Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(15)
Author
Adamska Barbara
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Wybrane uwagi na temat dramaturgii przedstawień dla dzieci
(1)
Bikovs'ka Olena V. Teoretyczno-metodyczne podstawy edukacji pozaszkolnej na Ukrainie
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995)
(1)
Boguszewska Anna. Na przykładzie uczniowskich lektur - edukacja medialna a ilustrowana książka dla dzieci w Polsce
(1)
Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
(1)
Cvorsuk Ol'ga Pavlivna. Factors informing psychological and spiritual health at preschool age in terms of hagiotherapy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Daszykowska-Ruszel Wanda
(1)
Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
(1)
Dormus Katarzyna. Ewolucja metod nauczania rysunków jako odbicie pedagogicznych i artystycznych prądów epoki (na przykładzie dziewiętnastowiecznej szkoły galicyjskiej)
(1)
Dowlasz Inka. Program Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie
(1)
Drost-Rudnicka Małgorzata. Wiedza uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej na temat regionu
(1)
Dworska Urszula. Rola środowiska rodzinnego w zakresie przybliżania uczniom w młodszym wieku szkolnym dziedzictwa kulturowego regionu
(1)
Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(1)
Fudala Rafał. Płytko czy głęboko czyli o medialnych (i nie tylko) rozmyślaniach pewnego śledzia
(1)
Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej
(1)
Gąszczak-Wilde Julia. Plener plastyczny dla dzieci i młodzieży jego funkcja i znaczenie
(1)
Hartman Monika
(1)
Hałaciński Kazimierz Ferdynand (1878-1930)
(1)
Jędruch Dorota (1977- ). Zmieniony model recepcji kultury
(1)
Jędrzejowska Ewa (1985- ). Rozwój schematu rysunkowego postaci ludzkiej w pracach dzieci przedszkolnych
(1)
Kajdanovs'ka Olena Oleksandrivna (1968- ). Portfolio in Architect's Proffestional Activity and Education
(1)
Kalarus Anna. Specyficzny sposób wykorzystania muzycznych działań percepcyjno-zabawotwórczych jako formy aktywności o charakterze prewencyjnym wobec stresu szkolnego
(1)
Karavan Dani (1930- )
(1)
Karlak Weronika. Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego zawiłych losów
(1)
Kittelmann Udo (1958- ). Galeria Narodowa dla sztuki współczesnej
(1)
Kloss-Weber Julia. Odbicia pośpiesznie mijających zjawisk
(1)
Kosicki Ludwik (1793-1846)
(1)
Kozłowska Ewa (1962). Stare wątki - nowa jakość
(1)
Kroplewska-Gajewska Anna (1963- )
(1)
Kurowska Barbara (pedagogika)
(1)
Kurpiewska Katarzyna
(1)
Kust Izabella. Międzykulturowe aspekty pracy doradczej - działania wieloaspektowe
(1)
Kuszak Kinga. Edukacja językowa jako element edukacji kulturowej uczniów
(1)
Kłosińska Tatiana. Twórcze aspekty reklam telewizyjnych w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Matyasik Joanna. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
(1)
Michalak-Dawidziuk Joanna. Jakość w edukacji a rynek pracy
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- )
(1)
Michalska Agata. Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań
(1)
Miry Agnieszka
(1)
Morbitzer Janusz. Cultural context of internet
(1)
Moroz Victoria. Ukrainian decorative art of Maria Prymachenko as a source of artistic creativity of preschool children
(1)
Muczkowski Józef (1795-1858)
(1)
Musiał Emilia. Dziecko w świecie nowych mediów
(1)
Nieduziak Edyta M. Terapia w teatrze dziecięcym - możliwości wykorzystania
(1)
Nowicki Wojciech (1968- )
(1)
Oelszlaeger-Kosturek Beata. Przestrzenie współbycia dzieci i nauczyciela w pedagogice Celestyna Freineta
(1)
Ogierman Leonard (1941- ). Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Olkusz Jolanta. Wybrane aspekty wychowania do wartości patriotycznych we współczesnej edukacji przedszkolnej
(1)
Opolska-Targosz Bogusława. Rola metody Emile'a Jaques-Dalcroze'a w procesie edukacyjno-wychowawczym
(1)
Partyka Jacek (1973- ). Stare druki Biblioteki Jagiellońskiej - stan opracowania proweniencje perspektywy badawcze
(1)
Pasieka Jerzy
(1)
Pasternak Anetta. Bajki muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju twórczej ekspresji dziecka
(1)
Piekarski Kazimierz (1893-1944)
(1)
Pochodowicz-Maj Jolanta
(1)
Purc-Stępniak Beata
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rottenberg Anda (1944- )
(1)
Sala-Wójcik Halina. Zabawka dydaktyczna miękka w zabawach plastycznych dzieci w przedszkolu
(1)
Schinohl Elżbieta. Przestrzenie współbycia dzieci i nauczyciela w pedagogice Celestyna Freineta
(1)
Sevnuk Olena Leonidivna. Axiological Approach in professional preparation of future teachers of fine arts
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje
(1)
Siekierska Jadwiga
(1)
Smolarz Nina (1943-2014)
(1)
Spandowski Michał. Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów Biblioteki Narodowej
(1)
Steliga Anna. Rola przedszkolnej edukacji plastycznej w rozwoju osobowości twórczej na przykładzie autorskich Warsztatów Małego Artysty
(1)
Sucharkiewicz Katarzyna
(1)
Suhorukova Galina Viktorivna. Process of preparing creative educator at the Institute of Child Development
(1)
Sułecki Szymon (1975- ). Inkunabuły kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki karmelitów na Piasku w Krakowie
(1)
Szczyrba-Poroszewska Joanna. Muzyka dla dzieci czyli działania intersemiotyczne
(1)
Tatarenko Miroslav. Awereness of the educational role of the father in the conditions of the traditional and moder culture of the Ukrainian family
(1)
Uchyła-Zroski Jadwiga. Muzyka źródłem wartości i działań twórczych dziecka
(1)
Vaitkeviciute-Verbickiene Viktorija (1975- ). Inkunabuły i ich właściciele w bibliotekach litewskich
(1)
Verwiebe Birgit. Pejzaże z kolekcji Wagenera
(1)
Walczyk Anna. Zmieniony model recepcji kultury
(1)
Waligóra Monika. Poznanie wielozmysłowe w muzycznej edukacji dzieci w przedszkolu
(1)
Wesenberg Angelika. Demokratyczny element w całym prowokacyjnym tego słowa znaczeniu
(1)
Wójcik Rafał (literaturoznawstwo). Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
(1)
Zającówna Józefa (1958- ). Ciało i wyobraźnia w mówieniu
(1)
Łagiewski Maciej (1955- )
(1)
Łapot-Dzierwa Kinga (1969- )
(1)
Łukaszewicz Piotr (1940- )
(1)
Łukaszewicz Piotr (1940- ). Pierwsze publiczne zbiory malarstwa współczesnego we Wrocławiu
(1)
Łukaszewski Jakub. Inkunabuły odnalezione w trakcie inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie
(1)
Łukaszewski Jakub. Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
(1)
Łuniewski Jarosław. Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Ślipko-Jastrzębska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(1)
1920 - 1929
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Biblioteka Jagiellońska
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(1)
Barok
(1)
Berdyszak, Jan
(1)
Drzeworyt
(1)
Drzeworyt polski
(1)
Edukacja medialna
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia polska
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika polska
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Inkunabuły
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Karavan, Dani
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Litografia polska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne niderlandzkie
(1)
Memling, Hans
(1)
Muzeum Częstochowskie
(1)
Muzeum Miejskie Wrocławia
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Muzeum Okręgowe (Rzeszów)
(1)
Muzeum Okręgowe (Toruń)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nationalgalerie (Berlin ; 1992- )
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Portrety
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Renesans
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzeźba polska
(1)
Stare druki
(1)
Sygnety drukarskie
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka baroku
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka żydowska
(1)
Sąd Ostateczny (ikon.)
(1)
Wagener, Joachim Heinrich Wilhelm
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zbiory specjalne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Sąd Ostateczny
(1)
Subject: time
1601-
(3)
1501-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-
(2)
1401-
(1)
1701-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Autor: Rottenberg Anda (1944- )
Tytuł: Dani Karavan : Reflection = Odbicie / [koncepcja, opracowanie merytoryczne, teksty Anda Rottenberg, Dani Karavan ; tłumaczenie Monika Hartman].
Wariant tytułu: Odbicie
Wariant tytułu: Reflection
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2017.
Opis fizyczny: 33, [6] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Katalog wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach, 17.09.2016-17.09.2017.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang. Tyt. także w jęz. hebr.
Temat: Karavan Dani (1930- ) - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie (Katowice) - wystawy - 2016-2017
Temat: Instalacja (szt.plast.) - wystawy - Izrael - 20-21 w
Temat: Sztuka żydowska - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Hartman, Monika.
Hasło dodatkowe: Karavan, Dani (1930- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-62593-76-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23052 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Odbicia drzeworytów / [wstęp Ludwik Kosicki].
Adres wydawniczy: [Kraków : Instytut Techniczny, 1840].
Opis fizyczny: [17] s., [195] k. tabl. ; 41 cm.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory - 16-17 w
Temat: Drzeworyt - 16-17 w. - album
Temat: Drzeworyt - zbiory - Polska - 16-17 w
Hasło dodatkowe: Kosicki, Ludwik (1793-1846).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 125 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Nowicki Wojciech (1968- )
Tytuł: Odbicie / Wojciech Nowicki.
Adres wydawniczy: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.
Opis fizyczny: 291, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Seria: Poza Serią
Uwaga: Seria wg strony internetowej wydawnictwa.
Uwaga: Bibliogr. s. 287-[292].
Temat: Fotografia - 19-21 w
Temat: Portrety - 19-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Szkice literackie polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Czarne
ISBN: 978-83-8049-110-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29894 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Siekierska Jadwiga
Tytuł: Sztuka jako odbicie rzeczywistości : zagadnienie specyficznych cech sztuki / Jadwiga Siekierska.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1954.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1964 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Adamska Barbara
Tytuł: Obraz i jego odbicie : przewodnik po wystawie dawnych kopii malarstwa renesansu i baroku w zbiorach Muzeum w Rzeszowie / Barbara Adamska ; red. Wanda Daszykowska-Ruszel ; fot. Maxum.
Adres wydawniczy: Jarosław : Wydawnictwo "F. A.", 1998.
Opis fizyczny: [27] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [21-22].
Temat: Muzeum Okręgowe (Rzeszów) - wystawy - 1998
Temat: Muzeum Okręgowe (Rzeszów) - zbiory
Temat: Barok - sztuka - kopie - wystawy - 18-19 w
Temat: Malarstwo europejskie - kopie - wystawy - 17-19 w
Temat: Malarstwo europejskie - kopie - zbiory - Polska - 17-19 w
Temat: Renesans - sztuka - kopie - wystawy - 17-19 w
Hasło dodatkowe: Daszykowska-Ruszel, Wanda.
ISBN: 83-87548-70-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16090 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Miry Agnieszka
Tytuł: W lustrzanym odbiciu : polska grafika i rysunek ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego : Galeria Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego [...], luty - maj 2011 / Agnieszka Miry, Katarzyna Sucharkiewicz.
Adres wydawniczy: Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, cop. 2011.
Opis fizyczny: [20] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [17].
Temat: Muzeum Częstochowskie. Galeria Dobrej Sztuki - wystawy - 2011
Temat: Muzeum Częstochowskie - zbiory - 20 w
Temat: Grafika polska - wystawy - 20 w
Temat: Grafika polska - zbiory - Polska - 20 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20 w
Temat: Rysunek polski - zbiory - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Sucharkiewicz, Katarzyna.
ISBN: 978-83-601287-2-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25725 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców : zbiór podobizn i oryginalnych odbić. Z. 1 : Tablice 1-30. Z. 2 : Tablice 31-60. Z. 3 : Tablice 61-90 / zebranych przez Kazimierza Hałacińskiego i Kazimierza Piekarskiego.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Koła Miłośników Exlibrisu, 1926-1929 (Kraków : W. L. Anczyc i Sp.).
Opis fizyczny: 3 z. w 1 wol. ([4] s., 30 k. tabl. ; [2] s., k. tabl. 31-60 ; [2] s., k. tabl. 61-90) ; 43 cm + Prospekt : [6] s. ; Wykaz tablic pierwszego i drugiego zeszytu [...] - Kraków, 1927 : 9 s.
Uwaga: Nakł. 215 egz. - Data wyd. z. 2: 1927, z. 3: 1929.
Temat: Sygnety drukarskie - Polska - 16-19 w
Hasło dodatkowe: Hałaciński, Kazimierz Ferdynand (1878-1930).
Hasło dodatkowe: Piekarski, Kazimierz (1893-1944).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 121/1-3 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Michalczyk Zbigniew (1976- )
Tytuł: W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku / Zbigniew Michalczyk.
Wariant tytułu: Grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.
Opis fizyczny: 787 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Źródła s. 299-301. Bibliogr. s. 302-360. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Grafika europejska - 15-18 w
Temat: Malarstwo polskie - 15-18 w
Temat: Sztuka baroku - Polska
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
ISBN: 978-83-65630-40-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 24540, sygn. III 22925 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bogucki Janusz (1916-1995)
Tytuł: Epitafium i siedem przestrzeni : drogi, tradycje, osobliwości życia duchowego w Polsce odbite w lustrze sztuki pod koniec XX wieku : czerwiec - lipiec 1991, Galeria Zachęta, Warszawa / [aut. katalogu: Janusz Bogucki i Nina Smolarz ; przy współpr.: Jolanty Maj i Bolesława Roka].
Wariant tytułu: Drogi, tradycje, osobliwości życia duchowego w Polsce odbite w lustrze sztuki pod koniec XX wieku
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1991.
Opis fizyczny: 45, [3] s. : il. ; 16 cm + Uczestnicy wystawy pominięci w katalogu : [2] s. ; 15 cm.
Uwaga: Tekst częśc. równol. pol., ang.
Temat: "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa) - wystawy - 1991
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Pochodowicz-Maj, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Rok, Bolesław.
Hasło dodatkowe: Smolarz, Nina (1943-2014).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Galerii Zachęta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8955 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Purc-Stępniak Beata
Tytuł: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga : między uczoną teologią a pobożną filozofią. T. 2, Świat: odbite oblicze Boga / Beata Purc-Stępniak.
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012.
Opis fizyczny: 693, [1] s. ; 24 cm + Dysk optyczny (CD-ROM).
Seria: Biblioteka Tradycji
Seria: Biblioteka Tradycji Seria 2
Temat: Memling Hans (ok. 1430-1494). Sąd Ostateczny
Temat: Muzeum Narodowe (Gdańsk) - zbiory - 15 w
Temat: Malarstwo sakralne niderlandzkie - zbiory - Polska - 15 w
Temat: Sąd Ostateczny (ikon.)
ISBN: 978-83-7624-038-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27109/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Arcydzieła malarstwa z Galerii Narodowej w Berlinie : kolekcja Joachima Wagenera : [Muzeum Miejskie Wrocławia - Pałac Królewski, 18.09.2016 - 15.01.2017] / [redakcja katalogu: Maciej Łagiewski, Piotr Łukaszewicz, Katarzyna Kurpiewska, Katarzyna Ślipko-Jastrzębska ; tłumaczenie tekstów: Jerzy Pasieka ; tłumaczenie not katalogowych: Piotr Łukaszewicz].
Wariant tytułu: Kolekcja Joachima Wagenera
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, cop. 2016.
Opis fizyczny: 181 s. : il. kolor. ; 32 cm.
Temat: Wagener Joachim Heinrich Wilhelm (1782-1861) - zbiory
Temat: Muzeum Miejskie Wrocławia - wystawy - 2016-2017
Temat: Nationalgalerie (Berlin ; 1992- ) - zbiory - 19 w
Temat: Malarstwo europejskie - wystawy - 19 w
Temat: Malarstwo europejskie - zbiory - Niemcy - 19 w
Temat: Kolekcjonerstwo - wystawy - Niemcy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kurpiewska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Łagiewski, Maciej (1955- ).
Hasło dodatkowe: Łukaszewicz, Piotr (1940- ).
Hasło dodatkowe: Pasieka, Jerzy.
Hasło dodatkowe: Ślipko-Jastrzębska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Kittelmann, Udo (1958- ). Galeria Narodowa dla sztuki współczesnej
Hasło dodatkowe: Wesenberg, Angelika. Demokratyczny element w całym prowokacyjnym tego słowa znaczeniu
Hasło dodatkowe: Verwiebe, Birgit. Pejzaże z kolekcji Wagenera
Hasło dodatkowe: Kloss-Weber, Julia. Odbicia pośpiesznie mijających zjawisk
Hasło dodatkowe: Łukaszewicz, Piotr (1940- ). Pierwsze publiczne zbiory malarstwa współczesnego we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Muzeum Miejskie Wrocławia
ISBN: 978-83-65464-07-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22558 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kroplewska-Gajewska Anna (1963- )
Tytuł: Jan Berdyszak : Sklepienie odbite w niebie (z cyklu "Belki) : wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Dom Eskenów), czynna od 14 maja do 10 lipca 1994 r. [...] / [tekst Anna Kroplewska-Gajewska].
Adres wydawniczy: Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1994.
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il.) ; 31 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Berdyszak Jan (1934-2014) - wystawy
Temat: Muzeum Okręgowe (Toruń) - wystawy - 1994
Temat: Fotografia polska - wystawy - od 1989 r
Temat: Litografia polska - wystawy - od 1989 r
Temat: Rzeźba polska - wystawy - od 1989 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7447 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 1 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły.
Wariant tytułu: Early printed books and their owners
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2017.
Opis fizyczny: 284, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konf., 29 września - 1 października 2016 r., Wrocław.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Fundację Lanckorońskich.
Uwaga: Tekst częśc. ang., jeden z ref. tł. z lit. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Temat: Inkunabuły - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Proweniencja (bibliot.) - badanie - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Stare druki - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Zbiory biblioteczne - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Zbiory specjalne - Polska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Sidorowicz-Mulak, Dorota (1972- ).
Hasło dodatkowe: Franczyk-Cegła, Agnieszka (1983- ).
Hasło dodatkowe: Karlak, Weronika. Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego zawiłych losów
Hasło dodatkowe: Czapnik, Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Hasło dodatkowe: Partyka, Jacek (1973- ). Stare druki Biblioteki Jagiellońskiej - stan opracowania, proweniencje, perspektywy badawcze
Hasło dodatkowe: Sidorowicz-Mulak, Dorota (1972- ). Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje
Hasło dodatkowe: Łukaszewski, Jakub. Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Wójcik, Rafał (literaturoznawstwo). Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Falk, Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych
Hasło dodatkowe: Borysowska, Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Hasło dodatkowe: Matyasik, Joanna. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Hasło dodatkowe: Della Rocca de Candal, Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
Hasło dodatkowe: Spandowski, Michał. Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów Biblioteki Narodowej
Hasło dodatkowe: Gryzio, Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej
Hasło dodatkowe: Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Viktorija (1975- ). Inkunabuły i ich właściciele w bibliotekach litewskich
Hasło dodatkowe: Michalska, Agata. Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań
Hasło dodatkowe: Łuniewski, Jarosław. Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
Hasło dodatkowe: Ogierman, Leonard (1941- ). Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
Hasło dodatkowe: Łukaszewski, Jakub. Inkunabuły odnalezione w trakcie inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie
Hasło dodatkowe: Sułecki, Szymon (1975- ). Inkunabuły kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki karmelitów na Piasku w Krakowie
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-65588-52-4 (całość)
ISBN: 978-83-65588-53-1 (t. 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31931/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Muczkowski Józef (1795-1858)
Tytuł: Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych = Recueil de gravures sur bois imprimées dans divers ouvrages polonais au seizième et au dix-septième siècle, dont les planches sont conservées à la Bibliothèque de l'Université de Jagellon / [oprac. Józef Muczkowski].
Wariant tytułu: Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych
Wariant tytułu: Recueil de gravures sur bois imprimées dans divers ouvrages polonais au seizième et au dix-septième siècle, dont les planches sont conservées à la Bibliothèque de l'Université de Jagellon
Adres wydawniczy: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
Opis fizyczny: [2], 9, [1] s., 171, [1] k. : il. ; 40 cm.
Uwaga: Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków : w Drukarni Uniwersyteckiej, 1849.
Uwaga: Tekst równol. pol., fr.
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory - 16-17 w
Temat: Drzeworyt polski - 16-17 w. - album
Temat: Ilustracje polskie - 16-17 w. - album
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 14202 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Kultura, sztuka, edukacja. T. 1 / red. Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015.
Opis fizyczny: 419 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Monograficzne Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uwaga: ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Uwaga: Bibliogr. s. 396-415.
Uwaga: Tekst częśc. ang.
Temat: Edukacja medialna
Temat: Myślenie twórcze - nauczanie
Temat: Pedagogika kultury
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Środki masowego przekazu - a nauczanie
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
Hasło dodatkowe: Kurowska, Barbara (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Łapot-Dzierwa, Kinga (1969- ).
Hasło dodatkowe: Dormus, Katarzyna. Ewolucja metod nauczania rysunków jako odbicie pedagogicznych i artystycznych prądów epoki (na przykładzie dziewiętnastowiecznej szkoły galicyjskiej).
Hasło dodatkowe: Jędrzejowska, Ewa (1985- ). Rozwój schematu rysunkowego postaci ludzkiej w pracach dzieci przedszkolnych.
Hasło dodatkowe: Sala-Wójcik, Halina. Zabawka dydaktyczna miękka w zabawach plastycznych dzieci w przedszkolu.
Hasło dodatkowe: Steliga, Anna. Rola przedszkolnej edukacji plastycznej w rozwoju osobowości twórczej na przykładzie autorskich Warsztatów Małego Artysty.
Hasło dodatkowe: Gąszczak-Wilde, Julia. Plener plastyczny dla dzieci i młodzieży, jego funkcja i znaczenie.
Hasło dodatkowe: Moroz, Victoria. Ukrainian decorative art of Maria Prymachenko as a source of artistic creativity of preschool children.
Hasło dodatkowe: Pasternak, Anetta. Bajki muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju twórczej ekspresji dziecka.
Hasło dodatkowe: Uchyła-Zroski, Jadwiga. Muzyka źródłem wartości i działań twórczych dziecka.
Hasło dodatkowe: Kalarus, Anna. Specyficzny sposób wykorzystania muzycznych działań percepcyjno-zabawotwórczych jako formy aktywności o charakterze prewencyjnym wobec stresu szkolnego.
Hasło dodatkowe: Opolska-Targosz, Bogusława. Rola metody Émile'a Jaques-Dalcroze'a w procesie edukacyjno-wychowawczym.
Hasło dodatkowe: Szczyrba-Poroszewska, Joanna. Muzyka dla dzieci, czyli działania intersemiotyczne.
Hasło dodatkowe: Waligóra, Monika. Poznanie wielozmysłowe w muzycznej edukacji dzieci w przedszkolu.
Hasło dodatkowe: Bielunas, Jerzy (1950- ). Wybrane uwagi na temat dramaturgii przedstawień dla dzieci.
Hasło dodatkowe: Zającówna, Józefa (1958- ). Ciało i wyobraźnia w mówieniu.
Hasło dodatkowe: Nieduziak, Edyta M. Terapia w teatrze dziecięcym - możliwości wykorzystania.
Hasło dodatkowe: Dowlasz, Inka. Program Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie.
Hasło dodatkowe: Jędruch, Dorota (1977- ). Zmieniony model recepcji kultury.
Hasło dodatkowe: Walczyk, Anna. Zmieniony model recepcji kultury.
Hasło dodatkowe: Morbitzer, Janusz. Cultural context of internet.
Hasło dodatkowe: Musiał, Emilia. Dziecko w świecie nowych mediów.
Hasło dodatkowe: Fudala, Rafał. Płytko czy głęboko, czyli o medialnych (i nie tylko) rozmyślaniach pewnego śledzia.
Hasło dodatkowe: Kłosińska, Tatiana. Twórcze aspekty reklam telewizyjnych w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Hasło dodatkowe: Boguszewska, Anna. Na przykładzie uczniowskich lektur - edukacja medialna a ilustrowana książka dla dzieci w Polsce.
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Ewa (1962). Stare wątki - nowa jakość.
Hasło dodatkowe: Drost-Rudnicka, Małgorzata. Wiedza uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej na temat regionu.
Hasło dodatkowe: Dworska, Urszula. Rola środowiska rodzinnego w zakresie przybliżania uczniom w młodszym wieku szkolnym dziedzictwa kulturowego regionu.
Hasło dodatkowe: Bikovs'ka, Olena V. Teoretyczno-metodyczne podstawy edukacji pozaszkolnej na Ukrainie.
Hasło dodatkowe: Kust, Izabella. Międzykulturowe aspekty pracy doradczej - działania wieloaspektowe.
Hasło dodatkowe: Tatarenko, Miroslav. Awereness of the educational role of the father in the conditions of the traditional and moder culture of the Ukrainian family.
Hasło dodatkowe: Kuszak, Kinga. Edukacja językowa jako element edukacji kulturowej uczniów.
Hasło dodatkowe: Oelszlaeger-Kosturek, Beata. Przestrzenie współbycia dzieci i nauczyciela w pedagogice Celestyna Freineta.
Hasło dodatkowe: Schinohl, Elżbieta. Przestrzenie współbycia dzieci i nauczyciela w pedagogice Celestyna Freineta.
Hasło dodatkowe: Olkusz, Jolanta. Wybrane aspekty wychowania do wartości patriotycznych we współczesnej edukacji przedszkolnej.
Hasło dodatkowe: Michalak-Dawidziuk, Joanna. Jakość w edukacji a rynek pracy.
Hasło dodatkowe: Suhorukova, Galina Vìktorìvna. Process of preparing creative educator at the Institute of Child Development.
Hasło dodatkowe: Ševnûk, Olena Leonìdìvna. Axiological Approach in professional preparation of future teachers of fine arts.
Hasło dodatkowe: Kajdanovs'ka, Olena Oleksandrìvna (1968- ). Portfolio in Architect's Proffestional Activity and Education.
Hasło dodatkowe: Čvorsûk, Ol'ga Pavlìvna. Factors informing psychological and spiritual health at preschool age in terms of hagiotherapy.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-7271-917-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30153/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again