Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(11)
tylko na miejscu
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(12)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Adamowski Janusz Włodzimierz (1952- ). Pani prof. Elżbiecie Barbarze Zybert - z wielką estymą oraz podziękowaniami
(1)
Bartol Krystyna. Mnemosyne w mitycznej i społecznej przestrzeni Grecji starożytnej
(1)
Bauchrowicz-Tocka Maria. Kobiety kultury międzywojennej Łomży - wybrane przykłady
(1)
Bieńkowska Maja. Dokumenty dla arystów - pamiętanie i zapominanie w fotografii
(1)
Bogusławska Magdalena. Design pamięci w muzeum historii niechcianej
(1)
Bojarska-Syrek Joanna (1950-2015). Jaką historię chcemy opowiedzieć?
(1)
Borkowska-Rychlewska Alina. Odległość uświęca piękno
(1)
Borkowski Robert (historia). Ostatnie lata twórczego życia Franciszka Kotuli (1900-1983) w świetle jego listów do Stanisława Liszcza
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Pamięć niepamięć i nowożytne wyobrażenia na temat Średniowiecza
(1)
Broński Krzysztof
(1)
Broński Krzysztof. Miasta galicyjskie we współczesnej historiografii
(1)
Broński Krzysztof. Miasto - pamięć wybór tożsamość
(1)
Brzóska Robert. Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa w latach 2000-2021 na Uniwersytecie Warszawskim
(1)
Bąk-Wołoszyn Magdalena. Romantyczne metafory pamięci - ogród o rozwidlających się ścieżkach (Wordsworth i Mickiewicz)
(1)
Błaszczak Monika. Dyskurs pamięci w sztuce teatru - na wybranych przykładach spektakli nurtu offowego
(1)
Całek Anita. Władza pamięci w Ostatnim rozdaniu Wiesława Myśliwskiego i Podróżach po skryptorium Paula Austera
(1)
Chuchla Antoni (1957- ). Niebyleckie tradycje muzyczne
(1)
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Niezwykłe kobiety kreujące rzeczywistość polskiej diaspory w przestrzeni medialnej - na emigracji w XX i XXI wieku
(1)
Chęćka-Gotkowicz Anna (1975- ). Piotr Zieliński Mnemosyne muzyka i mózg. Humanistyka i neurobiologia na tropach pamięci i zapomnienia
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- )
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- ). Matka Boska od Pamięci
(1)
Civkac Ol'ga Mihajlivna. Z dziejów teatru żydowskiego im. Goldfadena w Stanisławowie w okresie międzywojennym
(1)
Cymbalisty Wojciech Jan. Pamięć społeczności żydowskiej Choroszczy i okolic we wspomnieniach Janusza Mieczysława Koronkiewicza
(1)
Czabanowska-Wróbel Anna (1962- ). Oddajcie mi moje dzieciństwo
(1)
Czapliński Przemysław (1962- ). Wojny pamięci
(1)
Czekaj Rafał (filozofia). Historie czytane wstecz i z powrotem. O preposteryczności sztuki
(1)
Czernik Jakub
(1)
Czernik Jakub. Historia - pamięć - narracja - tożsamość
(1)
Czerwińska Małgorzata (1961- ). Dotknąć i usłyszeć - o haptyczno-kinestetycznej i audialnej obecności osób z niepełnosprawnością wzroku w układach kultury
(1)
Czerwiński Grzegorz (1978- ). Białystok-Moskwa Estery Gessen jako rosyjskie świadectwo polskiej Żydówki i nowy typ prozy wspomnieniowej w Rosji
(1)
Dawidowicz Grażyna (filologia polska). Piotr Gorodiszcz - misjonarz i społecznik białostocki
(1)
Dobrowolski Radosław
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Medytatywność wideo (Mariny Abramović Portrait with golden mask
(1)
Dżuła Krystyna. Teatr w Dynowie
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Wieża mieszkalna - twierdza rodu czy symbol miejskiej komuny? Średniowieczne wieże mieszkalne Rzymu
(1)
Fedorowicz Małgorzata (1968- ). Ludzie planeta dobrobyt pokój partnerstwo. Biblioteki wobec celów zrównowżonego rozwoju
(1)
Feldman-Kołodziejuk Ewelina. (Nie)obecność Żydów augustowskich w powieści Szymona Teżewskiego Eteromanka
(1)
Ferworn-Horawa Katarzyna. Artysta u jego cień czyli sztuka zapominania na podstawie tekstu Filozof i jego cień Maurice'a Merleau-Ponty'ego
(1)
Figueira Dorothy Matilda (1955- ). Uporządkować własne życie i życie innych: Matteo Ricci i tradycja technik mnemonicznych
(1)
Filinowicz Alina. Nazwy terenowe świadectwem istnienia społeczności żydowskiej
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Muzeologia emocji i mistyfikacji
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Obraz narracja pamięć. Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum?
(1)
Frey Krzysztof (1955?-2011)
(1)
Galusek Łukasz (1973- ). Znamiona stołeczności - przypadek Pragi
(1)
Gmiterek Grzegorz. Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa. Analiza dorobku naukowego profesor Elżbiety Barbary Zybert
(1)
Grabowska Dorota (1968- )
(1)
Grabowska Dorota (1968- ). 70 lat Poradnika Bibliotekarza w opinii jego redaktorów i współpracowników
(1)
Grabowska Dorota (1968- ). Potrzeby użytkowników dziecięcych a działania bibliotek w świetle badań na łamach międzynarodowych czasopism naukowych
(1)
Grabowska Dorota (1968- ). Wykaz publikacji prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert w układzie chronologicznym z podziałem na książki i artykuły recenzje prace redakcyjne przekłady i tłumaczenia oraz materiały konferencyjne
(1)
Grygrowski Dariusz (1962- ). Trzy rocznice warszawskiego bibliotekoznawstwa
(1)
Góralski Andrzej (1936- ). Jak pisze poezja i jak poezja pisze nas
(1)
Górska Irena (filolog). Między historycznością sztuki a jednostkowym doświadczeniem. Artystyczne narracje Zbigniewa Herberta
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Płace bibliotekarzy w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich w latach 1789-1871
(1)
Głowacka Ewa (1959- ). Koncepcje i narzędzia badania poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w odniesieniu do kompetencji informacyjnych
(1)
Heinemann Monika (1983- ). Między Wschodem a Zachodem: pytanie o specyfikę narracji muzealnej w Europie Środkowej i Wschodniej
(1)
Hodge Nicholas
(1)
Jachimczyk Adam (1970- ). Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa. Analiza dorobku naukowego profesor Elżbiety Barbary Zybert
(1)
Jagodzińska Katarzyna (1981- ). Spór o muzeum
(1)
Janicka Anna (1968- ). Panel: Pamięć o społeczności żydowskiej w przestrzeni regionalnej
(1)
Jazdon Artur (1956- ). Towarzystwo Akcyjne dla wydawania Zeitung des Osten. Przyczynek do dziejów poznańskiego ruchu wydawniczego
(1)
Jeziorkowska-Polakowska Anna. La Sankta Biblio Józefa Zamenhofa
(1)
Juda Maria (1958- ). Inwentarz księgarni i drukarni Jakuba Matyaszkiewicza z 1738 roku. Przyczynek do dziejów drukarstwa i księgarstwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku
(1)
Jędrasiak Kamil (1988- ). Machinima : Film? Wideo? Sztuka?
