Form of Work
Książki
(128)
Status
available
(120)
only on-site
(6)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(106)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(18)
Author
Bednarek Monika (1974- )
(4)
Bieniarzówna Janina (1916-1997)
(4)
Chwalba Andrzej (1949- )
(4)
Małecki Jan Marian (1926-2017)
(4)
Pobóg-Malinowski Władysław (1899-1962)
(4)
Gołos Jerzy (1931-2019)
(3)
Jastrząb Łukasz (1977- )
(3)
Jaworska Janina ( -2003)
(3)
Kapała Zbigniew (1949-2016)
(3)
Krzyżanowski Lech (1931-2017)
(3)
Tyczyńska-Skromny Anna
(3)
Znojewska-Prokop Krystyna (1964- )
(3)
Bauer Piotr (1944-2007)
(2)
Birecki Piotr (1972- )
(2)
Buczkowski Kazimierz (1897-1967)
(2)
Dąbrowski Jan (1890-1965)
(2)
Friedberg Marian (1902-1969)
(2)
Jeżowski Grzegorz (1976- )
(2)
Kasprzak-Miler Agnieszka
(2)
Klimek Łukasz
(2)
Lorentz Stanisław (1899-1991)
(2)
Marecki Józef (1957- )
(2)
Markowska Iwona
(2)
Mizera Grażyna
(2)
Pieńkowski Robert
(2)
Polak Bogusław (1945- )
(2)
Rotter Lucyna (1971- )
(2)
Stablewski Tertulian (1901-1973)
(2)
Zimmerer Katarzyna
(2)
Abrahamowicz Maria
(1)
Achache Steve. Le Tresor du "Loiret": typologie des monnaies de l’Orleanais et liaisons de coins entre ateliers monetaires
(1)
Akopan Aleksandr Vladimirovic. Dvin in the eleventh and twelfth centuries. City history in the light of new numismatic materials
(1)
Aleksiun-Mądrzak Natalia (1971- )
(1)
Andrews Murray. "Noble fair and fine": Single finds of English gold coin from later medieval England and Wales
(1)
Antosik-Piela Maria. Wśród chichotu katów
(1)
Arico Rocco. Le kharrube dei due Ruggeri: un tentativo di classificazione
(1)
Audy Florent. A link to the past? The ritual use of Roman coins in Viking Age graves
(1)
Awianowicz Bartosz (1978- ). Peculiarities in the legends of Flavian aurei and denarii minted in Syria
(1)
Baldassarri Monica (1967- ). Miliarenses and silver grossi in the Western Mediterranean: new documents and perspectives
(1)
Baldassarri Monica (1967- ). The overstriking on Italian Medieval coins: a preliminary "taxonomy" and some motivations
(1)
Baldi Elena. Coins of the mint of Salona from the archaeological contexts of Classe. New evidence and interpretation
(1)
Barbato Marta. The Roman Republican coins from excavations in the Sacred Area of the Largo di Torre Argentina (Rome): New data in the light of recent research
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Interconnection of heritage and artistic activitites: experience in non-formal education
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Introduction to the artistic action
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Wspólnota dziedzictwa. Wprowadzenie do akcji artystycznej
(1)
Bartkevicius Ricardas (1959- ). Wzajemne związki między dziedzictwem a działalnością artystyczną: doświadczenie edukacji nieformalnej
(1)
Bartoszyńska-Potemska Albina
(1)
Baster Janusz (1950- )
(1)
Bator Stanisław
(1)
Becker Jan-Erik. Die Rekonstruktion des Brakteatenfundes bei Leipzig (1831). Ein Beitrag zur Munzgeschichte des Osterlandes am Ubergang vom 13. zum 14. Jahrhundert
(1)
Bednorz Róża (1920-2014)
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Architektura siedziby Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rozwadowie na tle sokolni galicyjskich
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). 1500 drzewek w Yad Vashem. Relacje polsko-żydowskie w kontekście współczesnej wojny o pamięć
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- ). 1500 trees of Yad Vashem. Polish-Jews relationships in the context of the war for memory
(1)
Bernhard Marianne (1936- )
(1)
Białonowska Magdalena. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie - na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane dary zakupy
(1)
Bielak Andrzej. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Bielecki Jan Andrzej. Cień z nieba. Maria Stanisława z Wasiłowskich Konopnicka i jej przodkowie
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- )
(1)
Bilić Tomislav. Coin circulation 3rd c. BC - 31 BC in north-west Croatia
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Relacje Mariana Kukiela z Wacławem Tokarzem w świetle ich korespondencji
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Ikonografia Torunia w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu nad Lahną w badaniach nad stratami wojennymi toruńskiego Muzeum
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Toruń’s iconography in the collection of the Herder Institute in Marburg (Lahn) in the research project the war-time losses of Toruń’s Museum
(1)
Birecki Piotr (1972- ). War-time losses of the District Museum in Toruń
(1)
Blazquez Cerrato M. Cruces. Circulación monetaria en el territorium de Regina Turdulorum (Casas de Reina Badajoz Espana)
(1)
Blet-Lemarquand Maryse. La fin du monnayage annamite sous le regne de Bảo Dai (1925-1945): le cas de la sapeque
(1)
Blet-Lemarquand Maryse. Les frappes de deniers imperiaux a Alexandrie a la fin du IIe siecle ap. J.-C.: premiers resultats d’analyses
(1)
Bochnak Anna. The Sphinx of Slav Sigillography - Type Dorogichin Seals in Their East European Context
(1)
Bodzek Jarosław. Finds of Roman Coins in Poland - Lesser Poland. Preliminary Report
(1)
Bojar Michał. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Bompaire Marc (1957- ). Pieforts medievaux. Reflexions sur l’origine et les fonctions d’un objet monetaire mal connu
(1)
Bonanno Maurizio. Le monete "locali" di Messina del 1474
(1)
Borcz Henryk (1949- ). Od kolegium jezuitów do konwentu dominikanów : początki wspólnoty synów św. Dominika przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu
(1)
Borowik Aneta. Sztuka XIX i pierwszej połowy XX wieku
(1)
Borza Peter. Milosrdenstvo greckokatolikov s prenasledovanymi Zidmi na Slovensku v rokoch 1939-1945
(1)
Borza Peter. Zidia medzi zivotom a smrt'ou na vychodnom Slovensku v rokoch 1939-1945
(1)
Bransbourg Gilles (1965- ). The Currencies of the Roman Republic. Summary of an Argument on Weights and Currency Reform
(1)
Breitsprecher Victoria Johanna. Sicheres Zeichen? Asylstadte und ihre Tempeldarstellungen
(1)
Broński Krzysztof. Przemysł i rzemiosło w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
(1)
Brożek Krzysztof (1941- )
(1)
Bruni Stefano (1960- ). An AE3 mule of Priscus Attalus: new light on dating the Urbs Roma Felix series
(1)
Bruni Valerio. La moneta provinciale in Spagna durante la guerra sertoriana (82-72 a.C.)
(1)
Brzeziński Andrzej Maciej (1947- )
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- )
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). "Chimera" "Rola" i inny przeciwnicy jubileuszu Konopnickiej
(1)
Bukowski Paweł (1963- )
(1)
Bukowski Paweł (1963- ). Adresy hołdownicze i dary dla Marii Konopnickiej w zbiorach Muzeum w Żarnowcu
(1)
Burno Filip. "The Grape Festival" as part of the fascist policy and strategy of creating the "new Italian"
(1)
Burno Filip. "Święto winogrona" jako część faszystowskiej polityki spektaklu i strategii tworzenia "nowego Włocha"
(1)
Burstrom Nanouschka (1969- ). Coin finds in religious contexts: introducing the theme
(1)
Burstrom Nanouschka (1969- ). Introduction to the Round Table session
(1)
Buryła Sławomir (1969- )
(1)
Buryła Sławomir (1969- ). Pogromy znane i nieznane
(1)
Buryła Sławomir (1969- ). Temat pogromów w wojennej i powojennej prozie polskiej (1939-2015)
(1)
Buława Adam (1971- )
(1)
Błaszkowski Bartłomiej. Kazimierz Józef Dobrzynia-Dobrzęcki (1921-1985) jeden z "trzech muszkieterów XX w."
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
(1)
Caccamo Caltabiano Maria (1946- )
(1)
Calabria Patrizia. Le zecche provinciali: una diversa prospettiva di studio
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(44)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(17)
1980 - 1989
(12)
1970 - 1979
(10)
1960 - 1969
(9)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(5)
Country
Poland
(120)
France
(2)
Germany
(2)
Hungary
(1)
Italy
(1)
Switzerland
(1)
Slovakia
(1)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(120)
English
(2)
French
(2)
German
(2)
Czech
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Straty wojenne
(21)
Wojna 1939-1945 r.
(19)
Ruch oporu
(8)
Wojsko
(7)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(6)
Kultura
(5)
Sztuka
(5)
Sztuka polska
(5)
Pamiętniki polskie
(4)
Bibliotekarstwo
(3)
Dzwony
(3)
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 r.)
(3)
Jeńcy wojenni
(3)
Literatura polska
(3)
Malarstwo polskie
(3)
Polskie Państwo Podziemne
(3)
Sztuka żydowska
(3)
Więźniowie obozów
(3)
Żydzi
(3)
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
(2)
Czasopisma polskie
(2)
Dyplomacja
(2)
Estreicher, Karol
(2)
Fotografia
(2)
Fotografia polska
(2)
Grafika polska
(2)
Inteligencja (socjol.)
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Muzeum Okręgowe (Toruń)
(2)
Muzeum im. L. Wyczółkowskiego (Bydgoszcz)
(2)
Numizmatyka
(2)
Obozy hitlerowskie
(2)
Obozy jenieckie
(2)
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
(2)
Stablewski, Tertulian
(2)
Symbolika religijna
(2)
Zbiory numizmatyczne
(2)
Żydowski Instytut Historyczny (Warszawa)
(2)
Akwarela polska
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Armia Krajowa (Siedlce (okręg))
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Artyści żydowscy
(1)
Banknoty
(1)
Biblioteka Jagiellońska
(1)
Chemicz Stanisław
(1)
Czapki wojskowe
(1)
Dobra kultury w czasie wojny
(1)
Dominikanie
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dynamit-Actien-Gesellschaft, Vormals Alfred Nobel Troisdorf
(1)
Emblematy
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Frank, Hans
(1)
Fryszowski, Rudolf
(1)
Galeria Browarna (Łowicz)
(1)
Generałowie
(1)
Grimm, Kurt
(1)
Górnictwo
(1)
Harcerstwo
(1)
Historia
(1)
Historiografia polska
(1)
Historycy
(1)
Historycy sztuki
(1)
Hitleryzm a kultura
(1)
Hložník, Vincent
(1)
Holocaust
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Jarema, Maria
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kradzież dzieł sztuki
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Kubalski, Edward
(1)
Kukiel, Marian
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Lanckorońska, Karolina
(1)
Lewandowska, Teresa
(1)
Literatura kanadyjska
(1)
Literatura żydowska
(1)
Lorentz, Stanisław
(1)
Lucow, Janusz
(1)
Ludzie starzy
(1)
Majewski Stanisław Włodzimierz (1878-1955)
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Marynarka wojenna
(1)
Medale europejskie
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miłosierdzie
(1)
Miłosierdzie Boże
(1)
Monety
(1)
Monety bizantyńskie
(1)
Monety rzymskie
(1)
Museum für Deutsche Geschichte (Berlin)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Historyczne (Sanok)
(1)
Muzeum Okręgowe (Sandomierz)
(1)
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz)
(1)
Subject: work
Order Wojenny Virtuti Militari
(3)
Wojna 1939-1945 r.
(3)
Biuletyn Numizmatyczny (czasop.)
(1)
Subject: time
1939-
(71)
1901-
(25)
1801-
(13)
1701-
(8)
1501-
(6)
1601-
(6)
1301-
(3)
1401-
(3)
1918-
(3)
2001-
(3)
2001-0
(3)
1914-
(2)
401-
(2)
Subject: place
Kraków
(21)
Polska
(11)
Warszawa
(5)
Poznań
(3)
Toruń
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Bydgoszcz
(1)
Częstochowa
(1)
Jarosław
(1)
Lwowska, diecezja (katol.)
(1)
Machów
(1)
Niemcy
(1)
Nisko
(1)
Oświęcim
(1)
Rzeźba sakralna polska
(1)
Stalowa Wola
(1)
Szwajcaria
(1)
Tarnobrzeg
(1)
Wileńska, diecezja (katol.)
(1)
Łowicz
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(7)
Informatory
(4)
Materiały konferencyjne
(4)
Biografie
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Albumy
(1)
Antologie
(1)
Kalendarium
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Spisy osobowe
(1)
Domain
Historia
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
128 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Łowicz 1939-1945 Pamiętamy! = Lowic 1939-1945 Jehi Zichram Baruch = Lovič 1939-1945 Pomnim / [oprac. tekstów Marek Wojtylak ; tł. tekstów Dariusz Dekiert].
Wariant tytułu: Lowic 1939-1945 Jehi Zichram Baruch
Wariant tytułu: Lovič 1939-1945 Pomnim
Adres wydawniczy: [Łowicz : b.w., 2007].
Opis fizyczny: [32] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Publikacja towarzysząca uroczystości odsłonięcia pomnika Pamięci Ofiarom Niemieckich Obozów w Łowiczu oraz wystawie pt. "Łowicz 1939-1945 Pamiętamy" w Galerii Browarna w Łowiczu.
Uwaga: Tekst równol. pol., hebr., ros.
Temat: Galeria Browarna (Łowicz) - wystawy - 2007
Temat: Obozy hitlerowskie - historia - wystawy
Temat: Łowicz - historia - wystawy - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Dekiert, Dariusz.
Hasło dodatkowe: Wojtylak, Marek (1954- ).
Hasło dodatkowe: Galeria Browarna (Łowicz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28554 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Bednarek Monika (1974- )
Tytuł: Okupanci : Niemcy w Krakowie 1939-1945 / Monika Bednarek, Katarzyna Zimmerer.
Wariant tytułu: Niemcy w Krakowie 1939-1945
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017.
Opis fizyczny: 318, [1] s. : il. (w tym kolor) ; 24 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Fabryka Emalia Oskara Schindlera), 27 kwietnia - 29 października 2017 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 285-286.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera - wystawy - 2017
Temat: Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 r.) - historia - wystawy
Temat: Niemcy za granicą - wystawy - Polska - 1939-1945
Temat: Wojna 1939-1945 r. - wystawy - Polska
Temat: Kraków - historia - wystawy - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Zimmerer, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 978-83-7577-261-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31182 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Autor: Bednarek Monika (1974- )
Tytuł: Kraków 1939-1945 / [tekst i wybór zdjęć: Monika Bednarek, Grzegorz Jeżowski ; red. Agnieszka Kutylak-Hapanowicz ; oprac. graf. Grzegorz Surdyka].
Cechy pliku: Multimedia interakcyjne.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2008.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Uwaga: Tekst pol., ang.
Uwaga: Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium II/Athlon 500 MHz; 125 MB RAM; Windows 98/2000/ME/XP/Vista; karta graficzna ze sprzętowym wsparciem T&L; 16-bitowa karta dźwiękowa; rozdzielczość 1024x768 pikseli; czytnik CD-ROM.
Temat: Fotografia - 1939-1945 r. - album - dokument elektroniczny
Temat: Kraków - 1939-1945 r. - źródła - dokument elektroniczny
Temat: Kraków - ikonografia - 1939-1945 r. - dokument elektroniczny
Hasło dodatkowe: Jeżowski, Grzegorz (1976- ).
Hasło dodatkowe: Kutylak-Hapanowicz, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Surdyka, Grzegorz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 222 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Löw Andrea (1973- )
Tytuł: Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945 / Andrea Löw, Marcus [!] Roth ; przekł. Ewa Kowynia.
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Juden in Krakau unter deutscher Besatzung 1939-1945, 2011
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014.
Opis fizyczny: 274 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Na s. tyt. i okł. błędna nazwa drugiego aut., prawidłowa: Markus Roth.
Uwaga: Bibliogr. s. 259-270. Indeks.
Temat: Holocaust
Temat: Ruch oporu - Żydzi - Polska
Temat: Żydzi - Polska - 1939-1945 r
Temat: Kraków - getto
Hasło dodatkowe: Roth, Markus (1972- ).
Hasło dodatkowe: Kowynia, Ewa.
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-2642-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29468 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17232 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Stablewski Tertulian (1901-1973)
Tytuł: Dziennik z wojny 1939-1945. Cz. 2, 1942-1945 / Tertulian Stablewski ; oprac. Łukasz Jastrząb.
Adres wydawniczy: Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2015.
Opis fizyczny: 356 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 319-341. Indeksy.
Temat: Stablewski Tertulian (1901-1973) - pamiętnik
Temat: Wojna 1939-1945 r. - Polska
Temat: Poznań - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Jastrząb, Łukasz (1977- ).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Kórnicka
ISBN: 978-83-85213-62-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29928/2 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Stablewski Tertulian (1901-1973)
Tytuł: Dziennik z wojny 1939-1945. Cz. 1, 1939-1941 / Tertulian Stablewski ; oprac. Łukasz Jastrząb.
Adres wydawniczy: Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2015.
Opis fizyczny: 591 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Stablewski Tertulian (1901-1973) - pamiętnik
Temat: Wojna 1939-1945 r. - Polska
Temat: Poznań - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Jastrząb, Łukasz (1977- ).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Kórnicka
ISBN: 978-83-85213-60-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29928/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Stanisława Lorentza.
Wariant tytułu: Warszawa 1939-1945
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Seria: Biblioteka Syrenki
Hasło dodatkowe: Lorentz, Stanisław (1899-1991).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4770/1, sygn. II 4769/1 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Walka o dobra kultury : Warszawa 1939-1945 : księga zbiorowa. T. 2 / pod redakcją Stanisława Lorentza.
Wariant tytułu: Warszawa 1939-1945
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Seria: Biblioteka Syrenki
Hasło dodatkowe: Lorentz, Stanisław (1899-1991).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4770/2, sygn. II 4769/2 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kraków - czas okupacji 1939-1945 / Monika Bednarek [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2012.
Opis fizyczny: 486, [1] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Uwaga: Wystawa stała w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera.
Uwaga: Indeks.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera - zbiory
Temat: Wojna 1939-1945 r. - pamiątki - Polska
Temat: Wojna 1939-1945 r. - pamiątki - zbiory - Polska
Temat: Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - pamiątki - muzealnictwo - Polska
Hasło dodatkowe: Bednarek, Monika (1974- ).
ISBN: 978-83-7577-067-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18947 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Jurkiewicz-Zejdowska Alina
Tytuł: Za drutami... : w oflagach niemieckich 1939-1945 : Rudolf Fryszowski : akwarele / [autorzy wstępu i tekstów wprowadzających Alina Jurkiewicz-Zejdowska, Andrzej Fryś i Grzegorz Pawlikowski].
Wariant tytułu: Rudolf Fryszowski
Wariant tytułu: W oflagach niemieckich 1939-1945
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2017.
Opis fizyczny: 159 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Wystwa prezentowana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 19 lipca do 30 września 2017 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 53. Indeks.
Temat: Fryszowski Rudolf (1889-1953) - wystawy
Temat: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa) - wystawy - 2017
Temat: Jeńcy wojenni - Polska - 1939-1945 r
Temat: Akwarela polska - tematyka - wystawy - 1939-1945 r
Temat: Obozy jenieckie - w malarstwie polskim - wystawy - 1939-1945 r
Temat: Więźniowie obozów - twórczość - wystawy - Polska - 1939-1945 r
Temat: Wojna 1939-1945 r. - w sztuce polskiej - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Buława, Adam (1971- ).
Hasło dodatkowe: Fryś, Andrzej. Major Rudol Fryszkowski (1889-1953)
Hasło dodatkowe: Pawlikowski, Grzegorz. Żołnierze polscy w niewoli niemieckiej (1939-1945)
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-939984-9-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31237 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Estreicher Karol (1906-1984)
Tytuł: Dziennik wypadków. T. 1, 1939-1945 / Karol Estreicher jr.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2001.
Opis fizyczny: 852 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Estreicher Karol (1906-1984) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 1939-1945 r
Temat: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki
ISBN: 83-88121-45-6
Wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/publication/15088
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 18277/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18581 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Tarnowska Magdalena
Tytuł: Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 / Magdalena Tarnowska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.
Opis fizyczny: 304 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Zawiera również leksykon artystów, katalog odnalezionych prac pochodzących z getta warszawskiego oraz aneks.
Uwaga: Bibliogr. s. 219-238. Indeks.
Temat: Artyści żydowscy - Polska - 1939-1945 r
Temat: Sztuka żydowska - historia - 1939-1945 r
Temat: Warszawa - sztuka - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-730-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29123 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. T. 4 : (1939-1945). Cz. 1 / [aut.] Grzegorz Łukomski [et al.] ; red. nauk. Bogusław Polak].
Adres wydawniczy: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995.
Opis fizyczny: 152, [8] s. tabl. : il. ; 23 cm.
Temat: Order Wojenny Virtuti Militari - historia
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Łukomski, Grzegorz (1956- ).
Hasło dodatkowe: Polak, Bogusław (1945- ).
ISBN: 83-86123-37-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K 92(438):929.71-05) sygn. II 11031/4/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pobóg-Malinowski Władysław (1899-1962)
Tytuł: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. T. 3/1 : 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski.
Adres wydawniczy: Gdańsk : "Graf", 1990.
Opis fizyczny: 427, [1] s., [12] s. tabl. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Polska - historia - 1939-1945 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9917/3/1/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pobóg-Malinowski Władysław (1899-1962)
Tytuł: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. T. 3/2 : 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski.
Adres wydawniczy: Gdańsk : "Graf", 1990.
Opis fizyczny: 495, [1] s. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Polska - historia - 1939-1945 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9917/3/2 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Korboński Stefan (1901-1989)
Tytuł: Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945 / Stefan Korboński.
Wariant tytułu: Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945
Adres wydawniczy: Paryż : Instytut Literacki, 1975.
Opis fizyczny: 282 s. ; 22 cm.
Seria: Biblioteka Kultury
Uwaga: Bibliogr. s. 250-258. Indeks.
Temat: II wojna światowa (1939-1945)
Temat: Polskie Państwo Podziemne - historia
Temat: Ruch oporu - organizacja - Polska
Temat: Wojna 1939-1945 r. - Polska
Hasło dodatkowe: Instytut Literacki (Paryż)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33713 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gołos Jerzy (1931-2019)
Tytuł: Straty wojenne - zabytkowe dzwony : utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 = Wartime losses - historic bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland. T. 1, Woj. krakowskie i rzeszowskie = The Cracow and Rzeszów Voivodship / oprac. katalogu Jerzy Gołos, Agnieszka Kasprzak-Miler.
Wariant tytułu: Wartime losses - historic bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland
Wariant tytułu: Historic bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland
Wariant tytułu: Zabytkowe dzwony : utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2000.
Opis fizyczny: 419 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria A Straty Kultury Polskiej
Uwaga: Bibliogr. s. 45-47. Indeksy.
Uwaga: Tyt., spis treści i wstęp także w jęz. ang.
Temat: Dzwony - zabytki - historia - Polska - 1939-1945 r
Temat: Dzwony - zabytki - Polska - 14-20 w
Temat: Straty wojenne - kultura - Polska - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Kasprzak-Miler, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Hasło dodatkowe: Polska. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą
ISBN: 83-88163-53-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29043/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Łuczak Tomasz
Tytuł: Straty wojenne - zabytkowe dzwony : utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 (z wyłączeniem ziem należących przed 1939 rokiem do Rzeszy Niemieckiej) = Wartime losses - historic bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland (except those from regions beyond the pre-1939 Polish-German border). T. 2, Woj. poznańskie / oprac. katalogu Tomasz Łuczak ; [red. nauk. Jerzy Gołos, Agnieszka Kasprzak-Miler].
Wariant tytułu: Wartime losses - historic bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland (except those from regions beyond the pre-1939 Polish-German border)
Wariant tytułu: Historic bells : lost between 1939-1945 within post-1945 borders of Poland (except those from regions beyond the pre-1939 Polish-German border)
Wariant tytułu: Zabytkowe dzwony : utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 (z wyłączeniem ziem należących przed 1939 rokiem do Rzeszy Niemieckiej)
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006.
Opis fizyczny: 539, [1] s. : il. ; 25 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria A Straty Kultury Polskiej
Uwaga: Bibliogr. s. 124-131. Indeksy.
Uwaga: Tyt., spis treści i wstęp także w jęz. ang.
Temat: Dzwony - zabytki - historia - Polska - 1939-1945 r
Temat: Dzwony - zabytki - Polska - 14-20 w
Temat: Straty wojenne - kultura - Polska - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Gołos, Jerzy (1931-2019).
Hasło dodatkowe: Kasprzak-Miler, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Hasło dodatkowe: Polska. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
ISBN: 83-88163-53-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29043/2, sygn. II 18311/2 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again