Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Gancarski Jan (1956- )
(2)
Guz-Iwaniec Anna
(2)
Miziołek Jerzy (1953- )
(2)
Bajor Wanda. Metafizyka światła w kulturze intelektualnej średniowiecza
(1)
Balczewski Leszek (1932- ). Prędkość światła w polu grawitacyjnym
(1)
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Wstęp
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej do połowy XVII wieku
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Początki wykorzystywania ognia w dziejch ludzkości
(1)
Burkiewicz Paweł. Sztuka i natura. Choroszcz Jana Klemensa Branickiego - el paraiso (raj) Sarmaty. Opowieść między wschodem a zachodem Europy
(1)
Błasiak Władysław (1948- ). Słońce i my
(1)
Cichoń Krzysztof. Światło jako opresja
(1)
Czarnecka Bożenna (1952- ). Światło w życiu roślin: efekty oddziaływania na poziomie osobniczym i populacyjnym
(1)
Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Czeppe Maria (1950- ). Hetman Jan Klemens Branicki i jego czasy
(1)
Czop Karolina. Monogram w systemie obrazowych symboli reprezentacji Jana Klemensa Branickiego
(1)
Danilczyk Adam
(1)
Danilczyk Adam. Jan Klemens Branicki przywódca (nie)idealny opozycji?
(1)
Danilczyk Adam. Jana Klemensa Branickiego splendor i miraż
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Durcansky Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirecków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności
(1)
Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna
(1)
Dąbrowska Anna (historia). Branicki versus Branicki
(1)
First Grzegorz. Światło w zaświatach
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Słowo wstępne
(1)
Gałuszka Tomasz (1978- ). Alter Stanislaus Episcopus. Z badań nad czternastowiecznym Żywotem świętego Jacka
(1)
Gierlach Krzysztof. W kręgu światła lampy naftowej - epokowy wynalazek i dzieło sztuki użytkowej
(1)
Gil Zdzisław (1949- ). Konserwacja kryształowego świecznika z dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Bałuciance koło Rymanowa Zdroju
(1)
Golik-Prus Aleksandra. Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horazdovickiego
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Przyjaźń gniew a nawet ekskomunika. Biskupi krakowscy wobec Jagiellońskiej Wszechnicy u schyłku średniowiecza i na początku doby nowożytnej
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872)
(1)
Gruszecki Wiesław Ignacy (1960- ). Fotosynteza w świetle badań z zastosowaniem światła
(1)
Gryglewski Ryszard Witold. Wokół sprawy Przeglądu Lekarskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Guz-Iwaniec Anna. Światło w wybranych dziełach malarskich ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
(1)
Górski Jacek (1962- ). Zabytki sztuki greckiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (przeszłość i nowe perspektywy)
(1)
Góźdź Andrzej (1954- ). Światło w świecie kwantów
(1)
Gąsowski Tomasz (1947- ). Powstanie styczniowe - dziedzictwo i pamięć
(1)
Głuszek Inga. Antyczne lampki oliwne w kontekście zbiorów muzealnych - forma funkcja dekoracja
(1)
Hryszko Barbara. Problematyka światła w teorii francuskiej sztuki akademickiej na przykładzie wykładu Sebastiena Bourdona z roku 1669
(1)
Hubner Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności
(1)
Jablonskaja Ivona. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- ). Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
(1)
Jankiewicz Paula. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
(1)
Kajzer Małgorzata. Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodnim basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory w Nea Pafos na Cyprze
(1)
Kapka Magdalena. Światło w malarstwie ściennym Jerzego Nowosielskiego
(1)
Kasperowicz Ryszard (1968- ). Metaforyka światła w pismach Novalisa
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- )
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- ). Św. Józef Bilczewski i jego niezrealizowane badania z zakresu antyku chrześcijańskiego w świetle odnalezionych w Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie materiałów źródłowych. Zarys problematyki
(1)
Kietlińska-Michalik Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
(1)
Knapiński Ryszard (1941- ). LUMEN de LUMINE - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce chrześcijańskiej
(1)
Kociuba Maciej. Widzenie jako model wiedzy
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Od małej wioski w diecezji krakowskiej do dzielnicy wielkiego miasta w diecezji gliwickiej
(1)
Kosińska Urszula. Traumatyczna wizyta Augusta II w Białymstoku (grudzień 1726 - luty 1727)
(1)
Kostrzyńska-Miłosz Anna. Triumf elektryczności
(1)
Kotarba Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Kraśkiewicz Jerzy. 1001 świetlnych twarzy naszej Gwiazdy w Koronie
(1)
Kremer Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kucharczyk Marek (1958- ). Światło pod okapem drzew - wykorzystanie fotografii w ocenie światła docierającego do runa
(1)
Kucharski Adam (historia). Komety lampy latarnie i fajerwerki
(1)
Kurak Ewa. Światło płynące z nieba
(1)
Kurek Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Rola światła w konceptach programów wnętrz sakralnych autorstwa ks. Sebastiana Piskorskiego
(1)
Kułak Aneta (1979?- ). Patronat Jana Klemensa Branickiego nad cerkwiami unickimi - wybrane przykłady w świetle wizytacji kanonicnych
(1)
Maciudzińska-Kamczycka Magdalena. OR ORAH MORIAH - koncepcja światła w antycznej myśli i sztuce żydowskiej
(1)
Maciuk Marcin. W trosce o narodowe pamiątki - ofiarodawstwo na rzecz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w świetle materiałów archiwalnych
(1)
Macuk Andrej Uladzimiravic (1950- ). Kontakty Jana Klemensa Branickiego z magnatami litewskimi za panowania Augusta III
(1)
Madeyska Teresa. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
(1)
Madyda-Legutko Renata. Rola światła w życiu codziennym i w obrzędowości pogrzebowej ludności środkowoeuropejskiego Barbaricum
(1)
Majkowska Rita (1942- ). Skarbnica pamięci. Fenomen Archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Marecki Józef (1957- ). Księcia Kardynała Metropolity troska o Wawel
(1)
Małkiewicz Adam (1936-2021). Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Małkowska-Bieniek Ewa. Od Księgi Blasku do O-świecenia czyli postawa filozoficzna Salomona Majmona na podstawie Autobiografii
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Chrześcijańskie misterium Słońca
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Wprowadzenie
(1)
Mróz Piotr. Średniowieczna metafizyka (teologia) światła
(1)
Myszor Jerzy (1950- ). Peregrynacje chłopów śląskich do Ziemi Świętej w latach 1840-1914
(1)
Myśliwiec Karol (1943- ). Światłości egipskie
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w świetle roczników diecezjalnych na lata 1938 i 1952. Próba bilansu zysków i strat
(1)
Nieciecki Jan (1948- ). Dzieje bajeczne Branickich-Gryfitów w programie ideowym dziedzińca pałacowego w Białymstoku
(1)
Noga Zdzisław (1961- ). Do Krakowa czy Lwowa? Przybysze z miast województwa sandomierskiego w wiekach od XV do XVI
(1)
Nowakowska-Zamachowska Monika. Komisja Balneologiczna w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Nowakowski Rafał (1972- ). Oświetlenie światło jasność
(1)
Oleńska Anna. Fundacje sakralne Jana Klemensa Branickiego
(1)
Owczarek Przemysław (1975- ). Światło i ogień w kulcie Jana Pawła II na Podhalu
(1)
Ożóg Krzysztof (1956- ). W drodze do wieczności - ostatnie miesiące życia i śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej
(1)
Pauch Seweryn (1979- ). Ślady po świdrach ogniowych jako wyraz religijności staropolskiej
(1)
Pavlicek Tomas (1982- ). Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem Krakowem i Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego - Josef Jirecek i Josef Hlavka
(1)
Pawłowski Jerzy (1932-2018). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Pezda Janusz (1960- ). Dzieje Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego
(1)
Pietrzyk Zdzisław (1957- ). Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horazdovickiego
(1)
Polak Paweł (1976- ). Między metafizyką światła a perspektywą - uwagi o poczatkach kultury filozoficznej na ziemiach polskich
(1)
Polański Tomasz. Światło w dekoracji kościołów chrześcijańskiego Wschodu (Gaza Urfa Mor Gabriel)
(1)
Ptaszek Robert T. Rola światła w religijnym obrazie rzeczywistości
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Na wschód od Zachodu
(1)
Pyżewicz Katarzyna. Najstarsze instrumentarium do rozpalania ognia z terenów ziem polskich
(1)
Rafalska-Łasocha Alicja. Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Rochowicz Krzysztof. Światła kosmosu
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Nad pierścieniem zwanym świętego Stanisława
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Światło
(2)
Branicki, Jan Klemens
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Hetmani
(1)
Historycy
(1)
Kościół katolicki
(1)
Lampy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauka
(1)
Ogień
(1)
Oświetlenie
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
(1)
Urban, Jacek
(1)
Temat: czas
1801-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Księgi pamiątkowe
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Tytuł: Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice. T. 2 / redakcja naukowa Jerzy Miziołek ; we współpracy z Janem Gancarskim i Anną Guz-Iwaniec.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie : realizacja wydawnicza Wydawnictwo Ruthenus, 2018.
Opis fizyczny: 535, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Materiały z konf. nauk.: Krosno, 21-22 września 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Temat: Lampy - materiały konferencyjne
Temat: Oświetlenie - materiały konferencyjne
Temat: Światło - materiały konferencyjne
Temat: Światło - stosowanie - sztuka - materiały konferencyjne
Temat: Światło - symbolika - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Guz-Iwaniec, Anna.
Hasło dodatkowe: Miziołek, Jerzy (1953- ).
Hasło dodatkowe: Miziołek, Jerzy (1953- ). Chrześcijańskie misterium Słońca
Hasło dodatkowe: Żelazowski, Jerzy. Światło (lumen) w architekturze rzymskiej
Hasło dodatkowe: Maciudzińska-Kamczycka, Magdalena. OR, ORAH, MORIAH - koncepcja światła w antycznej myśli i sztuce żydowskiej
Hasło dodatkowe: Polański, Tomasz. Światło w dekoracji kościołów chrześcijańskiego Wschodu (Gaza, Urfa, Mor Gabriel)
Hasło dodatkowe: Kurzej, Michał (1981- ). Rola światła w konceptach programów wnętrz sakralnych autorstwa ks. Sebastiana Piskorskiego
Hasło dodatkowe: Knapiński, Ryszard (1941- ). LUMEN de LUMINE - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce chrześcijańskiej
Hasło dodatkowe: Tracz, Szymon (1973- ). "Światło ze Światłości" - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie trecenta i pierwszej połowie quattrocenta
Hasło dodatkowe: Hryszko, Barbara. Problematyka światła w teorii francuskiej sztuki akademickiej na przykładzie wykładu Sébastiena Bourdona z roku 1669
Hasło dodatkowe: Guz-Iwaniec, Anna. Światło w wybranych dziełach malarskich ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Hasło dodatkowe: Kapka, Magdalena. Światło w malarstwie ściennym Jerzego Nowosielskiego
Hasło dodatkowe: Siemieniec, Anna. Światło ze Wschodu, światło z Zachodu
Hasło dodatkowe: Tendera, Paulina. Metafizyka światła we współczesnej sztuce światła na przykładzie sztuki polskiej
Hasło dodatkowe: Rubiś, Wojciech. Metafizyka światła we współczesnej sztuce światła na przykładzie sztuki polskiej
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Rafał (1972- ). Oświetlenie, światło, jasność
Hasło dodatkowe: Cichoń, Krzysztof. Światło jako opresja
Hasło dodatkowe: Salwa, Mateusz (1979- ). Rola światła w sztuce ogrodowej
Hasło dodatkowe: Kurak, Ewa. Światło płynące z nieba
Hasło dodatkowe: Wołyniec, Bartłomiej M. "Światło cnót rozmaitych, które wszędzie świeci"
Hasło dodatkowe: Kucharski, Adam (historia). Komety, lampy, latarnie i fajerwerki
Hasło dodatkowe: Owczarek, Przemysław (1975- ). Światło i ogień w kulcie Jana Pawła II na Podhalu
Hasło dodatkowe: Gierlach, Krzysztof. W kręgu światła lampy naftowej - epokowy wynalazek i dzieło sztuki użytkowej
Hasło dodatkowe: Łotysz, Sławomir. Erazm Jerzmanowski: Polak, który oświetlał Amerykę
Hasło dodatkowe: Roskal, Zenon Eugeniusz (1960- ). Historia naturalna światła elektrycznego
Hasło dodatkowe: Załużny, Mirosław. Półprzewodnikowe źródła światła - rewolucja w oświetleniu?
Hasło dodatkowe: Kostrzyńska-Miłosz, Anna. Triumf elektryczności
Hasło dodatkowe: Rosset, Tomasz Feliks de (1958- ). Światło zamknięte w kolekcji sztuki współczesnej
Hasło dodatkowe: Jankiewicz, Paula. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Elżbieta (1958- ). Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
Hasło dodatkowe: Jablonskaja, Ivona. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
Hasło dodatkowe: Gil, Zdzisław (1949- ). Konserwacja kryształowego świecznika z dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Bałuciance koło Rymanowa Zdroju
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-943173-9-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23420/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice. T. 1 / redakcja naukowa Jerzy Miziołek ; we współpracy z Janem Gancarskim i Anną Guz-Iwaniec.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2017.
Opis fizyczny: 477, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Temat: Ogień - materiały konferencyjne
Temat: Światło - materiały konferencyjne
Temat: Światło - stosowanie - sztuka - materiały konferencyjne
Temat: Światło - symbolika - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Guz-Iwaniec, Anna.
Hasło dodatkowe: Miziołek, Jerzy (1953- ).
Hasło dodatkowe: Bajor, Wanda. Metafizyka światła w kulturze intelektualnej średniowiecza
Hasło dodatkowe: Balczewski, Leszek (1932- ). Prędkość światła w polu grawitacyjnym
Hasło dodatkowe: Błasiak, Władysław (1948- ). Słońce i my
Hasło dodatkowe: Budziszewski, Janusz (1955- ). Początki wykorzystywania ognia w dziejch ludzkości
Hasło dodatkowe: Czarnecka, Bożenna (1952- ). Światło w życiu roślin: efekty oddziaływania na poziomie osobniczym i populacyjnym
Hasło dodatkowe: First, Grzegorz. Światło w zaświatach
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ). Słowo wstępne
Hasło dodatkowe: Głuszek, Inga. Antyczne lampki oliwne w kontekście zbiorów muzealnych - forma, funkcja, dekoracja
Hasło dodatkowe: Góźdź, Andrzej (1954- ). Światło w świecie kwantów
Hasło dodatkowe: Gruszecki, Wiesław Ignacy (1960- ). Fotosynteza w świetle badań z zastosowaniem światła
Hasło dodatkowe: Kajzer, Małgorzata. Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodnim basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory w Nea Pafos na Cyprze
Hasło dodatkowe: Kasperowicz, Ryszard (1968- ). Metaforyka światła w pismach Novalisa
Hasło dodatkowe: Kociuba, Maciej. Widzenie jako model wiedzy
Hasło dodatkowe: Kraśkiewicz, Jerzy. 1001 świetlnych twarzy naszej Gwiazdy w Koronie
Hasło dodatkowe: Kucharczyk, Marek (1958- ). Światło pod okapem drzew - wykorzystanie fotografii w ocenie światła docierającego do runa
Hasło dodatkowe: Madyda-Legutko, Renata. Rola światła w życiu codziennym i w obrzędowości pogrzebowej ludności środkowoeuropejskiego Barbaricum
Hasło dodatkowe: Małkowska-Bieniek, Ewa. Od Księgi Blasku do O-świecenia, czyli postawa filozoficzna Salomona Majmona na podstawie Autobiografii
Hasło dodatkowe: Miziołek, Jerzy (1953- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Mróz, Piotr. Średniowieczna metafizyka (teologia) światła
Hasło dodatkowe: Myśliwiec, Karol (1943- ). Światłości egipskie
Hasło dodatkowe: Pauch, Seweryn (1979- ). Ślady po świdrach ogniowych jako wyraz religijności staropolskiej
Hasło dodatkowe: Polak, Paweł (1976- ). Między metafizyką światła a perspektywą - uwagi o poczatkach kultury filozoficznej na ziemiach polskich
Hasło dodatkowe: Ptaszek, Robert T. Rola światła w religijnym obrazie rzeczywistości
Hasło dodatkowe: Pyżewicz, Katarzyna. Najstarsze instrumentarium do rozpalania ognia z terenów ziem polskich
Hasło dodatkowe: Rochowicz, Krzysztof. Światła kosmosu
Hasło dodatkowe: Ruchel, Małgorzata (1974- ). Światło jako metafora poznania w filozofii Zachodu i Wschodu
Hasło dodatkowe: Skiba, Katarzyna. Pradzieje odkrywane światłem
Hasło dodatkowe: Smolak, Maciej (1964- ). Metafora "Jaskini" - czy droga z ciemności do światła?
Hasło dodatkowe: Strobel, Andrzej. Światło w badaniach Witelona
Hasło dodatkowe: Szymczak, Karol. Światełko w ciemności - rola światła w górnopaleolitycznych sanktuariach jaskiniowych
Hasło dodatkowe: Tunia, Krzysztof. Światło w neolicie Środkowej Europy
Hasło dodatkowe: Zachorowski, Jerzy (1955-2017). O optycznych zegarach atomowych i innych zastosowaniach światła
Hasło dodatkowe: Zajączkowski, Ryszard (1961- ). Epifanijna motywika światła w twórczości Romana Brandstaettera
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
ISBN: 978-83-943173-8-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23420/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Jan Klemens Branicki - splendor i miraż / pod redakcją Adama Danilczyka i Waldemara F. Wilczewskiego.
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2022.
Opis fizyczny: 299 s. : il. (w tym kolor.) ; 23x23 cm.
Seria: Studia Braniciana
Uwaga: Materiały z konferencji naukowej: I Sympozjum Branicianum. Jan Klemens Branicki - splendor i miraż, 13-15 października 2021 r., Białystok.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Temat: Branicki Jan Klemens 1689-1771 - materiały konferencyjne
Temat: Hetmani - Polska - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Danilczyk, Adam.
Hasło dodatkowe: Wilczewski, Waldemar Franciszek.
Hasło dodatkowe: Burkiewicz, Paweł. Sztuka i natura. Choroszcz Jana Klemensa Branickiego - "el paraiso" (raj) Sarmaty. Opowieść między wschodem a zachodem Europy
Hasło dodatkowe: Czeppe, Maria (1950- ). Hetman Jan Klemens Branicki i jego czasy
Hasło dodatkowe: Czop, Karolina. Monogram w systemie obrazowych symboli reprezentacji Jana Klemensa Branickiego
Hasło dodatkowe: Danilczyk, Adam. Jan Klemens Branicki, przywódca (nie)idealny opozycji?
Hasło dodatkowe: Danilczyk, Adam. Jana Klemensa Branickiego splendor i miraż
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Anna (historia). Branicki versus Branicki
Hasło dodatkowe: Kosińska, Urszula. Traumatyczna wizyta Augusta II w Białymstoku (grudzień 1726 - luty 1727)
Hasło dodatkowe: Kułak, Aneta (1979?- ). Patronat Jana Klemensa Branickiego nad cerkwiami unickimi - wybrane przykłady w świetle wizytacji kanonicnych
Hasło dodatkowe: Macuk, Andrèj Uladzìmìravič (1950- ). Kontakty Jana Klemensa Branickiego z magnatami litewskimi za panowania Augusta III
Hasło dodatkowe: Nieciecki, Jan (1948- ). "Dzieje bajeczne" Branickich-Gryfitów w programie ideowym dziedzińca pałacowego w Białymstoku
Hasło dodatkowe: Oleńska, Anna. Fundacje sakralne Jana Klemensa Branickiego
Hasło dodatkowe: Sierba, Michał. Bielsk w świetle inwentarza z 1772 r. spisanego po śmierci Jana Klemensa Branickiego
Hasło dodatkowe: Szwaciński, Tomasz. Obraz i ocena hetmana Jana Klemensa Branickiego w relacjach dyplomaty rosyjskiego Heinricha Grossa: od sejmu ostrogskiego do sejmu bez króla (1754-1756)
Hasło dodatkowe: Trąbski, Maciej (1974- ). Hetman Jan Klemens Branicki w świetle korespondencji płk. Christiana Dahlkego
Hasło dodatkowe: Wilczewski, Waldemar Franciszek. Jana Klemensa Branickiego splendor i miraż
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
ISBN: 978-83-966771-0-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36160
Książka
W koszyku
Tytuł: Historia i dziedzictwo : księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana / pod redakcją naukową Roberta Tyrały, Mariana Wolskiego, Józefa Kałużnego i Moniki Smyth.
Wariant tytułu: Księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2023.
Opis fizyczny: 359, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 80. Bibliogr. prac naukowych J. Urbana s. 40-53.
Uwaga: Publikacja finansowana z subwencji dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Uwaga: Streszcz. ang. przy art.
Temat: Urban Jacek 1953- - księga pamiątkowa
Temat: Duchowieństwo katolickie - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Historycy - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Kościół katolicki - 7-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Nauczyciele akademiccy - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Sztuka sakralna europejska - 13-17 w. - księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Tyrała, Robert (1965- ).
Hasło dodatkowe: Wolski, Marian (1962- ).
Hasło dodatkowe: Kałużny, Józef Cezary (1967- ).
Hasło dodatkowe: Smyth, Monika.
Hasło dodatkowe: Bruździński, Andrzej Mirosław (1950- ). Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej do połowy XVII wieku
Hasło dodatkowe: Gałuszka, Tomasz (1978- ). Alter Stanislaus Episcopus. Z badań nad czternastowiecznym "Żywotem świętego Jacka"
Hasło dodatkowe: Gąsowski, Tomasz (1947- ). Powstanie styczniowe - dziedzictwo i pamięć
Hasło dodatkowe: Golik-Prus, Aleksandra. Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horaždovickiego
Hasło dodatkowe: Górski, Jacek (1962- ). Zabytki sztuki greckiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (przeszłość i nowe perspektywy)
Hasło dodatkowe: Graff, Tomasz (1977- ). Przyjaźń, gniew, a nawet ekskomunika. Biskupi krakowscy wobec Jagiellońskiej Wszechnicy u schyłku średniowiecza i na początku doby nowożytnej
Hasło dodatkowe: Kałużny, Józef Cezary (1967- ). Św. Józef Bilczewski i jego niezrealizowane badania z zakresu antyku chrześcijańskiego w świetle odnalezionych w Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie materiałów źródłowych. Zarys problematyki
Hasło dodatkowe: Kopiec, Jan (1947- ). Od małej wioski w diecezji krakowskiej do dzielnicy wielkiego miasta w diecezji gliwickiej
Hasło dodatkowe: Marecki, Józef (1957- ). Księcia Kardynała Metropolity troska o Wawel
Hasło dodatkowe: Myszor, Jerzy (1950- ). Peregrynacje chłopów śląskich do Ziemi Świętej w latach 1840-1914
Hasło dodatkowe: Nabywaniec, Stanisław (1958- ). Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w świetle roczników diecezjalnych na lata 1938 i 1952. Próba bilansu zysków i strat
Hasło dodatkowe: Noga, Zdzisław (1961- ). Do Krakowa czy Lwowa? Przybysze z miast województwa sandomierskiego w wiekach od XV do XVI
Hasło dodatkowe: Ożóg, Krzysztof (1956- ). W drodze do wieczności - ostatnie miesiące życia i śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Hasło dodatkowe: Pietrzyk, Zdzisław (1957- ). Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horaždovickiego
Hasło dodatkowe: Purchla, Jacek (1954- ). Na wschód od Zachodu
Hasło dodatkowe: Rokosz, Mieczysław (1942- ). Nad pierścieniem zwanym świętego Stanisława
Hasło dodatkowe: Sroka, Stanisław (1949- ). Nawojka - pierwsza studentka Uniwersytetu Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Stanaszek, Bogdan (1966- ). Sprawozdania proboszczów z dekanatu rudnickiego o zniszczeniach spowodowanych przez działania wojenne w latach 1914 i 1915
Hasło dodatkowe: Tyrała, Robert (1965- ). Współczesna troska Kapituły Katedralnej na Wawelu w kontekście historycznym
Hasło dodatkowe: Wenta, Jarosław (1955- ). O początkach zakonu krzyżackiego
Hasło dodatkowe: Witko, Andrzej (1966- ). Pochwała kapłaństwa. Lucasa Valdésa malowidła na ścianach nawy głównej w sewilskim kościele Los Venerables
Hasło dodatkowe: Wolski, Marian (1962- ). Krąg rodzinny biskupa Ludwika Łętowskiego
Hasło dodatkowe: Wołczański, Józef (1959- ). Księdza Edwarda Stankiewicza wojenne wspomnienia z parafii Chromohorb w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-63241-77-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 36275 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015) : materiały konferencji naukowej 9-10 grudnia 2015 / [redaktor naukowy Jerzy Wyrozumski].
Wariant tytułu: Materiały konferencji naukowej 9-10 grudnia 2015
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016.
Opis fizyczny: 336, [2] s., [24] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich.
Temat: Polska Akademia Umiejętności - historia - materiały konferencyjne
Temat: Towarzystwo Naukowe Krakowskie - historia - materiały konferencyjne
Temat: Nauka - Polska - 19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Towarzystwa naukowe - Polska - 19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - nauka - organizacje - 19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Wyrozumski, Jerzy (1930-2018).
Hasło dodatkowe: Banach, Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
Hasło dodatkowe: Białas, Andrzej (1936- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Biliński, Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku
Hasło dodatkowe: Borowski, Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Czechowska, Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
Hasło dodatkowe: Danowska, Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Ďurčanský, Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirečków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności
Hasło dodatkowe: Dybiec, Julian (1940- ). Komisja Historyczna
Hasło dodatkowe: Grodziska, Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872)
Hasło dodatkowe: Gryglewski, Ryszard Witold. Wokół sprawy "Przeglądu Lekarskiego" Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Hübner, Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności
Hasło dodatkowe: Kietlińska-Michalik, Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
Hasło dodatkowe: Kotarba, Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
Hasło dodatkowe: Kremer, Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Kurek, Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Łaptaś, Andrzej. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
Hasło dodatkowe: Maciuk, Marcin. W trosce o narodowe pamiątki - ofiarodawstwo na rzecz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w świetle materiałów archiwalnych
Hasło dodatkowe: Madeyska, Teresa. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
Hasło dodatkowe: Majkowska, Rita (1942- ). Skarbnica pamięci. Fenomen Archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Hasło dodatkowe: Małkiewicz, Adam (1936-2021). Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
Hasło dodatkowe: Nowakowska-Zamachowska, Monika. Komisja Balneologiczna w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
Hasło dodatkowe: Pavliček, Tomáš (1982- ). Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem i Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego - Josef Jireček i Josef Hlávka
Hasło dodatkowe: Pawłowski, Jerzy (1932-2018). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
Hasło dodatkowe: Pezda, Janusz (1960- ). Dzieje Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego
Hasło dodatkowe: Rafalska-Łasocha, Alicja. Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
Hasło dodatkowe: Woźny, Marzena. Archeologia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (1815-1872)
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Andrzej Kajetan (1933- ). Nauki matematyczno-fizyczne w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
Hasło dodatkowe: Wyrozumski, Jerzy (1930-2018). Posłowie
Hasło dodatkowe: Zdrada, Jerzy (1936- ). Między Wschodem a Zachodem. Międzynarodowe relacje TNK 1815-1872
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
ISBN: 978-83-7676-238-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34772 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej