Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
unavailable
(5)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(14)
Księgozbiór podręczny
(15)
Dział
(2)
Author
Kardasz Stanisław (1936- )
(14)
Dorawa Marian (1936- )
(11)
Cieślewicz Roman (1930-1996)
(5)
Król Marcin (1944- )
(2)
Lange Friedrich Albert (1828-1875)
(2)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- )
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Ackermann Felix. Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Ackermann Felix. Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Alagierski Piotr. Weryfikacyjne badania wykopaliskowe na stanowisku 26 ob. AZP 42-27/105 w Wyszynach gm. Budzyń pow. chodzieski woj. wielkopolskie
(1)
Andrałojć Mirosław A. Archeologiczne badania powierzchniowe na obszarach w znacznej części zalesionych - archeologiczne zdjęcie Polski obszar 42-26 w rejonie Gębiczyna - Niewiemka - Wyszynek
(1)
Arszyński Marian (1929- )
(1)
Bachanek Jacek
(1)
Bahl Peter (1963- ). Exkursionen und Studienfahrten der Landesgeschichtlichen Vereinigung fur die Mark Brandenburg mit "polnischen" Themen
(1)
Bahl Peter (1963- ). Wyprawy naukowe i wycieczki studyjne o tematyce "polskiej" zorganizowane przez Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Brandenburskiej
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Interconnection of heritage and artistic activitites: experience in non-formal education
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Introduction to the artistic action
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Wspólnota dziedzictwa. Wprowadzenie do akcji artystycznej
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Wzajemne związki między dziedzictwem a działalnością artystyczną: doświadczenie edukacji nieformalnej
(1)
Bartkowiak Romualda
(1)
Bartkowiak Romualda. Aspekty prawne dotyczące ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
(1)
Bartkowiak Romualda. Najnowsze odkrycia archeologiczne na terenie nadleśnictwa Sarbia
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). 1500 drzewek w Yad Vashem. Relacje polsko-żydowskie w kontekście współczesnej wojny o pamięć
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). 1500 trees of Yad Vashem. Polish-Jews relationships in the context of the war for memory
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Geographis-historische Worterbuch Westpommerns
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego
(1)
Bielecki Roman (1977- ). Jakubie gdzie jesteś?
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Vorzuge der raumlichen Komposition der Stadt Driesen
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Walory kompozycji przestrzennej Drezdenka
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). "Epicedium"... czyli pieśń żałobna o Aleksandrze Gordonie szwedzkim komendancie Drezdenka z czasów wojny trzydziestoletniej
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). "Epicedium"... oder das Trauerlied zu Ehren von Alexander Gordon eines schwedischen Festungskommandantenin Driesen zur Zeit des Drejβigjahrigen Krieges
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionale Verein fur Geschichte des Arnswalder Landes
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej
(1)
Bystrzycki Piotr (1958- )
(1)
Chodkowska Wiesława
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Gesellschaft der Freunde des Krossener Landes (TMZK) in den Jahren 1959-2013
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 1959-2013
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturelle Identitat - Politik der Erinnerung
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturowa tożsamość - polityka pamięci
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Towarzystwo Przyjaciół Witnicy (i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Verein der Freunde der Stadt Vietz (und die Polnisch-Deutsche Vereinigung Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Czołowski Aleksander (1865-1944)
(1)
Czuchra Maciej
(1)
Doburzyński Dariusz. Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów "pielgrzym" i "pielgrzymujący" we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności
(1)
Dubis Władysław (1904-1990)
(1)
Gahlbeck Christian (1958- ). Landgeschichtliche und interdisziplinare deutsche Forschung zur Geschichte der Neumark - gestern heute morgen
(1)
Gahlbeck Christian (1958- ). Niemieckie badania historyczno-krajoznawcze oraz interdyscyplinarne nad dziejami Nowej Marchii - wczoraj dziś jutro
(1)
Gonzales Lopo Domingo L. Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530-1830): kryzys rewitalizacja upadek
(1)
Gołda Krzysztof (1959-2014)
(1)
Gregor Richard (1974- ). Podświadome odniesienia do faszystowskiej "Republiki Słowackiej (1939-1945)" w sztuce słowackiej lat 50. i 60. XX wieku
(1)
Gregor Richard (1974- ). Subconsious references to WWII fascist "Slovak State (1939-1945)" in Slovak visual art of 1950s and 1960s
(1)
Gyenes Zsolt (1962- ). Interpenetrations - computer between past and present in Hungarian art
(1)
Gyenes Zsolt (1962- ). Przenikania - węgierska sztuka komputerowa pomiędzy przeszłością a teraźniejszością
(1)
Hackmann Jorg (1962- ). Akademia Bałtycka w Lubece oraz stosunki polsko-niemieckie
(1)
Hackmann Jorg (1962- ). Ostsee-Akademie in Lubeck und die deutsch-polnischen Beziehungen
(1)
Hass Waldemar. Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie
(1)
Jargusz Piotr (1960- ). Introduction to the artistic action
(1)
Jargusz Piotr (1960- ). Wspólnota dziedzictwa. Wprowadzenie do akcji artystycznej
(1)
Jezierski Feliks (1817-1901)
(1)
Juceviciute-Bartkeviciene Vaiva. Interconnection of heritage and artistic activitites: experience in non-formal education
(1)
Juceviciute-Bartkeviciene Vaiva. Wzajemne związki między dziedzictwem a działalnością artystyczną: doświadczenie edukacji nieformalnej
(1)
Kamińska Janina. Friedeberger Kulturgesellschaft (SKTK) - Gesellschaft zweier lokaler kulturschaffender Akteure einer Region
(1)
Kamińska Janina. Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo Kultury - stowarzyszenie dwóch lokalnych środowisk kulturotwórczych jednego regionu
(1)
Karatajiene Dalia (1961- ). Memorabilia: przestrzeń i przedmiot
(1)
Karatajiene Dalia (1961- ). Memorabilia: space and object
(1)
Kardas Alina
(1)
Karpała Barbara. Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba
(1)
Karpiński Wojciech (1943-2020)
(1)
Kessler Wolfgang (1946- ). Drezdenko z perspektywy niemieckiej
(1)
Kessler Wolfgang (1946- ). Driesen aus deutscher Perspektive
(1)
Kostkiewicz-Górska Grażyna (1960- ). "Neumark - vergessene Provinz - Lebuser Land - gemeinsame Wurzeln"
(1)
Kostkiewicz-Górska Grażyna (1960- ). "Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie"
(1)
Kucharski Adam (historia). Compostela - Rzym - Loreto
(1)
Kuczara-Alagierska Katarzyna. Weryfikacyjne badania wykopaliskowe na stanowisku 26 ob. AZP 42-27/105 w Wyszynach gm. Budzyń pow. chodzieski woj. wielkopolskie
(1)
Kusek Robert
(1)
Kwoka Bernhard
(1)
Laddach Agnieszka. Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie
(1)
Lipiński Dariusz. Dynamika Camino
(1)
Lorkowska Halina. Im Dienste Gottes und der Menschen - Adam Krieger (1634-1666)
(1)
Lorkowska Halina. W służbie Boga i ludzi - Adam Krieger (1634-1666)
(1)
Luderitz Jorg (1935- ). Paul Biens einer der bedeutendsten Sagensammler und - herausgeber der Neumark
(1)
Luderitz Jorg (1935- ). Paul Biens jeden z najważniejszych zbieraczy i wydawców legend w Nowej Marchii
(1)
Majewski Lech (1953- ). With hatchet in Arcadia
(1)
Majewski Lech (1953- ). Z siekierą w Arkadii
(1)
Maksymczak-Żyła Małgorzata. Dziesięć lat Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"
(1)
Maksymczak-Żyła Małgorzata. Zehn Jahre Verein der Freunde von Sonnenburg "Unitis Viribus"
(1)
Marcinkowski Zygmunt (1940- ). Ein Leben fur Driesen
(1)
Marcinkowski Zygmunt (1940- ). Sam historią miasta
(1)
Marszałek Jagoda. Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów "pielgrzym" i "pielgrzymujący" we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności
(1)
Mazowiecki Wojciech
(1)
Mendyk Emil. Camino de Santiago jako element integracji europejskiej
(1)
Michałowski Andrzej (1971- )
(1)
Michałowski Andrzej (1971- ). Grób "księżniczki" z kurhanu 7 na stan. 37 w Mirosławiu pow. pilski woj. wielkopolskie
(1)
Michałowski Andrzej (1971- ). Schyłek starożytności nad środkową Notecią
(1)
Migdalski Paweł (1979- ). Historisch-Kulturelle Verein "Terra Incognita"
(1)
Migdalski Paweł (1979- ). Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita"
(1)
Mikucionyte Rita (1964- ). Memorabilia: przestrzeń i przedmiot
(1)
Mikucionyte Rita (1964- ). Memorabilia: space and object
(1)
Mróz Franciszek
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(1)
1920 - 1929
(1)
1880 - 1889
(2)
Country
Poland
(26)
France
(5)
Language
Polish
(31)
Subject
Kościół katolicki
(15)
Archeologia
(2)
Materializm
(2)
Banknoty
(1)
Jakub Większy
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Kultura
(1)
Las
(1)
Literatura
(1)
Muzeum Marii Konopnickiej (Żarnowiec)
(1)
Muzeum Okręgowe (Toruń)
(1)
Pielgrzymki
(1)
Publicystyka polska
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Regionalizm
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Talarczyk, Stanisław
(1)
Subject: work
Krakowski Okręg Wojskowy
(1)
Subject: time
1801-
(4)
1901-
(4)
1701-
(3)
1501-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1601-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Toruńska, diecezja (katol.)
(15)
Chełmińska, diecezja (katol.)
(3)
Brodnicki, dekanat (katol.)
(2)
Bierzgłowski, dekanat (katol.)
(1)
Chełmżyński, dekanat (katol.)
(1)
Droga św. Jakuba
(1)
Golubski, dekanat (katol.)
(1)
Grudziądzki, dekanat (katol.)
(1)
Lembarski, dekanat (katol.)
(1)
Lidzbarski, dekanat (katol.)
(1)
Lubawski, dekanat (katol.)
(1)
Lwów
(1)
Noteć (dolina)
(1)
Nowa Marchia
(1)
Radzyński, dekanat (katol.)
(1)
Santiago de Compostela
(1)
Sarbia (nadleśnictwo)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Toruń (okręg)
(1)
Wąbrzeski, dekanat (katol.)
(1)
Łasiński, dekanat (katol.)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Diecezja toruńska : historia i teraźniejszość. T. 1 / [aut. tekstów Marian Arszyński [i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna ; ; Bydgoszcz : "Excalibur", 1994.
Opis fizyczny: 242 s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. przy rozdz.
Uwaga: Tekst częśc. łac.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Chełmińska diecezja (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Arszyński, Marian (1929- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Król Marcin (1944- )
Tytuł: Podróż romantyczna / Marcin Król ; [okł. Roman Cieślewicz].
Adres wydawniczy: Paris : Libella, 1986.
Opis fizyczny: 231, [1] s. ; 22 cm.
Seria: Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Indeks s. 229-231.
Hasło dodatkowe: Cieślewicz, Roman (1930-1996).
Hasło dodatkowe: Księgarnia "Libella" (Paryż)
Hasło dodatkowe: Société historique et littéraire polonaise (Paryż)
ISBN: 2-903332-02-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 15325 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Karpiński Wojciech (1943-2020)
Tytuł: W Central Parku / Wojciech Karpiński ; [okł. Roman Cieślewicz].
Adres wydawniczy: Paris : Libella, 1982.
Opis fizyczny: 124, [4] s. ; 22 cm.
Seria: Historia i Teraźniejszość
Temat: Literatura - historia - 20 w. - szkice
Temat: Publicystyka polska - od 1944 r
Temat: Stany Zjednoczone - kultura - historia - szkice
Hasło dodatkowe: Cieślewicz, Roman (1930-1996).
Hasło dodatkowe: Księgarnia "Libella" (Paryż)
Hasło dodatkowe: Société historique et littéraire polonaise (Paryż)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 15309 Cz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat chełmiński / [aut. tekstów Jacek Bachanek in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo [Konserwatora] Diecezjalnego, 1996.
Opis fizyczny: 175 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 173-175.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Chełmińska diecezja (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.)
Hasło dodatkowe: Bachanek, Jacek.
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat lubawski / [aut. tekstów Wiesława Chodkowska i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna ; Bydgoszcz : "Excalibur", 1995.
Opis fizyczny: 90 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 88-89.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Lubawski dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Chodkowska, Wiesława.
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/11 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat chełmżyński / [aut. tekstów Marian Dorawa i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna, 1995.
Opis fizyczny: 123 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 119-121.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska - 13-20 w
Temat: Chełmżyński dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
ISBN: 83-86471-20-4 (t. 5))
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat Golub / [aut. tekstów Marian Dorawa i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna ; ; Bydgoszcz : "Excalibur", 1994.
Opis fizyczny: 87, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 87.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Golubski dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat grudziądzki / [aut. tekstów Marian Dorawa et al.].
Adres wydawniczy: Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.
Opis fizyczny: 131, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 128-130.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Grudziądzki dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
ISBN: 83-86471-35-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat lembarski / [aut. tekstów Marian Dorawa [et al.].
Adres wydawniczy: Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.
Opis fizyczny: 82 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 80-81.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Lembarski dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat wąbrzeski / [aut. tekstów Marian Dorawa i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna, 1994.
Opis fizyczny: 78 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 78.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Wąbrzeski dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/18 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat bierzgłowski / [aut. tekstów Marian Dorawa [i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego, 1996.
Opis fizyczny: 104 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 102-103.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Bierzgłowski dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
ISBN: 83-86471-05-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat brodnicki / [aut. tekstów Marian Dorawa [i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Diecezjalne w Toruniu, 1998.
Opis fizyczny: 131 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 128-130.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Brodnicki dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat brodnicki / [aut. tekstów Marian Dorawa [i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Diecezjalne w Toruniu, 1998.
Opis fizyczny: 131 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 128-130.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Brodnicki dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat lidzbarski / [aut. tekstów Piotr Bystrzycki [i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
Opis fizyczny: 148 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 145-147.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Lidzbarski dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
Hasło dodatkowe: Bystrzycki, Piotr (1958- ).
ISBN: 83-86471-13-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/10 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dubis Władysław (1904-1990)
Tytuł: Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu : historia i teraźniejszość / Władysław Dubis, Zdzisław Łopatkiewicz ; [sł. wstępne Stanisław Szwalbe].
Adres wydawniczy: Warszawa : "Sport i Turystyka", 1980.
Opis fizyczny: 66, [1] s. : il. ; 17 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 66.
Temat: Konopnicka Maria (1842-1910) - pamiątki
Temat: Muzeum Marii Konopnickiej (Żarnowiec)
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Zdzisław (1932- ).
Hasło dodatkowe: Szwalbe, Stanisław (1898-1996).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Sport i Turystyka
ISBN: 83-217-2278-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 5908 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lange Friedrich Albert (1828-1875)
Tytuł: Historya filozofii materyalistycznej i jej znaczenie w teraźniejszości. T. 1 / przez Fryderyka Alberta Langego ; przeł. z 3 niem. wyd. Aleksander Świętochowski.
Wariant tytułu: Historia filozofii materialistycznej i jej znaczenie w teraźniejszości.
Adres wydawniczy: Warszawa : nakładem Wydawnictwa Bernarda Lesmana, 1881 ([Warszawa] : w Drukarni J. Goldmana).
Opis fizyczny: VIII, 387, [2] s. ; 23 cm.
Temat: Materializm - historia - do 18 w
Hasło dodatkowe: Świętochowski, Aleksander (1849-1938).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 891/1
No cover
Book
In basket
Autor: Lange Friedrich Albert (1828-1875)
Tytuł: Historya filozofii materyalistycznej i jej znaczenie w teraźniejszości. T. 2 / przez Fryderyka Alberta Langego ; przeł. z 3 niem. wyd. Feliks Jezierski.
Wariant tytułu: Historia filozofii materialistycznej i jej znaczenie w teraźniejszości.
Adres wydawniczy: Warszawa : nakładem Wydawnictwa Bernarda Lesmana, 1881 ([Warszawa] : w Drukarni J. Goldmana).
Opis fizyczny: 522 s. ; 23 cm.
Temat: Materializm - historia - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Jezierski, Feliks (1817-1901).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 891/2
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanaty toruńskie I, II i III / [aut. tekstów Marian Dorawa i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Diecezjalne w Toruniu, 1995.
Opis fizyczny: 316, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 313-[317].
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Chełmińska diecezja (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.)
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/15-17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat łasiński : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kardasza ; [aut. Marian Dorawa [et al.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Diecezjalne w Toruniu, 1997.
Opis fizyczny: 107 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 107-[108].
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Łasiński dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
ISBN: 83-86471-03-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/12 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dekanat radzyński : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kardasza ; [aut. Marian Dorawa [et al.].
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Diecezjalne w Toruniu, 1997.
Opis fizyczny: 131 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Diecezja Toruńska Historia i Teraźniejszość
Uwaga: Bibliogr. s. 129-130.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska
Temat: Radzyński dekanat (katol.) - historia
Temat: Toruńska diecezja (katol.) - historia
Hasło dodatkowe: Dorawa, Marian (1936- ).
Hasło dodatkowe: Kardasz, Stanisław (1936- ).
ISBN: 83-86471-07-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. II 13014/14 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again