Form of Work
Książki
(87)
Czasopisma
(1)
Status
available
(87)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(76)
Dział
(15)
Author
Chojecka Ewa (1933- )
(9)
Ostrowska-Kębłowska Zofia (1931-2010)
(8)
Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
(7)
Kębłowski Janusz (1930-2012)
(7)
Czechowicz Bogusław (1967- )
(6)
Chrzanowski Tadeusz (1926-2006)
(5)
Wrabec Jan (1937-2019)
(5)
Kozieł Andrzej (1966- )
(4)
Szczypka-Gwiazda Barbara (1954- )
(4)
Zlat Mieczysław (1927-2014)
(4)
Dobrzyniecki Arkadiusz (1966- )
(3)
Gorzelik Jerzy
(3)
Harasimowicz Jan (1950- )
(3)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(3)
Kozina Irma (1964- )
(3)
Lubos-Kozieł Joanna
(3)
Białłowicz-Krygierowa Zofia (1924-2013)
(2)
Dudek-Bujarek Teresa
(2)
Gromadzki Jan (1957- )
(2)
Gębarowicz Mieczysław (1893-1984)
(2)
Kapustka Mateusz
(2)
Oszczanowski Piotr (1965- )
(2)
Semkowicz Władysław Aleksander (1878-1949)
(2)
Świechowski Zygmunt (1920-2015)
(2)
Żak Izabela
(2)
Andruszkiewicz Barbara. Casus ambony z ołtarza ewangelickiego kościoła św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic (ob. katolickiego pw. Opieki św. Józefa) we Wrocławiu
(1)
Arszyńska Joanna. Ołtarze ambonowe w Prusach Wschodnich i ich przekształcenia po II wojnie światowej
(1)
Baranowski Andrzej Józef
(1)
Beheydt Ludo (1948- )
(1)
Bierwiaczonek Jerzy
(1)
Bimler Kurt (1883-1951)
(1)
Bizacka Katarzyna
(1)
Bobrowski Kazimierz
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Bożek Gabriela
(1)
Braun Brigitte
(1)
Brzezowski Wojciech
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or "socmodernism" in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Eberhard Winfried (1941- )
(1)
Fajt Jiri (1960- )
(1)
Fedorowicz Anna
(1)
Fiderkiewicz Maria
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "A receiver should not have to think too long what does monument present". About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt?" Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia." O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firla Barbara
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus "Solali"
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z "Solali"
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from "Solali"
(1)
Franke Arne (1959- )
(1)
Frey Dagobert (1883-1962)
(1)
Gediga Bogusław (1933- )
(1)
Gierowski Józef Andrzej (1922-2006)
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im "Millennium-Fries" in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the "Millennium frieze" in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we "Fryzie milenijnym" kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Grabowski Wojciech (1969- )
(1)
Grisebach August
(1)
Grundmann Gunther (1892-1976)
(1)
Grzelak Wojciech (1961- )
(1)
Holeczko-Kiehl Andrzej. Galeria sztuki polskiej 1800-1945
(1)
Horsch Markus (1960- )
(1)
Jagiełło-Kołaczyk Marzanna
(1)
Jarmuł-Niemczyk Katarzyna. Galeria sztuki polskiej 1800-1945
(1)
Kaczmarek Michał (1948- )
(1)
Kalinowski Konstanty (1935-2002)
(1)
Kalinowski Lech (1920-2004)
(1)
Kaluch-Tabisz Marta
(1)
Kaluch-Tabisz Marta. Ołtarz ambonowy z kościoła im. Zofii w Pokoju w świetle kazania konsekracyjnego
(1)
Kamiński Sławomir A. Zarys budowy technicznej wybranych ołtarzy ambonowych z terenu Dolnego Śląska
(1)
Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy
(1)
Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings
(1)
Kawczak Kinga. Skulptur im offentlichen Raum - Ryszard Sroczyński Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung
(1)
Klajmon Barbara. Dwa pałace
(1)
Klajmon Barbara. Two palaces
(1)
Klajmon Barbara. Zwei Palaste
(1)
Knast Alicja
(1)
Kochanowska Janina (1948- ). Wielokrotne przemiany barokowego ołtarza z kościoła w Pęzinie (gm. Stargard) - przykład skomplikowanych losów wyposażenia świątyń na Pomorzu Zachodnim
(1)
Kofel Weronika. O potrzebie badań konstrukcji retabulów ołtarzowych na przykładzie osiemnastowiecznego ołtarza ambonowego ze wsi Dąbrówno (pow. ostródzki)
(1)
Kolbiarz Artur. Ołtarz ambonowy z kościoła w Rękowie : nieznane dzieło Thomasa Weisfeldta (Weissfeldta) i francuskie tropy w jego twórczości
(1)
Koniger Ernst (1909- )
(1)
Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzisław Gedliczka in der Wojewodschaft Śląskie nach dem Zweiten Weltkrieg
(1)
Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship
(1)
Kontny Irena (1966- ). Witrażowa twórczość Zdzisława Gedliczki w województwie śląskim
(1)
Kornecki Marian (1924-2001)
(1)
Kowalski Jacek (1964- )
(1)
Kozina Irma (1964- ). Muzeum Śląskie w nowej siedzibie A.D. 2015
(1)
Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice
(1)
Kozina Irma (1964- ). Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(21)
1980 - 1989
(12)
1970 - 1979
(8)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(5)
1930 - 1939
(5)
1920 - 1929
(2)
Country
Poland
(86)
Germany
(2)
Language
Polish
(80)
German
(7)
Czech
(1)
Subject
Sztuka polska
(12)
Gotyk
(11)
Nagrobki
(9)
Sztuka
(9)
Sztuka sakralna niemiecka
(7)
Malarstwo polskie
(5)
Malarstwo sakralne niemieckie
(5)
Rzeźba polska
(5)
Sztuka niemiecka
(5)
Sztuka sakralna polska
(5)
Barok
(3)
Malarstwo niemieckie
(3)
Ołtarze
(3)
Piastowie
(3)
Rzeźba
(3)
Rzeźba niemiecka
(3)
Sztuka sakralna
(3)
Architektura
(2)
Architektura polska
(2)
Epitafia (szt. plast.)
(2)
Grafika europejska
(2)
Mecenat
(2)
Renesans
(2)
Rysunek europejski
(2)
Rzeźba sakralna europejska
(2)
Rzeźba sakralna polska
(2)
Sztuka baroku
(2)
Sztuka czeska
(2)
Sztuka gotycka
(2)
Ambony
(1)
Anna
(1)
Anna Samotrzeć (ikon.)
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Bentum, Philip Christian
(1)
Bierwiaczonek, Jerzy
(1)
Cysterki (Śląsk)
(1)
Dobrowolski, Tadeusz
(1)
Galeria Jednej Książki (Kraków)
(1)
Herby miejskie
(1)
Herby terytorialne
(1)
Historia
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Iluminatorstwo
(1)
Jadwiga
(1)
Kapliczki i krzyże przydrożne
(1)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(1)
Klahr Michał Starszy (1693-1742)
(1)
Landesmuseum Schlesien (Görlitz)
(1)
Literatura polska
(1)
Literatury europejskie
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo holenderskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Malarze europejscy
(1)
Monety
(1)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(1)
Muzeum Śląska Opolskiego
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Muzyka sakralna
(1)
Ołtarze niemieckie
(1)
Pieczęcie
(1)
Polityka
(1)
Protestantyzm
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Reformacja
(1)
Rzeźba sakralna niemiecka
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Sztuka amatorska polska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka ogrodowa niemiecka
(1)
Sztuka ogrodowa polska
(1)
Sztuka romańska
(1)
Sztuka sakralna czeska
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Teatr europejski
(1)
Wrabec, Jan
(1)
Władza
(1)
Zlat Mieczysław (1927-)
(1)
Złotnictwo
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Subject: work
Sztuka na Śląsku
(1)
Subject: time
1501-
(36)
1301-
(32)
1401-
(32)
1601-
(26)
1701-
(21)
1801-
(17)
1901-
(15)
1201-
(10)
2001-0
(4)
1101-
(2)
1918-
(2)
1001-
(1)
Subject: place
Śląsk
(61)
Śląsk, Górny
(15)
Śląsk Opolski
(4)
Małopolska
(2)
Wrocław
(2)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Kłodzko
(1)
Morawy
(1)
Niderlandy
(1)
Norymberga
(1)
Wielkopolska
(1)
Łużyce
(1)
Śląsk (Czechy)
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Katalogi zabytków
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Wywiady
(1)
Domain
Historia
(4)
Kultura i sztuka
(4)
Nauka i badania
(1)
88 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Sanojca Karol
Tytuł: Bibliografia historii sztuki śląskiej za lata 1975-2000 / oprac. Karol Sanojca, Grażyna Pańko (lata 1975-1976), Grażyna Panko (lata 1977-2000).
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2007.
Opis fizyczny: 299 s. ; 21 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Roczniki Sztuki Śląskiej". [T.] 18.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Sztuka - historia - Śląsk - bibliografia
Temat: Śląsk - sztuka - historia - bibliografia
Hasło dodatkowe: Pańko, Grażyna (1948- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. III 700/18 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6917/1, sygn. II 6879/1 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3 / oprac. M. Gębarowicz [i in.] ; pod red. Władysława Semkowicza.
Wariant tytułu: Historia Śląska
Wariant tytułu: Historja Śląska
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akad. Umiejętności, 1936 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Opis fizyczny: XI, 886 s., 163 k. tabl. (w tym złoż.) : il. : err. ; 24 cm.
Uwaga: Rés.
Uwaga: Indeks.
Temat: Monety - historia - Śląsk - do 14 w
Temat: Pieczęcie - historia - Śląsk - do 14 w
Temat: Sztuka - historia - Śląsk - do 14 w
Temat: Śląsk - sztuka - historia - do 14 w
Hasło dodatkowe: Gębarowicz, Mieczysław (1893-1984).
Hasło dodatkowe: Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 495/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ros., niem. przy rozdz.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7414 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ros., niem. przy rozdz.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7415 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Sztuka na Śląsku / Tadeusz Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Katowice ; Wrocław : [Instytut Śląski], 1948.
Opis fizyczny: 392, [3] s. : il. ; 23 cm.
Seria: Pamiętnik Instytutu Śląskiego
Seria: Pamiętnik Instytutu Śląskiego Seria II
Uwaga: Bibliogr. s. 350-352. Indeks.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Instytut Śląski (Katowice ; 1934-1948)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 388 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Sztuka na Śląsku / Tadeusz Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Katowice ; Wrocław : [Instytut Śląski], 1948.
Opis fizyczny: 392, [3] s. : il. ; 23 cm.
Seria: Pamiętnik Instytutu Śląskiego
Seria: Pamiętnik Instytutu Śląskiego Seria II
Uwaga: Bibliogr. s. 350-352. Indeks.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Instytut Śląski (Katowice ; 1934-1948)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6738 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Sztuka na Śląsku / Tadeusz Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Katowice ; Wrocław : [Instytut Śląski], 1948.
Opis fizyczny: 392, [3] s. : il. ; 23 cm.
Seria: Pamiętnik Instytutu Śląskiego
Seria: Pamiętnik Instytutu Śląskiego Seria II
Uwaga: Bibliogr. s. 350-352. Indeks.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Instytut Śląski (Katowice ; 1934-1948)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 12372 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Sztuka województwa śląskiego = L'art en Silésie polonaise / Tadeusz Dobrowolski.
Wariant tytułu: L'art en Silésie polonaise
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1994.
Opis fizyczny: 151, [3] s., 1 tabl. : il. ; 27 cm.
Seria: Reprinty
Uwaga: Przedr., oryg.: Katowice : MŚ, 1933. - Rés.
Uwaga: Bibliogr. s. 144-148. Indeks.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 83-85039-37-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8100 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Sztuka województwa śląskiego = Ľart en Silésie polonaise / Tadeusz Dobrowolski.
Wariant tytułu: Art en Silésie polonaise
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1932.
Opis fizyczny: 151, [3] s., 1 tabl. : il. ; 27 cm.
Seria: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach
Seria: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach Dział I
Uwaga: Bibliogr. s. 144-148. Indeks.
Uwaga: Rés.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bimler Kurt (1883-1951)
Tytuł: Die schlesische Renaissanceplastik / Kurt Bimler.
Adres wydawniczy: Breslau : Maruschke und Berendt, 1934.
Opis fizyczny: 158 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Renesans - zagadnienia - Śląsk
Temat: Rzeźba niemiecka - historia - Śląsk - 16 w
Temat: Śląsk - sztuka - historia - zagadnienia - 16 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 3865 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 3864 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3 / [oprac. M. Gębarowicz i in. ; pod red. Władysława Semkowicza].
Wariant tytułu: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013.
Opis fizyczny: XV, [1], 883 s., 163 s. tabl. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Reprint, oryg.: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T. 3. Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Śląsk - heraldyka - historia - do 14 w
Temat: Śląsk - numizmatyka - historia - do 14 w
Temat: Śląsk - pieczęcie - historia - do 14 w
Temat: Śląsk - sztuka - historia - do 15 w
Hasło dodatkowe: Gębarowicz, Mieczysław (1893-1984).
Hasło dodatkowe: Semkowicz, Władysław Aleksander (1878-1949).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
ISBN: 978-83-7676-141-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28137/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 64 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / red. nauk. Ewa Chojecka ; Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2004.
Opis fizyczny: 711 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 529-550. Indeksy. Słownik terminów s. 551-558.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- )
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).
ISBN: 83-87455-77-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13193 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / red. nauk. Ewa Chojecka ; Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2004.
Opis fizyczny: 711 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 529-550. Indeksy. Słownik terminów s. 551-558.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- )
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).
ISBN: 83-87455-77-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / red. nauk. Ewa Chojecka ; Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda.
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2009.
Opis fizyczny: 719, [1] s. : il. ; 27 cm.
Uwaga: Tyt. okł.: "Sztuka Górnego Śląska". - Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 531-557. Słownik terminów. Indeksy.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- )
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).
ISBN: 978-83-60353-73-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16170 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Königer Ernst (1909- )
Tytuł: Kunst in Oberschlesien / von Ernst Königer ; aufgen. von Paul Poklekowski ; eingel. von Dagobert Frey.
Adres wydawniczy: Breslau : Priebatsch Buchhandl., 1938 (Germany).
Opis fizyczny: 85 s., 95 s. tabl. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 81. Indeks.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Frey, Dagobert (1883-1962).
Hasło dodatkowe: Poklekowski, Paul (1890-1985).
Wersja elektroniczna: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/32/edition/29/content
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 146 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czechowicz Bogusław (1967- )
Tytuł: Nagrobki późnogotyckie na Śląsku / Bogusław Czechowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Opis fizyczny: 265, [1] s., [48] s. tabl. ; 30 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 226-248. Indeks.
Temat: Gotyk - sztuka - zabytki - Śląsk
Temat: Nagrobki - historia - Śląsk - 14-16 w
Temat: Śląsk - sztuka - zabytki - 14-16 w
ISBN: 83-229-2470-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13210 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8596 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again