Form of Work
Książki
(55)
Status
available
(53)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(47)
Dział
(10)
Author
Łuszczkiewicz Władysław (1828-1900)
(5)
Kohte Julius (1861-1945)
(4)
Monita Rafał
(3)
Banach Jerzy (1922-2005)
(2)
Mączyński Ryszard (1954- )
(2)
Młodzianowski Adam (1917-1985)
(2)
Skorupa Andrzej (1938- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie
(1)
Basista Stanisław
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Białkiewicz Zbigniew Jan (1941- )
(1)
Birecki Piotr (1972- )
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań reliktów zabudowy na Skałce przeprowadzonych w roku 2017
(1)
Broniewski Kazimierz
(1)
Brykczyński Antoni (1843-1913)
(1)
Brzoza Adam (fotografia)
(1)
Buszyński Ignacy (1807-1873)
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki)
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Wstęp
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa - głos w dyskusji
(1)
Dobrowolski Marceli Nałęcz (1876-1959)
(1)
Dyakowski Mikołaj (ok. 1663-po 1722). Diariusz wiedeńskiej okazji (pol.)
(1)
Dębski Jan (1925-1989)
(1)
Fertacz Sylwester (1950- )
(1)
Gawęcka Barbara Maria
(1)
Gia Maria Beatrice (1986- ). Nieznane szkice rysunki projekty i kartony Tadeusza Popiela do kaplicy polskiej w bazylice św. Antoniego w Padwie
(1)
Godlewski Piotr (archeologia)
(1)
Gogolin Marek
(1)
Grodziska Karolina (1957- )
(1)
Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia. Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych
(1)
Hochleitner Janusz (1966- )
(1)
Jakubowski Paweł (1960- )
(1)
Jarosz Józef (1950- )
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jung Kazimierz (1869-1943)
(1)
Karolczak Waldemar
(1)
Kasprzak Aleksandra J. Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu - próba identyfikacji
(1)
Klein Franciszek (1882-1961)
(1)
Klein Franciszek (1882-1961). Kościół OO. Dominikanów w Tarnopolu i jego restauracya
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Wstęp
(1)
Kossak Juliusz (1824-1899)
(1)
Kotula Krystyna
(1)
Kowalik Szczepan
(1)
Krantz-Domasłowska Liliana (1954- ). Konteksty bliższe i dalsze - średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu
(1)
Krasny Piotr (1966- )
(1)
Krzyślak Bolesława
(1)
Krzyżanowski Hieronim (1819-1875)
(1)
Krzyżanowski Stanisław Filip (1841-1881)
(1)
Kucia Agata. Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Kucia Agata. Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań reliktów zabudowy na Skałce przeprowadzonych w roku 2017
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Lenart Elżbieta Barbara. Działalność intelektualna i kultura artystyczna Camilla Boito współtwórcy kaplicy polskiej w bazylice św. Antoniego w Padwie
(1)
Lenart Mirosław
(1)
Lenart Mirosław. Bazylika św. Antoniego w Padwie jako miejsce promocji polskiej kultury i odzwierciedlenie religijności Polaków (1896-2018)
(1)
Luchs Hermann (1826-1887)
(1)
Majkowski Stanisław (1950- )
(1)
Mrugalska-Banaszak Magdalena
(1)
Nawrot Jakub. Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Nawrot Jakub. Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań reliktów zabudowy na Skałce przeprowadzonych w roku 2017
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Późnośredniowieczne i nowożytne zabytki z badań archeologicznych przeprowadzonych na Skałce w latach 2007–2008
(1)
Nowak Janusz (1951- )
(1)
Nowakowski Józef. Wiadomość historyczna o kościele żółkiewskim (pol.)
(1)
Pacan Anna. Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza - zarys problematyki
(1)
Pilecka Elżbieta (1953- )
(1)
Pilecka Elżbieta (1953- ). Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej
(1)
Pilecka Elżbieta (1953- ). Wstęp
(1)
Pobiedziński Witold
(1)
Pol Wincenty (1807-1872)
(1)
Poleski Jacek
(1)
Poleski Jacek. Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Poleski Jacek. Średniowieczny kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława i klasztor oo. Paulinów na Skałce w Krakowie w świetle badań archeologicznych z lat 2007–2008
(1)
Rosenbaum Sebastian (1974- )
(1)
Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku
(1)
Sobczyńska-Szczepańska Mirosława
(1)
Sojka Krzysztof Tadeusz (1940- )
(1)
Sokołowski Marian (1839-1911)
(1)
Staniszewski Arkadiusz (1962- )
(1)
Szubert Awit (1837-1919)
(1)
Szyma Marcin (historia sztuki). Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku
(1)
Szyma Marcin (historia sztuki). Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Tondos Stanisław (1854-1917)
(1)
Tracz Bogusław (1972- )
(1)
Tylicka Teresa (1960- ). Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich
(1)
Utzig Joanna. Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu
(1)
Wadowski Jan Ambroży (1839-1907)
(1)
Wardzyński Tomasz. Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku
(1)
Warschauer Adolf (1855-1930). Abriss der politischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung des Landes
(1)
Wiśniewski Jan (1951- )
(1)
Wojtkowska-Maksymik Marta. Znaczenie polskich penitencjarzy dla powstania i dekoracji kaplicy św. Stanisława w bazylice św. Antoniego w Padwie
(1)
Woźniak Mateusz (archeologia). Medieval Church on Skałka in Kraków in the light of interdisciplinary research : Summary
(1)
Woźniak Mateusz (archeologia). Monety pozyskane w trakcie badań archeologicznych na krakowskiej Skałce w latach 2007–2008
(1)
Wrana Magdalena K. Dekoracja malarska kaplicy polskiej pędzla Tadeusza Popiela - konkurs i realizacja (1897-1899)
(1)
Zabielska Agnieszka
(1)
Łobozek Marcin Maksymilian (1954-2006)
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(9)
1970 - 1979
(2)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(3)
1890 - 1899
(5)
1880 - 1889
(1)
1870 - 1879
(1)
1860 - 1869
(8)
1850 - 1859
(1)
Country
Poland
(49)
Germany
(4)
Lithuania
(1)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(50)
German
(5)
Subject
Kościoły i kaplice
(55)
Architektura sakralna polska
(9)
Sztuka sakralna polska
(7)
Fotografia polska
(5)
Cerkwie
(4)
Klasztory (bud.)
(4)
Konserwatorstwo polskie
(4)
Sztuka niemiecka
(4)
Sztuka sakralna
(4)
Duchowieństwo katolickie
(3)
Grafika polska
(3)
Parafia
(3)
Architektura polska
(2)
Architektura sakralna niemiecka
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Maria
(2)
Mauzolea i kaplice grobowe
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Proboszczowie
(2)
Zamki i pałace
(2)
Akwarela polska
(1)
Antoni z Padwy
(1)
Archeologia
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Architektura sakralna włoska
(1)
Bernardynki
(1)
Biskupi
(1)
Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
(1)
Boito, Camillo
(1)
Bractwa religijne
(1)
Bruderschaft des Heiligen Bennoni
(1)
Cmentarze
(1)
Czartoryski
(1)
Dominikanie
(1)
Dyakowski Mikołaj (ok. 1663-po 1722)
(1)
Ewangelicki Kościół Unijny
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Franciszkanie
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Górski, Piotr
(1)
Helcel
(1)
Jan
(1)
Karol Boromeusz
(1)
Klasycyzm
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Kołłątaj, Hugo
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Majątek kościelny
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Monety europejskie
(1)
Muzeum Narodowe (Poznań)
(1)
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (Włocławek)
(1)
Nagrobki
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Parafia Wszystkich Świętych (Gliwice)
(1)
Pocztówki
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Popiel, Tadeusz
(1)
Raczyński Edward (1786-1845)
(1)
Redemptoryści
(1)
Rody
(1)
Sanktuaria
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury
(1)
Trynitarze
(1)
Wizerunki maryjne
(1)
Więźba dachowa
(1)
Zakony
(1)
Subject: work
Matka Boska Swarzewska (figura)
(1)
Matka Boska Szydłowska (obraz)
(1)
Subject: time
1801-
(30)
1601-
(14)
1701-
(14)
1501-
(11)
1901-
(11)
1401-
(7)
1301-
(6)
1201-
(4)
2001-0
(3)
1001-
(1)
1101-
(1)
1945-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Kraków
(13)
Zabór pruski
(4)
Poznań (okręg)
(3)
Poznań
(2)
Włocławek
(2)
Bydgoszcz (okręg)
(1)
Czeladź
(1)
Gdańsk
(1)
Gliwice
(1)
Kielce
(1)
Krzyżanowice Dolne
(1)
Lublin
(1)
Lwów
(1)
Malbork
(1)
Mohylów
(1)
Padwa
(1)
Pomorze
(1)
Prusy Zachodnie
(1)
Radom
(1)
Różan (k. Ostrołęki)
(1)
Sanok
(1)
Swarzewo
(1)
Szczawnica
(1)
Szydłów
(1)
Tarnopol
(1)
Toruń
(1)
Warszawa
(1)
Wrocław
(1)
Zakopane
(1)
Żółkiew (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Albumy
(7)
Katalogi zabytków
(4)
Informatory
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Mapy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Krzyżanowski Stanisław Filip (1841-1881)
Tytuł: Kościół N. Maryi Panny w Mohylowie nad Dniestrem / opisał Stan. Krzyżanowski.
Wariant tytułu: Kościół Najświętszej Marii Panny w Mohylowie nad Dniestrem
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut. : Księg. W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego, 1867 (Kraków : Druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Opis fizyczny: 47 s. ; 15 cm.
Uwaga: Tekst częśc. w jęz. łac.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 18-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Ukraina - 18-19 w
Temat: Mohylów - kościół Najświętszej Marii Panny - historia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 493 s.z. (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Rewitalizacja zespołu kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku / pod. red. Janusza Hochleitnera ; [aut. Jan Wiśniewski i in.].
Adres wydawniczy: Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2016.
Opis fizyczny: 247 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Na s. red. błędny ISBN.
Uwaga: Streszcz. ang. przy pracach.
Temat: Konserwatorstwo - Polska - 19-21 w
Temat: Kościoły i kaplice - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-21 w
Temat: Malbork - zamek - kościół NMP
Temat: Malbork - zamek - kościół NMP - ochrona i konserwacja
Hasło dodatkowe: Hochleitner, Janusz (1966- ).
Hasło dodatkowe: Wiśniewski, Jan (1951- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Zamkowe (Malbork)
ISBN: 978-83-60518-82-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 30057 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wadowski Jan Ambroży (1839-1907)
Tytuł: Kościoły lubelskie / Jan Ambroży Wadowski.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Lublin : Norbertinum, 2004.
Opis fizyczny: 13, [2], 598 s. ; 24 cm.
Uwaga: Przedr., oryg.: Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1907.
Uwaga: Indeks.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska
Temat: Lublin - budownictwo - 19 w
ISBN: 83-7222-200-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20077 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jarzewicz Jarosław (1959- )
Tytuł: Świątynia pamięci : o kościele-mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie / Jarosław Jarzewicz.
Adres wydawniczy: Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, cop. 2005.
Opis fizyczny: 409 s. : il. (w tym kolor.).
Uwaga: Summ.
Temat: Raczyński Edward (1786-1845)
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 19 w
Temat: Mauzolea i kaplice grobowe - Polska - 19 w
ISBN: 83-89053-34-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20684 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Luchs Hermann (1826-1887)
Tytuł: Die Denkmäler der St. Elisabeth-Kirche zu Breslau / [von H. Luchs].
Adres wydawniczy: Breslau : F. Hirt, 1860 (Breslau : R. Nischkowsky).
Opis fizyczny: VII, [1], 240 s., [1] k. tabl. ; 19 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod wstępem.
Uwaga: Indeks.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-19 w
Temat: Wrocław - kościół św. Elżbiety - przewodnik
Wersja elektroniczna: https://books.google.pl/books?id=nqJSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 572 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kohte Julius (1861-1945)
Tytuł: Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Regierungsbezirks Posen / im Auftr. des Provinzial-Verbandes bearb. von Julius Kohte.
Wariant tytułu: Landkreise des Regierungsbezirks Posen
Adres wydawniczy: Berlin : Verlag von Julius Springer, 1896 (Berlin : Gustav Schade (Otto Francke)).
Opis fizyczny: X, [2], 342, [2] s., 2 k. tabl. : il. ; 26 cm.
Seria: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Prusy
Temat: Sztuka niemiecka - zabytki - Polska
Temat: Poznań (okręg) - zabytki
Temat: Zabór pruski - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zabytków
Hasło dodatkowe: Verlag von Julius Springer
Hasło dodatkowe: Buchdruckerei von Gustav Schade
Wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl/Content/196804/3.pdf
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 261/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kohte Julius (1861-1945)
Tytuł: Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Bromberg / im Auftr. des Provinzial-Verbandes bearb. von Julius Kohte.
Wariant tytułu: Regierungsbezirk Bromberg
Adres wydawniczy: Berlin : Verlag von Julius Springer, 1897 (Berlin : Gustav Schade (Otto Francke)).
Opis fizyczny: X, 195, [1] s., 6 k. tabl., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. ; 27 cm.
Seria: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Prusy
Temat: Sztuka niemiecka - zabytki - Polska
Temat: Bydgoszcz (okręg) - zabytki
Temat: Zabór pruski - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zabytków
Hasło dodatkowe: Verlag von Julius Springer
Hasło dodatkowe: Buchdruckerei von Gustav Schade
Wersja elektroniczna: http://kpbc.umk.pl/publication/28097
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 261/4 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 274
No cover
Book
In basket
Autor: Kohte Julius (1861-1945)
Tytuł: Die Kunstdenkmäler des Stadtkreises Posen / im Auftr. des Provinzial-Verbandes bearb. von Julius Kohte.
Wariant tytułu: Stadtkreis Posen
Adres wydawniczy: Berlin : Verlag von Julius Springer, 1896 (Berlin : Gustav Schade (Otto Francke)).
Opis fizyczny: [8], 100 s., 5 k. tabl. (w tym złoż.) : il. ; 26 cm.
Seria: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen
Uwaga: Bibliogr. s. 6.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Prusy
Temat: Sztuka niemiecka - zabytki - Polska
Temat: Poznań (okręg) - zabytki
Temat: Zabór pruski - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zabytków
Hasło dodatkowe: Verlag von Julius Springer
Hasło dodatkowe: Buchdruckerei von Gustav Schade
Wersja elektroniczna: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/34900
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 261/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16916 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Monita Rafał
Tytuł: Szczawnica : kościół świętego Wojciecha / [fot.] Rafał Monita ; [tekst] Andrzej Skorupa.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2013.
Opis fizyczny: 62 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Tekst i il. również na wyklejkach.
Uwaga: Bibliogr. s. 62.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 19-21 w
Temat: Sztuka sakralna polska - 19-21 w
Temat: Szczawnica - kościół św. Wojciecha
Hasło dodatkowe: Skorupa, Andrzej (1938- ).
Hasło dodatkowe: Oficyna Artystyczna Astraia
ISBN: 978-83-60569-64-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29183 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Skorupa Andrzej (1938- )
Tytuł: Zakopane : stary kościółek na Pęksowym Brzyzku / tekst Andrzej Skorupa ; fotografie Adam Brzoza i Rafał Monita.
Wariant tytułu: Stary kościółek na Pęksowym Brzyzku
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2019.
Opis fizyczny: 47 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 46-47.
Temat: Architektura sakralna polska - 19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 19 w
Temat: Zakopane - kościół Matki Boskiej Częstochowskiej - historia
Hasło dodatkowe: Brzoza, Adam (fotografia).
Hasło dodatkowe: Monita, Rafał.
Hasło dodatkowe: Oficyna Artystyczna Astraia
ISBN: 978-83-65686-35-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33910 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Album ozdób z kaplicy Zygmuntowskiej i z dwóch nagrobków kanonika Stanisława Borka (+1556) i Wielkiego Marszałka Piotra Kmity (+1505) w Katedrze Krakowskiej = Ornements de la chapelle de Sigismond Ier [...] et des deux monuments funéraires du chanoine Stanislav Borek (+1556) et du grand Maréchal Pierre Kmita (+1505) Cathedrale de Cracovie = Die Ornamente der Kapelle Sigismunds des I, König von Polen und der Grabdenkmäler des Domherrn Stanislaus Borek (+1556) und [...] Peter Kmita (+1505) in der Krakauer Kathedral-Kirche / [fot. A. Szubert].
Wariant tytułu: Ornements de la chapelle de Sigismond Ier [...] et des deux monuments funéraires du chanoine Stanislav Borek (+1556) et du grand Maréchal Pierre Kmita (+1505) Cathedrale de Cracovie
Wariant tytułu: Ornamente der Kapelle Sigismunds des I, König von Polen und der Grabdenkmäler des Domherrn Stanislaus Borek (+1556) und [...] Peter Kmita (+1505) in der Krakauer Kathedral-Kirche
Wariant tytułu: Album ozdób z katedry krakowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Zarząd Muzeum Techn.-Przemysł., 1878 (Kraków : W. L. Anczyc).
Opis fizyczny: [4] s., 16 k. tabl. ; 47 cm.
Temat: Fotografia polska - 19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska
Temat: Nagrobki - Polska
Temat: Mauzolea i kaplice grobowe - Polska
Temat: Kraków - Wawel - katedra św.św. Wacława i Stanisława - kaplica Zygmuntowska
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Szubert, Awit (1837-1919).
Hasło dodatkowe: Miejskie Muzeum Techniczno-Przemysłowe (Kraków)
Hasło dodatkowe: W. L. Anczyc i Spółka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 202 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kohte Julius (1861-1945)
Tytuł: Uebersicht der Kunstgeschichte der Provinz Posen / im Auftr. des Provinzial-Verbandes bearb. von Julius Kohte ; mit einem Abriss der politischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung des Landes von Adolf Warschauer.
Wariant tytułu: Übersicht der Kunstgeschichte der Provinz Posen
Wariant tytułu: Politische, kulturgeschichtliche und kunstgeschichtliche Entwicklung des Landes
Adres wydawniczy: Berlin : Verlag von Julius Springer, 1898 (Berlin : Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke)).
Opis fizyczny: XVII, [3], 174, [1] s. : il. ; 27 cm + 1 mapa.
Seria: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen
Uwaga: Mapa załącznikowa: Karte der Kunstdenkmäler der Provinz Posen / entworf. von J. Kohte ; Kartographisches Institut von Carl Flemming, Massstab 1:500 000, 60x50 cm, ark. 67x53 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 118. Indeks.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Prusy
Temat: Sztuka niemiecka - zabytki - Polska
Temat: Poznań (okręg) - zabytki
Temat: Zabór pruski - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Mapy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zabytków
Hasło dodatkowe: Warschauer, Adolf (1855-1930). Abriss der politischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung des Landes
Hasło dodatkowe: Verlag von Julius Springer
Hasło dodatkowe: Buchdruckerei von Gustav Schade
Hasło dodatkowe: Verlag von Carl Flemming (Głogów)
Hasło dodatkowe - tytuł: Karte der Kunstdenkmaler der Provinz Posen
Wersja elektroniczna: http://dk.bu.uni.wroc.pl/cymelia/displayDocument.htm?docId=8200034899
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 261/1 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 274
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30922 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Białkiewicz Zbigniew Jan (1941- )
Tytuł: Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi : perła neoromańska w Zagłębiu Dąbrowskim / Zbigniew Jan Białkiewicz.
Wariant tytułu: Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi
Adres wydawniczy: Kraków ; Czeladź : Wydawnictwo PK, 2010.
Opis fizyczny: 123 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Seria: Biblioteka 750 lecia Miasta Czeladź
Uwaga: Biblioteka Siedemsetpięćdziesięciolecia Miasta Czeladź.
Temat: Architektura sakralna polska - 19-20 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 19-20 w
Temat: Czeladź - kościół św. Stanisława BM
ISBN: 978-83-7242-532-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24995 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23220 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 6 / red. Kazimierz Broniewski [i in.].
Wariant tytułu: Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Księgarni St. J. Zaleskiego i S-ki, 1899 (Warszawa : Towarzystwo Komandytowe St. J. Zaleski & Co.).
Opis fizyczny: S. 81-96 : il. ; 34 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Temat: Architektura sakralna polska - 19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 19 w
Temat: Parafia - katolicyzm - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Broniewski, Kazimierz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 89/6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem. Z. 7 / red. Antoni Brykczyński [i in.].
Wariant tytułu: Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Księgarni St. J. Zaleskiego i S-ki, 1900 (Warszawa : Towarzystwo Komandytowe St. J. Zaleski & Co.).
Opis fizyczny: S. 97-124 : il. ; 34 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Temat: Architektura sakralna polska - 19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 19 w
Temat: Parafia - katolicyzm - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Brykczyński, Antoni (1843-1913).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 89/7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie / red. Stanisław Basista ; [aut. Stanisław Basista i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014.
Opis fizyczny: 131, [3] s., [25] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
Uwaga: Zawiera noty o autorach.
Uwaga: Na s. red. błędny zapis ISBN: 97883-242-2602-3.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych pracach.
Temat: Helcel (rodzina)
Temat: Kościoły i kaplice - Polska
Temat: Rody - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - kościół Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Rakowicka)
Hasło dodatkowe: Basista, Stanisław.
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-2602-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28717 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again