Form of Work
Książki
(76)
Status
available
(73)
only on-site
(2)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(74)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(2)
Author
Bożek Gabriela
(7)
Głazek Dorota
(5)
Kozaczewski Tadeusz (1926-1992)
(4)
Lutsch Hans (1854-1922)
(4)
Wrabec Jan (1937-2019)
(4)
Makowski Mariusz (1958-2019)
(3)
Ostrowska-Kębłowska Zofia (1931-2010)
(3)
Pilch Józef (1932- )
(3)
Przyłęcki Mirosław (1931-2011)
(3)
Dudek-Bujarek Teresa
(2)
Eysymontt Rafał (1959- )
(2)
Fijałkowski Wojciech (1927-2014)
(2)
Kozina Irma (1964- )
(2)
Szaraniec Lech (1940- )
(2)
Łużyniecka Ewa (1958- )
(2)
Adamczewska-Wejchert Hanna (1920-1996)
(1)
Adamczyk Irena
(1)
Adamski Jakub (1985- )
(1)
Banik Joanna
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Bischof Max
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Brykowski Ryszard (1931-2017)
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Pałace i dwory regionu województwa śląskiego w dobie nowożytnej: zagubione/odkrywane lieux de memoire?
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czernek Przemysław (1985- )
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or socmodernism in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Czernow Ryszard (1959- )
(1)
Dubiel Ludwik (1910-1974)
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Dyzia Ilona
(1)
Dąbrowska Marta (historia sztuki). Poświęcona przyjemności. Bażantarnia wraz z założeniem leśno-parkowym w Porębie koło Pszczyny
(1)
Eysymontt Danuta
(1)
Filipczak Tadeusz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). A receiver should not have to think too long what does monument present. About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt? Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia. O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Dzieje zespołu zamkowo-pałacowego w Żywcu za czasów panowania rodziny Wielopolskich herbu Staryko (1678-1838)
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from Solali
(1)
Gadomski Stanisław (1929-2013)
(1)
Gajda Ilona. Zespół pałacowo-parkowy w Pilicy. Historia założenia
(1)
Galantowicz Bogna
(1)
Galewski Dariusz (1970- )
(1)
Gmitruk Dawid
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im Millennium-Fries in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the Millennium frieze in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we Fryzie milenijnym kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Gottfried Jerzy (1922- )
(1)
Grabowski Wojciech (1969- )
(1)
Guerquin Bohdan (1904-1979)
(1)
Gątkowska Dagny
(1)
Harasimowicz Jan (1950- )
(1)
Hałasik Małgorzata. Pałac Mieroszewskich w Będzinie jego dzieje i ocena wartości
(1)
Humeńczuk Grażyna
(1)
Ilkosz Barbara
(1)
Janoszek Ewa (1972- )
(1)
Jaworska Pavla
(1)
Juszczak Wiesław (1932-2021)
(1)
Kaczmarek-Low Klara (1974- )
(1)
Kalinowski Konstanty (1935-2002)
(1)
Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy
(1)
Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings
(1)
Kawczak Kinga. Skulptur im offentlichen Raum - Ryszard Sroczyński Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung
(1)
Klajmon Barbara. Dwa pałace
(1)
Klajmon Barbara. Two palaces
(1)
Klajmon Barbara. Zwei Palaste
(1)
Klenovsky Jaroslav (1954- )
(1)
Klimek Stanisław (1956- )
(1)
Klęczar-Deodat Joanna. Dzieło architektoniczne a rzeczywistość na przykładzie dworu obronnego w Czańcu
(1)
Knotel Paul (1858-1934)
(1)
Komarek Stanislav (1958- )
(1)
Konieczny Aleksander
(1)
Kontny Irena (1966- ). Dekoracje malarskie w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie
(1)
Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzisław Gedliczka in der Wojewodschaft Śląskie nach dem Zweiten Weltkrieg
(1)
Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship
(1)
Kontny Irena (1966- ). Witrażowa twórczość Zdzisława Gedliczki w województwie śląskim
(1)
Kos Jerzy Krzysztof
(1)
Kowalczyk Jerzy (1930-2018)
(1)
Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice
(1)
Kozina Irma (1964- ). Nowożytne pałace górnośląskie - dziedzictwo niechciane? Problem zachowania dawnej architektury pałacowej w aspekcie współczesnej doktryny konserwatorskiej
(1)
Kozina Irma (1964- ). Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego
(1)
Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship
(1)
Kruszyna Natalia. How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia. Jak mroczna historia PRL-u przekornego artystę kształtowała. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia. Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven Kunstler pragte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre
(1)
Kubik Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(4)
1880 - 1889
(1)
Country
Poland
(73)
Czech Republic
(3)
Germany
(2)
Language
Polish
(67)
German
(7)
Czech
(3)
Subject
Architektura niemiecka
(20)
Architektura sakralna polska
(16)
Architektura polska
(15)
Zamki i pałace
(11)
Architektura
(8)
Kościoły i kaplice
(7)
Barok
(6)
Budownictwo drewniane
(5)
Wieś
(4)
Architekci
(3)
Architektura czeska
(3)
Architektura obronna
(3)
Architektura sakralna
(3)
Budownictwo miejskie
(3)
Dientzenhofer (rodzina)
(3)
Dwory
(3)
Fortyfikacje
(3)
Modernizm
(3)
Urbanistyka
(3)
19-20 w.
(2)
Architektura sakralna niemiecka
(2)
Budownictwo
(2)
Budownictwo przemysłowe
(2)
Cystersi
(2)
Fotografia niemiecka
(2)
Fotografia polska
(2)
Gotyk
(2)
Jezuici
(2)
Konserwatorstwo polskie
(2)
Machiny i urządzenia oblężnicze
(2)
Realizm socjalistyczny
(2)
Renesans
(2)
Sztuka polska
(2)
Wnętrza architektoniczne
(2)
Akademia Rycerska (Legnica)
(1)
Architektura baroku
(1)
Architektura gotycka
(1)
Architektura obronna polska
(1)
Architektura sakralna czeska
(1)
Architektura żydowska
(1)
Biblioteka Śląska (Katowice)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Budownictwo wiejskie
(1)
Chłopi
(1)
Czernow, Ryszard
(1)
Fundacja
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Grosser, Karl
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Klimek, Stanisław
(1)
Konserwatorstwo
(1)
LWL-Industriemuseum Zeche Zollern (Dortmund)
(1)
Langer Alexis (1825-1904)
(1)
Muzeum Miedzi (Legnica)
(1)
Muzeum Miejskie (Tychy)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Muzyka niemiecka
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pocztówki
(1)
Pogorzele
(1)
Przemysł
(1)
Rody
(1)
Roskopf Wendel (ok. 1480-1549)
(1)
Rycerstwo
(1)
Stowarzyszenie Architektów Polskich (1952- )
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka romańska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Voßbeck, Thomas
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-
(21)
1801-
(18)
1201-
(15)
1701-
(13)
1401-
(12)
1601-
(12)
1501-
(10)
1301-
(9)
1101-
(8)
2001-0
(5)
1918-
(4)
1001-
(3)
801-
(3)
901-
(3)
1945-
(2)
301-
(2)
401-
(2)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
190001-
(1)
190101-
(1)
190201-
(1)
190301-
(1)
190401-
(1)
190501-
(1)
190601-
(1)
190701-
(1)
190801-
(1)
190901-
(1)
191001-
(1)
191101-
(1)
191201-
(1)
191301-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Śląsk
(39)
Śląsk, Górny
(17)
Śląsk Dolny
(7)
Śląsk Cieszyński
(4)
Śląsk, Dolny
(4)
Katowice
(2)
Łużyce
(2)
Beskidy
(1)
Czechy
(1)
Katowice (okręg)
(1)
Małopolska
(1)
Morawy
(1)
Oleśnica
(1)
Opawa (okręg)
(1)
Opole (okręg)
(1)
Polska
(1)
Śląsk (Czechy)
(1)
Śląsk Czeski
(1)
Śląsk Górny
(1)
Śląsk Opolski
(1)
Genre/Form
Albumy
(6)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Encyklopedie
(1)
Katalogi zabytków
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Wydawnictwa dla dzieci
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Historia
(3)
Architektura i budownictwo
(2)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
77 results Filter
Book
In basket
Tytuł: Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí = Drewniane kościoły i kaplice w Beskidach i okolicy / [aut. Irena Adamczyk, Ewa Janoszek, Mariusz Makowski, Jaromír Polášek, Janusz Spyra, Henryk Wawreczka ; úvodní text Jaromír Polášek ; pol. překl. Irena Adamczyk ; čes. překl. Pavla Jaworská ; ang. překl. Tamara Anne Wheeler].
Wariant tytułu: Drewniane kościoły i kaplice w Beskidach i okolicy
Wariant tytułu: Wooden churches and chapels in and around the Beskid Mountains
Adres wydawniczy: [Třinec] : Nakladatelství Wart - Henryk Wawreczka ; Cieszyn : ve spolupr. s institucí Muzeum Śląska Cieszyńskiego, cop. 2009.
Opis fizyczny: 362 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Na s. red. błędnie zapisany ISBN: 978-80-254-55005.
Uwaga: Bibliogr. s. 352-353. Słowniczek s. 339-350. Indeks.
Uwaga: Tekst równol. czes., ang., pol.
Temat: Budownictwo drewniane - Czechy
Temat: Budownictwo drewniane - Polska
Temat: Kościoły i kaplice - Czechy
Temat: Kościoły i kaplice - Polska
Temat: Beskidy - budownictwo - Czechy
Temat: Beskidy - budownictwo - Polska
Temat: Śląsk Czechy - budownictwo
Temat: Śląsk Cieszyński - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Adamczyk, Irena.
Hasło dodatkowe: Janoszek, Ewa (1972- ).
Hasło dodatkowe: Makowski, Mariusz (1958-2019).
Hasło dodatkowe: Polášek, Jaromír (1961- ).
Hasło dodatkowe: Spyra, Janusz (1956- ).
Hasło dodatkowe: Wawreczka, Henryk.
Hasło dodatkowe: Jaworská, Pavla.
Hasło dodatkowe: Wheeler, Tamara Anne (1980- ).
Hasło dodatkowe: Wart
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn)
ISBN: 978-80-254-5500-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21735 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Klenovský Jaroslav (1954- )
Tytuł: Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska / Jaroslav Klenovský.
Adres wydawniczy: Praha : Grada Publishing, 2018.
Opis fizyczny: 383, [1] s., [4] s. złoż. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy hasłach oraz s. 380-382. Słowniki s. 376-379.
Temat: Architektura żydowska - Czechy
Temat: Żydzi - historia - Czechy
Temat: Morawy - budownictwo - zabytki
Temat: Śląsk Czeski - budownictwo - zabytki
Gatunek, rodzaj, forma: Encyklopedie
Hasło dodatkowe: Grada Publishing
ISBN: 978-80-271-0642-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24217 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Uherek-Bradecka Barbara
Tytuł: Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku / Barbara Uherek-Bradecka.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Opis fizyczny: 259, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Monografia Politechnika Śląska
Uwaga: Bibliogr. s. 232-239.
Uwaga: Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Temat: Klasztory bud. - Czechy
Temat: Klasztory bud. - Polska
Temat: Opawa okręg - budownictwo
Temat: Śląsk Cieszyński - budownictwo
Hasło dodatkowe: Politechnika Śląska (Gliwice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7335-973-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27474 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Makowski Mariusz (1958-2019)
Tytuł: Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim = Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku / Mariusz Makowski.
Wariant tytułu: Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku
Adres wydawniczy: Cieszyn : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2005.
Opis fizyczny: 350 s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm.
Uwaga: Tekst równol. czes., pol.
Uwaga: Bibliogr. s. 348. Słowniczek terminów architektonicznych.
Temat: Dwory - Czechy
Temat: Dwory - Polska
Temat: Rody - Czechy
Temat: Szlachta - Czechy
Temat: Szlachta - Polska
Temat: Zamki i pałace - Czechy
Temat: Zamki i pałace - Polska
Temat: Śląsk Cieszyński - budownictwo
ISBN: 80-239-6051-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13729 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wrabec Jan (1937-2019)
Tytuł: Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku / Jan Wrabec.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Opis fizyczny: 349 s. : il. ; 28 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia Sztuki
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661; no. 2700.
Uwaga: Bibliogr. s. 197-202. Indeksy.
Temat: Dientzenhofer rodzina
Temat: Architektura czeska - historia - 17-18 w
Temat: Barok - budownictwo - Czechy
Temat: Śląsk - budownictwo - historia - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Ostrowska-Kębłowska, Zofia (1931-2010).
Hasło dodatkowe: Wrabec, Jan (1937-2019).
ISBN: 83-229-2583-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wrabec Jan (1937-2019)
Tytuł: Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku / Jan Wrabec.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Opis fizyczny: 349 s. : il. ; 28 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia Sztuki
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661; no. 2700.
Uwaga: Bibliogr. s. 197-202. Indeksy.
Temat: Dientzenhofer rodzina
Temat: Architektura czeska - historia - 17-18 w
Temat: Barok - budownictwo - Czechy
Temat: Śląsk - budownictwo - historia - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Ostrowska-Kębłowska, Zofia (1931-2010).
Hasło dodatkowe: Wrabec, Jan (1937-2019).
ISBN: 83-229-2583-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13845 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wrabec Jan (1937-2019)
Tytuł: Dientzenhoferowie czescy a Śląsk.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
Opis fizyczny: 144, [2] s., [40] s. tabl. : err. ; 24 cm.
Seria: Rozprawy Komisji Historii Sztuki
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Indeks.
Temat: Dientzenhofer rodzina
Temat: Architektura sakralna czeska - historia - 18 w
Temat: Barok - budownictwo - Czechy - 18 w
Temat: Śląsk - budownictwo - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10287 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Czernek Przemysław (1985- )
Tytuł: Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym = Československá a polská architektura na Těsínském Slezsku v meziválečném období / Przemysław Czernek, Mariusz Makowski ; [Tłumaczenie na język czeski: Stanislav Komárek].
Wariant tytułu: Československá a polská architektura na Těsínském Slezsku v meziválečném období
Adres wydawniczy: [Bystřice] : Ducatus Teschinensis ; Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2018.
Opis fizyczny: 205 s. : il. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 204-205.
Uwaga: Finansowanie: Visegrad Fund, Forum Polsko-Czeskie, Moravskosleszký kraj, Ministerstvo zahraničních vĕcí České republiky.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i czeskim.
Temat: Architektura czeska - 1918-1939 r
Temat: Architektura polska - 1918-1939 r
Temat: Budownictwo - Czechy - 1918-1939 r
Temat: Budownictwo - Polska - 1918-1939 r
Temat: Czechy - budownictwo - 1918-1939 r
Temat: Polska - budownictwo - 1918-1939 r
Temat: Śląsk Cieszyński - budownictwo - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Komárek, Stanislav (1958- ).
Hasło dodatkowe: Makowski, Mariusz (1958-2019).
Hasło dodatkowe: Ducatus Teschinensis
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn)
ISBN: 978-80-906986-2-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24730 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szaraniec Lech (1940- )
Tytuł: Zabytki architektury Górnego Śląska / Lech Szaraniec.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1986.
Opis fizyczny: 13, [1] s. : il. ; 20 cm.
Seria: Wszechnica Muzeum Śląskiego
Temat: Śląsk Górny - budownictwo
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8326 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 4671 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Głazek Dorota
Tytuł: Domus celeberrima : architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914 / Dorota Głazek.
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 2003.
Opis fizyczny: 289, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 276-289.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Architektura sakralna - Śląsk - 19 w
Temat: Architektura sakralna - Śląsk - 1901-1914 r
Temat: Śląsk Górny - budownictwo - 19 w
Temat: Śląsk Górny - budownictwo - 1901-1914 r
ISBN: 83-918475-1-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21427, sygn. II 19333 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 25 października 2002) / [red. Gabriela Bożek ; aut. Dorota Głazek i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 2002.
Opis fizyczny: 60 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Temat: Architektura - Śląsk - 1918-1939 r
Temat: Katowice - budownictwo - 1918-1939 r
Temat: Śląsk - budownictwo - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Bożek, Gabriela.
Hasło dodatkowe: Głazek, Dorota
ISBN: 83-85871-31-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19334 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 25 października 2002) / [red. Gabriela Bożek ; aut. Dorota Głazek i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 2002.
Opis fizyczny: 60 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Temat: Architektura - Śląsk - 1918-1939 r
Temat: Katowice - budownictwo - 1918-1939 r
Temat: Śląsk - budownictwo - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Bożek, Gabriela.
Hasło dodatkowe: Głazek, Dorota
ISBN: 83-85871-31-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21424 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pilch Józef (1932- )
Tytuł: Zabytki architektury Dolnego Śląska / Józef Pilch.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
Opis fizyczny: 374, [2] s., [43] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Temat: Architektura - Polska
Temat: Śląsk Dolny - budownictwo
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6128 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Guerquin Bohdan (1904-1979)
Tytuł: Zamki śląskie / Bohdan Guerquin ; oprac. pod kier. Tadeusza Filipczaka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Budownictwo i Architektura, 1957.
Opis fizyczny: 87, [4] s., [184] k. tabl., [1] mapa kolor. i złoż. : il., err. ; 27 cm.
Temat: Zamki i pałace - Polska
Temat: Śląsk - budownictwo
Hasło dodatkowe: Filipczak, Tadeusz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 2041 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 317
No cover
Book
In basket
Autor: Lutsch Hans (1854-1922)
Tytuł: Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmaler : drei Mappen, ein Textband. Textbd. / im Auftr. des Provinzial-Ausschusses von Schlesien bearb. von Hans Lutsch.
Wariant tytułu: Textband zum Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler
Adres wydawniczy: Breslau : Kuratorium des Schlesischen Museums der Bildenden Kunste, 1903.
Opis fizyczny: X s., 369 łamów, s. 370-401 : il. ; 52 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Architektura niemiecka - zabytki - Polska
Temat: Śląsk - budownictwo
Hasło dodatkowe: Kuratorium des Schlesischen Museums der Bildenden Künste (Wrocław)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 232 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 1915/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Siemko Piotr (1958- )
Tytuł: Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska / Piotr Siemko.
Adres wydawniczy: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 2001.
Opis fizyczny: 206, [2] s. : il. ; 22x27 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 183-191. Słowniczek.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Architektura sakralna niemiecka
Temat: Architektura sakralna polska
Temat: Budownictwo drewniane - Niemcy
Temat: Budownictwo drewniane - Polska
Temat: Śląsk Górny - budownictwo
ISBN: 83-85871-24-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18262 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ostrowska-Bies Marta
Tytuł: Karl Grosser : śląski architekt (1850-1918) / Marta Ostrowska-Bies.
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
Opis fizyczny: 432, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 353-365. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. niem.
Temat: Grosser Karl 1850-1918
Temat: Architektura niemiecka - historia - Polska - 19 w
Temat: Architektura niemiecka - historia - Polska - 1901-1918 r
Temat: Śląsk - budownictwo - 19 w
Temat: Śląsk - budownictwo - 1901-1918 r
Hasło dodatkowe: Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ISBN: 978-83-7977-311-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32460 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lutsch Hans (1854-1922)
Tytuł: Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler. Mappe I, Mittelalter / [im Auftrage des Provinzial-Ausschusses von Schlesien bearb. von Hans Lutsch].
Adres wydawniczy: [Breslau : Kuratorium des Schlesischen Museums der Bildenden Künste, 1903].
Opis fizyczny: Teka ([9] s., 72 k. tabl.) ; 50 cm.
Temat: Architektura niemiecka - zabytki - Polska - album
Temat: Śląsk - budownictwo - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Kuratorium des Schlesischen Museums der Bildenden Künste (Wrocław)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 73/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again