Form of Work
Książki
(32)
Status
available
(17)
unknown
(15)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(31)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Author
Pliszka Ewa
(14)
Szumowska-Chrabin Monika‏ (muzealnictwo)
(14)
Borkowski Jacek (1974- )
(12)
Kalicki Jerzy (1948-2022)
(10)
Rypniewska Krystyna
(8)
Igielska Barbara
(6)
Katafiasz Tomasz (1955- )
(4)
Miklewicz Izabela
(4)
Buziałkowski Jerzy (1958- )
(3)
Zdero Renata
(3)
Grzelak Jerzy (1960- )
(2)
Gutowski Jacek
(2)
Petruk Dominik
(2)
Seraphim Peter-Christian
(2)
Andrzejewska Alicja (1978- )
(1)
Bolechowska Anetta. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności w roku 2007
(1)
Bolechowska Anetta. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności w roku 2015
(1)
Bolechowska Anetta. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności w roku 2016
(1)
Bolechowska Anetta. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności w roku 2017
(1)
Bolechowska Anetta. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności w roku 2018
(1)
Borowik Aneta. Modernity in the arhitecture of the Polish People's Republic
(1)
Borowik Aneta. Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1)
Borzyszkowska Barbara. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2016
(1)
Borzyszkowska Barbara. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2017
(1)
Borzyszkowska Barbara. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2018
(1)
Brandys Iwona. Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Przyczynek do badań nad sylwetką artysty i reinterpretacją jego stylu
(1)
Brandys Iwona. Scenographer Wincenty Drabik in creating the Theatre in Poland. Contribution to research on the artist and on interpretation of his style
(1)
Budzelewski Dariusz. Działalność Polskiego Towarzysztwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Oddziału w Krakowie w latach 1971-2005
(1)
Budzelewski Dariusz. Działalność koszalińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w latach 2005-2007
(1)
Bunsch Franciszek (1926- )
(1)
Buziałkowski Jerzy (1958- ). Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: sprawozdanie z działalności w roku 2011
(1)
Buziałkowski Jerzy (1958- ). Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: sprawozdanie z działalności w roku 2012
(1)
Buziałkowski Jerzy (1958- ). Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: sprawozdanie z działalności w roku 2013
(1)
Buziałkowski Jerzy (1958- ). Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: sprawozdanie z działalności w roku 2014
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Epitafium z około 1676 r. w Katedrze Peplińskiej upamiętniające książąt gdańskich Sambora II i Mestwina II. Symbolika dłoni - dextra dei i próba interpretacji miecza wotywnego
(1)
Czasnojć Marek (1942- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Independence motifs in decoration of the oldest so-called Polish Cathedrals
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych tzw. Polish Catedrals
(1)
Desperak Olga. Józef Piłsudski Independence Defence Centre in Częstochowa as a living monument of the 10th anniversary of the restoration of Poland's sovereignty and an initiative to modernise the residents' sports life
(1)
Desperak Olga. Modernizacja życia sportowego częstochowian - budowa Ogniska Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako pomnika 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(1)
Dobry Artur
(1)
Dobry Artur. Wprowadzenie
(1)
Duda Paweł (historyk). Rokowania trwają nadal (...) jednak nie ma nadziei na pozytywne zakończenie. Polsko-szwedzkie pertraktacje w Pasłęku i Sztumdorfie w 1635 r. w świetle raportów nuncjusza papieskiego Onorata Viscontiego
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2006
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2007
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2009
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2010
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2011
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2012
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2013
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2014
(1)
Dudź Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w rooku 2008
(1)
Dudź Jerzy. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Szczecinku w roku 2005
(1)
Dygdała Jerzy (1945- ). Malbork rezydencją króla Stanisława i władz Rzeczypospolitej w 1708 r
(1)
Ess Heinz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Museum collections of contemporary Polish painting as a tool of repolonisation of Silesia after 1945 (selected examples)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Muzealne kolekcje współczesnego malarsywa polskiego jako narzędzie repolonizacji Śląska po 1945 r. (wybrane przykłady)
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z dzialalności w roku 2014
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2006
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2007
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2010
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2011
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2012
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2013
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2015
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2016
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2017
(1)
Foltyn Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2018
(1)
Foltyn Rafał. Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w roku 2005
(1)
Frenssen Birte (1967- )
(1)
Gudden-Luddeke Ilse (1925- )
(1)
Gwiazdowska Ewa
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. Problematyka ochrony i konserwacji zabytków Szczecina po 1945 r
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. The protection and conservation of Szczecin's historic buildings after 1945
(1)
Haupenthal Uwe (1956- )
(1)
Heller Kamilla. Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie Oddział Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie: sprawozdanie z działalności w roku 2016
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2006
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2007
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2008
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2009
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2010
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2011
(1)
Homa-Rożek Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2012
(1)
Homa-Rożek Ewa. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Człuchowie w roku 2005
(1)
Hundert Zbigniew (1986- ). Wojewoda malborski Franciszek Jan Bieliński. Przykład działaności politycznej za panowania Jana III
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Echa stylu narodowego odrodzonego państwa w dekoracjach ściennych zabytkowych światyń drewnianych Wielkopolski
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Echoes of National Style at the times of reborn state in wall decorations of historic wooden temples of Greater Poland
(1)
Janocha Henryk (1931-2016). Działalność Polskiego Towarzysztwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Oddziału w Krakowie w latach 1971-2005
(1)
Janocha Henryk (1931-2016). Działalność koszalińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w latach 2005-2007
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Udział konnicy nadwornej kóla Zygmunta Starego w wojnie pruskiej (1519-1521) w świetle źródeł podskarbińskich
(1)
Juszkiewicz Piotr (1959- ). Modernisation nationalism independence. Genealogy of Modernity in Polish art
(1)
Juszkiewicz Piotr (1959- ). Modernizacja nacjonalizm niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX w
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- )
(1)
Kamińska Justyna. Towards modern conservation practice on the verge of restoration of independence - renovation of St. James church in Sandomierz
(1)
Kamińska Justyna. W stronę nowoczesnej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości - renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907-1909
(1)
Kamrowski Jerzy (1950-2011)
(1)
Karwowski Lech
(1)
Kochanowska Janina (1948- )
(1)
Kopydłowski Janusz. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2008
(1)
Kopydłowski Janusz. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2009
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(31)
German
(1)
Subject
Muzealnictwo
(14)
Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
(13)
Malarstwo polskie
(4)
Malarstwo niemieckie
(3)
Filip
(2)
Grafika europejska
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Muzeum Historii Miasta Łodzi
(2)
Sztuka renesansu
(2)
Tatarzy
(2)
Akwarela hiszpańska
(1)
Biblia
(1)
Bunsch
(1)
Centrum Kultury "Zamek" (Poznań)
(1)
Euro Art Luxembourg
(1)
Gryf (mit.)
(1)
Heinrich Heine Universität (Düsseldorf)
(1)
Herby
(1)
Ilustracje europejskie
(1)
Kossak
(1)
Levin, Julo
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo sakralne europejskie
(1)
Malarstwo żydowskie
(1)
Malczewski, Jacek
(1)
Maria
(1)
Muzeum Architektury (Wrocław)
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Taniec śmierci
(1)
Wimmer Gustav (1877-1964)
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zamki krzyżackie
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
1901-
(9)
1801-
(7)
1601-
(6)
1501-
(4)
1701-
(4)
1401-
(3)
2001-
(3)
2001-0
(2)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
Subject: place
Pomorze Zachodnie
(16)
Malbork
(1)
Polska
(1)
Prusy Królewskie
(1)
Szczecin
(1)
Genre/Form
Sprawozdania
(14)
Katalogi wystaw
(12)
Materiały konferencyjne
(2)
34 results Filter
Authority data
Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie istniał od XII w.
Book
In basket
Tytuł: Sygnowano Bunsch : malarstwo, grafika, rzeźba, teatr, literatura : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Północna, 31 marca - 29 maja 2016 / [wstęp: Franciszek Bunsch].
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, [2016].
Opis fizyczny: 23, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Temat: Bunsch rodzina - wystawy
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2016
Temat: Sztuka polska - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bunsch, Franciszek (1926- ).
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30205, sygn. II 30204 (2 egz.)
Book
In basket
Autor: Ochendowska-Grzelak Barbara
Tytuł: Matka pięknej miłości : przedstawienia Marii z Dzieciątkiem w sztukach plastycznych do XX wieku : [Sala Elżbietańska, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, styczeń 2016] / [tekst: Barbara Ochendowska-Grzelak].
Wariant tytułu: Przedstawienia Marii z Dzieciątkiem w sztukach plastycznych do XX wieku
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, [2016].
Opis fizyczny: 12 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Temat: Maria Matka Jezusa Chrystusa - w sztuce europejskiej - wystawy
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2016
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - wystawy - 16-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29776, sygn. II 29775 (2 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Tytuł: Tatarzy polscy : historia i kultura Tatarów w Polsce : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, grudzień 2008 - marzec 2009 / [red. i korekta: Barbara Igielska ; teksty: Jacek Gutowski [i in.].
Wariant tytułu: Tatarskie ślady
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, cop. 2009.
Opis fizyczny: 96 s. : il. kolor. ; 28 cm + dysk optyczny (DVD-ROM).
Uwaga: Na płycie DVD film pt.: "Tatarskie ślady".
Uwaga: DVD - sygn.: El 216.
Uwaga: Bibliogr. s. 16-17.
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2009
Temat: Tatarzy - historia - wystawy - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Gutowski, Jacek.
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 978-83-60816-50-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16747, sygn. III 16234, sygn. III 16233 (3 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Tytuł: Tatarzy polscy : historia i kultura Tatarów w Polsce : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, grudzień 2008 - marzec 2009 / [red. i korekta: Barbara Igielska ; teksty: Jacek Gutowski [i in.].
Wariant tytułu: Tatarskie ślady
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, cop. 2009.
Opis fizyczny: 96 s. : il. kolor. ; 28 cm + dysk optyczny (DVD-ROM).
Uwaga: Bibliogr. s. 16-17.
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2009
Temat: Tatarzy - historia - wystawy - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Gutowski, Jacek.
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 978-83-60816-50-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. III 18506
No cover
Book
In basket
Autor: Kamrowski Jerzy (1950-2011)
Tytuł: Malarstwo - ogrody / [tekst: Jerzy Kamrowski].
Wariant tytułu: Ogrody
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, [2009].
Opis fizyczny: [60] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Błędny zapis ISBN.
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2009
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN:
ISBN: 978-83-60816-06-6 (popr.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24386 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Najdowa Jadwiga (1927-2010)
Tytuł: Julo Levin : życie i twórczość / Jadwiga Najdowa.
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2001.
Opis fizyczny: 51 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Ars Pomeraniae
Temat: Levin Julo 1901-1943 - biografia
Temat: Malarstwo niemieckie - biografie - 20 w
Temat: Malarstwo żydowskie - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-906184-6-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21538 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Pod skrzydłami gryfa : [29 września - 30 listopada 2014 roku, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka] / [koncepcja merytoryczna katalogu Renata Zdero ; aut. not. katalogowych Alicja Andrzejewska i in.]
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2014.
Opis fizyczny: 245 s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2014
Temat: Gryf mit. - w sztuce europejskiej - wystawy
Temat: Herby - wystawy - Polska
Temat: Sztuka europejska - tematyka - wystawy - 12-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Andrzejewska, Alicja (1978- ).
Hasło dodatkowe: Zdero, Renata.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 978-83-60816-63-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20670 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Taniec śmierci od późnego średniowiecza do końca XX wieku : [wystawa w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu] / red. nauk. katalogu Eva Schuster ; teksty Eva Schuster [i in.] ; tł. Izabela Miklewicz].
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2002.
Opis fizyczny: 281, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 270-279. Indeks.
Temat: Heinrich Heine Universität Düsseldorf - zbiory - 15-20 w
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2002
Temat: Muzeum Historii Miasta Łodzi - wystawy - 2002
Temat: Centrum Kultury Zamek Poznań - wystawy - 2002
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2002
Temat: Muzeum Architektury Wrocław - wystawy - 2002
Temat: Grafika europejska - tematyka - wystawy - 15-20 w
Temat: Grafika europejska - zbiory - Niemcy - 15-20 w
Temat: Śmierć - ikonografia - wystawy - Europa - 15-20 w
Temat: Taniec śmierci - wystawy - Europa - 15-20 w
Hasło dodatkowe: Miklewicz, Izabela.
Hasło dodatkowe: Schuster, Eva (1942- ).
Hasło dodatkowe: Schuster, Eva (1942- ).
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-916790-1-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11991 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2002 (10)) sygn. III 11990 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Bible art : grafika z kolekcji Euro Art Luxembourg S.a.r.l. : Marc Chagall, Salvador Dali, Gustave Doré, Gottfried Engelmann : [Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - grudzień 2001 - luty 2002, Muzeum Historii Miasta Łodzi - luty - marzec 2002] / [red. Barbara Igielska ; teksty: Heinz Ess ; tł. Izabela Miklewicz].
Wariant tytułu: Grafika z kolekcji Euro Art Luxembourg S.a.r.l.
Wariant tytułu: Marc Chagall, Salvador Dali, Gustave Doré, Gottfried Engelmann
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, [2001].
Opis fizyczny: 79 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Euro Art Luxembourg - zbiory
Temat: Muzeum Historii Miasta Łodzi - wystawy - 2002
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2001-2002
Temat: Biblia - ikonografia - wystawy - Europa - 19-20 w
Temat: Akwarela hiszpańska - tematyka - wystawy - 20 w
Temat: Grafika europejska - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Ilustracje europejskie - tematyka - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Ess, Heinz.
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Miklewicz, Izabela.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-906184-5-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21539 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Niepospolity ród Kossaków / [red. Barbara Igielska ; tekst Kazimierz Olszański].
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2000.
Opis fizyczny: [60] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Temat: Kossak rodzina - wystawy
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2000
Temat: Literatura polska - wystawy - 19-20 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Olszański, Kazimierz (1923-2002).
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-910291-4-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17462 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jacek Malczewski 1854-1929 : katalog wystawy - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie / [red. Barbara Igielska, Jolanta Rybkiewicz ; tekst Stefania Kozakowska ; kalendarium Barbara Igielska].
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 1999.
Opis fizyczny: [43] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Temat: Malczewski Jacek 1854-1929 - wystawy
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 1999
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania (1939- ).
Hasło dodatkowe: Rybkiewicz, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-910291-6-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10600 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Metafora świata : Filip II jako władca i kolekcjoner : [27 listopada 2015 - 28 lutego 2016, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Północna] = Philipp II : eine Metapher für die Welt. T. 1 / [red. Renata Zdero ; tł. Jerzy Grzelak, Dominik Petruk, Peter-Christian Seraphim].
Wariant tytułu: Filip II jako władca i kolekcjoner
Wariant tytułu: Philipp II : eine Metapher für die Welt
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2015.
Opis fizyczny: 181, [2] s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 178-181.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem.
Temat: Filip II książę szczeciński ; 1573-1618 - zbiory
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2015-2016
Temat: Kolekcjonerstwo - wystawy - Niemcy - 17 w
Temat: Sztuka renesansu - wystawy
Temat: Sztuka renesansu - zbiory - Niemcy
Temat: Pomorze Zachodnie - kultura - wystawy - 17 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Grzelak, Jerzy (1960- ).
Hasło dodatkowe: Petruk, Dominik.
Hasło dodatkowe: Seraphim, Peter-Christian.
Hasło dodatkowe: Zdero, Renata.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 978-83-60816-66-0
ISBN: 978-83-60816-67-7 (t. 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21721/1, sygn. III 21719/1 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Metafora świata : Filip II jako władca i kolekcjoner : [27 listopada 2015 - 28 lutego 2016, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Północna] = Philipp II : eine Metapher für die Welt. T. 2 / [red. Renata Zdero ; tł.Jeryz Grzelak, Dominik Petruk, Peter-Christian Seraphim].
Wariant tytułu: Filip II jako władca i kolekcjoner
Wariant tytułu: Philipp II : eine Metapher für die Welt
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2015.
Opis fizyczny: 437, [2] s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 418-435.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem.
Temat: Filip II książę szczeciński ; 1573-1618 - zbiory
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wystawy - 2015-2016
Temat: Kolekcjonerstwo - wystawy - Niemcy - 17 w
Temat: Sztuka renesansu - wystawy
Temat: Sztuka renesansu - zbiory - Niemcy
Temat: Pomorze Zachodnie - kultura - wystawy - 17 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Grzelak, Jerzy (1960- ).
Hasło dodatkowe: Petruk, Dominik.
Hasło dodatkowe: Seraphim, Peter-Christian.
Hasło dodatkowe: Zdero, Renata.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 978-83-60816-66-0
ISBN: 978-83-60816-68-4 (t. 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21721/2, sygn. III 21719/2 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Szczecin w malarstwie niemieckim i polskim XIX i XX wieku / [red. Barbara Igielska ; aut. Ilse Gudden-Lüddeke i in. ; tł. Izabela Miklewicz, Ewa Gwiazdowska].
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 1998.
Opis fizyczny: 127 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Temat: Malarstwo niemieckie - tematyka - 19-20 w. - album
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 19-20 w. - album
Temat: Szczecin - ikonografia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Gudden-Lüddeke, Ilse (1925- ).
Hasło dodatkowe: Gwiazdowska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Igielska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Miklewicz, Izabela.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-906184-9-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10536 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Frenssen Birte (1967- )
Tytuł: Gustav Wimmer / [tekst Birte Frenssen, Maria Łopuch, Uwe Haupenthal ; tł. Izabela Miklewicz].
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2003.
Opis fizyczny: 191 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Seria: Ars Pomeraniae
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Temat: Wimmer Gustav 1877-1964 - biografia
Temat: Malarstwo niemieckie - biografie - 20 w
Hasło dodatkowe: Haupenthal, Uwe (1956- ).
Hasło dodatkowe: Łopuch, Maria (1957- ).
Hasło dodatkowe: Miklewicz, Izabela.
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-916790-3-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20590 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kochanowska Janina (1948- )
Tytuł: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie / tekst: Janina Kochanowska ; zdj. Grzegorz Solecki, Zbigniew Ryngwelski oraz Marek Czasnojć.
Adres wydawniczy: Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, [2002].
Opis fizyczny: 67 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Temat: Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - wydawnictwa popularne
Temat: Zamki i pałace - Polska - wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Czasnojć, Marek (1942- ).
Hasło dodatkowe: Ryngwelski, Zbigniew (1950- ).
Hasło dodatkowe: Solecki, Grzegorz (1942- ).
Hasło dodatkowe: Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin)
ISBN: 83-906184-1-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19809 (1 egz.)
Authority data
Muzeum Pomorza Środkowego (Słupsk) (hasło formalne)
Muzeum Pomorza Środkowego Słupsk (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Heimatmuseum Słupsk (hasło przedmiotowe) ; Muzeum Miejskie Słupsk (hasło przedmiotowe) ; Muzeum Słupsk (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Heimatmuseum (Słupsk) (hasło formalne) ; Muzeum Miejskie (Słupsk) (hasło formalne) ; Muzeum (Słupsk) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ; Musée de Poméranie Centrale à Słupsk ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Zamek Książąt Pomorskich
Muzeum w Słupsku - pod nazwą Heimatmuseum utworzono w 1924 Reaktywowane w 1945 jako Muzeum Miejskie w Słupsku. W 1949 zmiana nazwy na Muzeum w Słupsku. W 1964 wraz z Muzeum w Koszalinie tworzą Muzeum Pomorza Środkowego. (Muzeum w Koszalinie pod nazwą Oddział Archeologiczny Muzeum Pomorza Środkowego jest filią muzeum w Słupsku do 1976 kiedy to usamodzielnia się jako Muzeum Okręgowe w Koszalinie). Muzeum mieści się w kompleksie, w którego skład wchodzą: Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera i Brama Młyńska.
Book
In basket
Tytuł: Sprawozdania z działalności Muzeów Pomorza Środkowego w roku 2005 / [Kolegium redakcyjne: Jerzy Kalicki, Jacek Borkowski, Ewa Pliszka, Krystyna Rypniewska, Monika Szumowska].
Wariant tytułu: Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo
Adres wydawniczy: Koszalin : Muzeum w Koszalinie, 2006.
Opis fizyczny: 109, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo". T. 26 (2006).
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Muzealnictwo - Polska - od 2001 r
Temat: Pomorze Zachodnie - muzealnictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Sprawozdania
Hasło dodatkowe: Borkowski, Jacek (1974- ).
Hasło dodatkowe: Kalicki, Jerzy (1948-2022).
Hasło dodatkowe: Pliszka, Ewa.
Hasło dodatkowe: Rypniewska, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Szumowska-Chrabin, Monika‏ (muzealnictwo).
Hasło dodatkowe: Dudź, Jerzy. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Szczecinku w roku 2005
Hasło dodatkowe: Foltyn, Rafał. Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w roku 2005
Hasło dodatkowe: Homa-Rożek, Ewa. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Człuchowie w roku 2005
Hasło dodatkowe: Kopydłowski, Janusz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w roku 2005
Hasło dodatkowe: Malinowski, Bronisław. Sprawozdanie z działalności Izby Muzealnej w Bobolicach w latach 2002-2005
Hasło dodatkowe: Potomska, Renata. Sprawozdanie z działalności Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w roku 2005
Hasło dodatkowe: Szumowska-Chrabin, Monika‏ (muzealnictwo). Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w roku 2005
Hasło dodatkowe: Zabel, Barbara. Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w roku 2005
Hasło dodatkowe: Muzeum (Koszalin)
ISBN: 978-83-89463-04-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 593/26
Book
In basket
Tytuł: Sprawozdania z działalności Muzeów Pomorza Środkowego w roku 2010 / [Kolegium redakcyjne: Jerzy Kalicki, Ewa Pliszka, Krystyna Rypniewska, Jacek Borkowski, Monika Szumowska-Chrabin].
Wariant tytułu: Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo
Adres wydawniczy: Koszalin : Muzeum w Koszalinie, 2011.
Opis fizyczny: 152 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo". T. 31 (2011).
Uwaga: Na s. red.: ISSN 0137-5261.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Muzealnictwo - Polska - od 2001 r
Temat: Pomorze Zachodnie - muzealnictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Sprawozdania
Hasło dodatkowe: Borkowski, Jacek (1974- ).
Hasło dodatkowe: Kalicki, Jerzy (1948-2022).
Hasło dodatkowe: Pliszka, Ewa.
Hasło dodatkowe: Rypniewska, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Szumowska-Chrabin, Monika‏ (muzealnictwo).
Hasło dodatkowe: Dudź, Jerzy. Muzeum Regionalne w Szczecinku: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Foltyn, Rafał. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Homa-Rożek, Ewa. Muzeum Regionalne w Człuchowie: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Kopydłowski, Janusz. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Malinowski, Bronisław. Izba Muzealna w Bobolicach: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Malwina (1974- ). Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Potomska, Renata. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Szumowska-Chrabin, Monika‏ (muzealnictwo). Muzeum w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Walasek, Grzegorz. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Koszalinie: sprawozdanie z działalności w roku 2010
Hasło dodatkowe: Muzeum (Koszalin)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 593/31
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again