Form of Work
Książki
(54)
Status
available
(49)
unknown
(5)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(54)
Księgozbiór podręczny
(1)
Author
Kaganiec Małgorzata (1953- )
(8)
Szaraniec Lech (1940- )
(4)
Chojecka Ewa (1933- )
(3)
Galusek Łukasz (1973- )
(3)
Bazielich Barbara (1929-2017)
(2)
Bizacka Katarzyna
(2)
Gierczak Dariusz (1972- )
(2)
Gierczak Dariusz (1972- ). Geograficky rejstrik
(2)
Gierczak Dariusz (1972- ). Geografisches Namensverzeichnis
(2)
Gierczak Dariusz (1972- ). Indeks geograficzny
(2)
Grzelewska Ada
(2)
Kaczko Krystyna
(2)
Knast Alicja. Geleitwort
(2)
Knast Alicja. Promluva
(2)
Knast Alicja. Wprowadzenie
(2)
Kozina Irma (1964- )
(2)
Kraft Claudia (1968- ). Einfuhrung
(2)
Kraft Claudia (1968- ). Uvod
(2)
Kraft Claudia (1968- ). Wstęp
(2)
Lusek Joanna
(2)
Peskova Mirka
(2)
Popp Dietmar (1963- ). Einfuhrung
(2)
Popp Dietmar (1963- ). Uvod
(2)
Popp Dietmar (1963- ). Wstęp
(2)
Smolorz Dawid (1971- )
(2)
Stalmach Bernadeta
(2)
Szeligowska-Farquhar Joanna
(2)
Bartków Agnieszka
(1)
Bierwiaczonek Jerzy
(1)
Bożek Gabriela
(1)
Brzezicki Sławomir. Bytova vystavba
(1)
Brzezicki Sławomir. Osiedla mieszkaniowe
(1)
Brzezicki Sławomir. Sport a volny cas
(1)
Brzezicki Sławomir. Sport i rekreacja
(1)
Brzezicki Sławomir. Sport und Freizeit
(1)
Brzezicki Sławomir. Wohnsiedlungsbau
(1)
Bukowska-Floreńska Irena (1938- )
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Ciągwa Józef (1939- )
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Dobkowski Mieczysław
(1)
Droń Maciej (1968- )
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Dubiel Ludwik (1910-1974)
(1)
Dyzia Ilona
(1)
Fiderkiewicz Maria
(1)
Firla Barbara
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Gadomski Stanisław (1929-2013)
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Granica
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Grenze
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Hranice
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Industrie und Infrastruktur
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Mestska centra a mestsky rozvoj
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Prumysl a infrastruktura
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Przemiana krajobrazu kulturowego
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Przemysł i infrastruktura
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Siedlungstypen
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Stadtkerne und Stadtebau
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Typy osidleni
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Typy siedlisk ludzkich
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Wandel der Kulturlandschaft
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Zmena kulturni krajiny
(1)
Gierczak Dariusz (1972- ). Śródmieścia i rozwój urbanistyczny
(1)
Gmitruk Dawid
(1)
Gojniczek Wacław. Przemiany wyznaniowe do połowy XVIII wieku
(1)
Gołębiowska Jadwiga
(1)
Grabińska-Szczęśniak Anna
(1)
Grabowski Wojciech (1969- )
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
(1)
Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist psychiatrist and neurologist
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog psychiatra i patolog
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformation - the dawn of a long-awaited revival of the Church painful heritage of the schism. An outline of the genesis of the 16th-century religious dispute
(1)
Gładysz Antoni (1915-2002)
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Słowo widzialne. Luteranizm górnośląski w zwierciadle sztuki
(1)
Holeczko-Kiehl Andrzej. Galeria sztuki polskiej 1800-1945
(1)
Hryciuk Grzegorz (1965- )
(1)
Iwaszkiewicz Witold (1968- )
(1)
Jagieła Przemysław
(1)
Janeczek Zdzisław (1954- )
(1)
Jarczyk-Biolik Astrid
(1)
Jarmuł-Niemczyk Katarzyna. Galeria sztuki polskiej 1800-1945
(1)
Jodliński Leszek (1967- )
(1)
Kaczmarek Ryszard (1959- ). Die Vergangenheit Oberschlesiens auf Luftbildern festgehalten
(1)
Kaczmarek Ryszard (1959- ). Gdzie jest dzisiaj Górny Śląsk?
(1)
Kaczmarek Ryszard (1959- ). Górnośląski protestantyzm od połowy XVIII wieku
(1)
Kaczmarek Ryszard (1959- ). Kde dnes lezi Horni Slezsko?
(1)
Kaczmarek Ryszard (1959- ). Minulost Horniho Slezska zvecnena na leteckych snimcich
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(54)
Germany
(1)
Language
Polish
(54)
German
(1)
Subject
Muzeum Śląskie (Katowice)
(7)
Herby miejskie
(6)
Sfragistyka
(6)
Sztuka polska
(6)
Architektura polska
(3)
Pocztówki
(3)
Architektura niemiecka
(2)
Budownictwo miejskie
(2)
Ewangelicyzm augsburski
(2)
Fotografia
(2)
Fotografia lotnicza
(2)
Fotografia niemiecka
(2)
Konserwatorstwo polskie
(2)
Malarstwo
(2)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(2)
Przedmioty użytku codziennego
(2)
Reformacja
(2)
Sokół (organizacja)
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka amatorska polska
(2)
Amatorski ruch artystyczny
(1)
Archeologia
(1)
Architekci
(1)
Architektura
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści amatorzy polscy
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Biblioteka Śląska (Katowice)
(1)
Bierwiaczonek, Jerzy
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Budownictwo przemysłowe
(1)
Budownictwo wiejskie
(1)
Chłopi
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Druki ulotne
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Duszpasterstwo wojskowe
(1)
Grupa ST-53
(1)
Górnictwo
(1)
Jagmin-Sadowski, Jan
(1)
Kapliczki i krzyże przydrożne
(1)
Knosała, Józef
(1)
Kobieta
(1)
Kolejnictwo
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kraków
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
Kultura materialna
(1)
LWL-Industriemuseum Zeche Zollern (Dortmund)
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo amatorskie polskie
(1)
Michejda (rodzina)
(1)
Michejda Tadeusz (1895-1955)
(1)
Michejda Władysław (1896-1943)
(1)
Modernizm
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum (Gliwice)
(1)
Muzeum Górnośląskie (Bytom)
(1)
Muzyka niemiecka
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
(1)
Politycy
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Protestantyzm
(1)
Przemysł
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Robotnicy
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzeźba ludowa polska
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sejm Śląski
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Stare druki
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Teatr europejski
(1)
Urbanistyka
(1)
Voßbeck, Thomas
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Wojsko
(1)
Wolny, Konstanty
(1)
Węgiel kamienny
(1)
Ziętek Jerzy (1901-1985)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Życie codzienne
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-
(49)
1801-
(36)
1701-
(16)
1501-
(15)
1601-
(15)
1401-
(12)
2001-0
(9)
1301-
(8)
1101-
(7)
1201-
(7)
2001-
(4)
1001-
(1)
1918-
(1)
1945-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(51)
Śląsk Górny
(3)
Dąbrowskie, Zagłębie
(2)
Śląsk Cieszyński
(2)
Gliwice
(1)
Małopolska
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(6)
Albumy
(3)
Katalogi zbiorów
(3)
Biografie
(2)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 1915/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Firla Barbara
Tytuł: Śląskie miejsca / Barbara Firla.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2012.
Opis fizyczny: 222 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 207-213.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Literatura polska - tematyka - 20-21 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - 20-21 w
Temat: Śląsk Górny - ikonografia
Temat: Śląsk Górny - w literaturze polskiej
Temat: Śląsk Górny - kultura - historia
ISBN: 978-83-62593-16-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27139 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gładysz Antoni (1915-2002)
Tytuł: Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1902-2001 : refleksje nad przeszłością i teraźniejszością / Antoni Gładysz, Lech Szaraniec.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2006.
Opis fizyczny: 142, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Śląsk Górny - kultura - 20 w
Hasło dodatkowe: Szaraniec, Lech (1940- ).
ISBN: 83-60353-05-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21364 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wisłocki Seweryn Aleksander (1938- )
Tytuł: Mit, magia, manipulacja i orbis interior : śląska sztuka nieelitarna = Myth, magic manipulation and orbis interior : Silesian non-elite art / Seweryn Aleksander Wisłocki; [tł. Magdalena Niemczyk].
Wariant tytułu: Myth, magic manipulation and orbis interior : Silesian non-elite art
Wydanie: Wyd. 2, poszerz. i popr.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 2008.
Opis fizyczny: 90, [2] s. ; 21 cm.
Seria: Biblioteka Katowicka
Uwaga: Bibliogr. s. 44-[47], 88-[91].
Temat: Artyści amatorzy polscy - biografie - 20 w
Temat: Sztuka - biografie - Śląsk Górny - 20 w
Temat: Śląsk Górny - sztuka - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Niemczyk, Magdalena.
ISBN: 83-7164-428-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23815 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991-1992.
Adres wydawniczy: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1994.
Opis fizyczny: 335, [1] s. : il. ; 25 cm + [8] k. map złoż.
Uwaga: Rés. Zsfassung. Streszcz. w jęz. czeskim.
Temat: Archeologia - Polska - 20 w
Temat: Śląsk Górny - archeologia
ISBN: 83-85871-01-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13702 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaganiec Małgorzata (1953- )
Tytuł: Herby i pieczęcie miast górnośląskich. Z. 1 : (Bytom, Chorzów, Gliwice, Łabędy, Pyskowice, Radzionków, Sosnowice, Toszek, Zabrze).
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1992.
Opis fizyczny: 62, [2] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Leksykon Śląski
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Herby miejskie - historia - Polska
Temat: Sfragistyka - zagadnienia - Polska
Temat: Śląsk Górny - miasta - heraldyka
Temat: Śląsk Górny - miasta - historia - 12-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10628/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaganiec Małgorzata (1953- )
Tytuł: Herby i pieczęcie miast górnośląskich. Z. 2 : (Brzeziny Śląskie, Brzozowice-Kamień, Miasteczko Śląskie, Nowy Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Strzybnica, Tarnowskie Góry).
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1995.
Opis fizyczny: 58, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Seria: Leksykon Śląski
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Herby miejskie - historia - Polska
Temat: Sfragistyka - zagadnienia - Polska
Temat: Śląsk Górny - miasta - heraldyka
Temat: Śląsk Górny - miasta - historia - 12-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10628/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaganiec Małgorzata (1953- )
Tytuł: Herby i pieczęcie miast górnośląskich. Z. 3 : (Bieruń, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Imielin, Lędziny, Łaziska, Mysłowice, Orzesze, Tychy, Wesoła).
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1995.
Opis fizyczny: 47, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Seria: Leksykon Śląski
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Herby miejskie - historia - Polska
Temat: Sfragistyka - zagadnienia - Polska
Temat: Śląsk Górny - miasta - heraldyka
Temat: Śląsk Górny - miasta - historia - 12-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10628/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaganiec Małgorzata (1953- )
Tytuł: Herby i pieczęcie miast górnośląskich. Z. 4 : (Boguszowice, Chwałowice, Katowice, Mikołów, Murcki, Pszczyna, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Szopienice, Żory).
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2002.
Opis fizyczny: 69, [2] s., [2] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
Seria: Leksykon Śląski
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Temat: Herby miejskie - historia - Polska
Temat: Sfragistyka - zagadnienia - Polska
Temat: Śląsk Górny - miasta - heraldyka
Temat: Śląsk Górny - miasta - historia - 12-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10628/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10628/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10628/6 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Górny Śląsk z powietrza = Oberschlesien aus der Luft = Horní Slezsko ze vzduch. [T. 1], Przed stu laty = Vor 100 Jahren = Před sto lety / [redakcja naukowa Łukasz Galusek, Dariusz Gierczak ; tłumaczenia Dawid Smolorz (polski, Deutsch), Mirka Pešková (český)].
Wariant tytułu: Horní Slezsko ze vzduchu
Wariant tytułu: Oberschlesien aus der Luft
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach ; Marburg : Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - Institut der Leibniz-Gemeinschaft, 2019.
Opis fizyczny: 223, [1] s. : il. ; 23x28 cm.
Seria: Materialien zu Kunst Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas
Uwaga: Bibliogr. s. 218-221. Indeks.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem., czeski.
Temat: Fotografia lotnicza - 20 w
Temat: Śląsk Górny - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Galusek, Łukasz (1973- ).
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ).
Hasło dodatkowe: Pešková, Mirka.
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ).
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir. Bytová výstavba
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir. Osiedla mieszkaniowe
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir. Sport a volný čas
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir. Sport i rekreacja
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir. Sport und Freizeit
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir. Wohnsiedlungsbau
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Geografický rejstřík
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Geografisches Namensverzeichnis
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Granica
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Grenze
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Hranice
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Indeks geograficzny
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Industrie und Infrastruktur
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Městská centra a městský rozvoj
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Průmysl a infrastruktura
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Przemysł i infrastruktura
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Przemiana krajobrazu kulturowego
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Siedlungstypen
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Stadtkerne und Städtebau
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Śródmieścia i rozwój urbanistyczny
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Typy osídlení
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Typy siedlisk ludzkich
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Wandel der Kulturlandschaft
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Změna kulturní krajiny
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ). Die Vergangenheit Oberschlesiens auf Luftbildern festgehalten
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ). Minulost Horního Slezska zvěčněná na leteckých snímcích
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ). Przeszłość Górnego Śląska utrwalona na zdjęciach lotniczych
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja. Geleitwort
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja. Promluva
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja. Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Kolář, Ondřej (1983- ). České Slezsko v 19. a 20. století
Hasło dodatkowe: Kolář, Ondřej (1983- ). Czeski Śląsk w XIX i XX wieku
Hasło dodatkowe: Kolář, Ondřej (1983- ). Tschechisches Schlesien im 19. und 20. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Kraft, Claudia (1968- ). Einführung
Hasło dodatkowe: Kraft, Claudia (1968- ). Úvod
Hasło dodatkowe: Kraft, Claudia (1968- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ). Einführung
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ). Úvod
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Annaberg - "das Jerusalem und Rom Oberschlesiens"
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Góra Świętej Anny - "Jerozolima i Rzym Górnego Śląska"
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Herrensitze
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Hora svaté Anny - "Jeruzalém a Řím Horního Slezska"
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Kirchen
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Kostely
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Kościoły
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Panství
Hasło dodatkowe: Stanicka-Brzezicka, Ksenia. Zamki, siedziby, rezydencje
Hasło dodatkowe: Urban, Thomas (1954- ). Schrägluftbilder der Region Oberschlesien in der Zwischenkriegszeit
Hasło dodatkowe: Urban, Thomas (1954- ). Šikmé letecké snímky Horního Slezska meziválečné doby
Hasło dodatkowe: Urban, Thomas (1954- ). Zdjęcia ukośne Górnego Śląska z okresu międzywojennego
Hasło dodatkowe: Herder-Institut (Marburg)
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-65945-05-1
ISBN: 978-3-87969-451-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34435/1 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Górny Śląsk z powietrza = Oberschlesien aus der Luft = Horní Slezsko ze vzduchu. [T. 2[, Dzisiaj = Heute = Dnes / [redakcja naukowa Łukasz Galusek, Dariusz Gierczak ; tłumaczenia Dawid Smolorz (polski, Deutsch), Mirka Pešková (český)].
Wariant tytułu: Horní Slezsko ze vzduchu
Wariant tytułu: Oberschlesien aus der Luft
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach ; Marburg : Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - Institut der Leibniz-Gemeinschaft, 2019.
Opis fizyczny: 245, [1] s. : il. kolor. ; 23x28 cm.
Seria: Materialien zu Kunst Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas
Uwaga: Bibliogr. s. 240-244. Indeks.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem., czeski.
Temat: Fotografia lotnicza - 20 w
Temat: Śląsk Górny - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Galusek, Łukasz (1973- ).
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ).
Hasło dodatkowe: Pešková, Mirka.
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ).
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Geografický rejstřík
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Geografisches Namensverzeichnis
Hasło dodatkowe: Gierczak, Dariusz (1972- ). Indeks geograficzny
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ). Gdzie jest dzisiaj Górny Śląsk?
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ). Kde dnes leží Horní Slezsko?
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Ryszard (1959- ). Wo liegt heute Oberschlesien?
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja. Geleitwort
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja. Promluva
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja. Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Kraft, Claudia (1968- ). Einführung
Hasło dodatkowe: Kraft, Claudia (1968- ). Úvod
Hasło dodatkowe: Kraft, Claudia (1968- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ). Einführung
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ). Úvod
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). GOP
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). GOP (Hornoslezská prümyslová oblast)
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Kolem Opolí
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Mezi Kluczborkem a Tarnovicemi
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Mezi Nisou a Ratibořem
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Mezi Rybnikem a Pštinou
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Między Kluczborkiem a Tarnowskimi Górami
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Między Nysą a Raciborzem
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Między Rybnikiem a Pszczyną
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Oberschlesisches Industriegebiet
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Opavsko a Hlučínsko
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Rund um Oppeln
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Śląsk Cieszyński
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Śląsk Opawski i kraik hulczyński
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Teschner Schlesien
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Těšínsko
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Troppauer Land und Hultschiner Ländchen
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Zwischen Kreuzburg und Tarnowitz
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Wokół Opola
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Zwischen Neisse a Ratibor
Hasło dodatkowe: Smolorz, Dawid (1971- ). Zwischen Rybnik und Pless
Hasło dodatkowe: Voßbeck, Thomas (1969- ). SP-SFEL - Sierra Papa - Sierra Foxtrott Echo Lima
Hasło dodatkowe: Herder-Institut (Marburg)
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-65945-06-8
ISBN: 978-3-87969-452-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34435/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Tokarska Anna (1955- )
Tytuł: Książki, ludzie, idee : kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej / Anna Tokarska.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
Opis fizyczny: 201 s. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 175-182. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Komunikacja międzykulturowa - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - a Śląsk Górny - kultura - 19-20 w
Temat: Książka - Polska - 19-20 w
Temat: Śląsk Górny - a Kraków - kultura - 19-20 w
ISBN:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19718 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Grabowski Wojciech (1969- )
Tytuł: Tu : sztuka i przestrzeń Górnego Śląska / Wojciech Grabowski.
Wariant tytułu: Sztuka i przestrzeń Górnego Śląska
Adres wydawniczy: Kraków : Studio Wydawnicze DodoEditor, 2018.
Opis fizyczny: 141, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Temat: Architektura polska - 20 w
Temat: Sztuka polska - 20 w
Temat: Śląsk Górny - budownictwo - 20 w
Temat: Śląsk Górny - sztuka - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Szkice literackie polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Studio Wydawnicze DodoEditor
ISBN: 978-83-62972-23-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32653 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bazielich Barbara (1929-2017)
Tytuł: Tradycyjna rzeźba ludowa w drewnie na Śląsku : katalog zbiorów / Barbara Bazielich.
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1987.
Opis fizyczny: 183 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia. Z. 9.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Rzeźba ludowa polska - 19-20 w
Temat: Śląsk Górny - sztuka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 471E/9
No cover
Book
In basket
Autor: Ponczek Mirosław (1947-2014)
Tytuł: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Górnym Śląsku : zarys dziejów (1895- 1939) / Mirosław Ponczek.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1987.
Opis fizyczny: 14, [2] s. ; 21 cm.
Seria: Wszechnica Muzeum Śląskiego
Uwaga: Bibliogr. s. [16].
Temat: Sokół (organizacja) - Polska - 19-20 w
Temat: Śląsk Górny - organizacje - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8474 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Janeczek Zdzisław (1954- )
Tytuł: Śląsk w kręgu kultu Józefa Piłsudskiego : w 75 rocznicę odzyskania niepodległości Polski 1918-1993 / Zdzisław Janeczek.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1993.
Opis fizyczny: 33, [6] s. : il. ; 20 cm.
Temat: Piłsudski Józef (1867-1935) - pamiątki
Temat: Śląsk Górny - historia - 20 w. - zagadnienia
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13099 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Koziarski Stanisław Marian
Tytuł: Rozwój historyczny sieci kolejowej na Górnym Śląsku / Stanisław M. Koziarski.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1990.
Opis fizyczny: 41, [2] s. : 1 il. ; 21 cm.
Seria: Wszechnica Muzeum Śląskiego
Temat: Kolejnictwo - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Śląsk Górny - komunikacja - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 83-85039-75-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9883 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lipok-Bierwiaczonek Maria (1950- )
Tytuł: Przy śląskich drogach : kapliczki i krzyże przydrożne na Górnym Śląsku / Maria Lipok-Bierwiaczonek ; zdjęcia Jerzy Bierwiaczonek.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1998.
Opis fizyczny: 220 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Bierwiaczonek Jerzy
Temat: Kapliczki i krzyże przydrożne - historia - Polska - 18-20 w
Temat: Kapliczki i krzyże przydrożne - Polska - 18-20 w. - album
Temat: Śląsk Górny - etnografia - zabytki - 18-20 w
Temat: Śląsk Górny - sztuka - zabytki - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Bierwiaczonek, Jerzy.
ISBN: 83-87455-10-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9925 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again