Form of Work
Książki
(68)
Status
available
(62)
unavailable
(6)
only on-site
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(58)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(10)
Author
Kubala Ludwik (1838-1918)
(12)
Szczepański Alfred (1840-1909)
(12)
Matelski Dariusz (1963- )
(4)
Piwocki Ksawery (1901-1974)
(4)
Starzyński Juliusz (1906-1974)
(4)
Tomkiewicz Władysław (1899-1982)
(4)
Kuliser Iosif Mihajlovic (1878-1934)
(2)
Małowist Marian (1909-1988)
(2)
Prokop Krzysztof Rafał
(2)
Rolska-Boruch Irena
(2)
Samek Jan (1930-2007)
(2)
Skowron Radosław
(2)
Walczak Marek (1965- )
(2)
Łopatkiewicz Piotr (1965- )
(2)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- )
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Ackermann Felix. Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Ackermann Felix. Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Adamska Anna (1964- ). "Czy Pan wie kim ja jestem?" Kilka uwag o mechanizmach percepcji wzrokowej i skuteczności kodów westymentarnych w późnośredniowiecznej Europie
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Alpatov Mihail Vladimirovic (1902-1986)
(1)
Andrzejewski Aleksander (1956- )
(1)
Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu
(1)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Badach Artur (1969- ). Uwagi o związkach stylu El Greca i renesansowej rzeźby północnowłoskiej
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Der Anteil der monastischen Bewegungen und ihrer weltlichen Forderer an der Einfuhrung und der Verbreitung des Backsteins im nordlichen Mitteleuropa
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Wkład ruchów monastycznych oraz ich świeckich fundatorów w zainicjowanie i rozpowszechnianie architektury ceglanej na północy Europy Środkowej
(1)
Badura Monika
(1)
Bahl Peter (1963- ). Exkursionen und Studienfahrten der Landesgeschichtlichen Vereinigung fur die Mark Brandenburg mit "polnischen" Themen
(1)
Bahl Peter (1963- ). Wyprawy naukowe i wycieczki studyjne o tematyce "polskiej" zorganizowane przez Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Brandenburskiej
(1)
Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama?
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Architektura kościołów kanoników regularnych laterańskich ze szczególnym uwzględnieniem kongregacji Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Klasyczne ramy obrazów El Greca
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku
(1)
Baron Olga. Specjalista od tematów historycznych
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa. Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV - XVIII w
(1)
Bauer Markus (1955- )
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Bender Agnieszka (1962- )
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Czarna moda w Hiszpanii
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Meble dekorowane techniką pietra dura scagliola i pietra paesina
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Der Dom zu Riga - aktuelle kunsthistorische Forschungsergebnisse
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Katedra w Rydze - aktualny stan badań
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Giacomo Baston - nieznany architekt na usługach Janusza Ostrogskiego
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Geographis-historische Worterbuch Westpommerns
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego
(1)
Bielak Jacek. Od Kaplicy Kapłańskiej do Kaplicy Ludzi Morza"
(1)
Bielak Jacek. Von der "Priester-Kapelle" bis zur "Kapelle der Seeleute"
(1)
Biermann Felix (1969- ). Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Vorzuge der raumlichen Komposition der Stadt Driesen
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Walory kompozycji przestrzennej Drezdenka
(1)
Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Blaschke Kinga. "Barbarzyńskie starożytności"
(1)
Blaschke Kinga. Z badań nad sztuką ludową i nieludową
(1)
Bochnak Adam (1899-1974)
(1)
Boesten-Stengel Albert. Joos van Cleves Reinhold-Altar aus der Danziger Marienkirche
(1)
Boesten-Stengel Albert. Ołtarz św. Rajnolda Jossa van Cleve z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Borkowicz Maryla (1915?-1997)
(1)
Borkowska Urszula (1935-2014)
(1)
Borowik Aneta. Sztuka XIX i pierwszej połowy XX wieku
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna. Dzieła rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego w świątyniach kanoników regularnych
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna. Recepcja twórczości El Greca w Polsce pierwszej połowy XX wieku (rekonesans)
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). "Epicedium"... czyli pieśń żałobna o Aleksandrze Gordonie szwedzkim komendancie Drezdenka z czasów wojny trzydziestoletniej
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). "Epicedium"... oder das Trauerlied zu Ehren von Alexander Gordon eines schwedischen Festungskommandantenin Driesen zur Zeit des Drejβigjahrigen Krieges
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionale Verein fur Geschichte des Arnswalder Landes
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej
(1)
Buchholz-Todoroska Małgorzata. Zbrodnia nagrodzona - interpretacje Księgi Judyty od wczesnego średniowiecza do renesansu
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- )
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Chlewicka-Mączyńska Aldona. Dary dla bibliotek kanoników regularnych na ziemiach polskich
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- )
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Pocket watches and walking sticks - necessary accessories for gentlemen of a certain age
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Zegarki kieszonkowe i laski - niezbędne przedmioty panów w pewnym wieku
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Pałace i dwory regionu województwa śląskiego w dobie nowożytnej: zagubione/odkrywane "lieux de memoire"?
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Jak i kiedy Tintoretto inspirował obrazy El Greca?
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Kolumna Zygmunta III w Warszawie
(1)
Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Gesellschaft der Freunde des Krossener Landes (TMZK) in den Jahren 1959-2013
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 1959-2013
(1)
Cipolloni Giuseppe. I Canonici Regolari Lateranensi italiani visitano e reccontano i confratelli polacchi
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturelle Identitat - Politik der Erinnerung
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturowa tożsamość - polityka pamięci
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Towarzystwo Przyjaciół Witnicy (i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(5)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(12)
Country
Poland
(67)
Germany
(1)
Language
Polish
(66)
English
(1)
German
(1)
Subject
Sztuka polska
(7)
Absolutyzm
(6)
Sztuka
(5)
Grafika europejska
(4)
Odszkodowania wojenne
(4)
Restytucja dóbr kultury
(4)
Rękopisy
(4)
Straty wojenne
(4)
Architektura polska
(3)
Sztuka baroku
(3)
Sztuka europejska
(3)
Zamki i pałace
(3)
Architektura europejska
(2)
Architektura niemiecka
(2)
Architektura sakralna
(2)
Biskupi
(2)
Historia gospodarcza
(2)
Kupiectwo
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Monarchia
(2)
Muzeum Dawnego Kupiectwa (Świdnica)
(2)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(2)
Numizmatyka
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(2)
Rzemiosło artystyczne polskie
(2)
Stare druki
(2)
Sztuka renesansu
(2)
Wnętrza architektoniczne
(2)
Archeologia średniowieczna
(1)
Artyści włoscy
(1)
Biżuteria
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Buko, Andrzej
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Dwory
(1)
El Greco
(1)
Filozofia
(1)
Fundacja
(1)
Gotyk
(1)
Gradowski, Michał
(1)
Grzech
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Kanonicy regularni
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kultura dworska
(1)
Kultura klasyczna
(1)
Malarstwo hiszpańskie
(1)
Mediewistyka
(1)
Miasta
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Mikołajczyk Andrzej (1948-1991)
(1)
Moda
(1)
Monety polskie
(1)
Muzeum Gdańska
(1)
Muzeum Miedzi (Legnica)
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Obrzędy
(1)
Pismo
(1)
Portius de Lanxeth, Robert Wojciech
(1)
Regionalizm
(1)
Rody
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Rząd koński
(1)
Szkoci za granicą
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka włoska
(1)
Sztuka średniowieczna
(1)
Talarczyk, Stanisław
(1)
Ubiór
(1)
Urbanistyka
(1)
Wjazdy monarsze
(1)
Władcy
(1)
Włosi za granicą
(1)
Zakony
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: work
Wojna 1618-1648 r. trzydziestoletnia
(2)
Wojna 1756-1763 r. siedmioletnia
(2)
Wiadomości Numizmatyczne (czasop.)
(1)
Subject: time
1601-
(36)
1501-
(33)
1701-
(32)
1401-
(16)
1801-
(13)
1901-
(8)
1201-
(7)
1301-
(7)
1939-
(4)
1945-
(4)
1001-
(3)
1101-
(3)
901-
(3)
2001-0
(1)
801-
(1)
Subject: place
Europa
(13)
Polska
(4)
Gdańsk
(3)
Kraków
(3)
Krakowska, diecezja (katol.)
(2)
Śląsk
(2)
Bałtyk (wybrzeże)
(1)
Japonia
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Krosno
(1)
Małopolska
(1)
Nowa Marchia
(1)
Oświęcim
(1)
Podlasie
(1)
Polesie
(1)
Pomorze
(1)
Sieradz (okręg)
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(11)
Księgi pamiątkowe
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Historia
(1)
68 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie rzemiosło artystyczne : czasy nowożytne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.
Opis fizyczny: 465, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - historia - 16-18 w
ISBN: 83-221-0170-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie rzemiosło artystyczne : czasy nowożytne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.
Opis fizyczny: 465, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - historia - 16-18 w
ISBN: 83-221-0170-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7806 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych / pod red. nauk. Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza ; [aut. Urszula Borkowska i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : "Neriton" : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, 2001.
Opis fizyczny: 287 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Art. w jęz. pol. lub niem.
Uwaga: Bibliogr. s. 267.
Temat: Zamki i pałace - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Borkowska, Urszula (1935-2014)
Hasło dodatkowe: Opaliński, Edward (1950- ).
Hasło dodatkowe: Wiślicz, Tomasz (1969- ).
ISBN: 83-86842-94-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20042 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Korduba Piotr (1976- )
Tytuł: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych / Piotr Korduba.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Neriton", 2005.
Opis fizyczny: 259, [3] s., [96] s. tabl. ; 25 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 230-252. Indeks.
Temat: Architektura niemiecka - 16-18 w
Temat: Architektura polska - 16-18 w
Temat: Mieszczaństwo - kultura - historia - Polska - 16-18 w
Temat: Mieszkania - wyposażenie - historia - Polska - 16-18 w
Temat: Wnętrza architektoniczne - historia - Polska - 16-18 w
Temat: Gdańsk - budownictwo - historia - 16-18 w
ISBN: 83-89729-28-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 20853 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.) / [red. Dariusz Nowacki ; aut. Dariusz Nowacki i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1999.
Opis fizyczny: 208, [1] s., [75] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm + err.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 20-31. Indeks.
Temat: Architektura sakralna - zabytki - Polska - 16-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna - zabytki - Polska - 16-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - Wawel - katedra św.św. Wacława i Stanisława - 16-18 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Nowacki, Dariusz (1965- ).
Hasło dodatkowe: Nowacki, Dariusz (1965- ).
ISBN: 83-908811-3-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16855 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Prokop Krzysztof Rafał
Tytuł: Fabrica ecclesiae : budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych / Krzysztof Rafał Prokop.
Wariant tytułu: Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011.
Opis fizyczny: 324 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 307-320.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Kościoły i kaplice - budownictwo - Polska - 15-18 w
Temat: Krakowska diecezja (katol.) - budownictwo - 15-18 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-89499-83-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29028 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Alpatov Mihail Vladimirovič (1902-1986)
Tytuł: Czasy nowożytne / Michał W. Ałpatow ; tł. [z niem. Maria Kurecka].
Wariant tytułu: Geschichte der Kunst
Wariant tytułu: Vseobŝaâ istoriâ iskusstv
Adres wydawniczy: Warszawa : "Arkady", 1969.
Opis fizyczny: 369, [2] s., [272] k. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 31 cm.
Seria: Historia sztuki
Uwaga: Tyt. tł.: "Geschichte der Kunst", 1961. Oryg.: "Vseobŝaâ istoriâ iskusstv", 1948.
Uwaga: Bibliogr. s. 327-337. Indeks do t. 1-2.
Temat: Sztuka - historia - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Kurecka, Maria (1920-1989).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 3249/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka polska czasów nowożytnych : praca zbiorowa. Cz. 1 : Lata 1450-1650 / pod red. Ksawerego Piwockiego, Juliusz Starzyńskiego, Władysława Tomkiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952.
Opis fizyczny: [2], II, III, 257 s. + err. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 238-257.
Temat: Sztuka polska - historia - 15-17 w
Hasło dodatkowe: Piwocki, Ksawery (1901-1974).
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
Hasło dodatkowe: Tomkiewicz, Władysław (1899-1982).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 2806/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka polska czasów nowożytnych : praca zbiorowa. Cz. 1 : Lata 1450-1650 / pod red. Ksawerego Piwockiego, Juliusz Starzyńskiego, Władysława Tomkiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952.
Opis fizyczny: [2], II, III, 257 s. + err. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 238-257.
Temat: Sztuka polska - historia - 15-17 w
Hasło dodatkowe: Piwocki, Ksawery (1901-1974).
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
Hasło dodatkowe: Tomkiewicz, Władysław (1899-1982).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8241/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka polska czasów nowożytnych : praca zbiorowa. Cz. 2 : Okres 1650-1764 / pod red. Ksawerego Piwockiego, Juliusz Starzyńskiego, Władysława Tomkiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.
Opis fizyczny: 113, [2] s. + err. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Sztuka polska - historia - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Piwocki, Ksawery (1901-1974).
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
Hasło dodatkowe: Tomkiewicz, Władysław (1899-1982).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4009/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka polska czasów nowożytnych : praca zbiorowa. Cz. 2 : Okres 1650-1764 / pod red. Ksawerego Piwockiego, Juliusz Starzyńskiego, Władysława Tomkiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.
Opis fizyczny: 113, [2] s. + err. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Sztuka polska - historia - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Piwocki, Ksawery (1901-1974).
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
Hasło dodatkowe: Tomkiewicz, Władysław (1899-1982).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1938/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Eucken Rudolf (1846-1926)
Tytuł: Czasy nowożytne / Rudolf Eucken ; z przedm. aut. do wyd. pol. ; przeł. z upoważn. aut. Adam Zieleńczyk.
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Lwów ; Poznań : Wydawnictwo Polskie, 1925 (Poznań : Concordia).
Opis fizyczny: [8], 342, [2] s. ; 20 cm.
Seria: Biblioteka Laureatów Nobla
Seria: Biblioteka Laureatów Nobla pod red Stanisława Lama
Uwaga: Na s. nlb.: wykaz tomów serii "Biblioteka Laureatów Nobla".
Uwaga: Indeks do t. 1-2.
Temat: Filozofia - historia - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Lam, Stanisław (1891-1965).
Hasło dodatkowe: Zieleńczyk, Adam (1880-1943).
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/wielcy-mysliciele-i-ich-poglady-na-zycie-zagadnienia-zycia-ludzkosci-w-rozwoju,MzI2MDQxNzc/6/#info:metadata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 648/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gordon Andrew (1952- )
Tytuł: Nowożytna historia Japonii : od czasów Tokugawów do współczesności / Andrew Gordon ; przeł. z ang. Iwona Merklejn.
Wariant tytułu: modern history of Japan
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.
Opis fizyczny: 496 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 476-484. Indeksy.
Temat: Japonia - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Merklejn, Iwona.
ISBN: 978-83-06-03203-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25251 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Michalczyk Zbigniew (1976- )
Tytuł: W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku / Zbigniew Michalczyk.
Wariant tytułu: Grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.
Opis fizyczny: 787 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Źródła s. 299-301. Bibliogr. s. 302-360. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Grafika europejska - 15-18 w
Temat: Malarstwo polskie - 15-18 w
Temat: Sztuka baroku - Polska
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
ISBN: 978-83-65630-40-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 24540, sygn. III 22925 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne / pod red. Haliny Karwowskiej i Aleksandra Andrzejewskiego ; [aut. Krystyna Bieńkowska i in.].
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2006.
Opis fizyczny: 239 s., [31] k. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 24 cm.
Uwaga: Tekst pol. lub białorus. Summ., streszcz. lub rez. po ref.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Temat: Regiony przygraniczne - archeologia - Białoruś
Temat: Regiony przygraniczne - archeologia - Polska
Temat: Podlasie - archeologia
Temat: Polesie - archeologia
Hasło dodatkowe: Andrzejewski, Aleksander (1956- ).
Hasło dodatkowe: Karwowska, Halina.
ISBN: 83-87026-70-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23487 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Chodyński Antoni Romuald (1945- )
Tytuł: Konie i rzędy jeździeckie w średniowieczu i czasach nowożytnych : (zagadnienia wybrane).
Adres wydawniczy: Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 1991.
Opis fizyczny: 21 s. : il. ; 23 cm.
Seria: Militaria malborskie
Uwaga: Bibliogr. s. 19-20.
Temat: Muzeum Zamkowe (Malbork) - zbiory - 17-18 w
Temat: Rząd koński - zbiory - Polska - 17-18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17473/10 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21271/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21889/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Matelski Dariusz (1963- )
Tytuł: Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. T. 2 / Dariusz Matelski.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2006.
Opis fizyczny: S. [6], 679-1287 ; 25 cm.
Uwaga: Spis treści także ang., niem. i ros. Summ. Rez. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 1035-1111. Indeksy.
Temat: Odszkodowania wojenne - zagadnienia - od 1945 r
Temat: Restytucja dóbr kultury - Polska - od 1944 r
Temat: Straty wojenne - kultura - Polska - 1939-1945 r
Temat: Straty wojenne - sztuka - Polska - 1939-1945 r
Temat: Polska - kultura - historia - 1939-1945 r
ISBN: 83-88121-86-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21271/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Matelski Dariusz (1963- )
Tytuł: Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. T. 2 / Dariusz Matelski.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2006.
Opis fizyczny: S. [6], 679-1287 ; 25 cm.
Uwaga: Spis treści także ang., niem. i ros. Summ. Rez. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 1035-1111. Indeksy.
Temat: Odszkodowania wojenne - zagadnienia - od 1945 r
Temat: Restytucja dóbr kultury - Polska - od 1944 r
Temat: Straty wojenne - kultura - Polska - 1939-1945 r
Temat: Straty wojenne - sztuka - Polska - 1939-1945 r
Temat: Polska - kultura - historia - 1939-1945 r
ISBN: 83-88121-86-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21889/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again