Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(7)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Author
Agallopoulou Penelope. A coin hoard from an excavation at the deme of Halimous (site Hellenikon Attica) 2004
(1)
Albano Albert. Art in transition
(1)
Alexander Jonathan James Graham (1935- ). Homeless and marginalised: a leaf from the Ghistelles Hours
(1)
Amandry Michel (1949- ). Monnayages posthumes
(1)
Andreou Alexandros. Acquisitions of Ancient Greek and Roman times of the Numismatic Museum (1964-2015)
(1)
Apostolou Evangelia (1964- ). Monnaies rhodiennes a la tete de Dionysos
(1)
Ayers Tim (1958- ). Collegiate identity and the art of Lancastrian reform: The stained glass of Merton College Oxford in the early fifteenth century
(1)
Aysen Kaim Agnieszka (1971- ). Turkish traditional theatre forms or the performative art of nomads
(1)
Balci Mustafa. Fictional proper names in İsmet Ozel's poems
(1)
Balci Mustafa. İsmet Ozel'in Siirlerinde Kurgusal Ozel Adlar
(1)
Baldini Umberto (1921-2006). Theory of restoration and methodological unity
(1)
Bareja-Starzyńska Agata (1964- )
(1)
Baxter Ron. Speech and writing in the Gospels of Matilda of Canossa
(1)
Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Bednarski Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Bell Clive (1881-1964). Art
(1)
Berducou Marie. Introduction to archaeological conservation
(1)
Berenson Bernard (1865-1959). Aesthetics and history in the visual arts
(1)
Berenson Bernard (1865-1959). Italian painters of the Renaissance
(1)
Berenson Bernard (1865-1959). Rudiments of connoisseurship
(1)
Białkiewicz Andrzej. An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology
(1)
Białkiewicz Andrzej. Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. The account of a famous Polish writer Henryk Sienkiewicz of old Turkish textiles found in Istanbul at the end of the 19th century
(1)
Bielat Andrzej (1965- ). Sienkiewicz - an attempt to look theologically
(1)
Bielat Andrzej (1965- ). Sienkiewicz - próba spojrzenia teologicznego
(1)
Bill Stanley
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama
(1)
Bojarska-Cieślik Joanna
(1)
Borkowska Grażyna (1956- )
(1)
Borkowska Grażyna (1956- ). Around historicity and fabulousness of Trilogy
(1)
Borkowska Grażyna (1956- ). Wokół historyczności i baśniowości Trylogii
(1)
Bracka Maria Valentinivna (1978- ). Masculinity and ethnicity in "With Fire and Sword" by Henryk Sienkiewicz
(1)
Bracka Maria Valentinivna (1978- ). Męskość a etniczność w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza
(1)
Brandi Cesare (1906-1988). The cleaning of pictures in relation to patina varnish and glazes
(1)
Brandi Cesare (1906-1988). Theory of restoration I
(1)
Brandi Cesare (1906-1988). Theory of restoration II
(1)
Brandi Cesare (1906-1988). Theory of restoration III
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Białowieża Forest in the eyes of Sienkiewicz: memory beautu benefit?
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Puszcza Białowieska w oczach Sienkiewicza: pamięć piękno pożytek?
(1)
Bujnicki Tadeusz (1933- ). Is Sienkiewicz still alive?
(1)
Bujnicki Tadeusz (1933- ). Sienkiewicz wiecznie żywy?
(1)
Buran Dusan (1969- ). The Crucifixion in Kezmarok - a little-known masterpiece by Master Paul of Levoca
(1)
Callataÿ Francois de (1961- ). Mando Oeconomides (1926-2015) et ietude des monnaies grecques
(1)
Callataÿ Francois de (1961- ). Mando Oeconomides and Greek numismatics
(1)
Cannon Joanna (1951- ). An enigmatic Italian panel painting of the Crucifixion in the Narodni galerie Prague
(1)
Carbonara Giovanni (1942- ). The integration of the image: problems in the restoration of monuments
(1)
Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku
(1)
Chmielewski Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century
(1)
Chomiak Magdalena (1987- ). The image of a woman in coffin portraits - the influence of Western fashion on women's clothes based on the example of works from the collection of the Alf Kowalski Museum of the Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz
(1)
Chomiak Magdalena (1987- ). Wizerunek kobiety w malarstwie portretowym trumiennym - wpływ mody zachodniej na strój żeński na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
(1)
Chryssanthaki-Nagle Katerina (1970- ). Iconographie de iatelier monetaire dAbdere - image et politique monetaire
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting Saratoga National Historic Park NY
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017). Sienkiewicz as a playwright
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017). Sienkiewicz jako dramaturg
(1)
Clark Kenneth (1903-1983). Looking at pictures
(1)
Coldstream Nicola. Eleanor of Castile and the New Jerusalem
(1)
Coremans Paul B. Scientific research and the restoration of paintings
(1)
Daszyńska Jolanta. Kosciusko in fighting America 1776-1777
(1)
Daszyńska Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce 1776-1777
(1)
Destrooper-Georgiades Anne. Mando Chypre et la numismatic chypriote
(1)
Destrooper-Georgiades Anne. Mando Cyprus and Cypriot numismatics
(1)
Domarzewski Andrzej. Kosciusko in modern medallic art
(1)
Domarzewski Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie
(1)
Doyle Kathleen (1958- ). Bernard of Clairvaux's Apologia as a work of Medieval rhetoric
(1)
Emiroglu Ozturk (1965- ). Yahya Kemal Beyatli Turkish neoclassical poet former ambassador of Turkey to Poland (1926-1929)
(1)
Ersungur Muhittin (1960- ). Tanpinar's life and his works
(1)
Firek Marek. About selected Kosciusko mounds
(1)
Firek Marek. O wybranych kopcach Kościuszki
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). The legend of Kosciusko: between Switzerland and Poland 1817-1927
(1)
France-Lanord Albert (1915-1993). Knowing how to "question" the
(1)
Friedlander Max J. (1867-1958). On art and connoisseurship
(1)
Friedlander Max J. (1867-1958). On restoration
(1)
Galane-Krikou Mina. Iliou Melathron: persons and facts
(1)
Gawęcka Barbara Maria
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Techniki wykonania oraz sposoby konserwacji i restauracji portretów trumiennych w Polsce
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Techniques of manufacturing and methods of preservation and restoration of coffin potrtaits in Poland
(1)
Gielata Ireneusz. "Between sand and sky" - Senkiewicz and the experience of "terrible deadness"
(1)
Gielata Ireneusz. "Między piaskiem i niebem" - Sienkiewicz wobec "strasznej martwoty"
(1)
Godzińska Marzena
(1)
Godzińska Marzena. Women in Alevi society - myths and reality
(1)
Gombrich Ernst Hans (1909-2001). Fron light into paint
(1)
Grant Lindy (1952- ). Gold bezants on the altar: Coronation imagery in the Bibles Moralisees
(1)
Gratsia Eirene (1968- ). A concise narration about Mando Oeconomides
(1)
Hamburger Jeffrey F. (1957- ). Bloody Mary: traces of the peplum cruentatum in Prague - and in Strasbourg?
(1)
Hen Maciej (1955- ). Renaissance of the historical novel today; reasons and specificity of "reading and writing" history
(1)
Hen Maciej (1955- ). Renesans powieści historycznej dzisiaj; przyczyny i specyfika nowego "czytania i pisania" historii
(1)
Howiacki Tomasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Howiacki Tomasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Izdebska Agnieszka. Historical fiction in several scenes
(1)
Izdebska Agnieszka. Powieść historyczna w kilku odsłonach
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki)
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). "An image depicting a person during the burial of the body". Coffin portrait in the funeral ceremony
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). "Obraz osobę representujący podczas depositiy Ciała". Portret trumienny w ceremonii pogrzebowej
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). "Oczom pamięć pozostawiona". Portret trumienny po egzekwiach
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). "The memory left to the eye". Coffin portrait after the exequies
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Coffin portrait - from fascination to scientific cognition
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Portret trumienny - od fascynacji ku naukowemu poznaniu
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Belgium
(1)
Greece
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(4)
English
(3)
Greek, Modern (1453-)
(1)
Subject
Architektura
(1)
Architektura europejska
(1)
Crossley, Paul
(1)
Ethnikon Nomismatikon Mouseion (Ateny)
(1)
Fotografia polska
(1)
Karamesíni-Oikonomídou, Mánto
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Lewczyński, Jerzy
(1)
Literatura polska
(1)
Majda, Tadeusz
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Monety greckie
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Numizmatyka
(1)
Orientalistyka
(1)
Pisarze polscy
(1)
Portrety
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka Azji
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sepulkralna
(1)
Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
(1)
Wojsko
(1)
Zbiory numizmatyczne
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Subject: place
Kraków
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Albumy
(1)
Źródła historyczne
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Autor: Nowicki Wojciech (1968- )
Tytuł: Jerzy Lewczyński : Pamięć obrazu = Memory of the Image / tekst, wybór i układ zdjęć: Wojciech Nowicki ; [tł. na jęz. ang.: Stanley Bill].
Wariant tytułu: Memory of the Image
Wariant tytułu: Pamięć obrazu
Wariant tytułu: Lewczyński
Adres wydawniczy: Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2012.
Opis fizyczny: 279 s. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Album związany z wystawą m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2012 r.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Lewczyński Jerzy (1924-2014) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 2012
Temat: Fotografia polska - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Bill, Stanley.
ISBN: 978-83-89856-39-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20848 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2012 (11)) sygn. III 18590 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage / edited by Nicholas Stanley Price, M. Kirby Talley, Jr., Alessandra Melucco Vaccaro.
Adres wydawniczy: Los Angeles : The Getty Conservation Institute, cop. 1996.
Opis fizyczny: XVII, [1], 500 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Seria: Readings in Conservation
Uwaga: Biogramy aut. tekstów źródłowych s. 472-482.
Uwaga: Bibliogr. s. 451-471. Indeks.
Temat: Architektura - konserwacja - źródła
Temat: Sztuka - konserwacja - źródła
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Melucco Vaccaro, Alessandra (1940- ).
Hasło dodatkowe: Stanley-Price, Nicholas (1947- ).
Hasło dodatkowe: Talley, Mansfield Kirby (1941- ).
Hasło dodatkowe: Albano, Albert. Art in transition
Hasło dodatkowe: Baldini, Umberto (1921-2006). Theory of restoration and methodological unity
Hasło dodatkowe: Bell, Clive (1881-1964). Art
Hasło dodatkowe: Berducou, Marie. Introduction to archaeological conservation
Hasło dodatkowe: Berenson, Bernard (1865-1959). Aesthetics and history in the visual arts
Hasło dodatkowe: Berenson, Bernard (1865-1959). Italian painters of the Renaissance
Hasło dodatkowe: Berenson, Bernard (1865-1959). Rudiments of connoisseurship
Hasło dodatkowe: Brandi, Cesare (1906-1988). The cleaning of pictures in relation to patina, varnish, and glazes
Hasło dodatkowe: Brandi, Cesare (1906-1988). Theory of restoration, I
Hasło dodatkowe: Brandi, Cesare (1906-1988). Theory of restoration, II
Hasło dodatkowe: Brandi, Cesare (1906-1988). Theory of restoration, III
Hasło dodatkowe: Carbonara, Giovanni (1942- ). The integration of the image: problems in the restoration of monuments
Hasło dodatkowe: Clark, Kenneth (1903-1983). Looking at pictures
Hasło dodatkowe: Coremans, Paul B. Scientific research and the restoration of paintings
Hasło dodatkowe: France-Lanord, Albert (1915-1993). Knowing how to "question" the
Hasło dodatkowe: Friedländer, Max J. (1867-1958). On art and connoisseurship
Hasło dodatkowe: Friedländer, Max J. (1867-1958). On restoration
Hasło dodatkowe: Gombrich, Ernst Hans (1909-2001). Fron light into paint
Hasło dodatkowe: Keck, Sheldon. Further materials for a history of conservation
Hasło dodatkowe: Marijnissen, Roger H. (1923- ). Degradation, conservation, and restoration of works of art: historical overview
Hasło dodatkowe: Mora, Laura (1923-2015). Problems of presentation
Hasło dodatkowe: Mora, Paolo (1921-1998). Problems of presentation
Hasło dodatkowe: Morra, Umberto. Conversations with Berenson
Hasło dodatkowe: Morris, William (1834-1896). Manifesto of the Society for the Protection of Ancient Buildings
Hasło dodatkowe: Panofsky, Erwin (1892-1968). The history of art as a humanistic discipline
Hasło dodatkowe: Philippot, Albert. The problem of the integation of lacunae in the restoration of paintings
Hasło dodatkowe: Philippot, Paul (1925- ). Historic preservation: phiosophy, criteria, guidelines, I
Hasło dodatkowe: Philippot, Paul (1925- ). Problems of presentation
Hasło dodatkowe: Philippot, Paul (1925- ). Restoration from the perspective of the humanities
Hasło dodatkowe: Philippot, Paul (1925- ). The idea of patina and dhe cleaning of paintings
Hasło dodatkowe: Philippot, Paul (1925- ). The problem of the integation of lacunae in the restoration of paintings
Hasło dodatkowe: Pope-Hennessy, John Wyndham (1913-1994). Connoisseurship
Hasło dodatkowe: Richardson, John (1924-2019). Crimes against the Cubists
Hasło dodatkowe: Riegl, Alois (1858-1905). The modern cult of monuments: its essence and its development
Hasło dodatkowe: Rossi Pinelli, Orietta (1943- ). the surgery of memory: ancient sculpture and historical restorations
Hasło dodatkowe: Ruskin, John (1819-1900). Fundamental laws of sculpture
Hasło dodatkowe: Ruskin, John (1819-1900). On Turnerian mystery: secondly, willful
Hasło dodatkowe: Ruskin, John (1819-1900). The lamp of memory, I
Hasło dodatkowe: Ruskin, John (1819-1900). The lamp of memory, II
Hasło dodatkowe: Ruskin, John (1819-1900). The nature of Gothic
Hasło dodatkowe: Torraca, Giorgio. The scientist's role inhitoric preservation with particular reference to stone conservation
Hasło dodatkowe: Urbani, Giovanni (1923-2018). The science and art of conservation of cultural property
Hasło dodatkowe: Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel (1814-1879). Restoration
Hasło dodatkowe: Weil, Phoebe Dent. A review of the history and practice of patination
Hasło dodatkowe: Wetering, Ernst van de (1938- ). The autonomy of restoration: ethical considerations in relation to artistic concepts
Hasło dodatkowe: Wetering, Ernst van de (1938- ). The surface of objects and museumstyle
Hasło dodatkowe: Wölfflin, Heinrich (1864-1945). Principles of art history
Hasło dodatkowe: Yourcenar, Marguerite (1903-1987). That mighty sculptor, Time
Hasło dodatkowe: Getty Conservation Institute
ISBN: 978-0-89236-398-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23169 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Image, memory and devotion : liber amicorum Paul Crossley / edited by: Zoë Opačić and Achim Timmermann.
Wariant tytułu: Liber amicorum Paul Crossley
Adres wydawniczy: Turnhout : Brepols Publishers, cop. 2011.
Opis fizyczny: VII, [1], 287 s. : il. ; 28 cm.
Seria: Studies in Gothic Art
Temat: Crossley Paul (1945-2019) - księga pamiątkowa
Temat: Architektura europejska - 12-15 w
Temat: Malarstwo europejskie - 12-15 w
Temat: Rzeźba europejska - 12-15 w
Temat: Sztuka gotycka - Europa
Temat: Sztuka sakralna europejska - 12-15 w
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Opačić, Zoë.
Hasło dodatkowe: Timmermann, Achim.
Hasło dodatkowe: Alexander, Jonathan James Graham (1935- ). Homeless and marginalised: a leaf from the Ghistelles Hours
Hasło dodatkowe: Ayers, Tim (1958- ). Collegiate identity and the art of Lancastrian reform: The stained glass of Merton College, Oxford in the early fifteenth century
Hasło dodatkowe: Baxter, Ron. Speech and writing in the Gospels of Matilda of Canossa
Hasło dodatkowe: Buran, Dušan (1969- ). The Crucifixion in Kežmarok - a little-known masterpiece by Master Paul of Levoca
Hasło dodatkowe: Cannon, Joanna (1951- ). An enigmatic Italian panel painting of the Crucifixion in the Narodni galerie, Prague
Hasło dodatkowe: Coldstream, Nicola. Eleanor of Castile and the New Jerusalem
Hasło dodatkowe: Doyle, Kathleen (1958- ). Bernard of Clairvaux's Apologia as a work of Medieval rhetoric
Hasło dodatkowe: Grant, Lindy (1952- ). Gold bezants on the altar: Coronation imagery in the Bibles Moralisees
Hasło dodatkowe: Hamburger, Jeffrey F. (1957- ). Bloody Mary: traces of the peplum cruentatum in Prague - and in Strasbourg?
Hasło dodatkowe: Kauffmann, Claus Michael (1931- ). The Meaning of Biblical Imagery in Churches: Is the Liturgy the Answer?
Hasło dodatkowe: Kidson, Peter (1925-2019). Recollections of a Maverick
Hasło dodatkowe: Lowden, John. Inventing Biblical narrative: The Kiss of Cain in the Bibles Moralisees
Hasło dodatkowe: Maniura, Robert. Image, space and Holy Place in the cult of Our Lady of Częstochowa
Hasło dodatkowe: Marx, Richard (1945- ). "To the Honour and the pleasure of Almighty God, and the to the Comfort of the Parishioners": the rood and remembrance
Hasło dodatkowe: Park, David (1952- ). Repairing "that vision by which Christ may be seen": The St Swithun Cycle at Corhampton, and the depiction of patronal saints in English Romanesque wall painting
Hasło dodatkowe: Robson, Janet (1959-2018). Assisi, Rome and the Miracle of the Crib at Greccio
Hasło dodatkowe: Rożnowska-Sadraei, Agnieszka. Jagiellonians and the internationalisation of national saints
Hasło dodatkowe: Späth, Markus (1969- ). Architectural representation and monastic identity: the Medieval seal images of Christchurch, Canterbury
Hasło dodatkowe: Studničková, Milada (1955- ). Archbishop Jan of Jenstein and a new iconography of the Visitation of St Elizabeth to the Virgin Mary: mystic vision and its visualization as an instrument of Church policy
Hasło dodatkowe: Suckale, Robert (1943-2020). A statuette of the Saviour in the style of the Virgins on lions
Hasło dodatkowe: Theisen, Maria (1963- ). Picturing Frana
Hasło dodatkowe: Timmermann, Achim. Astwerk and ars moriendi: reflections on a Poor Sinner's Cross in Heilbronn (1514)
Hasło dodatkowe: Walker, Rose. Sisters and suburbs: some reflections on Berengaria of Navarre and her Cistercian foundation outside Le Mans
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Issues of negotiation: church treasures and political claims in the Mark Brandenburg
Hasło dodatkowe: Williamson, Beth. "The ordered exercise of intellection": the manipulation of devotional technologies
Hasło dodatkowe: Brepols
ISBN: 978-2-503-53168-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 23222 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Portret trumienny : studia i materiały / pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Barbary M. Gawęckiej.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
Opis fizyczny: 263 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Spis treści w jęz. ang.
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 16-18 w
Temat: Portrety - Polska - 16-18 w
Temat: Sztuka sepulkralna - Polska - 16-18 w
Temat: Śmierć - w sztuce europejskiej
Hasło dodatkowe: Gawęcka, Barbara Maria.
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Chomiak, Magdalena (1987- ). The image of a woman in coffin portraits - the influence of Western fashion on women's clothes based on the example of works from the collection of the Alf Kowalski Museum of the Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz
Hasło dodatkowe: Chomiak, Magdalena (1987- ). Wizerunek kobiety w malarstwie portretowym trumiennym - wpływ mody zachodniej na strój żeński na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
Hasło dodatkowe: Gawęcka, Barbara Maria. Techniki wykonania oraz sposoby konserwacji i restauracji portretów trumiennych w Polsce
Hasło dodatkowe: Gawęcka, Barbara Maria. Techniques of manufacturing and methods of preservation and restoration of coffin potrtaits in Poland
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki). "An image depicting a person during the burial of the body". Coffin portrait in the funeral ceremony
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki). Coffin portrait - from fascination to scientific cognition
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki). "Obraz osobę representujący podczas depositiy Ciała". Portret trumienny w ceremonii pogrzebowej
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki). "Oczom pamięć pozostawiona". Portret trumienny po egzekwiach
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki). Portret trumienny - od fascynacji ku naukowemu poznaniu
Hasło dodatkowe: Jankowski, Aleksander (historia sztuki). "The memory left to the eye". Coffin portrait after the exequies
Hasło dodatkowe: Kirmiel, Andrzej (1958- ). Coffin portraits in the collection of the Alf Kowalski Muzeum of Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz
Hasło dodatkowe: Kirmiel, Andrzej (1958- ). Portrety trumienne ze zbiorów Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
Hasło dodatkowe: Łoś, Józef. Face depictions on urns from 25 centuries ago - from the collection of the Leon Wyczolkowski District Museum in Bydgoszcz
Hasło dodatkowe: Łoś, Józef. Wizerunki twarzy na urnach sprzed 25 wieków - z kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Hasło dodatkowe: Małkus, Marta. Collection of coffin portraits and coffin fittings in the Museum of the Wschowa Region in Wschowa
Hasło dodatkowe: Małkus, Marta. Kolekcja portretów i zespołów okuć trumiennych w Muzeum Ziemi Wschowskiej
Hasło dodatkowe: Podmostko-Kłos, Adrianna. "Miseremini mei saltem vos amici mei". An image of the soul in purgatory in the coffin portrait style (from the collection of the National Museum in Poznan)
Hasło dodatkowe: Podmostko-Kłos, Adrianna. "Miseremini mei saltem vos amici mei". Obraz duszy czyścowej w typie portretu trumiennego (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu)
Hasło dodatkowe: Podmostko-Kłos, Adrianna. Protestanckie portrety trumienne w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Podmostko-Kłos, Adrianna. Protestant coffin portraits in the collection of the National Museum in Poznan
Hasło dodatkowe: Wojtyna, Miłosz. Retoryczno-narratologiczna analiza fotografii pośmiertnej
Hasło dodatkowe: Wojtyna, Miłosz. Rhetorical-narratological analysis of post-mortem photography
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8018-308-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34361 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: International 2-day Symposium on Numismatics "Mando Oeconomides", Athens, 20-21 April 2016 : proceedings of the seventh scientific meeting in memory of Mando Oeconomides.
Wariant tytułu: Obolos
Adres wydawniczy: Athēna : Philoi tu Nomismatiku Museiu, 2018.
Opis fizyczny: 246 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Obolos. 13 (2018).
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do ref.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Karamesíni-Oikonomídou Mánto (1927-2015) - księga pamiątkowa
Temat: Ethnikon Nomismatikon Mouseion (Ateny) - materiały konferencyjne
Temat: Monety greckie - materiały konferencyjne
Temat: Numizmatyka - Grecja - materiały konferencyjne
Temat: Zbiory numizmatyczne - Grecja - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Amandry, Michel (1949- ). Monnayages posthumes
Hasło dodatkowe: Agallopoulou, Pēnēlope. A coin hoard from an excavation at the deme of Halimous (site Hellenikon, Attica), 2004
Hasło dodatkowe: Andreou, Alexandros. Acquisitions of Ancient Greek and Roman times of the Numismatic Museum (1964-2015)
Hasło dodatkowe: Apostolou, Evangelia (1964- ). Monnaies rhodiennes à la tête de Dionysos
Hasło dodatkowe: Callataÿ, François de (1961- ). Mando Oeconomides and Greek numismatics
Hasło dodatkowe: Callataÿ, François de (1961- ). Mando Oeconomides (1926-2015) et ľétude des monnaies grecques
Hasło dodatkowe: Chryssanthaki-Nagle, Katerina (1970- ). Iconographie de ľatelier monétaire ďAbdère - image et politique monétaire
Hasło dodatkowe: Destrooper-Georgiades, Anne. Mando, Chypre et la numismatic chypriote
Hasło dodatkowe: Destrooper-Georgiades, Anne. Mando, Cyprus and Cypriot numismatics
Hasło dodatkowe: Galanē-Krikou, Mina. Iliou Melathron: persons and facts
Hasło dodatkowe: Gratsia, Eirēnē (1968- ). A concise narration about Mando Oeconomides
Hasło dodatkowe: Kakavas, Geōrgios (1957- ). Mando Oeconomides' legacy th the Numismatic Museum
Hasło dodatkowe: Kakavas, Geōrgios (1957- ). Triple stater of Moses? - the repatriation of a unique coin
Hasło dodatkowe: Koltsida-Makrē, Ioanna. Aspects of civil and eccesiastical administration of Byzantium through the lead seals collections of the Numismatic Museum, concerning the themes of Thrace, Macedonia, Thessalonike and the Aegean Sea
Hasło dodatkowe: Kontou, El. The contribution of the Conservation Laboratory of Numismatic Museum in the organization of temporary exhibitions
Hasło dodatkowe: Lakakis, Maria. Le trésor de Messénie avant 1937 (IGCH 301)
Hasło dodatkowe: Liampē, Katerinē (1955- ). A first century BC hoard (Archaeological Museum of Ioannina)
Hasło dodatkowe: Litē, Aphroditē (1953- ). The travelogue of rehousing the Numismatic Museum
Hasło dodatkowe: Lykiardopoulou-Petrou, Marina. The Numismatics Museum's conservation project during Mando Oeconomide's days
Hasło dodatkowe: Maltezou, Chrysa A. Archival information on collectors of coins and on discoveries of numismatic treasures during the period of venetocracy in Greece
Hasło dodatkowe: Manta, Reb. The contribution of the Conservation Laboratory of Numismatic Museum in the organization of temporary exhibitions
Hasło dodatkowe: Moustaka, Alikē. "Turtles" from Olympia
Hasło dodatkowe: Nikoláou, Giórka. Circulation of the Byzantine coinage, 56th-15th c.
Hasło dodatkowe: Nikolakopoulou, Antonia G. Acquisitions of Ancient Greek and Roman times of the Numismatic Museum (1964-2015)
Hasło dodatkowe: Papaefthymiou, Eleni. Une contremarque islamique sur une monnaie de bronze de Kalè-Aktè provenant du trésor de "Mardin"
Hasło dodatkowe: Papageōrgiadou-Mpanī, Charikleia. From Livia to Ioulia Domna
Hasło dodatkowe: Penna, Basilikē (1952-2018). The contribution of Mando Oeconomides on Byzantine numismatics
Hasło dodatkowe: Picard, Olivier (1940- ). Mando Oeconomides: studying the hoards
Hasło dodatkowe: Rallē, Efterpē. Numismatic Museum - Iliou Melathron: the vision and the route
Hasło dodatkowe: Rarri, Asp. The contribution of the Conservation Laboratory of Numismatic Museum in the organization of temporary exhibitions
Hasło dodatkowe: Sheedy, Kenneth A. (1954- ). Some thoughts on the cycladis mints of Kythnos ans Seriphos
Hasło dodatkowe: Sinadinakis, Nik. The contribution of the Conservation Laboratory of Numismatic Museum in the organization of temporary exhibitions
Hasło dodatkowe: Sorotou, Mar. The contribution of the Conservation Laboratory of Numismatic Museum in the organization of temporary exhibitions
Hasło dodatkowe: Stefanaki, Vassiliki E. (1973- ). Acquisitions of Ancient Greek and Roman times of the Numismatic Museum (1964-2015)
Hasło dodatkowe: Touratsoglou, Ioannēs (1940- ). Circulation of the Byzantine coinage, 56th-15th c.
Hasło dodatkowe: Tsankarē, Dēmētra. Quand la monnaie recontre le papier-monnaie
Hasło dodatkowe: Tselekas, Panagiōtēs. The end of the Temenids: the numismatic evidence
Hasło dodatkowe: Tsourtĩ, Īōs. Mando Oeconomides: memorial from the fruitful collaboration (1968-1994)
Hasło dodatkowe: Tsourtĩ, Īōs. Numismatic Museum - Iliou Melathron: the vision and the route
Hasło dodatkowe: Tsourtĩ, Īōs. Preface
Hasło dodatkowe: Philoi tu Nomismatiku Museiu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. Czas. II 3024/13
Book
In basket
Tytuł: Oriental studies and arts : contributions dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th birthday / ed. by Agata Bareja-Starzyńska, Kamila Barbara Stanek, Marzena Godzińska, Anna Akbike Sulimowicz, Magdalena Szpindler, Joanna Bojarska-Cieślik ; [aut. Kamila Barbara Stanek i in.].
Adres wydawniczy: Warsaw : Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies, 2015.
Opis fizyczny: 474 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac T. Majdy s. 27-43 i bibliogr. przy części art.
Uwaga: Tekst cześc. tur.
Temat: Majda Tadeusz (1946- ) - księga pamiątkowa
Temat: Orientalistyka
Temat: Sztuka Azji
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Bareja-Starzyńska, Agata (1964- ).
Hasło dodatkowe: Bojarska-Cieślik, Joanna.
Hasło dodatkowe: Godzińska, Marzena.
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara.
Hasło dodatkowe: Sulimowicz, Anna Akbike.
Hasło dodatkowe: Szpindler, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Ayşen Kaim, Agnieszka (1971- ). Turkish traditional theatre forms, or the performative art of nomads
Hasło dodatkowe: Balcı, Mustafa. Fictional proper names in İsmet Ozel's poems
Hasło dodatkowe: Balcı, Mustafa. İsmet Özel'in Şiirlerinde Kurgusal Özel Adlar
Hasło dodatkowe: Biedrońska-Słotowa, Beata. The account of a famous Polish writer Henryk Sienkiewicz of old Turkish textiles found in Istanbul at the end of the 19th century
Hasło dodatkowe: Emiroğlu, Öztürk (1965- ). Yahya Kemal Beyatlı, Turkish neoclassical poet, former ambassador of Turkey to Poland (1926-1929)
Hasło dodatkowe: Ersungur, Muhittin (1960- ). Tanpinar's life and his works
Hasło dodatkowe: Godzińska, Marzena. Women in Alevi society - myths and reality
Hasło dodatkowe: Kazimova, Shahla (1978- ). Progressive thougths in "Molla Nasreddin" Magazine (initial period - 1906-1907)
Hasło dodatkowe: Kozak, Anna. Portraits of Poles in Eastern dress
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Jolanta (arabistyka). A memory
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Maria (1950- ). Briefly on the history of orientalist book collection of the Institute of Oriental Studies of the Polish Adacemy of Sciences between 1953 and 1992
Hasło dodatkowe: Parzymies, Anna (1939- ). Attempts at establishing the etymology of the names of Proto-Bulgar rulers registered in the namelist of Bulgarian rulers
Hasło dodatkowe: Piwocka, Magdalena. Drawings by Michiel Coxcie for the Unrealized Story of Abraham tapestries - a potential offer to King Sigismund Augustus (?)
Hasło dodatkowe: Pstrusińska, Jadwiga (1947- ). ...and I go myself every year to Constantinopole for purchase...
Hasło dodatkowe: Pstrusińska, Jadwiga (1947- ). ...I sam coroku do Konstantynopola na zakupna jeżdżę...
Hasło dodatkowe: Redlak, Małgorzata. The most precious Arabic artistic handicrafts items from the 7th to the 16th centuries in Polish collections
Hasło dodatkowe: Siemieniec-Gołaś, Ewa (1954- ). Le Drogman Turc from the Jagiellonian Library collection
Hasło dodatkowe: Stachowski, Kamil (1981- ). Phonetic adaptation of Arabic loanwords in Argenti's Ottoman Turkish (1533)
Hasło dodatkowe: Stachowski, Marek (1936-2004). Louis Marcel Devic's Etymological Dictionary of Oriental Loanwords in French (1876) and a few Turkological comments
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara. Bibliography of Professor Tadeusz Majda
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara. It is impossible to live without hope - linquistic image of the world of hope in Turkish and Polish proverbs and phraseological expressions
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara. Professor Tadeusz Majda - biography of a scholar
Hasło dodatkowe: Sulimowicz, Anna Akbike. On the Karaite Prayer House in Lutsk and its furnishings
Hasło dodatkowe: Szpindler, Magdalena. Popularity of the Arhat's image in the Tibetan and Chinese art of the Qing Dynasty Era exemplified by the selected artefacts from the collection of the National Museum in Warsaw
Hasło dodatkowe: Topaktaş, Hacer. Dolmabahçe Sarayı'nda Polonya İzleri
Hasło dodatkowe: Topaktaş, Hacer. Polish trades in the Domabahçe Palace
Hasło dodatkowe: Tulisow, Jerzy (1943- ). Shamanic icons of the peoples of Old Manchuria
Hasło dodatkowe: Ülker, Mehmet. Öğretim tasarımı boyutu ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü örneği ve kültür diplomasi
Hasło dodatkowe: Ülker, Mehmet. Teaching Turkish as a foreign language in terms of instructional design: example of the cultural diplomacy and the Yunus Emre Institute
Hasło dodatkowe: Zagórski, Bogusław. Materials for a historical geography of the Ottoman Empire: a rare Ottoman map of the Danube Province from ca. 1875
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
ISBN: 978-83-8002-485-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30106 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Sienkiewicz : nowa odsłona / pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Roberta Kotowskiego, Anny Kurskiej.
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2018.
Opis fizyczny: 302 s. ; 23 cm.
Uwaga: Materiały konferencji naukowej "Sienkiewicz - tekst, lektura i społeczna praxis", Kielce, 15-17 września 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KORIPO.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Sienkiewicz Henryk (1846-1916) - materiały konferencyjne
Temat: Literatura polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Pisarze polscy - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Borkowska, Grażyna (1956- ).
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ).
Hasło dodatkowe: Kurska, Anna.
Hasło dodatkowe: Bielat, Andrzej (1965- ). Sienkiewicz - an attempt to look theologically
Hasło dodatkowe: Bielat, Andrzej (1965- ). Sienkiewicz - próba spojrzenia teologicznego
Hasło dodatkowe: Borkowska, Grażyna (1956- ). Around historicity and fabulousness of Trilogy
Hasło dodatkowe: Borkowska, Grażyna (1956- ). Wokół historyczności i baśniowości Trylogii
Hasło dodatkowe: Bracka, Marìâ Valentinìvna (1978- ). Masculinity and ethnicity in "With Fire and Sword" by Henryk Sienkiewicz
Hasło dodatkowe: Bracka, Marìâ Valentinìvna (1978- ). Męskość a etniczność w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza
Hasło dodatkowe: Budrewicz, Tadeusz (1951- ). Białowieża Forest in the eyes of Sienkiewicz: memory, beautu, benefit?
Hasło dodatkowe: Budrewicz, Tadeusz (1951- ). Puszcza Białowieska w oczach Sienkiewicza: pamięć, piękno, pożytek?
Hasło dodatkowe: Bujnicki, Tadeusz (1933- ). Is Sienkiewicz still alive?
Hasło dodatkowe: Bujnicki, Tadeusz (1933- ). Sienkiewicz wiecznie żywy?
Hasło dodatkowe: Ciechowicz, Jan (1949-2017). Sienkiewicz as a playwright
Hasło dodatkowe: Ciechowicz, Jan (1949-2017). Sienkiewicz jako dramaturg
Hasło dodatkowe: Gielata, Ireneusz. "Between sand and sky" - Senkiewicz and the experience of "terrible deadness"
Hasło dodatkowe: Gielata, Ireneusz. "Między piaskiem i niebem" - Sienkiewicz wobec "strasznej martwoty"
Hasło dodatkowe: Hen, Maciej (1955- ). Renaissance of the historical novel today; reasons and specificity of "reading and writing" history
Hasło dodatkowe: Hen, Maciej (1955- ). Renesans powieści historycznej dzisiaj; przyczyny i specyfika nowego "czytania i pisania" historii
Hasło dodatkowe: Izdebska, Agnieszka. Historical fiction in several scenes
Hasło dodatkowe: Izdebska, Agnieszka. Powieść historyczna w kilku odsłonach
Hasło dodatkowe: Kącka, Eliza. Staś Tarkowski among the Taliban
Hasło dodatkowe: Kącka, Eliza. Staś Tarkowski wśród talibów
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ). Mądra i swawolna - sylwetka Marii Szetkiewiczówny w świetle "Dziennika" z lat 1869-1873
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ). Vise and plauful - an image of Maria Szetkiewicz in the light of the "Diary" of the years 1869-1873
Hasło dodatkowe: Kubkowski, Piotr (1985- ). Sienkiewicz and Prus as cyklists
Hasło dodatkowe: Kubkowski, Piotr (1985- ). Sienkiewicz i Prus jako cykliści
Hasło dodatkowe: Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka. "Wiry" - początek
Hasło dodatkowe: Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka. "Wiry" - the beginning
Hasło dodatkowe: Łapiński, Wojciech (filologia). Between heroism and ridicule
Hasło dodatkowe: Łapiński, Wojciech (filologia). Między heroicznością a śmiesznością
Hasło dodatkowe: Mazur, Aneta (1960- ). "Case of Bourget" - what exactly "Without Dogma" by Sienkiewicz has in common with "Le Disciple" by Bourget?
Hasło dodatkowe: Mazur, Aneta (1960- ). "Sprawa Bourgeta" - czyli co właściwie łączy Sienkiewiczowskie "Bez dogmatu" z Bourgetowskim "Le Disciple"?
Hasło dodatkowe: Sobczak, Kornelia. Hajduczki i podlotki
Hasło dodatkowe: Sobczak, Kornelia. Scapegraces and Bobby-soxers
Hasło dodatkowe: Szleszyński, Bartłomiej (1978- ). Opowieści o honorze, ojczyźnie i wojnie na kresach imperium
Hasło dodatkowe: Szleszyński, Bartłomiej (1978- ). Sienkiewicz, stylizacja i współczesność
Hasło dodatkowe: Szleszyński, Bartłomiej (1978- ). Sienkiewicz, stylization and modernity
Hasło dodatkowe: Szleszyński, Bartłomiej (1978- ). Stories about honor, homeland, and war in frontiers of the empire
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kielce)
ISBN: 978-83-62068-35-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33123 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Tadeusz Kościuszko : historia, współczesność, przyszłość : relacje i zależności / [redaktor naukowy Maria Jolanta Żychowska ; autorzy Łukasz Bednarski, Andrzej Białkiewicz, Monika Bogdanowska, Filip Chmielewski, Marcin Chrzanowski, Jolanta A. Daszyńska, Andrzej Domarzewski, Marek Firek, Halina Florkowska-Frančić, Tomasz Howiacki, Teresa Kaczorowska, Jan A. Konopka, Rafał Wiktor Kowalczyk, Andrzej S. Kozek, Anna Kulig, Krzysztof Lachowicz, Jan M. Loryś, Beata Makowska, Magdalena Marosz, Hubert Mełges, Małgorzata Mizia, Elżbieta Nachlik, Zuzanna Napieralska, Michał Nessel, Longina Ordon, Zbigniew Porada, Elżbieta Przesmycka, Miczysław Rokosz, Krystyna Romaniak, Rafał Sieńko, Adam Tyszkiewicz, Beata Vogt, Milena Woźniak-Koch, Maria J. Żychowska].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017.
Opis fizyczny: 433 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Aut. na skrzydełku okł.
Uwaga: Materiały z konf., 24-25 marca 2017 r., Kraków.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Kościuszko Tadeusz (1746-1817) - materiały konferencyjne
Temat: Powstanie 1794 r. kościuszkowskie - materiały konferencyjne
Temat: Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska - udział Polaków - materiały konferencyjne
Temat: Wojsko - Polska - 18-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - Kopiec Tadeusza Kościuszki - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Żychowska, Maria Jolanta (1953- ).
Hasło dodatkowe: Bednarski, Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
Hasło dodatkowe: Bednarski, Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
Hasło dodatkowe: Białkiewicz, Andrzej. An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology
Hasło dodatkowe: Białkiewicz, Andrzej. Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej
Hasło dodatkowe: Bogdanowska, Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę
Hasło dodatkowe: Bogdanowska, Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama
Hasło dodatkowe: Chmielewski, Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki, z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Chmielewski, Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko, from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century
Hasło dodatkowe: Chrzanowski, Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting, Saratoga National Historic Park, NY
Hasło dodatkowe: Chrzanowski, Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym
Hasło dodatkowe: Daszyńska, Jolanta. Kosciusko in fighting America 1776-1777
Hasło dodatkowe: Daszyńska, Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce, 1776-1777
Hasło dodatkowe: Domarzewski, Andrzej. Kosciusko in modern medallic art
Hasło dodatkowe: Domarzewski, Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie
Hasło dodatkowe: Firek, Marek. About selected Kosciusko mounds
Hasło dodatkowe: Firek, Marek. O wybranych kopcach Kościuszki
Hasło dodatkowe: Florkowska-Frančić, Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927
Hasło dodatkowe: Florkowska-Frančić, Halina (1944- ). The legend of Kosciusko: between Switzerland and Poland 1817-1927
Hasło dodatkowe: Howiacki, Tomasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
Hasło dodatkowe: Howiacki, Tomasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
Hasło dodatkowe: Kaczorowska, Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - badacz amerykańskich dziejów Kościuszki
Hasło dodatkowe: Kaczorowska, Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - researcher of Kosciusko's american history
Hasło dodatkowe: Konopka, Jean A. (1937- ). Tadeusz Kościuszko w prasie szwajcarskiej 1815-1817
Hasło dodatkowe: Konopka, Jean A. (1937- ). Thaddeus Kosciusko in swiss press 1815-1817
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Rafał (1975?- ). Tadeusz Kościuszko - współtwórca Legii Naddunajskiej
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Rafał (1975?- ). Thaddeus Kosciusko - the co-founder of Danube Legion
Hasło dodatkowe: Kozek, Andrzej. Kosciusko 's last will - Australian perspective
Hasło dodatkowe: Kozek, Andrzej. Testament Kościuszki - australijska perspektywa
Hasło dodatkowe: Kulig, Anna (architektura). Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top
Hasło dodatkowe: Kulig, Anna (architektura). Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika
Hasło dodatkowe: Lachowicz, Krzysztof (1944- ). Bookplates in honour of Kosciusko
Hasło dodatkowe: Lachowicz, Krzysztof (1944- ). Ekslibrysy kościuszkowskie
Hasło dodatkowe: Loryś, Jan M. Bohater dwóch narodów. O upamiętnieniach Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych
Hasło dodatkowe: Loryś, Jan M. Hero of two countries. Honoring Thaddeus Kosciusko in the united states
Hasło dodatkowe: Makowska, Beata. Thaddeus Kosciusko's image in decorations of town houses in Krakow, Poznan and Lodz
Hasło dodatkowe: Makowska, Beata. Wizerunek Tadeusza Kościuszki w dekoracjach kamienic w Krakowie, Poznaniu i Łodzi
Hasło dodatkowe: Marosz, Magdalena. How Kosciusko Mound was built in Krakow. The relation of Ambroży Grabowski
Hasło dodatkowe: Marosz, Magdalena. Jak sypano kopiec Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Relacja Ambrożego Grabowskiego
Hasło dodatkowe: Mełges, Hubert. Miejsce racławickiej bitwy jako wzorowy zabytek architektoniczno-przestrzenny (artykuł wspomnieniowy na knawie współpracy gminy Racławice z Politechniką Krakowską)
Hasło dodatkowe: Mełges, Hubert. The site of the battle of Racławice as a model architectural and spatial monument (recollective article based on the cooperation between the municipality of Racławice and Cracow University of Technology)
Hasło dodatkowe: Mizia, Małgorzata. A portrait of Thaddeus Kosciusko as seen through the eyes of American Historian (James S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty)
Hasło dodatkowe: Mizia, Małgorzata. Portret Tadeusza Kościuszki oczami amerykańskiego historyka (James S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty)
Hasło dodatkowe: Nachlik, Elżbieta. Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki
Hasło dodatkowe: Nachlik, Elżbieta. Thaddeus Kosciusko - patron of Cracow University of Technology
Hasło dodatkowe: Napieralska, Zuzanna. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław
Hasło dodatkowe: Napieralska, Zuzanna. "Panorama Racławicka" we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Nessel, Michał. Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top
Hasło dodatkowe: Nessel, Michał. Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika
Hasło dodatkowe: Ordon, Longina. Disputes in polish historiography and literature about Thaddeus Kosciusko
Hasło dodatkowe: Ordon, Longina. Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze
Hasło dodatkowe: Porada, Zbigniew (1946- ). Tadeusz Kościuszko znany i mniej znany
Hasło dodatkowe: Porada, Zbigniew (1946- ). Thaddeus Kosciusko - the well known and the lesser known figure
Hasło dodatkowe: Przesmycka, Elżbieta. Dwór Kościuszków na Sławinku w Lublinie
Hasło dodatkowe: Przesmycka, Elżbieta. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław
Hasło dodatkowe: Przesmycka, Elżbieta. "Panorama Racławicka" we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Przesmycka, Elżbieta. The manor of Kosciuszko family in Sławinek in Lublin
Hasło dodatkowe: Rokosz, Mieczysław (1942- ). Kopiec Kościuszki w Krakowie: Czym jest? I co znaczy?
Hasło dodatkowe: Rokosz, Mieczysław (1942- ). Krakow's Kosciusko Mound: what is and its significance?
Hasło dodatkowe: Romaniak, Krystyna (1964- ). Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu
Hasło dodatkowe: Romaniak, Krystyna (1964- ). The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism
Hasło dodatkowe: Sieńko, Rafał (1974- ). Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
Hasło dodatkowe: Sieńko, Rafał (1974- ). History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
Hasło dodatkowe: Tyszkiewicz, Adam (1980- ). Tadeusz Kościuszko - legenda polskiego cyncynata
Hasło dodatkowe: Tyszkiewicz, Adam (1980- ). Thaddeus Kosciusko - the legend of the Polish cincinnatus
Hasło dodatkowe: Vogt, Beata. Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu
Hasło dodatkowe: Vogt, Beata. The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism
Hasło dodatkowe: Woźniak-Koch, Milena. Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu
Hasło dodatkowe: Woźniak-Koch, Milena. Thaddeus Kosciusko's mausoleum in the National Museum in Rapperswil
Hasło dodatkowe: Żychowska, Maria Jolanta (1953- ). Okruchy pamięci
Hasło dodatkowe: Żychowska, Maria Jolanta (1953- ). Scraps of memory
Hasło dodatkowe: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7242-921-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31041 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again