Forma i typ
Książki
(20)
Dostępność
dostępne
(17)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(19)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Ackley Joseph Salvatore. Precious-metal figural sculpture medium and mimesis in the late middle ages
(1)
Aleksandrowicz Maciej (1973- ). A triummphal arch - an arch of dignity
(1)
Aleksandrowicz Maciej (1973- ). Łuk triumfalny - łuk godności
(1)
Alexander Meena (1957- ). Dwa lamenty: Meena Alexander & Monika Weiss w rozmowie
(1)
Alexander Meena (1957- ). Two laments: Meena Alexander & Monika Weiss in conversation
(1)
Alkmokbel Marwa
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima
(1)
Athanassiadi Polymnia. The divine man of late hellenism: a sociable and popular figure
(1)
Aysen Kaim Agnieszka (1971- ). Turkish traditional theatre forms or the performative art of nomads
(1)
Balcerek Mariusz. Position of the fighting troops with regard to the river during the Battle of Kircholm in 1605
(1)
Balcerek Mariusz. Ustawienia walczących stron względem rzeki w bitwie pod Kircholmem w 1605 r
(1)
Balci Mustafa. Fictional proper names in İsmet Ozel's poems
(1)
Balci Mustafa. İsmet Ozel'in Siirlerinde Kurgusal Ozel Adlar
(1)
Bareja-Starzyńska Agata (1964- )
(1)
Bedos-Rezak Brigitte
(1)
Bedos-Rezak Brigitte. Faces and surfaces of charisma
(1)
Beuys Joseph (1921-1986). Talking about one's own country: Germany
(1)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Magdalena Abakanowicz - a multiple portrait. On the artist's oeuvre in public space
(1)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Magdaleny Abakanowicz portret wielokrotny. O twórczości artystki w przestrzeni publicznej
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. The account of a famous Polish writer Henryk Sienkiewicz of old Turkish textiles found in Istanbul at the end of the 19th century
(1)
Binski Paul (1956- ). Charisma and material culture
(1)
Bojarska-Cieślik Joanna
(1)
Borowiec Anna (1980- )
(1)
Borowiec Anna (1980- ). Biogram
(1)
Borowiec Anna (1980- ). Biography
(1)
Borowiec Anna (1980- ). Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi
(1)
Borowiec Anna (1980- ). Magdalena Abakanowicz. We are fibrous structures
(1)
Brand William (1953- )
(1)
Buczyło Andrzej. Sieć cerkiewna na terenie Klucza Poleskiego ekonomii brzeskiej w XVI-XVIII w
(1)
Buczyło Andrzej. The church network in the Polesie Demesne of Brest stewardship between the 16th and 18th centuries
(1)
Burkhardt Sandra (1992- ). Which hat is Beuys under?
(1)
Busza Jerzy (1947-1997). Memories from an exhibition which did not take place
(1)
Busza Jerzy (1947-1997). Wspomnienia z wystawy której nie było
(1)
Chatterjee Paroma (1978- ). Charisma and the ideal viewer in Nicetas Chroniates's De signis
(1)
Chałubiński Tytus (1820-1889). Wspomnienia z podróży (w opracowaniu Jadwigi Surzyckiej)
(1)
Cholewiński Maciej. The shy exhibition and other essays about Galeria Wschodnia
(1)
Cholewiński Maciej. Wystawa nieśmiała i inne eseje o Galerii Wschodniej
(1)
Chomik Piotr (1965- ). Kościół prawosławny w PRL
(1)
Chomik Piotr (1965- ). The Orthodox church in the Polish People's Republic
(1)
Chuvin Pierre. Praying wonder-making and advertising: the Epitynchanoi's funerary inscriptions
(1)
Ciesielska Jolanta (1951- ). For example Wschodnia
(1)
Ciesielska Jolanta (1951- ). Na przykład Wschodnia
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the Dom Książki House of Book. Projects and proposals from 1951
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r
(1)
Colombari Silvia. Otto Prutscher's suitcace between Vienna and Milan; unpublisched material from the family archive
(1)
Colombari Silvia. Otto Prutschers Koffer zwischen Wien und Mailand. Unveroffentliches Material aus dem Familienarchiv
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947
(1)
Danieluk Janusz. Niemiecka rodzina na Podlasiu: dziedzictwo Artura Hasbacha (1864-1940)
(1)
Danieluk Janusz. The German family in Podlasie: the heritage of Artur Hasbach (1864-1940)
(1)
Deluga Julita. Selected solo and group exhibitions
(1)
Dimitrov Dimitar Y. Philosophy and culture as means to divine ascent in late antiquity: the case of Synesius
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). A spiritual feminism
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Duchowy feminizm
(1)
Drozdowski Mariusz (1971- ). The Cossack army during the reign of Sigismund III Vasa in Polish historiography after 1945
(1)
Drozdowski Mariusz (1971- ). Wojsko kozackie w okresie panowania Zygmunta III Wazy w historiografii polskiej po 1945 r
(1)
Duit Claas (1991- ). Erinnerungen an Hermi Schedlmayer. Ein Sammlerleben fur Otto Prutscher
(1)
Duit Claas (1991- ). Memories of Hermi Schedlmayer: a collector's life dedicated to Otto Prutscher
(1)
Dymmel Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory
(1)
Dymmel Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku
(1)
Dzielska Maria (1942-2018)
(1)
Dzielska Maria (1942-2018). One more on Hypatia's death
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court
(1)
Egorov Andrey. Charismatic rulers in civic guise: images of the nine worthies in Northern European town halls of the 14th-16th centuries
(1)
Ehgartner Claudia (1968- ). What exactly do we mean by talkative?
(1)
Elertowska Weronika. Conversation with Monika Weiss
(1)
Elertowska Weronika. Rozmowa z Moniką Weiss
(1)
Emiroglu Ozturk (1965- ). Yahya Kemal Beyatli Turkish neoclassical poet former ambassador of Turkey to Poland (1926-1929)
(1)
Engen Rodney K
(1)
Ersungur Muhittin (1960- ). Tanpinar's life and his works
(1)
Falęcka Katarzyna
(1)
Falęcka Katarzyna. Monika Weiss - biografia
(1)
Falęcka Katarzyna. Monika Weiss - biography
(1)
Franz Rainald (1964- )
(1)
Franz Rainald (1964- ). Biografie
(1)
Franz Rainald (1964- ). Biography
(1)
Franz Rainald (1964- ). Glasarbeiten nach Entwurf Otto Prutschers
(1)
Franz Rainald (1964- ). Glassware designed by Otto Prutscher
(1)
Franz Rainald (1964- ). Otto Prutscher and Viennese Modernism: output and impact
(1)
Franz Rainald (1964- ). Otto Prutscher und die Wiener Moderne. Wirken und Nachwirken
(1)
Godzińska Marzena
(1)
Godzińska Marzena. Women in Alevi society - myths and reality
(1)
Gronau Barbara (1972- ). The silence of Beuys
(1)
Gucio Katarzyna
(1)
Gustafson Erik. Medieval Franciscan architecture as charismatic space
(1)
Guth Christine (1948- )
(1)
Gzella Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century
(1)
Gzella Grażyna. Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Librarians of university court and municipal libraries in German in the years 1789-1871 towards catalogs and cataloging
(1)
Hanusek Jerzy (1954- )
(1)
Hanusek Jerzy (1954- ). Catalogue of actions by Jerzy Bereś 1968-2007
(1)
Hanusek Jerzy (1954- ). Jerzy Bereś - bibliography: selected topics
(1)
Hanusek Jerzy (1954- ). Jerzy Bereś - wybrana bibliografia przedmiotowa
(1)
Hanusek Jerzy (1954- ). Katalog akcji Jerzy Beresia 1968-2007
(1)
Hanusek Jerzy (1954- ). Krótka biografia Jerzego Beresia
(1)
Hanusek Jerzy (1954- ). Short biography of Jerzy Bereś
(1)
Hardy Duncan (1988- ). Emperorship of Sigismung of Luxemburg (1410-37): charisma and government in the later medieval Holy Roman Empire
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Stany Zjednoczone
(4)
Włochy
(2)
Australia
(1)
Chorwacja
(1)
Niemcy
(1)
Indie
(1)
Holandia
(1)
Szwajcaria
(1)
Kanada
(1)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(11)
angielski
(7)
chorwacki
(1)
włoski
(1)
Temat
Rzeźba polska
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka polska
(2)
Abakanowicz, Magdalena
(1)
Architekci
(1)
Bereś, Jerzy
(1)
Beuys, Joseph
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bieńkowska, Barbara
(1)
Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko)
(1)
Chałubiński Tytus (1820-1889)
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Designerzy
(1)
Drukarstwo
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Fanning, William Sanders
(1)
Feminizm
(1)
Fotografia
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków)
(1)
Galeria Wschodnia (Łódź)
(1)
Galerie (Frankfurt nad Menem)
(1)
Galerie sztuki
(1)
Galleria MOdenArte (Boca Raton)
(1)
Galleria MOdenArte (Modena)
(1)
Greenaway, Kate
(1)
Hachmeister Galerie (Monastyr)
(1)
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart (Berlin)
(1)
Hellenizm
(1)
Hokusai, Katsushika
(1)
Ilustracje angielskie
(1)
Kobieta
(1)
Książka
(1)
Kultura masowa
(1)
Lekarze
(1)
Leonardo da Vinci
(1)
Majda, Tadeusz
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Malarze włoscy
(1)
Masson, André
(1)
Modernizm
(1)
Muzej Mimara (Zagrzeb)
(1)
Muzeum Miejskie Wrocławia
(1)
Muzeum Narodowe (Poznań)
(1)
Nowosielski, Jerzy
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Orientalistyka
(1)
Performance
(1)
Performance polski
(1)
Prutscher, Otto
(1)
Przemoc
(1)
Rysunek amerykański
(1)
Surrealizm
(1)
Sztuka Azji
(1)
Sztuka bizantyńska
(1)
Sztuka francuska
(1)
Sztuka kobiet
(1)
Sztuka średniowieczna
(1)
Tkaniny artystyczne polskie
(1)
Weiss, Monika
(1)
Wysocki, Stanisław
(1)
Żydzi
(1)
Temat: dzieło
Kanagawa-oki nami-ura
(1)
Temat: czas
1901-
(7)
2001-0
(4)
1801-
(3)
100-1 p.n.e.
