Form of Work
Książki
(98)
Artykuły
(1)
Status
available
(95)
unavailable
(4)
unknown
(3)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(90)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(11)
Author
Majda Jan (1932- )
(3)
Albiński Marian (1892-1978)
(2)
Augustyniak Piotr (1977- )
(2)
Dybel Paweł (1951- )
(2)
Janion Maria (1926-2020)
(2)
Juszkiewicz Henryk (1883-1941)
(2)
Kaptur Ewa
(2)
Naglerowa Herminia (1890-1957)
(2)
Organisty Adam (1973- )
(2)
Poradzisz Katarzyna
(2)
Stankowska Agata
(2)
Szóstka Alicja
(2)
Tatarkiewicz Emanuela (polonistyka)
(2)
Terlecki Tymon (1905-2000)
(2)
Śniedziewska Magdalena (1984- )
(2)
Abramowicz Mieczysław (1952- )
(1)
Abramowicz Mieczysław (1952- ). Dybuki gdańskie
(1)
Andrearczyk Tymoteusz (1978- ). John Constable - przez obłoki ku rzeczywistości
(1)
Angutek Dorota. Folkloryzm i postfolkloryzm jako etnologiczna alternatywa terminologiczna obok wernakularyzmu i neowernakularyzmu
(1)
Antos Janusz (1966- ). Romuald Kamil Witkowski jako dadaista?
(1)
Antosik-Piela Maria. Wśród chichotu katów
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Czterdzieści i Cztery
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Ja bym tam wchodził w pułapki
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Mesjanizm obłędny. Polemika
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Posłowie. Sztuka myślenia
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Relacja anonimowego patrioty z wieczoru smoleńskiego napisana dla prasy polonijnej w Chicago
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Rozmowa z Fryderykiem Nietzschem
(1)
Augustyniak Piotr (1977- ). Rozmowa ze Stanisławem Wyspiańskim
(1)
Babraj Marcin Andrzej (1933- )
(1)
Baniowska-Stąsiek Krystyna
(1)
Bartoszewska-Butryn Honorata. Św. Nikta (Nicetas Got) czy św. Wincenty Ferrer?
(1)
Bałdowski Włodzimierz
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Bednarska-Ruszajowa Krystyna (1945-2008)
(1)
Berent Wacław (1873-1940). Ozimina (fragmenty)
(1)
Berent Wacław (1873-1940). Próchno (fragmenty)
(1)
Białynia Chołodecki Józef (1852-1935)
(1)
Bolecki Włodzimierz (1952- )
(1)
Boleski Andrzej (1877-1965)
(1)
Borek Piotr. Arkadia sprofanowana w Kozaczyźnie i Burdzie ruskiej Józefa Bartłomieja Zimorowica
(1)
Borkowski Grzegorz. Strategie ambiwalencji w twórczości Leszka Przyjemskiego w latach 70
(1)
Borowska Małgorzata (filologia klasyczna)
(1)
Branicki Zygmunt
(1)
Brejdak Jaromir (1961- )
(1)
Bryll Ernest (1935- )
(1)
Bryś Marta. Rozdarcie – o spektaklu "Dybuk. Między dwoma światami" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego
(1)
Brzuska Barbara
(1)
Buczkowski Leopold (1905-1989). Pierwsza świetność (fragment)
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Duchy książek
(1)
Budrewicz Zofia (1951- )
(1)
Budrewicz Zofia (1951- ). "Między mitem a stereotypem". Obrazki życia w dworkach w lekturach dla młodzieży z lat 1918-1939
(1)
Buryła Sławomir (1969- )
(1)
Buryła Sławomir (1969- ). Pogromy znane i nieznane
(1)
Buryła Sławomir (1969- ). Temat pogromów w wojennej i powojennej prozie polskiej (1939-2015)
(1)
Bułat Mirosława M. Меж двух міров (Mez dvuch mirov) – tekst(y) i ludzie (rozważania tekstologiczne)
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Mecenat na ziemiach polskich w XIX w
(1)
Charazińska Elżbieta
(1)
Charytoniuk-Michiej Grażyna
(1)
Chromy Jacek
(1)
Cichoń Krzysztof. Dada jako epifania
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017)
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017). "Dybuk" w inscenizacji Andrzeja Wajdy w Starym Teatrze w Krakowie (w spolszczeniu Ernesta Brylla)
(1)
Ciodyk Anna. Karpaty Wincentego Pola
(1)
Cyz Tomasz (1977- )
(1)
Czabanowska-Wróbel Anna (1962- )
(1)
Czekanowska-Gutman Monika. Wizualizacje losu ofiar żydowskich po pogromie
(1)
Czermińska Małgorzata (1940- )
(1)
Deniziak Michał. Kolekcja i melancholia
(1)
Duda-Gracz Jerzy (1941-2004)
(1)
Duda-Gracz Jerzy (1941-2004). Kalendarium Golgoty Jasnogórskiej (pol.)
(1)
Dulęba Agnieszka. Sztuka o nie-pamięci
(1)
Dziedzic Stanisław (1953- ). Antenaci i epigoni z dąbrowskiego dworu - Jan Pakosławic i Andrzej Jordan Stojowski
(1)
Dziura Małgorzata. To co trwałe
(1)
Dąbrowski Witold (1933-1978). Muzealia
(1)
Dębska-Kossakowska Aleksandra
(1)
Fazan Jarosław (1966- )
(1)
Fedorowicz Irena. Michał Eustachy Brensztejn - żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner
(1)
Fijałkowski Wojciech (1927-2014)
(1)
Filek Jacek (1945- ). Pozorność wyzwolenia fałszywość wolności tajemniczość odpowiedzialności
(1)
Firla Barbara
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Friedrich Agnieszka. Obraz pogromu warszawskiego w literaturze polskiej
(1)
Fudalej Janina
(1)
Gabryś-Sławińska Monika
(1)
Gawalewicz Marian (1852-1910). Synowie Laokoona (fragmenty)
(1)
Gałczyński Konstanty Ildefons (1905-1953). Niobe (fragmenty)
(1)
Gielata Ireneusz. Kolekcjoner sztucznych kwiatów (diuk Jan Jorisa-Karla Huysmansa)
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). O związkach drewna i ideologii w architekturze i rzeźbie polskiej XIX i XX wieku
(1)
Goetel Ferdynand (1890-1960). "Nie warto być małym" (fragmenty)
(1)
Gordon Barbara (1918-1987). Nad gablotą z czerwonym sztandarem
(1)
Grabiński Stefan (1887-1936). Muzeum Dusz Czyśćcowych
(1)
Grad Mieczysław
(1)
Grzemska Aleksandra (1986- )
(1)
Gumińska-Oleksy Jagoda
(1)
Guźlak Gerard
(1)
Górski Konrad (1895-1990)
(1)
Hahn Wiktor (1871-1959)
(1)
Harasimiuk Krystyna (1946- ). Geograficzna twórczość Wincentego Pola w oczach lwowskich geografów
(1)
Harasymowicz Jerzy (1933-1999). Praskie medytacje (fragment)
(1)
Hemar Marian (1901-1972)
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(45)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(3)
1940 - 1949
(3)
1930 - 1939
(3)
1920 - 1929
(4)
1910 - 1919
(4)
1900 - 1909
(2)
Country
Poland
(95)
Ukraine
(4)
Germany
(1)
Italy
(1)
Language
Polish
(95)
English
(2)
German
(1)
Italian
(1)
Subject
Literatura polska
(59)
Poezja polska
(12)
Sztuka polska
(12)
Dramat polski
(10)
Wyspiański, Stanisław
(10)
Malarstwo polskie
(9)
Sztuka
(5)
Literatura modernizmu
(4)
Literatura podróżnicza polska
(4)
Żydzi
(4)
Dwory
(3)
Grafika polska
(3)
Górale
(3)
Literatura żydowska
(3)
Literatury europejskie
(3)
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Warszawa)
(3)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(3)
Rysunek polski
(3)
Ziemiaństwo
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Ceramika polska
(2)
Folklor
(2)
Herling-Grudziński, Gustaw
(2)
Historia a sztuka polska
(2)
Jan
(2)
Kumu Igaunijas Mākslas Muzejs (Tallin)
(2)
Latvijas Nacionālais Mākslas Muzejs (Ryga)
(2)
Literatura a sztuka polska
(2)
Modernizm
(2)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(2)
Muzeum Narodowe (Szczecin)
(2)
Muzyka polska
(2)
Pisarze polscy
(2)
Proza polska
(2)
Przedstawienia pasyjne (szt.plast.)
(2)
Psychoanaliza
(2)
Schulz, Bruno
(2)
Sienkiewicz, Henryk
(2)
Szlachta
(2)
Sztuka żydowska
(2)
Witkiewicz, Stanisław
(2)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(2)
An-Ski
(1)
Aniołowie
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Artyści polscy
(1)
Bajka i baśń polska
(1)
Biblia. NT
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biskupi
(1)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(1)
Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Budownictwo ludowe
(1)
Bóg
(1)
Chopin, Fryderyk
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Czycz, Stanisław
(1)
Dadaizm
(1)
Demony
(1)
Dionizos
(1)
Droga krzyżowa
(1)
Duda-Gracz, Jerzy
(1)
Dziady (obrzęd)
(1)
Dzwony
(1)
Etnografowie
(1)
Film polski
(1)
Fotografia europejska
(1)
Fotografia polska
(1)
Gombrowicz, Witold
(1)
Gotyk
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Historiografia
(1)
Holocaust
(1)
Huculi
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1)
Jarocki, Władysław
(1)
Kantor, Tadeusz
(1)
Kasprowicz, Jan
(1)
Kazimierz (Kraków)
(1)
Kobieta
(1)
Kolejnictwo
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kopczyński, Andrzej
(1)
Kopczyński, Bronisław
(1)
Kopczyński, Onufry Bronisław
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajobraz
(1)
Książka
(1)
Kuryluk, Ewa
(1)
Legendy i podania ukraińskie
(1)
Libretto polskie
(1)
Literatura
(1)
Literatura europejska
(1)
Subject: work
Dybuk
(1)
Dziady
(1)
Golgota Jasnogórska
(1)
Król Roger
(1)
Męka Pańska
(1)
Quo vadis
(1)
Wyzwolenie
(1)
Subject: time
1901-
(97)
1801-
(69)
1701-
(12)
2001-0
(9)
1601-
(7)
1501-
(4)
1201-
(3)
1301-
(3)
1401-
(3)
2001-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1918-
(1)
1989-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Podhale
(4)
Tatry (góry)
(3)
Meksyk
(2)
Rzym
(2)
Tatry
(2)
Warszawa
(2)
Bizancjum
(1)
Grecja
(1)
Huculszczyzna
(1)
Japonia
(1)
Kielce
(1)
Kraków
(1)
Lwów
(1)
Szczecin
(1)
Słowiańszczyzna
(1)
Turcja
(1)
Wenezuela
(1)
Wiktorówki
(1)
Zakopane
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Publicystyka polska
(5)
Antologie
(4)
Katalogi wystaw
(3)
Literatura polska
(3)
Albumy
(2)
Kalendarze polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poezja polska
(1)
Proza polska
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
99 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Tomasik Wojciech (1955- )
Tytuł: Ikona nowoczesności : kolej w literaturze polskiej / Wojciech Tomasik.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
Opis fizyczny: 388, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Na s. przedtyt. dedyk.: Bibliotece Muzeum Narodowego / w Krakowie / - ofiarowuję / Wojciech Tomasik.
Uwaga: Bibliogr. s. 329-337. Indeks.
Temat: Kolejnictwo - literatura polska
Temat: Kolejnictwo - literatury europejskie
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Literatury europejskie - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930- ).
Hasło dodatkowe: Sławiński, Janusz (1934-2014).
Hasło dodatkowe: Szczucki, Lech (1933-2019).
Hasło dodatkowe: Ziółkowski, Marek.
ISBN: 978-83-229-2780-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22779 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Muzeum w literaturze polskiego modernizmu : antologia / wybór, wstęp i oprac. Dorota Kielak ; przypisy Dorota Kielak, Małgorzata Wrześniak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2016.
Opis fizyczny: 329 s. ; 24 cm.
Seria: Muzeologia
Uwaga: Na s. red. i s. 4 okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-2765-5.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 311-319. Indeks.
Temat: Literatura modernizmu - tematyka
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Muzealnictwo - w literaturze polskiej
Gatunek, rodzaj, forma: Antologie
Hasło dodatkowe: Kielak, Dorota.
Hasło dodatkowe: Wrześniak, Małgorzata (1974- ).
Hasło dodatkowe: Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).
