Form of Work
Książki
(60)
Status
available
(52)
unavailable
(6)
only on-site
(5)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(58)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(2)
Author
Piotrowski Piotr (1952-2015)
(5)
Srp Karel (1958- )
(5)
Bydzovska Lenka (1956- )
(4)
Chmelinova Kolbiarz Katarina
(4)
Kundracikova Barbora (1986- )
(3)
Malinowski Jerzy (1950- )
(3)
Nagy Ladislav (1974- )
(3)
Purchla Jacek (1954- )
(3)
Szczerski Andrzej (1971- )
(3)
Bahlcke Joachim (1963- )
(2)
Brix Emil (1956- )
(2)
Harasimowicz Jan (1950- )
(2)
Kaczmarek Romuald (1959- )
(2)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(2)
Kowalczyk Jerzy (1930-2018)
(2)
Krakowski Piotr (1925-1997)
(2)
Malcharek Krystyna
(2)
Soukup Michal (1959- )
(2)
Stortkuhl Beate (1963- )
(2)
Weber Matthias (1961.06.22- )
(2)
Arakelyan Mikayel (1970- ). New Julfan period in the artistic heritage of the illuminator Astuacatur (Bogdan Saltanov)
(1)
Bahlcke Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
(1)
Bahlcke Joachim (1963- ). Bucherschmuggel. Die Versorgung ostmitteleuropaischer Protestanten mit Bibeln Gesangbuchern und lutherischen Erbauungsschriften in der Zeit der Gegenreformation
(1)
Bakalarz Joanna
(1)
Balbierz Jan (1964- )
(1)
Balcarova Romana (1959- ). Pruzkum a restaurovani piety z kostela sv. Ignace v Jihlave
(1)
Balcarova Romana (1959- ). Research and conservation of the pieta of St. Ignatius church in Jihlava
(1)
Balcer Małgorzata. Die evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist" in Jauer. Ein Erinnerungsort fur Deutsche und Polen
(1)
Balcer Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Memoire for Germans and Poles
(1)
Banasiak Jakub (1980- ). Prześniona dekada
(1)
Bartilla Stefan (1965- )
(1)
Bartosiewicz Olga
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Benesz Hanna (1947-2019). Netherlandish pictures of justice and the "Story of Absalom" series from the National Museum in Warsaw
(1)
Bernatowicz Piotr (1973- )
(1)
Berswordt-Wallrabe Katharina-Kornelia von (1944- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Białkowski Łukasz (1981- )
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Real geopolitical challenge
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Realne wyzwanie geopolityczne
(1)
Bishop Claire (1971- )
(1)
Bishop Claire (1971- ). 1968 and 1989 in 2008
(1)
Bishop Claire (1971- ). 1968 i 1989 w 2008
(1)
Bishop Claire (1971- ). Remarks and comments: Discussion on the Zalesie Ball and participation
(1)
Bishop Claire (1971- ). Remarks and comments: discussion after the papers by Charles Esche and Kathrin Rhomberg
(1)
Bishop Claire (1971- ). Uwagi i komentarze: dyskusja o balu w Zalesiu i kwesti patrycypacji
(1)
Bishop Claire (1971- ). Uwagi i komentarze: dyskusja po wystąpieniach Charlesa Esche i Kathrin Rhomberg
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Konfessionelle Identitaten und transnationale Netzwerke. Die lutherische und reformierte Ubertrittsbewegung der Ukrainer in Galizien (1925-1939)
(1)
Bojanov Andrij. Promowa
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). Die Lutheraner in Polen-Litauen im 17. und 18. Jahrhundert. Bedrohungskommunikation nationale Zuschreibungen und kulturelle Positionierung
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications National Assumptions and Cultural Positioning
(1)
Born Robert
(1)
Brockington Grace
(1)
Bruguera Tania (1968- ). Consummated revolution (1968-1989)
(1)
Bruguera Tania (1968- ). Rewolucja skonsumowana (1968-1989)
(1)
Bryson Anna
(1)
Budaj Jan (1952- ). 3SD
(1)
Butrym Anna (1985- )
(1)
Bystrzak Magdalena
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Citizens of Gdańsk in the southern Netherlands in the seventeeth and eighteenth centuries: some travel impressions concerning art collecting and science
(1)
Chookaszian Levon. Armenian book illumination of Crimea and the art of miniaturist Grigor Sukiasants (14th century)
(1)
Ciesielska Tanita. Srebrna nastawa ołtarzowa w kaplicy Zygmuntowskiej - uwagi o znaczeniu technice wykonania i autorstwie
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963-). "Proventu et suppellectili..."
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Between Luther Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Zwischen Luther Calvin und Antitrinitariern - Die fruhe Entwicklung der Reformation im Grosfurstentum Litauen
(1)
Dawidek Gryglicka Małgorzata (1976- )
(1)
Deiters Maria (1967- )
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). Studies on Armenian art in Poland at the turn of the 19th century
(1)
Dmitrieva Marina (1953- )
(1)
Dziewańska Marta
(1)
Eberhard Winfried (1941- )
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation und Luthertum im ostlichen Europa. Konflikte um konfessionelle und standische Selbstbehauptung im 16. und 17. Jahrhundert
(1)
Ene D-Vasilescu Elena (1962- ). Armenians and their art in Romania
(1)
Engelking Leszek (1955- )
(1)
Esche Charles (1962- ). A na przykład Europa Zachodnia?
(1)
Esche Charles (1962- ). Western Europe for example
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dlaczego Jagiellonowie ufundowali nowy pałac na Wawelu
(1)
Fajt Jiri (1960- )
(1)
Ferlan Claudio (1972- )
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Polish authors on Netherlandism in the art and architecture of Gdańsk
(1)
Gawarecka Anna
(1)
Gałecki Łukasz (1967- )
(1)
Grau Rawley
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Fizjonomika astrologia i nauka o charakterach
(1)
Gębarowicz Mieczysław (1893-1984)
(1)
Głuchowska Lidia (1973- ). Kosmopatrioci?
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther und der reformatorische Buchdruck im ostlichen Europa
(1)
Hajuk Iryna. Armenische Maria-Entschlafungskathedrale in Lemberg
(1)
Hajuk Iryna. Armenische Museum in Lemberg
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin Konigsberg and Wrocław
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestantischer Kirchenbau der Fruhen Neuzeit zwischen Stettin Konigsberg und Breslau
(1)
Havranek Vit (1971- ). [Let me...]
(1)
Havranek Vit (1971- ). [Pozwólcie...]
(1)
Helfertova Lenka. Pruzkum a restaurovani piety z kostela sv. Ignace v Jihlave
(1)
Helfertova Lenka. Research and conservation of the pieta of St. Ignatius church in Jihlava
(1)
Herudzińska-Oświecimska Marta
(1)
Hladik Tomas (1953- )
(1)
Year
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(41)
Germany
(10)
Czech Republic
(6)
United States
(3)
Austria
(2)
Slovakia
(2)
United Kingdom
(2)
Belgium
(1)
Italy
(1)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(31)
English
(17)
German
(8)
Czech
(3)
Slovak
(1)
Subject
Sztuka europejska
(24)
Sztuka
(16)
Awangarda (lit., szt.)
(7)
Sztuka polska
(5)
Barok
(4)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(4)
Rzeźba europejska
(4)
Sztuka baroku
(4)
Galerie sztuki
(3)
Galéria Mesta Bratislavy
(3)
Janus Pannonius Múzeum
(3)
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
(3)
Sztuka gotycka
(3)
Gotyk
(2)
Kościoły protestanckie
(2)
Luther, Martin
(2)
Maria
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum umění (Olomouc)
(2)
Muzeum umění (Ołomuniec)
(2)
Polityka
(2)
Reformacja
(2)
Secesja
(2)
Sztuka włoska
(2)
Alegoria
(1)
Archeologia prahistoryczna
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Aron ha-kodesz
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej (Warszawa)
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej Futura (Praga)
(1)
Ceramika
(1)
Chimera-Project (Budapeszt)
(1)
Deutshe Telekom
(1)
Film
(1)
Fotografia europejska
(1)
Galeria Plusmínusnula (Żylina)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA "Sokół" (Nowy Sącz)
(1)
Geografia
(1)
Grafika europejska
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikony
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jagiellonowie
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kubizm
(1)
Kultura
(1)
Literatury europejskie
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne europejskie
(1)
Mecenat
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Muzealnicy
(1)
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (Warszawa)
(1)
Muzeum Sztuki (Łódź)
(1)
Műcsarnok (Budapeszt)
(1)
Nacjonalizm
(1)
Neolit
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Open Society Institute
(1)
Picasso, Pablo
(1)
Pieta
(1)
Pocztówki
(1)
Przedstawienia pasyjne (szt.plast.)
(1)
Ptaki
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Religia
(1)
Rusyfikacja
(1)
Rysunek europejski
(1)
Rzeźba sakralna europejska
(1)
Rzeźba żydowska
(1)
Secesja (szt.)
(1)
Siedziby i pracownie artystów
(1)
Sprzęty liturgiczne
(1)
Staatliches Museum Schwerin
(1)
Strzemiński, Władysław
(1)
Synagogi
(1)
Sztuka Azji
(1)
Sztuka angielska
(1)
Sztuka armeńska
(1)
Sztuka flamandzka
(1)
Sztuka niderlandzka
(1)
Sztuka rosyjska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna niemiecka
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sakralna żydowska
(1)
Sztuka żydowska
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wideo-art
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-
(19)
1701-
(11)
1601-
(10)
1801-
(9)
1945-
(6)
1301-
(5)
1501-
(5)
2001-
(5)
2001-0
(4)
1201-
(3)
1401-
(3)
1989-
(2)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(6)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Europa
(1)
Europa Południowo-Wschodnia
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Gdańsk
(1)
Kraje dawnej Jugosławii
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(9)
Katalogi wystaw
(8)
Informatory
(3)
Albumy
(1)
Przewodniki
(1)
Szkice literackie chorwackie
(1)
Wywiady
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
60 results Filter
Book
In basket
Autor: Piotrowski Piotr (1952-2015)
Tytuł: Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej / Piotr Piotrowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2018.
Opis fizyczny: 204, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Temat: Realizm socjalistyczny
Temat: Sztuka - Europa Środkowa
Temat: Sztuka - Europa Wschodnia
Temat: Europa Środkowa - sztuka
Temat: Europa Wschodnia - sztuka
Hasło dodatkowe: Dom Wydawniczy REBIS
ISBN: 978-83-8062-017-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32565 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: My art guide : East Central Europe / [introduction András Szántó].
Wariant tytułu: My art guide : East Central Europe : Poland/Czech Republic/Slovakia/Hungary/Romania/Museums/Private Collections/Galleries/Artists/Interviews/Itineraries/Hotels/Restaurants/City Maps
Adres wydawniczy: Venice : Lightbox, 2016.
Opis fizyczny: 478 s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Galerie sztuki - Europa Środkowo-Wschodnia - 20-21 w. - przewodnik
Temat: Muzealnictwo - Europa Środkowo-Wschodnia - 20-21 w. - przewodnik
Temat: Sztuka - zbiory - Europa Środkowo-Wschodnia - 20-21 w. - przewodnik
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - kultura - przewodnik
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki
Hasło dodatkowe: Szántó, András (1964- ).
Hasło dodatkowe: Lightbox
ISBN: 978-88-6384-039-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30801 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Piotrowski Piotr (1952-2015)
Tytuł: Agorafilia : sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie / Piotr Piotrowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2010.
Opis fizyczny: 299, [1] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Polityka - a sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r
Temat: Sztuka - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r
Temat: Sztuka - a polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r
ISBN: 978-83-7510-551-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25514 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Jagodzińska Katarzyna (1981- )
Tytuł: Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej / Katarzyna Jagodzińska.
Adres wydawniczy: Warszawa : [Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie] ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2019.
Opis fizyczny: 293 s. ; 24 cm.
Seria: Muzeologia
Uwaga: Bibliogr. s. 279-283. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Temat: Galerie sztuki - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r
Temat: Muzealnictwo - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r
Temat: Muzealnicy - Europa Środkowo-Wschodnia
Temat: Wystawiennictwo - Europa - od 1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiady
Hasło dodatkowe: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-3523-0
ISBN: 978-83-66104-08-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33284 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Die Kunst der Armenier im östlichen Europa / herausgegeben von Marina Dmitrieva und Bálint Kovács.
Adres wydawniczy: Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2014.
Opis fizyczny: 256 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Armenier im Östlichen Europa
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Art. niem., ang. Streszcz. ang.
Temat: Sztuka armeńska - Europa Środkowo-Wschodnia
Hasło dodatkowe: Dmitrieva, Marina (1953- ).
Hasło dodatkowe: Kovács, Bálint (1981- ).
Hasło dodatkowe: Troebst, Stefan (1955- ).
Hasło dodatkowe: Lübke, Christian (1953- ).
Hasło dodatkowe: Kouymjian, Dickran K. (1934- ). Between Amsterdam and Constantinople: the impact of printing on Armenian culture
Hasło dodatkowe: Deluga, Waldemar (1961- ). Studies on Armenian art in Poland at the turn of the 19th century
Hasło dodatkowe: Hajuk, Iryna. Armenische Museum in Lemberg
Hasło dodatkowe: Kovács, Bálint (1981- ). "Noahs Arche für die armenischen Werte"
Hasło dodatkowe: Ene D-Vasilescu, Elena (1962- ). Armenians and their art in Romania
Hasło dodatkowe: Niederl-Garber, Claudia. Zeugnisse armenischer Kunst in neuzeitlichen Quellentexten bis 1850
Hasło dodatkowe: Kondraciuk, Piotr. Armenische Architektur in Zamość
Hasło dodatkowe: Hajuk, Iryna. Armenische Mariä-Entschlafungskathedrale in Lemberg
Hasło dodatkowe: Pop, Virgil (1958- ). Armenopolis - a baroque town
Hasło dodatkowe: Tamáska, Máté (1976- ). Eklektischer Provinzialismus einer barocken "Metropole"
Hasło dodatkowe: Pál, Emese. Armenische Heiligendarstellungen in Armenierstadt
Hasło dodatkowe: Nagy, Márta (1953- ). Depictions of an Armenian saint in catholic and orthodox environments
Hasło dodatkowe: Chookaszian, Levon. Armenian book illumination of Crimea and the art of miniaturist Grigor Sukiasants (14th century)
Hasło dodatkowe: Rydzkowska-Kozak, Joanna. World of animals and fantastical creatures in the manuscripts of Lazar of Babert
Hasło dodatkowe: Arakelyan, Mikayel (1970- ). New Julfan period in the artistic heritage of the illuminator Astuacatur (Bogdan Saltanov)
Hasło dodatkowe: Skvortsova, Irina N. Rolle armenischer Handwerksmeister bei der Etablierung der Seidenwerberei in Weiβrussland
Hasło dodatkowe: Böhlau Verlag
ISBN: 978-3-412-21107-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30835 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Strzygowski Josef (1862-1941)
Tytuł: Die bildende Kunst des Ostens : ein Überblick über die für Europa bedeutungsvollen Hauptströmungen / von Josef Strzygowski.
Adres wydawniczy: Leipzig : Verlag von Dr. W. Klinkhardt, 1916 (Leipzig : Buchdruck. J. Klinkhardt).
Opis fizyczny: VII, 86 s., [21] s. tabl. ; 21 cm.
Seria: Bibliothek des Ostens
Uwaga: Bibliogr. s. 79-81. Indeks.
Temat: Sztuka - historia - Europa Wschodnia - szkice
Hasło dodatkowe: Kosch, Wilhelm.
Wersja elektroniczna: https://archive.org/details/bub_gb_EhxAAAAAIAAJ/mode/1up
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 307 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Łabowicz-Dymanus Karolina
Tytuł: Synchronizacja w Sieci : Centra Sztuki Współczesnej Sorosa - cztery modele: Budapeszt, Kijów, Tallin, Warszawa / Karolina Łabowicz-Dymanus.
Wariant tytułu: Centra Sztuki Współczesnej Sorosa - cztery modele: Budapeszt, Kijów, Tallin, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki PAN, cop. 2016.
Opis fizyczny: 312, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Seria: Dysertacje Doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 202-233. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Open Society Institute
Temat: Galerie sztuki - Europa Środkowo-Wschodnia
Temat: Instytucje nonprofit - Europa Środkowo-Wschodnia
Temat: Sztuka europejska - historia - 20-21 w
Temat: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia
Hasło dodatkowe: Sosnowska, Joanna (1953- ).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
ISBN: 978-83-63877-98-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30389 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego : [międzynarodowa konferencja w Krasiczynie, 10-12 grudnia 1992] / pod red. Jerzego Kowalczyka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 1993.
Opis fizyczny: 316 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z różnych jęz.
Uwaga: Bibliogr. s. 85, 237-240. Summ.
Temat: Konserwatorstwo - zagadnienia - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Kultura - zabytki - ochrona - prawo - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Jerzy (1930-2018).
ISBN: 83-900862-1-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 12638 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: South-East Asia : studies in art, cultural heritage and artistic relations with Europe / ed. by Izabela Kopania.
Adres wydawniczy: Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Toruń : Tako Publishing House, 2012.
Opis fizyczny: 360 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy pracach.
Temat: Sztuka Azji - historia
Temat: Azja Południowo-Wschodnia - a Europa - kultura
Temat: Europa - a Azja Południowo-Wschodnia - kultura
Hasło dodatkowe: Kopania, Izabela (1979- ).
Hasło dodatkowe: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Tako
ISBN: 978-83-62737-27-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20449 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Dalekiego Wschodu sygn. III 20450
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. III 23228 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8035, sygn. II 8034 (2 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy - innowacja czy naśladownictwo? : interpretacje / pod redakcją Michaliny Kmiecik i Małgorzaty Szumnej.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.
Opis fizyczny: 354, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Awangarda/Rewizje
Uwaga: Bibliogr. s. 329-344. Indeks.
Uwaga: Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Awangarda (lit. szt.) - Europa Środkowo-Wschodnia
Hasło dodatkowe: Kmiecik, Michalina (1987- ).
Hasło dodatkowe: Szumna, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Balbierz, Jan (1964- ).
Hasło dodatkowe: Jarzębski, Jerzy (1947- ).
Hasło dodatkowe: Ranocchi, Emiliano.
Hasło dodatkowe: Surdykowska, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Wójtowicz, Aleksander.
Hasło dodatkowe: Szczerski, Andrzej (1971- ).
Hasło dodatkowe: Korniejenko, Agnieszka (1968- ).
Hasło dodatkowe: Sujecka, Jolanta (1959- ).
Hasło dodatkowe: Bartosiewicz, Olga.
Hasło dodatkowe: Kornhauser, Jakub (1984- ).
Hasło dodatkowe: Marciniak, Hanna (1984- ).
Hasło dodatkowe: Gawarecka, Anna.
Hasło dodatkowe: Karpowicz, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Dawidek Gryglicka, Małgorzata (1976- ).
Hasło dodatkowe: Engelking, Leszek (1955- ).
Hasło dodatkowe: Kmiecik, Michalina (1987- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-233-3820-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 31044 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Piotrowski Piotr (1952-2015)
Tytuł: Awangarda w cieniu Jałty : sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989 / Piotr Piotrowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
Opis fizyczny: 502 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Indeks.
Temat: Sztuka - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - 1945-1989 r
ISBN: 83-7301-422-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20393 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Piotrowski Piotr (1952-2015)
Tytuł: Awangarda w cieniu Jałty : sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989 / Piotr Piotrowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
Opis fizyczny: 502 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Indeks.
Temat: Sztuka - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - 1945-1989 r
ISBN: 83-7301-422-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20528 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jewish artists and Central-Eastern Europe : art centers, identity heritage from the 19th century to the second world war / ed. by Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Tamara Sztyma-Knasiecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010.
Opis fizyczny: 417 s., [32] s. tabl. kolor. ; 30 cm.
Seria: Konferencje Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu
Seria: Conferences of the Polish Society of Orient Art
Uwaga: Bibliogr. po art.
Temat: Sztuka żydowska - Europa Środkowo-Wschodnia - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Żydzi - kultura - Europa Środkowo-Wschodnia - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Malinowski, Jerzy (1950- ).
Hasło dodatkowe: Piątkowska, Renata (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Sztyma-Knasiecka, Tamara.
Hasło dodatkowe: Congress of jewish Art in Poland 2008 ; Kazimierz nad Wisłą)
ISBN: 978-83-7181-655-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17519 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: The Luther effect in Eastern Europe : history, culture, memory / edited by Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl and Matthias Weber ; translated by Sarah Patey.
Adres wydawniczy: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017.
Opis fizyczny: 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa
Uwaga: Materiały z konf. nauk., Berlin, 8-10 marca 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-362. Słownik terminów s. 305-312. Indeksy.
Temat: Luther Martin (1483-1546) - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły protestanckie - Europa Środkowo-Wschodnia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ).
Hasło dodatkowe: Patey, Sarah.
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles, Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
Hasło dodatkowe: Balcer, Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Mémoire for Germans and Poles
Hasło dodatkowe: Boeckh, Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
Hasło dodatkowe: Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications, National Assumptions and Cultural Positioning
Hasło dodatkowe: Daugirdas, Kęstutis (1973- ). Between Luther, Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
Hasło dodatkowe: Eberhard, Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Hasło dodatkowe: Haberland, Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin, Königsberg and Wrocław
Hasło dodatkowe: Hüffmeier, Wilhelm (1941- ). Help for Protestants Under Pressure: The Support Offered to the Protestant Diaspora in East-Central Europe by the Gustav-Adolf Charity in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Hasło dodatkowe: Jähnig, Bernhart (1941- ). The Signiicance of Königsberg in the Reception and Propagation of the Reformation in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Confessional Images? The Luther Bible and Sixteenth-Century Biblical Illustrations in Poland
Hasło dodatkowe: Kodres, Krista (1957- ). Translations: Conveying Reformation Ideas Through Architecture and Visual Media in the Eastern Baltic Region
Hasło dodatkowe: Kowalská, Eva (1955- ). Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Hasło dodatkowe: Lichy, Kolja. Against Luther’s "Satanism"? Catholic Reform and Lutheran Reformation in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Mańko-Matysiak, Anna (1968- ). Remembrance Cultures: Tracing Images of Luther in Poland
Hasło dodatkowe: Ötvös, Péter (1946- ). Religious Refugees in the Habsburg Monarchy: A Case Study on Austrian Lutherans in Hungary During the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Hasło dodatkowe: Pschichholz, Frank. Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Beginning or End of the Reformation? Reactions to the 1548 Augsburg Interim in Poland
Hasło dodatkowe: Rasche, Anja. Reformation in the Hanseatic Area: Merchants, Books and Sanctions
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ). Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
Hasło dodatkowe: Szegedi, Edit. The Reception of Luther in Transylvania: The Cluj Antitrinitarians and the Wittenberg Reformer in the Sixteenth Century
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ). Confessional Co-Existence and Religious Peace in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Demarcation and Self-Afirmation: The Role of Pre-Reformation Church Furnishings in Transylvania
Hasło dodatkowe: Zückert, Martin (1973- ). Differentiation and Integration: Lutheran Traditions and Evangelical Lutheran Churches in Czechoslovakia
Hasło dodatkowe: Walter de Gruyter und Co
ISBN: 978-3-11-053767-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22999 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte, Kultur, Erinnerung / Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl, Matthias Weber (Hg.).
Adres wydawniczy: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017.
Opis fizyczny: 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa
Uwaga: Materiały z konf. nauk., Berlin, 8-10 marca 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-361. Indeksy.
Temat: Luther Martin (1483-1546) - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły protestanckie - Europa Środkowo-Wschodnia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ).
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ). Bücherschmuggel. Die Versorgung ostmitteleuropäischer Protestanten mit Bibeln, Gesangbüchern und lutherischen Erbauungsschriften in der Zeit der Gegenreformation
Hasło dodatkowe: Balcer, Małgorzata. Die evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist" in Jauer. Ein Erinnerungsort für Deutsche und Polen
Hasło dodatkowe: Boeckh, Katrin (1967- ). Konfessionelle Identitäten und transnationale Netzwerke. Die lutherische und reformierte Übertrittsbewegung der Ukrainer in Galizien (1925-1939)
Hasło dodatkowe: Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ). Die Lutheraner in Polen-Litauen im 17. und 18. Jahrhundert. Bedrohungskommunikation, nationale Zuschreibungen und kulturelle Positionierung
Hasło dodatkowe: Daugirdas, Kęstutis (1973- ). Zwischen Luther, Calvin und Antitrinitariern - Die frühe Entwicklung der Reformation im Großfürstentum Litauen
Hasło dodatkowe: Eberhard, Winfried (1941- ). Reformation und Luthertum im östlichen Europa. Konflikte um konfessionelle und ständische Selbstbehauptung im 16. und 17. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Haberland, Detlef (1953- ). Luther und der reformatorische Buchdruck im östlichen Europa
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ). Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit zwischen Stettin, Königsberg und Breslau
Hasło dodatkowe: Hüffmeier, Wilhelm (1941- ). Hilfe für Protestanten in Bedrängnis. Die Unterstützung der evangelischen Diaspora in Ostmitteleuropa durch das Gustav-Adolf-Werk im 19. und 20. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Jähnig, Bernhart (1941- ). Die Bedeutung von Königsberg für Annahme und Ausbreitung der Reformation imöstlichen Mitteleuropa
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen
Hasło dodatkowe: Kodres, Krista (1957- ). Übersetzungen: Reformatorischer Ideentransfer durch Architektur und visuelle Medien im östlichen Ostseeraum
Hasło dodatkowe: Kowalská, Eva (1955- ). Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Lichy, Kolja. Wider Luthers „Satanismus“? Katholische Reform und lutherische Reformation in Ostmitteleuropa
Hasło dodatkowe: Mańko-Matysiak, Anna (1968- ). Gedächtniskulturen auf der Spur - Das Lutherbild in Polen
Hasło dodatkowe: Ötvös, Péter (1946- ). Glaubensflüchtlinge in der Habsburgermonarchie. Eine Fallstudie zu den österreichischen Lutheranern in Ungarn während des 16. und 17. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Pschichholz, Frank. Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Aufführungspraxis
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Der Anfang oder das Ende der Reformation? Reaktionen auf das Augsburger Interim von 1548 in Polen
Hasło dodatkowe: Rasche, Anja. Reformation im Hanseraum: Kaufleute, Bücher und Sanktionen
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ). Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Aufführungspraxis
Hasło dodatkowe: Szegedi, Edit. Zur Lutherrezeption in Siebenbürgen. Die Klausenburger Antitrinitarier und der Wittenberger Reformator im 16. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ). Konfessionelle Koexistenz und Religionsfrieden in Ostmitteleuropa
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Abgrenzung und Selbstvergewisserung. Zur Rolle vorreformatorischer Kirchenausstattungen in Siebenbürgen
Hasło dodatkowe: Zückert, Martin (1973- ). Abgrenzung und Integration. Lutherische Traditionen und evangelisch-lutherische Kirchen in der Tschechoslowakei
Hasło dodatkowe: Walter de Gruyter und Co
ISBN: 978-3-11-050159-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23000 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22876 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs / Robert Born, Alena Janatková, Adam S. Labuda (Hrsg.).
Adres wydawniczy: Berlin : Gebr. Mann Verlag, cop. 2004.
Opis fizyczny: 479 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Humboldt Schriften zur Kunst und Bildgeschichte
Uwaga: Bibliogr. po art. s. 466-468.
Uwaga: Tekst niem. i ang.
Temat: Nacjonalizm - a sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia
Temat: Sztuka europejska - historia
Temat: Sztuka - historiografia
Hasło dodatkowe: Born, Robert.
Hasło dodatkowe: Janatková, Alena (1960- ).
Hasło dodatkowe: Labuda, Adam Stanisław (1946- ).
ISBN: 3-7861-2491-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27406 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaczmarek Romuald (1959- )
Tytuł: Italianizmy : studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIV wieku) / Romuald Kaczmarek.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Opis fizyczny: 432, [4] s. : il. ; 30 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia Sztuki
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661; nr 3084.
Uwaga: Bibliogr. s. 355-382. Indeksy.
Temat: Gotyk - recepcja - Europa Środkowo-Wschodnia - 13-14 w
Temat: Rzeźba europejska - historia - 13-14 w
Temat: Sztuka włoska - recepcja - Europa Środkowo-Wschodnia - 13-14 w
ISBN: 978-83-229-2978-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16201 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again