Form of Work
Książki
(39)
Status
available
(37)
only on-site
(6)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(33)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(5)
Author
Mycielski Jerzy (1856-1928)
(3)
Banach Jerzy (1922-2005)
(2)
Klein Franciszek (1882-1961)
(2)
Komorowski Waldemar (1952- )
(2)
Kęder Iwona (1955- )
(2)
Schiller Gertrud (1905-1994)
(2)
Walczak Marek (1965- )
(2)
Adamczyk Aleksandra (historia sztuki)
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Białecka Marta
(1)
Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia
(1)
Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues
(1)
Birecki Piotr (1972- )
(1)
Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku
(1)
Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula
(1)
Bradle Vojtech
(1)
Brandl Rainer (1950- )
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- )
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków’s Poor Clares and in foreign sources
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych
(1)
Burek Krzysztof (1946- )
(1)
Chodasewicz Justyna
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century
(1)
Darecka Katarzyna
(1)
Darecka Katarzyna. Kościół św. Mikołaja w ikonografii - jej znaczenie w badaniach architektonicznych
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Antyfonarz franciszkański z roku 1743 – geneza i zastosowanie w liturgii
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Franciscan Antiphonary of 1743 – the origin and the liturgical application
(1)
Dzik Janina. In word and in image. The ideological content of baroque decorations in the sacristies of Franciscan churches
(1)
Dzik Janina. W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretation of the Maundy Thursday rite of the washing of the feet /Mandatum/ from the MS 205 Gradual of the Poor Clares in Kraków based on the analysis of selected antiphons
(1)
Firlet Janusz. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016
(1)
Firlet Janusz. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016
(1)
Frąckowska Anna (1979- )
(1)
Gernat Jacek. Rococo pulpit in the church of Poor Clares in Kraków
(1)
Gernat Jacek. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek
(1)
Ginter Anna
(1)
Grandmontagne Michael
(1)
Grossmann G. Ulrich (1953- )
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Notes on the oldest Renaissance portraits of Cracoviam bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Gyalókay Zoltan. Medieval figures of the Madonna with Jesus Child and of Christ in the convent of Poor Clares in Kraków
(1)
Gyalókay Zoltan. Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek
(1)
Harasimowicz Jan (1950- )
(1)
Heimann Heinz-Dieter (1949- )
(1)
Heinen Ulrich (1960- )
(1)
Hola Aleksandra
(1)
Jakubowska Bogna (1939- )
(1)
Janik Magdalena (historia)
(1)
Jaroszewski Paweł (1961- )
(1)
Kajfasz Paweł. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016
(1)
Kajfasz Paweł. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016
(1)
Kaluch-Tabisz Marta
(1)
Karolczak Waldemar
(1)
Kossak Juliusz (1824-1899)
(1)
Kościelak Sławomir (1962- ). Dominikanie w Gdańsku w dobie reformacji kontrreformacji oraz oświecenia
(1)
Kriegseisen Anna. Wystrój malarski wnętrza kościoła św. Mikołaja
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Icon of the Dormition of the Mother of God in the sacristy of the Franciscan church in Kraków and the cult of Eastern images in the monasteries of the Friars Minor
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych
(1)
Kubicki Rafał. Dominikanie w średniowiecznym Gdańsku
(1)
Kubicki Rafał. Kasata klasztoru dominikanów w Gdańsku
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Ideological program of the pilgrimage site in Grodzisko near Skała
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały
(1)
Kusztelski Andrzej (1953- ). Prace Baltazara Fontany w kaplicy Włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Kusztelski Andrzej (1953- ). Works by Baldassare Fontana in the Italian chapel at the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Kuszyk-Peciak Ewa
(1)
Kwiatkowska-Frejlich Lidia (1960- )
(1)
Kęder Iwona (1955- ). Przemiany krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIX wieku na podstawie dawnej ikonografii
(1)
Kęder Iwona (1955- ). Transformations of the Kraków Franciscan church in the 19th century based on historic iconography
(1)
Kłosowski Stanisław. Epitafium Giovanniego Battisty Vertematego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Kilka uwag o recepcji wzorów włoskich w polskiej sztuce sepulkralnej
(1)
Kłosowski Stanisław. The epitaph of Giovanni Battista Vertemate in the Franciscan monastery in Kraków. Several remarks on the reception of Italian patterns in Polish sepulchral art
(1)
Kłosowski Stanisław. The results of monument conservation research conducted in the church of Saint Andrew in Kraków in 1994. Discovery of Romanesque paintings in the southern apsidiole
(1)
Kłosowski Stanisław. Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydioli południowej
(1)
Labuda Gerard (1916-2010)
(1)
Lipińska Aleksandra
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat
(1)
Michalska Anna (1988- )
(1)
Miławicki Marek (1978- ). „Pożytek na przyszłość wielki”. Powrót dominikanów do Gdańska po II wojnie światowej
(1)
Molendowski Leszek (1984- ). Ksiądz Magnus Bruski proboszcz kościoła św. Mikołaja a powrót dominikanów do Gdańska
(1)
Mrugalska-Banaszak Magdalena
(1)
Nemecek Jiri
(1)
Niedenthal Chris (1950- )
(1)
Niezgoda Cecylian (1922-2003)
(1)
Noworyta-Kuklińska Bożena
(1)
Okrągła Dorota. Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków
(1)
Okrągła Dorota. Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat
(1)
Osek Michał (1987- ). Wstęp Przeora Klasztoru OO. Dominikanów w Gdańsku
(1)
Ossowski Waldemar. Wstęp Dyrektora Muzeum Gdańska
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Geneza fundacji klasztoru Klarysek na Grodzisku koło Skały
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Origins of the foundation of the Saint Clare monastery in Grodzisko near Skała
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(2)
1900 - 1909
(2)
1880 - 1889
(1)
1850 - 1859
(1)
Country
Poland
(28)
Germany
(7)
Italy
(2)
Croatia
(1)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(27)
German
(7)
English
(2)
Czech
(1)
Croatian
(1)
Subject
Ikonografia chrześcijańska
(12)
Kościoły i kaplice
(11)
Fotografia polska
(7)
Architektura sakralna polska
(6)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(5)
Sztuka sakralna
(5)
Grafika niemiecka
(4)
Grafika polska
(4)
Konserwatorstwo
(4)
Malarstwo niemieckie
(4)
Malarstwo sakralne polskie
(4)
Ochrona zabytków
(4)
Portrety
(4)
Rzeźba sakralna niemiecka
(4)
Rzeźba sakralna polska
(4)
Święci i błogosławieni
(4)
Architektura polska
(3)
Ikony
(3)
Katarzyna Aleksandryjska
(3)
Kulmbach, Hans von
(3)
Malarstwo niderlandzkie
(3)
Malarstwo polskie
(3)
Malarstwo sakralne
(3)
Maria
(3)
Oświęcim
(3)
Rzemiosło artystyczne niemieckie
(3)
Rękopisy polskie
(3)
Szaty liturgiczne
(3)
Sztuka sakralna polska
(3)
Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury
(3)
Alchemia
(2)
Capoferri Giovanni Francesco (?-1533)
(2)
Franciszkanie
(2)
Intarsja
(2)
Kościół
(2)
Lotto, Lorenzo
(2)
Portale
(2)
Rzeźba sakralna niderlandzka
(2)
Sluter, Claus
(2)
Symbole
(2)
Sztuka chrześcijańska
(2)
Sztuka polska
(2)
Sztuka sakralna europejska
(2)
"Droga Krzyżowa" (obraz) (Kraków)
(1)
Akwarela polska
(1)
Archeologia
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura sakralna
(1)
Baerze, Jacques de
(1)
Biskupi
(1)
Bracia Polscy
(1)
Cnoty i przywary (ikon.)
(1)
Cystersi
(1)
Dokumenty
(1)
Dominikanie
(1)
Droga krzyżowa
(1)
Erzbischöfliches Diözesanmuseum Paderborn
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Franciszek z Asyżu
(1)
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
(1)
Historiografia
(1)
Jaroszewski, Paweł
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Klaryski
(1)
Klasztory
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krzyżacy
(1)
Kuria Diecezjalna (Hradec Králové)
(1)
Literatura europejska
(1)
Liturgia katolicka
(1)
Malarstwo bizantyjskie
(1)
Malarstwo flamandzkie
(1)
Malarstwo monumentalne bizantyjskie
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo monumentalne ruskie
(1)
Malarstwo sakralne bizantyjskie
(1)
Medale europejskie
(1)
Muzeum Gdańska
(1)
Muzeum Narodowe (Poznań)
(1)
Muzeum východních Čech (Hradec Králové)
(1)
Muzyka religijna
(1)
Ołtarze flamandzkie
(1)
Ołtarze niderlandzkie
(1)
Ołtarze niemieckie
(1)
Palazzo della Ragione (Bergamo)
(1)
Piskorski, Sebastian Jan
(1)
Pocztówki
(1)
Reformacja
(1)
Rozmyślania religijne
(1)
Rubens, Peter Paul
(1)
Rysunek niemiecki
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzeźba architektoniczna
(1)
Rzeźba romańska
(1)
Rzeźba sakralna europejska
(1)
Sapieha
(1)
Symbolika chrześcijańska
(1)
Sztuka
(1)
Subject: work
Biblia
(4)
Matka Boska Myślenicka (obraz)
(1)
Matka Boska Zebrzydowska (obraz)
(1)
Subject: time
1601-
(24)
1501-
(18)
1701-
(18)
1301-
(16)
1401-
(16)
1901-
(16)
1801-
(14)
1101-
(10)
1201-
(10)
2001-
(5)
1001-
(3)
2001-0
(3)
901-
(3)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
Subject: place
Kraków
(10)
Krosno
(3)
Bergamo
(2)
Champmol
(2)
Gdańsk
(2)
Antwerpia
(1)
Asyż
(1)
Kalwaria Zebrzydowska
(1)
Kodeń
(1)
Lublin
(1)
Malbork
(1)
Małopolska
(1)
Myślenice
(1)
Paczółtowice
(1)
Paderborn
(1)
Poznań
(1)
Sandomierz
(1)
Schönau (Niemcy)
(1)
Soest
(1)
Strzelno
(1)
Tarłów
(1)
Tomaszów Lubelski
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(6)
Albumy
(3)
Informatory
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Schiller Gertrud (1905-1994)
Tytuł: Ikonographie der christlichen Kunst. Bd. 4, Die Kirche. [Tl.] 1 / Gertrud Schiller.
Wariant tytułu: Kirche
Adres wydawniczy: Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1976.
Opis fizyczny: 341 s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. Indeks.
Temat: Biblia - ikonografia - podręcznik
Temat: Kościół - ikonografia
Temat: Ikonografia chrześcijańska - podręcznik
Temat: Sztuka chrześcijańska - tematyka - 6-18 w
Hasło dodatkowe: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn
ISBN: 3-579-04138-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Archiwum i Zbiór Rękopisów Czartoryskich (Rękopisy iluminowane) sygn. III 4173/4/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Schiller Gertrud (1905-1994)
Tytuł: Ikonographie der christlichen Kunst . Bd. 4, Die Kirche. [Tl.] 1 / Gertrud Schiller.
Wariant tytułu: Kirche
Wydanie: 2., durchges. Aufl.
Adres wydawniczy: Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1988.
Opis fizyczny: 341 s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Biblia - ikonografia - podręcznik
Temat: Kościół - ikonografia
Temat: Ikonografia chrześcijańska - podręcznik
Temat: Sztuka chrześcijańska - tematyka - 6-18 w
Hasło dodatkowe: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn
ISBN: 3-579-04138-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (H 7.046(03) <8>) sygn. III 10403/4/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Kościół Mariacki w Krakowie / Jan Samek ; zdjęcia Janusz Rosikoń, Chris Niedenthal.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Interpress", 1990.
Opis fizyczny: 258, [2] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Uwaga: Na s. tyt. nazwa sponsora: Agros Warszawa.
Uwaga: Bibliogr. s. 258-[259].
Temat: Architektura sakralna polska - ikonografia - 14 w. - album
Temat: Sztuka sakralna - 13-20 w. - album
Temat: Kraków - kościół Mariacki - ikonografia - album
Hasło dodatkowe: Rosikoń, Janusz (1942- ).
Hasło dodatkowe: Niedenthal, Chris (1950- ).
ISBN: 83-223-2326-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 6247 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kęder Iwona (1955- )
Tytuł: Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas : Muzeum Narodowe w Krakowie, cop. 2005.
Opis fizyczny: 487 s. : il. ; 30 cm.
Seria: Katalog Widoków Krakowa
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 32-42.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Pracownia Ikonografii Krakowa - zbiory
Temat: Sztuka polska - tematyka - 17-20 w
Temat: Kraków - kościół św. Trójcy Stolarska - ikonografia
Temat: Kraków - ulica Grodzka - ikonografia
Hasło dodatkowe: Banach, Jerzy (1922-2005).
Hasło dodatkowe: Komorowski, Waldemar (1952- ).
ISBN: 83-242-0493-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 2005 (17)) sygn. III 10000/3 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1999 (5)) sygn. III 10000/2 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Łoski Józef (1827-1885)
Tytuł: Genealogia portretowa Sapiehów w kościele parafialnym świętej Anny w Kodniu / przez Józefa Łoskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Druk. "Gazety Codziennej", 1856 (Warszawa : Druk. "Gazety Codziennej").
Opis fizyczny: 15 s., [1] k. tabl. złoż. ; 23 cm.
Temat: Sapieha rodzina - ikonografia
Temat: Portrety - tematyka - Polska - 16-19 w
Temat: Kodeń - kościół św. Anny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2219, sygn. II 1880 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie = The Field Cathedral of the Polish Army in Warsaw / zdjęcia Paweł Jaroszewski, tekst Krzysztof Burek.
Wariant tytułu: Field Cathedral of the Polish Army in Warsaw
Adres wydawniczy: Kraków : "Parol", cop. 1995.
Opis fizyczny: [64] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Na k. przedtyt. dod. do tyt.: pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Jaroszewski Paweł 1961-
Temat: Architektura sakralna polska - ikonografia - album
Temat: Fotografia polska - tematyka - od 1944 r. - album
Temat: Warszawa - kościół NMP Królowej Polski - ikonografia - album
Hasło dodatkowe: Burek, Krzysztof (1946- ).
Hasło dodatkowe: Jaroszewski, Paweł (1961- ).
Hasło dodatkowe: Oficyna Wydawnicza Parol
ISBN: 83-85331-41-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8653 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Klein Franciszek (1882-1961)
Tytuł: Klejnoty Krakowa : według zdjęć fotograficznych Franciszka Kleina.
Wariant tytułu: Biblioteka Jagiellońska i dawne Collegium Nowodworskiego
Wariant tytułu: Bibljoteka Jagiellońska i dawne Collegium Nowodworskiego
Wariant tytułu: Brama Floriańska
Wariant tytułu: Brama Florjańska
Wariant tytułu: Mały Rynek z kościołem św. Barbary i Panny Marii
Wariant tytułu: Mały Rynek z kościołem św. Barbary i Panny Marji
Wariant tytułu: Mały Rynek, strona zachodnia
Wariant tytułu: Na Placu Mariackim
Wariant tytułu: Na Placu Marjackim
Wariant tytułu: Narożnik ulicy Szpitalnej, t. zw. "Prałatówka"
Wariant tytułu: Portal Domu Długosza przy ulicy Kanoniczej
Wariant tytułu: Sukiennice od strony ulicy Brackiej
Wariant tytułu: Ulica Mikołajska
Wariant tytułu: Wejście do pałacu królewskiego w Zamku na Wawelu
Wariant tytułu: Bibliothèque de l'université et l'uncien Collège do Nowodworski
Wariant tytułu: Coin de la rue "Szpitalna" ("Rue de ľHôpital") et archipresbytariat de ľeglise
Wariant tytułu: Place de Notre Dame
Wariant tytułu: Place dite "Du Petit Marché", partie occidentale
Wariant tytułu: Place dite "Du Petit Marché", eglises de Sainte Barbre et de Notre Dame
Wariant tytułu: Porte de Saint Florian
Wariant tytułu: Portail du Château Royal du Wawel
Wariant tytułu: Porte de la Maison de Długosz, rue Kanonicza ("Des Chanoines")
Wariant tytułu: Rue "Mikołajska"
Wariant tytułu: "Sukiennice" (anciennes halles aux draps) vues de côté de la rue "Bracka"
Wariant tytułu: Klejnoty Krakowa : dziesięć rotograwjur
Adres wydawniczy: [Kraków : b. w., 1926] (Kraków : Drukarnia Narodowa w Krakowie).
Opis fizyczny: Teka ([1] k., [10] k. tabl.) : rotograwiury ; 38 cm.
Zawiera: Wejście do pałacu królewskiego w Zamku na Wawelu ; Na Placu Marjackim ; Sukiennice od strony ulicy Brackiej ; Mały Rynek z kościołem św. Barbary i Panny Marji ; Mały Rynek, strona zachodnia ; Portal Domu Długosza przy ulicy Kanoniczej ; Narożnik ulicy Szpitalnej, t. zw. "Prałatówka" ; Ulica Mikołajska ; Brama Florjańska ; Bibljoteka Jagiellońska i dawne Collegium Nowodworskiego.
Cytata bibliogr.: BP 1901-1939.
Temat: Architektura polska - ikonografia - 14-19 w. - album
Temat: Fotografia polska - tematyka - 19 w. - album
Temat: Kościoły i kaplice - ikonografia - Polska - 14-19 w. - album
Temat: Kraków - budownictwo - ikonografia - 19 w. - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Drukarnia Narodowa (Kraków)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. IV 53 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Kossak Juliusz (1824-1899)
Tytuł: Klejnoty miasta Krakowa : dwadzieścia cztery widoków w chromolitografiach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa / z tekstem historycznym Wład. Łuszczkiewicza oraz z przedm. Maryana Sokołowskiego.
Wariant tytułu: Kraków 1886 podług akwarel Jul. Kossaka i St. Tondosa
Wariant tytułu: Dawne mieszkanie królewskie na Wawelu
Wariant tytułu: Dzieła Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wariant tytułu: Gmach Szkoły Sztuk Pięknych
Wariant tytułu: Kościół Bożego Ciała z klasztorem kanoników laterańskich na Kazimierzu
Wariant tytułu: Kościół Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny O.O. Karmelitów
Wariant tytułu: Kościół O.O. Kapucynów
Wariant tytułu: Kościół Św. Augustyna z klasztorem PP. Norbertanek na Zwierzyńcu
Wariant tytułu: Kościół Ś.Ś. Piotra i Pawła
Wariant tytułu: Kościół św. Floryana na Kleparzu
Wariant tytułu: Kościół Św. Katarzyny i Małgorzaty z klasztorem O.O. Augustyanów na Kazimierzu
Wariant tytułu: Kościół św. Marka
Wariant tytułu: Kościół Św. Michała O.O. Paulinów na Skałce
Wariant tytułu: Kościół Panny Maryi
Wariant tytułu: Kościół św. Trójcy O.O. Dominikanów
Wariant tytułu: Kraków 1886 podług akwarel Jul. Kossaka i St. Tondosa
Wariant tytułu: Muzeum Książąt Czartoryskich
Wariant tytułu: Nowe Collegium Uniwersyteckie
Wariant tytułu: Reszty dawnych murów miasta
Wariant tytułu: Rondel Bramy Floryańskiej
Wariant tytułu: Sukiennice
Wariant tytułu: Wejście do kościoła św. Barbary
Wariant tytułu: Widok kościoła katedralnego od południa
Wariant tytułu: Widok ogólny Krakowa z za Wisły
Wariant tytułu: Widok Zamku Królewskiego
Wariant tytułu: Wieża byłego Ratusza Miejskiego
Adres wydawniczy: Krakow : nakł. i własność J. Kutrzeby & J. Murczyńskiego, [1886-1887] (Kraków : czcionkami Druk. Związkowej : Litogr. A. Pruszyńskiego).
Opis fizyczny: [6] s., [24] k., [24] k. tabl. kolor. ; 51 cm.
Uwaga: Zawiera: Kościół Panny Maryi, Wieża byłego Ratusza Miejskiego, Kościół św. Trójcy O.O. Dominikanów, Kościół św. Marka, Muzeum Książąt Czartoryskich, Reszty dawnych murów miasta, Kościół Bożego Ciała z klasztorem kanoników laterańskich na Kazimierzu, Wejście do kościoła św. Barbary, Sukiennice, Dzieła Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nowe Collegium Uniwersyteckie, Gmach Szkoły Sztuk Pięknych, Rondel Bramy Floryańskiej, Kościół św. Floryana na Kleparzu, Kościół O.O. Kapucynów, Kościół Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny O.O. Karmelitów, Kościół Ś.Ś. Piotra i Pawła, Dawne mieszkanie królewskie na Wawelu, Widok Zamku Królewskiego, Widok kościoła katedralnego od południa, Kościół Św. Katarzyny i Małgorzaty z klasztorem O.O. Augustyanów na Kazimierzu, Kościół Św. Michała O.O. Paulinów na Skałce, Kościół Św. Augustyna z klasztorem PP. Norbertanek na Zwierzyńcu, Widok ogólny Krakowa z za Wisły.
Temat: Akwarela polska - tematyka - 19 w. - album
Temat: Architektura polska - ikonografia - 14-17 w. - album
Temat: Kościoły i kaplice - ikonografia - Polska - 14-17 w. - album
Temat: Kraków - budownictwo - ikonografia - 19 w. - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Łuszczkiewicz, Władysław (1828-1900).
Hasło dodatkowe: Sokołowski, Marian (1839-1911).
Hasło dodatkowe: Tondos, Stanisław (1854-1917).
Wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/publication/61315
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 578, sygn. IV 577, sygn. IV 224 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 31753 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Noworyta-Kuklińska Bożena
Tytuł: Praedicatio tabularis : obrazowe kazanie o tryumfie Maryi Eklezji na retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku / Bożena Noworyta-Kuklińska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006.
Opis fizyczny: 206 s., [39] s. tabl. (w tym kolor. i złoż.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 167-184. Indeks.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Maria Matka Jezusa Chrystusa - ikonografia
Temat: Ołtarze niemieckie - zabytki - Polska - 16 w
Temat: Sztuka sakralna niemiecka - 16 w
Temat: Gdańsk - kościół Mariacki - ołtarz główny
ISBN: 83-7363-292-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21992 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Verbum Domini manet in aeternum : protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie : katalog wystawy = Early modern Protestant church architecture in Europe : exhibition catalog / [autorzy tekstów i fotografii: Aleksandra Adamczyk, Piotr Birecki, Justyna Chodasewicz, Anna Ginter, Jan Harasimowicz, Marta Kaluch-Tabisz, Aleksandra Lipińska, Anna Michalska, Magdalena Poradzisz-Cincio, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marcin Wisłocki, Joanna Wojdyła ; redakcja katalogu: Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk, Anna Michalska ; tłumaczenia: Tadeusz Szałamacha, Robert Pritchard].
Wariant tytułu: Early modern Protestant church architecture in Europe
Wariant tytułu: Protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
Opis fizyczny: 126 s. : il. kolor. ; 20 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Uniwwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu: Protestanckie Budownictwo Kościelne XVI-XVIII wieku w Europie.
Uwaga: Bibliogr. s. 122-124.
Uwaga: Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Uwaga: Tekst równol pol., ang.
Temat: Uniwersytet Wrocławski. Muzeum - wystawy - 2017
Temat: Architektura sakralna - protestantyzm - ikonografia - wystawy - Europa - 16-18 w
Temat: Fotografia polska - tematyka - wystawy - od 2001 r
Temat: Kościoły protestanckie - budownictwo - ikonografia - wystawy - Europa - 16-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Adamczyk, Aleksandra (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Birecki, Piotr (1972- ).
Hasło dodatkowe: Bończuk-Dawidziuk, Urszula.
Hasło dodatkowe: Chodasewicz, Justyna.
Hasło dodatkowe: Ginter, Anna.
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ).
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ).
Hasło dodatkowe: Kaluch-Tabisz, Marta.
Hasło dodatkowe: Lipińska, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Michalska, Anna (1988- ).
Hasło dodatkowe: Michalska, Anna (1988- ).
Hasło dodatkowe: Poradzisz-Cincio, Magdalena (1982- ).
Hasło dodatkowe: Pritchard, Robert.
Hasło dodatkowe: Seidel-Grzesińska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Szałamacha, Tadeusz.
Hasło dodatkowe: Wisłocki, Marcin.
Hasło dodatkowe: Wojdyła, Joanna.
Hasło dodatkowe: Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ISBN: 978-83-7977281-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10066 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1910.
Wariant tytułu: Kościół w Tomaszowie Lubelskim
Wariant tytułu: Portrety Stanisława i Anny Oświęcimów w kaplicy Oświęcimów kościoła OO. Franciszkanów w Krośnie
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury, 1911 (Kraków : Druk. E. i K. Koziańskich).
Opis fizyczny: 46 s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Kościół w Tomaszowie Lubelskim S. 17-28 : il. Portrety Stanisława i Anny Oświęcimów w kaplicy Oświęcimów kościoła OO. Franciszkanów w Krośnie 16 s. : il.
Temat: Oświęcim rodzina - ikonografia - 17 w
Temat: Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury - 1910 - sprawozdanie
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 17 w
Temat: Ochrona zabytków - organizacje - Polska - 1901-1918 r
Temat: Portrety - Polska - 17 w
Temat: Ochrona zabytków - organizacje - Polska - 1901-1918 r
Temat: Krosno - kościół Nawiedzenia NMP - zabytki - 17 w
Temat: Tomaszów Lubelski - kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - historia
Hasło dodatkowe: Klein, Franciszek (1882-1961).
Hasło dodatkowe: Mycielski, Jerzy (1856-1928).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury
Hasło dodatkowe: Zakłady Graficzne Eugeniusza i dra Kazimierza Koziańskich
Hasło dodatkowe - tytuł: Kościół w Tomaszowie Lubelskim
Hasło dodatkowe - tytuł: Portrety Stanisława i Anny Oświęcimów w kaplicy Oświęcimów kościoła OO Franciszkanów w Krośnie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 815/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Grandmontagne Michael
Tytuł: Claus Sluter und die Lesbarkeit mittelalterlicher Skulptur : das Portal der Kartause von Champmol / Michael Grandmontagne.
Adres wydawniczy: Worms : Wernersche Verlagsges., cop. 2005.
Opis fizyczny: 579 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 542-558.
Temat: Sluter Claus ok. 1355-ok. 1406 - twórczość
Temat: Ikonografia chrześcijańska - tematyka - 14 w
Temat: Portale - 14 w
Temat: Rzeźba sakralna niderlandzka - 14 w
Temat: Champmol - kościół kartuzów
Hasło dodatkowe: Wernersche Verlagsgesellschaft
ISBN: 3-88462-216-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22532 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kwiatkowska-Frejlich Lidia (1960- )
Tytuł: Sztuka w służbie kontrreformacji / Lidia Kwiatkowska-Frejlich.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
Opis fizyczny: 173, [1] s., [20] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 163-172.
Temat: Bracia Polscy - historia
Temat: Ikonografia chrześcijańska - historia - 16-17 w
Temat: Sztuka sakralna polska - historia - 16-17 w
Temat: Reformacja - historia - Polska
Temat: Tarłów - kościół św. Trójcy
ISBN: 83-227-1212-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16309 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7765 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7068 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Heinen Ulrich (1960- )
Tytuł: Rubens zwischen Predigt und Kunst : der Hochaltar für die Walburgenkirche in Antwerpen / Ulrich Heinen.
Adres wydawniczy: Weimar : VDG, 1996.
Opis fizyczny: 411, [2] s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Dysert. dokt., Kolonia, uniw., 1995.
Uwaga: Bibliogr. s. 355-389.
Temat: Rubens Peter Paul 1577-1640
Temat: Malarstwo flamandzkie - 17 w
Temat: Ołtarze flamandzkie - zagadnienia - 17 w
Temat: Ikonografia chrześcijańska - tematyka - 17 w
Temat: Sztuka - a liturgia
Temat: Antwerpia - kościół świętej Walburgi
ISBN: 3-929742-86-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10670 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bruździński Andrzej Mirosław (1950- )
Tytuł: Niewiasta obleczona w słońce - Matka Boża Paczółtowska : rys historyczny kultu obrazu Matki Bożej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach / Andrzej Bruździński.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej, 2000.
Opis fizyczny: 44, [2] s. : il. kolor. ; 19 cm.
Temat: Maria Matka Jezusa Chrystusa - ikonografia - Polska - 15 w
Temat: Maria Matka Jezusa Chrystusa - kult - Polska - 17-20 w
Temat: Malarstwo sakralne polskie - tematyka - 15 w
Temat: Paczółtowice - kościół Nawiedzenia NMP - zabytki
ISBN: 83-87681-67-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7910 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 563 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again