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001-
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
Temat: miejsce
Białoruś
(1)
Bliski Wschód
(1)
Grecja
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
Wiedeń
(1)
Zakopane
(1)
Łódź
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(7)
Biografie
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Albumy
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
20 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Autor: Engen Rodney K
Tytuł: Kate Greenaway : a biography / Rodney K. Engen.
Adres wydawniczy: New York : Schocken Books, 1981.
Opis fizyczny: 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Greenaway Kate 1846-1901
Temat: Ilustracje angielskie - biografie - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Schocken Books
ISBN: 0-8052-3775-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23016 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Isaacson Walter (1952- )
Tytuł: Leonardo Da Vinci : the biography / Walter Isaacson.
Adres wydawniczy: London ; New York ; Sydney ; Toronto ; New Delhi : Simon & Schuster, 2018.
Opis fizyczny: XX, 599 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Temat: Leonardo da Vinci 1452-1519 - biografia
Temat: Malarstwo włoskie - biografie - 15-16 w
Temat: Malarze włoscy - biografie - 15-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Simon & Schuster
ISBN: 978-1-4711-6676-1 (hardback)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32487 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wigoder Geoffrey (1922-1999)
Tytuł: Słownik biograficzny Żydów / Geoffrey Wigoder ; [przełożyli Andrzej Jaraczewski, Irena Kałużyńska, Piotr Łomnicki, Anna Maria Nowak, Bożena Stokłosa].
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Dictionary of Jewish biography, 1991
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Da Capo, cop. 1998.
Opis fizyczny: 591 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach.
Uwaga: Tekst tł. z jęz. ang.
Temat: Żydzi
Gatunek, rodzaj, forma: Słowniki biograficzne
Hasło dodatkowe: Jaraczewski, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Kałużyńska, Irena.
Hasło dodatkowe: Łomnicki, Piotr (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Nowak, Anna Maria.
Hasło dodatkowe: Stokłosa, Bożenna.
Hasło dodatkowe: Da Capo
ISBN: 83-7157-214-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (K 929-052(=411.16)) sygn. II 30262 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Guth Christine (1948- )
Tytuł: Hokusai's Great Wave : biography of a global icon / Christine M. E. Guth.
Adres wydawniczy: Honolulu : University of Hawaii Press, cop. 2015.
Opis fizyczny: XV, 256 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 237-248. Indeks.
Temat: Hokusai Katsushika 1760-1849 Kanagawa-oki nami-ura
Temat: Drzeworyt japoński - recepcja - 19-21 w
Temat: Kultura masowa - 20-21 w
Hasło dodatkowe: University of Hawaii Press
ISBN: 978-0-8248-3960-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33420 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Perović Slaven (1958- )
Tytuł: William Sanders Fanning (1887.-1964.) : crteži, skice, krokiji, karikature, prilog za biografiju : 18.5.2016 - 1.7.2016 = drawings, drafts, sketches, caricatures, a contribution to the biography / Slaven Perović ; [prijevod na engelski: Graham McMaster].
Adres wydawniczy: Zagreb : Muzej Mimara, 2016.
Opis fizyczny: 39 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 18.
Uwaga: Tekst równol. chorw., ang.
Temat: Fanning William Sanders 1887-1964 - wystawy
Temat: Muzej Mimara Zagrzeb - wystawy - 2016
Temat: Rysunek amerykański - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: McMaster, Graham.
Hasło dodatkowe: Muzej Mimara (Zagrzeb)
ISBN: 978-953-248-071-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30408 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Nowosielski Jerzy (1923-2011)
Tytuł: Jerzy Nowosielski / edited by Andrzej Szczepaniak ; [translations Caryl Swift, Sean Whitty].
Adres wydawniczy: Milano : Skira ; [Kraków] : Galeria Starmach, 2019.
Opis fizyczny: 270, [1] s. : il. kolor ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 265-268.
Temat: Nowosielski Jerzy 1923-2011 - album
Temat: Malarstwo polskie - 20 w. - album
Temat: Malarze polscy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Swift, Caryl.
Hasło dodatkowe: Szczepaniak, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Whitty, Sean.
Hasło dodatkowe: Deluga, Julita. Selected solo and group exhibitions
Hasło dodatkowe: Hicks, Alistair. Dreamer or devil?
Hasło dodatkowe: Kądziołka, Sonia. Selected bibliography
Hasło dodatkowe: Lodder, Christina (1948- ). Communicating the spiritual through the abstract: Jerzy Nowosielski and the icon
Hasło dodatkowe: Paparoni, Demetrio. Nowosielski and the betrayed icon
Hasło dodatkowe: Rottenberg, Anda (1944- ). Motherhood
Hasło dodatkowe: Szczepaniak, Andrzej. Biography
Hasło dodatkowe: Szczepaniak, Andrzej. Introduction
Hasło dodatkowe: Skira Editore
Hasło dodatkowe: Starmach Gallery (Kraków)
ISBN: 978-88-572-4153-1
ISBN: 978-88-572-4344-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25147 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Przyczynki do biografii Tytusa Chałubińskiego = Contribution to the biography Tytus Chałubiński / [zespół redakcyjny Zbigniew Moździerz, Michał Murzyn, Anna Wende-Surmiak].
Wariant tytułu: Contribution to the biography Tytus Chałubiński
Adres wydawniczy: Zakopane : Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego : Muzeum Tatrzańskie im Dra Chałubińskiego w Zakopanem, 2019.
Opis fizyczny: 240 s., 32 s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 24 cm.
Seria: Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Temat: Chałubiński Tytus 1820-1889 - biografia
Temat: Lekarze - biografie - Polska - 19 w
Temat: Zakopane - biografie - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Moździerz, Zbigniew.
Hasło dodatkowe: Murzyn, Michał.
Hasło dodatkowe: Wende-Surmiak, Anna.
Hasło dodatkowe: Chałubiński, Tytus (1820-1889). Wspomnienia z podróży (w opracowaniu Jadwigi Surzyckiej)
Hasło dodatkowe: Izdebska, Barbara (1939- ). Czy Tytusa Chałubińskiego i Tomasza Surzyckiego łączyło tylko małżeństwo i dzieci?
Hasło dodatkowe: Izdebska, Barbara (1939- ). Grobowiec doktora Tytusa Chałubińskiego
Hasło dodatkowe: Izdebska, Barbara (1939- ). Katalog korespondencji Jadwigi (z Chałubińskich) Surzyckiej i Jana Alfonsa Surzyckiego
Hasło dodatkowe: Izdebska, Barbara (1939- ). Z życia osobistego Tytusa Chałubińskiego
Hasło dodatkowe: Izdebski, Jan (1937- ). Czy Tytusa Chałubińskiego i Tomasza Surzyckiego łączyło tylko małżeństwo i dzieci?
Hasło dodatkowe: Izdebski, Jan (1937- ). Grobowiec doktora Tytusa Chałubińskiego
Hasło dodatkowe: Izdebski, Jan (1937- ). Katalog korespondencji Jadwigi (z Chałubińskich) Surzyckiej i Jana Alfonsa Surzyckiego
Hasło dodatkowe: Izdebski, Jan (1937- ). Z życia osobistego Tytusa Chałubińskiego
Hasło dodatkowe: Moździerz, Zbigniew. Wystrój i wyposażenie wnętrz kościoła pw. Świętej Rodziny w Zakopanem (1895-1935)
Hasło dodatkowe: Moździerz, Zbigniew. Zakopiańskie dzieła Józefa Piusa Dziekońskiego
Hasło dodatkowe: Surzycka-Chałubińska, Jadwiga. Moje Zakopane
Hasło dodatkowe: Szelągowska, Maria (1864-1961). Wspomienia o Tytusie Chałubińskim
Hasło dodatkowe: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane)
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane)
ISBN: 978-83-60982-77-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34963 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Starting from language : Joseph Beuys at 100 / [editing Nina Schallenberg, Max Rauschenbach ; authors Sandra Burkhardt and die Wiese, Claudia Ehgartner, Barbara Gronau, Kolja Kohlhoff, Maja Naef, Stefan Ripplinger, Nina Schallenberg, Holger Schulze, Tobias Vogt, Matthias Weiß ; translation English Sophie Schlondorff, Jacqueline Todd ; translation Arabic Marwa Alkmokbel, Kenan Khadaj].
Wariant tytułu: Joseph Beuys at 100
Adres wydawniczy: Berlin : Hatje Cantz Verlag : Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, cop. 2021.
Opis fizyczny: 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Katalog wystawy: Hamburger Banhof - Museum für Gegenwart, Berlin, 13 czerwca - 19 września 2021 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 201-205. Indeks.
Temat: Beuys Joseph 1921-1986 - wystawy
Temat: Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart Berlin - wystawy - 2021
Temat: Fotografia - wystawy - 20 w
Temat: Performance - wystawy - Niemcy - 20 w
Temat: Sztuka - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Rauschenbach, Maximilian.
Hasło dodatkowe: Schallenberg, Nina (1975- ).
Hasło dodatkowe: Alkmokbel, Marwa.
Hasło dodatkowe: Khadaj, Kenan.
Hasło dodatkowe: Schlöndorff, Sophie.
Hasło dodatkowe: Beuys, Joseph (1921-1986). Talking about one's own country: Germany
Hasło dodatkowe: Burkhardt, Sandra (1992- ). Which hat is Beuys under?
Hasło dodatkowe: Ehgartner, Claudia (1968- ). What exactly do we mean by "talkative"?
Hasło dodatkowe: Gronau, Barbara (1972- ). The silence of Beuys
Hasło dodatkowe: Kohlhoff, Kolja. Beuys between revelations and concealment
Hasło dodatkowe: Naef, Maja (1973-2021). Biography as legend
Hasło dodatkowe: Ripplinger, Stefan (1962- ). The reverse side of speech
Hasło dodatkowe: Schallenberg, Nina (1975- ). On the sculptural power of language and its limits
Hasło dodatkowe: Schulze, Holger (1970- ). Uncomfortable situations
Hasło dodatkowe: Vogt, Tobias (1970- ). Idiosyncrasy, inversion, and irony
Hasło dodatkowe: Weiss, Matthias (1971- ). A lot of silver, not much gold
Hasło dodatkowe: Hatje Cantz Verlag
Hasło dodatkowe: Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
ISBN: 978-3-7757-5038-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25668 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Magdalena Abakanowicz : jesteśmy strukturami włóknistymi = we are fibrous structures / redakcja: Anna Borowiec ; [przedmowa: Tomasz Łęcki ; słowo wstępne: Wojciech Hora ; eseje: Anna Borowiec, Mateusz Bieczyński, Marta Smolińska ; tłumaczenie: Marcin Turski].
Wariant tytułu: Abakanowicz Abakanowicz
Wariant tytułu: Jesteśmy strukturami włóknistymi
Wariant tytułu: We are fibrous structures
Adres wydawniczy: Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu : Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, 2021.
Opis fizyczny: 255 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Katalog wystawy eksponowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 8.08.-24.10.2021.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Abakanowicz Magdalena 1930-2017 - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Poznań - wystawy - 2021
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 20-21 w
Temat: Tkaniny artystyczne polskie - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Borowiec, Anna (1980- ).
Hasło dodatkowe: Turski, Marcin.
Hasło dodatkowe: Bieczyński, Mateusz Maria (1983- ). Magdalena Abakanowicz - a multiple portrait. On the artist's oeuvre in public space
Hasło dodatkowe: Bieczyński, Mateusz Maria (1983- ). Magdaleny Abakanowicz portret wielokrotny. O twórczości artystki w przestrzeni publicznej
Hasło dodatkowe: Borowiec, Anna (1980- ). Biogram
Hasło dodatkowe: Borowiec, Anna (1980- ). Biography
Hasło dodatkowe: Borowiec, Anna (1980- ). Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi
Hasło dodatkowe: Borowiec, Anna (1980- ). Magdalena Abakanowicz. We are fibrous structures
Hasło dodatkowe: Hora, Wojciech. Introduction
Hasło dodatkowe: Hora, Wojciech. Słowo wstępne
Hasło dodatkowe: Łęcki, Tomasz (muzealnictwo). Preface
Hasło dodatkowe: Łęcki, Tomasz (muzealnictwo). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). "Abakany": z takich nitek jest uplątane ciało
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). The Abakans: the body is woven of such threads
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Poznań)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Artystyczny (Poznań)
ISBN: 978-83-64080-84-5
ISBN: 978-83-66608-22-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. III 25865 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Hanusek Jerzy (1954- )
Tytuł: Jerzy Bereś : sztuka zgina życie : [12.06 - 9.09.2007, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki] = art bends life / [teksty Jerzy Hanusek, Klara Kemp-Welch, Maria Anna Potocka ; tłumaczenie Wiliam Brand, Anda MacBride, Monika Ujma].
Wariant tytułu: Art bends life
Wariant tytułu: Sztuka zgina życie
Adres wydawniczy: Kraków : Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 2007.
Opis fizyczny: 126 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 125-126.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Bereś Jerzy 1930-2012 - wystawy
Temat: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Kraków - wystawy - 2007
Temat: Performance polski - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Brand, William (1953- ).
Hasło dodatkowe: MacBride, Anda.
Hasło dodatkowe: Ujma, Monika.
Hasło dodatkowe: Hanusek, Jerzy (1954- ). Catalogue of actions by Jerzy Bereś 1968-2007
Hasło dodatkowe: Hanusek, Jerzy (1954- ). Jerzy Bereś - bibliography: selected topics
Hasło dodatkowe: Hanusek, Jerzy (1954- ). Jerzy Bereś - wybrana bibliografia przedmiotowa
Hasło dodatkowe: Hanusek, Jerzy (1954- ). Katalog akcji Jerzy Beresia 1968-2007
Hasło dodatkowe: Hanusek, Jerzy (1954- ). Krótka biografia Jerzego Beresia
Hasło dodatkowe: Hanusek, Jerzy (1954- ). Short biography of Jerzy Bereś
Hasło dodatkowe: Kemp Welch, Klara. Jerzy Bereś's radical expansion of the ready-made event
Hasło dodatkowe: Kemp Welch, Klara. Radykalna ekspansja wydarzenia ready-made'u
Hasło dodatkowe: Kemp Welch, Klara. Understanding Bereś's manifestation
Hasło dodatkowe: Kemp Welch, Klara. Zrozumieć manifestacje Beresia
Hasło dodatkowe: Potocka, Maria Anna (1950- ). Descriptions of Selected Manifestations
Hasło dodatkowe: Potocka, Maria Anna (1950- ). Jerzy Bereś's trinity: art, religion, politics
Hasło dodatkowe: Potocka, Maria Anna (1950- ). Opisy wybranych manifestacji
Hasło dodatkowe: Potocka, Maria Anna (1950- ). Trójca Jerzego Beresia: sztuka, religia, polityka
Hasło dodatkowe: Bunkier Sztuki Galeria Sztuki Współczesnej
ISBN: 978-83-86905-79-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30237 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Stan Wys : kiedy kobieta staje się rzeźbą = when a woman becomes a sculpture = wenn die Frau zu einer Skulptur wird / [redakcja katalogu: Magdalena Szmida-Półbratek ; współpraca redakcyjna: Katarzyna Ślipko-Jastrzębska ; teksty: Maciej Łagiewski, Igor Wójcik, Maria Tyws, Andrzej Saj, Jan Maciej Żelbromski, Magdalena Szmida-Półbratek ; tłumaczenie na język angielski: Aneta Ziółkowska, Michał Robaczyński ; tłumaczenie na język niemiecki: Janusz Murczkiewicz].
Wariant tytułu: Kiedy kobieta staje się rzeźbą
Wariant tytułu: Wenn die Frau zu einer Skulptur wird
Wariant tytułu: When a woman becomes a sculpture
Wariant tytułu: STANWYS
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia : OKiS, 2020.
Opis fizyczny: 199 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Seria: Wrocławscy Artyści i Kolekcjonerzy w Ratuszu
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałac Królewski, 2 października 2020 - 1 czerwca 2021.
Uwaga: Bibliogr. s. 199.
Uwaga: Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
Temat: Wysocki Stanisław 1949- - wystawy
Temat: Muzeum Miejskie Wrocławia - wystawy - 2020-2021
Temat: Kobieta - w sztuce polskiej - wystawy - 20-21 w
Temat: Rzeźba polska - tematyka - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Murczkiewicz, Janusz.
Hasło dodatkowe: Robaczyński, Michał.
Hasło dodatkowe: Ślipko-Jastrzębska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Szmida-Półbratek, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Ziółkowska, Aneta.
Hasło dodatkowe: Łagiewski, Maciej (1955- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Łagiewski, Maciej (1955- ). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Łagiewski, Maciej (1955- ). Vorwort
Hasło dodatkowe: Saj, Andrzej. Biologia z geometrią
Hasło dodatkowe: Saj, Andrzej. Biologie nebst Geometrie
Hasło dodatkowe: Saj, Andrzej. Biology with geometry
Hasło dodatkowe: Szmida-Półbratek, Magdalena. Nicht offensichtlich - Lebenslauf
Hasło dodatkowe: Szmida-Półbratek, Magdalena. Nieoczywiste - Życiorys
Hasło dodatkowe: Szmida-Półbratek, Magdalena. Non-obvious - Biography
Hasło dodatkowe: Tyws, Maria. Kiedy kobieta staje się rzeźbą
Hasło dodatkowe: Tyws, Maria. Wenn die Frau zu einer Skulptur wird
Hasło dodatkowe: Tyws, Maria. When a woman becomes a sculpture
Hasło dodatkowe: Wójcik, Igor Marcin (1968- ). Stanisław Wysockis Ode an die Schönheit
Hasło dodatkowe: Wójcik, Igor Marcin (1968- ). Stanisław Wysocki's ode to beauty
Hasło dodatkowe: Wójcik, Igor Marcin (1968- ). Stanisława Wysockiego oda do piękna
Hasło dodatkowe: Żelbromski, Jan. A breeze of antiquity
Hasło dodatkowe: Żelbromski, Jan. Ein Hauch Antike
Hasło dodatkowe: Żelbromski, Jan. Powiew antyku
Hasło dodatkowe: Muzeum Miejskie Wrocławia
Hasło dodatkowe: Ośrodek Kultury i Sztuki (Wrocław)
ISBN: 978-83-65464-38-5
ISBN: 978-83-65892-61-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25535 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Monika Weiss : Nirbhaya / [autorzy tekstów Griselda Pollock, Mark McDonald, Meena Alexander, Kalliopi Minioudaki, Buzz Spector, Eulalia Domanowska, Weronika Elertowska, Katarzyna Falęcka, Monika Weiss ; tłumaczenie Izabela Suchan, Katarzyna Falęcka].
Wariant tytułu: Nirbhaya
Adres wydawniczy: Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2021.
Opis fizyczny: 167 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Centrum Rzeźby Polskiej, Galeria Kaplica, Orońsko, 27 marca - 11 lipca 2021 r.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt Nirbhaya sponsorowany przez New York Foundation for the Arts. Wsparcie dla publikacji zapewniło Sam Fox School of Design & Visual Arts, Washington University w St. Louis.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang., częśc. tł. z ang.
Temat: Weiss Monika 1964- - wystawy
Temat: Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko - wystawy - 2021
Temat: Feminizm - w sztuce polskiej - wystawy - 21 w
Temat: Ofiary gwałtu - w sztuce polskiej - wystawy - 21 w
Temat: Przemoc - w sztuce - wystawy - 21 w
Temat: Sztuka kobiet - wystawy - Polska - 21 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Falęcka, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Suchan, Izabela.
Hasło dodatkowe: Alexander, Meena (1957- ). Dwa lamenty: Meena Alexander & Monika Weiss w rozmowie
Hasło dodatkowe: Alexander, Meena (1957- ). Two laments: Meena Alexander & Monika Weiss in conversation
Hasło dodatkowe: Aleksandrowicz, Maciej (1973- ). A triummphal arch - an arch of dignity
Hasło dodatkowe: Aleksandrowicz, Maciej (1973- ). Łuk triumfalny - łuk godności
Hasło dodatkowe: Domanowska, Eulalia (1960- ). A spiritual feminism
Hasło dodatkowe: Domanowska, Eulalia (1960- ). Duchowy feminizm
Hasło dodatkowe: Elertowska, Weronika. Conversation with Monika Weiss
Hasło dodatkowe: Elertowska, Weronika. Rozmowa z Moniką Weiss
Hasło dodatkowe: Falęcka, Katarzyna. Monika Weiss - biografia
Hasło dodatkowe: Falęcka, Katarzyna. Monika Weiss - biography
Hasło dodatkowe: McDonald, Mark P. Drawing consciousness: Monika Weiss
Hasło dodatkowe: McDonald, Mark P. Rysunki aktywujące świadomość
Hasło dodatkowe: Minioudaki, Kalliopi. Nirbhaya(s)'s double lament in unforgetting and protest
Hasło dodatkowe: Minioudaki, Kalliopi. Podwójny lament Nirbhayi: by odzapomnieć i zaprotestować
Hasło dodatkowe: Pollock, Griselda (1949- ). The fidelity of memory in an endless lament Nirbhaya, New Delhi, 2012, and now...
Hasło dodatkowe: Pollock, Griselda (1949- ). Wierność pamięci jako nieustający lament Nirbhaya, Nowe Delhi, 2012, i teraz
Hasło dodatkowe: Spector, Buzz (1948- ). Dwa lamenty: Meena Alexander & Monika Weiss w rozmowie
Hasło dodatkowe: Spector, Buzz (1948- ). Monika Weiss : anatomia rysunku
Hasło dodatkowe: Spector, Buzz (1948- ). Monika Weiss : body of drawing
Hasło dodatkowe: Spector, Buzz (1948- ). Two laments: Meena Alexander & Monika Weiss in conversation
Hasło dodatkowe: Weiss, Monika (1964- ). Acknowledgments
Hasło dodatkowe: Weiss, Monika (1964- ). Dwa lamenty: Meena Alexander & Monika Weiss w rozmowie
Hasło dodatkowe: Weiss, Monika (1964- ). Podziękowania
Hasło dodatkowe: Weiss, Monika (1964- ). Two laments: Meena Alexander & Monika Weiss in conversation
Hasło dodatkowe: Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko)
ISBN: 978-83-64653-30-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25703 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Vanni Maurizio
Tytuł: André Masson - la ricerca delľoltre = Grenzüberschreitung = Breaking boundaries / Maurizio Vanni ; con una postfazione di Beate Reifenscheid.
Wariant tytułu: Breaking boundaries
Wariant tytułu: Grenzüberschreitung
Wariant tytułu: Ricerca delľoltre
Adres wydawniczy: [Poggibonsi] : Carlo Cambi Editore, cop. 2006.
Opis fizyczny: 221 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Publ. związ. z wystawami: Galleria MOdenArte w Modenie - od 1 października do 18 listopada 2006, Galleria MOdenArte w Boca Raton - luty 2007, Hachmeister Galerie w Monastyrze - maj 2007, Die Galerie Frankfurt am Main, jesień 2007.
Uwaga: Bibliogr.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. wł., niem. i ang.
Temat: Masson André 1896-1987 - wystawy
Temat: Galerie Frankfurt nad Menem - wystawy - 2007
Temat: Galleria MOdenArte Boca Raton - wystawy - 2007
Temat: Galleria MOdenArte Modena - wystawy - 2006
Temat: Hachmeister Galerie Monastyr - wystawy - 2007
Temat: Surrealizm - wystawy - Francja
Temat: Sztuka francuska - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Reifenscheid, Beate (1961- ).
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Death, automatic drawing, Sartre and metamorphosis
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Der Tod, die automatische Zeichnung, Sartre und die Metamorphose
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Eraclito, Nietsche, Sade, Rimbaud e la natura umana
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Heraclitus, Nietsche, Sade, Rimbaud und human nature
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Heraklit, Nietsche, Sade, Rimbaud und die menschliche Natur
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. La morte, il disegno automatico, Sartre e la metamorfosi
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Multisensory factors, Zen philosophy, Taoism and reality
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Polisensorialità, filosofia Zen, Taoismo e la realtà delle cose
Hasło dodatkowe: Vanni, Maurizio. Polysensorialität, Zen-Philosophie, Taoismus und die Realität der Dinge
Hasło dodatkowe: Reifenscheid, Beate (1961- ). André Mason. Surrealist and forerunner of modernism
Hasło dodatkowe: Reifenscheid, Beate (1961- ). André Mason. Surrealist und Vorreiter der Moderne
Hasło dodatkowe: Reifenscheid, Beate (1961- ). André Mason. Surrealista e precursore del moderno
Hasło dodatkowe: Rovigo, Flora. Biografia
Hasło dodatkowe: Rovigo, Flora. Biographie
Hasło dodatkowe: Rovigo, Flora. Biography
Hasło dodatkowe: Carlo Cambi Editore
ISBN: 978-88-88482-77-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22279 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Divine men and women in the history and society of late hellenism / ed. by Maria Dzielska and Kamilla Twardowska.
Wariant tytułu: Divine men and women
Wariant tytułu: Byzantina et Slavica Cracoviensia
Adres wydawniczy: Cracow : Jagiellonian University Press, 2013.
Opis fizyczny: 168 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji w Krakowie, 24-25 czerwca 2010 r.
Uwaga: T. monogr.: "Byzantina et Slavica Cracoviensia". 7 (2013).
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Chrześcijaństwo - 1-5 w. - materiały konferencyjne
Temat: Hellenizm - materiały konferencyjne
Temat: Bliski Wschód - kultura - 4-1 w. p.n.e. - materiały konferencyjne
Temat: Grecja - kultura - 4-1 w. p.n.e. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dzielska, Maria (1942-2018).
Hasło dodatkowe: Twardowska, Kamilla (1975- ).
Hasło dodatkowe: Athanassiadi, Polymnia. The divine man of late hellenism: a sociable and popular figure
Hasło dodatkowe: Chuvin, Pierre. Praying, wonder-making and advertising: the Epitynchanoi's funerary inscriptions
Hasło dodatkowe: Dimitrov, Dimitar Y. Philosophy and culture as means to divine ascent in late antiquity: the case of Synesius
Hasło dodatkowe: Dzielska, Maria (1942-2018). One more on Hypatia's death
Hasło dodatkowe: Kijewska, Agnieszka (1961- ). Boethius- divine man or christian philosopher?
Hasło dodatkowe: Kościelniak, Krzysztof (1965- ). Aspects of divinization according to Farīd-al-dīn 'Attār Nīšāpūrī (died ca. 1221)
Hasło dodatkowe: Łukaszewicz, Adam (1950- ). Lecture halls at Kom el-Dikka un Alexandria
Hasło dodatkowe: Szoka, Andrzej Iwo. Salustions - divine man of cynicism in late antiquity
Hasło dodatkowe: Tanaseanu-Döbler, Ilinca (1979- ). Sosipatra - role models for 'divine' women in late antiguity
Hasło dodatkowe: Twardowska, Kamilla (1975- ). Athenais Eudocia - divine or christian women?
Hasło dodatkowe: Watts, Edward (1964- ). Damascius' Isidore: collective biography and a perfectly imperfect philosophical exemplar
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-233-3679-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 2416/7, sygn. Czas. II 981/7
Książka
W koszyku
Tytuł: Faces of charisma : image, text, object in Byzantium and the medieval West / edited by Brigitte Miriam Bedos-Rezak, Martha Dana Rust.
Wariant tytułu: Image, text, object in Byzantium and the medieval West
Adres wydawniczy: Leiden ; Boston : Brill, cop. 2018.
Opis fizyczny: XIV, 422 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Seria: Explorations in Medieval Culture
Uwaga: Bibliogr. przy art. Indeks.
Temat: Sztuka - psychologia
Temat: Sztuka - socjologia
Temat: Sztuka bizantyńska
Temat: Sztuka średniowieczna
Hasło dodatkowe: Bedos-Rezak, Brigitte.
Hasło dodatkowe: Rust, Martha Dana (1983- ).
Hasło dodatkowe: Tracy, Larissa (1974- ).
Hasło dodatkowe: Bedos-Rezak, Brigitte. Faces and surfaces of charisma
Hasło dodatkowe: Rust, Martha Dana (1983- ). Faces and surfaces of charisma
Hasło dodatkowe: Rossi Monti, Martino. Mask of grace
Hasło dodatkowe: Jung, Jacqueline E. (1971- ). Compassion as moral vitue: another look at the wise and foolish virgins in gothic sculpture
Hasło dodatkowe: Binski, Paul (1956- ). Charisma and material culture
Hasło dodatkowe: Romig, Andrew J. Charismatic art and biography in the Carolingian world
Hasło dodatkowe: Jaeger, C. Stephen (1940- ). Saint's life as a charismatic form: Bernard of Clairvaux and Francis of Assisi
Hasło dodatkowe: Egorov, Andrey. Charismatic rulers in civic guise: images of the nine worthies in Northern European town halls of the 14th-16th centuries
Hasło dodatkowe: Chatterjee, Paroma (1978- ). Charisma and the ideal viewer in Nicetas Chroniates's "De signis"
Hasło dodatkowe: Richardson, Gavin T. Disenchantment: Hoccleve's "Tale of Jonathas" and male revenge fantasy
Hasło dodatkowe: Hardy, Duncan (1988- ). Emperorship of Sigismung of Luxemburg (1410-37): charisma and government in the later medieval Holy Roman Empire
Hasło dodatkowe: Gustafson, Erik. Medieval Franciscan architecture as charismatic space
Hasło dodatkowe: Ackley, Joseph Salvatore. Precious-metal figural sculpture, medium, and mimesis in the late middle ages
Hasło dodatkowe: McCulloch, Lynsey (1974- ). "I'll make the statue move indeed": charismatic motion and the disenchanted image in early modern drama
Hasło dodatkowe: E. J. Brill (Lejda)
ISBN: 978-90-04-28869-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32391 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Galeria Wschodnia : dokumenty 1984-2017 = documents 1984-2017 / pod redakcją Daniela Muzyczuka i Tomasza Załuskiego ; [tłumaczenia Katarzyna Gucio, Maciej Świerkocki, Elżbieta Wysakowska-Walters].
Wariant tytułu: Galeria Wschodnia : documents 1984-2017
Wariant tytułu: '84 '17
Adres wydawniczy: Łódź : Galeria Wschodnia : Fundacja In Search Of... : Muzeum Sztuki w Łodzi, 2019.
Opis fizyczny: 912, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 900-913.
Uwaga: Publikacja dofinansowana ze środków Miasta Łodzi.
Uwaga: Tekst równol. pol. i ang.
Temat: Galeria Wschodnia Łódź
Temat: Galerie sztuki - dokumentacja - Polska - od 1944 r
Temat: Sztuka polska - organizacje - od 1944 r. - źródła
Temat: Łódź - sztuka - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Gucio, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ).
Hasło dodatkowe: Świerkocki, Maciej (1961- ).
Hasło dodatkowe: Wysakowska-Walters, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Busza, Jerzy (1947-1997). Memories from an exhibition which did not take place
Hasło dodatkowe: Busza, Jerzy (1947-1997). Wspomnienia z wystawy, której nie było
Hasło dodatkowe: Cholewiński, Maciej. The shy exhibition and other essays about Galeria Wschodnia
Hasło dodatkowe: Cholewiński, Maciej. Wystawa nieśmiała i inne eseje o Galerii Wschodniej
Hasło dodatkowe: Ciesielska, Jolanta (1951- ). For example Wschodnia
Hasło dodatkowe: Ciesielska, Jolanta (1951- ). Na przykład Wschodnia
Hasło dodatkowe: Iwański, Mikołaj (1979- ). Analiza modelu ekonomicznego oraz reprezentacja wyników badań statystycznych
Hasło dodatkowe: Iwański, Mikołaj (1979- ). Analysis of the economic model and representation of statistical research results
Hasło dodatkowe: Klimczak, Adam. W kręgu Wschodniej
Hasło dodatkowe: Klimczak, Adam. The Wschodnia circle
Hasło dodatkowe: Morzuch, Maria. Kręgi Wschodniej
Hasło dodatkowe: Morzuch, Maria. The circles of Wschodnia
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ). Badania ekonomiczne prowadzone od kuchni - faza druga
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ). Deliberations on economics cooked up in the back room. 30 years of Galeria Wschodnia
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ). Deliberations on economics cooked up in the back room - phase two
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ). How we reconstructed the archive of Galeria Wschodnia
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ). Jak rekonstruowaliśmy archiwum Galerii Wschodniej
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Daniel (1988- ). Prolegomena do nauk ekonomicznych prowadzonych od kuchni. Trzydzieści lat Galerii Wschodniej
Hasło dodatkowe: Robakowski, Józef (1939- ). Wschodnia - galeria życia
Hasło dodatkowe: Robakowski, Józef (1939- ). Wschodnia - the gallery of life
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz. Galeria Wschodnia - a biography of the place
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz. Galeria Wschodnia - biografia miejsca
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz. How we reconstructed the archive of Galeria Wschodnia
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz. Jak rekonstruowaliśmy archiwum Galerii Wschodniej
Hasło dodatkowe: Fundacja In Search Of
Hasło dodatkowe: Galeria Wschodnia (Łódź)
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki (Łódź)
ISBN: 978-83-63820-86-2
ISBN: 978-83-63730-05-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35502 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Otto Prutscher : Allgestalter der Wiener Moderne = universal designer of Viennese modernism / Herausgeber Christoph Thun-Hohenstein, Rainald Franz ; Texte von Silvia Colombari, Claas Duit, Aline Müller, Kathrin Pokorny-Nagel, Beba Restelli, Elisabeth Schmuttermeier, Christoph Thun-Hohenstein.
Wariant tytułu: Allgestalter der Wiener Moderne
Wariant tytułu: Universal designer of Viennese modernism
Adres wydawniczy: Stuttgart : Arnoldsche, cop. 2019.
Opis fizyczny: 157 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 156.
Temat: Prutscher Otto 1880-1949
Temat: Architekci - Austria - 20 w
Temat: Designerzy - Austria - 20 w
Temat: Modernizm - Austria - 20 w
Temat: Wiedeń - sztuka - 20 w
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ).
Hasło dodatkowe: Thun-Hohenstein, Christoph (1960- ).
Hasło dodatkowe: Colombari, Silvia. Otto Prutschers Koffer zwischen Wien und Mailand. Unveröffentliches Material aus dem Familienarchiv
Hasło dodatkowe: Colombari, Silvia. Otto Prutscher's suitcace between Vienna and Milan; unpublisched material from the family archive
Hasło dodatkowe: Duit, Claas (1991- ). Erinnerungen an Hermi Schedlmayer. Ein Sammlerleben für Otto Prutscher
Hasło dodatkowe: Duit, Claas (1991- ). Memories of Hermi Schedlmayer: a collector's life dedicated to Otto Prutscher
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ). Biografie
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ). Biography
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ). Glasarbeiten nach Entwurf Otto Prutschers
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ). Glassware designed by Otto Prutscher
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ). Otto Prutscher and Viennese Modernism: output and impact
Hasło dodatkowe: Franz, Rainald (1964- ). Otto Prutscher und die Wiener Moderne. Wirken und Nachwirken
Hasło dodatkowe: Müller, Aline (1986- ). Der Nachlass Otto Prueschers und seine Würdigung in einem EU-Projekt
Hasło dodatkowe: Müller, Aline (1986- ). Otto Prutscher's estate and honoring him with an EU project
Hasło dodatkowe: Pokorny-Nagel, Kathrin (1971- ) Der Nachlass Otto Prueschers und seine Würdigung in einem EU-Projekt
Hasło dodatkowe: Pokorny-Nagel, Kathrin (1971- ). Otto Prutscher's estate and honoring him with an EU project
Hasło dodatkowe: Restelli, Beba. In Kontat mit den Objekten und ihren Geschichten leben. Mein Groβvater Otto Prutscher und die KünstlerInnen der Wiener Secession
Hasło dodatkowe: Restelli, Beba. Living in contact with the objects and their histories : my grandfather Otto Prutscher and the artists of the Vienna Secession
Hasło dodatkowe: Schmuttermeier, Elisabeth. Metallarbeiten von Otto Prutscher
Hasło dodatkowe: Schmuttermeier, Elisabeth. Metalwork by Otto Prutscher
Hasło dodatkowe: Thun-Hohenstein, Christoph (1960- ). Otto Prutscher neu entdecken
Hasło dodatkowe: Thun-Hohenstein, Christoph (1960- ). Rediscovering Otto Prutscher
Hasło dodatkowe: Arnoldsche Verlagsanstalt
ISBN: 978-3-89790-569-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24544 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Oriental studies and arts : contributions dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th birthday / ed. by Agata Bareja-Starzyńska, Kamila Barbara Stanek, Marzena Godzińska, Anna Akbike Sulimowicz, Magdalena Szpindler, Joanna Bojarska-Cieślik ; [aut. Kamila Barbara Stanek i in.].
Adres wydawniczy: Warsaw : Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies, 2015.
Opis fizyczny: 474 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac T. Majdy s. 27-43 i bibliogr. przy części art.
Uwaga: Tekst cześc. tur.
Temat: Majda Tadeusz 1946- - księga pamiątkowa
Temat: Orientalistyka
Temat: Sztuka Azji
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Bareja-Starzyńska, Agata (1964- ).
Hasło dodatkowe: Bojarska-Cieślik, Joanna.
Hasło dodatkowe: Godzińska, Marzena.
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara.
Hasło dodatkowe: Sulimowicz, Anna Akbike.
Hasło dodatkowe: Szpindler, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Ayşen Kaim, Agnieszka (1971- ). Turkish traditional theatre forms, or the performative art of nomads
Hasło dodatkowe: Balcı, Mustafa. Fictional proper names in İsmet Ozel's poems
Hasło dodatkowe: Balcı, Mustafa. İsmet Özel'in Şiirlerinde Kurgusal Özel Adlar
Hasło dodatkowe: Biedrońska-Słotowa, Beata. The account of a famous Polish writer Henryk Sienkiewicz of old Turkish textiles found in Istanbul at the end of the 19th century
Hasło dodatkowe: Emiroğlu, Öztürk (1965- ). Yahya Kemal Beyatlı, Turkish neoclassical poet, former ambassador of Turkey to Poland (1926-1929)
Hasło dodatkowe: Ersungur, Muhittin (1960- ). Tanpinar's life and his works
Hasło dodatkowe: Godzińska, Marzena. Women in Alevi society - myths and reality
Hasło dodatkowe: Kazimova, Shahla (1978- ). Progressive thougths in "Molla Nasreddin" Magazine (initial period - 1906-1907)
Hasło dodatkowe: Kozak, Anna. Portraits of Poles in Eastern dress
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Jolanta (arabistyka). A memory
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Maria (1950- ). Briefly on the history of orientalist book collection of the Institute of Oriental Studies of the Polish Adacemy of Sciences between 1953 and 1992
Hasło dodatkowe: Parzymies, Anna (1939- ). Attempts at establishing the etymology of the names of Proto-Bulgar rulers registered in the namelist of Bulgarian rulers
Hasło dodatkowe: Piwocka, Magdalena. Drawings by Michiel Coxcie for the Unrealized Story of Abraham tapestries - a potential offer to King Sigismund Augustus (?)
Hasło dodatkowe: Pstrusińska, Jadwiga (1947- ). ...and I go myself every year to Constantinopole for purchase...
Hasło dodatkowe: Pstrusińska, Jadwiga (1947- ). ...I sam coroku do Konstantynopola na zakupna jeżdżę...
Hasło dodatkowe: Redlak, Małgorzata. The most precious Arabic artistic handicrafts items from the 7th to the 16th centuries in Polish collections
Hasło dodatkowe: Siemieniec-Gołaś, Ewa (1954- ). Le Drogman Turc from the Jagiellonian Library collection
Hasło dodatkowe: Stachowski, Kamil (1981- ). Phonetic adaptation of Arabic loanwords in Argenti's Ottoman Turkish (1533)
Hasło dodatkowe: Stachowski, Marek (1936-2004). Louis Marcel Devic's Etymological Dictionary of Oriental Loanwords in French (1876) and a few Turkological comments
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara. Bibliography of Professor Tadeusz Majda
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara. It is impossible to live without hope - linquistic image of the world of hope in Turkish and Polish proverbs and phraseological expressions
Hasło dodatkowe: Stanek, Kamila Barbara. Professor Tadeusz Majda - biography of a scholar
Hasło dodatkowe: Sulimowicz, Anna Akbike. On the Karaite Prayer House in Lutsk and its furnishings
Hasło dodatkowe: Szpindler, Magdalena. Popularity of the Arhat's image in the Tibetan and Chinese art of the Qing Dynasty Era exemplified by the selected artefacts from the collection of the National Museum in Warsaw
Hasło dodatkowe: Topaktaş, Hacer. Dolmabahçe Sarayı'nda Polonya İzleri
Hasło dodatkowe: Topaktaş, Hacer. Polish trades in the Domabahçe Palace
Hasło dodatkowe: Tulisow, Jerzy (1943- ). Shamanic icons of the peoples of Old Manchuria
Hasło dodatkowe: Ülker, Mehmet. Öğretim tasarımı boyutu ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü örneği ve kültür diplomasi
Hasło dodatkowe: Ülker, Mehmet. Teaching Turkish as a foreign language in terms of instructional design: example of the cultural diplomacy and the Yunus Emre Institute
Hasło dodatkowe: Zagórski, Bogusław R. Materials for a historical geography of the Ottoman Empire: a rare Ottoman map of the Danube Province from ca. 1875
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Akademickie DIALOG
ISBN: 978-83-8002-485-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30106 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 7 / pod redakcją Wojciecha Walczaka, Karola Łopateckiego.
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017.
Opis fizyczny: 548 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego
Uwaga: Materiały przedstawione na III Międzynarodowym Kongresie Naukowym pt."Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" zorganizowanym w dniach 30 września - 2 października 2015 r. w Białymstoku.
Uwaga: Bibliogr. przy części art.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uwaga: Tekst częśc. białoruski, ang. Streszcz. ang. po art.
Temat: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - kultura - materiały konferencyjne
Temat: Białoruś - kultura - materiały konferencyjne
Temat: Litwa - kultura - materiały konferencyjne
Temat: Polska - kultura - materiały konferencyjne
Temat: Ukraina - kultura - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Walczak, Wojciech (1980?- ).
Hasło dodatkowe: Łopatecki, Karol (1979- ).
Hasło dodatkowe: Balcerek, Mariusz. Position of the fighting troops with regard to the river during the Battle of Kircholm in 1605
Hasło dodatkowe: Balcerek, Mariusz. Ustawienia walczących stron względem rzeki w bitwie pod Kircholmem w 1605 r.
Hasło dodatkowe: Buczyło, Andrzej. Sieć cerkiewna na terenie Klucza Poleskiego ekonomii brzeskiej w XVI-XVIII w.
Hasło dodatkowe: Buczyło, Andrzej. The church network in the Polesie Demesne of Brest stewardship between the 16th and 18th centuries
Hasło dodatkowe: Chomik, Piotr (1965- ). Kościół prawosławny w PRL
Hasło dodatkowe: Chomik, Piotr (1965- ). The Orthodox church in the Polish People's Republic
Hasło dodatkowe: Danieluk, Janusz. The German family in Podlasie: the heritage of Artur Hasbach (1864-1940)
Hasło dodatkowe: Danieluk, Janusz. Niemiecka rodzina na Podlasiu: dziedzictwo Artura Hasbacha (1864-1940)
Hasło dodatkowe: Drozdowski, Mariusz (1971- ). The Cossack army during the reign of Sigismund III Vasa in Polish historiography after 1945
Hasło dodatkowe: Drozdowski, Mariusz (1971- ). Wojsko kozackie w okresie panowania Zygmunta III Wazy w historiografii polskiej po 1945 r.
Hasło dodatkowe: Jeziorski, Paweł Artur (1978- ). Notes to the mysterious biography of Idzi Józef Hylzen (1800)
Hasło dodatkowe: Jeziorski, Paweł Artur (1978- ). Uwagi do tajemniczej biografii Idziego Józefa Hylzena (1800)
Hasło dodatkowe: Kozakevič, Olena Romanìvna. Edukacja artystyczna i zawodowa kobiet w Galicji od końca XIX w. do lat trzydziestych XX w. - dziewiarstwo
Hasło dodatkowe: Kozakevič, Olena Romanìvna. Artistic and professional education for women in Galicia between the late 19th century and the 1930th: knitting
Hasło dodatkowe: Krokosz, Paweł (1976- ). Sunt mihi quae valeant in talea pondera: how the Russian army conquered East Baltic Provinces of Sweden in 1710
Hasło dodatkowe: Krokosz, Paweł (1976- ). Sunt mihi quae valeant in talea pondera: opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.
Hasło dodatkowe: Łopatecki, Karol (1979- ). "Swedish Beverages", or the Blowing up of the Castle in Sandomierz in the light of the print "Gesta ad Sandomiriam" by Erik Dahlberg
Hasło dodatkowe: Łopatecki, Karol (1979- ). "Szwedzkie napoje" czyli Rzecz o wysadzeniu zamku w Sandomierzu w świetle grafiki "Gesta ad Sandomiriam" Erika Dahlberga
Hasło dodatkowe: Mariani, Andrea (1967- ). Geographical provenance and linguistic competence of Jesuits of the Lithuanian Province
Hasło dodatkowe: Mariani, Andrea (1967- ). Proweniencja geograficzna i kompetencje językowe jezuitów prowincji litewskiej
Hasło dodatkowe: Nìkìtčyk, Anatol' (1984- ). Bierasce, maj 1657 g. : Švedskìâ namagannì ì Transìl'vanskaâ rospač
Hasło dodatkowe: Nìkìtčyk, Anatol' (1984- ). Brest-Litovsk in May 1657: Swedish effords and Transylvanian despair
Hasło dodatkowe: Norkārkls, Reinis. The Dominican friars in Polish Livonia and the Duchy of Courland: between history and the black legend
Hasło dodatkowe: Orzeł, Joanna. Poszukiwanie rodowodu Rzeczypospolitej Oboja Narodów przez autora Skarbca rozmaitych sciencyi...
Hasło dodatkowe: Orzeł, Joanna. Search for the origin of the Polish-Lithuanian Commonwealth by the author of Skarbiec rozmaitych sciencyi...
Hasło dodatkowe: Panfil, Rafał. Pierwsi Jezuici w Malborku jako reprezentanci multietnicznego społeczeństwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Hasło dodatkowe: Panfil, Rafał. The first Jesuits in Malbork as the representatives of the multi-ethnic community of the Polish-Lithuanian Commonwealth
Hasło dodatkowe: Skłodowski, Jan (1950- ). Forgotten higher schools of the Commonwealth: Kražiai - the Athens of Samogitia, Kremenets - the Athens of Volhynia, Podolínec - the Oxford of Spiš
Hasło dodatkowe: Skłodowski, Jan (1950- ). Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej: Kroże - Ateny Żmudzkie, Krzemieniec - Ateny Wołyńskie, Podoliniec - Spiski Oksford
Hasło dodatkowe: Topolska-Piechowiak, Maria Barbara (1937- ). Historia wspólna czy rozdzielna
Hasło dodatkowe: Topolska-Piechowiak, Maria Barbara (1937- ). Joint and separate history
Hasło dodatkowe: Wereda, Dorota (1970- ). Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej - stan badań i postulaty badawcze
Hasło dodatkowe: Wereda, Dorota (1970- ). Hierarchs of the Uniate church in the Polish-Lithuanian commonwealth: the state of research and research proposals
Hasło dodatkowe: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
ISBN: 978-83-925705-8-5
ISBN: 978-83-64103-16-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31941/7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Książki mają swoją historię : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej = Books have their history : a collection of essays in honor of Professor Barbara Bieńkowska / pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego ; przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmańskiego, Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki.
Wariant tytułu: Books have their history
Wariant tytułu: Collection of essays in honor of Professor Barbara Bieńkowska
Wariant tytułu: Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021.
Opis fizyczny: 811 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Bibliogr. publ. Barbary Bieńkowskiej s. 22-33.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uwaga: Tyt., spis treści oraz wstęp równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Bieńkowska Barbara 1934- - księga pamiątkowa
Temat: Bibliolodzy - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Bibliologia - Polska - księga pamiątkowa
Temat: Bibliotekarstwo - Polska - księga pamiątkowa
Temat: Drukarstwo - historia - Polska - księga pamiątkowa
Temat: Książka - historia - księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Ochmański, Mikołaj.
Hasło dodatkowe: Pietrzkiewicz, Dorota.
Hasło dodatkowe: Puchalski, Jacek (1964- ).
Hasło dodatkowe: Seroka, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Andrysiak, Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works
Hasło dodatkowe: Andrysiak, Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima
Hasło dodatkowe: Ciszewska, Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the "Dom Książki" ["House of Book"]. Projects and proposals from 1951
Hasło dodatkowe: Ciszewska, Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r.
Hasło dodatkowe: Czarnik, Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947
Hasło dodatkowe: Czarnik, Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947
Hasło dodatkowe: Dymmel, Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory
Hasło dodatkowe: Dymmel, Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku
Hasło dodatkowe: Dzięcioł, Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim
Hasło dodatkowe: Dzięcioł, Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court
Hasło dodatkowe: Gębołyś, Zdzisław (1961- ). Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich, dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania
Hasło dodatkowe: Gębołyś, Zdzisław (1961- ). Librarians of university , court and municipal libraries in German in the years 1789-1871 towards catalogs and cataloging
Hasło dodatkowe: Gzella, Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century
Hasło dodatkowe: Gzella, Grażyna. Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
Hasło dodatkowe: Hollender, Henryk. Cyfrowe wzmożenie w zbiorach specjalnych: same pożytki i trochę pułapek
Hasło dodatkowe: Hollender, Henryk. Digital arousal in special collections: plenty of benefits and just some traps
Hasło dodatkowe: Ilgiewicz, Henryka (1949- ). Father Franciszek Tyczkowski - a bibliophile and friend of Wilno's libraries
Hasło dodatkowe: Ilgiewicz, Henryka (1949- ). Ksiądz Franciszek Tyczkowski – bibliofil i przyjaciel bibliotek wileńskich
Hasło dodatkowe: Imańska, Iwona (1958- ). Book auction catalogs in the collection of the Gdańsk clergyman Karl Benjamin Lengnich (1743-1795)
Hasło dodatkowe: Imańska, Iwona (1958- ). Katalogi aukcji książek w kolekcji gdańskiego duchownego Karla Benjamina Lengnicha (1743-1795)
Hasło dodatkowe: Jarosz, Dariusz (1959- ). Akta Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR i Naczelnego Zarządu Wydawnictw jako źródło do badań dziejów książki w Polsce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku
Hasło dodatkowe: Jarosz, Dariusz (1959- ). Files of the Department of Propaganda, Press and Publications of the Central Committee of the Polish United Workers' Party and the Supreme Board of Publications as a source for research into the history of books in Poland in the first half of the 1970s
Hasło dodatkowe: Juda, Maria (1958- ). Druk panegiryczno-okolicznościowy w repertuarze wydawniczym Drukarni Akademii Zamojskiej
Hasło dodatkowe: Juda, Maria (1958- ). Eulogistic-occasional texts in the repertoir of the Zamość Academy Printing House
Hasło dodatkowe: Kalczyńska, Maria (1958- ). Studies into the press of Polish post-war immigration: "Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech" (1959-1984?)
Hasło dodatkowe: Kalczyńska, Maria (1958- ). Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. „Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech” (1959-1984?)
Hasło dodatkowe: Kaliszuk, Jerzy (1973- ). Dwanaście „pożytków” lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV wieku
Hasło dodatkowe: Kaliszuk, Jerzy (1973- ). Twelve "benefits" of spiritual reading according to Juan Torquemada. Devotional reading and monastic reform in the fifteenth century
Hasło dodatkowe: Kamler, Anna. jakub K. Haur's suggestions on the content of noblemen's libraries
Hasło dodatkowe: Kamler, Anna. Sugestie Jakuba K. Haura w sprawie zawartości bibliotek szlacheckich
Hasło dodatkowe: Kocójowa, Maria (1939- ). Badania nad kulturą książki na przykładzie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2020) z okazji 90-lecia
Hasło dodatkowe: Kocójowa, Maria (1939- ). The study on book culture based on the example of Bibliophile Knight Order with the Chapter of Rara Avis Medal in Cracow (1930-2020) on its 90th anniversary
Hasło dodatkowe: Konieczna, Jadwiga (bibliotekarstwo). Book for children and teenagers in offer of Łódź publishing houses in 1898-1918
Hasło dodatkowe: Konieczna, Jadwiga (bibliotekarstwo). Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie łódzkich wydawców w latach 1898-1918
Hasło dodatkowe: Koredczuk, Bożena. Bibliologia dyscypliną rozwojową/integrującą czy adaptacyjną/zintegrowaną?
Hasło dodatkowe: Koredczuk, Bożena. Bibliology as a developing/integrating or adaptive/integrated discipline?
Hasło dodatkowe: Kostecki, Janusz. Import do zaboru rosyjskiego kalendarzy polskojęzycznych i ich cenzurowanie w latach 1865-1904
Hasło dodatkowe: Kostecki, Janusz. Import of Polish-language calendars to the Russian Partition and their censorship in the years 1865-1904
Hasło dodatkowe: Majus, Krzysztof Dawid. Najbardziej przydatnym sposobem ratowania ludzkiego życia jest książka… Niezwykła biografia Wiktora Emanuela Pordesa (1881-1963)
Hasło dodatkowe: Majus, Krzysztof Dawid. The most practical way to save human life is a book... An unusual biography of Wiktor Emanuel Pordes (1881-1863)
Hasło dodatkowe: Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Donations and legacies of the abbots of Szczyrzyc for the monastic library in the Old-Polish period
Hasło dodatkowe: Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Darowizny i legaty opatów szczyrzyckich na rzecz biblioteki klasztornej w epoce staropolskiej
Hasło dodatkowe: Matwijów, Maciej (1958- ). Manuscript source "editions" from the time of Stanisław August (1764-1795)
Hasło dodatkowe: Matwijów, Maciej (1958- ). Rękopiśmienne „wydawnictwa” źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795)
Hasło dodatkowe: Mężyński, Andrzej (1938- ). Polish Book Studies Society. A historical outline
Hasło dodatkowe: Mężyński, Andrzej (1938- ). Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Szkic historyczny
Hasło dodatkowe: Nowicki, Ryszard. Eustachy Gaberle's correspondence as a source for the history of libraries and librarianship in Poland
Hasło dodatkowe: Nowicki, Ryszard. Korespondencja Eustachego Gaberlego jako źródło do dziejów bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce
Hasło dodatkowe: Nieć, Grzegorz. Rozkwit i upadek czeskiej książki – w czterysta lat od bitwy pod Białą Górą (1620)
Hasło dodatkowe: Nieć, Grzegorz. The bloom and decline of Czech book - 400 years after the Battle of White Mountain (1620)
Hasło dodatkowe: Paszkiewicz, Urszula (1940- ). Dispersed collection of Zygmunt Czarnecki's prints from Rusko: state of provenance research
Hasło dodatkowe: Paszkiewicz, Urszula (1940- ). Rozproszona kolekcja druków Zygmunta Czarneckiego w Rusku: stan badań proweniencyjnych
Hasło dodatkowe: Pilarczyk, Krzysztof (1953- ). HAGADA WOLFFA with a Polish episode in the background. Archeology, biography and culture of the manuscript
Hasło dodatkowe: Pilarczyk, Krzysztof (1953- ). HAGADA WOLFFA z polskim epizodem w tle. Archeologia, biografia i kultura rękopisu
Hasło dodatkowe: Repucho, Ewa. Classic beauty in a contemporary book. Janusz Górski about book design
Hasło dodatkowe: Repucho, Ewa. Klasyczne piękno we współczesnej książce. Janusz Górski o projektowaniu
Hasło dodatkowe: Romanowska-Zadrożna, Maria. Helena d’Abancourt de Franqueville - bibliotekarka, historyk sztuki, działaczka społeczna
Hasło dodatkowe: Romanowska-Zadrożna, Maria. Helena d’Abancourt de Franqueville - librarian, art historian, social activist
Hasło dodatkowe: Rusińska-Giertych, Halina. Drukarnia Franciszkanów w Wilnie (1667, 1671-1781) i jej produkcja wydawnicza
Hasło dodatkowe: Rusińska-Giertych, Halina. Franciscans' printing press in Vilnus (1667, 1671-1781) and its publishing output
Hasło dodatkowe: Sadowska, Jadwiga (1952- ). Patriotism as a motivation of bibliographic works in Poland 17-20th century
Hasło dodatkowe: Sadowska, Jadwiga (1952- ). Patriotyzm jako czynnik sprawczy prac bibliograficznych w Polsce XVII-XX wieku
Hasło dodatkowe: Socha, Klaudia (1976- ). Modern and practical goals of the studies on historical typographic materials
Hasło dodatkowe: Socha, Klaudia (1976- ). Współczesne i praktyczne cele badań nad dawnymi zasobami typograficznymi
Hasło dodatkowe: Tobera, Marek (1955- ). The difficult beginnings of the "socialist bookselling". "Dom Książki" 1950-1953. The retail and wholesale trade's structures
Hasło dodatkowe: Tobera, Marek (1955- ). Trudne początki „księgarstwa socjalistycznego”. „Dom Książki” 1950-1953. Struktury detalu i hurtu
Hasło dodatkowe: Tomaszewski, Andrzej (1948- ). Revitalization of the Polish achievements in typography - computer fonts
Hasło dodatkowe: Tomaszewski, Andrzej (1948- ). Rewitalizacja polskiego dorobku typograficznego – fonty komputerowe
Hasło dodatkowe: Tondel, Janusz (1946- ). Wystawa książki – "Schausammlung" na zamku w Królewcu (1932-1943)
Hasło dodatkowe: Tondel, Janusz (1946- ). The book exhibition - "Schausammlung" in the Königsberg Castle (1932-1943)
Hasło dodatkowe: Wagner, Arkadiusz (1976- ). Some remarks on the bookplates of Radziwiłł in Nesvizh from Płock collection
Hasło dodatkowe: Wagner, Arkadiusz (1976- ). Uwagi o trzech nieświeskich ekslibrisach radziwiłłowskich ze zbiorów płockich
Hasło dodatkowe: Zalewski, Wojciech (1937- ). Kaznodzieja czasów zniewolenia narodowego: Franciszek (Xavery) Szaniawski
Hasło dodatkowe: Zalewski, Wojciech (1937- ). Preacher at times of national enslavement: Franciszek Ksawery (Xawery) Szaniawski
Hasło dodatkowe: Zbudniewek, Janusz (1938- ). Ideologiczna polityka czołowych reformatorów w Polsce w okresie trzech ostatnich wieków na przykładzie niszczenia księgozbiorów klasztornych w Częstochowie, Pińczowie i Beszowej
Hasło dodatkowe: Zbudniewek, Janusz (1938- ). The ideological policy of leading reformers in Poland at the turn of the last three centuries on the example of the destruction of monastic book collections in Częstochowa, Pinczów and Beszowa
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne
ISBN: 978-83-65741-67-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34594 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej