Forma i typ
Książki
(160)
Artykuły
(1)
Dostępność
dostępne
(156)
wypożyczone
(3)
nieokreślona
(2)
Placówka
Magazyn
(157)
Dział
(4)
Autor
Kornecki Marian (1924-2001)
(109)
Brykowski Ryszard (1931-2017)
(7)
Monita Rafał
(7)
Skorupa Andrzej (1938- )
(6)
Czuba Mariusz (1969-)
(4)
Ruszczyk Grażyna
(4)
Łopatkiewicz Piotr (1965- )
(4)
Kopera Feliks (1871-1952)
(3)
Bułhakówna Józefa
(2)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(2)
Kotłowski Kazimierz
(2)
Lepszy Leonard (1856-1937)
(2)
Mączyński Franciszek (1874-1947)
(2)
Szymański Stanisław (1911-2000)
(2)
Warczewski Władysław
(2)
Wardzyński Michał (1975- )
(2)
Wąs Stefan
(2)
Zbijewski Jerzy
(2)
Adamczyk Anna
(1)
Adamczyk Irena
(1)
Badach Artur (1969- ). Dzieła Giacoma Monaldiego na Mazowszu - nagrobki biskupie w Skierniewicach i Słubicach
(1)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Pecerni kul'tovi Sporudi Ukrainskogo Prikarpatta
(1)
Bielich Mario. Archeologicky vyskum kaplnky sv. Michala v Kosiciach
(1)
Biernacka Paulina. Wycinanki kurpiowskie dawniej i współcześnie w analizie źródeł ikonograficznych oraz w relacjach rozmówców z obszarów Kurpiowszczyzny
(1)
Bogdanowska Monika (1962- )
(1)
Bonowicz Wojciech (1967- )
(1)
Borcz Olga. Romańskie prezbiterium kościoła św. Jakuba Apostoła w Gieble
(1)
Borek-Firlejczyk Joanna. Zapomniany nagrobek - renesansowe epitafium Stanisława i Jadwigi Myszkowskich z kościoła pw. Wniebowizięcie NMP w Bestwinie
(1)
Borowik Aneta. Modernity in the arhitecture of the Polish People's Republic
(1)
Borowik Aneta. Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Brandys Iwona. Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Przyczynek do badań nad sylwetką artysty i reinterpretacją jego stylu
(1)
Brandys Iwona. Scenographer Wincenty Drabik in creating the Theatre in Poland. Contribution to research on the artist and on interpretation of his style
(1)
Budziaszek Barbara. Rozwarstwienie i przeniesienie polichromii z rzeźby drewnianej z zastosowaniem metod opracowanych dla malowideł sztalugowych na drewnie
(1)
Budziaszek Barbara. The separation and transferral of polychromy from a wooden sculpture with the implementation of the layer separation treatment used in painting
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Sakral'ni pam'atki Galica ta jogo okolic'
(1)
Błaszczyk Marcin (konserwacja zabytków). Malowidła ścienne w prezbiterium dawnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie
(1)
Błaszczyk Marcin (konserwacja zabytków). Wall paintings from the presbytery of the former parish church of Our Lady of the Thunder Candle in Siemiechów
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Carter Tom
(1)
Chrzanowski Tadeusz (1926-2006)
(1)
Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku" czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Independence motifs in decoration of the oldest so-called Polish Cathedrals
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych tzw. Polish Catedrals
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Desperak Olga. Józef Piłsudski Independence Defence Centre in Częstochowa as a living monument of the 10th anniversary of the restoration of Poland's sovereignty and an initiative to modernise the residents' sports life
(1)
Desperak Olga. Modernizacja życia sportowego częstochowian - budowa Ogniska Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako pomnika 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(1)
Dreścik Grażyna
(1)
Dziewicki Tomasz. Próby mazowieckiego pejzażu nowoczesnego: Chełmoński Podkowiński Rapacki
(1)
Dziurawiec Zofia. [Wspomnienie]
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flanders Wallonia and Silesia. Cities and people
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flandria Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Museum collections of contemporary Polish painting as a tool of "repolonisation" of Silesia after 1945 (selected examples)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Muzealne kolekcje współczesnego malarsywa polskiego jako narzędzie "repolonizacji" Śląska po 1945 r. (wybrane przykłady)
(1)
Fiuk Piotr. Architektura wielokulturowego miasta
(1)
Fiuk Piotr. The architecture of the multicultural city
(1)
Freus Paweł. Małopolska Piękna Madonna znad Wkry - figura gotycka w Cieksynie
(1)
Freus Paweł. Refleks sztuki Wita Stwosza pod Łomżą. Grupa Zwiastowania z kościoła w Kleczkowie
(1)
Freus Paweł. Tron Łaski - rzeźby w kościołach w Prostyni i Sierpcu
(1)
Freus Paweł. Z Warszawy do Cegłowa - tryptyk kolegiacki fundacji biskupa Jana Lubrańskiego
(1)
Freus Paweł. Z Węgier na Mazowsze - Madonna z Dzieciątkiem u benedyktynek w Sierpcu
(1)
Frużyński Adam. Zieleń w górnośląskich osiedlach patronackich
(1)
Furdyna Józef (1930- )
(1)
Gancarski Jan (1956- )
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Wstęp
(1)
Gałaszek Jan
(1)
Godek Mariusz. Zespół pałacowo-parkowy w Kozach - kompleksowy remont konserwatorski w latach 2011-2015
(1)
Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci z protestem w tle
(1)
Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach które nie powstały
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands
(1)
Gronek Agnieszka. Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
(1)
Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu
(1)
Guttmejer Karol. [Wspomnienie]
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. Problematyka ochrony i konserwacji zabytków Szczecina po 1945 r
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. The protection and conservation of Szczecin's historic buildings after 1945
(1)
Gyalókay Zoltan. Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives
(1)
Gyalókay Zoltan. Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiegi i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań
(1)
Górak Jan (1914-2005)
(1)
Głowacz Tomasz. Problematyka konserwacji markieterii w stylu Boulle'a
(1)
Głowacz Tomasz. Restoration-conservation of Boullework
(1)
Hajduk Olga M. Humaniści i rycerze - zespół nagrobków Kobylnickich w Kobylnikach
(1)
Hajduk Olga M. Krasne - pomniki i elementy wyposażenia renesansowego fundacji Krasińskich. Santi Gucci Fiorentino
(1)
Hajduk Olga M. Medycejska Florencja w Drobinie - zespół nagrobków Kryskich
(1)
Hajduk Olga M. Pantheon Terrae Lomzensis - zespół nagrobków w Łomży. Girolamo Canavesi Santi Gucci Fiorentino i Bartholomeo Venosta
(1)
Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgression of space and the limits of the wall
(1)
Hunka Jan (1958- ). Nalezy mensich cirkevnych pamiatok z 12.-19. storocia na Slovensku
(1)
Jakubowska-Szarska Agnieszka. The transfer of the fragment of a gothic painting from the House of Długosz in Wiślica
(1)
Jakubowska-Szarska Agnieszka. Transfer fragmentu gotyckiego malowidła z Domu Długosza w Wiślicy
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(89)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(3)
1910 - 1919
(3)
Kraj wydania
Polska
(161)
Czechy
(1)
Język
polski
(160)
czeski
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Budownictwo drewniane
(36)
Architektura sakralna polska
(31)
Kościoły i kaplice
(24)
Architektura drewniana polska
(12)
Sztuka sakralna polska
(7)
Malarstwo monumentalne polskie
(6)
Architektura sakralna
(3)
Malarstwo sakralne
(3)
Architektura sakralna niemiecka
(2)
Cerkwie
(2)
Gotyk
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Rzeźba
(2)
Sztuka
(2)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Archeologia
(1)
Architektura
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Barok
(1)
Budownictwo drewniane polskie
(1)
Cmentarze
(1)
Cmolas (k. Rzeszowa)
(1)
Dzwonnice
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Kościoły i klasztory
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Maria
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Ogrody
(1)
Parki i ogrody
(1)
Przedstawienia pasyjne (szt.plast.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Tondos, Barbara
(1)
Tur, Jerzy
(1)
Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
(1)
Wizerunki maryjne
(1)
Zamki i pałace
(1)
Temat: dzieło
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
(1)
Temat: czas
1501-
(19)
1701-
(18)
1401-
(17)
1601-
(16)
1801-
(13)
1901-
(13)
1301-
(8)
1101-
(1)
1201-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Małopolska
(7)
Mazowsze
(3)
Wielkopolska
(3)
Śląsk, Górny
(3)
Haczów
(2)
Podkarpacie Północne
(2)
Trzcinica
(2)
Beskidy
(1)
Blizne (k. Krosna)
(1)
Częstochowa (okręg)
(1)
Dębno (pow. Nowy Targ)
(1)
Gorlice (okręg)
(1)
Grywałd (k. Nowego Targu)
(1)
Jasienica Rosielna
(1)
Karpaty
(1)
Kielce (okręg)
(1)
Kraków
(1)
Krosno (okręg)
(1)
Kwiatkowice (k. Prochowic)
(1)
Libusza
(1)
Lublin
(1)
Nowy Trag
(1)
Orawka
(1)
Podhale
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Polska
(1)
Przyszowa
(1)
Pszczyna (okręg)
(1)
Sierakowice (k. Kartuz)
(1)
Skomielna Biała
(1)
Tarnowo Pałuckie
(1)
Tarnowska, diecezja (katol.)
(1)
Trybsz
(1)
Zakopane
(1)
Zamość (okręg)
(1)
Łopuszna
(1)
Łódź
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk (Czechy)
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Albumy
(2)
Katalogi zabytków
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
161 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: 100 "Kościoły Drewniane" / [oprac. Marian Kornecki, Joanna Daranowska].
Wariant tytułu: Setne "Kościoły Drewniane"
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 2001.
Opis fizyczny: [16] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19521.
Hasło dodatkowe: Daranowska-Łukaszewska, Joanna (1949- ).
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19526 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Drewniany kościół w Czulicach / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1995.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19449.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19453 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Kościół drewniany w Osieku / [oprac. i wyd. M. Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1993.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19426.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19432 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kuczkowski Mirosław (1961- )
Tytuł: Sierakowice : drewniany kościół świętego Marcina / tekst Mirosław Kuczkowski ; fotografie Rafał Monita.
Wariant tytułu: Drewniany kościół św. Marcina
Wariant tytułu: Drewniany kościół świętego Marcina
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2019.
Opis fizyczny: 55 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 54.
Uwaga: Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu Gminy Sierakowice i Wójta Tadeusza Kobieli.
Temat: Architektura sakralna niemiecka - 19-21 w
Temat: Architektura sakralna polska - 19-21 w
Temat: Sierakowice (k. Kartuz) - kościół św. Marcina - historia
Hasło dodatkowe: Monita, Rafał.
Hasło dodatkowe: Oficyna Artystyczna Astraia
ISBN: 978-83-65686-31-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33587 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Dawny drewniany kościół w Słomnikach / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1996.
Opis fizyczny: [8] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19460.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19462 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Dawny kościół drewniany w Zadrożu / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1997.
Opis fizyczny: [8] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19472.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19481 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: "Kościoły drewniane" [w 1993 roku / oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1993.
Opis fizyczny: [4] s. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19426.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19437 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sękowa : z dziejów kościoła drewnianego / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1998.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19485.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19493 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Spłonął kościół drewniany w Sieklówce / [oprac., fot. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1993.
Opis fizyczny: [4] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19426.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19430 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 1994 roku / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Wariant tytułu: Miejsce kościołów drewnianych w przestrzeni kulturowej Polski
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1994.
Opis fizyczny: 19 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Zawiera także art. M. Korneckiego pt. "Miejsce kościołów drewnianych w przestrzeni kulturowej Polski".
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19438.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19447 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Dawny kościół drewniany w Pobiedniku Małym / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1997.
Opis fizyczny: [4] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19472.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19478 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Gilowice : przyczynki do dziejów kościoła drewnianego / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1999.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19497.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19500 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: O dawnym kościele drewnianym w Przyszowej / [oprac. i wyd. M. Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1996.
Opis fizyczny: [4] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19460.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Budownictwo drewniane - Polska - 17-18 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 17-18 w
Temat: Przyszowa - historia
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19463 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: O dawnym kościele drewnianym w Witanowicach / [oprac. i wyd. M. Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1996.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19460.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19465 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 1995 roku / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1995.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19449.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19459 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 1997 roku / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1997.
Opis fizyczny: [20] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19472.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19484 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 1998 roku / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1998.
Opis fizyczny: [20] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19485.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19496 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 1999 roku / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1999.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19497.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19508 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kornecki Marian (1924-2001)
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 2000 roku / [oprac. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 2000.
Opis fizyczny: [12] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19509.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19520 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Sekcja "Kościoły drewniane" w 2001 roku / [red. i wyd. Marian Kornecki].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 2002.
Opis fizyczny: [8] s. : il. ; 21 cm + [Nekrolog Mariana Korneckiego] : [2] s. : il.
Seria: Kościoły Drewniane
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 19521.
Hasło dodatkowe: Kornecki, Marian (1924-2001).
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19532 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej