Form of Work
Książki
(56)
Artykuły
(1)
Status
available
(53)
unavailable
(5)
only on-site
(4)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(53)
Księgozbiór podręczny
(4)
Dział
(7)
Author
Purchla Jacek (1954- )
(5)
Nowacki Kazimierz (1928-1996)
(3)
Warchałowski Jerzy (1874-1939)
(3)
Gibała-Kapecka Beata (1962- )
(2)
Zbroja Barbara (1978- )
(2)
Ackermann Felix. "Grusse aus Wronke". Zakład Karny we Wronkach jako miastotwórcza infrastruktura państwowa
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Adamski Jakub (1985- ). O znaczeniu czesko-austriackiego kręgu artystycznego dla architektury państwa zakonnego w Prusach w XIV wieku
(1)
Antonenko Nadiia. Leonid Tyulpa: architekt epoki masowej industralizacji
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Badach Artur (1969- ). Wprowadzenie
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku
(1)
Balcewicz Jacek. Krakowowi skreślenie nie grozi!
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Architektura kościołów kanoników regularnych laterańskich ze szczególnym uwzględnieniem kongregacji Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Kameduli polscy - geneza układu
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Barczyński Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w
(1)
Basiul Elżbieta. Słowo wstępne
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Bebenow Filip. Disneyizacja turystyki kolejowej w Polsce
(1)
Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Bednarski Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Benda Jan. O grenadierach i czapkach grenadierskich
(1)
Bendkowski Jakub. Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i Grób Pański w Chemnitz
(1)
Bereszyński Zbigniew. Architektura kolejowa w historii krajobrazie i układzie przestrzennym Opola
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Białkiewicz Andrzej. An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology
(1)
Białkiewicz Andrzej. Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej
(1)
Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Bober Monika
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Bechter z roku 1580 i jego pochodzenie na tle typologiczno-porównawczym
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Nowe materiały do barwy wojsk Księstwa Warszawskiego
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Opis Rolki Sztokholmskiej
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Uwagi o polskim mundurze generalskim okresu Legionów i Księstwa Warszawskiego (1797-1814)
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań reliktów zabudowy na Skałce przeprowadzonych w roku 2017
(1)
Bokum Anne-Marie ten. Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent
(1)
Borowik Aneta. Walka architektów o ich prawa autorskie na przykładzie Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
(1)
Borowski Tomasz (tłumacz)
(1)
Broński Krzysztof. Metropolia i jej wymiary
(1)
Broński Krzysztof. Przemysł i rzemiosło w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
(1)
Broński Krzysztof. Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w pierwszej połowie XVII wieku w świetle nowych badań
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna. Dzieła rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego w świątyniach kanoników regularnych
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna. Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Buelinckx Erik. Henry van de Velde's use of concept of art nouveau in his early writings
(1)
Bukowski Jan (1873-1943)
(1)
Bulanowski Marek Oktawian (1962- )
(1)
Bursiewicz Natalia. Od średniowiecznego placu targowego do dziewiętnastowiecznego placu reprezentacyjnego. Refleksje wokół przemian architektoniczno-przestrzennych placu Matejki w Krakowie
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de sieclu
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Pogrzeby patriotyczne w przestrzeni Warszawy w XIX wieku
(1)
Bąkowski Klemens (1860-1938)
(1)
Cabalska Maria (1919-2000). Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych
(1)
Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Cervinkova Hana (1973- ). Hala Stulecia we Wrocławiu - konserwatorski plan zarządzania
(1)
Chamski Jan
(1)
Chasjanowa Lejła. Dirce chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego i Pojedynek Ilji Riepina na Drugim Biennale w Wenecji w 1897 roku
(1)
Chlewicka-Mączyńska Aldona. Dary dla bibliotek kanoników regularnych na ziemiach polskich
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- )
(1)
Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku
(1)
Chmielewski Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century
(1)
Chomiczewska Karolina. Przedwojenny rzeszowski modernizm jako przykład percepcji i realizacji awangardowych rozwiązań architektonicznych na prowincji
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chrudzimska-Uhera Katarzyna (1969- ). Secesja w Zakopanem?
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting Saratoga National Historic Park NY
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Ideologia a konserwacja - kłopotliwe dziedzictwo włoskiego totalitaryzmu
(1)
Ciechański Ariel. Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Cipolloni Giuseppe. I Canonici Regolari Lateranensi italiani visitano e reccontano i confratelli polacchi
(1)
Czajkowski Józef (1872-1947)
(1)
Czajkowski Michael J. Ecclesiastical Timekeeping with Special Reference to the Mogiła Monastery
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugona Hoppenera (Fidusa)
(1)
Czarnecki Maciej (architektura). Dziedzictwo architektury współczesnej. Problematyka i zakres ochrony obiektów powojennych
(1)
Czekaj-Słowikowski Maciej. Ochrona krajobrazu kulturowego założeń kamedulskich i pokamedulskich w Polsce
(1)
Czekaj-Słowikowski Maciej. Remonty dworców kolejowych w Polsce w XXI w. na przykładzie dworców: Wrocław Główny Tarnów i Warszawa Centralna
(1)
Czopek Sylwester (1958- )
(1)
Czubińska Magdalena. Najstarsze polskie plakaty komercyjne (wydane do 1914 roku) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Czubiński Jacek. Modernizm o cechach stylu międzynarodowego w międzywojennej architekturze uzdrowisk położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
(1)
Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań
(1)
Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
1910 - 1919
(9)
1900 - 1909
(2)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(58)
Subject
Wnętrza architektoniczne
(11)
Architektura sakralna polska
(9)
Architektura polska
(7)
Mieszkania
(6)
Park im. Henryka Jordana (Kraków)
(6)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(5)
Architektura
(4)
Budownictwo miejskie
(4)
Kościoły i kaplice
(4)
Ogródki działkowe i przydomowe
(4)
Metropolie (urban.)
(3)
Rysunek polski
(3)
Sztuka polska
(3)
Teatr
(3)
Architektura europejska
(2)
Architektura żydowska
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Dwory
(2)
Gotyk
(2)
Kazimierz (Kraków)
(2)
Klasztory (bud.)
(2)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(2)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(2)
Szkolnictwo artystyczne
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Tereny zielone
(2)
Urbanistyka
(2)
Żydzi
(2)
Archeologia
(1)
Architektura gotycka
(1)
Architektura przedromańska
(1)
Architektura romańska
(1)
Biskupi
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Kraków)
(1)
Biżuteria polska
(1)
Broń
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Centrum Kultury "Zamek" (Poznań)
(1)
Ceramika polska
(1)
Cystersi
(1)
Fundacja
(1)
Galeria Pryzmat (Kraków)
(1)
Grafika europejska
(1)
Heinrich Heine Universität (Düsseldorf)
(1)
Historia
(1)
Historycy
(1)
Historycy sztuki
(1)
Iluminatorstwo europejskie
(1)
Jezuici
(1)
Kameduli
(1)
Kanonicy regularni
(1)
Kolejnictwo
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Lampy
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Meble
(1)
Meble europejskie
(1)
Meble polskie
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
(1)
Modernizm
(1)
Monety europejskie
(1)
Mundury
(1)
Muzeum - Zamek (Łańcut)
(1)
Muzeum Architektury (Wrocław)
(1)
Muzeum Historii Miasta Łodzi
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Ostrowski, Jan K.
(1)
Pojazdy konne
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Purchla, Jacek
(1)
Pędziałek, Leopold
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rękopisy iluminowane europejskie
(1)
Secesja
(1)
Stacje kolejowe
(1)
Strachocka, Krystyna
(1)
Szczepkowska-Naliwajek, Kinga
(1)
Szkło artystyczne polskie
(1)
Szpyrkowski, Zdzisław
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Sztuka romańska
(1)
Szymańska-Plęskowska, Romana
(1)
Taniec śmierci
(1)
Tkaniny polskie
(1)
Towarzystwo "Polska Sztuka Stosowana"
(1)
Wagner Otto (1841-1918)
(1)
Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
(1)
Wojsko
(1)
Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym
(1)
Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
(1)
Zamki i pałace
(1)
Śmierć
(1)
Świechowski, Zygmunt
(1)
Żygulska, Ewa
(1)
Subject: time
1901-
(24)
1801-
(15)
1601-
(8)
1501-
(7)
1701-
(7)
1201-
(6)
1401-
(6)
2001-0
(6)
1301-
(5)
1001-
(2)
1101-
(2)
1989-
(2)
901-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Kraków
(25)
Galicja
(1)
Gdynia
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Podole
(1)
Polska
(1)
Ruś Czerwona
(1)
Warszawa
(1)
Wałbrzych
(1)
Zabór pruski
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(10)
Katalogi wystaw
(3)
Księgi pamiątkowe
(3)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Wywiady
(1)
58 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Kopera Feliks (1871-1952)
Tytuł: Architektura w Krakowie / Feliks Kopera.
Adres wydawniczy: Kraków, 1904.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Kraków - budownictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 838 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie : 30 rycin.
Wariant tytułu: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1912 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego T. Jabłoński i Sp.).
Opis fizyczny: [3] s., [13] k. tabl. ; 32 cm.
Uwaga: Egz. zwykły, album wyd. także z nadrukiem: "Premium dla członków Towarzystwa Ochrony Piękności w Krakowie". - Klisze wyk. w Zakł. T. Jabłońskiego i Sp. w Krakowie.
Temat: Park im. Henryka Jordana (Kraków) - wystawy - 1912
Temat: Mieszkania - wyposażenie - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Temat: Ogródki działkowe i przydomowe - projekty - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Temat: Wnętrza architektoniczne - projekty - wystawy - Polska - 1901-1914 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 13983 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie : 30 rycin.
Wariant tytułu: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1912 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego T. Jabłoński i Sp.).
Opis fizyczny: [2] s., [14] k. tabl. ; 32 cm.
Uwaga: Egz. zwykły, album wyd. także z nadrukiem: "Premium dla członhków Towarzystwa Ochrony Piękności w Krakowie". - Klisze wyk. w Zakł. T. Jabłońskiego i Sp. w Krakowie.
Uwaga: Współopr. z: III 37/2.
Temat: Park im. Henryka Jordana (Kraków) - wystawy - 1912
Temat: Mieszkania - wyposażenie - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Temat: Ogródki działkowe i przydomowe - projekty - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Temat: Wnętrza architektoniczne - projekty - wystawy - Polska - 1901-1914 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 37/18 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kęder Iwona (1955- )
Tytuł: Romanizm w Krakowie / Iwona Podgórnik.
Adres wydawniczy: Kraków : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej. Oddział, [1985].
Opis fizyczny: 58, [2] s. : il. ; 22 cm.
Seria: Spotkania z Architekturą
Uwaga: Bibliogr. s. 58-[59].
Temat: Architektura sakralna polska - historia - 10-13 w
Temat: Sztuka romańska - Polska
Temat: Kraków - budownictwo - historia - 10-13 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8075 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pencakowski Paweł
Tytuł: Gotyk w Krakowie.
Adres wydawniczy: Kraków : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej. Oddział, [1986].
Opis fizyczny: 156, [3] s. : il. ; 22 cm.
Seria: Spotkania z Architekturą
Uwaga: Bibliogr. s. 155-[157].
Temat: Architektura sakralna polska - zabytki - 13-15 w
Temat: Gotyk - sztuka - zabytki - Polska
Temat: Kraków - budownictwo - zabytki - 13-15 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8325 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Włodarczyk Małgorzata (1962- )
Tytuł: Architektura lat 60-tych w Krakowie / Małgorzata Włodarczyk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo WAM, 2006.
Opis fizyczny: 252, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 219-222.
Temat: Architektura polska - od 1944 r
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - od 1944 r
Temat: Kraków - budownictwo - od 1944 r
ISBN: 83-7318-767-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21598 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowacki Kazimierz (1928-1996)
Tytuł: Architektura krakowskich teatrów / Kazimierz Nowacki.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
Opis fizyczny: 568, [1] s. : il. : err. ; 21 cm.
Seria: Dzieje teatru w Krakowie
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Teatr - budownictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - teatr - historia - 19-20 w
ISBN: 83-08-00291-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6689/8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowacki Kazimierz (1928-1996)
Tytuł: Architektura krakowskich teatrów / Kazimierz Nowacki.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
Opis fizyczny: 568, [1] s. : il. : err. ; 21 cm.
Seria: Dzieje teatru w Krakowie
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Teatr - budownictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - teatr - historia - 19-20 w
ISBN: 83-08-00291-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18564/8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowacki Kazimierz (1928-1996)
Tytuł: Architektura krakowskich teatrów / Kazimierz Nowacki.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
Opis fizyczny: 568, [1] s. : il. : err. ; 21 cm.
Seria: Dzieje teatru w Krakowie
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Teatr - budownictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - teatr - historia - 19-20 w
ISBN: 83-08-00291-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 7194/8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Odrzywolski Sławomir (1846-1933)
Tytuł: Katedra Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / Sławomir Odrzywolski.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa "Czasu", 1911 (Kraków : Czc. Druk. "Czasu").
Opis fizyczny: 10 s. ; 20 cm.
Uwaga: Odb. z: "Czas".
Temat: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Katedra Architektury
Temat: Szkolnictwo artystyczne - Polska - 1901-1914 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1599 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Otto Wagner : Wiedeń - architektura około 1900 : [wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie] = Wien - Architektur um 1900 / wyd. Jacek Purchla; [wstęp Günter Düriegl; teksty Ursula Prokop [i in.].
Wariant tytułu: Wien - Architektur um 1900
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2000.
Opis fizyczny: 255 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. niem.
Temat: Wagner Otto (1841-1918) - wystawy
Temat: Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków) - wystawy - 2000
Hasło dodatkowe: Düriegl, Günter (1940- ).
Hasło dodatkowe: Prokop, Ursula
Hasło dodatkowe: Purchla, Jacek (1954- ).
ISBN: 83-85739-74-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11447 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zabielska Agnieszka
Tytuł: Architektura i sztuka zburzonego kościoła św. Szczepana w Krakowie / Agnieszka Zabielska.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2011.
Opis fizyczny: 164, [1] s., [40] s. tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 123-152.
Temat: Architektura sakralna polska - historia - 13-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-19 w
Temat: Sztuka sakralna polska - historia - 13-19 w
Temat: Kraków - kościół św. Szczepana (stary) - historia
ISBN: 978-83-7216-879-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Warchałowski Jerzy (1874-1939)
Tytuł: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie 1912 : dawniej i dzisiaj / napisał Jerzy Warchałowski.
Wariant tytułu: Tyt. nagł.: Dawniej i dzisiaj - (z powodu wystawy 1912 roku w Krakowie)
Wariant tytułu: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w Krakowie 1912
Wariant tytułu: Z powodu wystawy 1912 roku w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1911 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarzadem J. Filipowskiego).
Opis fizyczny: 6, [2] s. ; 23 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Temat: Park im. Henryka Jordana (Kraków) - wystawy - 1912
Temat: Mieszkania - wyposażenie - wystawy - Polska
Temat: Ogródki działkowe i przydomowe - projekty - wystawy - Polska
Temat: Wnętrza architektoniczne - projekty - wystawy - Polska
Hasło dodatkowe: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 1970 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Motak Maciej
Tytuł: Osiedle Urzędnicze w Krakowie : urbanistyka i architektura 1924-1942 : opracowanie monograficzne / Maciej Motak.
Wariant tytułu: Urbanistyka i architektura 1924-1942
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
Opis fizyczny: 350 s., [1] k. tabl. złoż. luz. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 331-338. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Architektura polska - 20 w
Temat: Budownictwo mieszkaniowe - Polska - 20 w
Temat: Osiedle mieszkaniowe - Polska - 20 w
Temat: Urbanistyka - Polska - 20 w
Temat: Kraków - budownictwo - 20 w
Hasło dodatkowe: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7242-885-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32627 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Warchałowski Jerzy (1874-1939)
Tytuł: Dawniej i dzisiaj : z powodu wystawy 1912 roku w Krakowie / Jerzy Warchałowski.
Wariant tytułu: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie 1912 - dawniej i dzisiaj
Wariant tytułu: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym
Wariant tytułu: Z powodu wystawy 1912 roku w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1911 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego).
Opis fizyczny: 6, [2] s. ; 24 cm.
Uwaga: Publ. związ.: Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Tyt. nagł.
Uwaga: Nadb. z: Museion. 1911, nr 6.
Temat: Kraków - wystawy - 1912
Hasło dodatkowe: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 9706 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bąkowski Klemens (1860-1938)
Tytuł: Kościół N. P. Maryi w Krakowie / Klemens Bąkowski. Architektura kościoła Najśw. P. Maryi w Krakowie w historyi budownictwa polskiego / Adolf Szyszko-Bohusz.
Wariant tytułu: Kościół Najświętszej Panny Marii w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1913 (Kraków : Drukarnia "Czasu").
Opis fizyczny: 86, [1] s., [19] k. tabl. ; 22 cm.
Seria: Biblioteka Krakowska
Temat: Architektura sakralna polska - 12-15 w
Temat: Gotyk - budownictwo - Polska
Temat: Architektura gotycka - Polska
Temat: Kraków - kościół Mariacki - historia
Hasło dodatkowe: Szyszko-Bohusz, Adolf (1883-1948). Architektura kościoła Najśw. P. Maryi w Krakowie w historyi budownictwa polskiego
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Hasło dodatkowe: Drukarnia "Czasu" (Kraków)
Wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/publication/13749
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 4354 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 2379, Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. I 2793, sygn. I 138 (3 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 1123
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. Kat. 13557 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zbroja Barbara (1978- )
Tytuł: Miasto umarłych : architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868-1939 / Barbara Zbroja.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005.
Opis fizyczny: 212 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 173-177. Indeks.
Temat: Kazimierz (Kraków) - budownictwo - 19 w
Temat: Kazimierz (Kraków) - budownictwo - 1901-1939 r
Temat: Architektura żydowska - Polska - 19 w
Temat: Architektura żydowska - Polska - 1901-1939 r
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 19 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 1901-1939 r
Temat: Żydzi - organizacje - Polska - 19-20 w
Temat: Żydzi - kultura - Polska - 19-20 w
ISBN: 83-7318-619-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21041 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zbroja Barbara (1978- )
Tytuł: Miasto umarłych : architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868-1939 / Barbara Zbroja.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005.
Opis fizyczny: 212 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 173-177. Indeks.
Temat: Kazimierz (Kraków) - budownictwo - 19 w
Temat: Kazimierz (Kraków) - budownictwo - 1901-1939 r
Temat: Architektura żydowska - Polska - 19 w
Temat: Architektura żydowska - Polska - 1901-1939 r
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 19 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 1901-1939 r
Temat: Żydzi - organizacje - Polska - 19-20 w
Temat: Żydzi - kultura - Polska - 19-20 w
ISBN: 83-7318-619-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21042 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bober Monika
Tytuł: Architektura przedromańska i romańska w Krakowie : badania i interpretacje / Monika Bober.
Adres wydawniczy: Rzeszów : Mitel, 2008.
Opis fizyczny: 230, [1] s. : il. ; 30 cm + Err. ([2] s.).
Seria: Collectio Archaeologica Resoviensis
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 194-[201].
Temat: Architektura polska - historia - 10-13 w
Temat: Architektura polska - zabytki - 10-13 w
Temat: Kraków - budownictwo - 10-13 w
Temat: Kraków - archeologia
Hasło dodatkowe: Czopek, Sylwester (1958- ).
ISBN: 978-83-60545-67-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 15760 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again