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Temat jadwiżański w sztuce Michaela Wilmanna. Tradycja i następstwa
(1)
Kapralski Sławomir. Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową
(1)
Karpińska Agnieszka. W takich domkach to powstają hymny
(1)
Kawalec Anna (nauki filozoficzne). Dwa przypadki antropologicznego przypominania. Esaj o zapomianym dziele
(1)
Kisilowska Małgorzata (1970- ). Koncepcje i narzędzia badania poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w odniesieniu do kompetencji informacyjnych
(1)
Kluszczyński Ryszard Waldemar (1952- )
(1)
Kluszczyński Ryszard Waldemar (1952- ). Sztuka wideo - od rozproszonej autonomii do rozproszonej wszechobecności
(1)
Koltakova Natalia. Fenomenologia doświadczenie fotograficznego: historia pamięć efekt debacle
(1)
Komar Żanna. Worochta i czarodziejska góra Józefa Awina
(1)
Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Czy Bibliotekarz może być źródłem wiedzy o polskim bibliotekarstwie w okresie powojennym? Obraz krajowego systemu bibliotecznego na łamach periodyku w ltach 1945-2020
(1)
Kononiuk Tadeusz. Morfologia moralnego osądu
(1)
Koredczuk Bożena. Komisje bibliograficzne i bibliotekoznawcze działające w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku w Polsce - przegląd i dokonania
(1)
Korus Kazimierz. Mnemosyne w greckiej polityce i kulturze
(1)
Korzeniewski Bartosz (1973- ). Status kreacji filmowych w obrazie przeszłości współczesnych społeczeństw na przykładzie Katynia Andrzeja Wajdy
(1)
Kos Jerzy Krzysztof. Nieznany projekt Teatru Narodowego w Berlinie autorstwa Carla G. Langhansa
(1)
Kostro Robert (1967- )
(1)
Kostro Robert (1967- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
(1)
Kostro Robert (1967- ). Współczesna opowieść o historii Polski. Wokół koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski
(1)
Kotowski Robert (1970- )
(1)
Kotowski Robert (1970- ). Terapeutyczne funkcje muzeów
(1)
Kotowski Robert (1970- ). Wstęp
(1)
Kozak Liliana. Wspólna pamięć sztuki
(1)
Koziołkiewicz Elżbieta. Gdzie sięga pamięć: kobieca męska i autorska
(1)
Krasińska Magdalena. Ars memorativa - od retoryki do Teatru Pamięci
(1)
Krasiński Edward (1933- ). Arnold Wspaniałomyślny twórca Muzeum Teatralnego
(1)
Krawczyk Marcin (filozofia). O jednej z form trwania sztuki w czasie i przestrzeni
(1)
Kruczyński Andrzej. Archipelag teatr
(1)
Kruszewski Tomasz (1973- ). Sztuczna inteligencja w bibliotece - przyczynek do badań
(1)
Krychniak Ewa (1971- ). Szkolnictwo żydowskie w Białymstoku w okresie międzywojennym
(1)
Krzykała Monika. Sztuka dialogu w sztuce pamiętania
(1)
Kubala Agata. Copying after masterworks of ancient art. The plaster casts collection of the Museum of the University of Wrocław and its ideological and academic context
(1)
Kuisz Jarosław (1976- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
(1)
Kuligowska-Korzeniewska Anna (1941- ). W Salach Redutowych Teatru Wielkiego
(1)
Kuniński Miłowit (1946- ). Pamięć własna i cudza jako źródło tożsamości podmiotu moralnego
(1)
Kusek Robert
(1)
Kusek Robert. Il veleno di Auschwitz
(1)
Kusek Robert. Miasto - pamięć wybór tożsamość
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Miasta
(2)
Muzealnictwo
(2)
Pamięć
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka europejska
(2)
Teatr polski
(2)
Artyści europejscy
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Cmentarze wojenne
(1)
Estetyka
(1)
Film
(1)
Fotografia
(1)
Judaizm
(1)
Kantor, Tadeusz
(1)
Literatura
(1)
Literatura europejska
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura żydowska
(1)
Matejko, Jan
(1)
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
(1)
Muzea historyczne
(1)
Muzea teatralne
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzeum Teatralne (Warszawa)
(1)
Muzyka polska
(1)
Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej (Kraków)
(1)
Polityka historyczna
(1)
Raszkin-Nowak, Felicja
(1)
Regionalizm
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka żydowska
(1)
Urbanistyka
(1)
Wideo-art
(1)
Willmann, Michael
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojtyła, Arkadiusz
(1)
Zybert, Elżbieta Barbara
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żydzi
(1)
Temat: dzieło
Bitwa pod Grunwaldem
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
1901-
(4)
1701-
(2)
2001-0
(2)
1914-
(1)
Temat: miejsce
Białystok (okręg)
(1)
Budapeszt
(1)
Kraków
(1)
Praga
(1)
Sosnowiec
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Księgi pamiątkowe
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Muzeum Teatralne w Warszawie (1957-2007) / [redakcja Maria Staniszewska ; wybór muzealiów Krzysztof Frey].
Wariant tytułu: Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
Adres wydawniczy: Warszawa : Teatr Wielki - Opera Narodowa, 2007.
Opis fizyczny: 63 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: U góry s. tyt.: Dyrektor naczelny Janusz Pietkiewicz, kierownik Muzeum Teatralnego Andrzej Kruczyński.
Temat: Muzeum Teatralne Warszawa
Temat: Muzea teatralne - Polska - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Staniszewska, Maria.
Hasło dodatkowe: Frey, Krzysztof (1955?-2011).
Hasło dodatkowe: Krasiński, Edward (1933- ). Arnold Wspaniałomyślny twórca Muzeum Teatralnego
Hasło dodatkowe: Kruczyński, Andrzej. Archipelag teatr
Hasło dodatkowe: Kuligowska-Korzeniewska, Anna (1941- ). W Salach Redutowych Teatru Wielkiego
Hasło dodatkowe: Rogacki, Henryk Izydor. Pamięć teatru
Hasło dodatkowe: Teatr Wielki - Opera Narodowa (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23822, sygn. III 14934 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Mnemosyne : pamięć jako źródło dzieła sztuki / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Jakuba Czernika ; [przeł. Maria Cieśla-Korytowska].
Wariant tytułu: Pamięć jako źródło dzieła sztuki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2016.
Opis fizyczny: 533 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Komparatystyka Polska
Uwaga: Materiały z konf., 4-6 listopada 2015 r., Kraków.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Finansowanie: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z ang., niem. Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Film - tematyka - materiały konferencyjne
Temat: Literatura - tematyka - materiały konferencyjne
Temat: Pamięć - a sztuka - materiały konferencyjne
Temat: Pamięć - w filmie - materiały konferencyjne
Temat: Pamięć - w literaturze - materiały konferencyjne
Temat: Pamięć - w sztuce - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - tematyka - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Cieśla-Korytowska, Maria (1947- ).
Hasło dodatkowe: Czernik, Jakub.
Hasło dodatkowe: Bartol, Krystyna. Mnemosyne w mitycznej i społecznej przestrzeni Grecji starożytnej
Hasło dodatkowe: Korus, Kazimierz. Mnemosyne w greckiej polityce i kulturze
Hasło dodatkowe: Borowski, Andrzej (1945- ). Pamięć, niepamięć i nowożytne wyobrażenia na temat "Średniowiecza"
Hasło dodatkowe: Ostrowski, Jan K. (1947- ). Od "pars pro toto" do naturalistycznego odwzorowania
Hasło dodatkowe: Ryczek, Wojciech. Bliźniacza siostra literatury
Hasło dodatkowe: Figueira, Dorothy Matilda (1955- ). Uporządkować własne życie i życie innych: Matteo Ricci i tradycja technik mnemonicznych
Hasło dodatkowe: Kuniński, Miłowit (1946- ). Pamięć własna i cudza jako źródło tożsamości podmiotu moralnego
Hasło dodatkowe: Nowicka, Elżbieta (1953- ). Pamięć teatru - pamięć w teatrze
Hasło dodatkowe: Stanisz, Marek. "Serce boli, lecz opowiadać trzeba"
Hasło dodatkowe: Trybuś, Krzysztof (1957- ). Zima romantyków
Hasło dodatkowe: Bąk-Wołoszyn, Magdalena. Romantyczne metafory pamięci - "ogród o rozwidlających się ścieżkach" (Wordsworth i Mickiewicz)
Hasło dodatkowe: Cieśla-Korytowska, Maria (1947- ). Matka Boska od Pamięci
Hasło dodatkowe: Siwiec, Magdalena. "Lieu de mémoire - lieu de folie"
Hasło dodatkowe: Seweryn, Agata. Upamiętniane, rekonstruowane, transponowane
Hasło dodatkowe: Koziołkiewicz, Elżbieta. Gdzie sięga pamięć: kobieca, męska i autorska
Hasło dodatkowe: Borkowska-Rychlewska, Alina. "Odległość uświęca piękno"
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020). Artur Grottger dłutem rzeźbiarzy upamiętniony
Hasło dodatkowe: Skorupa, Ewa (1956- ). Wymazywanie pamięci a obowiązek pamięci
Hasło dodatkowe: Sokalska, Małgorzata. "Skąd, jakimi drogi, na skrzydłach jakiej miłości i pamięci?"
Hasło dodatkowe: Waśko, Andrzej (1961- ). "Sześćdziesiąt lat temu"
Hasło dodatkowe: Wojnicka, Joanna. Pańska Polska czy bratni Naród?
Hasło dodatkowe: Szmitz-Emans, Monika (1956- ). Fotografia i pamięć w dziełach Wilhelma Genazino, W.G. Sebalda i Gerharda Rotha
Hasło dodatkowe: Płaszczewska, Olga. Sztuka i pamięć w "La casa della vita" Mario Praza
Hasło dodatkowe: Puchalska, Iwona. Fonografia jako źródło muzycznej (nie)pamięci
Hasło dodatkowe: Czabanowska-Wróbel, Anna (1962- ). "Oddajcie mi moje dzieciństwo..."
Hasło dodatkowe: Ziemba, Kwiryna (1957- ). Paweł Huelle: pamięć jako zadanie i przeznaczenie
Hasło dodatkowe: Urbanowski, Maciej (1965- ). Pamięć komunizmu w najnowszej literaturze polskiej
Hasło dodatkowe: Całek, Anita. Władza pamięci w "Ostatnim rozdaniu" Wiesława Myśliwskiego i "Podróżach po skryptorium" Paula Austera
Hasło dodatkowe: Czernik, Jakub. Historia - pamięć - narracja - tożsamość
Hasło dodatkowe: Skwara, Marta. Czy istnieje pamięć o literaturze polskiej w literaturze światowej?
Hasło dodatkowe: Tabakowska, Elżbieta (1942- ). Tłumacz we władzy Mnemosyne
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Avalon T. Janowski
ISBN: 978-83-7730-204-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30585 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Zapomniana sztuka, sztuka pamiętania / pod redakcją Teresy Pękali.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
Opis fizyczny: 563 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang. przy art.
Temat: Estetyka - teoria
Temat: Fotografia - teoria
Temat: Pamięć - w sztuce
Temat: Sztuka - a pamięć
Temat: Sztuka - teoria
Hasło dodatkowe: Pękala, Teresa.
Hasło dodatkowe: Krasińska, Magdalena. Ars memorativa - od retoryki do Teatru Pamięci
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Kazimierz (1964- ). Czy możliwa jest ars mnemonica (memoria - ingenium - personalitas?)
Hasło dodatkowe: Kawalec, Anna (nauki filozoficzne). Dwa przypadki antropologicznego przypominania. Esaj o zapomianym dziele
Hasło dodatkowe: Kozak, Liliana. Wspólna pamięć sztuki
Hasło dodatkowe: Krzykała, Monika. Sztuka dialogu w sztuce pamiętania
Hasło dodatkowe: Ostrowski, Andrzej (1965- ). Niezapośredniczenie jako sztuka pamiętania
Hasło dodatkowe: Lorenc, Włodzimierz (1951- ). Ujęcie zagadnienia pamięci na gruncie filozofii hermeneutycznej. Zapominanie jako pozytywny moment ludzkiego istnienia
Hasło dodatkowe: Ferworn-Horawa, Katarzyna. Artysta u jego cień, czyli sztuka zapominania na podstawie tekstu Filozof i jego cień Maurice'a Merleau-Ponty'ego
Hasło dodatkowe: Lorenc, Iwona. O nieprostoliniowym odczytywaniu minionej sztuki - awangardowa kapsuła czasu
Hasło dodatkowe: Czekaj, Rafał (filozofia). Historie czytane wstecz i z powrotem. O preposteryczności sztuki
Hasło dodatkowe: Milczarczyk, Paula. "Ściana starego budynku przypomina płótna Clyfforda Stilla". Pamięć sztuki a doświadczenie codzienności
Hasło dodatkowe: Staniszewska, Elżbieta. Czy estetyka jest sterowana?
Hasło dodatkowe: Krawczyk, Marcin (filozofia). O jednej z form trwania sztuki w czasie i przestrzeni
Hasło dodatkowe: Sztabiński, Grzegorz (1946- ). Pamięć fotografii
Hasło dodatkowe: Koltakova, Natalia. Fenomenologia doświadczenie fotograficznego: historia, pamięć, efekt débâcle
Hasło dodatkowe: Bieńkowska, Maja. Dokumenty dla arystów - pamiętanie i zapominanie w fotografii
Hasło dodatkowe: Szkudlarek, Ewa. Pokruszone obraz (bez) pamięci
Hasło dodatkowe: Tyszka, Julian. Spektakl teatralny - zdarzenie i pamiętanie
Hasło dodatkowe: Sztabińska, Paulina. Performans jako archeologia pamięci
Hasło dodatkowe: Błaszczak, Monika. Dyskurs pamięci w sztuce teatru - na wybranych przykładach spektakli nurtu offowego
Hasło dodatkowe: Ostrowska, Joanna (1970- ). "Teatr, który wyręcza" - sztuka pamiętania o Marcu '68
Hasło dodatkowe: Górska, Irena (filolog). Między historycznością sztuki a jednostkowym doświadczeniem. Artystyczne narracje Zbigniewa Herberta
Hasło dodatkowe: Kłusek, Tomasz. Problematyka związków pamięci i dzieła literackiego na przykładzie prozy Andrzeja Kuśniewicza
Hasło dodatkowe: Szydłowska, Iwona. Rola artysty w odzyskaniu czasu - casus Williama Faulknera
Hasło dodatkowe: Moździerz, Zbigniew. Zapomniany eksponat na wystawę światową w Paryżu w 1900 roku
Hasło dodatkowe: Zgodzińska-Wojciechowska, Beata. Otto Freundlich (1878-1943) przypominany po raz kolejny
Hasło dodatkowe: Bogusławska, Magdalena. Design pamięci w muzeum "historii niechcianej"
Hasło dodatkowe: Mordka, Cezary. Pamięć - uwaga - świadomość
Hasło dodatkowe: Chęćka-Gotkowicz, Anna (1975- ). Piotr Zieliński, Mnemosyne, muzyka i mózg. Humanistyka i neurobiologia na tropach pamięci i zapomnienia
Hasło dodatkowe: Stronciwilk, Agata. Zapach przeszłości. O sztuce, zmysłach i pamięci
Hasło dodatkowe: Pękala, Teresa. Estetyczne doświadczenie przeszłości
Hasło dodatkowe: Marzec, Sławomir (1962- ). Autopomnik, czyli wynurzanie się z plastyczności
Hasło dodatkowe: Szymański, Włodzimierz (1960- ). Ślady pamięci
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-227-9215-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33246 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Rostworowski Marek (1921-1996)
Tytuł: Tańczyli na moście - wiek cały : teatr Tadeusza Kantora od "Dziś są moje urodziny" po "Umarłą klasę" : wystawa poświęcona pamięci Artysty w piątym roku po śmierci [...] : Kraków, Arsenał, wrzesień 1995 / [Marek Rostworowski].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1995.
Opis fizyczny: Składanka ([12] s. : il.) ; 14x20 cm.
Temat: Kantor Tadeusz 1915-1990 - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 1995
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1944 r
Temat: Teatr polski - wystawy - od 1944 r
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 6844 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 1995 (21)) sygn. I 6845 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Pamięć, wybór, tożsamość : szkice o mieście / redakcja naukowa Krzysztof Broński, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga.
Wariant tytułu: Szkice o mieście
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016.
Opis fizyczny: 294 s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Wyd. z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Międzynarodowego Centrum Kultury.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Temat: Literatura europejska - tematyka - 20-21 w
Temat: Miasta - kultura - Europa - 19-21 w
Temat: Miasta - 19-21 w
Temat: Miasta - w literaturze
Temat: Urbanistyka - 19-21 w
Temat: Budapeszt - 19-21 w
Temat: Kraków - 19-21 w
Temat: Praga - 19-21 w
Temat: Sosnowiec - 19-21 w
Temat: Warszawa - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Broński, Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Kusek, Robert.
Hasło dodatkowe: Sanetra-Szeliga, Joanna (1977- ).
Hasło dodatkowe: Broński, Krzysztof. Miasto - pamięć, wybór, tożsamość
Hasło dodatkowe: Kusek, Robert. Miasto - pamięć, wybór, tożsamość
Hasło dodatkowe: Sanetra-Szeliga, Joanna (1977- ). Miasto - pamięć, wybór, tożsamość
Hasło dodatkowe: Broński, Krzysztof. Miasta galicyjskie we współczesnej historiografii
Hasło dodatkowe: Komar, Żanna. Worochta i "czarodziejska góra" Józefa Awina
Hasło dodatkowe: Galusek, Łukasz (1973- ). Znamiona stołeczności - przypadek Pragi
Hasło dodatkowe: Jagodzińska, Katarzyna (1981- ). Spór o muzeum
Hasło dodatkowe: Rydiger, Monika (1961- ). Sztuka dla każdego?
Hasło dodatkowe: Żak, Natalia (1984- ). Moloch dziś niebieski, czyli wokół fenomenu polskich blokowisk
Hasło dodatkowe: Wojtoń, Ewa. Pamięć miasta poprzemysłowego na przykładzie Sosnowca
Hasło dodatkowe: Sanetra-Szeliga, Joanna (1977- ). Kultura i rozwój miast
Hasło dodatkowe: Wąsowska-Pawlik, Agata. Miasto a kultura
Hasło dodatkowe: Wiśniewski, Michał (1976- ). Rozwój czy regres?
Hasło dodatkowe: Postawka-Lech, Helena. Teatr władzy
Hasło dodatkowe: Szczepan, Aleksandra (1984- ). Kraków w kryminale: na tropie wypartych pamięci
Hasło dodatkowe: Kusek, Robert. "Il veleno di Auschwitz"
Hasło dodatkowe: Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
ISBN: 978-83-63463-53-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31022 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Małe miasta : ogród słowa, teatru, muzyki / redakcja Mariusz Zemło.
Wariant tytułu: Ogród słowa, teatru, muzyki
Adres wydawniczy: Błażowa : Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej ; Supraśl : Collegium Suprasliense ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018.
Opis fizyczny: 370 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Acta Collegii Suprasliensis
Uwaga: Bibliogr. przy części art.
Temat: Literatura polska - 18-20 w
Temat: Miasta - kultura - Polska - 18-21 w
Temat: Muzyka polska - 20-21 w
Temat: Regionalizm - Polska - 19-20 w
Temat: Teatr polski - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Zemło, Mariusz.
Hasło dodatkowe: Dobrowolski, Radosław.
Hasło dodatkowe: Tołoczko, Marek.
Hasło dodatkowe: Góralski, Andrzej (1936- ). Jak pisze poezja i jak poezja pisze nas
Hasło dodatkowe: Wnęk, Sławomir. August Krasicki z Leska, diarysta kampanii rosyjskiej w latach 1914-1916
Hasło dodatkowe: Bauchrowicz-Tocka, Maria. Kobiety kultury międzywojennej Łomży - wybrane przykłady
Hasło dodatkowe: Borkowski, Robert (historia). Ostatnie lata twórczego życia Franciszka Kotuli (1900-1983) w świetle jego listów do Stanisława Liszcza
Hasło dodatkowe: Szumska, Ewelina. Zielony dom Adama Ziemianina w Muszynie, "miasteczku pełnym poezji, muzyki, sztuki"
Hasło dodatkowe: Karpińska, Agnieszka. "W takich domkach to powstają hymny"
Hasło dodatkowe: Wilczewska, Beata. Księgozbiór ks. Józefa Baki (1707-1780) z Błonia
Hasło dodatkowe: Wilczewski, Waldemar Franciszek. Księgozbiór ks. Józefa Baki (1707-1780) z Błonia
Hasło dodatkowe: Rutkowski, Marek. Władztwo carów nad Polską jako dzieło sztuki: monarchowie moskiewscy w rytualnym kontakcie z polskim społeczeństwem w latach pięćdziesiątych XIX w.
Hasło dodatkowe: Święcicki, Klaudiusz. Wielopole Skrzyńskie w "kliszach pamięci" teatru Tadeusza Kantora
Hasło dodatkowe: Dżuła, Krystyna. Teatr w Dynowie
Hasło dodatkowe: Zięzio, Michał (1985- ). Teatr w Dynowie
Hasło dodatkowe: Kutrzeba, Małgorzata. Tradycje amatorskiego teatru w Błażowej
Hasło dodatkowe: Walny, Adam. "Twój teatr urodził się i rósł na prowincji ..."
Hasło dodatkowe: Szyfman, Ewa. Siedlisko kultury
Hasło dodatkowe: Chuchla, Antoni (1957- ). Niebyleckie tradycje muzyczne
Hasło dodatkowe: Szczepaniak, Wiesław. XX lat Supraskiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense (Supraśl)
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej (Błażowa)
ISBN: 978-83-8061-550-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32425 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Historia Polski od-nowa : nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości / pod reakcją Roberta Kostro, Kazimierza Wóycickiego i Michała Wysockiego.
Wariant tytułu: Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2014.
Opis fizyczny: 362, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Zawiera materiały z seminarium "Pamięć Europy Środkowej" i konferencji "Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim".
Temat: Muzea historyczne - Polska - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Muzealnictwo - materiały konferencyjne
Temat: Polityka historyczna - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Świadomość społeczna - Polska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ).
Hasło dodatkowe: Wóycicki, Kazimierz (1949- ).
Hasło dodatkowe: Wysocki, Michał.
Hasło dodatkowe: Bojarska-Syrek, Joanna (1950-2015). Jaką historię chcemy opowiedzieć?
Hasło dodatkowe: Czapliński, Przemysław (1962- ). Wojny pamięci
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ). Obraz, narracja, pamięć. Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum?
Hasło dodatkowe: Heinemann, Monika (1983- ). Między Wschodem a Zachodem: pytanie o specyfikę narracji muzealnej w Europie Środkowej i Wschodniej
Hasło dodatkowe: Kapralski, Sławomir. Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową
Hasło dodatkowe: Kąkolewski, Igor (1963- ). Co decyduje i będzie decydować o atrakcyjności przekazu w muzeum historycznym? Kilka refleksji i proroctw, a może tylko utopistycznych marzeń
Hasło dodatkowe: Korzeniewski, Bartosz (1973- ). Status kreacji filmowych w obrazie przeszłości współczesnych społeczeństw na przykładzie Katynia Andrzeja Wajdy
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Kostro, Robert (1967- ). Współczesna opowieść o historii Polski. Wokół koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski
Hasło dodatkowe: Kuisz, Jarosław (1976- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Kwiatkowski, Piotr Tadeusz. Jaką historią interesują się Polacy? Pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ). Muzea – potrzeba polityki pamięci
Hasło dodatkowe: Mazur, Krzysztof. Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Memches, Filip (1969- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Piskała, Kamil (1988- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Roszkowski, Wojciech (1947- ). Zadania narodowych narracji historycznych w dobie integracji europejskiej
Hasło dodatkowe: Rzegocki, Arkady (1971- ). Pamięć i narracje Okrągłego Stołu
Hasło dodatkowe: Skórzyńska, Izabela. Muzeum historyczne: teatr – widowisko, aktor – świadek
Hasło dodatkowe: Stobiecki, Rafał (1962- ). Wokół głównych narracji o przeszłości Polski po 1945 roku
Hasło dodatkowe: Werner, Mateusz (1970- ). Kino, polityka i historia
Hasło dodatkowe: Wóycicki, Kazimierz (1949- ). Między sarmatyzmem a emancypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej
Hasło dodatkowe: Wóycicki, Kazimierz (1949- ). Przemiany opowieści elementarnej. Tezy do dyskusji
Hasło dodatkowe: Ziębińska-Witek, Anna (1971- ). Totalitaryzm w nowych muzeach historycznych
Hasło dodatkowe: Zubrzycki, Geneviève (1970- ). Między historią, pamięcią wspólną i mitologią narodową: wyzwania i szanse współczesnych muzeów
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-60642-93-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35624 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Wideo w sztukach wizualnych / pod redakcją Ryszarda W. Kluszczyńskiego i Tomasza Załuskiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Lublin : Galeria Labirynt, 2018.
Opis fizyczny: 286 s. : il. (gł. kolor.), err. ; 24 cm.
Uwaga: Mat. z ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 21-22 lutego 2014 r. przez lubelską Galerię Labirynt.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Indeks.
Temat: Wideo-art - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kluszczyński, Ryszard Waldemar (1952- ).
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Długosz, Magdalena (1981- ). Medytatywność wideo (Mariny Abramović "Portrait with golden mask"
Hasło dodatkowe: Jędrasiak, Kamil (1988- ). Machinima : Film? Wideo? Sztuka?
Hasło dodatkowe: Kluszczyński, Ryszard Waldemar (1952- ). Sztuka wideo - od rozproszonej autonomii do rozproszonej wszechobecności
Hasło dodatkowe: Kłeczek, Jakub. Uwikłania kamery przemysłowej w performans
Hasło dodatkowe: Kuźmicz, Marika. Widzieć więcej
Hasło dodatkowe: Kuźniewska, Marietta. Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich
Hasło dodatkowe: Nacher, Anna (1971- ). Sztuka radykalnego "pomiędzy" - film wideo Adriana Paciego
Hasło dodatkowe: Pitrus, Andrzej (1968- ). Wideo poza sceną: wizualny teatr Romea Castellucciego
Hasło dodatkowe: Rode, Dagmara (1978- ). Zawłaszczone ciała, zawłaszczone obrazy
Hasło dodatkowe: Słoboda, Katarzyna. Improwizacja zapośredniczona
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Brak obrazu jako obraz: pamięć medium i gry z toposem pustego płótna w wideomalarstwie
Hasło dodatkowe: Wołyński, Marek (1960- ). Pomiędzy "white cube'm" a "black box'em"
Hasło dodatkowe: Zając, Bartosz. "Cogito ergo video" - audiowizualny esej w dobie elektonicznych i cyfrowych obrazów
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz. Infermental
Hasło dodatkowe: Galeria Labirynt (Lublin)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-983-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33176 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Pomiędzy Śląskiem a Italią : pamięci Arkadiusza Wojtyły (1978-2021) / [redaktorka tematyczna numeru: Małgorzata Wyrzykowska].
Wariant tytułu: Pamięci Arkadiusza Wojtyły (1978-2021)
Wariant tytułu: Quart
Adres wydawniczy: Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021.
Adres wydawniczy: 193 s. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Opis wg. tyt. nagł.
Uwaga: Z. monogr.: Quart. 2021, nr 3 (61).
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Teksty w jęz. pol., ang. i wł. Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Matejko Jan 1838-1893. Bitwa pod Grunwaldem
Temat: Willmann Michael 1630-1706 - krytyka i interpretacja
Temat: Wojtyła Arkadiusz 1978-2021 - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka europejska - szkice
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Wyrzykowska, Małgorzata (1971- ).
Hasło dodatkowe: Eysymontt, Rafał (1959- ). Wieża mieszkalna - twierdza rodu czy symbol miejskiej komuny? Średniowieczne wieże mieszkalne Rzymu
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Romuald (1959- ). Temat jadwiżański w sztuce Michaela Wilmanna. Tradycja i następstwa
Hasło dodatkowe: Kos, Jerzy Krzysztof. Nieznany projekt Teatru Narodowego w Berlinie autorstwa Carla G. Langhansa
Hasło dodatkowe: Kubala, Agata. Copying after masterworks of ancient art. The plaster casts collection of the Museum of the University of Wrocław and its ideological and academic context
Hasło dodatkowe: Okoń, Waldemar (1953- ). Bitwa niejedno ma imię
Hasło dodatkowe: Poso, Regina (1942- ). Per Arek
Hasło dodatkowe: Seidel-Grzesińska, Agnieszka. Symbolika kolumny w obrazie ołtarzowym Łukasza Cranacha młodszego z kościoła zamkowego w Dessau
Hasło dodatkowe: Szczepańska, Barbara (1972- ). Cytat z modernizmu. Andrzej Frydecki i jego niezrealizowany projekt Urzędów Niezespolonych w Katowicach
Hasło dodatkowe: Wisłocki, Marcin. "Wybrałem cię spośród ludu". Uwagi o relacjach międzyy władzą, religią i pobożnością w sztuce luterańskiej około roku 1600
Hasło dodatkowe: Witkowski, Jacek (1956- ; historia sztuki). Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy książąt śląskich i jego odbicie w sztuce sepulkralnej
Hasło dodatkowe: Wojtyła, Arkadiusz (1978-2021). Architektura sakralna Wielkopolski na mapie nowozytnej Europy. Rzecz o nowej książce Andrzeja J. Baranowskiego
Hasło dodatkowe: Wyrzykowska, Małgorzata (1971- ). Dr Arkadiusz Wojtyła (1978-2021) - naukowiec i artysta
Hasło dodatkowe: Zarzycki, Jakub (1988- ). Arkadiusz Wojtyła (1978-2021) - spis publikacji
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historii Sztuki
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. III 1722/61
Książka
W koszyku
Tytuł: Sztuka w mundurze : Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918 = Art in uniform : The War Graves Department in Kraków 1915-1918 / [kuratorki i autorki tekstów na wystawę Beata Nykiel, Agnieszka Partridge ; autorzy esejów Beata Nykiel, Agnieszka Partridge, Kamil Ruszała ; redaktor naukowy Beata Nykiel ; tłumaczenie na angielski Nicholas Hodge].
Wariant tytułu: Art in uniform
Wariant tytułu: Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918
Wariant tytułu: War Graves Department in Kraków 1915-1918
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.
Opis fizyczny: 222 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Katalog wystawy: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 6 października - 4 grudnia 2022.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków - wystawy - 2022
Temat: Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej Kraków - wystawy
Temat: Artyści europejscy - wystawy - 19-20 w
Temat: Cmentarze wojenne - Polska - 1914-1918 r
Temat: Sztuka europejska - wystawy - 1914-1918 r
Temat: Wojna 1914-1918 r. - Austria - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Hodge, Nicholas.
Hasło dodatkowe: Nykiel, Beata Kinga. Eternak memory the Galician way: the War Graves Department in Kraków (1915-1918)
Hasło dodatkowe: Nykiel, Beata Kinga. Wieczna pamięć po galicyjsku. Krakowski Oddział Grobów Wojennych (1915-1918)
Hasło dodatkowe: Partridge, Agnieszka (1965- ). Muzy nie zamilkły. Wojenna twórczość artystów KGA
Hasło dodatkowe: Partridge, Agnieszka (1965- ). The muses have not fallen silent: the KGA artists' wartime creations
Hasło dodatkowe: Ruszała, Kamil. Galicia as a theatre of war in all its tragedy
Hasło dodatkowe: Ruszała, Kamil. Galicja jako teatr dramatu wojny
Hasło dodatkowe: Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
ISBN: 978-83-66419-42-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26281 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichniewicz, Anna Wydrycka.
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2018.
Opis fizyczny: 447 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Uwaga: Materiały z konferencji, 12-13 czerwca 2017 r., Białystok.
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeks.
Uwaga: Publikacja sfinansowana ze środków Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku oraz Katedry Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy ref. oraz streszcz. w jęz. ang. całości. Spis treści także ang.
Temat: Raszkin-Nowak Felicja 1924-2015 - materiały konferencyjne
Temat: Judaizm - historia - Polska - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Literatura żydowska - Polska - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka żydowska - Polska - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Żydzi - Polska - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Białystok okręg - kultura - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Białystok okręg - ludność - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Białystok okręg - stosunki etniczne - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Ławski, Jarosław (1968- ).
Hasło dodatkowe: Pilichiewicz, Kamil K. (1986- ).
Hasło dodatkowe: Wydrycka, Anna.
Hasło dodatkowe: Cìvkač, Ol'ga Mihajlìvna. Z dziejów teatru żydowskiego im. Goldfadena w Stanisławowie w okresie międzywojennym
Hasło dodatkowe: Cymbalisty, Wojciech Jan. Pamięć społeczności żydowskiej Choroszczy i okolic we wspomnieniach Janusza Mieczysława Koronkiewicza
Hasło dodatkowe: Czerwiński, Grzegorz (1978- ). Białystok-Moskwa Estery Gessen jako rosyjskie świadectwo polskiej Żydówki i nowy typ prozy wspomnieniowej w Rosji
Hasło dodatkowe: Dawidowicz, Grażyna (filologia polska). Piotr Gorodiszcz - misjonarz i społecznik białostocki
Hasło dodatkowe: Feldman-Kołodziejuk, Ewelina. (Nie)obecność Żydów augustowskich w powieści Szymona Teżewskiego Eteromanka
Hasło dodatkowe: Filinowicz, Alina. Nazwy terenowe świadectwem istnienia społeczności żydowskiej
Hasło dodatkowe: Janicka, Anna (1968- ). Panel: Pamięć o społeczności żydowskiej w przestrzeni regionalnej
Hasło dodatkowe: Jeziorkowska-Polakowska, Anna. La Sankta Biblio Józefa Zamenhofa
Hasło dodatkowe: Krychniak, Ewa (1971- ). Szkolnictwo żydowskie w Białymstoku w okresie międzywojennym
Hasło dodatkowe: Lebet-Minakowska, Anna. Śladami Żydów Podlasia i Polesia
Hasło dodatkowe: Ławski, Jarosław (1968- ). Z dziejów białostockiej rodziny Leo Wienera, slawisty amerykańskiego
Hasło dodatkowe: Ławski, Jarosław (1968- ). Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku
Hasło dodatkowe: Miklas-Frankowski, Jan. "Bez mezuzy i menory"
Hasło dodatkowe: Raszkin-Nowak, Felicja (1924-2015). Moja Białostocka Rodzina
Hasło dodatkowe: Romanowicz, Stefania. "Nie jako Żydówka, lecz głęboko dotknięta Polka"
Hasło dodatkowe: Ruben, Beata. Życie i twórczość Felicji Raszkin-Nowak - przykład symbiozy polsko-żydowskiej
Hasło dodatkowe: Rutkowski, Marek. Formalne mechanizmy wsparcia i rozwoju ekonomicznego Starozakonnych Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego
Hasło dodatkowe: Rutkowski, Marek. Rozprowadzanie fałszywej monety rosyjskiej przez grupę Starozakonnych z Obwodu Białostockiego w latach 20. XIX wieku
Hasło dodatkowe: Sikorski, Dariusz Konrad (1962- ). Litwak: uchodźca czy wróg?
Hasło dodatkowe: Szpek, Heidi M. Historia odbioru spotyka się z historią
Hasło dodatkowe: Tarnowska, Magdalena. Panel: Pamięć o społeczności żydowskiej w przestrzeni regionalnej
Hasło dodatkowe: Wildowicz, Joanna. Żydowscy malarze związani z Białymstokiem
Hasło dodatkowe: Wosnitzka, Małgorzata. Czarne obrazy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Prymat
ISBN: 978-83-7657-207-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32373 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : [księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski ; przy współpracy Doroty Grabowskiej].
Wariant tytułu: Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022.
Opis fizyczny: 425, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Zybert Elżbieta Barbara 1952- - księga pamiątkowa
Temat: Bibliologia
Temat: Bibliotekoznawstwo
Temat: Muzealnictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Grabowska, Dorota (1968- ).
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ).
Hasło dodatkowe: Adamowski, Janusz Włodzimierz (1952- ). Pani prof. Elżbiecie Barbarze Zybert - z wielką estymą oraz podziękowaniami
Hasło dodatkowe: Brzóska, Robert. Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa w latach 2000-2021 na Uniwersytecie Warszawskim
Hasło dodatkowe: Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Niezwykłe kobiety kreujące rzeczywistość polskiej diaspory w przestrzeni medialnej - na emigracji w XX i XXI wieku
Hasło dodatkowe: Czerwińska, Małgorzata (1961- ). Dotknąć i usłyszeć - o haptyczno-kinestetycznej i audialnej obecności osób z niepełnosprawnością wzroku w układach kultury
Hasło dodatkowe: Fedorowicz, Małgorzata (1968- ). Ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Biblioteki wobec celów zrównowżonego rozwoju
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ). Muzeologia emocji i mistyfikacji
Hasło dodatkowe: Gębołyś, Zdzisław (1961- ). Płace bibliotekarzy w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich w latach 1789-1871
Hasło dodatkowe: Głowacka, Ewa (1959- ). Koncepcje i narzędzia badania poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w odniesieniu do kompetencji informacyjnych
Hasło dodatkowe: Gmiterek, Grzegorz. Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa. Analiza dorobku naukowego profesor Elżbiety Barbary Zybert
Hasło dodatkowe: Grabowska, Dorota (1968- ). Potrzeby użytkowników dziecięcych a działania bibliotek w świetle badań na łamach międzynarodowych czasopism naukowych
Hasło dodatkowe: Grabowska, Dorota (1968- ). 70 lat "Poradnika Bibliotekarza" w opinii jego redaktorów i współpracowników
Hasło dodatkowe: Grabowska, Dorota (1968- ). Wykaz publikacji prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert w układzie chronologicznym z podziałem na książki i artykuły, recenzje, prace redakcyjne, przekłady i tłumaczenia oraz materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Grygrowski, Dariusz (1962- ). Trzy rocznice warszawskiego bibliotekoznawstwa
Hasło dodatkowe: Jachimczyk, Adam (1970- ). Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa. Analiza dorobku naukowego profesor Elżbiety Barbary Zybert
Hasło dodatkowe: Jazdon, Artur (1956- ). Towarzystwo Akcyjne dla wydawania "Zeitung des Osten". Przyczynek do dziejów poznańskiego ruchu wydawniczego
Hasło dodatkowe: Juda, Maria (1958- ). Inwentarz księgarni i drukarni Jakuba Matyaszkiewicza z 1738 roku. Przyczynek do dziejów drukarstwa i księgarstwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku
Hasło dodatkowe: Kisilowska, Małgorzata (1970- ). Koncepcje i narzędzia badania poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w odniesieniu do kompetencji informacyjnych
Hasło dodatkowe: Konieczna, Jadwiga (bibliotekarstwo). Czy "Bibliotekarz" może być źródłem wiedzy o polskim bibliotekarstwie w okresie powojennym? Obraz krajowego systemu bibliotecznego na łamach periodyku w ltach 1945-2020
Hasło dodatkowe: Kononiuk, Tadeusz. Morfologia moralnego osądu
Hasło dodatkowe: Koredczuk, Bożena. Komisje bibliograficzne i bibliotekoznawcze działające w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku w Polsce - przegląd i dokonania
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ). Terapeutyczne funkcje muzeów
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Kruszewski, Tomasz (1973- ). Sztuczna inteligencja w bibliotece - przyczynek do badań
Hasło dodatkowe: Kuźmina, Dariusz (1964- ). Pamięć jako centralne pojęcie humanistyki i nauk społecznych na przykładzie działalności Polonijnej Biblioteki Cyfrowej i prac prowadzonych w Izraelu
Hasło dodatkowe: Maruszak, Elżbieta. Pamięć jako centralne pojęcie humanistyki i nauk społecznych na przykładzie działalności Polonijnej Biblioteki Cyfrowej i prac prowadzonych w Izraelu
Hasło dodatkowe: Mierzecka, Anna. Potrzeby użytkowników dziecięcych a działania bibliotek w świetle badań na łamach międzynarodowych czasopism naukowych
Hasło dodatkowe: Nagielski, Mirosław (1952- ). Listy z teatru działań przeciwko Turcji i Tatarom do Jana III Sobieskiego z Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku
Hasło dodatkowe: Nieć, Grzegorz. Jasne strony "doby temna" - czyli o książce czeskiej po 1620 roku
Hasło dodatkowe: Paul, Magdalena. Koncepcje i narzędzia badania poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w odniesieniu do kompetencji informacyjnych
Hasło dodatkowe: Pietrzak, Małgorzata. Widowiska we współczesnych obszarach kultury, sztuki i przestrzeni publicnej
Hasło dodatkowe: Puchalski, Jacek (1964- ). Muzeum Społeczne w Warszawie 1921-1939
Hasło dodatkowe: Pugacewicz, Iwona H. Pisane znad Lemanu i Sekwany... O wybranych aspektach dziedzictwa emigracyjnego Henryka Nakwaskiego na podstawie francuskich i szwajcarskich poloników
Hasło dodatkowe: Tokarska, Anna (1955- ). Bibliofilskie silva rerum
Hasło dodatkowe: Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa. Analiza dorobku naukowego profesor Elżbiety Barbary Zybert
Hasło dodatkowe: Wojciechowska, Maja. Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników bibliotek. Przegląd badań zagranicznych
Hasło dodatkowe: Wojciechowski, Jacek (1938- ). Z organizacją w tle
Hasło dodatkowe: Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa. Analiza dorobku naukowego profesor Elżbiety Barbary Zybert
Hasło dodatkowe: Wrona, Grażyna. Wolność prasy w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego (1919-1921): głos dla uczczenia stulecia konstytucji marcowej
Hasło dodatkowe: Zając, Michał (1964- ). "Rainbow Round Table" i jego działalność na rzecz społeczności LGBT+ w USA: bibliotekarzy i użytkowników bibliotek
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne
ISBN: 978-83-65741-80-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35516 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej