Form of Work
Książki
(21)
Status
available
(20)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(21)
Księgozbiór podręczny
(1)
Author
Kamińska Magdalena (1974- )
(2)
Wojciechowski Jacek (1938- )
(2)
Aleksandrowicz Renata
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Książka i prasa na łamach "Kalendarza Informatora na Województwo Łódzkie" jako element systemu komunikacji społecznej okresu międzywojennego
(1)
Astelbauer Wolfgang (1953- )
(1)
Bartlova Milena (1958- )
(1)
Bartlova Milena (1958- ). Artistic form as a communication medium: what is beautiful about the beautiful style?
(1)
Bartlova Milena (1958- ). The crossroads of communication
(1)
Blahynka Miloslav (1961-2011). Samuel Capricornus composer in the services of the Evangelical Lutheran Church in Bratislava
(1)
Bockova Hana (1955- ). Image of the protestant in religious educational literature
(1)
Bohatsch Walter (1949- )
(1)
Borsdorf Ulrich (1944- )
(1)
Budzałek Anna
(1)
Buzek Vaclav. The manifestation of religious identity in the symbolic communications of Ferdinand of Tyrol
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Rola Rady Czytelnictwa i Książki w upowszechnianiu czytelnictwa w latach 50. XX w. w Polsce
(1)
Chuchro Ewa (1969-2013)
(1)
Cichosz Magdalena
(1)
Cisło Anna (językoznawstwo). Książka irlandzka w komunikacji społecznej - obecność wydawnictw w języku irlandzkim jako rodzaj komunikatu
(1)
Courtine Jean-Jacques
(1)
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Rewolucja social media a promocja instytucji non profit
(1)
Czerwińska Małgorzata (1961- ). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świecie książek i bibliotek - między rehabilitacją a inkluzją społeczną
(1)
Daszewski Włodzimierz
(1)
Dobrowolski Zdzisław
(1)
Dziechcińska Hanna (1924-2015)
(1)
Fedorowicz Małgorzata (1968- ). Społeczna odpowiedzialność organizacji w działalności bibliotek
(1)
Feiersinger Elise
(1)
Franzen Wilfried (1943- ). Catholic media in utraquist Bohemia
(1)
Gilbert Mark (1961- )
(1)
Gruca Anna (1954- ). Książka dla ludu przełomu XIX i XX w. w opinii środowisk katolickich
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Waldenburgiana jako element popularyzacji wiedzy o regionie
(1)
Grutter Heinrich Theodor
(1)
Haroche Claudine
(1)
Hlavacek Petr (1974- ). Catholics utraquists and lutherans in Northwestern Bohemia or public space as a medium for declaring confessional identity
(1)
Holeton David R. (1948- ). Bohemia speaking to God: the search for a national liturgical expression
(1)
Hubkova Jana. Events in Bohemia as pictured in protestant illustrated single- and multiple-sheet broadsheets from 1618-1620
(1)
Jabłońska Anna (bibliotekoznawstwo). Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów - wymiana jako źródło wpływu materiałów bibliotecznych
(1)
Jakubec Ondrej (1976- ). "We believe that Your Ladyship will deign to accept this small gift from us with gratitude". Artworks and literature as means for strengthening catholicism in Moravia before the battle of the White Mountain
(1)
Jerzyk Justyna. Biblioteka XXI w. - zakłócenia w komunikacji pomiędzy bibliotekarzem i użytkownikiem: jak się porozumieć?
(1)
Kardela Dariusz. Reklama książki - na granicy informacji i perswazji
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- )
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). "Drukowane piśmiennictwo dnia codziennego" - druki ulotne w warsztacie historyka
(1)
Kocójowa Maria (1939- )
(1)
Koredczuk Bożena. Karol Głombiowski - twórca wrocławskiej szkoły bibliologicznej
(1)
Kostyrko Teresa
(1)
Kotarski Edmund (1930- )
(1)
Kotowski Robert (1970- )
(1)
Kotuła Sebastian. Książkowatość jako propozycja terminologiczna i poznawczo-badawcza dla bibliologii
(1)
Kruszewski Tomasz (1973- ). Estetyka instytucji kultury i jej atrybuty w procesie zadomowienia
(1)
Kulecka Alicja (1956- ). Materiały ulotne w archiwistyce i archiwach (wokół archiwaliów z XIX w.)
(1)
Kuracinova-Valova Miroslava. The lutherans versus the crypto-calvinists of Spis fighting (not only)over visual representations
(1)
Lis-Wielgosz Izabela. Monastery i cerkwie puste bez świętych ksiąg?
(1)
Maly Tomas (1978- ). 'Confessional identity' in Moravian royal towns in the 16th and 17th centuries?
(1)
Manas Vladimir (1979- ). Confraternities of litterati in Moravia: funerary musical confessionalising corporations?
(1)
Markiewicz Grzegorz. Druki ulotne jako forma kształtowania świadomości społecznej
(1)
Markowski Artur. Ulotka w systemie komunikacji antypogromowej. Mechanizmy kształtowania wyobrażeń społecznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w
(1)
Masny Agnieszka
(1)
Matras-Mastalerz Wanda. Biblioteka miejscem dialogu międzypokoleniowego
(1)
Medvecky Jozef (1947- ). Speculum Justificationis. The 1611 Thurzo altarpiece and its Nuremberg model
(1)
Muniak Radosław Filip
(1)
Mutlova Petra (1976- ). Communication texts through images: Nicholas of Dresden's Tabule
(1)
Nabiałczyk Karina. Stań na ramionach olbrzymów - bibliometryczne studium przypadku wybranych prac Karola Głombiowskiego
(1)
Nieć Grzegorz. Antykwaryczne katalogi aukcyjne w Polsce po 1989 r. - ewolucja form i treści (na przykładzie Antykwariatu Rara Avis z Krakowa)
(1)
Nowicki Ryszard. Rola zbiornic księgozbiorów zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce
(1)
Palmitessa James R. Overlapping and intersecting communication networks in Prague at the time of the Passau invasion of 1611
(1)
Pavlickova Radmila (1974- ). The funeral sermon as a confessional confrontation and manifestation
(1)
Pijaj Stanisław (1965- ). Rola druków ulotnych w debatach politycznych w Galicji (casus wyborów do Sejmu Krajowego w 1869 r.)
(1)
Piotrowicz Grażyna. Kształtowanie się modeli komunikacyjnych we współczesnych bibliotekach akademickich
(1)
Pridalova Jana. The wall painting "The law and the Gospel"? in St. Wenceslas Church in Moravian Ostrava its iconography and the influence of utraquism
(1)
Robinson-Hammerstein Helga (1938- ). Viewing and singing the World of God in lutheran Germany
(1)
Rotkiewicz Halina (1950- )
(1)
Rusińska-Giertych Halina
(1)
Sarovcova Martina (1979- ). Modus legendi: illuminated utraquist choir books of the Bohemian renaissance
(1)
Seibt Ferdinand (1927-2003)
(1)
Skarpova Marie (1977- ). Steyer's Kancional cesky as a component of a re-catholicisation of the censorship
(1)
Skrzeczkowski Mateusz
(1)
Sobolewski Stanisław (1952- )
(1)
Socha Irena (1946- ). Polskie badania nad dziejami czytelnictwa po 2000 r. - bibliologiczny punkt widzenia wobec stanowiska historycznoliterackiego
(1)
Solewski Rafał (1969- )
(1)
Sosińska-Kalata Barbara
(1)
Sronek Michal (1952- )
(1)
Sronek Michal (1952- ). Visual culture and the unity of Brethren: 'do not make yourselves graven images...'
(1)
Stano Bernadeta (1971- )
(1)
Swoboda Tomasz (1977- )
(1)
Szewczyk Aleksandra (1979- ). The bishop as shepherd and as duke: some aspects of the patronage of art by the Bishop of Wrocław in the sixteenth century
(1)
Szlanta Piotr (1971- ). Ulotki z okresu pierwszej wojny światowej skierowane do żołnierzy wrogich armii jako źródło historyczne
(1)
Szurek Marzena Maria
(1)
Theus Monika. BIBLIOTEKA W SIECI USŁUG - o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
(1)
Walczak Marek (1965- ). Sędziwój of Czechle and images. Art as a medium of religious identity in Poland in the second half of the 15th century
(1)
Wańka Danuta (1958-2015). Prace Karola Głombiowskiego w artykułach opublikowanych w latach 1987-2012 na łamach wybranych polskich czasopism naukowych - analiza cytowań
(1)
Wiech Stanisław (1963- ). Polskie broszury i druki ulotne z przełomu XIX i XX w. w zasobach Państwowego Archiwum Rosyjskiej Federacji w Moskwie
(1)
Yokoyama Akio
(1)
Zackiewicz Grzegorz (1971- ). Opinie i wyobrażenia na temat Rosji w polskich drukach ulotnych z lat pierwszej wojny światowej
(1)
Zaleska Ilona. "Narodowa Demokracja strzela salwami do robotników!" - wizerunek endecji w drukach ulotnych PPS w okresie rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim
(1)
Zawojski Piotr (1963- )
(1)
Zeidler-Janiszewska Anna (1951-2017)
(1)
Zibritova Gabriela (1941- ). Karol Głombiowski w oczach Słowaków - wspomnienia
(1)
Zilynska Blanka. From learned disputation to the happening. The propagation of faith through word and image
(1)
Świątek Adam (1984- ). "Rusyn Polak to dwa tiła szczo jedneho serdcia syła". Polska agitacja względem Rusinów galicyjskich w dobie Wiosny Ludów na przykładzie wybranych druków ulotnych
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(19)
Austria
(1)
Germany
(1)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(18)
English
(2)
German
(1)
Subject
Komunikacja społeczna
(20)
Bibliotekarstwo
(5)
Internet
(4)
Sztuka
(3)
Ciało ludzkie
(2)
Cyberkultura
(2)
Fizjonomika
(2)
Informacja naukowa
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Anatomia
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Czytelnictwo
(1)
Designerzy
(1)
Dokumenty życia społecznego
(1)
Drogi
(1)
Druki ulotne
(1)
Europa - historia - 1 w. p. n. e. - 18 w.
(1)
Gesty
(1)
Głombiowski, Karol
(1)
Informacja wizualna
(1)
Internet a komunikacja społeczna
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja symboliczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
McLuhan Marshall (1911-1980)
(1)
Media społecznościowe
(1)
Memy internetowe
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Pindlowa Wanda (1933-2015)
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Reformacja
(1)
Rozmowa
(1)
Ruhrlandmuseum (Essen)
(1)
Symbole
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka stosowana austriacka
(1)
Telewizja
(1)
Ubiór europejski
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1501-
(4)
1601-
(4)
1301-
(3)
1401-
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
1201-
(2)
1701-
(2)
801-
(2)
901-
(2)
1-
(1)
101-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
201-
(1)
301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Informatory
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka i wypowiedź / pod red.: Stanisława Sobolewskiego, Rafała Solewskiego, Bernadety Stano ; aut.: Marzena Maria Szurek [i in.].
Wariant tytułu: Studia de Arte et Educatione
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.
Opis fizyczny: 87, [2] s. ; 24 cm.
Seria: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Seria: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Arte et Educatione
Uwaga: T. monogr.: Studia de Arte et Educatione. 4.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Sztuka - a komunikacja społeczna - szkice
Temat: Komunikacja społeczna - szkice
Hasło dodatkowe: Sobolewski, Stanisław (1952- ).
Hasło dodatkowe: Solewski, Rafał (1969- ).
Hasło dodatkowe: Stano, Bernadeta (1971- ).
Hasło dodatkowe: Szurek, Marzena Maria.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 1497/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8512 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wojciechowski Jacek (1938- )
Tytuł: Biblioteka w komunikacji publicznej = Library and the public communication / Jacek Wojciechowski.
Wariant tytułu: Library and the public communication
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010.
Opis fizyczny: 270, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Nauka Dydaktyka Praktyka
Seria: Science Didactics Practice
Uwaga: Tyt. równol. pol., ang.
Uwaga: Bibliogr. s. 250-264. Indeks.
Temat: Bibliotekarstwo
Temat: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-61464-38-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26838 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Narodowa strategia Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego / [słownik pojęć z zakresu dialogu: Radosław Muniak, Mateusz Skrzeczkowski ; pod redakcją merytoryczną Anny Zeidler-Janiszewskiej ; tłumaczenie: Magdalena Cichosz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2008.
Opis fizyczny: 24 s., 24 s., [5] k. tabl. kolor. ; 20x20 cm.
Uwaga: Liczbowanie stron w przeciwnych kierunkach.
Współwydane: Współwyd. w kierunku przeciwnym: Poland's National Strategy for the European Year of Intercultural Dialogue.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Komunikacja międzykulturowa - Polska - od 2001 r
Temat: Komunikacja społeczna - Polska - od 2001 r
Temat: Pluralizm społeczny - Polska - od 2001 r
Hasło dodatkowe: Cichosz, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Muniak, Radosław Filip.
Hasło dodatkowe: Skrzeczkowski, Mateusz.
Hasło dodatkowe: Zeidler-Janiszewska, Anna (1951-2017).
Hasło dodatkowe: Narodowe Centrum Kultury
Hasło dodatkowe - tytuł: Poland's National strategy for the European Year of Intercultural Dialogue
ISBN: 978-83-926238-3-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10205 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Public communication in European reformation : artistic and other media in Central Europe 1380-1620 / editors: Milena Bartlová and Michal Šroněk.
Wariant tytułu: Artistic and other media in Central Europe 1380-1620
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2007.
Opis fizyczny: 370 s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Finansowanie: Czech Science Foundation.
Temat: Komunikacja społeczna - a sztuka
Temat: Reformacja - sztuka - Europa - 14-17 w
Temat: Sztuka - a komunikacja społeczna
Temat: Sztuka europejska - 14-17 w
Hasło dodatkowe: Bartlová, Milena (1958- ).
Hasło dodatkowe: Šroněk, Michal (1952- ).
Hasło dodatkowe: Bartlová, Milena (1958- ). Artistic form as a communication medium: what is beautiful about the beautiful style?
Hasło dodatkowe: Bartlová, Milena (1958- ). The crossroads of communication
Hasło dodatkowe: Blahynka, Miloslav (1961-2011). Samuel Capricornus, composer in the services of the Evangelical Lutheran Church in Bratislava
Hasło dodatkowe: Bočkova, Hana (1955- ). Image of the protestant in religious educational literature
Hasło dodatkowe: Bůžek, Václav. The manifestation of religious identity in the symbolic communications of Ferdinand of Tyrol
Hasło dodatkowe: Franzen, Wilfried (1943- ). Catholic media in utraquist Bohemia
Hasło dodatkowe: Hlaváček, Petr (1974- ). Catholics, utraquists and lutherans in Northwestern Bohemia, or public space as a medium for declaring confessional identity
Hasło dodatkowe: Holeton, David R. (1948- ). Bohemia speaking to God: the search for a national liturgical expression
Hasło dodatkowe: Hubková, Jana. Events in Bohemia as pictured in protestant illustrated single- and multiple-sheet broadsheets from 1618-1620
Hasło dodatkowe: Jakubec, Ondřej (1976- ). "We believe that Your Ladyship will deign to accept this small gift from us with gratitude". Artworks and literature as means for strengthening catholicism in Moravia before the battle of the White Mountain
Hasło dodatkowe: Kuracinová-Valová, Miroslava. The lutherans versus the crypto-calvinists of Spiš fighting (not only)over visual representations
Hasło dodatkowe: Malý, Tomáš (1978- ). 'Confessional identity' in Moravian royal towns in the 16th and 17th centuries?
Hasło dodatkowe: Maňas, Vladimír (1979- ). Confraternities of litterati in Moravia: funerary, musical, confessionalising corporations?
Hasło dodatkowe: Medvecký, Jozef (1947- ). Speculum Justificationis. The 1611 Thurzo altarpiece and its Nuremberg model
Hasło dodatkowe: Mutlová, Petra (1976- ). Communication texts through images: Nicholas of Dresden's Tabule
Hasło dodatkowe: Palmitessa, James R. Overlapping and intersecting communication networks in Prague at the time of the Passau invasion of 1611
Hasło dodatkowe: Pavlíčkova, Radmila (1974- ). The funeral sermon as a confessional confrontation and manifestation
Hasło dodatkowe: Přidalová, Jana. The wall painting "The law and the Gospel"? in St. Wenceslas Church in Moravian Ostrava, its iconography and the influence of utraquism
Hasło dodatkowe: Robinson-Hammerstein, Helga (1938- ). Viewing and singing the World of God in lutheran Germany
Hasło dodatkowe: Šárovcová, Martina (1979- ). Modus legendi: illuminated utraquist choir books of the Bohemian renaissance
Hasło dodatkowe: Škarpová, Marie (1977- ). Šteyer's Kancionál český as a component of a re-catholicisation of the censorship
Hasło dodatkowe: Šroněk, Michal (1952- ). Visual culture and the unity of Brethren: 'do not make yourselves graven images...'
Hasło dodatkowe: Szewczyk, Aleksandra (1979- ). The bishop as shepherd and as duke: some aspects of the patronage of art by the Bishop of Wrocław in the sixteenth century
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Sędziwój of Czechle and images. Art as a medium of religious identity in Poland in the second half of the 15th century
Hasło dodatkowe: Zilynská, Blanka. From learned disputation to the happening. The propagation of faith through word and image
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 80-86890-15-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24728 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa = Information in the net : problems, methods and technologies : collective work / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego; aut. Zdzisław Dobrowolski i in.].
Wariant tytułu: Information in the net : problems, methods and technologies : collective work
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006.
Opis fizyczny: 206, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Miscellanea Informatologica Varsoviensia
Seria: Wissenschaft Didaktik Praxis
Seria: Nauka Dydaktyka Praktyka
Seria: Science Didactics Practice
Uwaga: Tekst częśc. w jęz. ang. Summ. po art. Spis treści także w jęz. ang.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Temat: Bibliotekarstwo - zagadnienia
Temat: Informacja naukowa
Temat: Internet
Temat: Komunikacja społeczna
Hasło dodatkowe: Chuchro, Ewa (1969-2013).
Hasło dodatkowe: Daszewski, Włodzimierz.
Hasło dodatkowe: Dobrowolski, Zdzisław.
Hasło dodatkowe: Sosińska-Kalata, Barbara.
ISBN: 83-89316-66-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21795 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Continuously / [editor: Walter Bohatsch ; with texts by Mark Gilbert and Walter Bohatsch ; translation German & English/Japanese: Akio Yokoyama, German/English: Elise Feiersinger, English/German: Wolfgang Astelbauer].
Adres wydawniczy: Salzburg ; München ; Wien : Verlag Anton Pustet, 2007.
Opis fizyczny: 239, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Tekst równol. ang., niem., jap.
Temat: Designerzy - 20-21 w
Temat: Komunikacja symboliczna
Temat: Komunikacja społeczna
Temat: Sztuka stosowana austriacka - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Bohatsch, Walter (1949- ).
Hasło dodatkowe: Gilbert, Mark (1961- ).
Hasło dodatkowe: Yokoyama, Akio.
Hasło dodatkowe: Feiersinger, Elise.
Hasło dodatkowe: Astelbauer, Wolfgang (1953- ).
Hasło dodatkowe: Verlag Anton Pustet
ISBN: 978-3-7025-0556-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23371 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych.
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.
Opis fizyczny: 484 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 453-471. Indeks.
Uwaga: Spis treści również ang. Streszcz. ang. przy pracach.
Temat: Głombiowski Karol (1913-1986)
Temat: Bibliotekarstwo - socjologia
Temat: Czytelnictwo - socjologia
Temat: Komunikacja społeczna
Hasło dodatkowe: Aleksandrowicz, Renata.
Hasło dodatkowe: Rusińska-Giertych, Halina.
Hasło dodatkowe: Andrysiak, Ewa (1955- ). Książka i prasa na łamach "Kalendarza Informatora na Województwo Łódzkie" jako element systemu komunikacji społecznej okresu międzywojennego
Hasło dodatkowe: Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ). Rola Rady Czytelnictwa i Książki w upowszechnianiu czytelnictwa w latach 50. XX w. w Polsce
Hasło dodatkowe: Cisło, Anna (językoznawstwo). Książka irlandzka w komunikacji społecznej - obecność wydawnictw w języku irlandzkim jako rodzaj komunikatu
Hasło dodatkowe: Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena. Rewolucja social media a promocja instytucji non profit
Hasło dodatkowe: Czerwińska, Małgorzata (1961- ). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świecie książek i bibliotek - między rehabilitacją a inkluzją społeczną
Hasło dodatkowe: Fedorowicz, Małgorzata (1968- ). Społeczna odpowiedzialność organizacji w działalności bibliotek
Hasło dodatkowe: Gruca, Anna (1954- ). Książka dla ludu przełomu XIX i XX w. w opinii środowisk katolickich
Hasło dodatkowe: Gruszka, Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Waldenburgiana jako element popularyzacji wiedzy o regionie
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Anna (bibliotekoznawstwo). Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów - wymiana jako źródło wpływu materiałów bibliotecznych
Hasło dodatkowe: Jerzyk, Justyna. Biblioteka XXI w. - zakłócenia w komunikacji pomiędzy bibliotekarzem i użytkownikiem: jak się porozumieć?
Hasło dodatkowe: Kardela, Dariusz. Reklama książki - na granicy informacji i perswazji
Hasło dodatkowe: Koredczuk, Bożena. Karol Głombiowski - twórca wrocławskiej szkoły bibliologicznej
Hasło dodatkowe: Kotuła, Sebastian. Książkowatość jako propozycja terminologiczna i poznawczo-badawcza dla bibliologii
Hasło dodatkowe: Kruszewski, Tomasz (1973- ). Estetyka instytucji kultury i jej atrybuty w procesie zadomowienia
Hasło dodatkowe: Lis-Wielgosz, Izabela. Monastery i cerkwie puste bez świętych ksiąg?
Hasło dodatkowe: Matras-Mastalerz, Wanda. Biblioteka miejscem dialogu międzypokoleniowego
Hasło dodatkowe: Nabiałczyk, Karina. Stań na ramionach olbrzymów - bibliometryczne studium przypadku wybranych prac Karola Głombiowskiego
Hasło dodatkowe: Nieć, Grzegorz. Antykwaryczne katalogi aukcyjne w Polsce po 1989 r. - ewolucja form i treści (na przykładzie Antykwariatu Rara Avis z Krakowa)
Hasło dodatkowe: Nowicki, Ryszard. Rola zbiornic księgozbiorów zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce
Hasło dodatkowe: Piotrowicz, Grażyna. Kształtowanie się modeli komunikacyjnych we współczesnych bibliotekach akademickich
Hasło dodatkowe: Socha, Irena (1946- ). Polskie badania nad dziejami czytelnictwa po 2000 r. - bibliologiczny punkt widzenia wobec stanowiska historycznoliterackiego
Hasło dodatkowe: Theus, Monika. BIBLIOTEKA W SIECI USŁUG - o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Hasło dodatkowe: Wańka, Danuta (1958-2015). Prace Karola Głombiowskiego w artykułach opublikowanych w latach 1987-2012 na łamach wybranych polskich czasopism naukowych - analiza cytowań
Hasło dodatkowe: Žibritová, Gabriela (1941- ). Karol Głombiowski w oczach Słowaków - wspomnienia
Hasło dodatkowe: Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ISBN: 978-83-7977-123-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 30063 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kotarski Edmund (1930- )
Tytuł: Kultura medialna średniowiecza : Europa łacińska / Edmund Kotarski.
Wariant tytułu: Europa łacińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017.
Opis fizyczny: 335 s. ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Komunikacja społeczna - 9-15 w
Temat: Europa - kultura - 9-15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN: 978-83-7507219-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31035 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rotkiewicz Halina (1950- )
Tytuł: Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego przekazu Marshalla McLuhana.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Opis fizyczny: 324 s. ; 24 cm.
Seria: Monografie Pedagogiczne
Uwaga: Bibliogr. s. 307-321.
Temat: McLuhan Marshall (1911-1980)
Temat: Komunikacja społeczna
Temat: Kształcenie - zagadnienia
Temat: Telewizja - socjologia
ISBN: 83-04-01577-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7678 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kamińska Magdalena (1974- )
Tytuł: Niecne memy : dwanaście wykładów o kulturze internetu / Magdalena Kamińska.
Adres wydawniczy: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2011.
Opis fizyczny: 318 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 303-312. Netogr. s. 313-315.
Temat: Cyberkultura
Temat: Internet a komunikacja społeczna
Temat: Internet - etyka
Temat: Internet - krytyka
Temat: Społeczeństwo informacyjne
Hasło dodatkowe: Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
ISBN: 978-83-61886-21-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26568 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Zawojski Piotr (1963- )
Tytuł: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów / Piotr Zawojski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.
Opis fizyczny: IX, [1], 324, [2] : il. ; 22 cm.
Seria: Kultury Mediów
Uwaga: Na s. przytyt. i grzb. także akronim serii.
Uwaga: Na s. red. błędny ISBN.
Uwaga: Bibliogr. prac P. Zawojskiego s. 320-324 i bibliogr. s. 292-308. Indeks.
Uwaga: Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
Temat: Informacja wizualna
Temat: Komunikacja społeczna
Temat: Kultura audiowizualna
Temat: Środki masowego przekazu - socjologia
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki akademickie
ISBN: 978-83-7737-055-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27711 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku) / redakcja naukowa Małgorzata Karpińska.
Wariant tytułu: Druki ulotne
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
Opis fizyczny: 174 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat: Dokumenty życia społecznego - Polska - 19-20 w
Temat: Druki ulotne - Polska - 19-20 w
Temat: Komunikacja społeczna - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Karpińska, Małgorzata (1955- ).
Hasło dodatkowe: Karpińska, Małgorzata (1955- ). "Drukowane piśmiennictwo dnia codziennego" - druki ulotne w warsztacie historyka
Hasło dodatkowe: Kulecka, Alicja (1956- ). Materiały ulotne w archiwistyce i archiwach (wokół archiwaliów z XIX w.)
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Grzegorz. Druki ulotne jako forma kształtowania świadomości społecznej
Hasło dodatkowe: Markowski, Artur. Ulotka w systemie komunikacji antypogromowej. Mechanizmy kształtowania wyobrażeń społecznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
Hasło dodatkowe: Pijaj, Stanisław (1965- ). Rola druków ulotnych w debatach politycznych w Galicji (casus wyborów do Sejmu Krajowego w 1869 r.)
Hasło dodatkowe: Szlanta, Piotr (1971- ). Ulotki z okresu pierwszej wojny światowej skierowane do żołnierzy wrogich armii jako źródło historyczne
Hasło dodatkowe: Świątek, Adam (1984- ). "Rusyn, Polak to dwa tiła, szczo jedneho serdcia syła". Polska agitacja względem Rusinów galicyjskich w dobie Wiosny Ludów na przykładzie wybranych druków ulotnych
Hasło dodatkowe: Wiech, Stanisław (1963- ). Polskie broszury i druki ulotne z przełomu XIX i XX w. w zasobach Państwowego Archiwum Rosyjskiej Federacji w Moskwie
Hasło dodatkowe: Zackiewicz, Grzegorz (1971- ). Opinie i wyobrażenia na temat Rosji w polskich drukach ulotnych z lat pierwszej wojny światowej
Hasło dodatkowe: Zaleska, Ilona. "Narodowa Demokracja strzela salwami do robotników!" - wizerunek endecji w drukach ulotnych PPS w okresie rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-3731-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32752 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Masny Agnieszka
Tytuł: Lubię to! : muzeum narodowe w mediach społecznościowych / Agnieszka Masny.
Wariant tytułu: Muzeum narodowe w mediach społecznościowych
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2018.
Opis fizyczny: 244 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Seria: Monografie Muzeum Narodowego w Kielcach
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 231-244. Indeks terminów s. 227-230.
Temat: Komunikacja społeczna - badanie - 21 w
Temat: Komunikacja werbalna - a internet
Temat: Marketing społecznościowy
Temat: Media społecznościowe
Temat: Muzealnictwo - a media
Temat: Muzealnictwo - Polska - 21 w
Temat: Muzealnictwo - socjologia - Polska
Hasło dodatkowe: Kotowski, Robert (1970- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kielce)
ISBN: 978-83-62068-27-2
ISBN: 978-83-62068-07-4 (seria)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32007 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej = The area of information and social communication / pod red. Marii Kocójowej.
Wariant tytułu: Area of information and social communication
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.
Opis fizyczny: XXIV, 414 s., [1] k. tabl. kolor. ; 25 cm.
Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Seria: Jagiellonian University Scholarly Fascile
Seria: Jagiellonian University Scholarly Fascile Studies in Librarianship and Information Science
Uwaga: Ser. gł. : 1230-7025 ; 1274.
Uwaga: Bibliogr. przy rozdz.
Uwaga: Wstęp, streszcz., spis treści oraz część rozdz. także w jęz. ang.
Temat: Pindlowa Wanda (1933-2015) - księga pamiątkowa
Temat: Bibliotekarstwo - zagadnienia
Temat: Informacja naukowa
Temat: Internet
Temat: Komunikacja społeczna
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Kocójowa, Maria (1939- ).
ISBN: 83-233-1927-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20239 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Courtine Jean-Jacques
Tytuł: Historia twarzy : wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku / Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche ; przeł. Tomasz Swoboda.
Wariant tytułu: Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku
Adres wydawniczy: Gdańsk : Słowo, Obraz, Terytoria, cop. 2007.
Opis fizyczny: 228, [3] s. : il. ; 23 cm.
Seria: Przygody Ciała
Uwaga: Indeks.
Temat: Ciało ludzkie - w literaturze - 16-19 w
Temat: Fizjonomika - historia - 16-19 w
Temat: Komunikacja społeczna - historia - 16-19 w
Hasło dodatkowe: Haroche, Claudine.
Hasło dodatkowe: Swoboda, Tomasz (1977- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria
ISBN: 978-83-7453-770-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22802 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kamińska Magdalena (1974- )
Tytuł: Memosfera : wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa / Magdalena Kamińska.
Wariant tytułu: Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa
Adres wydawniczy: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2017.
Opis fizyczny: 285 s. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 256-283.
Temat: Cyberkultura - socjologia
Temat: Internet - socjologia
Temat: Komputery - socjologia
Temat: Komunikacja społeczna - a kultura
Temat: Memy internetowe
Temat: Społeczeństwo informacyjne - socjologia
Hasło dodatkowe: Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
ISBN: 978-83-61886-82-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33018 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wojciechowski Jacek (1938- )
Tytuł: Biblioteki w nowym otoczeniu = Libraries in the new environment / Jacek Wojciechowski.
Wariant tytułu: Libraries in the new environment
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014.
Opis fizyczny: 303, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Nauka Dydaktyka Praktyka
Uwaga: Bibliogr. s. 273-289. Indeks.
Uwaga: Dodatkowa s. tyt. w jęz. ang.
Uwaga: Streszcz., spis treści w jęz. ang.
Temat: Bibliotekarstwo - 21 w
Temat: Bibliotekarstwo - Polska - 21 w
Temat: Biblioteki akademickie - 21 w
Temat: Biblioteki publiczne - 21 w
Temat: Komunikacja społeczna - 21 w
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-64203-27-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28358 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Budzałek Anna
Tytuł: Porozmawiajmy : wystawa : 17.05 - 23.06.2019, Pawilon Józefa Czapskiego Oddział MNK / [tekst: Anna Budzałek].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019].
Opis fizyczny: [2] s. : [1] il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Wystawa towarzysząca Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2019 - Dialogi. Malarstwo, rzeźba, rysunek.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - wystawy - 2019
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 1956-1989 r
Temat: Komunikacja społeczna - a sztuka - wystawy - Polska - 1956-1989 r
Temat: Rozmowa - w sztuce polskiej - wystawy - 1956-1989 r
Temat: Sztuka - a komunikacja społeczna - wystawy - Polska - 1956-1989 r
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - 1956-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24403 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2019 (17)) sygn. III 24402 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Transit Brügge-Novgorod : eine Straße durch die europäische Geschichte : eine Ausstellung des Ruhrlandmuseums Essen in Verbindung mit dem Initiativkreis Ruhrgebiet und der Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, 15. Mai - 21. September 1997 : Katalog / hrsg. v. Ferdinand Seibt, Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter.
Adres wydawniczy: Essen : Ruhrlandmuseum ; Bottorp : Pomp, 1997.
Opis fizyczny: 717 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Indeks s. 708-717.
Temat: Ruhrlandmuseum (Essen) - wystawy - 1997
Temat: Drogi - 1 w. p. n. e. - 18 w
Temat: Europa - historia - 1 w. p. n. e. - 18 w
Temat: Komunikacja społeczna - historia - Europa - 16-17 w
Temat: Kultura - historia - zagadnienia - 1 w. p. n. e. - 18 w
Hasło dodatkowe: Borsdorf, Ulrich (1944- ).
Hasło dodatkowe: Grütter, Heinrich Theodor.
Hasło dodatkowe: Seibt, Ferdinand (1927-2003).
ISBN: 3-89355-148-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9395 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again