszczyźnie płótna
(1)
Domagała Malwina. Sound recorded on the surface of the canvas
(1)
Domke Stanisław. Kołobrzeski Skansen Morski
(1)
Domżał Robert. Co dalej z bazą danych o historycznych statkach?
(1)
Dudek Lesław (1921-2016)
(1)
Dylewski Sławomir. Izba Historii Kanału Elbląskiego
(1)
Feliks Anna. Między zbiorem a kolekcją. Leonard Mokicz (1906-1980) - koneser i jego azyl
(1)
Frąckowska Anna (1979- )
(1)
Gancarczyk Paweł (1970- )
(1)
Grabowski Michał. Badania stanowisk wrakowych w województwie zachodniopomorskim - dzialalność Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza w latach 2014-2015
(1)
Gryżan Magdalena
(1)
Grzejszczak Łukasz. To jest nasz pokój mauretański. Łódzkie kolekcje sztuki orientalnej przed 1939 rokiem
(1)
Gul Joanna. Ikonografia muzyczna wystaw rzemiosła i przemysłu
(1)
Gul Joanna. Musical iconography of industrial exhibitions
(1)
Gutkowska Dorota. Formowanie się i rozwój zbioru mebli w Muzeum Narodowym w Warszawie
(1)
Guzik Marek. Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Arnold Schoenberg - composer painter
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Arnold Schonberg - kompozytor malarz
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Editorial
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Od redakcji
(1)
Hołubiec Jerzy Wiesław
(1)
Janiszewska-Jakubiak Dorota. Warszawskie adresy Stefana Norblina
(1)
Jaworski Piotr (1950- ). Po lekkim odczyszczeniu mogłyby myślącemu złotnikowi lub jubilerowi za wzór służyć : przedmioty rzemiosła artystycznego Grecji i Rzymu na warszawskich wystawach starożytności (1856-1889)
(1)
Kamieńska Zofia (1908-1996)
(1)
Kasprzak Aleksandra J. Wystawa dzieł sztuki stosowanej do przemysłu w Warszawie 1881 roku. Początki kolekcjonerstwa szkła w Królestwie Polskim
(1)
Kasprzak-Miler Agnieszka. Portret historyczny w twórczości Stefana Norblina
(1)
Kilijańska Alicja. Złotnictwo ze zbiorów Ursyn-Rusieckich - kolekcja czy zestaw pamiątek rodzinnych?
(1)
Komorowski Antoni (1945- ). Bałtyckie muzealne statki latarniowe
(1)
Kostrzyńska-Miłosz Anna. Budowanie nowej kolekcji muzealnej na przykładzie zbiorów rzemiosła artystycznego art deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku
(1)
Koszałka Liliana. Wychowanie żeglarskie w Szkole Podstawowej Nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta
(1)
Kowalski Piotr Zygmunt. Stefan Norblin - konformista zapowiadający fusion-art
(1)
Kowalski Wojciech (1950- ). Majolika niderlandzka w Elblągu. Kolekcja in statu nascendi
(1)
Kulik Mirosław. Związki Jana Kasprowicza (1860-1926) z polskim morzem
(1)
Kunicka Dorota. Wystawa czasowa Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na Pojezierzu Brodnickim w Ośrodku Tradycji Rybołówstwa i Wędkarstwa w Grzmięcej (2014-2019)
(1)
Kurek Joanna
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Obraz Muzyka Luciena Simona - przykład alegorii muzyki w malarstwie francuskim końca XIX wieku
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Od pamiątek narodowych po obiekty naukowe. Rzemiosło artystyczne w kolekcjach Izabelli i Jana hr. Działyńskich w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Painting Music by Lucien Simon - an example of the allegory of music in french painting at the end of the 19th Century
(1)
Leśniakowska Marta. Musicologist in a museum
(1)
Leśniakowska Marta. Muzykolog w muzeum
(1)
Litwin Jerzy (1944- )
(1)
Makowska Urszula. Last chords
(1)
Makowska Urszula. Ostatnie akordy
(1)
Mieleszkiewicz Stefan. Formowanie się i rozwój zbioru mebli w Muzeum Narodowym w Warszawie
(1)
Myśliński Michał (1967- ). Melody of Singing Frog
(1)
Myśliński Michał (1967- ). Niedogodności kolekcjonowania polskiej biżuterii powojennej czyli jak nie zostać posiadaczem złomu
(1)
Myśliński Michał (1967- ). Partytura Śpiewającej Żaby czyli co można było usłyszeć nad Rudawą
(1)
Mączewska Katarzyna. Efekt współpracy rysownika z kolekcjonerem - Władysława Sztolcmana rysunki rzemiosła artystycznego powstałe dla Dominika Witke-Jeżewskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Nowak Tomasz (1973- ). Iconography in partitoned Polnd in the current research on folk dance and its social context
(1)
Nowak Tomasz (1973- ). Ikonografia polska z czasów zaborów we współczesnych badaniach nad tańcem ludowym i jego kontekstem społecznym
