Form of Work
Książki
(107)
Status
available
(104)
unknown
(5)
unavailable
(2)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(93)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(18)
Author
Ostrowska-Kębłowska Zofia (1931-2010)
(10)
Wrabec Jan (1937-2019)
(8)
Kaczanowicz Wiesław (1949- )
(5)
Kunisz Andrzej (1932-1998)
(5)
Kębłowski Janusz (1930-2012)
(5)
Lubos-Kozieł Joanna
(5)
Fertacz Sylwester (1950- )
(4)
Harasimowicz Jan (1950- )
(4)
Semkowicz Władysław Aleksander (1878-1949)
(4)
Zlat Mieczysław (1927-2014)
(4)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- )
(3)
Gębarowicz Mieczysław (1893-1984)
(3)
Kozaczewski Tadeusz (1926-1992)
(3)
Kozieł Andrzej (1966- )
(3)
Betlej Andrzej (1971- )
(2)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna
(2)
Czechowicz Bogusław (1967- )
(2)
Dudek-Bujarek Teresa
(2)
Gohly Jozafat Roman (1966- )
(2)
Gorzelik Jerzy
(2)
Kutrzeba Stanisław (1876-1946)
(2)
Lipnicki Albert
(2)
Lusek Joanna
(2)
Markiewicz Mariusz Paweł (1957- )
(2)
Mytych Beata
(2)
Oszczanowski Piotr (1965- )
(2)
Paszek Jerzy (1940- )
(2)
Silnicki Tadeusz (1889-1968)
(2)
Skowron Ryszard
(2)
Wanatowicz Maria Wanda (1941- )
(2)
Abłamowicz Dominik (1958- )
(1)
Adamowski Jan Antoni (1948- )
(1)
Adamska Monika. Architekci w międzywojennym Opolu. Lokalni budowniczowie czy uznani twórcy?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Między Anglią a Prusami
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej
(1)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Aleksandrowicz Tadeusz (1952- )
(1)
Andruszkiewicz Barbara. Casus ambony z ołtarza ewangelickiego kościoła św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic (ob. katolickiego pw. Opieki św. Józefa) we Wrocławiu
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book
(1)
Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Arszyńska Joanna. Ołtarze ambonowe w Prusach Wschodnich i ich przekształcenia po II wojnie światowej
(1)
Augustyn Kamila
(1)
Baczkowski Krzysztof (1938- )
(1)
Bahlcke Joachim (1963- )
(1)
Bajer Michał (1981- ). "Fedra" dla Antoniny Hoffmannowej. Adnotowany egzemplarz tragedii Jeana Racine'a z 1873 roku
(1)
Bajor Agnieszka (1973- ). "Studia bibliologiczne" jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
(1)
Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii mody i autorskich pomysłów
(1)
Banach Andrzej (1910-1990). Sztuka nieludzka
(1)
Bangrowska Agnieszka. Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Bangrowska Agnieszka. Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Barbarzak Dawid. Królik po hiszpańsku w staropolskich diariuszach podróży
(1)
Barciak Antoni (1947- )
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Einleitung
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Postrzeganie Piastów śląskich przez czternastowiecznych kronikarzy czeskich
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Wstęp
(1)
Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
(1)
Baworowska Barbara. Cwenarski Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż
(1)
Bańcerek Urszula
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Beheydt Ludo (1948- )
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej i wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Próba nowego spojrzenia na ówczesne wydarzenia z uwzględnieniem nieznanych wcześniej źródeł i opracowań wydanych w Rosji postkomunistycznej
(1)
Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989
(1)
Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Przemówienie powitalne
(1)
Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane
(1)
Biały Agnieszka. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Białłowicz-Krygierowa Zofia (1924-2013)
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bichta Ewa. Stypa
(1)
Bielak Agata (1983- ). Motywacje ludowych nazw potraw z kartofli
(1)
Bieńkowski Zbigniew (1913-1994). Wystawa prac Zinowija Tołkaczewa
(1)
Bilewicz Hubert. Między nacjonalizmem a modernizmem
(1)
Bizacka Katarzyna
(1)
Bińkowska Iwona (1961- ). Cymelia w księgozbiorze Oddziału Zbiorów Graficznych
(1)
Bińkowska Iwona (1961- ). Fotograficzne cymelia w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
(1)
Blahova Marie (1944- ). Ponad dziesięć lat temu
(1)
Blahova Marie (1944- ). Pred vice nez deseti lety
(1)
Blahova Marie (1944- ). Slezsti Piastovci a posledni Premyslovci
(1)
Blahova Marie (1944- ). Vor uber zehn Jahren
(1)
Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Blum Helena (1904-1984). I Ogólnopolska Wystawa Plastyki
(1)
Blum Helena (1904-1984). Wystawa Młodych Plastyków
(1)
Bobkova Lenka (1947- ). Slezsti Piastovci na dvore Karla IV
(1)
Bobowski Kazimierz (1939- ). Rewolucja agrarna w polityce innowacji w sferze gospodarczej zainicjowanej przez Henryka Brodatego
(1)
Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Dwie błędne drogi i ucho igielne
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Kompleks poprawności
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Pospolite ruszenie
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Refleksje pozjazdowe na temat plastyki
(1)
Borek Piotr. Nad rękopiśmiennymi wariantami "Płaczu grobowego na sławnej pamięci... Stanisława Żółkiewskiego..." (1621)
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(45)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(5)
1920 - 1929
(1)
Country
Poland
(107)
Language
Polish
(105)
English
(2)
Subject
Sztuka polska
(8)
Nagrobki
(7)
Architektura polska
(6)
Architektura sakralna polska
(6)
Sztuka sakralna
(6)
Gotyk
(5)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(5)
Pieniądz
(5)
Barok
(4)
Monety rzymskie
(4)
Kościół katolicki
(3)
Książka
(3)
Malarstwo sakralne niemieckie
(3)
Muzeum Miejskie Wrocławia
(3)
Ołtarze
(3)
Wieś
(3)
Zbiory biblioteczne
(3)
Śląsk
(3)
Architektura czeska
(2)
Architektura europejska
(2)
Architektura sakralna
(2)
Dientzenhofer (rodzina)
(2)
Epitafia (szt. plast.)
(2)
Kultura stołu
(2)
Literatura polska
(2)
Monety
(2)
Muzeum Historii Miasta Łodzi
(2)
Piastowie
(2)
Pielgrzymki
(2)
Protestantyzm
(2)
Rzeźba
(2)
Sanktuaria
(2)
Srebro
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka sakralna niemiecka
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
Łowiectwo
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Ambony
(1)
Angelus Silesius
(1)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Architekci
(1)
Architektura gotycka
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura sakralna czeska
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Barwy
(1)
Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Braunschweigisches Landesmuseum (Brunszwik)
(1)
Cymelia
(1)
Dientzenhofer
(1)
Dominikanie
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dwory
(1)
Długosz, Jan
(1)
Ekslibrisy
(1)
Epigrafika
(1)
Forma
(1)
Fortecka Magdalena
(1)
Fortecka Zofia
(1)
GCH Manhattan (Gdańsk)
(1)
Galeria Zielona Brama (Gdańsk)
(1)
Grafika polska
(1)
Historia
(1)
Historiografia polska
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikony
(1)
Instrumenty muzyczne
(1)
Julius Lemor, Besteck- und Silberschmiede
(1)
Klaryski
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kolendo, Jerzy
(1)
Komornicka Maria (1876-1949)
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Kucharstwo
(1)
Kuchnia
(1)
Kuchnia europejska
(1)
Kuchnia japońska
(1)
Kuchnia polska
(1)
Kuchnia regionalna
(1)
Kultura
(1)
Kunisz, Andrzej
(1)
Langer Alexis (1825-1904)
(1)
Lemor, Julius
(1)
Lortz, Jan
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Subject: time
1501-
(26)
1301-
(21)
1801-
(20)
1901-
(20)
1401-
(19)
1601-
(18)
1701-
(18)
1201-
(11)
101-
(5)
1101-
(5)
2001-0
(5)
201-
(5)
401-
(4)
1-
(3)
1001-
(3)
901-
(3)
1918-
(2)
2001-
(2)
301-
(2)
501-
(2)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
Subject: place
Śląsk
(40)
Rzym (państwo)
(7)
Śląsk, Górny
(7)
Europa
(3)
Polska
(3)
Wrocław
(3)
Góra Świętej Anny
(2)
Kraków
(2)
Małopolska
(2)
Azja Mniejsza
(1)
Broumov (okręg)
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Galicja
(1)
Kraków (okręg)
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Niderlandy
(1)
Opole
(1)
Opole (okręg)
(1)
Pomorze
(1)
Syberia
(1)
Wielkopolska
(1)
Łużyce
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(14)
Katalogi wystaw
(3)
Księgi pamiątkowe
(3)
Katalogi zbiorów
(2)
Antologie
(1)
Biografie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
107 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3 / oprac. M. Gębarowicz [i in.] ; pod red. Władysława Semkowicza.
Wariant tytułu: Historia Śląska
Wariant tytułu: Historja Śląska
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akad. Umiejętności, 1936 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Opis fizyczny: XI, 886 s., 163 k. tabl. (w tym złoż.) : il. : err. ; 24 cm.
Uwaga: Rés.
Uwaga: Indeks.
Temat: Monety - historia - Śląsk - do 14 w
Temat: Pieczęcie - historia - Śląsk - do 14 w
Temat: Sztuka - historia - Śląsk - do 14 w
Temat: Śląsk - sztuka - historia - do 14 w
Hasło dodatkowe: Gębarowicz, Mieczysław (1893-1984).
Hasło dodatkowe: Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 495/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 1 / oprac. Wł. Semkowicz [i in.] ; pod red. Stanisława Kutrzeby.
Wariant tytułu: Historja Śląska
Wariant tytułu: Historia Śląska
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akad. Umiejętności, 1933 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Opis fizyczny: VIII, 953, [1] s., 10 k. tabl. : il. : err. ; 24 cm.
Uwaga: Tyt. na s. przedtyt.: "Historja Śląska". - Rés.
Uwaga: Indeks.
Temat: Śląsk - historia - do 14 w
Hasło dodatkowe: Kutrzeba, Stanisław (1876-1946).
Hasło dodatkowe: Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/historja-slaska-od-najdawniejszych-czasow-do-roku-1400-t-1,MTIxODIxMTIz/8/#info:metadata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 495/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Śląska / Marek Czapliński [i in.] ; red. t. M. Czapliński.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Opis fizyczny: 611 s., [32] s. tabl. ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 587-592. Indeks.
Temat: Śląsk - historia
Hasło dodatkowe: Czapliński, Marek (1940- ).
Hasło dodatkowe: Czapliński, Marek (1940- )
ISBN: 83-229-2213-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18728 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4341 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 4342 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Marmola Maciej
Tytuł: Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza / Maciej Marmola, Kamil Niesłony.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2014.
Opis fizyczny: 263 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Lortz Jan (1888-1942) - biografia
Temat: Powstania 1919-1921 r. śląskie - biografie
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 1918-1939 r
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Niesłony, Kamil.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-38-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29127 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: 80 lat historii Muzeum Śląskiego w Katowicach, 20 lat restytucji / pod red. Marii Lipok-Bierwiaczonek i Lecha Szarańca ; [aut. tekstów Dominik Abłamowicz [i in.].
Wariant tytułu: Osiemdziesiąt lat historii Muzeum Śląskiego w Katowicach, dwadzieścia lat restytucji
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2004.
Opis fizyczny: 56, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Temat: Muzeum Śląskie (Katowice) - historia
Temat: Sztuka polska - zbiory
Hasło dodatkowe: Abłamowicz, Dominik (1958- ).
Hasło dodatkowe: Lipok-Bierwiaczonek, Maria (1950- ).
Hasło dodatkowe: Szaraniec, Lech (1940- ).
ISBN: 83-87455-93-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13337 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Ilkosz Barbara
Tytuł: Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku / Barbara Ilkosz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2014.
Opis fizyczny: 205, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 188-190. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Szopka - historia - Polska - 16-20 w
Temat: Śląsk - etnografia
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
ISBN: 978-83-61900-66-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20997 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8595 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 4619 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Sanojca Karol
Tytuł: Bibliografia historii sztuki śląskiej za lata 1975-2000 / oprac. Karol Sanojca, Grażyna Pańko (lata 1975-1976), Grażyna Panko (lata 1977-2000).
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2007.
Opis fizyczny: 299 s. ; 21 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Roczniki Sztuki Śląskiej". [T.] 18.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Sztuka - historia - Śląsk - bibliografia
Temat: Śląsk - sztuka - historia - bibliografia
Hasło dodatkowe: Pańko, Grażyna (1948- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. III 700/18 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ludyga-Laskowski Jan Józef (1894-1956)
Tytuł: 1919-1920 / J. Ludyga-Laskowski.
Wariant tytułu: Materiały do historii powstań górnośląskich
Adres wydawniczy: Katowice, 1925.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Seria: Materiały do historii powstań g/śląskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1322/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Górnego Śląska : polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu / red. Joachim Bahlcke, Dan Gawarecki, Ryszard Kaczmarek ; [aut. Joachim Bahlcke i in.].
Adres wydawniczy: Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach ; Bytom : Frodo, 2011.
Opis fizyczny: 555, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm + 1 mapa kolor., złoż.
Uwaga: Bibliogr. s. 475-495. Indeksy. Słownik niem.-pol. i czes.-pol. miejscowości na Górnym Śląsku.
Uwaga: Streszcz. ang., niem. i czes.
Temat: Śląsk Górny - historia
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Gawrecki, Dan.
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ).
ISBN: 978-83-60470-41-1
ISBN: 978-83-60353-99-8
ISBN: 978-83-932012-1-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18554 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrzycka Anna (1920-2005)
Tytuł: Jerzy Wilhelm Neunhertz - malarz śląski / Anna Dobrzycka.
Adres wydawniczy: Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Poznaniu, 1958.
Opis fizyczny: 149, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Historii i Nauk Społecznych
Uwaga: Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Historii i Nauk Społecznych.
Uwaga: Bibliogr. s. 69-72.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Neunhertz Georg Wilhelm (1689-1749) - biografia
Temat: Malarstwo niemieckie - biografie - 18 w
Temat: Śląsk - sztuka - biografie - 18 w
Hasło dodatkowe: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 3550 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Silnicki Tadeusz (1889-1968)
Tytuł: Dzieje i ustrój kościoła na Śląsku do końca w. XIV / oprac. Tadeusz Silnicki.
Wariant tytułu: Historja Śląska
Wariant tytułu: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akad. Umiejętności, 1939 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Opis fizyczny: IV, 380 s. ; 24 cm.
Seria: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400
Uwaga: Wyd. 2 pt. "Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV".
Uwaga: Indeks.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska - do 14 w
Temat: Śląsk - religia - historia - do 14 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 495/2/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 3865 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 3864 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mandziuk Józef (1941- )
Tytuł: Średniowiecze. Cz. 3: (1417-1520) / Józef Mandziuk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005.
Opis fizyczny: [2], 468, [5] s., [3] k. map złoż. ; 24 cm.
Seria: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 325-446. Indeksy.
Temat: Kościół katolicki - historia - Polska - 15-16 w
Temat: Śląsk - religia - historia - 15-16 w
ISBN: 83-7072-372-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21068/1/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3.
Adres wydawniczy: Kraków, 1936.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Śląsk - historia - do 14 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 3080/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3 / [oprac. M. Gębarowicz i in. ; pod red. Władysława Semkowicza].
Wariant tytułu: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013.
Opis fizyczny: XV, [1], 883 s., 163 s. tabl. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Reprint, oryg.: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3. Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Śląsk - heraldyka - historia - do 14 w
Temat: Śląsk - numizmatyka - historia - do 14 w
Temat: Śląsk - pieczęcie - historia - do 14 w
Temat: Śląsk - sztuka - historia - do 15 w
Hasło dodatkowe: Gębarowicz, Mieczysław (1893-1984).
Hasło dodatkowe: Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
ISBN: 978-83-7676-141-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28137/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 1 / [oprac. Wł. Semkowicz i in. ; pod red. Stanisława Kutrzeby].
Wariant tytułu: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013.
Opis fizyczny: XX, 953 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Reprint, oryg.: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 1. Kraków : nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1933.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Śląsk - historia - do 14 w
Hasło dodatkowe: Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).
Hasło dodatkowe: Kutrzeba, Stanisław (1876-1946).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
ISBN: 978-83-7676-139-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28137/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again