Hasło dodatkowe: Kielak, Dorota. Muzeum w literaturze - obszary znaczeń
Hasło dodatkowe: Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925). Z wrażeń włoskich
Hasło dodatkowe: Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925). Z ziemi chełmskiej
Hasło dodatkowe: Rydel, Lucjan (1870-1918). Z dziennika podróży greckiej
Hasło dodatkowe: Żuławski, Jerzy (1874-1915). Dwa listy z podróży
Hasło dodatkowe: Żuławski, Jerzy (1874-1915). Miasta umarłe
Hasło dodatkowe: Żuławski, Jerzy (1874-1915). Po siedmiu latach
Hasło dodatkowe: Żuławski, Jerzy (1874-1915). Veneri et Romae
Hasło dodatkowe: Słonimski, Antoni (1895-1976). Muzea
Hasło dodatkowe: Słonimski, Antoni (1895-1976). Muzeum antyreligijne
Hasło dodatkowe: Słonimski, Antoni (1895-1976). Muzeum Rewolucji
Hasło dodatkowe: Poświatowska, Halina (1935-1967). Opowieść dla przyjaciela
Hasło dodatkowe: Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Bez dogmatu
Hasło dodatkowe: Rychnowski, Franciszek Dionizy de Welehrad (1850-ok. 1929). Co będzie w r. 2913?
Hasło dodatkowe: Gawalewicz, Marian (1852-1910). Synowie Laokoona
Hasło dodatkowe: Zapolska, Gabriela (1857-1921). Zaszumi las
Hasło dodatkowe: Jaroszyński, Tadeusz Ewaryst (1862-1917). Chimera
Hasło dodatkowe: Żeromski, Stefan (1864-1925). Dzieje grzechu
Hasło dodatkowe: Żeromski, Stefan (1864-1925). Ludzie bezdomni
Hasło dodatkowe: Żeromski, Stefan (1864-1925). Nawracanie Judasza
Hasło dodatkowe: Żeromski, Stefan (1864-1925). Pavoncello
Hasło dodatkowe: Żeromski, Stefan (1864-1925). Uroda życia
Hasło dodatkowe: Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925). Wampir
Hasło dodatkowe: Strug, Andrzej (1871-1937). Chimera
Hasło dodatkowe: Strug, Andrzej (1871-1937). Pieniądz
Hasło dodatkowe: Strug, Andrzej (1871-1937). Portrey
Hasło dodatkowe: Strug, Andrzej (1871-1937). Żółty krzyż. T. 2, Bogowie Germanii
Hasło dodatkowe: Berent, Wacław (1873-1940). Ozimina
Hasło dodatkowe: Berent, Wacław (1873-1940). Próchno
Hasło dodatkowe: Żeleński, Tadeusz (1874-1941). Jeszcze jedna "Filia" Muzeum Narodowego
Hasło dodatkowe: Żeleński, Tadeusz (1874-1941). Pieśń o "Rafaelu" nowo utworzonego lwowskiego muzeum
Hasło dodatkowe: Żeleński, Tadeusz (1874-1941). "Zielony Balonik" - Muzeum Narodowemu
Hasło dodatkowe: Zbierzchowski, Henryk (1881-1942). A kiedy umrę...
Hasło dodatkowe: Zbierzchowski, Henryk (1881-1942). W paryskim wirze
Hasło dodatkowe: Wielopolska, Maria Jehanne (1882-1940). Cheny
Hasło dodatkowe: Goetel, Ferdynand (1890-1960). "Nie warto być małym"
Hasło dodatkowe: Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980). Fama
Hasło dodatkowe: Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980). Na biust rzymski w muzeum w Spirze
Hasło dodatkowe: Tuwim, Julian (1894-1953). Dziesięciolecie
Hasło dodatkowe: Tuwim, Julian (1894-1953). Kwiaty polskie
Hasło dodatkowe: Kuśniewicz, Andrzej (1904-1993). Stan nieważkości
Hasło dodatkowe: Buczkowski, Leopold (1905-1989). Pierwsza świetność
Hasło dodatkowe: Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953). Niobe
Hasło dodatkowe: Świrszczyńska, Anna (1909-1984). Muzeum arcydzieł
Hasło dodatkowe: Gordon, Barbara (1918-1987). Nad gablotą z czerwonym sztandarem
Hasło dodatkowe: Rostworowski, Jan (1919-1975). Koncert na stacji Victoria
Hasło dodatkowe: Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Wycieczka do muzeum
Hasło dodatkowe: Szymborska, Wisława (1923-2012). Muzeum
Hasło dodatkowe: Mrożek, Sławomir (1930-2013). Do dyrekcji muzeum w lówr, zagranicą
Hasło dodatkowe: Mrożek, Sławomir (1930-2013). Muzeum
Hasło dodatkowe: Mrożek, Sławomir (1930-2013). Strażnik chińskiej wazy
Hasło dodatkowe: Dąbrowski, Witold (1933-1978). Muzealia
Hasło dodatkowe: Harasymowicz, Jerzy (1933-1999). Praskie medytacje
Hasło dodatkowe: Poświatowska, Halina (1935-1967). Metropolitan Museum of Art
Hasło dodatkowe: Poświatowska, Halina (1935-1967). [W Metropolitan Museum]
Hasło dodatkowe: Kofta, Jonasz (1942-1988). Grande Valse Frottée
Hasło dodatkowe: Kaczmarski, Jacek (1957-2004). Szturm
Hasło dodatkowe: Strug, Andrzej (1871-1937). Żywot Lorda Camelford
Hasło dodatkowe: Irzykowski, Karol (1873-1944). Pałuba
Hasło dodatkowe: Zbierzchowski, Henryk (1881-1942). Człowiek o dwu twarzach
Hasło dodatkowe: Zbierzchowski, Henryk (1881-1942). Odwiedziny
Hasło dodatkowe: Grabiński, Stefan (1887-1936). Muzeum Dusz Czyśćcowych
Hasło dodatkowe: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-2765-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30601 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30872 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stabryła Władysław (1905-1968)
Tytuł: Wernyhora w literaturze polskiej.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 1996.
Opis fizyczny: 144, [4] s. ; 21 cm.
Seria: Bestsellery z Przeszłości
Uwaga: Na okł. nazwa serii: Bestseller z Przeszłości.
Uwaga: Bibliogr. przy rozdz.
Temat: literatura polska
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
ISBN: 83-7052-425-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14396 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Linkner Tadeusz (1949- )
Tytuł: Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski / Tadeusz Linkner.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1991.
Opis fizyczny: 254 s. ; 23 cm.
Seria: Rozprawy i Monografie Uniwersytet Gdański
Uwaga: Bibliogr. s. 217-232.
Uwaga: Streszcz. ang., niem., ros.
Temat: Literatura polska - 19-20 w
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo
ISBN: 83-7017-324-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Suchojad Izabela
Tytuł: Topografia żydowskiej pamięci : obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej / Izabela Suchojad.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2010.
Opis fizyczny: 172 s., [16] k. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 155-163. Indeks.
Temat: Kazimierz (Kraków) - w literaturze polskiej
Temat: Kazimierz (Kraków) - w literaturze żydowskiej
Temat: Literatura polska - tematyka - 20-21 w
Temat: Literatura żydowska - tematyka - 20-21 w
Temat: Żydzi - Polska - 20-21 w
Temat: Żydzi - w literaturze polskiej
Temat: Żydzi - w literaturze żydowskiej
ISBN: 978-83-242-1253-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25543 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Matuszek-Stec Gabriela (1953- )
Tytuł: Maski i demony wczesnego modernizmu / Gabriela Matuszek.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.
Opis fizyczny: 319, [1] s. ; 22 cm.
Uwaga: Wykaz pierwodruków s. 297-298.
Uwaga: Bibliogr. s. 299-308. Indeks.
Temat: Demony - w literaturze polskiej
Temat: Demony - w literaturze szwedzkiej
Temat: Literatura modernizmu - historia - Polska
Temat: Literatura modernizmu - historia - Szwecja
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Literatura szwedzka - tematyka - 19-20 w
Temat: Maski - w literaturze polskiej
Temat: Maski - w literaturze szwedzkiej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-233-3769-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28912 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Makowski Stanisław (1931-2008)
Tytuł: Wernyhora : przepowiednie i legenda / Stanisław Makowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Czytelnik, 1995.
Opis fizyczny: 268, [3] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Wernyhora - literatura
Temat: Legendy i podania ukraińskie - 19-20 w
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Literatura ukraińska - tematyka - 19-20 w
ISBN: 83-07-02346-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Biblioteki i książki w literaturze / red. nauk. Krystyna Bednarska-Ruszajowa.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998.
Opis fizyczny: 166 s. ; 25 cm.
Seria: Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uwaga: Summ. po art.
Temat: Bibliotekarstwo - literatura polska - 18-20 w
Temat: Książka - literatura polska - 18-20 w
Temat: Literatura polska - tematyka - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Kocójowa, Maria (1939- ).
Hasło dodatkowe: Bednarska-Ruszajowa, Krystyna (1945-2008).
ISBN: 83-223-1137-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16525 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Żak Stanisław (1932- )
Tytuł: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024. T. 5, Karczówka w literaturze, wspomnieniach, pracach naukowych, publicystyce / Stanisław Żak ; pod redakcją naukową Jerzego Michty.
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2017.
Opis fizyczny: 310, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 291-293. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Kielce - Karczówka - w literaturze polskiej
Hasło dodatkowe: Michta, Jerzy (1953- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Kielc
ISBN: 978-83-63477-06-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32892/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Majda Jan (1932- )
Tytuł: Młodopolskie Tatry literackie / Jan Majda.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
Opis fizyczny: 248, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Górale - literatura polska - 19-20 w
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Podhale - literatura polska - 19-20 w
Temat: Tatry (góry) - literatura polska - 19-20 w
ISBN: 83-233-1190-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20108 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6520 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16418 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Okulicz-Kozaryn Małgorzata
Tytuł: Naukowość utajona? : konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski / Małgorzata Okulicz-Kozaryn.
Wariant tytułu: Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
Opis fizyczny: 205, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Filologia Polska Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Literatura modernizmu - historia - Polska
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Scjentyzm (filoz.) - w literaturze polskiej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-232-2602-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28395 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Polska poetów i malarzy : z dziejów walki o tożsamość narodu w czasach niewoli / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2011.
Opis fizyczny: 485, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 454-463. Indeksy.
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Rozbiory Polski
Temat: Sztuka polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Polska - w literaturze polskiej
Temat: Polska - w sztuce polskiej
ISBN: 978-83-7576-121-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18709 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Guźlak Gerard
Tytuł: Dzwony : ich funkcje kulturowe w literaturze i obyczajach XIX-XX wieku / Gerard Guźlak.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
Opis fizyczny: 400 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 345-382. Indeks.
Uwaga: Streszcz. niem., ros., fr., ang.
Temat: Dzwony - w literaturze polskiej
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Obyczaje - Polska - 19-20 w
ISBN: 978-83-7096-776-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28169 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mortkowicz-Olczakowa Hanna (1905-1968)
Tytuł: Podanie o Wandzie : dzieje wątku literackiego / Hanna Mortkowiczówna.
Adres wydawniczy: Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1927 (Warszawa : Druk. Naukowa).
Opis fizyczny: [6], 140, [1] s., [10] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej
Temat: Wanda (postać legendarna) - w literaturze polskiej
Temat: Literatura polska - tematyka - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Wydawnicze (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10908 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kijowski Andrzej (1928-1985)
Tytuł: O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu / Andrzej Kijowski ; [wybór il. i Nota ikonograficzna Zdzisław Żygulski jun.].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
Opis fizyczny: 357, [2] s., [36] s. tabl., 4 k. tabl. kolor. ; 18 cm.
Seria: Biblioteka Romantyczna
Temat: Kościuszko Tadeusz (1746-1817) - w literaturze europejskiej - 18-20 w
Temat: Poniatowski Józef (1763-1813) - w literaturze polskiej - 18-20 w
Temat: Literatura polska - tematyka - 18-20 w
Temat: Literatury europejskie - tematyka - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Antologie
Hasło dodatkowe: Janion, Maria (1926-2020).
Hasło dodatkowe: Żygulski, Zdzisław jun. (1921-2015).
ISBN: 83-08-00905-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9591 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Janion Maria (1926-2020)
Tytuł: Niesamowita Słowiańszczyzna : fantazmaty literatury / Maria Janion.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016.
Opis fizyczny: 357, [2] s. ; 20 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Literatura - historia - 19-20 w
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Literatura romantyzmu - historia - Polska
Temat: Świadomość narodowa - Polska - 19-20 w
Temat: Wyobraźnia
Temat: Słowiańszczyzna - w literaturze polskiej
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Literackie
ISBN: 978-83-08-06196-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. I 10016 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ojczyzna i wolność / [Kazimierz Wierzyński, Marian Hemar, Z. Nowakowski [i in.] ; okł. Adama Kossowskiego].
Adres wydawniczy: Londyn : J. Rolls Book, 1945.
Opis fizyczny: 94, [2] s. ; 19 cm.
Seria: Biblioteka Wczoraj i Dziś
Temat: Mierosławski Ludwik (1814-1878) - szkice
Temat: Literatura polska - tematyka - 20 w
Temat: Wolność - literatura polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Wierzyński, Kazimierz (1894-1969).
Hasło dodatkowe: Hemar, Marian (1901-1972)
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Zygmunt (1891-1963).
Hasło dodatkowe: Kossowski, Adam.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7255 Cz (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again