Form of Work
Książki
(76)
Status
available
(73)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(72)
Dział
(4)
Author
Jędrys Jerzy
(7)
Mitkowska Anna Maria (1949- )
(4)
Spiechowicz Agnieszka
(4)
Fridrich Alojzy (1850-1927)
(3)
Janicka-Krzywda Urszula (1949-2015)
(3)
Krzywda Piotr (1951- )
(3)
Paszenda Jerzy (1932-2012)
(3)
Bożek Gabriela
(2)
Bracha Krzysztof (1959- )
(2)
Dzik Janina
(2)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- )
(2)
Gohly Jozafat Roman (1966- )
(2)
Gorzelik Jerzy
(2)
Gulbinowicz Henryk (1923- )
(2)
Holeczko-Kiehl Andrzej
(2)
Jackowski Antoni (1935- )
(2)
Korcz Jan
(2)
Lipnicki Albert
(2)
Lubos-Kozieł Joanna
(2)
Poklewski Józef Marian (1937- )
(2)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- )
(2)
Sroka Albin Bronisław (1937-2012)
(2)
Wanat Benignus Józef (1934-2013)
(2)
Świderski Włodzimierz (fotografia)
(2)
Adamiak Andrzej (ksiądz)
(1)
Andrzejewska Ewa (historia sztuki)
(1)
Babraj Marcin Andrzej (1933- )
(1)
Bania Zbigniew (1946- )
(1)
Baranowski Andrzej Józef
(1)
Barcik Józef Symeon (1937-2006)
(1)
Bartnik Renata
(1)
Bać Tomasz (1974- ). Rola Sanktuarium OO. Bernardynów w diecezji rzeszowskiej
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Trzynastowieczna zabudowa murowana w Grodzisku koło Skały w świetle wyników najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych
(1)
Boliński Paweł. Poszukiwanie wizji ks. Sebastiana Piskorskiego w pracach konserwatorskich na Grodzisku
(1)
Bracha Krzysztof (1959- ). Święty Krzyż w badaniach interdyscyplinarnych. Komentarz i bibliografia za lata 1986-2017
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Dzieje kultu Matki Bożej w Sanktuarium OO. Bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim (1513-1778)
(1)
Brzozecki Sławomir (1966- ). Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie w czasie II wojny światowej
(1)
Buszyński Ignacy (1807-1873)
(1)
Chłanda Juliusz Marcin. Cherubin Julian Pająk OFM - wybitny duszpasterz bernardyński w Rzeszowie
(1)
Czapliński Konrad Kazimierz
(1)
Czerwiński Ryszard (1937-2010)
(1)
Demidowicz-Domanasiewicz Daria
(1)
Derwich Marek (1956- )
(1)
Dettloff Anna (1977- )
(1)
Dettloff Paweł (1970- )
(1)
Dowlaszewicz Wanda
(1)
Dreścik Jan. Kwiatki Świętej Pustynie - próba rekultywacji. Kilka uwag w związku z "rekonstrukcją" malarskiej dekoracji grot-kaplic w Grodzisku koło Skały
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Zapomniany kult wizerunku Matki Boskiej w kościele bernardyńskim w Rzeszowie
(1)
Dywan Tomasz
(1)
Dzik Janina. Inspiracje włoskie w XVIII-wiecznej polichromii kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie
(1)
Dziopak-Gruszczyńska Ewelina. Prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie Matki Bożej Rzeszowskiej z 3. ćwierci XV wieku
(1)
Feret Sebastian Michał. Celebracja roku liturgicznego w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej
(1)
Frejlich Andrzej. Kaplica Oleśnickich na Świętym Krzyżu na tle mecenatu artystycznego ostatnich przedstawicieli rodu
(1)
Frejlich Andrzej. Zabytkowy zespół sakralny na Świętym Krzyżu
(1)
Gach Piotr Paweł (1943- ). Opactwo i sanktuarium benedyktynów na Świętym Krzyżu w XVIII i XIX wieku
(1)
Gawski Ziemowit
(1)
Gniecki Czesław (1953- )
(1)
Gogola Zdzisław (1950- )
(1)
Gorazdowski Marcin Jan
(1)
Gąsiorowska Patrycja. Franciszkanie na ziemiach polskich do roku 1453
(1)
Gąsiorowska Patrycja. Klaryski na Grodzisku do począku XIX wieku
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Figura Matki Boskiej Rzeszowskiej - problematyka formy
(1)
Hryniewski Leonard. Duszpasterstwo w parafii i Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej
(1)
Huculak Benedykt (1956- ). Szczególna więź Maryi Panny z Osobami Trójcy Świętej i pierszy tego wyraz w Niepokalanym Poczęciu
(1)
Jastrzębski Jan (ksiądz). Pięćdziesiąt lat pobytu Misjonarzy Oblatów MN na Świętym Krzyżu
(1)
Jusiak Oktawian Roman (1946- ). Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej
(1)
Kantor Robert (1970- )
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- )
(1)
Kiryk Feliks (1933- ). Z dziejów staropolskiego Rzeszowa
(1)
Kotowski Robert (1970- )
(1)
Kracik Jan (1941-2014)
(1)
Kramiszewska Aneta
(1)
Kramiszewska Aneta. Opowieść założycielska rzeszowskiego Sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych
(1)
Kukiz Tadeusz (1932-2015)
(1)
Kurnatowski Witold
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Ksiądz profestor Sebastian Piskorski a krakowskie środowisko artystyczne 2. poł. XVII wieku
(1)
Kwiatkowski Michał (etnografia)
(1)
Laberschek Jacek (1950- ). Osadnictwo średniowieczne na Jurze Ojcowskiej w świetle źródeł historycznych
(1)
Langner Stanisław (1956- )
(1)
Langner Stanisław (1956- ). Duszpasterstwo i kult bł. Salomei w Pustelni bł. Salomei
(1)
Lompa Józef (1797-1863)
(1)
Maciołka Michał Eugeniusz (1936-2016)
(1)
Maciuk Piotr
(1)
Majkowski Stanisław (1950- )
(1)
Marczewska Marzena (1963- )
(1)
Massalski Adam (1942- ). Księża demeryci na Łysej Górze (1852-1863)
(1)
Mazurkiewicz Bartłomiej Jakub. Kaznodziejstwo o. Salwatora Radlińskiego OFM
(1)
Michalska-Bracha Lidia
(1)
Miławicki Marek (1978- ). Liber Miraculorum o. Cypriana Jurkiewicza OFM z lat 1915-1938
(1)
Monita Rafał
(1)
Moryc Cyprian (1968- ). Co robi złoto na ołtarzu?
(1)
Moskal Tomasz (1972- ). Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku herbu Półkozic (ok. 1562-1637)
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Bernardyni w (archi)diecezji przemyskiej i w diecezji rzeszowskiej (1465-2012)
(1)
Nastalska-Wiśnicka Joanna (1968- )
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Czy w starosądeckim klasztorze klarysek zachowały się przedmioty należące do św. Kingi?
(1)
Nikiel Marta. Zakres prac remontowo-konserwatorskich w kościele i klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie w latach 1945-2013
(1)
Nowobilski Józef Andrzej (1948- )
(1)
Pach Jan (1956- )
(1)
Pawlik Jerzy (1919-2009)
(1)
Pawłowska Krystyna (1945- )
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(14)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(1)
1900 - 1909
(3)
1880 - 1889
(1)
1860 - 1869
(1)
1850 - 1859
(1)
Country
Poland
(75)
Lithuania
(1)
Language
Polish
(76)
Subject
Maria
(51)
Sanktuaria
(33)
Architektura sakralna polska
(12)
Jezus Chrystus
(11)
Wizerunki maryjne
(9)
Kalwarie
(8)
Pielgrzymki
(7)
Barok
(5)
Franciszkanie
(5)
Sztuka sakralna polska
(5)
Kościoły i kaplice
(4)
Malarstwo sakralne polskie
(4)
Święci i błogosławieni
(4)
Architektura krajobrazu
(3)
Ikonografia chrześcijańska
(2)
Literatura polska
(2)
Modlitewniki
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Śląsk
(2)
Andrzej Świerad
(1)
Archeologia
(1)
Architektura obronna polska
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Bazylika Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu
(1)
Benedykt
(1)
Benedyktyni
(1)
Cerkwie
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Franciszek z Asyżu
(1)
Franciszkanie (Wieliczka)
(1)
Hafciarstwo
(1)
Hendel Zygmunt (1862-1929)
(1)
Ikony
(1)
Karmelici
(1)
Karmelitanki Bose
(1)
Klaryski
(1)
Klasztor na Świętym Krzyżu (budynek)
(1)
Klasztory
(1)
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Kalisz)
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Kováts Edgar (1849-1912)
(1)
Kościół św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM (Piotrawin)
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Lekszycki, Franciszek
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(1)
Maria Faustyna Kowalska
(1)
Medaliki
(1)
Muzeum Etnograficzne (Włocławek)
(1)
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej (Toruń)
(1)
Muzeum Mazowieckie (Płock)
(1)
Muzeum Narodowe (Kielce)
(1)
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
(1)
Oblaci
(1)
Parafia
(1)
Parafia katolicka
(1)
Parki i ogrody
(1)
Paulini
(1)
Pałac Biskupów Krakowskich (Kielce)
(1)
Piskorski, Sebastian Jan
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Politycy
(1)
Pomiary
(1)
Portrety
(1)
Przedstawienia pasyjne (szt.plast.)
(1)
Pustelnia błogosławionej Salomei (Grodzisko)
(1)
Religijność
(1)
Salomea
(1)
Sanktuaria maryjne
(1)
Sanktuarium Świętego Józefa (Kalisz)
(1)
Stanisław
(1)
Stare druki
(1)
Szaty liturgiczne
(1)
Sztuka chrześcijańska
(1)
Tkaniny artystyczne
(1)
Transport wodny śródlądowy
(1)
Wota
(1)
Zakony męskie
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zebrzydowski
(1)
Zubrzycki Jan Sas (1860-1935)
(1)
Żegluga śródlądowa
(1)
Subject: work
Matka Boska Myślenicka (obraz)
(2)
Matka Boska Dziekanowska (obraz)
(1)
Matka Boska Leżajska (obraz)
(1)
Matka Boska Mirowska (obraz)
(1)
Matka Boska Nieustającej Pomocy (obraz)
(1)
Matka Boska Rychwałdzka (obraz)
(1)
Matka Boska Skępska (figura)
(1)
Matka Boska Swarzewska (figura)
(1)
Matka Boska Szydłowska (obraz)
(1)
Matka Boska Zebrzydowska (obraz)
(1)
Subject: time
1601-
(33)
1701-
(25)
1801-
(23)
1901-
(23)
1501-
(14)
1401-
(9)
1201-
(4)
1301-
(4)
2001-0
(4)
1001-
(1)
1101-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Kalwaria Zebrzydowska
(9)
Święta Lipka
(5)
Częstochowa
(3)
Góra Świętej Anny
(2)
Myślenice
(2)
Wieliczka
(2)
Białystok (okręg)
(1)
Czerna
(1)
Dziekanowice
(1)
Gidle
(1)
Jerozolima
(1)
Kalwaria Pacławska
(1)
Karpaty
(1)
Kraków
(1)
Krużlowa Wyżna
(1)
Leżajsk
(1)
Ludźmierz
(1)
Lwów
(1)
Międzygórze
(1)
Niedźwiady
(1)
Piekary Śląskie
(1)
Pińczów
(1)
Rychwałd
(1)
Rzeszów
(1)
Sierpc
(1)
Skępe
(1)
Swarzewo
(1)
Szydłów
(1)
Tarnowska, diecezja (katol.)
(1)
Tropie
(1)
Wejherowo
(1)
Wiktorówki
(1)
Wilno
(1)
Wisła
(1)
Wąwolnica (k. Nałęczowa)
(1)
Zakopane
(1)
Łuck (diecezja katolicka)
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Święty Krzyż (klasztor)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Albumy
(1)
Bibliografia adnotowana
(1)
Modlitewniki
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
76 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Czapliński Konrad Kazimierz
Tytuł: Sanktuaria w Polsce / Konrad Kazimierz Czapliński ; tekst Michał Maciołka ; oprac. graficzne Bogusław Trybus.
Adres wydawniczy: Katowice : Videograf II, 1999.
Opis fizyczny: 127, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - sanktuaria - Polska
Temat: Sanktuaria - Polska - album
Hasło dodatkowe: Maciołka, Michał Eugeniusz (1936-2016).
Hasło dodatkowe: Trybus, Bogusław.
ISBN: 83-7183-115-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11120 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Staniukiewicz Edward (1961- )
Tytuł: Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej : przewodnik / Edward Staniukiewicz.
Adres wydawniczy: Kalwaria Pacławska ; Kraków : Bratni Zew, 1995.
Opis fizyczny: 68 s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Summ. Somm. Zsfassung. Rez.
Temat: Jezus Chrystus - sanktuaria - Polska - przewodnik
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - sanktuaria - Polska - przewodnik
Temat: Kalwaria Pacławska - sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
ISBN: 83-903571-4-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7428 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Adamiak Andrzej (ksiądz)
Tytuł: Sanktuarium Maria Śnieżna / Andrzej Adamiak.
Adres wydawniczy: Góra Igliczna : Sanktuarium Maria Śnieżna, 2007.
Opis fizyczny: 51 s. : il. kolor. ; 10x21 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang. i niem.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - sanktuaria - Polska
Temat: Międzygórze - sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9098 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19098 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 313 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kramiszewska Aneta
Tytuł: Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! : opowieść etiologiczna miejsc świętych w zwierciadle sztuki / Aneta Kramiszewska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
Opis fizyczny: 502, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 457-472. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Sztuka sakralna polska - historia
Temat: Sanktuaria - Polska
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7702-371-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27793 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Barcik Józef Symeon (1937-2006)
Tytuł: Kalwaria Pacławska / Józef Symeon Barcik.
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985.
Opis fizyczny: 354 s., [6] s. tabl. ; 21 cm.
Uwaga: Zawiera także zbiór modlitw i pieśni w oprac. Ireneusza Żołnierczyka.
Uwaga: Bibliogr. s. 163-181.
Temat: Jezus Chrystus - sanktuaria - Polska
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - sanktuaria - Polska
Temat: Franciszkanie - historia - Polska - 17-20 w
Temat: Kalwarie - Polska
Temat: Modlitewniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8761 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kwiatkowski Michał (etnografia)
Tytuł: U Maryi stóp : sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej : [wystawa w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, czerwiec - grudzień 2011] / Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska.
Adres wydawniczy: Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2011.
Opis fizyczny: 219 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - sanktuaria - wystawy - Polska
Temat: Muzeum Etnograficzne (Włocławek) - wystawy - 2011
Temat: Sanktuaria - wystawy - Polska
Temat: Sztuka sakralna polska - zabytki - wystawy
Hasło dodatkowe: Pawłowska, Krystyna (1945- ).
ISBN: 978-83-87950-27-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18588 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bania Zbigniew (1946- )
Tytuł: Święte miary jerozolimskie : Grób Pański, Anastasis, Kalwaria / Zbigniew Bania.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Neriton", 1997.
Opis fizyczny: 158 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 146-158.
Temat: Jezus Chrystus - sanktuaria - historia - Polska - 17-18 w
Temat: Architektura sakralna
Temat: Kalwarie - historia
Temat: Kalwarie - historia - Polska - 17 w
Temat: Pomiary - historia - zagadnienia
Temat: Sanktuaria - historia - 10-17 w
Temat: Sanktuaria - historia - Polska - 17-18 w
Temat: Jerozolima - zabytki
ISBN: 83-86842-25-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16097 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29000 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kalwaria Zebrzydowska - polska Jerozolima skarbem kościoła i narodu polskiego / pod red. Czesława Gnieckiego ; [aut. Aleksander K. Sitnik i in.].
Adres wydawniczy: Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo Calvarianum, 2002.
Opis fizyczny: 527 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Streszcz. ang. po art. Spis treści także w jęz. ang.
Temat: Jezus Chrystus - kult - Polska
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - Polska
Temat: Kalwarie - historia - 13-20 w
Temat: Sanktuaria - Polska
Temat: Kalwaria Zebrzydowska - sanktuarium pasyjno-maryjne - historia
Hasło dodatkowe: Gniecki, Czesław (1953- ).
Hasło dodatkowe: Sitnik, Aleksander Krzysztof (1971- ).
ISBN: 83-87395-81-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18542 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Sosna Grzegorz (1939-2016)
Tytuł: Święte miejsca i cudowne ikony : prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie.
Adres wydawniczy: Białystok : Orthdruk, 2001.
Opis fizyczny: 396 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Posł. także w jęz. ang. i ros.
Uwaga: Bibliogr. s. 389-394. Indeks.
Temat: Cerkwie - Polska
Temat: Ikony - Polska
Temat: Sanktuaria - prawosławie - Polska
Temat: Białystok (okręg) - zabytki
ISBN: 83-85368-69-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Sztuki Cerkiewnej sygn. II 18906 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8195 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów opactwa świętokrzyskiego : materiały z konferencji naukowej, Kielce, 1 czerwca 2006 r. / red. Marek Derwich, Krzysztof Bracha ; [aut. Marek Derwich [i in.].
Adres wydawniczy: Kielce : Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, 2007.
Opis fizyczny: 197 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Łysogórskie Opactwo Benedyktynów
Uwaga: Spis treści także ang.
Temat: Sanktuaria - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Święty Krzyż (klasztor) - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bracha, Krzysztof (1959- ).
Hasło dodatkowe: Derwich, Marek (1956- ).
Hasło dodatkowe: Derwich, Marek (1956- ).
ISBN: 978-83-921264-7-8
ISBN: 978-83-60777-02-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22064 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pawlik Jerzy (1919-2009)
Tytuł: Przewodnik piekarski / Jerzy Pawlik.
Adres wydawniczy: Katowice : Księg. św. Jacka, 1985.
Opis fizyczny: 50, [1] s., [24] s. tabl. ; 17 cm.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - sanktuaria - Polska
Temat: Piekary Śląskie - przewodnik
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 6293 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Fridrich Alojzy (1850-1927)
Tytuł: Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 1 obejmujący obrazy Archidyecezyi gnieźnieńsko- poznańskiej, dyecezyi chełmińskiej i warmińskiej / zebrał według autentycznych źródeł: ks. Alojzy Fridrich T. J.
Wariant tytułu: Historie cudownych obrazów Najświętszej Marii Panny w Polsce
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego, 1903 (Kraków : W. L. Anczyc i Sp.).
Opis fizyczny: [4], 390, [2] s. : il. ; 19 cm.
Uwaga: Brak s. 83-84, 93-94.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm - Polska
Temat: Sanktuaria - katolicyzm - Polska
Temat: Wizerunki maryjne - Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 831/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Fridrich Alojzy (1850-1927)
Tytuł: Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 2 obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał według autentycznych źródeł: ks. Alojzy Fridrich T. J.
Wariant tytułu: Historie cudownych obrazów Najświętszej Marii Panny w Polsce
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego, 1904 (Kraków : A. Koziański).
Opis fizyczny: [4], 504, III s. : il. ; 19 cm.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm - Polska
Temat: Sanktuaria - katolicyzm - Polska
Temat: Wizerunki maryjne - Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 831/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Fridrich Alojzy (1850-1927)
Tytuł: Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 3 obejmujący obrazy archidyecezyi warszawskiej, dyecezyi płockiej, włocławskiej, kieleckiej, sandomierskiej, lubelskiej i sejneńskiej / zebrał według autentycznych źródeł: ks. Alojzy Fridrich T. J.
Wariant tytułu: Historie cudownych obrazów Najświętszej Marii Panny w Polsce
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego, 1908 (Kraków : A. Koziański).
Opis fizyczny: VII, 439 s. : il. ; 19 cm.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm - Polska
Temat: Sanktuaria - katolicyzm - Polska
Temat: Wizerunki maryjne - Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 831/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 15126 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again