Form of Work
Książki
(24)
Status
available
(24)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(24)
Księgozbiór podręczny
(1)
Author
Rohacek Jiri (1962- )
(7)
Hrbacova Jana (1974- )
(2)
Rohacek Jiri (1962- ). Uvodem
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie
(1)
Balazova Barbara (1976- ). Erinnerungsmal fur Christoph Fussl aus dem Jahr 1561 und andere Wiener Sepulkralkunstwerke fur die Burger der mittelslowakischen Bergbaustadte
(1)
Balazova Barbara (1976- ). Pamatnik pro Christopha Fussla z roku 1561 a dalsi videnska sepulkralni dila pro mestany stredoslovenskych hornich mest
(1)
Balcarova Romana (1959- ). Pruzkum a restaurovani piety z kostela sv. Ignace v Jihlave
(1)
Balcarova Romana (1959- ). Research and conservation of the pieta of St. Ignatius church in Jihlava
(1)
Balounova Helena. Kurcpachovske pohrebiste ve Stvolinkach
(1)
Balounova Helena. Prosopograficke poznamky k slechtickemu pohrebisti v Charvatcich
(1)
Balounova Helena. The Kurcpach cementary in Stvolinky
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej
(1)
Bartilla Stefan (1965- )
(1)
Barus Martin (1986- ). Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Becker Mathias
(1)
Belcakova Ingrid (1963- ). Neogoticke hrobky aristokratickych rodov na Slovensku alebo: Kult predkov stredoveka inspiracia a fenomen krajiny
(1)
Belova Jana (1977- ). Inscriptions from the cast-iron tombstones in the Podbrdy District in the 18th and 19th centuries
(1)
Belova Jana (1977- ). Litinove krize v 19. stoleti na Podbrdsku. Kratka zprava o probihajicim vyzkumu
(1)
Belova Jana (1977- ). Mrizova kaple sv. Norberta v kostele Nanebevzeti Panny Marie na Strahove
(1)
Belova Jana (1977- ). Napisy z litinovych nahrobku na Podbrdsku v 18. a 19. stoleti
(1)
Belova Jana (1977- ). The lattice chapel of St Norbert in the church of the Assumption of the Virgin Mary at Strahov
(1)
Benesovska Klara (1950- ). Tri fragmenty neznameho figuralniho nahrobku
(1)
Biela Małgorzata. Witraże ratusza w Słupsku
(1)
Boldan Kamil (1966- ). Epitaf Puty Svihovskeho z Ryzmberka od Bohuslava Hasistejnskeho z Lobkovic
(1)
Bornschlegel Franz-Albrecht. Das Epigraphische Forschungs- und Dokumentationszentrum an der Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften der Universitat Munchen
(1)
Bornschlegel Franz-Albrecht. Datierungsprobleme bei inschriftlich datierten Grabmalern
(1)
Bornschlegel Franz-Albrecht. Eingeweideinschrift fur Kaiser Otto III. von 1513/14 im Augsburger Dom und ihre epigrapische Bedeutung
(1)
Bornschlegel Franz-Albrecht. Napis na hrobu vnitrnosti pro cisare Otu III. z 1513/14 v augsburskem dómu a jeho epigraficky vyznam
(1)
Bravermanova Milena (1955- ). Krestni oblecek novorozence z tumby knizete Bretislava II. v katedrale sv. Vita
(1)
Bravermanova Milena (1955- ). Problematika otevirani hrobu panovniku svatych a cirkevnich hodnostaru na Prazskem hrade
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Negotino (Antigoneia?) w Macedonii
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna. Uczniowie pracowni witażowych w Zawodowej Dokształcajacej Szkole rzemiosł Artystycznych w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki)
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Wstęp
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa - głos w dyskusji
(1)
Cehovsky Petr (1979- ). Different reasons for the use of gothic and renaissance style in Central European architectural sculpture between the years 1490-1550
(1)
Cehovsky Petr (1979- ). Figuralni a erbovni nahrobky v moravsko-rakouskem Podyji kolem 1470–1560
(1)
Cemus Petronilla. Bl. Karel Spinola SJ a jeho vztah Cecham ve svetle epigrafickych pamatek
(1)
Cerny Pavol
(1)
Cerny Pavol. Un manuscrit enlumine du XIIIe siecle a Olomouc
(1)
Cerveny Marek. Reflexe doby ve funeralni plastice sochare Rudolfa Brezy
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Ad recenze knihy Figure and Lettering
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Bronze sepulchral sculpture in Bohemia from the middle ages to the end of the reign of Ferdinand
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Bronzova sepulkralni plastika v Cechach od stredoveku do konce vlady Ferdinanda I
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Diskusni prispevek k referatu Milana Hlinomaze
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Graficka predloha vyjevu Nanebevstoupeni Pane na epitafu Floriana Griespeka z Griespachu
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Graphic pattern of the scene of the Ascension on the epitaph Florian Griesbeck of Griesbach
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Italske typy funeralnich monumentu v ceske a moravske sepulkralni skulpture konce 15. - pocatku 17. stoleti
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Nahrobek kanclere Ladislava ze Sternberka (+ 1521 ) a uskali figuralniho sepulkralniho socharstvi kolem roku 1600
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Nahrobni monument Barbory Celske ve Svatovitske katedrale v Praze
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Novy podnet k diskusi o nahrobnim monumentu Vilema z Rozmberka
(1)
Chlibec Jan (1953- ). On the review of the book Figure and Lettering
(1)
Chotebor Petr (1950- ). Original appearance of the tombstone of Peter Parler in the cathedral od St Vitus
(1)
Chotebor Petr (1950- ). Puvodni podoba nahrobku Petra Parlere v katedrale sv. Vita
(1)
Covan Miroslav. "...nam quia Tu vivis vivemus"
(1)
Covan Miroslav. Epigraficke a sepulkralne pamiatky panov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku
(1)
Covan Miroslav. Epigraphic and sepulchral monuments of the lords from Brezovica in the middle ages and early modern period
(1)
Covan Miroslav. Kultumo-spoloccnske pomery ranonovovekeho Bardejova na pozadi mestianskych sepulkralii
(1)
Covan Miroslav. O moznostiach spoluprace medzi epigrafiou a pamiatkovou starostlivostou na Slovensku
(1)
Covan Miroslav. Sepulkralie na Sarisi v stredoveku a ranom novoveku
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulchra of the parish priest Michal Alfons in the Piarist Church in Podolinec
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulkralia farara Michala Alfonsa v piaristickom kostole v Podolinci
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulkralne pamiatky Kostola svateho Michala Archanjela v Markusovciach (Spis)
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulkralne polonika zo severneho Spisa
(1)
Czajkowski Michał (1934- )
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Witraże w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie. Przyczynek do dziejów warszawskiej pracowni Franciszka Białkowskiego
(1)
Deluga Waldemar (1961- )
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). Introduction. Medieval art in Central Europe in outlines
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). The art of national minorities in the former Polish-Lithuanian Commonwealth
(1)
Dobalova Sylva (1973- ). Pametni deska Matouse Collina z Choteriny: poznamky jeji ikonografii
(1)
Domarzewski Andrzej. Niektóre aspekty oddziaływania sztuki witrażowej w wybranych współczesnych i zabytkowych wnętrzach sakralnych
(1)
Donath Gunter (1950- ). Der Meisner Dom als Grablege
(1)
Donath Gunter (1950- ). Getreu bis in den Tod Markgraf Wilhelm I. von Meisen und "der lange Schatten des Kaisers"
(1)
Dragoun Michal (1974- ). Roudnice necrologium from 1457-1464 in the State Regional Archive in Trebon
(1)
Dragoun Michal (1974- ). Roudnicke nekologium z let 1457-1464 v Statnim oblastnim archivu v Treboni
(1)
Dzik Janina. Witraże Jerzego Skąpskiego w kościele franciszkanów-reformatów na Azorach w Krakowie a współczesne wizualizacje tematów franciszkańskich
(1)
Eretova Monika. Sepulchral work of the sculptor Franta Uprka
(1)
Eretova Monika. Sepulkralni dilo sochare Franty Uprk
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- )
(1)
Flek Frantisek (1976- ). Archeologicke objevy nahrobniku z Prahy a zpusoby jejich dokumentace
(1)
Gaher Frantisek. Stredoveke a ranonovoveke sepulkralne pamiatky vo vybranej oblasti juhozapadneho Slovenska
(1)
Galewski Dariusz (1970- )
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
(1)
Gandalovicova Sarka. Lattice as a component of the tomb area
(1)
Gandalovicova Sarka. Mriz jako soucast hroboveho prostoru
(1)
Ganz David (1970- )
(1)
Ganz David (1970- ). Forschungsgegenstand Klappeffekte
(1)
Ganz David (1970- ). Gelenkstellen von Bild und Schrift
(1)
Gaudek Tomas (1980- ). Roudnice necrologium from 1457-1464 in the State Regional Archive in Trebon
(1)
Gaudek Tomas (1980- ). Roudnicke nekologium z let 1457-1464 v Statnim oblastnim archivu v Treboni
(1)
Gersdorfova Zlata (1987- ). Kostel sv. Mikulase v Kasperskych Horach a jeho stredoveke epigraficke pamatky
(1)
Goeth Mirjam. Detske nahrobky v Bavorsku od pozdniho stredoveku do poloviny 17. stoleti
(1)
Goeth Mirjam. Kindergrabmaler in Bayern von ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
(1)
Golasz-Szołomicka Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Grill Janatova Marketa. Vystava pohrebnich textilii z hrobky rodu Dietrichsteinu
(1)
Grollova Jana (1977- ). Czech reformed homiletics and its visual reflection in 15th and 16th century European church and chapel interiors
(1)
Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia. Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(12)
Czech Republic
(10)
Denmark
(1)
Germany
(1)
Language
Polish
(11)
Czech
(8)
English
(3)
German
(2)
Subject
Sztuka sakralna europejska
(19)
Epigrafika
(7)
Nagrobki
(7)
Epitafia (szt. plast.)
(6)
Sztuka sepulkralna
(6)
Architektura sakralna europejska
(3)
Kościoły i kaplice
(3)
Rzeźba sakralna europejska
(3)
Architektura europejska
(2)
Ikonografia chrześcijańska
(2)
Maria
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka gotycka
(2)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Architektura sepulkralna
(1)
Barok
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cystersi (Europa)
(1)
Dominikanie
(1)
Epitafia
(1)
Grafika europejska
(1)
Historycy
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Klahr Michał Starszy (1693-1742)
(1)
Kraków
(1)
Krzyże
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo sakralne europejskie
(1)
Mediewistyka
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ołtarze
(1)
Ołtarze europejskie
(1)
Pieta
(1)
Przedstawienia dewocyjne
(1)
Przedstawienia pasyjne (szt.plast.)
(1)
Rusyfikacja
(1)
Rysunek europejski
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Stwosz, Wit
(1)
Sztuka europejska sakralna
(1)
Sztuka rosyjska
(1)
Sztuka sakralna niemiecka
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sakralna włoska
(1)
Wiesiołowski, Jacek
(1)
Willmann Michael (1630-1706)
(1)
Witraże
(1)
Subject: time
1301-
(7)
1201-
(5)
1401-
(5)
1501-
(4)
1701-
(4)
1101-
(3)
1601-
(3)
1001-
(2)
801-
(2)
901-
(2)
1801-
(1)
1901-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
Subject: place
Śląsk
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kłodzko
(1)
Rosja
(1)
Toruń
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(17)
Księgi pamiątkowe
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století : příspěvky z mezinárodního symposia : [Arcidiecézní muzeum Olomouc, 19. březen 2014] = Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century : proceedings from the international symposium / Jana Hrbáčová (ed.) ; [texty: Pavol Černý et al. ; překl. Mathias Becker et al.].
Wariant tytułu: Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century : proceedings from the international symposium
Adres wydawniczy: Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014.
Opis fizyczny: 77 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Tekst częśc. czes., niem., ang. Streszcz. niem., ang.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - w sztuce europejskiej - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - 14 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rzeźba sakralna europejska - 14 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Hrbáčová, Jana (1974- ).
Hasło dodatkowe: Černý, Pavol.
Hasło dodatkowe: Becker, Mathias.
Hasło dodatkowe: Muzeum umění (Ołomuniec)
ISBN: 978-80-87149-86-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20688 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy / red. Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1992.
Opis fizyczny: 416 s., [4] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Historia
Uwaga: Mater. z II sympozjum zorg. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 21-23.IX.1987 r. Tekst częśc. niem.
Uwaga: Bibliogr. s. 210-211.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Cystersi (Europa) - kultura - historia - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Architektura sakralna europejska - historia - do 18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - historia - do 18 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 83-232-0357-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11310 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Sborník 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 19.-21. října 2016 = The proceedings of the 15th International Session of the Issue of Sepulchral Monuments, Prague, 19-21 October 2016 / editor Jiří Roháček.
Wariant tytułu: Proceedings of the 15th International Session of the Issue of Sepulchral Monuments, Prague, 19-21 October 2016
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2019.
Opis fizyczny: 530 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Teksty czes., ang., niem. i pol. Streszcz. ang. i czes.
Temat: Architektura sepulkralna - materiały konferencyjne
Temat: Epigrafika - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Balážová, Barbara (1976- ). Erinnerungsmal für Christoph Füssl aus dem Jahr 1561 und andere Wiener Sepulkralkunstwerke für die Bürger der mittelslowakischen Bergbaustädte
Hasło dodatkowe: Balážová, Barbara (1976- ). Památník pro Christopha Füssla z roku 1561 a další vídeňská sepulkrální díla pro měšťany středoslovenských horních měst
Hasło dodatkowe: Balounová, Helena. Kurcpachovské pohřebiště ve Stvolínkách
Hasło dodatkowe: Balounová, Helena. The Kurcpach cementary in Stvolínky
Hasło dodatkowe: Bornschlegel, Franz-Albrecht. Eingeweideinschrift für Kaiser Otto III. von 1513/14 im Augsburger Dom und ihre epigrapische Bedeutung
Hasło dodatkowe: Bornschlegel, Franz-Albrecht. Nápis na hrobu vnitřností pro císaře Otu III. z 1513/14 v augsburském dómu a jeho epigrafický význam
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. "...nam quia Tu vivis, vivemus"
Hasło dodatkowe: Goeth, Mirjam. Dětské náhrobky v Bavorsku od pozdního středověku do poloviny 17. století
Hasło dodatkowe: Goeth, Mirjam. Kindergrabmäler in Bayern von ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Hamrlová, Anna (1988- ). Renaissance tombstone of Anna Magdalena Vencelikova from Malovice in Kamenice nad Lipou: a unique work on the border of the Bohemian-Moravian Highlands
Hasło dodatkowe: Hamrlová, Anna (1988- ). Renesanční náhrobek Anny Magdaleny Vencelíkové z Malovic v Kamenici nad Lipou - odjedinělé dílo na pomezí Českomoravské vysočiny
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). K náhrobníku Perchty z Rožmberka
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). On the tombstone of Perchta of Rožmberg (Rosenberg)
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Vanished words and images: memory loss and the Sepulchral Monuments in the Czech Lands, circa 1600
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Zmizelá slova a obrazy: Ztráta paměti a sepulkrálni památky v českých zemích kolem roku 1600
Hasło dodatkowe: Janáčová, Eva (1981- ). Svědek zašlých časů: Starý židovský hŕbitov v Libni
Hasło dodatkowe: Janáčová, Eva (1981- ). Witness of Times Past: The Old Jewish Cementary in Libeň
Hasło dodatkowe: Jirák, Matouš (1981- ). Epitaf Kašpara Nusse (1606) a jeho grafická předloha
Hasło dodatkowe: Jirák, Matouš (1981- ). Epitaph of Kašpar Nuss (1606) and its graphic model
Hasło dodatkowe: Kalinová, Gabriela. Malostranský hřbitov v Praze a jeho rekonstrukce
Hasło dodatkowe: Kalinová, Gabriela. The Lesser Town Cementarty in Prague and its reconstruction
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- )."Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé"
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- ). "Should the fallen be fortotten it is as if they died for the second time"
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Early modern sepulchral monuments in the church of. St. Anna in Krupka
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Raně novověké sepulkrální památky v kostele sv. Anny v Krupce
Hasło dodatkowe: Klapetek, Martin (1977- ). Muslim gravestones in contemporary Germany and Austria
Hasło dodatkowe: Klapetek, Martin (1977- ). Muslimské náhrobky v současném Německu a Rakousku
Hasło dodatkowe: Klenovský, Jaroslav (1954- ). Budovy na židovských hřbitovech v českých zemích
Hasło dodatkowe: Klenovský, Jaroslav (1954- ). Buildings at Jewish cementeries in the Czech lands
Hasło dodatkowe: Krzemińska-Szołtysek, Sylwia (1976- ). Production of the Master of the Tomb slab of Dluhomil as the culminating point of Upper Silesian sculpture of the period of the Renaissance and Mannerism
Hasło dodatkowe: Krzemińska-Szołtysek, Sylwia (1976- ). Twórczość Mistrza Płyty Dluhomila jako punkt kulminacyjny górnośląskiej plastyki doby renesansu i manieryzmu
Hasło dodatkowe: Petrusová, Lucie B. (1981- ). The Jewish Cementary in Dřevníkov
Hasło dodatkowe: Petrusová, Lucie B. (1981- ). Židovský hřbitov v Dřevíkově
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Dvě "alternativní" epigrafické soupisové akce a jejich význam pro studium sepulkrálních památek
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). K sepulkrální memorii v epigrafické kampani. Pražská města po událostech roku 1648
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). On the sepulchral memory in an epigraphic campaign: the towns of Prague after the events of 1648
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Two "alternative" epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Úvodem
Hasło dodatkowe: Soukupová, Blanka (1965- ). Jewish cementeries in the Czech lands after World War II
Hasło dodatkowe: Soukupová, Blanka (1965- ). Židovské hřbitovy v českých zemích po druhé světove válce
Hasło dodatkowe: Soukup, Daniel (1976- ). K sekundárnímu užití židovských náhrobků v Olomouci: kapitola z dějin protižidovských perzekucí v pozdním středověku
Hasło dodatkowe: Soukup, Daniel (1976- ). The secondary use of Jewish tombstone in Olomouc: a chapter on the history of anti-Jewish persecutions in the late Middle Ages
Hasło dodatkowe: Skružná, Jarmila. The depiction of mandrake (Mandragora officinarum) on the tombstone of Elisabeth Jane Weston in an interdisciplinary context
Hasło dodatkowe: Skružná, Jarmila. Vyobrazení mandragory lékařské (Mandragora officinarum) na náhrobku Alžběty Johanny Westonie v mezioborových souvislostech
Hasło dodatkowe: Šrámek, Josef (1982- ). "Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé"
Hasło dodatkowe: Šrámek, Josef (1982- ). "Should the fallen be fortotten it is as if they died for the second time"
Hasło dodatkowe: Steinová, Iva (1952- ). Symbolika výzdoby židovských náhrobků v Čechách
Hasło dodatkowe: Steinová, Iva (1952- ). Symbolism of the decoration of the Jewish tombstones in Bohemia and Moravia
Hasło dodatkowe: Svoboda, Lukáš. Documentation of Jewish cementeries in the Karlovy Vary region
Hasło dodatkowe: Svoboda, Lukáš. Dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Cementeries of the Frýdlant district
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Hřbitovy Frŷdlantska
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-88283-17-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33646 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Studia z dziejów kościoła Św. Floriana Krakowie / pod red. Zdzisława Klisia ; [aut. Krzysztof Ożóg i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Unum, 2007.
Opis fizyczny: 350, [2] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji, która odbyła się 16 listopada 2007 r. w bazylice św. Floriana w Krakowie.
Temat: Sztuka sakralna europejska - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - kościół św. Floriana - historia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kliś, Zdzisław (1955-2009).
Hasło dodatkowe: Ożóg, Krzysztof (1956- ).
ISBN: 83-89256-83-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22693 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Witraże : sztuka wciąż odkrywana / redakcja Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka.
Wariant tytułu: Sztuka wciąż odkrywana
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020.
Opis fizyczny: 399 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji, 25-27 maja 2018 r., Legionowo.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do ref.
Temat: Witraże - Polska - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Fekecz-Tomaszewska, Beata (1951- ).
Hasło dodatkowe: Ławicka, Magda (1962- ).
Hasło dodatkowe: Biela, Małgorzata. Witraże ratusza w Słupsku
Hasło dodatkowe: Brzezina-Scheuerer, Katarzyna. Uczniowie pracowni witażowych w Zawodowej Dokształcajacej Szkole rzemiosł Artystycznych w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym
Hasło dodatkowe: Czapczyńska-Kleszczyńska, Danuta. Witraże w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie. Przyczynek do dziejów warszawskiej pracowni Franciszka Białkowskiego
Hasło dodatkowe: Domarzewski, Andrzej. Niektóre aspekty oddziaływania sztuki witrażowej w wybranych współczesnych i zabytkowych wnętrzach sakralnych
Hasło dodatkowe: Dzik, Janina. Witraże Jerzego Skąpskiego w kościele franciszkanów-reformatów na Azorach w Krakowie a współczesne wizualizacje tematów franciszkańskich
Hasło dodatkowe: Kaźmierczak, Adam. Witraż z przedstawieniami herbowymi z przełomu XIX i XX wieku w zamku w Osiecznej – problem konserwacji i rekonstrukcji
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ). Nieznane dzieła śląskich projektantów. Przyczynek do poznania witraży na obszarze województwa śląskiego powstałych w okresie międzywojennym
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ). Odkrywanie „ukrytego”. O witrażach gorlickiej fary
Hasło dodatkowe: Ławicka, Magda (1962- ). Adalbert Redner - malarz, fotograf, witrażysta
Hasło dodatkowe: Mak-Gołowacz, Marek. Warmia - neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora
Hasło dodatkowe: Pacanowska, Anna. Warmia - neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora
Hasło dodatkowe: Pawłowska, Krystyna (1945- ). Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA - dorobek 20-lecia
Hasło dodatkowe: Radłowska-Tabor, Anna. Leśni Święci
Hasło dodatkowe: Reinhard-Chlanda, Małgorzata (1954- ). Witrażowy dar Galicji i Lodomerii dla Votivkirche
Hasło dodatkowe: Rypniewska, Krystyna. Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych
Hasło dodatkowe: Sienkiewicz-Sutherland, Marta. Tajemnice strychu wieży kościelnej w Przełazach
Hasło dodatkowe: Smìrnov, Ûrìj. Zespół witraży w kościele oo. Redemptorystów w Mościskach
Hasło dodatkowe: Utzig, Joanna. Kilka uwag o zespole czterech austriackich kwater witrażowych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Witkowicz-Pałka, Ewa. Nieznane witraże i kartony Franza Lauterbacha w Landesmuseum w Hanowerze. Przyczynek do badań nad malborskim okresem twórczości witrażysty
Hasło dodatkowe: Wojciechowska-Kucięba, Joanna. Mało znane przedstawienia witrażowe z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli
Hasło dodatkowe: Wojnowska, Weronika. Witraże - niedoceniane dziedzictwo Warmii i Mazur. Próba inwentaryzacji
Hasło dodatkowe: Wolańska, Joanna (1975- ). Witraże w prezbiterium katedry w Częstochowie 1927-1930 (?) i ich twórcy - Jerzy Winiarz i Jan Henryk Rosen
Hasło dodatkowe: Wójcik, Dagmara (historia sztuki). Nieznane realizacje Instytutu Witrażowego Adolpha Seilera w Gliwicach Łabędach
Hasło dodatkowe: Zeńczak, Anna (1950- ). Sprawa witraży dla Mauzoleum w Muzeum Wojska w Warszawie, 1933-1939
Hasło dodatkowe: Żychowska, Maria Jolanta (1953- ). Szkło architektoniczne
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona"
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Edytor Halina i Franciszek Grzywacz (Legnica)
ISBN: 978-83-64553-48-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34696 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność - duchowość - architektura - wystrój : studia z historii sztuki / redakcja naukowa Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski.
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019.
Opis fizyczny: 315 s. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Materiały konferencyjne: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-16 listopada 2018 r.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
Uwaga: Publikacja sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Architektura sakralna niemiecka - 13-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Architektura sakralna polska - 13-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka gotycka - Niemcy - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka gotycka - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 13-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Eysymontt, Rafał (1959- ).
Hasło dodatkowe: Galewski, Dariusz (1970- ).
Hasło dodatkowe: Adamski, Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował, finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?
Hasło dodatkowe: Baranowski, Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej
Hasło dodatkowe: Eysymontt, Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego
Hasło dodatkowe: Galewski, Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
Hasło dodatkowe: Golasz-Szołomicka, Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
Hasło dodatkowe: Jarzewicz, Jarosław (1959- ). Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie?
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Romuald (1959- ). Joannicka fara w Kłodzku
Hasło dodatkowe: Kaczmarek-Löw, Klara (1974- ). Fary w miastach Czech i Moraw ok. 1500 r.
Hasło dodatkowe: Kastek, Tomasz A. Kościoły grodowe, targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
Hasło dodatkowe: Kowalski, Jacek (1964- ). Fara jako nekropolia założyciela miasta, czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich
Hasło dodatkowe: Kozaczewska-Golasz, Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ). Kościół parafialny małego, lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu
Hasło dodatkowe: Łobodzińska, Patrycja (1990- ). Przestrzeń liturgiczna kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w późnym średniowieczu
Hasło dodatkowe: Mądry, Alina. "Muzyka farska" w kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Mruczek, Roland. Kościoły grodowe, targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ). Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako światyni ewangelickiej od XVI do XVIII w.
Hasło dodatkowe: Organisty, Adam (1973- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
Hasło dodatkowe: Patała, Agnieszka (1986-). Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych
Hasło dodatkowe: Piotrowska, Joanna (1975- ). Prima forma gothica reddita est. Kościoły parafialne miast warmińskich w 2. poł. XIX i na początku XX w.
Hasło dodatkowe: Prasał, Andrzej (1976- ). Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów
Hasło dodatkowe: Stasińska, Agata (muzealnictwo). "Mensch, mein Kreuz trug ich für dich...". Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła św. Elzbiety we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Byłe kościoły parafiane jako ośrodki najstarszych klasztorów dominikańskiej prowincji Polonia
Hasło dodatkowe: Tracz, Szymon (1973- ). Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara w latach 1457-1711 jako miejsce upamiętniania rodu Komorowskich herbu Korczak
Hasło dodatkowe: Wojtyła, Arkadiusz. Fary w kręgu jezuitów - Świdnica, Kłodzko i Otmuchów
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historii Sztuki
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ISBN: 978-83-953155-7-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24946 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Medieval and early modern art in Central Europe / [Waldemar J. Deluga, Daniela Rywiková (eds.)].
Adres wydawniczy: Ostrava : University of Ostrava, 2019.
Opis fizyczny: 270 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Materiały konferencyjne: Medieval Art in Central Europe, Nowy Sącz, 20.10.2016-23.10.2016.
Uwaga: Bibliogr. s. 203-254. Indeks.
Uwaga: Finansowanie: Grant "The construction of the other in medieval Europe", Uniwersytet Ostrawski, (IRP 201820).
Uwaga: Ref. w jęz. ang. i fr.
Temat: Architektura europejska - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rękopisy iluminowane - Czechy - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka europejska - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka europejska sakralna - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - sztuka - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Deluga, Waldemar (1961- ).
Hasło dodatkowe: Rywiková, Daniela (1976- ).
Hasło dodatkowe: Čehovský, Petr (1979- ). Different reasons for the use of gothic and renaissance style in Central European architectural sculpture between the years 1490-1550
Hasło dodatkowe: Černý, Pavol. Un manuscrit enluminé du XIIIe siècle à Olomouc
Hasło dodatkowe: Deluga, Waldemar (1961- ). Introduction. Medieval art in Central Europe in outlines
Hasło dodatkowe: Deluga, Waldemar (1961- ). The art of national minorities in the former Polish-Lithuanian Commonwealth
Hasło dodatkowe: Grollová, Jana (1977- ). Czech reformed homiletics and its visual reflection in 15th and 16th century European church and chapel interiors
Hasło dodatkowe: Kozak, Nazar. Architectural background as a mesaage: a case from the Akathistos Cycle in the Lavriv Monastery
Hasło dodatkowe: Olianina, Svitlana Valeriïna. Family coats of arms on the iconostasis: iconic and conventional signs
Hasło dodatkowe: Pac, Teresa (historia sztuki). Constructing the catholic middle ages in the process of the production of catholic national identity in contemporary Poland
Hasło dodatkowe: Runčíková, Hana (1987- ). The Passional of Abbess Cunigund: old theme, new approches
Hasło dodatkowe: Rywiková, Daniela (1976- ). Art and devotion in the female religious communities of late medieval Český Krumlov
Hasło dodatkowe: Rywiková, Daniela (1976- ). Introduction. Medieval art in Central Europe in outlines
Hasło dodatkowe: Součková, Ema (1988- ). Fabián Puléř: between the gothic and the renaissance
Hasło dodatkowe: Vlček Schurr, Jennifer. Contemplare in plagam ... "Gaze into the wound" - new discoveries relating to the Passional of Abbess Cunegund
Hasło dodatkowe: Ostravská univerzita
ISBN: 978-80-7599-109-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34400 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: International Congress on Medieval Studies (2006 ; Kalamanzoo Mich.)
Tytuł: Decorating the Lord's table : on the dynamics between image and altar in the Middle Ages / ed. by Søren Kasperen & Erik Thunø.
Wariant tytułu: On the dynamics between image and altar in the Middle Ages
Adres wydawniczy: Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2006.
Opis fizyczny: 170 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Materiały konf. w Kalamazoo, 2006.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Temat: Ikonografia chrześcijańska - historia - 9-14 w. - materiały konferencyjne
Temat: Ołtarze europejskie - 9-14 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - historia - 9-14 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kasperen, Søren.
Hasło dodatkowe: Thunø, Erik.
Hasło dodatkowe: Museum Tusculanums Forlag
ISBN: 87-635-0133-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26615 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Willmann i inni : malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku = Willmann and others : painting, drawing and graphic art in Silesia and neighbouring countries in the seventeenth and eighteenth centuries / pod red. Andrzeja Kozieła i Beaty Lejman; [aut. Rüdiger Klessmann [i in.].
Wariant tytułu: Willmann and others : painting, drawing and graphic art in Silesia and neighbouring countries in the seventeenth and eighteenth centuries
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2002.
Opis fizyczny: 304 s., [32] s. tabl. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Ref. w jęz. pol., czes. lub niem. Summ. lub streszcz. po art. - Materiały konferencji, Wrocław, 29 listopada - 1 grudnia 2001.
Temat: Willmann Michael (1630-1706) - materiały konferencyjne
Temat: Grafika europejska - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo europejskie - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rysunek europejski - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - sztuka - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Lejman, Beata (1964- ).
Hasło dodatkowe: Klessmann, Rüdiger (1927-2020).
Hasło dodatkowe: Kozieł, Andrzej (1966- ).
ISBN: 83-88649-51-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12415 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999 / [red. nauk. Jan Harasimowicz ; aut. Michał Czajkowski [i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2000.
Opis fizyczny: 434 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Wstęp i spis treści także w jęz. ang. Summ. po art.
Temat: Chrześcijaństwo - wyznania - Europa - 16-17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 16-17 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Czajkowski, Michał (1934- )
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ).
ISBN: 83-88341-01-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17969 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wokół Wita Stwosza : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005 / [red. nauk. Adam Organisty, Dobrosława Horzela ; aut. Piotr Skubiszewski i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2006.
Opis fizyczny: 416 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie
Uwaga: Art. w jęz. pol., niem. lub ang. Streszcz ang. lub pol. po art.
Temat: Stwosz Wit (1447?-1533) - twórczość - materiały konferencyjne
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 2005
Temat: Sztuka sakralna europejska - 15-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna niemiecka - 15-16 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Horzela, Dobrosława (1976- ).
Hasło dodatkowe: Organisty, Adam (1973- ).
Hasło dodatkowe: Skubiszewski, Piotr (1931- ).
ISBN: 83-89424-54-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21648 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2005 (24)) sygn. II 21647 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe / pod red. Jana Wrabeca ; [aut. Romuald Nowak [et al.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 1995.
Opis fizyczny: 305, [3] s., [87] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Wstęp także niem. Art. w. jęz. czes. i pol. - Spis il. także czes. i niem.
Uwaga: Zsfassung lub streszcz. po art. Indeksy.
Temat: Klahr Michał Starszy (1693-1742) - materiały konferencyjne
Temat: Barok - kultura - zagadnienia - Polska
Temat: Rzeźba sakralna europejska - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - sztuka - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kłodzko - kultura - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Wrabec, Jan (1937-2019).
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- )
ISBN: 83-904799-5-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16109 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Sesja Naukowa Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki (6 ; 2016 ; Toruń)
Tytuł: Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu / redakcja naukowa Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka.
Adres wydawniczy: Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
Opis fizyczny: 309, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Seria: Dzieje i Skarby Kościołów Toruńskich
Uwaga: Materiały z konferencji, 17-18 listopada 2016 r., Toruń.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Dominikanie - Polska - 13-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Architektura sakralna europejska - 13-14 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły i kaplice - wyposażenie - Polska - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - 13-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Toruń - kościół św. Mikołaja - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Błażejewska, Anna (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Kluczwajd, Katarzyna (1962- ).
Hasło dodatkowe: Pilecka, Elżbieta (1953- ).
Hasło dodatkowe: Adamski, Jakub (1985- ). Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie
Hasło dodatkowe: Błażejewska, Anna (historia sztuki). Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa - głos w dyskusji
Hasło dodatkowe: Błażejewska, Anna (historia sztuki). Wstęp
Hasło dodatkowe: Grzeszkiewicz-Kotlewska, Lidia. Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych
Hasło dodatkowe: Kasprzak, Aleksandra J. Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu - próba identyfikacji
Hasło dodatkowe: Kluczwajd, Katarzyna (1962- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Krantz-Domasłowska, Liliana (1954- ). Konteksty bliższe i dalsze - średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu
Hasło dodatkowe: Pacan, Anna. Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza - zarys problematyki
Hasło dodatkowe: Pilecka, Elżbieta (1953- ). Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej
Hasło dodatkowe: Pilecka, Elżbieta (1953- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Saar-Kozłowska, Alicja (1958- ). Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku
Hasło dodatkowe: Tylicka, Teresa (1960- ). Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich
Hasło dodatkowe: Utzig, Joanna. Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu
Hasło dodatkowe: Wardzyński, Tomasz. Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział (Toruń)
ISBN: 978-83-88341-93-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31822 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Klappeffekte : faltbare Bildträger in der Vormoderne / David Ganz, Marius Rimmele (Hg.)
Wariant tytułu: Faltbare Bildträger in der Vormoderne
Adres wydawniczy: Berlin : Reimer, cop. 2016.
Opis fizyczny: 413 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Reimer Bild+Bild
Uwaga: Mat. konferencji "Faltbilder. Medienspezifika klappbarer Bildträger", Zürich, 21.11.2014.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do ref.
Uwaga: Referaty w jęz. niem. i ang.
Temat: Kościoły i kaplice - wyposażenie - Europa - 5-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Ołtarze - Europa - 5-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 5-16 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Ganz, David (1970- ).
Hasło dodatkowe: Rimmele, Marius.
Hasło dodatkowe: Ganz, David (1970- ). Forschungsgegenstand Klappeffekte
Hasło dodatkowe: Ganz, David (1970- ). Gelenkstellen von Bild und Schrift
Hasło dodatkowe: Heinen, Ulrich (1960- ). Erfindung des Barocktriptychons
Hasło dodatkowe: Jacobs, Lynn F. (1955- ). Thresholds of the Winged Altarpiece
Hasło dodatkowe: Krischel, Roland (1961- ). Now you see me
Hasło dodatkowe: Lutz, Helga (1965- ). In der Mixed Zone
Hasło dodatkowe: Neuner, Stefan (1947- ). Geschicke zweier Halbpaare
Hasło dodatkowe: Ralcheva, Pavla. Bilder auf Deckeln
Hasło dodatkowe: Rimmele, Marius. Forschungsgegenstand Klappeffekte
Hasło dodatkowe: Rimmele, Marius. Transparenzen, variable Konstellationen, gefaltete Welten
Hasło dodatkowe: Schlie, Heike (1964- ). Martyrium im Bildvollzug
Hasło dodatkowe: Schulz, Christoph Benjamin. Faltmontagen
Hasło dodatkowe: Siegert, Bernhard (1959- ).In der Mixed Zone
Hasło dodatkowe: Sitek, Masza (1987- ). Overlapping Revelations
Hasło dodatkowe: Ties, Hanns-Paul (1979- ). Klappbild und Konversion
Hasło dodatkowe: Wolter-von dem Knesebeck, Harald (1964- ). Foltbilder als Form der Ordnungs- und Sinnstiftung im Kostbaren Evangeliar Bischof Bernwards von Hildesheim
Hasło dodatkowe: Dietrich Reimer Verlag
ISBN: 978-3-496-01554-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33405 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2013.
Opis fizyczny: 571 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera gł. mat. 10. konf.: "Contra vim mortis non est medicamen in hortis", Praga, 3-4 listopada 2011.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach oraz niektórych ref.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i ang., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Balounová, Helena. Prosopografické poznámky k šlechtickému pohřebišti v Charvatcích
Hasło dodatkowe: Bravermanová, Milena (1955- ). Křestní obleček novorozence z tumby knížete Břetislava II. v katedrále sv. Víta
Hasło dodatkowe: Čehovský, Petr (1979- ). Figurální a erbovní náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí kolem 1470–1560
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach (Spiš)
Hasło dodatkowe: Gahér, František. Stredoveké a ranonovoveké sepulkrálne pamiatky vo vybranej oblasti juhozápadného Slovenska
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Unikátnost a autenticita vyšebrodské hrobky RožmberkůK 400. výročí pohřbu posledního Rožmberka
Hasło dodatkowe: Hocková, Helena. Několik poznámek k náhrobku opata Slavka z Oseka
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Golčovské pohřebiště v Golčově Jeníkově
Hasło dodatkowe: Kleisner, Tomáš (1971- ). Czech Baroque funerary medals
Hasło dodatkowe: Komárek, Filip (1982- ). Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Sepulkrální objekty hřbitova v Hořovicích
Hasło dodatkowe: Loch, Jan (1939- ). Sepulkrální památky osobností z okruhu vévody Albrechta z Valdštejna
Hasło dodatkowe: Malivánková Wasková, Marie (1979- ). Nápisy na horním hradě v Bečově nad Teplou (s exkurzem k otázce nejstaršího zasvěcení tamní kaple)
Hasło dodatkowe: Mařik, Jan (1975- ). Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). „Ležet v knihách“. K ikonografii náhrobku Jana Václava hraběte Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba Většího v Praze
Hasło dodatkowe: Pojsl, Miloslav (1945- ). Problém dochování sepulkrálních památek olomouckých biskupů a arcibiskupů
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Hasło dodatkowe: Rybařík, Václav (1937- ). Epitafy a náhrobní kameny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v PrazeReferenční přehled nejpočetnějšího a nejvýznamnějšího souboru českých sakrálních sepulkrálních památek k roku 2012
Hasło dodatkowe: Safrtalová, Zuzana. Sepulkrální památky jako pramen pro dějiny odívání
Hasło dodatkowe: Šrejber, Adam. Recenze: Inga BRINKMANN, Grabdenkmäler, Grablegen und Begräbniswesen des lutherischen Adels, Berlin, Deutscher Kunstverlag 2010
Hasło dodatkowe: Vácha, Štěpán (1976- ). Náhrobek hraběte Leopolda Antonína Šlika ve Svatovítské katedrále a Kodex Albrecht
Hasło dodatkowe: Valeš, Tomáš (1984- ). Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
Hasło dodatkowe: Vašek, Zdeněk. Sepulkrální památky ve světle šlechtických donací církvi v první polovině 14. století
Hasło dodatkowe: Velímský, Filip (1977- ). Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře
Hasło dodatkowe: Wolf, Jiří (1974- ). Epitaf českého studenta Adama Oldřicha Bohdaneckého z Hodkova v bazilice sv. Dominika v Sieně
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-45-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34253 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2014.
Opis fizyczny: 410, [1] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera m. in. materiały 11. konf.: "Longius aut propius, mors sua quemque manet", Praga, 31. października - 2. listopada 2012.
Uwaga: Na s. red.: ISSN 2336-3363.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i ang., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Barus, Martin (1986- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Bravermanová, Milena (1955- ). Problematika otevírání hrobu panovníků, svátých a církevních hodnostářů na Pražském hradě
Hasło dodatkowe: Červený, Marek. Reflexe doby ve funerální plastice sochaře Rudolfa Březy
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Kultúmo-spoločcnské poměry ranonovovekého Bardejova na pozadí meštianskych sepulkrálií
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulkrálne poloniká zo severného Spiša
Hasło dodatkowe: Donath, Günter (1950- ). Getreu bis in den Tod Markgraf Wilhelm I. von Meißen und "der lange Schatten des Kaisers"
Hasło dodatkowe: Flek, František (1976- ). Archeologické objevy náhrobníků z Prahy a způsoby jejich dokumentace
Hasło dodatkowe: Gersdorfová, Zlata (1987- ). Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách a jeho středověké epigrafické památky
Hasło dodatkowe: Jenč, Petr (1976- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Kepartová, Jana (1950- ). Antika v nápisné kultuře českých zemí
Hasło dodatkowe: Krček, Jakub (1985- ). Nález raně barokních náhrobníků v klášteře Teplá. Ojedinělý doklad pohřební kultury premonstrátské kanonie v 17. století a příspěvek k problematice druhotného používání sepulkrálií
Hasło dodatkowe: Lhoták, Jan (1982- ). Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách a jeho středověké epigrafické památky
Hasło dodatkowe: Loch, Jan (1939- ). Heraldické vzpomínky na zaniklý kostel Panny Marie na Louži na Starém Městě pražském a jeho sepulkrální památky
Hasło dodatkowe: Machačová, Dominika. Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Skleněny náhrobek od Mariana Karla
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy
Hasło dodatkowe: Pátková, Hana (1967- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). "spi mto v tělo kapli, ... spí on chrápáním velikým". Barokní mauzolea, náhrobky a epitafy v Olomouci a Kroměříži
Hasło dodatkowe: Peša, Vladimír (1972- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Písaříková, Karin. Náhrobky Bohuslava Fuchse
Hasło dodatkowe: Podliska, Jaroslav (1970- ). Archeologické objevy náhrobníků z Prahy a způsoby jejich dokumentace
Hasło dodatkowe: Pohaničová, Jana (1966- ). Návrhy hrobiek z pozostalosti M. M. Harminca
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Úvodem
Hasło dodatkowe: Rybařík, Václav (1937- ). Pražské morové sloupy a jejich nápisy
Hasło dodatkowe: Svatošová, Sylvie. Archeologické objevy náhrobníků z Prahy a způsoby jejich dokumentace
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). The original tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow
Hasło dodatkowe: Turčan, Ĺubomír (1954- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Vácha, Štěpán (1976- ). Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683-1688)
Hasło dodatkowe: Velímský, Filip (1977- ). Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). On the necropolises of Chivalric Clans at Sandomierz. remarks on the popularity of memorial inscrpitions in fourteenth-century painting in Central Europe
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-66-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34254 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2015.
Opis fizyczny: 525, [1] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera m. in. materiały 12. i 13. konf.: "Justorum autem animae in manu dei sunt", Praga, 31. października - 1. listopada 2013 i "O mors, quam amara est memoria tua", Praga, 30.-31. października 2014].
Uwaga: Na s. red.: ISSN 2336-3363.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes., ang. i pol., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 12-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Inscriptions from the cast-iron tombstones in the Podbrdy District in the 18th and 19th centuries
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Mřížová kaple sv. Norberta v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Nápisy z litinových náhrobků na Podbrdsku v 18. a 19. století
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). The lattice chapel of St Norbert in the church of the Assumption of the Virgin Mary at Strahov
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Ad recenze knihy Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Bronze sepulchral sculpture in Bohemia from the middle ages to the end of the reign of Ferdinand
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Graphic pattern of the scene of the Ascension on the epitaph Florian Griesbeck of Griesbach
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). On the review of the book Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Chotěbor, Petr (1950- ). Original appearance of the tombstone of Peter Parler in the cathedral od St Vitus
Hasło dodatkowe: Chotěbor, Petr (1950- ). Původní podoba náhrobku Petra Parléře v katedrále sv. Víta
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Epigrafické a sepulkrálne pamiatky pánov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Epigraphic and sepulchral monuments of the lords from Brezovica in the middle ages and early modern period
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulchra of the parish priest Michal Alfons in the Piarist Church in Podolínec
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulkrália farára Michala Alfonsa v piaristickom kostole v Podolínci
Hasło dodatkowe: Eretová, Monika. Sepulchral work of the sculptor Franta Úprka
Hasło dodatkowe: Eretová, Monika. Sepulkrální dílo sochaře Franty Úprk
Hasło dodatkowe: Gandalovičová, Šárka. Lattice as a component of the tomb area
Hasło dodatkowe: Gandalovičová, Šárka. Mříž jako součást hrobového prostoru
Hasło dodatkowe: Herucová, Marta. Epitaph by Antonín Norman Brandl and other 19th Century Sepulchral Bohemicas, Moravicas and Silesicas in Slovakia
Hasło dodatkowe: Herucová, Marta. Epitaph Epitaf od Antonína Normana Brandla ainé sepulkrálne bohemiká, moraviká a silesiká 19. storočia na Slovensku
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Recenze: Juraj Šedivý a kolektív, Latinská epigrafia
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Ivan (1931- ). Review: Juraj Šedivý and team, Latin Epigraph
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Některá sepulkrální curiosa a enigmata
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Some sepulchral curiosa and enigmata
Hasło dodatkowe: Jarošová, Eva. Tuoniova vlast věčná - podoby funerální kultury raného novověku ve Finsku. Vybrané příklady z katedrály v Turku
Hasło dodatkowe: Jarošová, Eva. Tuoni’s Eternal Homeland - forms of funerary culture of the early modern era in Finland: selected examples from the cathedral in Turku
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- ). Petrification of military memory versus Piety. Military monuments and mass graves in their historical operation
Hasło dodatkowe: Kessler, Vojtěch (1985- ). Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu
Hasło dodatkowe: Machalíková, Pavla (1972- ). Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky
Hasło dodatkowe: Machalíková, Pavla (1972- ). Proposal drawings of Wenzel Führich for tombstones and monuments
Hasło dodatkowe: Macurová, Zuzana. Historicism, conversion and ancestral memory in the church of Divine Providence in Šenov
Hasło dodatkowe: Macurová, Zuzana. Historismus, konverze a rodová memorie v kostele Boží Prozřetelnosti v Šenově
Hasło dodatkowe: Míchalová, Zdeňka (1984- ). Historicism, conversion and ancestral memory in the church of Divine Providence in Šenov
Hasło dodatkowe: Míchalová, Zdeňka (1984- ). Historismus, konverze a rodová memorie v kostele Boží Prozřetelnosti v Šenově
Hasło dodatkowe: Oriško, Štefan. Notes on the typology and iconography of the tombstones of the romanesque period from Western Slovakia
Hasło dodatkowe: Oriško, Štefan. Poznámky k typológii a ikonografii náhrobníkov románskeho obdobia zo západného Slovenska
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). Ke genezi a podobě epitafu Karla I., knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). On the genesis and appearance of the epitaph of Charles I, Prince of Liechtenstein in the church of the Assumption of the Virgin Mary in Opava
Hasło dodatkowe: Pindur, David (1981- ). Jesus said... Evangelical sepulchral monuments of the tolerance period in the Těšín District (Cieszyn Silesia)
Hasło dodatkowe: Pindur, David (1981- ). Jezus rzekl... Evangelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku
Hasło dodatkowe: Písaříková, Karin. Architekt Čermák a jeho brněnské náhrobky
Hasło dodatkowe: Písaříková, Karin. The architect Čermák and his Brno tombstones
Hasło dodatkowe: Przybyłowicz, Olga Miriam. From the research of the funeral rites of the poor clares – the liturgy and places of burial in the cloisters on Polish territory
Hasło dodatkowe: Przybyłowicz, Olga Miriam. Z badań nad obrządkiem pogrzebowym klarysek – liturgia i miejsca pochówku w klasztorach na ziemiach polskich
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Drawn albums of tombstones by Václav Michael Volák
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Kresebná alba náhrobků Václava Michaela Voláka
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Ad recenze knihy Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). On the review of the book Figure and Lettering
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Sepulchral monuments of the lower nobility in the Frýdlant District in the 16th–18th centuries (development of the research, results, prospects)
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Sepulkrální památky nižší šlechty na Frýdlantsku v16.-18. století (Vývoj bádání, výsledky, výhledy)
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Sepulkrální kaple ze 13. století v benediktinském opatství v Lubini
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). The 13th century sepulchral chapel in the Benedictine Abbey in Lubiń
Hasło dodatkowe: Válová, Marie. Náhrobek Vladislava I. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v benediktinském klášteře v Kladrubech
Hasło dodatkowe: Válová, Marie. The tombstone of Vladislaus I in the church of the Assumption of the Virgin Mary in the Benedictine Cloisterin Kladruby
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Topografie královské nekropole v krakovské katedrále ve středověku
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Topography of the royal necropolis at the Cracow Cathedral in the middle ages
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-83-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34255 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2016.
Opis fizyczny: 347, [1] s. : il. ; 21 cm + [1] k. tabl. kolor. złoż.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera m. in. materiały 14. konf.: "...stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna...", Praga, 29.-30. października 2015.
Uwaga: Na s. red.: ISSN 2336-3363.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i ang., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 15-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Dragoun, Michal (1974- ). Roudnice necrologium from 1457-1464 in the State Regional Archive in Třeboň
Hasło dodatkowe: Dragoun, Michal (1974- ). Roudnické nekologium z let 1457-1464 v Statním oblastním archivu v Třeboni
Hasło dodatkowe: Gaudek, Tomáš (1980- ). Roudnice necrologium from 1457-1464 in the State Regional Archive in Třeboň
Hasło dodatkowe: Gaudek, Tomáš (1980- ). Roudnické nekologium z let 1457-1464 v Statním oblastním archivu v Třeboni
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Náhrobky Berků z Dubé a nápisy v zákupech
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). The tombstones of the Berks from Dubá and the inscriptions in Zákupy
Hasło dodatkowe: Hnídková, Vendula (1978- ). Modernist small tomb in 1948. The tomb of Edvard Beneš
Hasło dodatkowe: Hnídková, Vendula (1978- ). Modernistická hrobka v roce 1948. Hrob Edvarda Beneše
Hasło dodatkowe: Horák, Petr (1984- ). Návrat "Nezdvořilého smrtohnáta"? Přežívání tradiční ikonografie v moderní sepulkrální praxi
Hasło dodatkowe: Horák, Petr (1984- ). Return of the "Rude Grim Reaper"? The perseverance of traditional iconography in modern sepulchral practice
Hasło dodatkowe: Hrubý, Petr (1973- ). Sepulkrální tvorba Andrease Lorentze z Freibergu a jeho následovníků
Hasło dodatkowe: Hrubý, Petr (1973- ). The sepulchral production of Andreas Lorentz of Freiberg and his successors
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Anbanterovský epitaf z Kašperských Hor a jeho objednavatel
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). The Anbanter epitaph from the Kašperské Hory and its commissioner
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Sepulchral sculpture of the 1890s – the early work of Bohumil Kafka, Josef Mařatka and Stanislav Sucharda
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Sepulkrální sochařství devadesátých let 19. století – rané práce Bohumila Kafky, Josefa Mařatky a Stanislava Suchardy
Hasło dodatkowe: Marešova, Jana. Sepulchral monuments in the Inventories of the Historical and Artistic Monuments of the Archaeological Commission of the CASA and in the current inventory projects of the IAH of the CAS
Hasło dodatkowe: Marešova, Jana. Sepulkrální památky v Soupisech památek historických a uměleckých Archeologické komise ČAVU a v současných soupisových projektech ÚDU AV ČR
Hasło dodatkowe: Mezihoráková, Klára (1975- ). Sepulchral monuments in the Inventories of the Historical and Artistic Monuments of the Archaeological Commission of the CASA and in the current inventory projects of the IAH of the CAS
Hasło dodatkowe: Mezihoráková, Klára (1975- ). Sepulkrální památky v Soupisech památek historických a uměleckých Archeologické komise ČAVU a v současných soupisových projektech ÚDU AV ČR
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci – prolegomena k epigrafické sbírce z roku 1828
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci – Prolegomena to the epigraphic collection from 1828
Hasło dodatkowe: Rollová, Anna (1945- ). Epitaf Susanny Schedlich z Jáchymova († 1638), addendum
Hasło dodatkowe: Rollová, Anna (1945- ). Epitaph of Susanna Schedlich of Jáchymov († 1638), addendum
Hasło dodatkowe: Romportlová, Lucie. Náhrobníky v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané u Mariánských Lázní
Hasło dodatkowe: Romportlová, Lucie. Tombstones in the complex of the church of the Assumption of the Virgin Mary in Planá near Mariánské Lázně
Hasło dodatkowe: Ryantová, Marie (1964- ). A new consideration on the Rožmberk mausoleum in Český Krumlov
Hasło dodatkowe: Ryantová, Marie (1964- ). Nová úvaha o rožmberském mauzoleu v Českém Krumlově
Hasło dodatkowe: Skřebská, Renata (1965- ). Sepulchral monuments in Central and Northern Moravia
Hasło dodatkowe: Skřebská, Renata (1965- ). Sepulkrální památky na střední a severní Moravě
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Výzkum pohřebišť v libereckém kraji. Sonda: Frýdlantsko a Liberecko
Hasło dodatkowe: Svoboda, Milan. Research of the burial grounds in the Liberec Region. Probe: Frýdlant District and Liberec District
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Kde je pohřební místo Filippa Buonaccorsiho, zvaného Callimachus? Z výzkumu topografie kostela dominikánů v Krakově
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Sepulchral functions of Augustinian Church and Friary in Cracow until the early 16th century
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Sepulkrální funkce augustiniánského kostela a kláštera v Krakově do počátku 16. století
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). Where is the burial place of Filippo Buonaccorsi, called Callimachus? From the research on the topography of the Dominican Church in Cracow
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Liturgical furnishings of the Holy Cross Chapel in thew Cathedral on Wawel Hill. Contribution to the studies into the Piety of the Jagiellons
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Liturgická výbava kaple sv. Kříže v katedrále na vrchu Wawel. Příspěvek ke studiu jagellonské zbožnosti
Hasło dodatkowe: Woitschová, Klara (1977- ). Prameny k sepulkrálním památkám v depozitářích Archivu Národního muzea
Hasło dodatkowe: Woitschová, Klara (1977- ). Sources on sepulchral monuments in the depositories of the Archive of the National Museum
Hasło dodatkowe: Wolf, Jiří (1974- ). Barokní sepulkrální památky ze hřbitova u sv. Petra a Pavla v oseku. K otázce pohřebních zvyklostí venkovského obyvatelstva v oseku a okolí v 17. a 18. století
Hasło dodatkowe: Wolf, Jiří (1974- ). Baroque sepulchral monuments from the cemetery at St Peter and St Paul in Osek: On the question of the funerary customs of the rural population in Osek and the environs in the 17th and 18th centuries
Hasło dodatkowe: Zikmund-Lender, Ladislav (1985- ). Náhrobek a pomník jako úloha moderního architekta: Sepulkralia v díle Ladislava Machoně z let 1915-1949
Hasło dodatkowe: Zikmund-Lender, Ladislav (1985- ). Tombstone and monument as the role of a modern architect: sepulchralia in the work of Ladislav Machoň from 1915-1949
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-95-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34256 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2006-2007 / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2009.
Opis fizyczny: 445, [2] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Bibliogr. w przypisach oraz przy niektórych ref.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes., niem. i ang.
Temat: Epigrafika - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Benešovská, Klára (1950- ). Tři fragmenty neznámého figurálního náhrobku
Hasło dodatkowe: Bornschlegel, Franz-Albrecht. Das Epigraphische Forschungs- und Dokumentationszentrum an der Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften der Universität München
Hasło dodatkowe: Bornschlegel, Franz-Albrecht. Datierungsprobleme bei inschriftlich datierten Grabmälern
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Diskusní příspěvek k referátu Milana Hlinomaze
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Náhrobek kancléře Ladislava ze Šternberka (+ 1521 ) a úskalí figurálního sepulkrálního sochařství kolem roku 1600
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. O možnostiach spolupráce medzi epigrafiou a pamiatkovou starostlivosťou na Slovensku
Hasło dodatkowe: Grill Janatová, Markéta. Výstava pohřebních textilií z hrobky rodu Dietrichsteinu
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). In margine k vyšebrodským náhrobníkum
Hasło dodatkowe: Hrubý, Petr (1973- ). Sepulkrální tvorba kadaňského sochaře Jörga Meyera
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Mělničtí zadavatelé renesančních náhrobníku
Hasło dodatkowe: Lencová, Jaroslava (1935- ). Epigrafický a sepulkrální materiál v oddelení dokumentace ÚDU AV ČR, v. v. i
Hasło dodatkowe: Lővei, Pál (1955- ). Einige Ergebnisse des Forschungsprojektes "Katalog der Grabdenkmäler des mittelalterlichen Ungarn"
Hasło dodatkowe: Ludiková, Zuzana. Korekcie k jednému fragmentu a celku
Hasło dodatkowe: Marešova, Jana. Epigrafický a sepulkrální materiál v oddelení dokumentace ÚDU AV ČR, v. v. i
Hasło dodatkowe: Muchka, Ivan (1946- ). Náhrobky bratří Medků
Hasło dodatkowe: Muchka, Ivan (1946- ). Příspěvek k ikonografii barokního církevního náhrobku
Hasło dodatkowe: Myslivečková, Hana (1948- ). Náhrobek Václava Berky z Dubé a Lipého (f 1575) v kostele Panny Marie před Týnem v Praze a jeho moravské paralely
Hasło dodatkowe: Oulík, Jan. Kostel Panny Marie před Týnem v Praze, jeho náhrobní kameny a heraldické památky
Hasło dodatkowe: Oulík, Jan. Nápisové a heraldické památky na Říčansku
Hasło dodatkowe: Prix, Dalibor (1961- ). Epigrafický kontext arabských číslic
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Epigrafický kontext arabských číslic
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Sepulcralia immortalia - předmluva
Hasło dodatkowe: Röhrer-Ertl, Friedrich Ulf (1977- ). Die Grabkapelle des Fürstbischofs Urban von Trenbach (reg. 1561-1598) am Passauer Domhof - ein Torso und seine Forschungsproblematik
Hasło dodatkowe: Rollová, Anna (1945- ). Epitaf Susanny Schedlich z Jáchymova (+ 1638)
Hasło dodatkowe: Romportlová, Lucie. Exkurz do nápisového fondu severního Plzeňska na příkladu sepulkrálních památek v Rabštejně nad Střelou, Manětíně a Plasích
Hasło dodatkowe: Svobodová, Markéta (1971- ). Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu
Hasło dodatkowe: Šedivý, Juraj (1971- ). Littera epigraphica sepulcralium mediaevalium Hungariae Superioris
Hasło dodatkowe: Šrámek, Jan. Opukové náhrobky - sepulkrální památky z pražské opuky
Hasło dodatkowe: Šroněk, Michal (1952- ). Hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově u Zábřehu - její minulost a druhý život
Hasło dodatkowe: Štěpánek, Pavel (1942- ). Případ jednoho náhrobku v Barceloně - kontakty se Španěly během husitských válek
Hasło dodatkowe: Všetečková, Zuzana (1949- ). Sarkofág krále Vratislava II. neboli tzv. Longinúv sarkofág v kostele sv. Petra na Vyšehradě v kontextu umění 11. a 12. století
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). The Tomb of King Ladislas the Short (1320-1333) and the Beginnings of the Royal Necropolis in Cracow Cathedral
Hasło dodatkowe: Zajic, Andreas (1975- ). Form und Funktion - unsystematische Bemerkungen zur Gestaltung von österreichischen Epitaphien des 16. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-19-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34251 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v. v. i., v letech 2008-2010 / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2011.
Opis fizyczny: 575 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i niem., streszcz. w jęz. niem. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Belčaková, Ingrid (1963- ). Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny
Hasło dodatkowe: Bělová, Jana (1977- ). Litinové kříže v 19. století na Podbrdsku. Krátká zpráva o probíhajícím výzkumu
Hasło dodatkowe: Boldan, Kamil (1966- ). Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Hasło dodatkowe: Čemus, Petronilla. Bl. Karel Spinola SJ a jeho vztah Čechám ve světle epigrafických památek
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Italské typy funerálních monumentu v české a moravské sepulkrální skulptuře konce 15. - počátku 17. století
Hasło dodatkowe: Dobalová, Sylva (1973- ). Pamětní deska Matouše Collina z Chotěřiny: poznámky její ikonografii
Hasło dodatkowe: Donath, Günter (1950- ). Der Meißner Dom als Grablege
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Nápisy na rakvi Petra Voka z Rožmberka a rodové funerální konsekvence (ke 400. jubileu vymření rodu)
Hasło dodatkowe: Hlobil, Ivo (1942-2021). Nástěnný náhrobník Burjana Osovského (t 1563) s podobiznou sochaře Mikuláše Krká
Hasło dodatkowe: Hnídková, Vendula (1978- ). Architekt Pavel Janák a idea kremační
Hasło dodatkowe: Horák, Petr (1984- ). Chronos v barokním sochařství Čech
Hasło dodatkowe: Horová, Veronika. Náhrobek Budka z Čemovic
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). Renesanční epitafy v českých zemích a jejich "konfesionalita"
Hasło dodatkowe: Jirák, Matouš (1981- ). Obtíže typologické specifikace raně novověkých figurálních sepulkrálních památek
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Příběh dvou hrobek. Místa posledního odpočinku Ringhofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách
Hasło dodatkowe: Kudlíková, Martina (1981- ). Sepulcra sub fornicibus: Středověké křížové chodby a jejich pohřební funkce
Hasło dodatkowe: Kuchtová, Vladislava. "Atribut" zesnulého jako výzdoba náhrobku v 19. a 20. století
Hasło dodatkowe: Kuchtová, Vladislava. Firemní a umělecká produkce náhrobků konce 19. století a první třetiny 20. století v Praze
Hasło dodatkowe: Müller, Karel (1958- ). "Slezské vývody erbovní." K problematice erbovních vývodů na šlechtických náhrobnících českého Slezska
Hasło dodatkowe: Myslivečková, Hana (1948- ). Náhrobní deska Jindřicha Supa z Fulštejna (+ 1538) v kostele sv. Martina v Bohušové
Hasło dodatkowe: Myslivečková, Hana (1948- ). Náhrobek Matyáše Dobše z Olbramic (+ 30. 1. 1579) v Čemíkovicích. Pokus o rekonstrukci jeho původní podoby a zařazení do autorských a objednavatelských souvislostí
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Pojetí náhrobku v sochařské tvorbě Jana Koblasy
Hasło dodatkowe: Pavlíčkova, Radmila (1974- ). (Ještě jednou) pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka roku 1612. Jednota bratrská a mediální propagace
Hasło dodatkowe: Pohaničová, Jana (1966- ). Ignatz Feigler ml. a bratislavské cintoríny
Hasło dodatkowe: Pohaničová, Jana (1966- ). Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Projekt soupisu sekundárního dochování epigrafických a sepulkrálních památek ve fondech a sbírkách archivů České republiky
Hasło dodatkowe: Říhová, Vladislava (1978- ). Mistr náhrobku rodiny Littwitzů v Moravské Třebové
Hasło dodatkowe: Soukupová, Helena (1946- ). Náhrobky v klášteře sv. Anežky a erbovní deska diplomata a biskupa Petra Filarga (minority a od roku 1409 papeže Alexandra V.) z roku 1396
Hasło dodatkowe: Všetečková, Zuzana (1949- ). Krátký příspěvek ke středověkým křížovým náhrobkům
Hasło dodatkowe: Walanus, Wojciech (1976- ). Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen
Hasło dodatkowe: Woitschová, Klara (1977- ). Nákresy sepulkrálních památek ve Wunschwitzové genealogické a heraldické sbírce
Hasło dodatkowe: Záhorka, Jindřich (1972- ). Hrobka hrabat Chotků v Nových Dvorech u Kutné Hory
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-35-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34252 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again