(1)
Ostasz Aleksander. Badania stanowisk wrakowych w województwie zachodniopomorskim - dzialalność Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza w latach 2014-2015
(1)
Ostasz Aleksander. Kołobrzeski Skansen Morski
(1)
Otremba Ewa (1951- ). Rejs Daru Pomorza dookoła świata w zbiorach muzeum uczelnianego
(1)
Paternoga Radosław. Historyczne jachty w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie
(1)
Paś Monika. Wieża z kości słoniowej - zabytek bez znaczenia artystycznego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Pietkiewicz Iwona. Bałtyckie muzealne statki latarniowe
(1)
Pięczykowska Maria. Rejs Daru Pomorza dookoła świata w zbiorach muzeum uczelnianego
(1)
Piętkowski Piotr. Wczesnośredniowieczne wzmianki źródłowe o rzekach pomorskich do końca XII wieku
(1)
Przerembski Zbigniew Jerzy. Musics scenes in the miniatures of Kajetan Wawrzyniec Kielisiński
(1)
Przerembski Zbigniew Jerzy. Sceny muzyczne w miniaturach Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego
(1)
Puchalski Jakub. Imprisoned by conventions
(1)
Puchalski Jakub. W niewoli konwencji
(1)
Putowski Maciej (1936-2020). Między zbiorem a kolekcją. Leonard Mokicz (1906-1980) - koneser i jego azyl
(1)
Reinhard-Chlanda Małgorzata (1954- ). Nie tylko Norblin
(1)
Roeske Wojciech
(1)
Rottermund Krzysztof (1957- ). 1835 score of Faust by Antoni Radizwiłł as an example of editorial and visual art
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(14)
1970 - 1979
(20)
1860 - 1869
(3)
Kraj wydania
Polska
(45)
Język
polski
(45)
Temat
Porcelana polska
(4)
Biżuteria polska
(3)
Broń biała
(3)
Cechy (rzem.)
(3)
Fajans polski
(3)
Rękopisy łacińskie
(3)
Zegary i zegarki
(3)
Broń palna
(2)
Kusza
(2)
Pojazdy konne
(2)
Rzemiosło
(2)
Skóry - przemysł
(2)
Snycerstwo
(2)
Złotnictwo
(2)
Łuk (broń)
(2)
Aptekarstwo
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Lampy
(1)
Malarze polscy
(1)
Muzea morskie i rzeczne
(1)
Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
(1)
Muzyka
(1)
Młynarstwo
(1)
Norblin, Stefan
(1)
Poczta
(1)
Pszczelnictwo
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Szabla
(1)
Szkło artystyczne
(1)
Sztuka
(1)
Transport morski
(1)
Transport wodny śródlądowy
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zdobnictwo
(1)
Świeczniki
(1)
Temat: czas
1501-
(6)
1601-
(6)
1701-
(6)
1801-
(6)
1901-
(5)
Temat: miejsce
Kraków
(3)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
45 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Baranowski Bohdan (1915-1993)
Tytuł: Polskie młynarstwo / Bohdan Baranowski.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Opis fizyczny: s. : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Młynarstwo - historia - Polska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3826 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Borcz Zuzanna (1935- )
Tytuł: Polskie poczty / Zuzanna Borcz.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
Opis fizyczny: 199, [5] s., [140] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 184-186.
Temat: Poczta - historia - Polska
ISBN: 83-04-03142-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5838 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Fabijańska-Żurawska Teresa (1932- )
Tytuł: Polskie powozy / Teresa Żurawska.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
Opis fizyczny: 239, [1] s., [9] k. tabl. kolor. : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 226-231.
Temat: Pojazdy konne - historia - Polska
ISBN: 83-04-00758-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4332 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Fabijańska-Żurawska Teresa (1932- )
Tytuł: Polskie powozy / Teresa Żurawska.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
Opis fizyczny: 239, [1] s., [9] k. tabl. kolor. : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 226-231.
Temat: Pojazdy konne - historia - Polska
ISBN: 83-04-00758-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. I 4322 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Roeske Wojciech
Tytuł: Polskie apteki / Wojciech Roeske.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
Opis fizyczny: 253, [3] s., [159] s. tabl. (w tym kolor.) : err. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Spis treści także ang.
Uwaga: Bibliogr. s. 241-246.
Temat: Aptekarstwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-02264-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5618 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie złotnictwo / Jan Samek.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
Opis fizyczny: 316, [3] s., [211] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 257-265. Indeks.
Temat: Złotnictwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-01812-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5099 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie złotnictwo / Jan Samek.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
Opis fizyczny: 316, [3] s., [211] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 257-265. Indeks.
Temat: Złotnictwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-01812-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5100 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Siedlecka Wiesława
Tytuł: Polskie zegary / Wiesława Siedlecka.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
Opis fizyczny: 159, [2] s., [170] s. tabl. : il. ; 20x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 146-149. Indeks.
Temat: Zegary i zegarki - historia - Polska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Europejskiego Rzemiosła Artystycznego sygn. I 3482 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Siedlecka Wiesława
Tytuł: Polskie zegary / Wiesława Siedlecka.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
Opis fizyczny: 159, [2] s., [170] s. tabl. : il. ; 20x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 146-149. Indeks.
Temat: Zegary i zegarki - historia - Polska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3483 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Siedlecka Wiesława
Tytuł: Polskie zegary.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
Opis fizyczny: 159, [2] s., [170] s. tabl. : il. ; 20x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 146-149. Indeks.
Temat: Zegary i zegarki - historia - Polska
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. I 3445 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tłoczek Ignacy (1902-1982)
Tytuł: Polskie snycerstwo / Ignacy Tłoczek.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
Opis fizyczny: 134 s., [4] k. tabl. kolor., [96] s. tabl. ; 19 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Temat: Snycerstwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-01375-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4712 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tłoczek Ignacy (1902-1982)
Tytuł: Polskie snycerstwo / Ignacy Tłoczek.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
Opis fizyczny: 134 s., [4] k. tabl. kolor., [96] s. tabl. ; 19 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Temat: Snycerstwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-01375-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4713 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Turnau Irena (1925-2008)
Tytuł: Polskie skórnictwo / Irena Turnau.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Opis fizyczny: 202, [5] s., [99] s. tabl. (w tym kolor.) : il. err. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 190-196.
Temat: Rzemiosło - historia - Polska
Temat: Skóry - przemysł - historia - Polska
ISBN: 83-04-00813-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4488 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Turnau Irena (1925-2008)
Tytuł: Polskie skórnictwo / Irena Turnau.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Opis fizyczny: 202, [5] s., [99] s. tabl. (w tym kolor.) : il. err. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 190-196.
Temat: Rzemiosło - historia - Polska
Temat: Skóry - przemysł - historia - Polska
ISBN: 83-04-00813-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4489 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wróblewski Romuald (1941- )
Tytuł: Polskie pszczelarstwo / Romuald Wróblewski.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
Opis fizyczny: 375, [1] s., [144] s. tabl. (w tym kolor) : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s 361-364.
Temat: Pszczelnictwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-02732-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 5837 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Knobloch Mieczysław
Tytuł: Polska biżuteria.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Opis fizyczny: 106, [2] s., [4] k. tabl. kolor., [99] s. tabl. : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 99-100.
Temat: Biżuteria polska - historia
ISBN: 83-04-00621-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4155 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Knobloch Mieczysław
Tytuł: Polska biżuteria.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Opis fizyczny: 106, [2] s., [4] k. tabl. kolor., [99] s. tabl. : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 99-100.
Temat: Biżuteria polska - historia
ISBN: 83-04-00621-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4156 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Knobloch Mieczysław
Tytuł: Polska biżuteria.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Opis fizyczny: 106, [2] s., [4] k. tabl. kolor., [99] s. tabl. : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Bibliogr. s. 99-100.
Temat: Biżuteria polska - historia
ISBN: 83-04-00621-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4157 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Polska porcelana / oprac. Elżbieta Kowecka [et al.].
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Opis fizyczny: 220, [3] s., [212] s. tabl., 8 k. tabl. kolor. : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Nazwa serii na obwol.
Uwaga: Bibliogr. s. 201-202. Indeks.
Temat: Porcelana polska - historia
Hasło dodatkowe: Kowecka, Elżbieta (1929-2001)
ISBN: 83-04-00642-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. I 4583 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Polska porcelana / oprac. Elżbieta Kowecka [et al.].
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
Opis fizyczny: 210, [2] s., 189 tabl., 8 k. tabl. kolor. : il. ; 19x21 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Nazwa serii na obwol.
Uwaga: Bibliogr. Indeks.
Temat: Porcelana polska - historia
Hasło dodatkowe: Kowecka, Elżbieta (1929-2001)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3588 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej