Form of Work
Książki
(50)
Audiobooki
(1)
Muzyka
(1)
Status
available
(47)
only on-site
(35)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(43)
Księgozbiór podręczny
(36)
Dział
(8)
Author
Gołubiew Zofia (1942- )
(7)
Kopera Feliks (1871-1952)
(4)
Kucielska Zofia (1929-2010)
(4)
Tobiaszowa Zofia (1910-2002)
(4)
Porębski Mieczysław (1921-2012)
(3)
Baryła Jan
(2)
Botor Henryk Jan (1960- )
(2)
Haba Ryszard
(2)
Hunia Justyn (1975- )
(2)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(2)
Krużel Krzysztof (1958- )
(2)
Kuryłek Dominik (1979- )
(2)
Laskowska Magdalena
(2)
Latała Krzysztof
(2)
Malak Tadeusz (1933-2017)
(2)
Małodobry Agata
(2)
Milewska Wacława
(2)
Monasterska Agnieszka
(2)
Mossakowska Wanda (1937- )
(2)
Shirley Nathan (1981- )
(2)
Skoczeń-Rąpała Łucja
(2)
Skorupska-Szarlej Janina
(2)
Wolak Marcin (1966- )
(2)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Bauer Snejanka (1958- )
(1)
Benda Jan. O grenadierach i czapkach grenadierskich
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata
(1)
Blak Halina (1931-2007)
(1)
Blum Helena (1904-1984)
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Bechter z roku 1580 i jego pochodzenie na tle typologiczno-porównawczym
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Nowe materiały do barwy wojsk Księstwa Warszawskiego
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Opis Rolki Sztokholmskiej
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Uwagi o polskim mundurze generalskim okresu Legionów i Księstwa Warszawskiego (1797-1814)
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r
(1)
Brus-Malinowska Barbara
(1)
Brzozowski Radosław (1971- ). Difficulties in retracing of the photographic silver-gelatin emulsions
(1)
Brzozowski Radosław (1971- ). Trudności w odtwarzaniu emulsji żelatynowo-srebrowych
(1)
Bylinowa Elżbieta (1954- ). Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Cabalska Maria (1919-2000). Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych
(1)
Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta
(1)
Cieślińska Nawojka
(1)
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Cuny George (1857-1939)
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy
(1)
Czuba Halina. Pokrajni zapisi na storinkah rukopisnih ucitel'nih Evangelij XVI–XVII st
(1)
Czuczko Jolanta. Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń. Part 1 and 2: subject matter technique and deterioration
(1)
Czuczko Jolanta. Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Cz. 2: technika i zniszczenia
(1)
Dall Lesław (1954- )
(1)
Derwich Marek (1956- )
(1)
Durovic Michal. Paper envelopes for long-term storage of glass plate negatives
(1)
Durovic Michal. Papierowe koperty do długoterminowego przechowywania szklanych negatywów
(1)
Fredro-Boniecka Maria (1894-1958)
(1)
Fuiński Zbigniew (1929-2012). Garnitur zbroi
(1)
Fuiński Zbigniew (1929-2012). Napierśnik zbroi tzw. maksymiliańskiej ze zbiorów prywatnych w Krakowie
(1)
Gojniczek Wacław. Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Trzy okazy renesansowej broni myśliwskiej z dekoracją trawioną
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Ładownica z herbem Sas w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach (ze studiów nad sarmacko-wojskowym oporządzeniem XVIII wieku)
(1)
Grabowski Waldemar (1957- )
(1)
Grodzicka Maria ( -1979). Bombarda z zamku w Kurzętniku
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(1)
Gronek Agnieszka. Treści przedstawień "Króla Chwały" w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV–XVI wieku
(1)
Gumińska Bronisława
(1)
Gundlach Franz C. (1926- )
(1)
Gwioździk Jolanta. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(1)
Gąssowska Maja. Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Głogoczowski Jan
(1)
Habalova Bozena. Badania nad degradacją fotografii albuminowych
(1)
Habalova Bozena. Badania nad degradacją fotografii srebrowo-żelatynowych
(1)
Habalova Bozena. Study of albumen photography degradation
(1)
Habalova Bozena. Study of degradation of silver gelatine photographs
(1)
Haberova Katarina. Badania nad degradacją fotografii srebrowo-żelatynowych
(1)
Haberova Katarina. Study of degradation of silver gelatine photographs
(1)
Hackens Tony (1939-1997)
(1)
Herudzińska-Oświecimska Marta
(1)
Holzman Joanna (1945- )
(1)
Iskrzycki Tadeusz. Mundury formacji polskich na Węgrzech w latach 1848/49
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- )
(1)
Jancovicova Viera. Badania nad degradacją fotografii albuminowych
(1)
Jancovicova Viera. Badania nad degradacją fotografii srebrowo-żelatynowych
(1)
Jancovicova Viera. Study of albumen photography degradation
(1)
Jancovicova Viera. Study of degradation of silver gelatine photographs
(1)
Jeske Maciej (1940- ). Angielska szabla lekkiej kawalerii wz. 1796 i jej pruskie pochodne
(1)
Jeziorowski Tadeusz (1944- ). Początki polskiego munduru generalskiego
(1)
Jeziorowski Tadeusz (1944- ). Wielkopolski Krzyż Powstańczy
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Karbowska-Berent Joanna (1965- ). Możliwości dezynfekcji fotografii na podłożu papierowym przy użyciu par etanolu - badania wstępne
(1)
Karbowska-Berent Joanna (1965- ). Possibilities of disinfection of photographs on paper base in ethanol vapours
(1)
Karlak Weronika. Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu - działalność J. G. G. Buschinga a stan obecny
(1)
Kaszowska Zofia. Reflections on Technology Technics and Condition of Brandys Family Glass Plates Negatives Collection
(1)
Kaszowska Zofia. Rozważania na temat technologii i techniki oraz stanu zachowania negatywów fotograficznych rodziny Brandysów
(1)
Kaszowska Zofia. Straightening of the curled negative film strips made of cellulose esters
(1)
Kaszowska Zofia. Zabieg prostowania negatywów małoobrazkowych na podłożach z estrów celulozy oraz cyfryzacja na potrzeby dokumentacji konserwatorskiej
(1)
Klugowska Anna. Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń
(1)
Klugowska Anna. Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Kobielski Stanisław (1914-1980). Chorągiew husarska pułku hetmańskiego Rzewuskich i jej zbroje
(1)
Komornicka Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(3)
1950 - 1959
(1)
1930 - 1939
(2)
1920 - 1929
(3)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(2)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(51)
English
(1)
German
(1)
Subject
Muzeum Narodowe (Kraków)
(39)
Malarstwo polskie
(6)
Rysunek polski
(6)
Wyspiański, Stanisław
(6)
Sztuka polska
(5)
Grafika polska
(4)
Fotografia
(3)
Muzealnictwo
(3)
Fotografia polska
(2)
Gundlach, Franz C.
(2)
Ikony
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Moda
(2)
Musée du Petit Palais (Genewa)
(2)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(2)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(2)
Muzyka amerykańska
(2)
Muzyka polska
(2)
Polish Library (Montreal)
(2)
Rzeźba polska
(2)
Rękopisy
(2)
Sztuka
(2)
Złotnictwo
(2)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Architektura białoruska
(1)
Architektura litewska
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura ukraińska
(1)
Bagnet
(1)
Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
(1)
Broń
(1)
Chagall, Marc
(1)
Czapska, Maria
(1)
Czapski, Józef
(1)
Dokumenty
(1)
Dywany tureckie
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków)
(1)
Gemmy
(1)
Giełdziński Lesser (1830-1910)
(1)
Grody
(1)
Herby miejskie
(1)
Introligatorstwo
(1)
Judaica
(1)
Kisling, Moise
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konserwatorstwo
(1)
L'vìv'ska nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo
(1)
Lepszy, Leonard
(1)
Majewski, Lech
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Malarstwo sakralne ruskie
(1)
Malarstwo szwajcarskie
(1)
Monety rzymskie
(1)
Mundury
(1)
Museum Würth (Künzelsau)
(1)
Muzeum Karola Szymanowskiego "Atma" (Zakopane)
(1)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(1)
Muzeum Przemysłowe (Lwów)
(1)
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich (Kraków)
(1)
Opera (Frankfurt n. M.)
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Orda, Napoleon
(1)
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
(1)
Pawłowski, Andrzej
(1)
Pichler, Antonio
(1)
Pichler, Giovanni
(1)
Pichler, Luigi
(1)
Prawosławie
(1)
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus (Berlin)
(1)
Rysunek francuski
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Schmidt-Ciążyński, Konstanty
(1)
Sekularyzacja dóbr kościelnych
(1)
Sfragistyka
(1)
Siedlecki, Józef
(1)
Stare druki
(1)
Szymanowski, Karol
(1)
Tkaniny artystyczne
(1)
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Kraków)
(1)
Wideo-art
(1)
Witraże
(1)
Würth Reinhold (1935-)
(1)
Zakony
(1)
Subject: time
1901-
(21)
1801-
(20)
1701-
(14)
1601-
(10)
1501-
(8)
1401-
(5)
2001-0
(4)
1918-
(3)
2001-
(3)
1301-
(1)
1945-
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(6)
Materiały konferencyjne
(3)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Informatory
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Religia i duchowość
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Skorupska-Szarlej Janina
Tytuł: Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz. 1, Do roku 2002 / [aut. oprac. Janina Skorupska-Szarlej].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004.
Opis fizyczny: 166, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Seria: Z Historii Muzeum Narodowego w Krakowie
Uwaga: Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - bibliografia
Temat: Muzealnictwo - Polska - bibliografia
Temat: Muzealnictwo - wydawnictwa - Polska
Temat: Sztuka - bibliografia
ISBN: 83-89424-13-4
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19685/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2004 (1)) sygn. II 19684/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Skorupska-Szarlej Janina
Tytuł: Rejestr pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz. 1, Do roku 1950 / [aut. oprac. Janina Skorupska-Szarlej].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004.
Opis fizyczny: 59 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Z Historii Muzeum Narodowego w Krakowie
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - biografie - 19-20 w
Temat: Muzealnictwo - biografie - Polska - 19-20 w
ISBN: 83-89424-12-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19687/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2004 (2)) sygn. II 19686/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kopera Feliks (1871-1952)
Tytuł: Muzeum Narodowe w Krakowie. [1], Wybór i opis celniejszych zabytków / Feliks Kopera.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Druk. Narodowej, 1923 (Kraków : Druk. Narodowa).
Opis fizyczny: [4], 24 s., 132 tabl. ; 26 cm.
Seria: Muzea Polskie
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory
Hasło dodatkowe: Kopera, Feliks (1871-1952).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 4634/1, sygn. III 3534/1, sygn. III 1285 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kopera Feliks (1871-1952)
Tytuł: Muzeum Narodowe w Krakowie. [1], Wybór i opis celniejszych zabytków / Feliks Kopera.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Druk. Narodowej, 1923 (Kraków : Druk. Narodowa).
Opis fizyczny: [4], 24 s., 132 tabl. ; 26 cm.
Seria: Muzea Polskie
Uwaga: Współopr. z sygn. III 303/2.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory
Hasło dodatkowe: Kopera, Feliks (1871-1952).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1923 (1)) sygn. III 303/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kopera Feliks (1871-1952)
Tytuł: Muzeum Narodowe w Krakowie. [1], Wybór i opis celniejszych zabytków / Feliks Kopera.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Druk. Narodowej, 1923 (Kraków : Druk. Narodowa).
Opis fizyczny: [4], 24 s., 132 tabl. ; 26 cm.
Seria: Muzea Polskie
Uwaga: Na k. tyt. ręcznie wpisana data: 1921. - W tekście liczne notatki.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory
Hasło dodatkowe: Kopera, Feliks (1871-1952).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 6149/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Grabowski Waldemar (1957- )
Tytuł: Bagnety w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. [T. 1], Rzuty główne / Waldemar Grabowski, Krzysztof Niemira.
Adres wydawniczy: [Kraków : b. w.], 1999.
Opis fizyczny: [7], 46 s. : il. ; 32 cm.
Uwaga: Maszyn. w segregatorze.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 18-19 w
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 1901-1918 r
Temat: Bagnet - zbiory - Polska - 18-19 w
Temat: Bagnet - zbiory - Polska - 1901-1918 r
Hasło dodatkowe: Niemira, Krzysztof.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1999 (4)) sygn. III 12018/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Biedrońska-Słotowa Beata
Tytuł: Kobierce wschodnie. 1, Kobierce tureckie / Beata Biedrońska-Słotowa ; [tł. na ang. Ewa Zawadzka].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [1983].
Opis fizyczny: 180 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Uwaga: Bibliogr. s. 116, 118-119.
Uwaga: Tekst równol. pol. ang.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 16-19 w
Temat: Dywany tureckie - zbiory - Polska - 16-19 w
Hasło dodatkowe: Zawadzka, Ewa (redaktor).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 11994, sygn. Kat. 11993 (2 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1983 (1)) sygn. Kat. 11992 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Fredro-Boniecka Maria (1894-1958)
Tytuł: Gemmy z podpisami artystów w Muzeum Narodowym w Krakowie. 1, Gemmy Pichlerów / Maria Fredro-Boniecka.
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1939.
Opis fizyczny: 15 s., 2 k. tabl. ; 25 cm.
Uwaga: Od. z: Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. T. 20 (1938-9).
Temat: Pichler Antonio (1697-1779)
Temat: Pichler Giovanni (1734-1791)
Temat: Pichler Luigi (1773-1854)
Temat: Schmidt-Ciążyński Konstanty (1817-1889) - zbiory
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 18-19 w
Temat: Gemmy - Włochy - 18-19 w
Temat: Gemmy - zbiory - Polska - 18-19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18481/1, Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9342/1, Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. II 4513/1 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wittyg Wiktor (1857-1921)
Tytuł: Pieczęcie miast dawnej Polski. Z. 1-[3] / Wiktor Wittyg.
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : [Muzeum Narodowe w Krakowie], 1905-1914.
Opis fizyczny: 132 s. : il. ; 30 cm.
Seria: Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie
Uwaga: Ozn. jako z. 1, faktycznie jest to z. 1-3.
Temat: Herby miejskie - Polska - 15-18 w
Temat: Sfragistyka - Polska - 15-18 w
Wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/publication/17797
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1905 (3)) sygn. III 3563 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 5839, Archiwum i Zbiór Rękopisów Czartoryskich sygn. III 3896, sygn. III 1723 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dall Lesław (1954- )
Tytuł: 30 lat Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ”Atma” w Zakopanem jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (1976-2006). Cz. 1, Z historii "Atmy" / [aut. publikacji: Lesław Dall, Maciej Pinkwart ; współpr.: Zbigniew Moździerz].
Wariant tytułu: Trzydzieści lat Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ”Atma” w Zakopanem jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (1976-2006)
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2007.
Opis fizyczny: 184 s. : il. ; 24 cm + Indeks nazwisk / oprac. Lesław Dall : 7, [1] s. ; 23 cm.
Seria: Z Historii Muzeum Narodowego w Krakowie
Temat: Szymanowski Karol (1882-1937) - pamiątki
Temat: Muzeum Karola Szymanowskiego "Atma" (Zakopane) - historia
Hasło dodatkowe: Moździerz, Zbigniew.
Hasło dodatkowe: Pinkwart, Maciej (1948- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-89424-78-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20979/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2007 (19)) sygn. II 20978/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Janusz (1951- )
Tytuł: Katalog rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie : sygn. 1865-2386. [T. 1], Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte / zinwentaryzował, wstęp i indeks przygotował Janusz S. Nowak ; przy współpracy Janusza Pezdy.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie ; Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, [2008].
Opis fizyczny: 475, [4] s., [12] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Nowa Seria
Uwaga: T. 2 pt. Archiwum Józefa i Marii Czapskich oraz archiwum rodziny Czapskich i rodzin spokrewnionych, , obejmujący sygn. 2413-2578 Katalogu rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie..
Uwaga: Na s. 362-[472] zawiera suplement: "Obrazy, rysunki, litografie i pamiątki związane z Józefem Czapskim oraz księgozbiór Józefa i Marii Czapskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie".
Uwaga: Indeksy.
Temat: Czapska Maria (1894-1981) - pamiątki
Temat: Czapski Józef (1896-1993) - pamiątki
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 19-20 w
Temat: Rękopisy - 20 w
Temat: Rękopisy - zbiory - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Pezda, Janusz (1960- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Warszawa). Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-89378-28-6
ISBN: 978-83-7581-016-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 23098/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2008 (10)) sygn. II 23097/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lebet-Minakowska Anna
Tytuł: Katalog judaików. Cz. 1, Tkaniny / Anna Lebet-Minakowska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2008.
Opis fizyczny: 285 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Nowa Seria
Uwaga: Bibliogr. Słowniczek.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 18-19 w
Temat: Judaica - Europa - 18-19 w
Temat: Judaica - zbiory - Polska - 18-19 w
Temat: Tkaniny artystyczne - Europa - 18-19 w
Temat: Tkaniny artystyczne - zbiory - Polska - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-61587-03-3
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23384/1 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2008 (18)) sygn. II 23383/1 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. II 26427/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bauer Snejanka (1958- )
Tytuł: Marc Chagall - "Commedia dell'arte" : [Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny, 1 kwietnia - 27 maja 2006] / [tekst Snejanka Bauer].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2006].
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Chagall Marc (1887-1985) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 2006
Temat: Opera (Frankfurt n. M.) - zbiory - od 1945 r
Temat: Malarstwo francuskie - wystawy - od 1945 r
Temat: Rysunek francuski - wystawy - od 1945 r
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21254 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2006 (27)) sygn. II 21253 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Lech Majewski : retrospektywa : wideoart/rzeźba/fotografia : 1.04-5.06.2011, Muzeum Narodowe w Krakowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2011].
Opis fizyczny: Harminijka ([8] s. : il. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Majewski Lech (1953- ) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 2011
Temat: Fotografia polska - wystawy - 21 w
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 21 w
Temat: Wideo-art - wystawy - Polska - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29431 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2011 (12)) sygn. II 29430 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Muzeum Narodowe w Krakowie
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku : Muzeum Narodowe w Krakowie - Oddział Nowy Gmach (Aleja 3 Maja 1) / [red. Mieczysław Porębski, Zofia Gołubiewowa].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1980].
Opis fizyczny: Teka ([20] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Il. na obwol.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 20 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Gołubiew, Zofia (1942- ).
Hasło dodatkowe: Porębski, Mieczysław (1921-2012).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 8471 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Muzeum Narodowe w Krakowie
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku : Muzeum Narodowe w Krakowie - Oddział Nowy Gmach (Aleja 3 Maja 1) / [red. Mieczysław Porębski, Zofia Gołubiewowa].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1980].
Opis fizyczny: Teka ([20] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Il. na obwol.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 20 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Gołubiew, Zofia (1942- ).
Hasło dodatkowe: Porębski, Mieczysław (1921-2012).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 8473 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Muzeum Narodowe w Krakowie
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku : Muzeum Narodowe w Krakowie - Oddział Nowy Gmach (Aleja 3 Maja 1) / [red. Mieczysław Porębski, Zofia Gołubiewowa].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [1980].
Opis fizyczny: Teka ([20] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Il. na obwol.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 20 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Gołubiew, Zofia (1942- ).
Hasło dodatkowe: Porębski, Mieczysław (1921-2012).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1980 (1)) sygn. Kat. 8472 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 1901 (3)) sygn. Kat. 16043 (1 egz.)
No cover
Music
DVD
In basket
Tytuł: Muzyka witraży Stanisława Wyspiańskiego : uroczysty koncert kończący obchody roku Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie : Henryk Jan Botor - "Stań się", N. W. Shirley - "Św. Stanisław" : 1 III 2008, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie (nagranie live) : DVD / H. J. Botor - "Stań się", N. W. Shirley - "Św. Stanisław" ; wykonawcy: Agnieszka Monasterska - mezzosopran, Marcin Wolak - baryton, Ryszard Haba - perkusja, Krzysztof Latała - organy, Tadeusz Malak - recytacja, Orkiestra Orfeusz pod dyrekcją Jana Baryły.
Wariant tytułu: Stań się!
Wariant tytułu: Św. Stanisław
Wariant tytułu: Uroczysty koncert kończący obchody roku Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie
Cechy pliku: Film DVD.
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie : Klub Muzyki Współczesnej "Malwa", 2008].
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : kolor., dźw. ; 12 cm.
Uwaga: Wymagania systemowe: Odtwarzacz DVD.
Temat: Wyspiański Stanisław (1869-1907) - recepcja - dokument elektroniczny
Temat: Wyspiański Stanisław (1869-1907) - obchody - dokument elektroniczny
Temat: Muzyka amerykańska - od 1989 r. - dokument elektroniczny
Temat: Muzyka polska - od 1989 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Baryła, Jan.
Hasło dodatkowe: Botor, Henryk Jan (1960- ).
Hasło dodatkowe: Gołubiew, Zofia (1942- ).
Hasło dodatkowe: Haba, Ryszard.
Hasło dodatkowe: Latała, Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Malak, Tadeusz (1933-2017).
Hasło dodatkowe: Monasterska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Shirley, Nathan (1981- ).
Hasło dodatkowe: Wolak, Marcin (1966- ).
Hasło dodatkowe: Klub Muzyki Współczesnej "Malwa" (Kraków)
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Hasło dodatkowe: Orkiestra Kameralna Orfeusz
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 155 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Mistrzowie szwajcarscy XX wieku : wystawa obrazów z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej Petit Palais w Genewie : [Muzeum Narodowe w Warszawie - 1 marca - 28 kwietnia 1996, Muzeum Narodowe w Krakowie - 17 maja - 30 czerwca 1996] / [red. naukowa katalogu Katarzyna Nowakowska-Sito ; wstęp Ofir Scheps ; tł. z jęz. fr. Maciej Szepietowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 1996.
Opis fizyczny: 38, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.
Temat: Musée du Petit Palais (Genewa) - zbiory - 20 w
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 1996
Temat: Muzeum Narodowe (Warszawa) - wystawy - 1996
Temat: Malarstwo szwajcarskie - wystawy - 20 w
Hasło dodatkowe: Nowakowska-Sito, Katarzyna (1963- ).
Hasło dodatkowe: Scheps, Ofir.
Hasło dodatkowe: Szepietowski, Maciej.
ISBN: 83-7100-177-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8664 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 1996 (8)) sygn. III 8665 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again