Form of Work
Książki
(27)
Artykuły
(2)
Status
available
(19)
unknown
(8)
unavailable
(2)
Branch
Magazyn
(18)
Dział
(11)
Author
Kraushar Aleksander (1843-1931)
(3)
Kraushar Aleksander (1843-1931). Miscellanea historyczne
(3)
Spasowicz Włodzimierz (1829-1906)
(3)
Bobrowski Tadeusz (1829-1894)
(2)
Ackermann Felix. "Grusse aus Wronke". Zakład Karny we Wronkach jako miastotwórcza infrastruktura państwowa
(1)
Askenazy Szymon (1866-1935)
(1)
Balasev Vasilij Stepanovic (1848- )
(1)
Bastl Ondrej (1959- ). Schicksal und weitere Tatigkeit der Geistlichen aus den aufgehobenen Klostern in Bohmischen Landern
(1)
Biernat Andrzej (1949- )
(1)
Bojasiński Józef (1875-1930)
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w
(1)
Brzozecki Sławomir (1966- ). Kasaty klasztorów w Wilnie w XIX w
(1)
Bursiewicz Natalia. Od średniowiecznego placu targowego do dziewiętnastowiecznego placu reprezentacyjnego. Refleksje wokół przemian architektoniczno-przestrzennych placu Matejki w Krakowie
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Pogrzeby patriotyczne w przestrzeni Warszawy w XIX wieku
(1)
Chechlińska Zofia (1932- )
(1)
Cynalewska-Kuczma Paulina
(1)
Derkowska-Kostkowska Bogna. Kształtowanie struktury urbanistyczno-architektonicznej Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego i jej sfery reprezentacyjne
(1)
Derwich Marek (1956- )
(1)
Dmowski Roman (1864-1939)
(1)
Drexlerowa Anna M
(1)
Duh Oleg Zinovijovic (1979- ). Losy monasterów bazylianek w Galicji na przełomie XVIII i XIX w
(1)
Dąbrowski Maciej (1934-2017)
(1)
Falski Maciej (1977- ). Uniwersalne i lokalne aspekty obiektów reprezentacyjnych w przestrzeni miast habsburskich. Dwa przypadki z Zagrzebia i Osijeku
(1)
Gałecka Marzena. Ulica Krakowskie Przedmieście w gubernialnym mieście Lublinie
(1)
Gomis Stephane (1970- ). Jean-Jacques Piales (1711-1789) et la Commission des Reguliers en France (1766-1780)
(1)
Grzeszczuk-Brendel Hanna. Przestrzeń publiczna - przestrzeń obywatelska. Dwugłos dawnego placu i alei Wilhelmowskich w Poznaniu w XIX i XX wieku
(1)
Górski Ludwik (1818-1908)
(1)
Górzyński Makary (1988- ). Papierowa metropolia? Projekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX i XX wieku: rekonesans badawczy
(1)
Janowski Maciej (architektura). Naród wyobrażony w przestrzeni miejskiej. Przypadek Budapesztu
(1)
Jastrzębski Cezary. Kasaty klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r
(1)
Jelski Ludwik (1785-1843)
(1)
Jujeczka Stanisław (1975- ). Sekularyzacje dóbr kościelnych w nowożytnej Europie (połowa XVII - początek XIX w.)
(1)
Karpiński Stanisław (1870-1943)
(1)
Kiecko Emilia. Piękno miasta i przestrzenie reprezentacyjne w projektach konkursowych na Wielki Kraków
(1)
Kolberg Krzysztof Juliusz Henryk (1776-1831)
(1)
Komissarenko Arkadij Ivanovic. Sekularizacionnaa reforma v Rossii v 1764 g
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Stanowisko papiestwa wobec kasat klasztorów w XVIII i XIX w
(1)
Kozińska-Witt Hanna. Zasypanie Starej Wisły i powstanie Plant Dietlowskich w Krakowie: początek integracji dzielnic o różnym charakterze wyznaniowo-społecznym?
(1)
Królikowski Janusz (1962- ). Kasata klasztoru klarysek w Starym Sączu
(1)
Kucharzewska Joanna (1973- ). Modyfikacje przestrzeni miejskiej na przykładzie placu Teatralnego w Toruniu. Dziedzictwo materialne i treści znaczeniowe
(1)
Kuriański Adam
(1)
Kwiecińska Maja. Rozwój założeń promenadowych w miastach śląskich w "długim XIX w.": Brzeg Głogów Świdnica
(1)
Lech Marian Julian
(1)
Lescoeur Louis (1825-1910)
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Przestrzenie publiczne w krajobrazie Lwowa końca XIX wieku
(1)
Lisicki Henryk (1839-1899). Aleksander Wielopolski (pol.)
(1)
Lolo Radosław (1971- ). Kasata kolegium jezuitów w Pułtusku a losy tutejszej szkoły (1773-1781)
(1)
Lorens Beata (1972- ). Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772-1792
(1)
Lubecki Franciszek Ksawery (1778-1846)
(1)
Makała Rafał (1967- ). Pomniki narodowe w przestrzeni miejskiej w (środkowej) Europie drugiej połowy XIX i początków XX wieku
(1)
Mihola Jiri (1972- ). Skazani na zanik?
(1)
Mostowski Tadeusz Antoni (1766-1842)
(1)
Muller Karel (1958- ). Ruseni klasteru v Rakouskem Slezsku za josefinskych reforem ve svetle pramenu Zemskeho archivu v Opave
(1)
Pavlisev Nikolaj Ivanovic (1802-1879)
(1)
Pavlisev Nikolaj Ivanovic (1802-1879). Socinenia
(1)
Prejs Roland (1956- ). Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r
(1)
Raczyński Roger Maurycy (1820-1864)
(1)
Rosowski Witalij. Losy zakonników z klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej skasowanych w XIX w
(1)
Rusińska-Giertych Halina. Drukarnie zakonne Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej od XVII do XIX w. i ich pokasacyjne losy
(1)
Spasowicz Włodzimierz (1829-1906). O gminach i sądach gminnych w Królestwie Polskim
(1)
Spasowicz Włodzimierz (1829-1906). Życie i polityka margrabiego Wielopolskiego
(1)
Spież Jan Andrzej (1941- ). Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego
(1)
Stawiarski Bartłomiej (1979- ). Sekularyzacja jako problem badawczy nauki anglosaskiej
(1)
Stefański Krzysztof (1955- ). Łódź - miasto bez centrum?
(1)
Szylar Anna (1961- ). Kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu w latach 1819-1864
(1)
Szymański Wojciech (1985- ). Kraków - Troja. Geografia wyobrażona Stanisława Wyspiańskiego
(1)
Tesar Petr (1976- ). Ruseni klasteru v Rakouskem Slezsku za josefinskych reforem ve svetle pramenu Zemskeho archivu v Opave
(1)
Topolski Władysław
(1)
Vodotyka Tetiana. Przemiany przestrzeni komercyjnej Kijowa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
(1)
Wodzianowska Irena. Etapy likwidacji wspólnot bazyliańskich w Imperium Rosyjskim na przykładzie Ukrainy Prawobrzeżnej
(1)
Wolański Filip. Kasaty klasztorów bernardyńskich w Galicji w latach 1785-1789
(1)
Wąs Gabriela. Teoria i praktyka życia klasztornego na terenach protestanckich w okresie nowożytnym
(1)
Zabłocka-Kos Agnieszka (1957- )
(1)
Łupienko Aleksander (1980- )
(1)
Łupienko Aleksander (1980- ). Miejska przestrzeń publiczna w "długim" XIX wieku. Rozważania wstępne
(1)
Łupienko Aleksander (1980- ). Miejskie parki publiczne zaboru rosyjskiego i austriackiego jako przestrzenie publiczne w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Śmiechowski Kamil (1985- ). Podziały społeczne i praktyki przestrzenne w przestrzeni miejskiej Łodzi pod koniec XIX i na początku XX wieku
(1)
Święch Hermina. Przyczyny i przebieg kasat żeńskich klasztorów w Krakowie w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(6)
1890 - 1899
(3)
1880 - 1889
(2)
1870 - 1879
(1)
1860 - 1869
(2)
1830 - 1839
(3)
1820 - 1829
(3)
1810 - 1819
(1)
Country
Poland
(22)
Ukraine
(4)
Russia (Federation)
(2)
France
(1)
Language
Polish
(25)
French
(2)
English
(1)
Russian
(1)
Subject
Zabór rosyjski
(7)
Bank Polski (1828-1885)
(3)
Banki
(3)
Miasta
(3)
Wielopolski, Aleksander
(3)
Ziemiaństwo
(3)
Bobrowski, Tadeusz
(2)
Novosil'cev, Nikolaj Nikolaevič
(2)
Organizacje tajne
(2)
Politycy
(2)
Sejm Królestwa Polskiego (1825)
(2)
Wieś
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Architektura europejska
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna rosyjska
(1)
Bank Polski (1924-1946)
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Cerkwie
(1)
Drukarstwo
(1)
Epigrafika
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Historiografia polska
(1)
Jednostki miar
(1)
Katolicyzm
(1)
Kultura
(1)
Lisicki, Henryk
(1)
Mecenat
(1)
Monety polskie
(1)
Monety rosyjskie
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Panta Koina
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm Królestwa Polskiego (1818)
(1)
Sekularyzacja dóbr kościelnych
(1)
Société de Saint-Vincent-de-Paul
(1)
Sądownictwo
(1)
Teatr polski
(1)
Urbanistyka
(1)
Władza państwowa
(1)
Własność wielka
(1)
Zakony
(1)
Subject: work
Aleksander Wielopolski
(1)
Subject: time
1801-
(16)
1901-
(2)
1701-
(1)
Subject: place
Zabór rosyjski
(22)
Galicja
(2)
Rosja
(2)
Kalisz
(1)
Królestwo Polskie
(1)
Lublin
(1)
Polska
(1)
Płock
(1)
Warszawa
(1)
Zabór pruski
(1)
Genre/Form
Źródła historyczne
(6)
Mowy polskie
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Sprawozdania
(2)
Biografie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Mowy francuskie
(1)
Mowy parlamentarne polskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Spisy
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Tablice i wzory
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Dmowski Roman (1864-1939)
Tytuł: Młodzież polska w zaborze rosyjskim / R. Skrzycki [pseud.].
Adres wydawniczy: Lwów : nakładem Redakcyi "Przeglądu Wszechpolskiego", 1896 (Lwów : Drukarnia W. A. Szyjkowskiego).
Opis fizyczny: 71 s. ; 22 cm.
Uwaga: Właśc. nazwa aut.: Roman Dmowski.
Uwaga: Odb. z: Przegląd Wszechpolski (I półr. 1896).
Temat: Młodzież - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Hasło dodatkowe: Redakcja "Przeglądu Wszechpolskiego"
Hasło dodatkowe: Drukarnia W. A. Szyjkowskiego (Lwów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1520 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Topolski Władysław
Tytuł: Kilka uwag z powodu objawów lojalności Polaków pod zaborem rosyjskim / skreślił Władysław Topolski.
Adres wydawniczy: Kraków : nakładem autora, 1895 (Kraków : W. L. Anczyc i Sp.).
Opis fizyczny: 29 s. ; 19 cm.
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Publicystyka polska - 19 w
Hasło dodatkowe: W. L. Anczyc i Spółka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1245 s.z. (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kuriański Adam
Tytuł: Dwunominałowe monety z lat 1832-1850 bite dla Królestwa Kongresowego / Adam Kuriański.
Adres wydawniczy: Warszawa : Multi-Print, 2018.
Opis fizyczny: 236 s. : il. kolor., err. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 235-236.
Temat: Monety polskie - 19 w
Temat: Monety rosyjskie - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - finanse - 19 w
Hasło dodatkowe: Multi-Print Waldemar Gniadek
ISBN: 978-83-918397-1-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 24283 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Raczyński Roger Maurycy (1820-1864)
Tytuł: Margrabia Wielopolski i reformy rządu rossyjskiego w Królestwie Polskiém / [Roger Raczyński].
Wariant tytułu: Margrabia Wielopolski i reformy rządu rosyjskiego w Królestwie Polskim
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem J. Konstantego Żupańskiego, 1863 (Poznań : N. Kamieński i Spółka).
Opis fizyczny: 55 s. ; 23 cm.
Uwaga: Wyd. anon., nazw. aut.: Roger Raczyński.
Uwaga: Tł. z jęz. fr.
Temat: Wielopolski Aleksander (1803-1877)
Temat: Zabór rosyjski - administracja - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2000 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kraushar Aleksander (1843-1931)
Tytuł: Z archiwum senatora Nowosilcowa : uwagi nad Konstytucyą Królestwa z r. 1815 / Alexander Kraushar.
Wariant tytułu: Uwagi nad Konstytucyą Królestwa z r. 1815
Wariant tytułu: Uwagi nad Konstytucją Królestwa z roku 1815
Adres wydawniczy: Warszawa : nakładem "Przeglądu Historycznego", 1906 (Warszawa : Wł. Łazarski).
Opis fizyczny: 10 s. ; 25 cm.
Temat: Novosil'cev Nikolaj Nikolaevič (1768-1838)
Temat: Historiografia polska - 19-20 w
Temat: Zabór rosyjski - konstytucja 1815 r
Temat: Zabór rosyjski - konstytucja 1815 r. - historiografia
Hasło dodatkowe: Drukarnia Łazarskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1522 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Biernat Andrzej (1949- )
Tytuł: Dziewiętnastowieczne napisy epigraficzne na ziemiach Królestwa Polskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
Opis fizyczny: 185, [2] s., [1] k. tabl. : err. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 180-185.
Temat: Epigrafika - zagadnienia - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - reklama - historia - 19 w
ISBN: 83-04-02724-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18487 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dyaryusz Senatu Seymu Królestwa Polskiego 1825. T. 1.
Wariant tytułu: Diariusz Senatu Sejmu Królestwa Polskiego 1825.
Adres wydawniczy: Warszawa : [s.n.], 1828 (Warszawa : Drukarnia A. Gałęzowskiego).
Opis fizyczny: [4], 221 s., [2] s. złoż. ; 40 cm.
Temat: Sejm Królestwa Polskiego (1825)
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 236/1
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dyaryusz Senatu Seymu Królestwa Polskiego 1825. T. 2-3.
Wariant tytułu: Diariusz Senatu Sejmu Królestwa Polskiego 1825.
Adres wydawniczy: Warszawa : [s.n.], 1828 (Warszawa : Drukarnia A. Gałęzowskiego).
Opis fizyczny: 2 t. w 1 wol. ([2], 234 ; [2], 107, [8] s., [6] s. tabl. (w tym 2 złoż.)) ; 40 cm.
Temat: Sejm Królestwa Polskiego (1825)
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 236/2-3
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Komissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1, A - Ł.
Wariant tytułu: Tabela miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biurze Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji
Adres wydawniczy: Warszawa : w drukarni Łątkiewicza, 1827.
Opis fizyczny: [4], 288 s. ; 23x27 cm.
Temat: Miasta - Polska - 19 w
Temat: Wieś - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Spisy
Hasło dodatkowe: Drukarnia Łątkiewicza (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8864 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Spasowicz Włodzimierz (1829-1906)
Tytuł: Pisma. T. 3 / Włodzimierz Spasowicz.
Wariant tytułu: Pisma Włodzimierza Spasowicza
Adres wydawniczy: Petersburg : Księgarnia Br. Rymowicz, 1892 (Petersburg : Kornatowski i Wojcicki).
Opis fizyczny: [6], 365 s. ; 22 cm.
Zawiera: Życie i polityka margrabiego Wielopolskiego ; O gminach i sądach gminnych w Królestwie Polskiem.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Uwaga: Częśc. tł. z ros.
Temat: Wielopolski Aleksander (1803-1877) - biografia
Temat: Politycy - Polska - 19 w
Temat: Samorząd terytorialny - Polska - 19 w
Temat: Sądownictwo - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - polityka - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - sądownictwo - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Gatunek, rodzaj, forma: Szkice literackie polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Spasowicz, Włodzimierz (1829-1906). Życie i polityka margrabiego Wielopolskiego
Hasło dodatkowe: Spasowicz, Włodzimierz (1829-1906). O gminach i sądach gminnych w Królestwie Polskim
Hasło dodatkowe: Księgarnia Br. Rymowicz
Hasło dodatkowe: Drukarnia Kornatowskiego i Wojcickiego
Wersja elektroniczna: http://kpbc.umk.pl/publication/6203
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 921/3 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1267 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bobrowski Tadeusz (1829-1894)
Tytuł: Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T. 1 / z przedm. Włodzimierza Spasowicza.
Adres wydawniczy: Lwów : nakładem Funduszu Testamentowego, 1900 (Lwów : z Drukarni Zakładu Nar. im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: [2], XV, [1], 417 s. : il. ; 21 cm.
Temat: Bobrowski Tadeusz (1829-1894)
Temat: Ziemiaństwo - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Spasowicz, Włodzimierz (1829-1906).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 979/1
No cover
Book
In basket
Autor: Bobrowski Tadeusz (1829-1894)
Tytuł: Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T. 2 / z przedm. Włodzimierza Spasowicza.
Adres wydawniczy: Lwów : nakładem Funduszu Testamentowego, 1900 (Lwów : z Drukarni Zakładu Nar. im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: [4], 512 s. ; 21 cm.
Temat: Bobrowski Tadeusz (1829-1894)
Temat: Ziemiaństwo - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Spasowicz, Włodzimierz (1829-1906).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 979/2
No cover
Book
In basket
Autor: Kolberg Krzysztof Juliusz Henryk (1776-1831)
Tytuł: Porównanie miar i wag teraźniéjszych i dawniéjszych w Królestwie Polskiém używanych z zagranicznemi / przez Juliusza Kołobrzeg Kolberga.
Wariant tytułu: Porównanie miar i wag teraźniejszych i dawniejszych w Królestwie Polskim używanych z zagranicznymi
Wydanie: Wyd. wtóre / przer. i powiększ. Wilhelm Kolberg.
Adres wydawniczy: Warszawa : [b. w.], 1838 ([Warszawa] : J. Węcki).
Opis fizyczny: [12], 134, [2], 40 s. ; 23 cm.
Temat: Jednostki miar
Temat: Jednostki miar - Polska - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - gospodarka - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Tablice i wzory
Hasło dodatkowe: Księgarnia Zawadzkiego i Węckiego (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9530 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bojasiński Józef (1875-1930)
Tytuł: Rządy Tymczasowe w Królestwie Polskiem : maj - grudzień 1815 / przez Józefa Bojasińskiego ; [przedm. Szymon Askenazy].
Wariant tytułu: Rządy Tymczasowe w Królestwie Polskim
Adres wydawniczy: Warszawa : z zapomogi Kasy Pomocy dla osób pracujących na polu naukowem im. Józefa Mianowskiego, 1902 (Warszawa : Piotr Laskauer i S-ka).
Opis fizyczny: XV, [1], 269, [2] s. ; 22 cm.
Seria: Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych
Uwaga: Książka dostępna również w formie elektronicznej.
Uwaga: Teksty źródłowe i przypisy częśc. fr., ros.
Temat: Władza państwowa - Polska - 19 w
Temat: Polska - 19 w
Temat: Polska - polityka - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - administracja - 19 w
Hasło dodatkowe: Askenazy, Szymon (1866-1935).
Hasło dodatkowe: Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr med. J. Mianowskiego
Hasło dodatkowe: Piotr Laskauer i S-ka
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/17703302 (Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1469 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1567 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Lech Marian Julian
Tytuł: Drukarze i drukarnie w Królestwie Polskim w latach 1869-1905 : materiały ze źródeł archiwalnych / Marian J. Lech ; red. nauk. Maciej Dąbrowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1979.
Opis fizyczny: 293, [2] s. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 290-294.
Temat: Drukarstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Zabór rosyjski - drukarstwo i edytorstwo
Temat: Królestwo Polskie - drukarstwo i edytorstwo
Hasło dodatkowe: Dąbrowski, Maciej (1934-2017).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Narodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6680 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pavliŝev Nikolaj Ivanovič (1802-1879)
Tytuł: Sedmicy pol'skago mâteža 1861-1864. Č. 1-2 / Nikolaj Ivanovič Pavliŝev.
Wariant tytułu: Tygodnie polskiego buntu 1861-1864
Wydanie: 2 izd. / V. S. Balaševa.
Adres wydawniczy: S.-Peterburg" : [s.n.], 1887 (S.-Peterburg" : Tipografìâ V. S. Balaševa).
Opis fizyczny: 2 cz. w 1 wol. (X, 257 s. ; V, 400 s.) ; 22 cm.
Uwaga: Tyt. wyd. pol.: "Tygodnie polskiego buntu 1861-1864".
Temat: Powstanie 1863 r. styczniowe - źródła
Temat: Zabór rosyjski - 19 w. - źródła
Temat: Rosja - polityka - Polska - 19 w. - źródła
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Balašev, Vasilij Stepanovič (1848- ).
Hasło dodatkowe: Tipografiâ V. S. Balaševa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1668/1-2 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 1131 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Kraushar Aleksander (1843-1931)
Tytuł: Panta Koina : związek tajny młodzieży polskiej w Warszawie i Berlinie (1817-1822) : szkic historyczny, osnuty na źródłach archiwalnych / Alexander Kraushar.
Adres wydawniczy: Warszawa : [skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa], 1907 (Warszawa : Drukarnia Alexandra Ginsa).
Opis fizyczny: [2], 68 s. ; 25 cm.
Uwaga: Odb. z Biblioteki Warszawskiej.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Panta Koina
Temat: Organizacje tajne - Polska - 19 w
Temat: Śledztwo i dochodzenie - Rosja - 19 w
Temat: Zabór rosyjski - organizacje - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Gebethner i Wolff
Hasło dodatkowe: Drukarnia Aleksandra Ginsa
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/15749191/6 (Zobacz w Polonie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 2137 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again