Forma i typ
Książki
(360)
Artykuły
(2)
Dostępność
dostępne
(334)
wypożyczone
(30)
nieokreślona
(11)
tylko na miejscu
(7)
Placówka
Magazyn
(266)
Księgozbiór podręczny
(7)
Dział
(109)
Autor
Czapski Józef (1896-1993)
(26)
Czapska Maria (1894-1981)
(8)
Dąbrowska Krystyna
(8)
Miłosz Czesław (1911-2004)
(7)
Czapski Józef (1896-1993). Wspomnienia starobielskie (pol.)
(6)
Herling-Grudziński Gustaw (1919-2000)
(6)
Wat Aleksander (1900-1967)
(6)
Bukowski Tadeusz
(5)
Ciołkoszowa Lidia (1902-2002)
(5)
Czapski Józef (1896-1993). Prawda o Katyniu (pol.)
(5)
Czarnecki Władysław (1895-1983)
(5)
Treterowa Kazimiera (1894-1985)
(5)
Bolecki Włodzimierz (1952- )
(4)
Damasiewicz Witold (1919-1996)
(4)
Grzeszczuk-Brendel Hanna
(4)
Górska Pia (1878-1974)
(4)
Iwaszkiewicz Jarosław (1894-1980)
(4)
Jeżowski Krzysztof (1952- )
(4)
Wroczyński Kazimierz (1883-1957)
(4)
Bokiewicz Jan (1941-)
(3)
Chylińska Teresa (1931- )
(3)
Czapski Józef (1896-1993). Walka (pol.)
(3)
Forycki Remigiusz (1950- )
(3)
Grodziska Karolina (1957- )
(3)
Gryczyński Adam (1957- )
(3)
Halevy Daniel (1872-1962)
(3)
Herling-Grudziński Gustaw (1919-2000). Dzieła zebrane
(3)
Kodym-Kozaczko Grażyna
(3)
Kossak Wojciech (1856-1942)
(3)
Kula Joanna (filologia)
(3)
Kurek Jalu (1904-1983)
(3)
Leśnodorski Zygmunt (1907-1953)
(3)
Oramus Dominika (1972- )
(3)
Panas Paweł
(3)
Pronaszko Andrzej (1888-1961)
(3)
Rubinstein Artur (1887-1982)
(3)
Rydlowa Maria (1924- )
(3)
Rytard Jerzy Mieczysław (1899-1970)
(3)
Siwek Aleksandra
(3)
Skotnicki Jan (1876-1968)
(3)
Stryjeńska Zofia (1894-1976)
(3)
Szymanowska Zofia (1898-1946)
(3)
Urbanowski Maciej (1965- )
(3)
Waśkowski Antoni (1885-1966)
(3)
Wójcik Mirosław (1960- )
(3)
Śniedziewska Magdalena (1984- )
(3)
Żeleński Tadeusz (1874-1941)
(3)
Aries Philippe (1914-1984)
(2)
Bartoszewicz Włodzimierz (1899-1983)
(2)
Bogucka-Ordyńcowa Janina
(2)
Bohomolec Adela Maria
(2)
Broniewski Stanisław (1900-1979)
(2)
Błażejczyk Sylwia
(2)
Crankshaw Edward (1909-1984)
(2)
Gajzlerowa Eleonora (-1989)
(2)
Gombrowicz Witold (1904-1969)
(2)
Grońska Maria (1919-2015)
(2)
Grzymała-Siedlecki Adam (1876-1967)
(2)
Heidrich Andrzej (1928-2019)
(2)
Hopkins Gerard (1892-1961)
(2)
Iwaszkiewicz Anna (1897-1979)
(2)
Iwaszkiewicz Maria (1924-2019)
(2)
Janik Michał (1874-1948)
(2)
Jaworska Władysława Jadwiga (1910-2009)
(2)
Kamolowa Danuta
(2)
Kawińska Teresa (1945- )
(2)
Kobyłka Tadeusz (1926-2015)
(2)
Komorowska Małgorzata (1939- )
(2)
Komorowska Małgorzata (1939- ). Od Autorów
(2)
Kopera Feliks (1871-1952)
(2)
Kreczmar Jan (1908-1972)
(2)
Kuncewiczowa Maria (1895-1989)
(2)
Kądziela Paweł (1958- )
(2)
Lasocki Wacław (1837-1921)
(2)
Lorentowicz Irena (1908-1985)
(2)
Maślanka Julian (1930- )
(2)
Micińska Anna (1939-2001)
(2)
Olechnowicz Emilia (1980- )
(2)
Olszański Kazimierz (1923-2002)
(2)
Ostrowska-Grabska Halina (1902-1990)
(2)
Owerłło Paweł (1869-1957)
(2)
Pollakówna Joanna (1939-2002)
(2)
Przybylski Lech (1929?-2010)
(2)
Raczyński Edward (1891-1993)
(2)
Radziejowski Andrzej (1926?-2014)
(2)
Rottenberg Anda (1944- )
(2)
Ryszkiewicz Andrzej (1922-2005)
(2)
Sieniatecka Teresa
(2)
Smoter Jerzy Maria (1937-1975)
(2)
Solski Ludwik (1855-1954)
(2)
Starzyński Juliusz (1906-1974)
(2)
Szafar Tadeusz (1920-1995)
(2)
Szancer Jan Marcin (1902-1973)
(2)
Szyfman Arnold (1882-1967)
(2)
Słonimski Antoni (1895-1976)
(2)
Twarowska Maria
(2)
Tyrowicz Marian (1901-1989)
(2)
Uniechowska-Dembińska Krystyna (1929-2011)
(2)
Uniechowski Antoni (1903-1976)
(2)
Waliszewska Wanda
(2)
Rok wydania
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(77)
2000 - 2009
(39)
1990 - 1999
(49)
1980 - 1989
(59)
1970 - 1979
(48)
1960 - 1969
(38)
1950 - 1959
(26)
1940 - 1949
(12)
1930 - 1939
(5)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(1)
1890 - 1899
(1)
Kraj wydania
Polska
(331)
Francja
(15)
Wielka Brytania
(10)
Niemcy
(2)
Włochy
(2)
Indie
(1)
Szwajcaria
(1)
Ukraina
(1)
Kanada
(1)
Język
polski
(353)
francuski
(5)
angielski
(3)
niemiecki
(1)
ukraiński
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(5)
Temat
Pamiętniki polskie
(281)
Malarstwo polskie
(35)
Teatr polski
(32)
Literatura polska
(27)
Czapski, Józef
(24)
Sztuka polska
(24)
Pisarze polscy
(22)
Obozy pracy
(20)
Wojsko
(20)
Szymanowski, Karol
(18)
Malarze polscy
(16)
Listy polskie
(13)
Rysunek polski
(13)
Muzyka polska
(11)
Polacy za granicą
(11)
Historycy sztuki
(10)
Ziemiaństwo
(10)
Wat, Aleksander
(9)
Dąbrowska Krystyna
(8)
Czapska, Maria
(7)
Scenografia polska
(7)
Czapski
(6)
Herling-Grudziński, Gustaw
(6)
Rody
(6)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(5)
Czarnecki, Władysław
(5)
Fotografia polska
(5)
Graficy polscy
(5)
Muzealnictwo
(5)
Muzyka
(5)
Szkolnictwo artystyczne
(5)
Sztuka
(5)
Więziennictwo
(5)
Aktorstwo
(4)
Arystokracja
(4)
Damasiewicz, Witold
(4)
Górska, Pia
(4)
Kossak, Wojciech
(4)
Nauczyciele akademiccy
(4)
Rzeźba polska
(4)
Architekci
(3)
Bibliotekarze
(3)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(3)
Jeńcy wojenni
(3)
Kolekcjonerstwo
(3)
Kostiumy teatralne i filmowe
(3)
Księgarstwo
(3)
Kurek, Jalu
(3)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(3)
Pianiści
(3)
Pianiści polscy
(3)
Poeci polscy
(3)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(3)
Rysownicy polscy
(3)
Stryjeńska, Zofia
(3)
Szymanowska, Zofia
(3)
Treterowa Kazimiera (1894-1985)
(3)
Waśkowski, Antoni
(3)
Więźniowie polityczni
(3)
Wojna 1914-1918 r.
(3)
Zesłania
(3)
Żeleński Tadeusz Boy (1874-1941)
(3)
Żydzi
(3)
Aktorzy polscy
(2)
Architekci polscy
(2)
Artyści plastycy polscy
(2)
Bartoszewicz, Włodzimierz
(2)
Bibliofilstwo
(2)
Biblioteka Narodowa
(2)
Chełmoński, Józef
(2)
Czapski Józef (1896-1993)
(2)
Dziennikarstwo
(2)
Edytorstwo
(2)
Estreicher
(2)
Gajzlerowa, Eleonora
(2)
Giedroyc, Jerzy
(2)
Gombrowicz Witold (1904-1969)
(2)
Grafika polska
(2)
Górale
(2)
Jaracz, Stefan
(2)
Kantor, Tadeusz
(2)
Kompozytorzy polscy
(2)
Konserwatorstwo polskie
(2)
Kreczmar Jan (1908-1972)
(2)
Lasocki, Wacław
(2)
Minich, Marian
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Muzealnicy
(2)
Muzeum Sztuki (Łódź)
(2)
Nauczyciele
(2)
Numizmatyka
(2)
Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau
(2)
Ordery i odznaczenia
(2)
Ostrowski
(2)
Pamiętniki
(2)
Pamiętniki mówione polskie
(2)
Pamiętniki żydowskie
(2)
Poezja polska
(2)
Polska
(2)
Pracownicy naukowi
(2)
Temat: dzieło
Kultura (czasop. ; Paryż)
(3)
Bunt Młodych (czasop. ; 1931-1937)
(1)
Komunistyczna Partia Polski
(1)
Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego (czasop.)
(1)
Temat: czas
1901-
(174)
1801-
(47)
1939-
(29)
2001-0
(8)
1701-
(7)
1945-
(6)
1601-
(4)
1918-
(4)
1501-
(3)
1989-
(2)
2001-
(2)
1914-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(46)
Kraków
(35)
Warszawa
(12)
Lwów
(7)
Zakopane
(5)
Tatry (góry)
(3)
ZSRR
(3)
Częstochowa
(2)
Małopolska
(2)
Paryż
(2)
Starobielsk
(2)
Syberia
(2)
Wilno
(2)
Łódź
(2)
Argentyna
(1)
Bielsko-Biała
(1)
Bielsko-Biała (okręg)
(1)
Europa
(1)
Galicja
(1)
Grecja
(1)
Katyń (Rosja)
(1)
Kozłówka
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Lublin
(1)
Podhale
(1)
Podole
(1)
Puławy
(1)
Płock
(1)
Rosja
(1)
Szczawnica
(1)
Tarnobrzeg
(1)
Ujazd (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Zabierzów)
(1)
Vence (Francja)
(1)
Wilno (okręg)
(1)
Wisła
(1)
Wołyń
(1)
Zamość
(1)
Gatunek
Pamiętniki polskie
(62)
Biografie
(7)
Antologie
(5)
Katalogi wystaw
(4)
Wywiady
(4)
Albumy
(3)
Listy polskie
(3)
Opowiadanie polskie
(2)
Bibliografia adnotowana
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Książki artystyczne
(1)
Pamiętniki żydowskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Źródła historyczne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Historia
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
363 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ostrowska-Grabska Halina (1902-1990)
Tytuł: Bric à brac / Halina Ostrowska-Grabska ; [obwol., okł. i s. tyt. proj. Teresa Kawińska].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
Opis fizyczny: 453, [3] s., [88] s.tabl. ; 20 cm.
Uwaga: Indeks s.
Temat: Ostrowski (rodzina) - pamiętniki
Temat: Literatura polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Sztuka polska - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Kawińska, Teresa (1945- ).
Hasło dodatkowe: Państwowy Instytut Wydawniczy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 7256 Cz (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ostrowska-Grabska Halina (1902-1990)
Tytuł: Bric à brac / Halina Ostrowska-Grabska ; [obwol., okł. i str. tyt. proj. Teresa Kawińska].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
Opis fizyczny: 453, [3] s., [88] s.tabl. ; 20 cm.
Uwaga: Brak s. 97-112.
Uwaga: Indeks.
Temat: Ostrowski (rodzina) - pamiętniki
Temat: Literatura polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Sztuka polska - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Kawińska, Teresa (1945- ).
Hasło dodatkowe: Państwowy Instytut Wydawniczy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6126 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Żechowski Stefan (1912-1984)
Tytuł: Na jawie : wspomnienia z młodości i rysunki / Stefan Żechowski ; słowem wstępnym opatrzył Ryszard Wójcik.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1981.
Opis fizyczny: 146, [2] s., 65 s. tabl., 1 k. tabl. ; 23 cm.
Temat: Malarstwo polskie - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Rysunek polski - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Wójcik, Ryszard (1935- ).
ISBN: 83-218-0092-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6975 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Żechowski Stefan (1912-1984)
Tytuł: Na jawie : wspomnienia z młodości i rysunki / Stefan Żechowski ; słowem wstępnym opatrzył Ryszard Wójcik.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1981.
Opis fizyczny: 146, [2] s., 65 s. tabl., 1 k. tabl. ; 23 cm.
Temat: Malarstwo polskie - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Rysunek polski - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Wójcik, Ryszard (1935- ).
ISBN: 83-218-0092-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6976 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Słonimski Antoni (1895-1976)
Tytuł: Alfabet wspomnień / Antoni Słonimski ; [wybór i opracowanie ilustracji Janusz Stradecki ; okładkę, obwolutę i strony tytułowe projektował Wojciech Freudenreich].
Wydanie: Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
Opis fizyczny: 281, [6] s., [36] s. tabl. ; 20 cm.
Temat: Słonimski Antoni (1895-1976) - pamiętniki
Temat: Literatura polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pisarze polscy - 20 w. - pamiętniki
Temat: Poeci polscy - 20 w. - pamiętniki
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Freudenreich, Wojciech (1939- ).
Hasło dodatkowe: Stradecki, Janusz (1920-1988).
Hasło dodatkowe: Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN: 83-06-01950-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10342 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Słonimski Antoni (1895-1976)
Tytuł: Alfabet wspomnień / Antoni Słonimski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
Opis fizyczny: 283, [1] s., [54] s. tabl. ; 21 cm.
Temat: Słonimski Antoni (1895-1976) - pamiętniki
Temat: Literatura polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pisarze polscy - 20 w. - pamiętniki
Temat: Poeci polscy - 20 w. - pamiętniki
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Państwowy Instytut Wydawniczy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6482 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Dąbrowski Bronisław (1903-1992)
Tytuł: Kronika złudzeń / Bronisław Dąbrowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.
Opis fizyczny: 234, [2] s., [9] k. tabl. : il. ; 20 cm.
Seria: Na deskach świat oznaczających
Uwaga: Indeks.
Temat: Dąbrowski Bronisław - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Teatr polski - pamiętniki - 20 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6390/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Marianowicz Antoni (1924-2003)
Tytuł: Życie surowo wzbronione / Antoni Marianowicz ; [okładkę i kartę tytułową projektował Jan Bokiewicz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Czytelnik, 1995.
Opis fizyczny: 323, [1] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.
Zawiera: Moje wojenne losy : rozmowy z Hanną Baltyn ; Wspomnienia rodzinne.
Temat: Marianowicz Antoni (1924-2003) - pamiętniki
Temat: Literatura polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pisarze polscy - 20 w. - pamiętniki
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Baltyn, Hanna (1956-2014).
Hasło dodatkowe: Marianowicz, Antoni (1924-2003). Moje wojenne losy
Hasło dodatkowe: Marianowicz, Antoni (1924-2003). Wspomnienia rodzinne
Hasło dodatkowe: Bokiewicz, Jan (1941-).
Hasło dodatkowe: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik"
ISBN: 83-07-02481-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Lorentowicz Irena (1908-1985)
Tytuł: Oczarowania / Irena Lorentowicz ; przedm. napisała Maria Kuncewiczowa.
Wydanie: Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa : Pax, 1975.
Opis fizyczny: 311, [1] s., 12 s. tabl.
Uwaga: Indeks.
Temat: Lorentowicz Irena (1908-1985) - pamiętniki
Temat: Malarstwo polskie - 20 w. - pamiętniki
Temat: Scenografowie - historia - Polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Kuncewiczowa, Maria (1895-1989).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem sygn. I 8558 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Skotnicki Jan (1876-1968)
Tytuł: Przy sztalugach i przy biurku : wspomnienia / Jan Skotnicki ; il. autora ; [przedm. Juliusz Starzyński].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
Opis fizyczny: 348, [2] s., [17] s. tabl. ; 21 cm.
Temat: Malarstwo polskie - 19-20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19-20 w
Temat: Polska - historia - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 12814 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Skotnicki Jan (1876-1968)
Tytuł: Przy sztalugach i przy biurku : wspomnienia / Jan Skotnicki ; il. autora ; [przedm. Juliusz Starzyński].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
Opis fizyczny: 348, [2] s., [17] s. tabl. ; 21 cm.
Temat: Malarstwo polskie - 19-20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19-20 w
Temat: Polska - historia - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Starzyński, Juliusz (1906-1974).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 2791 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27601 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Grekowicz-Hausnerowa Michalina (1891-1967)
Tytuł: Chleb dziennikarski ma smak rozmaity... : wspomnienia / Michalina Grekowicz-Hausnerowa ; wstęp i opracowanie Karolina Grodziska.
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Biblioteka Naukowa PAU i PAN, 2017.
Opis fizyczny: 341, [1] s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-314. Indeks.
Temat: Grekowicz-Hausnerowa Michalina (1891-1967) - pamiętniki
Temat: Dziennikarze - Polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Lwów - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Grodziska, Karolina (1957- ).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (Kraków)
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
ISBN: 978-83-7676-269-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33041 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Parzyńska Mirosława
Tytuł: Rodzice, dzieci, rodzice / wybór i oprac. Mirosława Parzyńska i Joanna Horodecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Iskry, 1967.
Opis fizyczny: 264, [4] s. ; 20 cm.
Uwaga: Wypowiedzi na ankietę "Życia Warszawy" w 1965 r. pt. "Rodzice, dzieci, rodzice".
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Rodzina - historia - Polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Wychowanie - historia - Polska - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Horodecka, Joanna (1928?-2017).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6465 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Bednarski Tadeusz Zygmunt (1934-2018)
Tytuł: Krakowskim szlakiem rodu Bednarskich / Tadeusz Z. Bednarski.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja", 2007.
Opis fizyczny: 249, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Bednarski (rodzina) - pamiętniki
Temat: Ziembicki (rodzina) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19-20 w
Temat: Kraków - 19-20 w. - pamiętniki
Temat: Szczawnica - 19-20 w. - pamiętniki
ISBN: 978-83-925149-1-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 25539 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Podgórska Eugenia (1914-2006)
Tytuł: Nauczyciele życia / Eugenia Podgórska, Alfreda Olszewska, Tadeusz Jałmużna.
Adres wydawniczy: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.
Opis fizyczny: 313, [2] s. ; 22 cm.
Uwaga: Na końcu art. ze "Słowa Powszechnego" ; 1984 nr 202.
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Wychowanie - Polska - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Jałmużna, Tadeusz (1939-2006).
Hasło dodatkowe: Olszewska, Alfreda.
Hasło dodatkowe: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
ISBN: 83-205-3222-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 12799 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Pruszyńska Anna (1880-1962)
Tytuł: Między Bohem a Słuczą / Anna Pruszyńska ; oprac. Mieczysław Pruszyński.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
Opis fizyczny: 253 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Pruszyńska Anna
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Ziemiaństwo - historia - Polska - 20 w. - pamiętniki
Temat: Podole - historia - 20 w. - pamiętniki
Temat: Wołyń - historia - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Pruszyński, Mieczysław (1910-2005).
ISBN: 83-04-03808-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 11488 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33717/11 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Horowicz Bronisław (1910-2005)
Tytuł: Nim przeminie z wiatrem : wspomnienia / Bronisław Horowicz ; [wstęp napisał Jan Kosiński].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974.
Opis fizyczny: 319, [1] s., [22] s. tabl. ; 20 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Horowicz Bronisław (1910-2005) - pamiętniki
Temat: Muzyka - historia - 20 w. - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Teatr polski - historia - 20 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Kosiński, Jan (1916-1974).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6409 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 22823 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej