Forma i typ
Książki
(35)
Dostępność
dostępne
(34)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(31)
Dział
(4)
Autor
Pobóg-Malinowski Władysław (1899-1962)
(3)
Hapanowicz Piotr
(2)
Jędrzejewicz Janusz (1885-1951)
(2)
Sieroszewski Wacław (1858-1945)
(2)
Szaraniec Krystyna
(2)
Terlecki Olgierd (1922-1986)
(2)
Babiński Stanisław (1920-1990)
(1)
Balicki Juliusz (1890-1963)
(1)
Belina-Brzozowska Ewa. Zenon Ignacy Karol Marian hr. Belina-Brzozowski (1877–1939)
(1)
Belina-Brzozowski Antoni. Zenon Ignacy Karol Marian hr. Belina-Brzozowski (1877–1939)
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Relacje Mariana Kukiela z Wacławem Tokarzem w świetle ich korespondencji
(1)
Boroń Piotr M. (1962- )
(1)
Cichoracki Piotr
(1)
Ciągwa Józef (1939- )
(1)
Epsztein Tadeusz (1959- ). Trzy pokolenia Kołaczkowskich w walce o niepodległość Polski
(1)
Filipowicz Mirosław (1963- ). Mariana Kukiela studia nad Czartoryskim
(1)
Fischer Iwona
(1)
Godlewska Ewelina. Publicystyka gen. Mariana Kukiela w latach 1939-1945
(1)
Grysińska-Jarmuła Katarzyna
(1)
Grzechnik Sławomir (1966- )
(1)
Gątarczyk Agnieszka (1971- ). Działalność Seweryna księcia Czetwertyńskiego na polu społecznym i narodowym
(1)
Głowacki Roman (1958- ). Marian Kukiel a Wincenty Witos
(1)
Głowiński Tomasz (1967- )
(1)
Habielski Rafał (1957- ). Cena przyjaźni. Marian Kukiel w roli biografa gen. Sikorskiego
(1)
Handelsman Marceli (1882-1945)
(1)
Hryciuk Grzegorz (1965- )
(1)
Husarski Wacław (1883-1951)
(1)
Iwaszkiewicz Witold (1968- )
(1)
Jankowiak Krzysztof. Hrabia Jerzy Potocki z Łańcuta - polski arystokrata w XX wieku
(1)
Januszek-Surdacka Monika. Medal Niepodległości i inne nagrody Marii Kuncewiczowej w świetle jej prozy
(1)
Jarczyk-Biolik Astrid
(1)
Jędrzejewicz Wacław (1893-1993)
(1)
Kacperski Andrzej
(1)
Kalinowski Szczepan (1950- )
(1)
Keller Dawid (1981- )
(1)
Kiełb Zbigniew (1980- ). Zapomniany bohater spod Osipowicz. Losy ppłk. Stanisława Magnuszewskiego (1888–1968)
(1)
Kloc Krzysztof. Stach Zawierucha Piłsudski i drużyna Komendanta. Kilka refleksji
(1)
Kornat Marek (1971- ). Marian Kukiel jako historyk dyplomacji
(1)
Kot Katarzyna (muzealnictwo)
(1)
Kot Katarzyna (muzealnictwo). ... prawy. Bardzo lojalny. Kariera wojskowa Aleksandra Leszka Zamoyskiego (1898–1961)
(1)
Kowalik-Bylicka Joanna. Działalność społeczna i narodowa Bronisława i Zofii Szlubowskich właścicieli dóbr radzyńskich
(1)
Kramarz Henryka (1941- )
(1)
Kreczmar Agnieszka
(1)
Kruszyński Marcin (1980- )
(1)
Kukiel Marian (1885-1973)
(1)
Kurek Jacek (1966- )
(1)
Kwaśny Janina
(1)
Kęsik Jan (1957- )
(1)
Lipiński Wacław (1896-1949)
(1)
Lysko Alojzy (1942- )
(1)
Marczewski Jarosław Roman (1970- ). Polonia restituta – Ecclesia renovata. Biskup lubelski Marian Leon Fulman i jego zaangażowanie patriotyczno-kościelne w dobie walki o niepodległość
(1)
Maresz Barbara (1960- )
(1)
Marmola Maciej
(1)
Maroń Jerzy (1957- ). Nie tylko czyn niepodległościowy. Badania Mariana Kukiela nad średniowieczną i staropolską wojskowością
(1)
Mart Krystyna. Z misją przywracania polskości. Działalność Wiktora Ambroziewicza pedagoga założyciela i patrona Muzeum Ziemi Chełmskiej
(1)
Małecki Marian (1969- )
(1)
Mulewicz Jolanta
(1)
Myśliwiec Małgorzata (1975- )
(1)
Nasalski Zygmunt. Jeden z wielu. Podporucznik Jan Wojtkiewicz Wysoki ułan Beliny
(1)
Nowak Alfred (1953- )
(1)
Nowak Janusz (1951- ). Wzajemne relacje Mariana Kukiela z Józefem Czapskim i Marią Czapską na podstawie korespondencji ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Nowinowski Sławomir M. (1965- ). Współpraca gen. Marian Kukiela z Instytutem Literackim w Paryżu
(1)
Odziemkowski Janusz (1950- ). Marian Kukiel jako dowódca frontowy w 1920 r
(1)
Osiński Tomasz (1974- )
(1)
Otwinowska Dorota (1973- ). Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Mariana Kukiela w Bibliotece Czartoryskich
(1)
Parys Paweł
(1)
Patyra Maciej. Generał brygady Adam Felicjan Mokrzecki (1856–1921)
(1)
Patyra Waldemar (1965- ). Generał brygady Adam Felicjan Mokrzecki (1856–1921)
(1)
Perkowska-Waszek Małgorzata (1950-2011)
(1)
Pezda Janusz (1960- ). Relacje Mariana Kukiela z rodziną Czartoryskich
(1)
Polski Tomasz (1969- )
(1)
Raina Peter (1935- )
(1)
Rojowski Andrzej Maciej. Kazimierz Antoni Maria Rojowski (1898–1944) - legionista z Sobianowic. Zebrane wspomnienia
(1)
Rostworowski Wojciech Kazimierz (1949- ). Działalność polityczna i społeczna Antoniego i Wojciecha Hilarego Rostworowskich z Milejowa
(1)
Rozwadowski Zygmunt (1870-1950)
(1)
Rutkowski Tadeusz Paweł (1965- ). Marian Kukiel i Stanisław Kot - rozchodzące się drogi
(1)
Rypson Piotr (1956- )
(1)
Siewierski Tomasz (1985- )
(1)
Siewierski Tomasz (1985- ). Refleksje nad recepcją twórczości Mariana Kukiela w historiografii krajowej po 1945 r
(1)
Soisalon-Soininen Jukka. Carl Gustaf Mannerheim i jego kontakty z Polską i Polakami
(1)
Stawarz Andrzej (1950- )
(1)
Stobiecki Rafał (1962- ). Mariana Kukiela wizja dziejów porozbiorowych na tle historiografii emigracyjnej
(1)
Studnicki Władysław (1867-1953)
(1)
Surmacz Małgorzata. Wojenne życiorysy. Uczniowie Szkoły Lubelskiej w walkach o niepodległość
(1)
Szadkowski Kamil. Marian Kukiel jako badacz epoki napoleońskiej - wybór i zarys zagadnienia
(1)
Szolginia Witold (1923-1996)
(1)
Urbankowski Bohdan (1943- )
(1)
Wieliczka-Szarek Joanna
(1)
Wierzbicka Elżbieta. O kształt odrodzonej Polski - poglądy i działalność Stanisława Łosia (1890–1974)
(1)
Wierzbicki Paweł (1967- ). Marian Kukiel - dyrektor Muzeum i Biblioteki Czartoryskich
(1)
Wnuk-Bednarczyk Anna Urszula. Postawy patriotyczne przedstawicieli rodziny Hemplów ze Skorczyc w XIX i XX wieku
(1)
Wojtasik Janusz (1933- ). Młodość i początki działalności polityczno-wojskowej Mariana Kukiela
(1)
Wolny Konstanty (1877-1940)
(1)
Wolny Konstanty Marian
(1)
Wołos Mariusz (1968- ). Józef Piłsudski i Marian Kukiel. Skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu
(1)
Wysocki Wiesław Jan (1950- )
(1)
Wójcik Andrzej (historia)
(1)
Zalewski Kryspin. Gimnazjalne i uniwersyteckie lata Mariana Kukiela (do 1910)
(1)
Zamoyski Adam (1949- )
(1)
Zawistowski Władysław (1897-1944)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(2)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(1)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(1)
Kraj wydania
Polska
(32)
Wielka Brytania
(3)
Język
polski
(35)
Temat
Politycy
(16)
Wojsko
(15)
Piłsudski, Józef (1867-1935)
(10)
Adamski, Stanisław (1875-1967)
(2)
Beck, Józef (1894-1944)
(2)
Duchowieństwo katolickie
(2)
Muzyka polska
(2)
Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941)
(2)
Parlamentarzyści
(2)
Polityka
(2)
Senat RP
(2)
Sikorski, Władysław (1881-1943)
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Berman, Mieczysław (1903-1975)
(1)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(1)
Bożek Arka
(1)
Czapski-Hutten, Bogdan‏ ‎(1851-1937)
(1)
Drobner Bolesław (1883-1968)
(1)
Dyplomacja
(1)
Ekonomiści
(1)
Generałowie
(1)
Graficy polscy
(1)
Grafika użytkowa polska
(1)
Historiografia polska
(1)
Historycy
(1)
Józewski, Henryk (1892-1981)
(1)
Kobieta
(1)
Kompozytorzy polscy
(1)
Komunizm
(1)
Kukiel, Marian (1885-1973)
(1)
Literatura polska
(1)
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego (Kraków)
(1)
Muzeum Niepodległości (Warszawa)
(1)
Muzeum Południowego Podlasia (Biała Podlaska)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Młynarski, Feliks (1884-1972)
(1)
Partie polityczne
(1)
Pianiści
(1)
Pianiści polscy
(1)
Plakat polski
(1)
Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
(1)
Pomniki
(1)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(1)
Propaganda wizualna
(1)
Publicystyka polska
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rutowski, Tadeusz Klemens (1852-1918)
(1)
Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941)
(1)
Sejm Śląski
(1)
Sosnkowski, Kazimierz (1885-1969)
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Urzędnicy
(1)
Wolny, Konstanty (1877-1940)
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Temat: czas
1901-
(33)
1801-
(10)
1918-
(5)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(16)
Krakowskie, województwo (1918-1939)
(2)
Niemcy
(2)
Wielkopolska
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Galicja
(1)
Kraków
(1)
Lublin (okręg)
(1)
Lwów
(1)
Zabór pruski
(1)
Śląsk Opolski
(1)
Gatunek
Biografie
(10)
Katalogi wystaw
(3)
Albumy
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
35 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Studnicki Władysław (1867-1953)
Tytuł: Ludzie, idee i czyny / Władysław Studnicki.
Adres wydawniczy: [Warszawa] : skł. gł. u aut., [1940] (Warszawa : Zakł. Graf. "DRUKPRASA").
Opis fizyczny: 230 s. ; 26 cm.
Temat: Polska - polityka - biografie - 19-20 w. - szkice
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15528 Cz (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kukiel Marian (1885-1973)
Tytuł: Generał Sikorski : żołnierz i mąż stanu Polski walczącej.
Adres wydawniczy: Londyn : Instytut Polski : Muzeum im. gen. Sikorskiego, 1970.
Opis fizyczny: 280 s. ; 21 cm + err.
Uwaga: Indeks. Bibliogr. s. 271-276.
Temat: Sikorski Władysław 1881-1943 - biografia
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Polish Institute and Sikorski Museum (Londyn)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16098 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 4769 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Terlecki Olgierd (1922-1986)
Tytuł: Pułkownik Beck / Olgierd Terlecki.
Adres wydawniczy: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
Opis fizyczny: 373 s., [16] s. tabl. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Beck Józef 1894-1944 - biografia
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
ISBN: 83-03-00053-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16067 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wysocki Wiesław Jan (1950- )
Tytuł: Edward Śmigły-Rydz : malarz i poeta / Jan Wiesław Wysocki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rytm", 1997.
Opis fizyczny: 142, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Temat: Rydz-Śmigły Edward 1886-1941 - biografia
Temat: Sztuka polska - biografie - 20 w
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Oficyna Wydawnicza Rytm
ISBN: 83-86678-47-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15681 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jędrzejewicz Janusz (1885-1951)
Tytuł: Nasz Wódz Naczelny / Janusz Jędrzejewicz.
Wydanie: (1-50 tysiąc).
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Red. "Żołnierza Polskiego", 1920 (Warszawa : Druk. "Żołnierza Polskiego").
Opis fizyczny: 20 s. ; 18 cm.
Seria: Biblioteka Żołnierza Polskiego
Temat: Piłsudski Józef 1867-1935 - biografia
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Drukarnia Żołnierza Polskiego (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Redacja Żołnierza Polskiego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 641 s.z. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Śliwa Michał (1946- )
Tytuł: Bolesław Drobner : szkic o działalności politycznej.
Adres wydawniczy: Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
Opis fizyczny: 327, [4] s. : il. ; 17 cm.
Seria: Cracoviana
Seria: Cracoviana Seria II Ludzie i Wydarzenia
Uwaga: Bibliogr. s. 320-321. Indeks.
Temat: Drobner Bolesław 1883-1968 - biografia
Temat: Partie polityczne - Polska - 20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
ISBN: 83-08-01215-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 8000 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Zamoyski Adam (1949- )
Tytuł: Paderewski / Adam Zamoyski ; przeł. Agnieszka Kreczmar.
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Paderewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992.
Opis fizyczny: 314, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Seria: Biografie Sławnych Ludzi
Uwaga: Bibliogr. s. 194-303. Indeks.
Temat: Paderewski Ignacy Jan 1860-1941 - biografia
Temat: Muzyka polska - biografie - 19-20 w
Temat: Pianiści - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Kreczmar, Agnieszka.
ISBN: 83-06-02210-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. II 22685 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 9668 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Raina Peter (1935- )
Tytuł: Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939 : prawdziwy charakter polityki zagranicznej Józefa Becka.
Adres wydawniczy: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1975.
Opis fizyczny: 171, [1] s., [2] s. tabl. ; 22 cm.
Temat: Beck Józef 1894-1944 - biografia
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
Temat: Polska - a Niemcy - polityka - historia - 1918-1939 r
Temat: Niemcy - a Polska - polityka - historia - 1918-1939 r
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16077 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Babiński Stanisław (1920-1990)
Tytuł: Kazimierz Sosnkowski : myśl, praca, walka : przyczynki do monografii oraz uzupełnienia do materiałów historycznych Kazimierza Sosnkowskiego / zebr. i oprac. Stanisław Babiński.
Adres wydawniczy: London : nakł. aut. : Veritas Foundation Publication Centre, 1988.
Opis fizyczny: 563, [2] s. : il. ; 22 cm.
Seria: Dokumentacja Kazimierza Sosnkowskiego w Kanadzie
Uwaga: Bibliogr. s. 547-551. Indeks.
Temat: Sosnkowski Kazimierz 1885-1969 - biografia
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 20 w
Temat: Polska - emigracja - biografie - Kanada - 1944-1989 r
Temat: Polska - polityka - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Veritas Foundation Publication Centre
ISBN: 0-948202-17-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16073 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grysińska-Jarmuła Katarzyna
Tytuł: Hrabia Bogdan Hutten Czapski (1851-1937) / Katarzyna Grysińska-Jarmuła.
Adres wydawniczy: Łysomice : Europejskie Centrum Informacyjne, 2011.
Opis fizyczny: 532 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 461-481. Indeks.
Temat: Czapski-Hutten Bogdan‏ ‎ 1851-1937 - biografia
Temat: Dyplomacja - Europa - 19-20 w
Temat: Politycy - Polska - 19-20 w
Temat: Wojsko - biografie - Niemcy - 19-20 w
Temat: Niemcy - polityka - 19-20 w
Temat: Polska - polityka - 1918-1939 r
Temat: Zabór pruski - historia
Hasło dodatkowe: Europejskie Centrum Informacyjne
ISBN: 978-83-62363-23-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26124 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 9734/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 9734/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kramarz Henryka (1941- )
Tytuł: Tadeusz Rutowski : portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego / Henryka Kramarz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
Opis fizyczny: 155, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Monograficzne
Uwaga: Bibliogr. s. 138-147. Indeks.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Rutowski Tadeusz Klemens 1852-1918 - biografia
Temat: Publicystyka polska - 19-20 w
Temat: Urzędnicy - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Galicja - 19-20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 83-7271-097-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21088 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szolginia Witold (1923-1996)
Tytuł: Arcylwowianie / Witold Szolginia.
Adres wydawniczy: Wrocław : Sudety, 1997.
Opis fizyczny: 222, [2] s. : il. ; 20 cm.
Seria: Tamten Lwów
Uwaga: Bibliogr. s. 215-[216].
Temat: Literatura polska - biografie - 19-20 w
Temat: Lwów - kultura - biografie - 19-20 w. - szkice
Temat: Lwów - kultura - historia - 19-20 w. - szkice
Temat: Polska - kultura - biografie - 19-20 w
Temat: Polska - polityka - biografie - 19-20 w
ISBN: 83-87320-06-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 6606/8 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Rypson Piotr (1956- )
Tytuł: Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm / Piotr Rypson.
Wariant tytułu: Grafik, który zaprojektował polski komunizm
Wariant tytułu: Mieczysław Berman
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017.
Opis fizyczny: 317, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Berman Mieczysław 1903-1975 - biografia
Temat: Graficy polscy - biografie - 20 w
Temat: Grafika użytkowa polska - tematyka - 20 w
Temat: Komunizm - w sztuce polskiej
Temat: Plakat polski - tematyka - 20 w
Temat: Polityka - a sztuka - Polska - 20 w
Temat: Propaganda wizualna - Polska - 20 w
Temat: Sztuka - a polityka - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Karakter
ISBN: 978-83-65271-55-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31442 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Głowiński Tomasz (1967- )
Tytuł: Feliks Młynarski 1884-1972 / Tomasz Głowiński.
Adres wydawniczy: Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2012.
Opis fizyczny: 831, [1] s., [48] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 799-816. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Temat: Młynarski Feliks 1884-1972 - biografia
Temat: Ekonomiści - biografie - Polska - 20 w
Temat: Politycy - biografie - Polska - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Gajt 1991
ISBN: 978-83-62584-28-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31466 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Idea i czyn Józefa Piłsudskiego / komitet redakcyjny Sieroszewski Wacław, Balicki Juljusz, Husarski Wacław, Lipiński Wacław, Pobóg-Malinowski Władysław, Zawistowski Władysław ; współpracowanicy: Handelsman Marceli, Husarski Wacław, Jędrzejewicz Janusz...].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Bibljoteka Dzieł Naukowych, 1934 (Warszawa : Druk Zakł. Graf. E. i D-ra K. Koziańskich).
Opis fizyczny: 270, [1] s., [15] k. tabl. : il. ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 247-268. Indeks.
Temat: Piłsudski Józef 1867-1935
Temat: Politycy - Polska - 19-20 w
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Balicki, Juliusz (1890-1963).
Hasło dodatkowe: Handelsman, Marceli (1882-1945).
Hasło dodatkowe: Husarski, Wacław (1883-1951).
Hasło dodatkowe: Jędrzejewicz, Janusz (1885-1951).
Hasło dodatkowe: Lipiński, Wacław (1896-1949).
Hasło dodatkowe: Pobóg-Malinowski, Władysław (1899-1962).
Hasło dodatkowe: Sieroszewski, Wacław (1858-1945).
Hasło dodatkowe: Zawistowski, Władysław (1897-1944).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Biblioteka Dzieł Naukowych
Hasło dodatkowe: Zakłady Graficzne Eugeniusza i dra Kazimierza Koziańskich
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 27200
Książka
W koszyku
Autor: Kacperski Andrzej
Tytuł: "Między prawdą a legendą" : rzecz o Józefie Piłsudskim / Andrzej Kacperski.
Adres wydawniczy: Łódź : Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 2015.
Opis fizyczny: 128 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Piłsudski Józef 1867-1935
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 20 w
Temat: Politycy - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Muzeum Tradycji Niepodległościowych (Łódź)
ISBN: 978-83-939202-5-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 29506 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej