Forma i typ
Książki
(89)
Druki ulotne
(1)
Dostępność
dostępne
(88)
nieokreślona
(4)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(90)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(3)
Autor
Jedliński Jaromir (1955- )
(15)
Ładnowska Janina (1934-2006)
(11)
Czartoryska Urszula (1934-1998)
(8)
Stanisławski Ryszard (1921-2000)
(7)
Fuchs Elżbieta
(4)
Janik Jadwiga (sztuka)
(4)
Rudzińska Wanda Maria (1949- )
(4)
Zawilska Halina (1923- )
(4)
Chlewińska Iwona (historia sztuki)
(3)
Ertman Marta
(3)
Karnicka Zenobia (1952- )
(3)
Kwiatkowska Alina
(3)
Lechowicz Lech (1952- )
(3)
Morzuch Maria
(3)
Zrębowicz Roman (1884-1963)
(3)
Balicki Bogusław (1937-2010)
(2)
Budzińska Elżbieta
(2)
Cieślińska Nawojka
(2)
Horna Katarzyna
(2)
Jarniewicz Jerzy (1958- )
(2)
Kairiukstis Vytautas (1890-1961)
(2)
Klotowska Jadwiga
(2)
Potemski Mieczysław
(2)
Saciuk-Gąsowska Anna (1955- )
(2)
Treiderowa Anna (1921-1982)
(2)
Łabęcki Stanisław (1935- )
(2)
Baka-Theis Małgorzata. Polskie kolekcje artefaktów afrykańskich
(1)
Bilicka Katarzyna
(1)
Blacharska Wiktoria. Kresy II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie
(1)
Bobrowska Ewa (1958- ). Polska sztuka w Paryżu w drugiej połowie XX wieku i jej wsparcie instytucjonalne: zbiory galerie stowarzyszenia
(1)
Bohdziewicz Michał
(1)
Borzęcka Jadwiga
(1)
Brockhaus Christoph
(1)
Bułdys Barbara. Wokół Sanguszków
(1)
Chachaj Krzysztof. Lwowskie firmy wydawnicze w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
(1)
Chlipalski Andrzej. O Instytut Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich
(1)
Chojnacka Barbara (1959- ). Kolekcja polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo
(1)
Czyż Piotr Paweł. Wileński zbiór ekslibrisów Michała Brensztejna w zbiorach Muzeum Nardowego w Warszawie
(1)
Dekiert Dariusz. Między Jidyszlandem a Palestyną. Twórczość jidyszowa i hebrajska Icchaka Kacenelsona
(1)
Dolińska Magdalena. Kolekcjie etnograficzne z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie
(1)
Dufek Antonin (1943- )
(1)
Dzięciołowski Andrzej (1962?-2014). Album Portretów Obywateli Inflant z Muzeum Narodowego w Warszawie (wstępna prezentacja)
(1)
Fejklowa Eleonora (1923-1989)
(1)
Fijałkowski Stanisław (1922-2020)
(1)
Fischer Yona (1932- )
(1)
Frąckiewicz Paweł (1958- )
(1)
Gadowska Irmina
(1)
Gadowska Irmina. At the start of the rebirth of art in Łódź? The START artists' oeuvre in relation to modern art
(1)
Gadowska Irmina. Ekspresje wolności. Bunt i Jung Idysz - wystawa której nie było… Muzeum Miasta Łodzi 12.06.-29.09.2019. Katalog obiektów prezentowanych na wystawie
(1)
Geron Małgorzata. Badania nad ekspresjonizmem w Polsce: Formiści - Bunt - Jung Idysz. Historia - perspektywy - najnowsze publikacje
(1)
Gilcher William. Izrael Lejzerowicz artist and poet
(1)
Gojżewska Joanna. Sztuka nowoczesna i reklama w działalności Heleny Rubinstein
(1)
Graff Piotr
(1)
Grzegorzewska Barbara (1947- )
(1)
Grzybkowska Teresa (1939- )
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo
(1)
Głowacki Janusz
(1)
Głuchowska Lidia (1973- ). Bunt and Yung Yidish. Between Poznań Łódź and Berlin. Contacts conceptions artistic events
(1)
Heydrich Jan (1926- )
(1)
Holeczek Bernhard (1941-1994)
(1)
Jakubowski Tomasz. Wilno w grafice z kolekcji Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Na marginesie prac nad katalogiem Wilno w grafice
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Grupa Jung Idysz i tradycja ekspresjonizmu - malarstwo szkoły bostońskiej
(1)
Jordan Wisława
(1)
Jurecki Krzysztof (1960- )
(1)
Juszczak Wiesław (1932-2021)
(1)
Jóźwiak Karol (historia sztuki). Stefan Themerson - artysta z Polski czyli znikąd
(1)
Kabata Aleksandra (1955- ). Leopoliana w drukach ulotnych Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. W 160. rocznicę Wiosny Ludów
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- )
(1)
Kamoji Koji (1935- )
(1)
Kibort Piotr (1980- ). Aprobuie te plante... Wiśniowiec i Gródek Podolski Urszuli z Zamoyskich Mniszchowej. Rysunki architektoniczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Klima Jadwiga. Prasa lwowska i wileńska w zbiorach Biblioteki Książąt czartoryskich w Krakowie
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- )
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Kolekcjoner polski u progu nowoczesności - szkic do portretu
(1)
Kolat-Ways Irena
(1)
Kolbiarz Artur
(1)
Kondraciuk Piotr. Dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w działalności wystawienniczej naukowo-badawczej i edytorskiej Muzeum Zamojskiego w Zamościu
(1)
Kowalski Wojciech (1950- ). Dawne i współczesne uwarunkowania prawne kolekcjonerstwa w Polsce
(1)
Krasińska Ewa (1939- )
(1)
Kroplewska-Gajewska Anna (1963- ). Od Andrzeja Wróblewskiego do Włodzimierza Pawlaka
(1)
Kruk Ryszard (1968- ). Czy doświadczenia XX wieku spowodują że kolekcjonerstwo XXI wieku dopracuje się lepszych form współpracy z nauką i poprawy stanu upowszechniania kolekcjonerskiego dorobku
(1)
Krygier Stefan (1923-1997)
(1)
Król Lucyna. Wojciech Buyko i Stanisław Rawicz-Kosiński. Dwie wystawy kresowe w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego rzewuskiego w Krakowie
(1)
Kurc-Maj Paulina. Rola inicjatyw i kolekcji prywatnych w muzealnictwie polskim na przykładzie polityki budowania zbiorów w Muzeum Sztuki w Łodzi w latach międzywojennych i bezpośrednio powojennych XX wieku
(1)
Kwiatek Filip (1978- ). Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Bardzo długie trwanie
(1)
Le Bot Marc
(1)
Lejman Beata (1964- )
(1)
Lisowski Jerzy (1928-2004)
(1)
Ludwiczak Beata
(1)
Makała Rafał (1967- )
(1)
Makiłła-Polak Julianna. Przypadek Antoniego M. - kolekcjonera prywatnego epoki PRL-u
(1)
Malinowski Jerzy (1950- ). Badania nad ekspresjonizmem w Polsce: Formiści - Bunt - Jung Idysz. Historia - perspektywy - najnowsze publikacje
(1)
Martini Małgorzata (1953- )
(1)
Mikina Ewa (1951-2012)
(1)
Milewska Anna. Liceum Krzemienieckiego służba na pożytek Ojczyzny i nauki - w świetle materiałów zgromadzonych w Muzeum Niepodległości w Warszawie
(1)
Milicer Ewa. Kresy w grafice i rysunkach Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Miliszkiewicz Janusz. Propozycja interdyscyplinarnych badań historii prywatnego kolekcjonerstwa i rynku kolekcjonerskiego
(1)
Miłkowska Dorota
(1)
Morain Andre (1938- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(35)
1980 - 1989
(20)
1970 - 1979
(15)
1960 - 1969
(9)
1950 - 1959
(3)
1930 - 1939
(1)
Kraj wydania
Polska
(88)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(82)
angielski
(5)
francuski
(2)
niemiecki
(1)
Temat
Muzeum Sztuki (Łódź)
(73)
Malarstwo polskie
(14)
Sztuka polska
(10)
Rysunek polski
(6)
Rzeźba polska
(5)
Kidner, Michael
(3)
Kolekcjonerstwo
(3)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(3)
Rysunek
(3)
Sztuka
(3)
Sztuka angielska
(3)
Abstrakcjonizm
(2)
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
(2)
Fotografia amerykańska
(2)
Fotografia angielska
(2)
Fotografia polska
(2)
Galeria Krzysztofory (Kraków)
(2)
Grafika
(2)
Grafika europejska
(2)
Grafika polska
(2)
Grohmann Henryk (1862-1939)
(2)
Kobro, Katarzyna
(2)
Polska Akademia Nauk
(2)
Rzemiosło artystyczne Azji
(2)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(2)
Stażewski, Henryk
(2)
Strzemiński, Władysław
(2)
Sztuka stosowana
(2)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(1)
Abakanowicz, Magdalena
(1)
Akwaforta włoska
(1)
Architektura japońska
(1)
Artyści żydowscy
(1)
Bednarski, Krzysztof M.
(1)
Berinson, Hendrik A.
(1)
Beyer, Karol
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Kraków)
(1)
Boshier, Derek
(1)
Boyd, Louise Arner
(1)
Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko)
(1)
Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Warszawa)
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej (Warszawa)
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika (Bytom)
(1)
Chlanda, Marek
(1)
Człowiek
(1)
Císařské konírny (Praga)
(1)
Daumier, Honoré
(1)
Davis Douglas (1933-)
(1)
Drzeworyt
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Dürer, Albrecht
(1)
Dům umění města Brna (Brno)
(1)
Ernst Múzeum (Budapeszt)
(1)
Fijałkowski, Stanisław
(1)
Fotografia czeska
(1)
Fotomontaż niemiecki
(1)
Galeria 86 (Łódź)
(1)
Galeria Studio
(1)
Galerie Denise René (Paryż)
(1)
Gierymski, Aleksander
(1)
Goya y Lucientes, Francisco
(1)
Grabowski, Stanisław
(1)
Grafika angielska
(1)
Grafika francuska
(1)
Grafika hiszpańska
(1)
Grafika jugosławiańska
(1)
Grafika niderlandzka
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Grafika żydowska
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Heerich, Erwin
(1)
Henry Moore Institute (Leeds)
(1)
Hiller, Karol
(1)
Höch, Hannah
(1)
Institut polonais (Paryż)
(1)
Isozaki, Arata
(1)
Jacquet, Alain
(1)
Janikowski, Mieczysław Tadeusz
(1)
Johns, Jasper
(1)
Jung Idysz (grupa artystyczna)
(1)
Kolibal, Stanislav
(1)
Konstruktywizm
(1)
Krasiński, Edward
(1)
Kruk, Mariusz
(1)
Kulisiewicz, Tadeusz
(1)
Kulpa Zenon (1946-)
(1)
Kupferman, Moshe
(1)
Lipecka, Zofia
(1)
Litografia francuska
(1)
Lohse, Richard Paul
(1)
Malarstwo angielskie
(1)
Malarstwo holenderskie
(1)
Malarstwo jugosławiańskie
(1)
Malarstwo niderlandzkie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo szwajcarskie
(1)
Malarstwo żydowskie
(1)
McCullin, Don
(1)
Miedzioryt
(1)
Miejska Galeria Sztuki (Łódź)
(1)
Temat: dzieło
"Moby Dick"
(1)
W altanie
(1)
Temat: czas
1901-
(41)
1801-
(17)
1945-
(11)
1601-
(10)
1701-
(10)
1501-
(4)
1918-
(4)
1401-
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Wilno
(2)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Polska
(1)
Łódź
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(34)
Katalogi zbiorów
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
91 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Roberts Pam
Tytuł: Don McCullin : retrospektywa : Muzeum Sztuki, Łódź / [tekst Pam Roberts ; wstęp Jaromir Jedliński].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1993.
Opis fizyczny: [16] s. ; 28 cm + Introduction / Jaromir Jedliński : [1] k. ; 27 cm.
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Wstęp równol. pol., ang.
Temat: McCullin Don 1935- - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1993
Temat: Fotografia angielska - wystawy - od 1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jedliński, Jaromir (1955- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 7215 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Katalog wystawy nowej sztuki / [teksty Witold Kajruksztis [et al.].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1993.
Opis fizyczny: 23 s. ; 17 cm.
Seria: Publikacje Muzeum Sztuki
Seria: Publikacje Muzeum Sztuki Biblioteka Muzeum Sztuki w Łodzi Reprinty
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Przedruk offset. oryg.: Wilno : Lux, 1923.
Uwaga: Numeracja ser. gł. : 134.
Temat: Sztuka polska - wystawy - 20 w
Temat: Wilno - wystawy - 1923
Hasło dodatkowe: Kairiūkštis, Vytautas (1890-1961).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 6253 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Andrzej Szewczyk : Muzeum Sztuki, Łódź, lipiec - sierpień 1988 / [oprac. katalogu Jaromir Jedliński].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1988.
Opis fizyczny: [32] s. : il. ; 29 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Szewczyk Andrzej 1950-2001 - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1988
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1980 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jedliński, Jaromir (1955- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 13945 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Decorum łódzkiego fabrykanta : Muzeum Sztuki w Łodzi, styczeń 1986 / [oprac. katalogu Wisława Jordan].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1986.
Opis fizyczny: 23, [1] s., [24] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1986
Temat: Mieszczaństwo - kultura - wystawy - 19-20 w
Temat: Mieszkania - wyposażenie - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Sztuka - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jordan, Wisława.
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 12121 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Stanisławski Ryszard (1921-2000)
Tytuł: Światło geometrii : [Muzeum Sztuki, marzec 1971] / [tekst R. S.].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1971.
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il.) ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1971
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16720 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Czeska fotografia 1918-1938 : Muzeum Sztuki w Łodzi, styczeń - luty 1985 / [oprac. katalogu Antoni Dufek ; współpr. Urszula Czartoryska, Lech Lechowicz].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, [1985].
Opis fizyczny: [36] s. : il. ; 29 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Tekst częśc. tł. z czes. i niem.
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Bibliogr. s. [16].
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1985
Temat: Fotografia czeska - historia - 1918-1939 r
Temat: Fotografia czeska - wystawy - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Czartoryska, Urszula (1934-1998).
Hasło dodatkowe: Dufek, Antonin (1943- ).
Hasło dodatkowe: Lechowicz, Lech (1952- ).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 12199 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Rysunki artystów czeskich z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi : Muzeum Sztuki w Łodzi, marzec - czerwiec 1993 / [oprac.] Jaromir Jedliński, Anna Saciuk.
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1993.
Opis fizyczny: Harmonijka ([8] s. : il.) ; 22 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1993
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - zbiory - od 1944 r
Temat: Rysunek czeski - wystawy - od 1945 r
Temat: Rysunek czeski - zbiory - Polska - od 1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jedliński, Jaromir (1955- ).
Hasło dodatkowe: Saciuk-Gąsowska, Anna (1955- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 12256 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Magdalena Abakanowicz : Muzeum Sztuki w Łodzi, luty - marzec 1991 / [oprac. Ryszard Stanisławski, Barbara Rose].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1991.
Opis fizyczny: [32] s : il. ; 30 cm + [1] k.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Abakanowicz Magdalena 1930-2017 - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1991
Temat: Rzeźba polska - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Rose, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Stanisławski, Ryszard (1921-2000).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 7625 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ładnowska Janina (1934-2006)
Tytuł: Edward Krasiński : [wystawa] - Muzeum Sztuki w Łodzi, 15. X. - 17. XI. 1991 / [oprac. wystawy i katalogu Janina Ładnowska].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1991.
Opis fizyczny: [40] s. : il. ; 30 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Bibliogr. s. [5].
Uwaga: Tekst także fr.
Temat: Krasiński Edward 1925-2004 - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1991
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 17839 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Jasper Johns - litografie : Muzeum Sztuki w Łodzi, luty - marzec 1970 / [układ graf. katalogu i plakat Janusz Wiktorowski].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki, 1970.
Opis fizyczny: Teka ([6] s., 6 s. tabl.) : il. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Wystawa zorganizowana przez Museum of Modern Art, New York, pod auspicjami International Council of the Museum.
Uwaga: Opis wg obwol.
Temat: Johns Jasper 1930- - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1970
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Wiktorowski, Janusz (1939- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 4263 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Zawilska Halina (1923- )
Tytuł: Aleksander Gierymski - "W altanie" : Muzeum Sztuki w Łodzi [...], listopad - grudzień 1971 / [oprac. katalogu: Halina Zawilska].
Adres wydawniczy: [Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1971].
Opis fizyczny: [14] s., [21] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Bibliogr. s. [9-12].
Temat: Gierymski Aleksander 1850-1901. W altanie - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1971
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 15701, sygn. Kat. 5079 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Katalog wystawy nowej sztuki / [teksty Witold Kajruksztis [et al.].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1993.
Opis fizyczny: 23 s. ; 17 cm.
Seria: Publikacje Muzeum Sztuki
Seria: Publikacje Muzeum Sztuki Biblioteka Muzeum Sztuki w Łodzi Reprinty
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Przedruk offs. oryg.: Wilno : Lux, 1923.
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Numeracja ser. gł. : 155.
Temat: Sztuka polska - wystawy - 20 w
Temat: Wilno - wystawy - 1923
Hasło dodatkowe: Kairiūkštis, Vytautas (1890-1961).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 6271 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Henryk Stażewski : [Muzeum Sztuki w Łodzi, grudzień 1969 - styczeń 1970] / [układ graf. kat. Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki ; tł. na jęz. ang. Piotr Graff].
Wariant tytułu: Stażewski
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki, 1969.
Opis fizyczny: 128 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Bibliogr. s. 41-68.
Temat: Stażewski Henryk 1894-1988 - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1969-1970
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Balicki, Bogusław (1937-2010).
Hasło dodatkowe: Łabęcki, Stanisław (1935- ).
Hasło dodatkowe: Graff, Piotr.
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 12904, sygn. Kat. 4262 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Alain Jacquet / [układ graf. katalogu i plakat: Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki ; fot. w katalogu: André Morain ; tł. na jęz. pol. Maria Marzenna Straszewicz].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki, 1969.
Opis fizyczny: [24] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Data wydania wg daty wystawy.
Uwaga: Bibliogr. s. [23].
Temat: Jacquet Alain 1939-2008 - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1969
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Balicki, Bogusław (1937-2010).
Hasło dodatkowe: Łabęcki, Stanisław (1935- ).
Hasło dodatkowe: Morain, André (1938- ).
Hasło dodatkowe: Straszewicz, Marzenna (1944- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 12611, sygn. Kat. 11629 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Morzuch Maria
Tytuł: Marek Chlanda : rzeźby, reliefy, rysunki : Muzeum Sztuki w Łodzi, lipiec - sierpień 1985 / [tekst Maria Morzuch].
Adres wydawniczy: [Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1985].
Opis fizyczny: [32] s. : il. ; 26 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Nazwa aut. pod tekstem.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Chlanda Marek 1954- - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1985
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1944 r
Temat: Rzeźba polska - wystawy - od 1944 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 11892, sygn. Kat. 11891 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Grafika, rysunek, collage : [wystawa nabytków Muzeum Sztuki w Łodzi z lat 1966-1967].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1968.
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il.) ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1968
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - zbiory - od 1945 r
Temat: Grafika - wystawy - od 1945 r
Temat: Rysunek - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16722 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Grafika, rysunek, collage : [wystawa nabytków Muzeum Sztuki w Łodzi z lat 1968-1970].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1970.
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il.) ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1970
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - zbiory - od 1945 r
Temat: Grafika - wystawy - od 1945 r
Temat: Rysunek - wystawy - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16721 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Ze zbiorów Henryka Grohmanna : grafika i rzemiosło artystyczne : Muzeum Sztuki w Łodzi - Rezydencja Księży Młyn, 24. 01. 98 - 15. 03. 98 / [oprac. katalogu Wanda M. Rudzińska [i in.] ; red. katalogu Elżbieta Fuchs, Iwona Chlewińska].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, cop. 1997.
Opis fizyczny: 192 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacje Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Publikacje Muzeum Sztuki w Łodzi.
Temat: Grohmann Henryk 1862-1939 - zbiory
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1998
Temat: Grafika europejska - zbiory - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne Azji - zbiory - wystawy - 18-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - wystawy - 20 w
Hasło dodatkowe: Chlewińska, Iwona (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Fuchs, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Rudzińska, Wanda Maria (1949- )
ISBN: 83-906130-6-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17400 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Ze zbiorów Henryka Grohmanna : grafika i rzemiosło artystyczne : Muzeum Sztuki w Łodzi - Rezydencja Księży Młyn, 24. 01. 98 - 15. 03. 98 / [oprac. katalogu Wanda M. Rudzińska [i in.] ; red. katalogu Elżbieta Fuchs, Iwona Chlewińska].
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, cop. 1997.
Opis fizyczny: 192 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Katalog Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi
Seria: Publikacje Muzeum Sztuki w Łodzi
Uwaga: Publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uwaga: Publikacje Muzeum Sztuki w Łodzi.
Temat: Grohmann Henryk 1862-1939 - zbiory
Temat: Muzeum Sztuki Łódź - wystawy - 1998
Temat: Grafika europejska - zbiory - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne Azji - zbiory - wystawy - 18-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - wystawy - 20 w
Hasło dodatkowe: Chlewińska, Iwona (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Fuchs, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Rudzińska, Wanda Maria (1949- )
ISBN: 83-906130-6-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16272 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej