Form of Work
Książki
(24)
Status
available
(20)
unavailable
(2)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(24)
Author
Ziejka Franciszek (1940-2020)
(18)
Dziedzic Stanisław (1953- )
(2)
Art Piotr
(1)
Bartol Krystyna. Mnemosyne w mitycznej i społecznej przestrzeni Grecji starożytnej
(1)
Bartosz Antoni. Muzeum dla realnego świata
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- ). Sycyna w cieniu legendy Jana Kochanowskiego
(1)
Bek Mirosława. Wartości humanizmu renesansowego w programach nauczania i podręcznikach do języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Bieroń Tomasz (1963- )
(1)
Borejczuk Anna
(1)
Borkowska-Rychlewska Alina. "Odległość uświęca piękno"
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Pamięć niepamięć i nowożytne wyobrażenia na temat "Średniowiecza"
(1)
Borusiewicz Mirosław (1947- ). Etyka tekstu muzealnego
(1)
Bąk-Wołoszyn Magdalena. Romantyczne metafory pamięci - "ogród o rozwidlających się ścieżkach" (Wordsworth i Mickiewicz)
(1)
Całek Anita. Władza pamięci w "Ostatnim rozdaniu" Wiesława Myśliwskiego i "Podróżach po skryptorium" Paula Austera
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Idee humanizmu w sztuce Europy XV-XVI wieku
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Koronacje królewskie
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- )
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- ). Matka Boska od Pamięci
(1)
Czabanowska-Wróbel Anna (1962- ). "Oddajcie mi moje dzieciństwo..."
(1)
Czarnecki Zdzisław Jerzy (1934- ). Humanizm renesansowy jako droga do akceptacji różnorodności
(1)
Czernik Jakub
(1)
Czernik Jakub. Historia - pamięć - narracja - tożsamość
(1)
Czuba Mariusz (1969-). Polska - miasta i miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Katedra krakowska jako kościół królewski
(1)
Danowska Ewa (1962- )
(1)
Depo Wacław (1953- ). "Czego chcesz od nas Panie?"
(1)
Dziedzic Stanisław (1953- ). Fenomen kulturowy Krakowa
(1)
Dziwisz Stanisław (1939- ). Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu Kraków 27 marca 2014
(1)
Fabijanowska Katarzyna
(1)
Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w katadrze wawelskiej w czasach jej największej świetności
(1)
Figueira Dorothy Matilda (1955- ). Uporządkować własne życie i życie innych: Matteo Ricci i tradycja technik mnemonicznych
(1)
Firlet Janusz. Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Dylematy etyczne w muzeach czyli o prawdach
(1)
Frontczak Beata. O wystawie Adam Mickiewicz w Krakowie
(1)
Gawełek Franciszek (1884-1919)
(1)
Gołubiew Zofia (1942- ). O wartościach i znaczeniach - Jubilatowi
(1)
Grabowska Genowefa (1944- ). Dzieje polskiego konstytucjonalizmu
(1)
Grabski Józef (1950- )
(1)
Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). ...voce sonora iucunda et cantu figurato
(1)
Jakubowski Krzysztof (1957- )
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Ochrona zabytków Krakowa - uwarunkowania i problemy
(1)
Janicki Jan Józef (1946- ). 650. rocznica konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu - na znaczkach Poczty Polskiej
(1)
Jasińska Anna (historia sztuki). Ogród nauk i sztuk - rzecz o Collegium Maius
(1)
Jodłowski Antoni (1941- ). Trzydzieści lat zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
(1)
Kempf Piotr
(1)
Klatka Urszula
(1)
Koriat Karolina
(1)
Kornecki Mikołaj
(1)
Korus Kazimierz. Mnemosyne w greckiej polityce i kulturze
(1)
Koziołkiewicz Elżbieta. Gdzie sięga pamięć: kobieca męska i autorska
(1)
Kołakowski Leszek (1927-2009). Czy może Europa zaistnieć?
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- )
(1)
Krawczuk Wojciech (1963- )
(1)
Krupa Natalia. Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu
(1)
Krzyżowski Tomasz. Posługa świątników i służby kościelnej Katedry Wawelskiej w XIX-XX wieku
(1)
Kuncewicz Piotr (1936-2007). Bohaterskie niesforne narody
(1)
Kuniński Miłowit (1946- ). Pamięć własna i cudza jako źródło tożsamości podmiotu moralnego
(1)
Kupisz Dariusz. Młodzież polska na uniwersytetach Europy Zachodniej w XVI wieku
(1)
Lang Elżbieta
(1)
Lech Katarzyna (nauki chemiczne). Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- ). Uniwersalne idee humanizmu a edukacja - szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej
(1)
Macioł Elżbieta. Krakowska katedra na chromolitografiach Francois'a Stroobant'a
(1)
Macyszyn Jacek (1949- ). "Consilium rationis bellicae" a współczesna misja żołnierza polskiego
(1)
Madeyski Jerzy (1931-2005)
(1)
Majchrowski Jacek Maria (1947- )
(1)
Majewski Piotr (1971- ). Dziedzictwo kulturowe Polski w czasach postsocrealistycznej odwilży czyli szkic o Etyce zmarginalizowanej przez Historię
(1)
Marcinek Roman (1962- )
(1)
Marcjanowicz Krzysztof. "Ordo dedicationis ecclesiae et altaris" w "Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku"
(1)
Markowski Stanisław (1949- )
(1)
Maroszek Piotr. "Cała sława i potęga nasza"
(1)
Michalik Jan (1938- )
(1)
Miskowiec Marta
(1)
Myczkowski Zbigniew (1955- )
(1)
Niezabitowski Michał (1962- ). Muzeum i urok opowieści
(1)
Nobis Aleksandra. Wartości humanizmu renesansowego w programach nauczania i podręcznikach do języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Nowakowski Andrzej (1952- )
(1)
Nowakowski Piotr (tłumacz)
(1)
Nowicka Elżbieta (1953- ). Pamięć teatru - pamięć w teatrze
(1)
Olifirowicz Marcin (1970- ). "Ludzie bardziej tęsknią dzisiaj do ojczyzny..."
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- ). Od "pars pro toto" do naturalistycznego odwzorowania
(1)
Pastusiak Longin (1935- ). Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej
(1)
Pawłowski Krzysztof Kazimierz (1934- ). Karta praw i obowiązków miast dziedzictwa światowego
(1)
Paś Monika
(1)
Perzanowska Agnieszka. Zaginione inskrypcje z katedry wawelskiej
(1)
Pezda Janusz (1960- )
(1)
Pianowski Zbigniew (1950- ). Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna. Muzea w moim życiu
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna. O Profesorze Stanisławie Waltosiu słów kilka
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna. Stanisław Waltoś - publikacje z zakresu dziejów kultury
(1)
Pollesch Konrad Karol (1940- )
(1)
Potocka Maria Anna (1950- ). Antropologia alternatywy
(1)
Prokop Krzysztof Rafał. Królewska (archi)katedra na Wawelu miejscem konsekracji biskupich (1364-2014)
(1)
Puchalska Iwona. Fonografia jako źródło muzycznej (nie)pamięci
(1)
Pulnar Janusz (1940-2013)
(1)
Pulnar Janusz (1940-2013). Posłowie
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Dziedzictwo a transformacja
(1)
Płaszczewska Olga. Sztuka i pamięć w "La casa della vita" Mario Praza
(1)
Płuska Ireneusz (1943- ). Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej
(1)
Rataj Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Literatura polska
(3)
Wyspiański, Stanisław
(3)
Bitwa 1794 r. pod Racławicami
(2)
Fotografia polska
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Mickiewicz, Adam
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków)
(2)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
(2)
Pisarze polscy
(2)
Sztuka polska
(2)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści polscy
(1)
Chłopi
(1)
Dramat polski
(1)
Etnografia
(1)
Film
(1)
Folklor
(1)
Grottger, Artur
(1)
Humanizm (prąd)
(1)
Integracja europejska
(1)
Kopalnia Soli "Wieliczka"
(1)
Kultura
(1)
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
(1)
Literatura
(1)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
(1)
Muzeum Okręgowe (Tarnów)
(1)
Obrzędy
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pamięć
(1)
Parki i ogrody
(1)
Podróżnictwo
(1)
Pollesch, Konrad Karol
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Portrety
(1)
Rozbiory Polski
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Sztuka ogrodowa polska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Słowacki, Juliusz
(1)
Tereny zielone
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Waltoś, Stanisław
(1)
Wyspiański, Franciszek
(1)
Ziejka, Franciszek
(1)
Subject: work
Wesele
(2)
Mała Panorama Racławicka
(1)
Panorama Racławicka
(1)
Subject: time
1801-
(9)
1901-
(5)
2001-0
(2)
1701-
(1)
Subject: place
Kraków
(9)
Polska
(3)
Paryż
(2)
Europa
(1)
Wieliczka
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Katalogi wystaw
(2)
Albumy
(1)
Biografie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Mistrzowie słowa i czynu / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.
Opis fizyczny: 493 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 477-478. Indeks.
Temat: Kraków - biografie
Temat: Kraków - historia
ISBN: 978-83-7638-154-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26500 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Nieśmiertelni : Krypta Zasłużonych na Skałce / pod red. Franciszka Ziejki.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2010.
Opis fizyczny: 454 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art. Indeks.
Temat: Kraków - kościół św.św. Michała Archanioła i Stanisława na Skałce - historia
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
ISBN: 978-83-242-1355-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25253 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Panorama Racławicka / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Kraków, cop. 1984.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Panorama Racławicka
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 19 w
Temat: Bitwa 1794 r. pod Racławicami - w sztuce polskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 5154 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Paryż młodopolski / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
Opis fizyczny: 286, [2] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 270-272. Indeks.
Temat: Literatura polska - historia - 19-20 w
Temat: Sztuka polska - historia - 19-20 w
Temat: Paryż - kultura - historia - 19-20 w
Temat: Polska - emigracja - kultura - historia - Francja - 19-20 w
Temat: Polska - a Francja - kultura - historia - 19-20 w
ISBN: 83-01-11135-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11999 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Polska poetów i malarzy : z dziejów walki o tożsamość narodu w czasach niewoli / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2011.
Opis fizyczny: 485, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 454-463. Indeksy.
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Rozbiory Polski
Temat: Sztuka polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Polska - w literaturze polskiej
Temat: Polska - w sztuce polskiej
ISBN: 978-83-7576-121-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18709 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Serce Polski : szkice krakowskie / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
Opis fizyczny: 254, [2] s., [8] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Kraków - historia
Temat: Kraków - kultura
ISBN: 978-83-7638-024-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25551 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: "Wesele" w kręgu mitów polskich / Franciszek Ziejka.
Wydanie: Wyd. 2 poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997.
Opis fizyczny: 439, [1] s., [30] tabl., 1 k. tabl. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Wyspiański Stanisław (1869-1907). Wesele
Temat: Chłopi - historia - Polska - 18-19 w
Temat: Dramat polski - historia - 20 w
ISBN: 83-08-02681-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14981, sygn. II 14980 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Folklor : polska kultura ludowa = Folklore : Polish folk culture / [wprow. Franciszek Ziejka; wstęp Andrzej Rataj; tł. na jęz. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa].
Wariant tytułu: Folklore : Polish folk culture
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2001.
Opis fizyczny: 142, [2] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Seria: Art
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków) - zbiory
Temat: Sztuka ludowa polska - album
Hasło dodatkowe: Rataj, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
ISBN: 83-87730-36-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12999 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gawełek Franciszek (1884-1919)
Tytuł: Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki : wybór pism / Franciszek Gawełek ; wyboru dokonał, wstępem poprzedził i aneksem dopełnił Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
Opis fizyczny: 435, [2] s., [20] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 405-412. Indeks.
Temat: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków) - historia
Temat: Etnografia - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Folklor - Polska
Temat: Kultura - Polska
Temat: Obrzędy - Polska
Temat: Muzealnictwo - zarządzanie - Polska
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
ISBN: 978-83-7638-005-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: "Mała Panorama Racławicka" Wojciecha Kossaka i Jana Styki : wystawa w Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 2001-2002 / pod red. Józefa Grabskiego ; [tekst Franciszek Ziejka [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : IRSA, 2001.
Opis fizyczny: 72 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 72.
Temat: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - wystawy - 2002
Temat: Muzeum Okręgowe (Tarnów) - wystawy - 2001
Temat: Mała Panorama Racławicka - wystawy
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 19 w
Temat: Bitwa 1794 r. pod Racławicami - w sztuce polskiej
Hasło dodatkowe: Grabski, Józef (1950- ).
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
ISBN: 83-915130-0-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12475, sygn. III 11673 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Markowski Stanisław (1949- )
Tytuł: Katedra na Wawelu / Stanisław Markowski ; posł. Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Kraków : Postscriptum, 1993.
Opis fizyczny: 206, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Temat: Kraków - Wawel - katedra św.św. Wacława i Stanisława - album
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
ISBN: 83-85833-01-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 6898 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Zaczęło się przed dwustu laty... : o Towarzystwie Naukowym Krakowskim, jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem... / Franciszek Ziejka.
Wariant tytułu: O Towarzystwie Naukowym Krakowskim, jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem...
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016.
Opis fizyczny: 40, [1] s., [8] s. tabl. kolor ; 24 cm.
Seria: Wykłady Polska Akademia Umiejętności
Uwaga: Wykład wygłoszony w dniu 7 XII 2015 w ramach "Kawiarni Naukowej PAU" z okazji obchodów 200. rocznicy powołania do życia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Temat: Polska Akademia Umiejętności
Temat: Towarzystwa naukowe - Polska - 19 w
Temat: Kraków - nauka - organizacje - 19 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1990- )
ISBN: 978-83-7676-242-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 34202
No cover
Book
In basket
Tytuł: Magia "Wesela" / pod red. Jana Michalika i Anny Stafiej ; [aut. Franciszek Ziejka [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2003.
Opis fizyczny: 155 s. ; 25 cm.
Temat: Wyspiański Stanisław (1869-1907). Wesele - materiały konferencyjne
Temat: Literatura polska - 20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Michalik, Jan (1938- ).
Hasło dodatkowe: Stafiej, Anna.
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
ISBN: 83-7188-573-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19047 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Mój Paryż / Franciszek Ziejka.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2008.
Opis fizyczny: 609, [1] s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Tryptyk Europejski
Uwaga: Bibliogr. s. 407-410. Indeks.
Temat: Ziejka Franciszek (1940-2020) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - od 1980 r
Temat: Paryż - szkice
Temat: Polska - emigracja - kultura - Francja - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-0875-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 23423 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Podróże pisarzy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz i inni / Franciszek Ziejka.
Wariant tytułu: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz i inni
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2019.
Opis fizyczny: 723 s. ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855)
Temat: Sienkiewicz Henryk (1846-1916)
Temat: Słowacki Juliusz (1809-1849)
Temat: Pisarze polscy - 19-20 w
Temat: Podróżnictwo - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-3493-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33056 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Ziejka Franciszek (1940-2020)
Tytuł: Tragiczny los artysty : Artur Grottger, Franciszek Wyspiański, Stanisław Wyspiański / Franciszek Ziejka.
Wariant tytułu: Artur Grottger, Franciszek Wyspiański, Stanisław Wyspiański
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2019.
Opis fizyczny: 499, [1] s. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Temat: Grottger Artur (1837-1867)
Temat: Wyspiański Franciszek (1836-1901)
Temat: Wyspiański Stanisław (1869-1907)
Temat: Artyści polscy - 19 w
Temat: Pisarze polscy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-3492-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 32917 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Konrad Karol Pollesch - Antenaci naszych wielkich / [teksty: Franciszek Ziejka, Jerzy Madeyski, Konrad K. Pollesch].
Wariant tytułu: Antenaci naszych wielkich
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Collegium Maius, 2003].
Opis fizyczny: 72 s. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Data wyd. wg daty wystawy.
Uwaga: Katalog wystawy: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, 14 listopada - 15 grudnia 2003 r.
Uwaga: Finansowanie: Wydział Kultury Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, prywatni donatorzy.
Temat: Pollesch Konrad Karol (1940- ) - wystawy
Temat: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) - wystawy - 2003
Temat: Fotografia polska - tematyka - wystawy - od 2001 r
Temat: Portrety - wystawy - Polska - od 2001 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Madeyski, Jerzy (1931-2005).
Hasło dodatkowe: Pollesch, Konrad Karol (1940- ).
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
Hasło dodatkowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
ISBN: 83-919862-1-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 25020
No cover
Book
In basket
Tytuł: Adam Mickiewicz w Krakowie : katalog wystawy / wprowadzenie Krzysztof Stopka i Stanisław Dziedzic ; [teksty Franciszek Ziejka, Beata Frontczak ; opracowanie not katalogowych Monika Paś, Ewa Danowska, Janusz Pezda, Urszula Klatka, Wojciech Krawczuk].
Adres wydawniczy: Kraków : [Biblioteka Kraków], 2018.
Opis fizyczny: 178, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 23x24 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15 X - 15 XI 2018.
Uwaga: Bibliogr. s. 155-157 i po notach katalogowych.
Temat: Mickiewicz Adam (1798-1855) - pamiątki - wystawy
Temat: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) - wystawy - 2018
Temat: Kraków - kultura - wystawy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Danowska, Ewa (1962- ).
Hasło dodatkowe: Dziedzic, Stanisław (1953- ).
Hasło dodatkowe: Frontczak, Beata. O wystawie Adam Mickiewicz w Krakowie
Hasło dodatkowe: Klatka, Urszula.
Hasło dodatkowe: Krawczuk, Wojciech (1963- ).
Hasło dodatkowe: Stopka, Krzysztof (1958- ).
Hasło dodatkowe: Paś, Monika.
Hasło dodatkowe: Pezda, Janusz (1960- ).
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020). Mickiewicz w Krakowie
Hasło dodatkowe: Biblioteka Kraków
ISBN: 978-83-949508-3-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32632, sygn. II 32631 (2 egz.)
Book
In basket
Autor: Nowakowski Andrzej (1952- )
Tytuł: Planty krakowskie = Planty in Kraków / fotografie wykonał i całość ułożył, wstępem opatrzył Andrzej Nowakowski ; współpraca Jan Sadkiewicz ; teksty Katarzyna Fabijanowska, Krzysztof Jakubowski, Piotr Kempf, Mikołaj M. Kornecki, Bogusław Krasnowolski, Elżbieta Lang, Jacek Majchrowski, Roman Marcinek, Marta Miskowiec, Zbigniew Myczkowski, Marek Sosenko, Agata Zachariasz, Dominik Ziejka, Franciszek Ziejka ; [tłumaczenia Piotr Art, Tomasz Bieroń, Karolina Koriat, Piotr Nowakowski].
Wariant tytułu: Planty in Kraków
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Universitas, 2018.
Opis fizyczny: 239, [1] s., [209] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 36 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 239.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Fotografia polska - tematyka - od 2001 r
Temat: Parki i ogrody - Polska - 19-21 w
Temat: Sztuka ogrodowa polska - 19-20 w
Temat: Tereny zielone - Polska - 19-21 w
Temat: Kraków - Planty
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Fabijanowska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Jakubowski, Krzysztof (1957- ).
Hasło dodatkowe: Kempf, Piotr.
Hasło dodatkowe: Kornecki, Mikołaj.
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
Hasło dodatkowe: Lang, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Majchrowski, Jacek Maria (1947- ).
Hasło dodatkowe: Marcinek, Roman (1962- ).
Hasło dodatkowe: Miskowiec, Marta.
Hasło dodatkowe: Myczkowski, Zbigniew (1955- ).
Hasło dodatkowe: Sadkiewicz, Jan.
Hasło dodatkowe: Sosenko, Marek (1948- ).
Hasło dodatkowe: Zachariasz, Agata.
Hasło dodatkowe: Ziejka, Dominik.
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020).
Hasło dodatkowe: Art, Piotr.
Hasło dodatkowe: Bieroń, Tomasz (1963- ).
Hasło dodatkowe: Koriat, Karolina.
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Piotr (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-3420-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 832 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: 30 lat na Liście UNESCO : materiały z konferencji jubileuszowej zorganizowanej w ramach obchodów 30. rocznicy wpisania historycznego centrum Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w 1978 r., Kraków i Kopalnia Soli w Wieliczce, 5-7 września 2008 r. / [redakcja Stanisław Dziedzic, Halina Rojkowska-Tasak ; współpraca Anna Borejczuk, Katarzyna Strzebońska, Michał Szkoła, Agnieszka Wolańska ; tłumaczenie: Lingua Expert Biuro Tłumaczy Profesjonalnych - Kraków].
Wariant tytułu: Trzydzieści lat na Liście UNESCO
Wariant tytułu: 30 lat na liście UNESCO : Kraków 1978-2008
Adres wydawniczy: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, 2008.
Opis fizyczny: 191, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21x28 cm.
Seria: Krakowska Teka Konserwatorska
Uwaga: Tłum. wystąpień oficjalnych na pol.
Temat: Kopalnia Soli "Wieliczka" - materiały konferencyjne
Temat: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - zabytki - materiały konferencyjne
Temat: Wieliczka - górnictwo - zabytki - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Borejczuk, Anna.
Hasło dodatkowe: Dziedzic, Stanisław (1953- ).
Hasło dodatkowe: Rojkowska, Halina.
Hasło dodatkowe: Strzebońska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Szkoła, Michał.
Hasło dodatkowe: Wolańska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Czuba, Mariusz (1969-). Polska - miasta i miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
Hasło dodatkowe: Dziedzic, Stanisław (1953- ). Fenomen kulturowy Krakowa
Hasło dodatkowe: Janczykowski, Jan (1953- ). Ochrona zabytków Krakowa - uwarunkowania i problemy
Hasło dodatkowe: Jodłowski, Antoni (1941- ). Trzydzieści lat zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
Hasło dodatkowe: Pawłowski, Krzysztof Kazimierz (1934- ). Karta praw i obowiązków miast dziedzictwa światowego
Hasło dodatkowe: Purchla, Jacek (1954- ). Dziedzictwo a transformacja
Hasło dodatkowe: Rojkowska, Halina. Działalność władz samorządowych Krakowa na obszarze światowego dziedzictwa
Hasło dodatkowe: Ziejka, Franciszek (1940-2020). Nie od razu Kraków... odrestaurowano!
Hasło dodatkowe: Kraków (Polska). Urząd Miasta. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków
Hasło dodatkowe: Lingua Expert
ISBN: 978-83-89675-70-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32702 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again