Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(2)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(5)
Author
Ahtola-Moorhouse Leena
(1)
Ahtola-Moorhouse Leena. Landscapes
(1)
Anttonen Erkki (1955- ). Edelfelt as an illustrator
(1)
Anttonen Erkki (1955- ). Fanrik Stals sagner
(1)
Bator Manfred (1986- ). Niezależność artystycznej zabawy a jej użyteczność społeczna
(1)
Bator Manfred (1986- ). The autonomy of artistic play and its social utility
(1)
Bauer Tomasz (tłumacz)
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Music in Russian avant-garde painting
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej
(1)
Bodnar Szilvia
(1)
Buczyński Bartosz. Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920
(1)
Buczyński Bartosz. Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20
(1)
Budzałek Anna. Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska
(1)
Budzałek Anna. Saving the last Polish pre-war avant-garde. Leon Chwistek and the Krakow Group
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter and the echo of his triumphal flight in national artistic schools of the East-Europa
(1)
Chudzikowska Monika. Formists in terms of stage performance. Stage design by Andrzej and Zbigniew Pronaszko in 1925–1926
(1)
Chudzikowska Monika. Formiści w przestrzeni sceny. Scenografia Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków w latach 1925–1926
(1)
Dobos Zsuzsanna
(1)
Duda Michał (1981- ). Wroclaw modernism Wroclaw modernisation 2006-2021
(1)
Duda Michał (1981- ). Wrocławska moderna wrocławska modernizacja 2006-2021
(1)
Dziewicki Tomasz. Totemiczny wymiar abstrakcji. Wokół narodzin malarstwa bezprzedmiotowego i Kompozycji 5 Wassilego Kandinskiego
(1)
Dziewicki Tomasz. Totemism of abstract painting. About birth of non-representational art and Composition 5 by Wassily Kandinsky
(1)
Geron Małgorzata
(1)
Geron Małgorzata. Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego
(1)
Geron Małgorzata. Kokaina/Cocain by Rita Sacchetto and August Zamoyski
(1)
Gerszi Terez (1927- )
(1)
Giziński Kajetan (1993- ). Wassilij Kandinski – malarz jednego obrazu
(1)
Giziński Kajetan (1993- ). Wassily Kandinsky – one picture painter
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949- ). Formism and the early avant-garde tendencies in the art of Central Europe. An outline of the problem
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949- ). Formizm a tendencje wczesnoawangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki
(1)
Gutman Laura. On exhibition in Paris
(1)
Hovinheimo Petja. History paintings
(1)
Hovinheimo Petja. Inauguration of the Academy in Turku
(1)
Huusko Timo. Edelfelt's two fatherlands
(1)
Huusko Timo. Religious and mythological subject
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Young Yidish and Bunt Group
(1)
Kaurinkoski Mitro. Edelfelt and Russia
(1)
Kaśkiewicz Kinga (1973- ). Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina
(1)
Kaśkiewicz Kinga (1973- ). Multiplicity of reality concept by Leon Chwistek vs imaginative world of art by Leon Blaustein
(1)
Kilpinen Tuulikki. Study years
(1)
Knapas Rainer. Edelfelt as a cultural ambassador
(1)
Kostołowski Andrzej (1940- ). Notes on the art of Wroclaw structuralism
(1)
Kostołowski Andrzej (1940- ). Uwagi o sztuce wrocławskiego strukturalizmu
(1)
Kulpińska Katarzyna (1973- ). Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891–1942) w grafice warsztatowej
(1)
Kulpińska Katarzyna (1973- ). Graphics by a painter? Wacław Wąsowicz’s endeavours in printmaking
(1)
Makarewicz Zbigniew (1940- ). Makarewicz Z Wroclaw experiments in art 1945-2021
(1)
Makarewicz Zbigniew (1940- ). Wrocławski eksperyment w sztuce 1945-2021
(1)
Malinowski Jerzy (1950- )
(1)
Malinowski Jerzy (1950- ). Foreword
(1)
Malinowski Jerzy (1950- ). Przedmowa
(1)
Malme Heikki. Edelfelt and printmaking
(1)
Mikołajczak Tomasz. Mikołajczak Tomasz Początki działalności Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Między „ładowską” tradycją a odwilżową nowoczesnością
(1)
Mikołajczak Tomasz. The beginnings of the Faculty of Interior Architecture of the State Higher School of Fine Arts in Wroclaw. Between the Ład (Harmony) tradition and the thaw’s modernity
(1)
Miłkowska Dorota. Wroclaw printmaking
(1)
Miłkowska Dorota. Wrocławska grafika artystyczna
(1)
Oboleńska Diana. Anthroposophic period of Stanisław Stuckgold
(1)
Oboleńska Diana. Okres antropozoficzny Stanisława Stuckgolda
(1)
Ojanpera Riitta. Life in Paris
(1)
Olek Jerzy (1943- ). Nieobliczalność linii
(1)
Olek Jerzy (1943- ). Unpredictability of the line
(1)
Pakkanen Veikko. Gentlman with a gentleman's wardrobe
(1)
Piątkowska Renata (historia sztuki). After avant-garde. Is the Jewish avant-garde of the beginning of the twenties have influenced the Yiddish visual univers in Poland?
(1)
Piątkowska Renata (historia sztuki). Po awangardzie. Czy żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku oddziałała na żydowskie uniwersum wizualne w II Rzeczypospolitej?
(1)
Powalska Izabella. Around the Dancing Fire. Women-artists in the Yung Yidish Group
(1)
Powalska Izabella. Wokół „Tańczącego Ognia”. Kobiety artystki w grupie Jung Idysz
(1)
Saj Andrzej. Fine-art photography in Wroclaw. Outline of history and current state
(1)
Saj Andrzej. Fotografia artystyczna we Wrocławiu. Zarys historii i stan obecny
(1)
Salamon-Radecka Agnieszka. Jerzego Hulewicza (1886-1941) kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami
(1)
Salamon-Radecka Agnieszka. Jerzy Hulewicz (1886–1941) and his problems with formism. A contribution to the tempestuous history of contacts of Poznań-based expressionists and formists from Kraków
(1)
Sariola Helmiriitta (1945- ). Portraits
(1)
Sinisalo Soili (1941- ). Painting the people
(1)
Stijnman Ad
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata. Rewolucyjna młodzież ze Wschodu i berlińscy Patetycy. Związki między ideologią grupy Jung Idysz a grupą Die Pathetiker
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata. The revolutionary youth from the East and Berlin Pathetiker. The relationship between the Yung-Yidish and Die Pathetiker Groups
(1)
Strożek Przemysław (1983- ). Sport in the circle of the formists and the first series of Zwrotnica Magazine (1919–1923)
(1)
Strożek Przemysław (1983- ). Sport w kręgu formistów i pierwszej serii „Zwrotnicy” (1919–1923)
(1)
Szulik Weronika. Around the Wedding of the Count of Orgaz – Roman Jaworski’s relationship with the avant-garde
(1)
Szulik Weronika. Wokół Wesela hrabiego Orgaza – związki Romana Jaworskiego z prądami awangardowymi
(1)
Vainio Maria. Edelfelt's Haikko
(1)
Wasilewska Diana. At the lunatics’ night. The formists in the distorting mirror of the interwar art criticism
(1)
Wasilewska Diana. Na wieczorze obłąkańców. Sztuka formistów w krzywym zwierciadle krytyki międzywojennej
(1)
Wąs Cezary. Leon Podsiadły and Wroclaw sculpture of the late 20th and early 21st centuries
(1)
Wąs Cezary. Leon Podsiadły i wrocławska rzeźba schyłku XX i początku XXI wieku
(1)
Śnieciński Marek (1958- ). Bluemetrie cd. – nowe prace Urszuli Wilk
(1)
Śnieciński Marek (1958- ). Bluemetries cont. – new works by Urszula Wilk
(1)
Świsłocka-Karwot Sylwia
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Finland
(1)
Hungary
(1)
Netherlands
(1)
United Kingdom
(1)
Language
English
(2)
Polish
(2)
Hungarian
(1)
Subject
Druk wklęsły
(1)
Edelfelt, Albert
(1)
Grafika
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika fińska
(1)
Malarstwo fińskie
(1)
Rysunek fiński
(1)
Sztuka polska
(1)
Szépművészeti Múzeum (Budapeszt)
(1)
Valtion Taidemuseo (Helsinki)
(1)
Subject: time
1401-
(2)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Wrocław
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Autor: Stijnman Ad
Tytuł: Engraving and etching 1400-2000 : a history of the development of manual intaglio printmaking processes / Ad Stijnman.
Adres wydawniczy: London : Archetype Publications ; Houten : Hes & De Graaf Publishers, 2012.
Opis fizyczny: XIV, 658 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 605-635. Indeksy. Słownik terminów.
Temat: Grafika - historia - 15-20 w
Temat: Grafika - technika
Temat: Druk wklęsły - historia
Hasło dodatkowe: Archetype Publications
Hasło dodatkowe: Hes & De Graaf Publishers
ISBN: 978-1-904982-71-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 22105 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Mantegnától Hogarthig : a rézmetszés négy évszázadának virtuózai : Szépművészeti Múzeum, Budapest - 2007. szeptember 7. - 2008. január 27. = Mantegna to Hogarth : virtuoso engravers of four centuries / [a katalógust szerk.: Gerszi Teréz, Bodnár Szilvia; ang. ford.: Dobos Zsuzsa].
Wariant tytułu: Mantegna to Hogarth : virtuoso engravers of four centuries
Adres wydawniczy: Budapest : Szépművészeti Múzeum, [2007].
Opis fizyczny: 175 s. : il. ; 24 cm.
Seria: A Sokszorosított Grafika Torténete
Seria: The History of Printmaking
Uwaga: Bibliogr. s. 167-171. Indeks.
Uwaga: Tekst równol. węg. i ang.
Temat: Szépművészeti Múzeum Budapeszt - wystawy - 2007-2008
Temat: Szépművészeti Múzeum Budapeszt - zbiory - 15-18 w
Temat: Grafika europejska - wystawy - 15-18 w
Temat: Grafika europejska - zbiory - Węgry - 15-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bodnár, Szilvia.
Hasło dodatkowe: Dobos, Zsuzsanna.
Hasło dodatkowe: Gerszi, Teréz (1927- ).
Hasło dodatkowe: Szépművészeti Múzeum (Budapeszt)
ISBN: 978-963-7063-46-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25769 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Albert Edelfelt 1854-1905 : jubilee book : [jubilee exhibition, Ateneum Art Museum, 3 Sept. 2004 - 30 Jan. 2005 / editor Leena Ahtola-Moorhouse].
Adres wydawniczy: Helsinki : Ateneum Art Museum. Finnish National Gallery, 2004.
Opis fizyczny: 386 s. : il. (gł. kolor.) ; 23x25 cm.
Seria: Atheneum Publications
Uwaga: Bibliogr. s. 356-386, wystawy s. 332-355.
Temat: Edelfelt Albert 1854-1905 - wystawy
Temat: Valtion Taidemuseo Helsinki - wystawy - 2004-2005
Temat: Malarstwo fińskie - wystawy - 19-20 w
Temat: Rysunek fiński - wystawy - 19-20 w
Temat: Grafika fińska - wystawy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Ahtola-Moorhouse, Leena.
Hasło dodatkowe: Kilpinen, Tuulikki. Study years
Hasło dodatkowe: Hovinheimo, Petja. History paintings
Hasło dodatkowe: Ojanperä, Riitta. Life in Paris
Hasło dodatkowe: Kaurinkoski, Mitro. Edelfelt and Russia
Hasło dodatkowe: Sinisalo, Soili (1941- ). Painting the people
Hasło dodatkowe: Sariola, Helmiriitta (1945- ). Portraits
Hasło dodatkowe: Ahtola-Moorhouse, Leena. Landscapes
Hasło dodatkowe: Anttonen, Erkki (1955- ). Edelfelt as an illustrator
Hasło dodatkowe: Huusko, Timo. Religious and mythological subject
Hasło dodatkowe: Anttonen, Erkki (1955- ). Fänrik Ståls sägner
Hasło dodatkowe: Malme, Heikki. Edelfelt and printmaking
Hasło dodatkowe: Hovinheimo, Petja. Inauguration of the Academy in Turku
Hasło dodatkowe: Huusko, Timo. Edelfelt's two fatherlands
Hasło dodatkowe: Vainio, Maria. Edelfelt's Haikko
Hasło dodatkowe: Pakkanen, Veikko. Gentlman with a gentleman's wardrobe
Hasło dodatkowe: Gutman, Laura. On exhibition in Paris
Hasło dodatkowe: Knapas, Rainer. Edelfelt as a cultural ambassador
Hasło dodatkowe: Valtion Taidemuseo (Helsinki)
ISBN: 952-10-1976-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22427 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Serce miasta : sztuka we Wrocławiu 1945-2021 = The heart of the city : art in Wrocław 1945-2021 / [redaktorka tematyczna Sylwia Świsłocka-Karwot ; tłumaczenia: Tomasz Bauer].
Wariant tytułu: Art in Wrocław 1945-2021
Wariant tytułu: Heart of the city
Wariant tytułu: Quart
Wariant tytułu: Sztuka we Wrocławiu 1945-2021
Wariant tytułu: Wrocław miasto spotkań
Adres wydawniczy: Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021.
Adres wydawniczy: 272 s. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Opis wg. tyt. nagł.
Uwaga: Z. monogr.: Quart. 2021, nr 4 (62).
Uwaga: U dołu k. tyt.: Wrocław miasto spotkań.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Numer dwujęzyczny wydany przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Uwaga: Teksty w jęz. pol. i ang.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Sztuka polska - zagadnienia - od 1944 r
Temat: Wrocław - sztuka - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Bauer, Tomasz (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Świsłocka-Karwot, Sylwia.
Hasło dodatkowe: Bator, Manfred (1986- ). The autonomy of artistic play and its social utility
Hasło dodatkowe: Bator, Manfred (1986- ). Niezależność artystycznej zabawy a jej użyteczność społeczna
Hasło dodatkowe: Duda, Michał (1981- ). Wroclaw modernism, Wroclaw modernisation 2006-2021
Hasło dodatkowe: Duda, Michał (1981- ). Wrocławska moderna, wrocławska modernizacja 2006-2021
Hasło dodatkowe: Kostołowski, Andrzej (1940- ). Notes on the art of Wroclaw structuralism
Hasło dodatkowe: Kostołowski, Andrzej (1940- ). Uwagi o sztuce wrocławskiego strukturalizmu
Hasło dodatkowe: Makarewicz, Zbigniew (1940- ). Makarewicz Z Wroclaw experiments in art 1945-2021
Hasło dodatkowe: Makarewicz, Zbigniew (1940- ). Wrocławski eksperyment w sztuce 1945-2021
Hasło dodatkowe: Mikołajczak, Tomasz. Mikołajczak, Tomasz Początki działalności Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Między „ładowską” tradycją a odwilżową nowoczesnością
Hasło dodatkowe: Mikołajczak, Tomasz. The beginnings of the Faculty of Interior Architecture of the State Higher School of Fine Arts in Wroclaw. Between the "Ład" (Harmony) tradition and the thaw’s modernity
Hasło dodatkowe: Miłkowska, Dorota. Wroclaw printmaking
Hasło dodatkowe: Miłkowska, Dorota. Wrocławska grafika artystyczna
Hasło dodatkowe: Olek, Jerzy (1943- ). Nieobliczalność linii
Hasło dodatkowe: Olek, Jerzy (1943- ). Unpredictability of the line
Hasło dodatkowe: Saj, Andrzej. Fine-art photography in Wroclaw. Outline of history and current state
Hasło dodatkowe: Saj, Andrzej. Fotografia artystyczna we Wrocławiu. Zarys historii i stan obecny
Hasło dodatkowe: Śnieciński, Marek (1958- ). Bluemetrie cd. – nowe prace Urszuli Wilk
Hasło dodatkowe: Śnieciński, Marek (1958- ). Bluemetries cont. – new works by Urszula Wilk
Hasło dodatkowe: Wąs, Cezary. Leon Podsiadły and Wroclaw sculpture of the late 20th and early 21st centuries
Hasło dodatkowe: Wąs, Cezary. Leon Podsiadły i wrocławska rzeźba schyłku XX i początku XXI wieku
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historii Sztuki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. III 1722/62
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wokół 1918 roku : niepodległość i awangarda = Around 1918 year : independence and the avant-garde / redakcja Małgorzata Geron & Jerzy Malinowski.
Wariant tytułu: Around 1918 year
Wariant tytułu: Independence and the avant-garde
Wariant tytułu: Pamiętnik Sztuk Pięknych
Adres wydawniczy: Warszawa : Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
Opis fizyczny: 199, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 13 (2018).
Uwaga: Zawiera mat.: VII Konferencji Sztuki Nowoczesnej (Toruń, 7-9 października 2017 r.) i Ogólnopolskiego Seminarium Sztuki Rosyjskiej (Warszawa, 28 października 2017 r.).
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa Nr 02949/18/FPK/IK)..
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Hasło dodatkowe: Geron, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Malinowski, Jerzy (1950- ).
Hasło dodatkowe: Bobilewicz-Bryś, Grażyna (1951- ). Music in Russian avant-garde painting
Hasło dodatkowe: Bobilewicz-Bryś, Grażyna (1951- ). Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej
Hasło dodatkowe: Buczyński, Bartosz. Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920
Hasło dodatkowe: Buczyński, Bartosz. Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna. Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna. Saving the last Polish pre-war avant-garde. Leon Chwistek and the Krakow Group
Hasło dodatkowe: Červonnaâ, Svetlana Mihajlovna (1936- ). "Der Blaue Reiter" and the echo of his triumphal flight in national artistic schools of the East-Europa
Hasło dodatkowe: Červonnaâ, Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej
Hasło dodatkowe: Chudzikowska, Monika. Formiści w przestrzeni sceny. Scenografia Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków w latach 1925–1926
Hasło dodatkowe: Chudzikowska, Monika. Formists in terms of stage performance. Stage design by Andrzej and Zbigniew Pronaszko in 1925–1926
Hasło dodatkowe: Dziewicki, Tomasz. Totemiczny wymiar abstrakcji. Wokół narodzin malarstwa bezprzedmiotowego i Kompozycji 5 Wassilego Kandinskiego
Hasło dodatkowe: Dziewicki, Tomasz. Totemism of abstract painting. About birth of non-representational art and Composition 5 by Wassily Kandinsky
Hasło dodatkowe: Geron, Małgorzata. Kokaina/Cocain by Rita Sacchetto and August Zamoyski
Hasło dodatkowe: Geron, Małgorzata. Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego
Hasło dodatkowe: Giziński, Kajetan (1993- ). Wassilij Kandinski – malarz jednego obrazu
Hasło dodatkowe: Giziński, Kajetan (1993- ). Wassily Kandinsky – one picture painter
Hasło dodatkowe: Gryglewicz, Tomasz (1949- ). Formism and the early avant-garde tendencies in the art of Central Europe. An outline of the problem
Hasło dodatkowe: Gryglewicz, Tomasz (1949- ). Formizm a tendencje wczesnoawangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki
Hasło dodatkowe: Jedlińska, Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt
Hasło dodatkowe: Jedlińska, Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Young Yidish and Bunt Group
Hasło dodatkowe: Kaśkiewicz, Kinga (1973- ). Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina
Hasło dodatkowe: Kaśkiewicz, Kinga (1973- ). Multiplicity of reality concept by Leon Chwistek vs imaginative world of art by Leon Blaustein
Hasło dodatkowe: Kulpińska, Katarzyna (1973- ). Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891–1942) w grafice warsztatowej
Hasło dodatkowe: Kulpińska, Katarzyna (1973- ). Graphics by a painter? Wacław Wąsowicz’s endeavours in printmaking
Hasło dodatkowe: Malinowski, Jerzy (1950- ). Foreword
Hasło dodatkowe: Malinowski, Jerzy (1950- ). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Oboleńska, Diana. Anthroposophic period of Stanisław Stückgold
Hasło dodatkowe: Oboleńska, Diana. Okres antropozoficzny Stanisława Stückgolda
Hasło dodatkowe: Piątkowska, Renata (historia sztuki). After avant-garde. Is the Jewish avant-garde of the beginning of the twenties have influenced the Yiddish visual univers in Poland?
Hasło dodatkowe: Piątkowska, Renata (historia sztuki). Po awangardzie. Czy żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku oddziałała na żydowskie uniwersum wizualne w II Rzeczypospolitej?
Hasło dodatkowe: Powalska, Izabella. Around the "Dancing Fire". Women-artists in the Yung Yidish Group
Hasło dodatkowe: Powalska, Izabella. Wokół „Tańczącego Ognia”. Kobiety artystki w grupie Jung Idysz
Hasło dodatkowe: Salamon-Radecka, Agnieszka. Jerzego Hulewicza (1886-1941) kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami
Hasło dodatkowe: Salamon-Radecka, Agnieszka. Jerzy Hulewicz (1886–1941) and his problems with formism. A contribution to the tempestuous history of contacts of Poznań-based expressionists and formists from Kraków
Hasło dodatkowe: Stolarska-Fronia, Małgorzata. "Rewolucyjna młodzież ze Wschodu" i berlińscy Patetycy. Związki między ideologią grupy Jung Idysz a grupą Die Pathetiker
Hasło dodatkowe: Stolarska-Fronia, Małgorzata. The revolutionary youth from the East and Berlin Pathetiker. The relationship between the Yung-Yidish and Die Pathetiker Groups
Hasło dodatkowe: Strożek, Przemysław (1983- ). Sport in the circle of the formists and the first series of "Zwrotnica" Magazine (1919–1923)
Hasło dodatkowe: Strożek, Przemysław (1983- ). Sport w kręgu formistów i pierwszej serii „Zwrotnicy” (1919–1923)
Hasło dodatkowe: Szulik, Weronika. Around the "Wedding of the Count of Orgaz" – Roman Jaworski’s relationship with the avant-garde
Hasło dodatkowe: Szulik, Weronika. Wokół Wesela hrabiego Orgaza – związki Romana Jaworskiego z prądami awangardowymi
Hasło dodatkowe: Wasilewska, Diana. "At the lunatics’ night". The formists in the distorting mirror of the interwar art criticism
Hasło dodatkowe: Wasilewska, Diana. Na "wieczorze obłąkańców". Sztuka formistów w krzywym zwierciadle krytyki międzywojennej
Hasło dodatkowe: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. III 1424/13
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again